Ion-Marcel Ciolacu
Ion-Marcel Ciolacu
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
22-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:21 decembrie 2016 - 21 octombrie 2019
vorbitor:Ion-Marcel Ciolacu
înregistrări găsite:927 la 241 puncte din sumarele a 45 ședințe
total durată video:6h22m10s

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3
1.
Ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie 2019
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii (PL-x 56/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x 141/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 144/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 7/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 176/2019). (retrimisă comisiei) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative (PL-x 249/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 83/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 (PL-x 753/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor (PL-x 375/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică (PL-x 305/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (PL-x 615/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar (Pl-x 263/2018). (adoptată) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (Pl-x 293/2019). (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 304/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (PHCD 39/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 22/2019). (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 278/2019). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 296/2019). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 170/2019). (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 54/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19 iulie 2016 (PL-x 289/2017). (respins) pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către domnul deputat Alexandru Teacă. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor - 2019 COM (2019) 406 (PHCD 52/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" (PL-x 371/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 218/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor (Pl-x 106/2019). (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 alin.(2) și (3) și a art.10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (PL-x 319/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 24/2019). (adoptată) pasajele relevante
    Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 18 februarie 2019 (PL-x 482/2018/2019). (adoptată) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 51/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Legea manualului școlar, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 6 august 2018 (PL-x 86/2018/3.09.2018). (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România (PL-x 495/2018). (adoptat) pasajele relevante
2.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 10 octombrie 2019 24m03s
pasajele relevante
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură intitulate "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență", inițiate de 237 senatori și deputați. (adoptată) pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
3.
Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2019 05m02s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2018 (PHCD 49/2019); (adoptat) pasajele relevante
  Aprobarea modificării listei de vot final. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 51/2019). (se constată lipsa cvorumului) pasajele relevante
4.
Ședința Camerei Deputaților din 7 octombrie 2019 09m49s
pasajele relevante
  Informare privind încetarea mandatului de deputat al domnului Octavian Goga. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. (PHCD 51/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 262/2019). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) pasajele relevante
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 170/2019). (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul) pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău (PL-x 294/2019). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România (PL-x 495/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL-x 221/2017). (retrimis comisiei) pasajele relevante
5.
Ședința Camerei Deputaților din 24 septembrie 2019 14m04s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului și culturii armene (PL-x 397/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 43/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 726/2018). (adoptat) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor (PL-x 133/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 39 a Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 279/2019). (adoptată) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 69/2018). (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 45/2019). (respins) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora COM (2019) 149 (PH CD 46/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 14/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195 (PH CD 47/2019). (adoptat) pasajele relevante
6.
Ședința Camerei Deputaților din 11 septembrie 2019 15m30s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (PL-x 271/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri" (PL-x 754/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 551/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 582/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații (PL-x 639/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 15/2018). (adoptat) pasajele relevante
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 din 20 februarie 2019 (Pl-x 30/2018/2019). (retrimisă comisiilor) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PL-x 743/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 689/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România (PL-x 356/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 576/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 37/2019). (adoptat) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 646/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 38/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 11/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 605/2018). (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 37/2019). (adoptat) pasajele relevante
7.
Ședința Camerei Deputaților din 4 septembrie 2019 10m44s
pasajele relevante
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 din 20 februarie 2019 (Pl-x 30/2018/2019). (aprobarea retragerii de pe lista de vot final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 36/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 569/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a (PL-x 580/2018); (adoptat) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 276/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (PL-x 48/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 COM (2018) 785 (PHCD 26/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenței și a securității juridice pentru o piață unică pe deplin funcțională COM (2019) 764 (PHCD 25/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 128/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție - Către o Europă durabilă până în 2030 COM (2019) 22 (PHCD 15/2019); (adoptat) pasajele relevante
8.
Ședința Camerei Deputaților din 2 septembrie 2019 10m32s
pasajele relevante
  Aprobarea repartizării locurilor pentru funcțiile din Biroul permanent. pasajele relevante
  Informare privind modificări în conducerea grupurilor parlamentare. pasajele relevante
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. pasajele relevante
9.
Ședința Camerei Deputaților din 28 august 2019 (sesiune extraordinară) 14m15s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate (PL-x 219/2017). (respins) pasajele relevante
  Propunerea legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 281/2019). (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate (PL-x 219/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
10.
Ședința Camerei Deputaților din 26 august 2019 (sesiune extraordinară) 03m02s
pasajele relevante
  Informare privind încetarea activității domnilor Liviu-Ioan Balint, Alexandru Bălănescu și Florinel Stancu în cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea lor în Grupul parlamentar PRO Europa. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
11.
Ședința Camerei Deputaților din 3 iulie 2019 (sesiune extraordinară) 40m04s
pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 329/2019). (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice (PL-x 254/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (PL-x 316/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 329/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (PL-x 316/2019); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 277/2019); (adoptată) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 277/2019). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului (PL-x 315/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului (PL-x 315/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice (PL-x 254/2019); (adoptat) pasajele relevante
12.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 3 iulie 2019 (sesiune extraordinară) 10m52s
pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Numiri:
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.
- Numirea membrilor Consiliului Fiscal.
- Numirea președintelui Consiliului Național al Audiovizualului.
pasajele relevante
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
- Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului - procedură de urgență;
- Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului - procedură de urgență;
- Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice;
- Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală - procedură de urgență;
- Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.
pasajele relevante
13.
Ședința Camerei Deputaților din 1 iulie 2019 (sesiune extraordinară) 03m44s
pasajele relevante
  Aprobarea sistării dezbaterilor. pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
14.
Ședința Camerei Deputaților din 26 iunie 2019 21m27s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 27/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare (PL-x 723/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (PL-x 37/2015). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 289/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x 395/2017). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 265/2019). (respins) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (PL-x 10/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 184/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 547/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 290/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu (PL-x 162/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1086 din 21 decembrie 2018 (PL-x 483/2018/2019). (adoptată legea cu amendamente) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 84/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate (PL-x 104/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 125/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Legea privind sistemul public de pensii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.138 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.375 din 14 mai 2019 (PL- x 725/2018/2019. (adoptată legea cu amendamente) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 (PL-x 243/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 274/2019). (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 128/2017). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 23/2017). (adoptat) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România (Pl-x 582/2015). (adoptată) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 (Pl-x 164/2019). (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol (PL-x 81/2019). (adoptat) pasajele relevante
15.
Ședința Camerei Deputaților din 25 iunie 2019 11m12s
pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (PL-x 151/2019). (retrimis comisiei) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici (PL-x 723/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către: domnul deputat Marian Țachianu, domnul deputat Petru-Bogdan Cojocaru, domnul deputat Alin-Ionuț Arsu, domnul deputat Costin Sebastian Moise, domnul deputat Florin Mircea, doamna deputat Laura Georgescu. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unor locuri de deputat (PHCD 34/2019). (adoptat) pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
16.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 18 iunie 2019 19m20s
pasajele relevante
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor regimului comunist deportate în Bărăgan în urmă cu 68 de ani. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
- Lege pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
- Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare;
- Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative;
- Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe - procedură de urgență;
- Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor - procedură de urgență;
- Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018.
pasajele relevante
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură inițiate de 173 de senatori și deputați. pasajele relevante
17.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 12 iunie 2019 04m06s
pasajele relevante
  Prezentarea moțiunii de cenzură intitulate "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără O.U.G.-uri, fără parole de acces și fără cozi la vot!", inițiate de 173 de deputați și senatori. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
18.
Ședința Camerei Deputaților din 12 iunie 2019 49m03s
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 734/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 225/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale (Pl-x 232/2019). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 744/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 157/2019); (adoptată) pasajele relevante
  Informare privind activarea domnului deputat Alexandru-Ioan Andrei în cadrul Grupului parlamentar al PNL. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 157/2019). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 729/2018); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 231/2019). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 729/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 487/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 24/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 263/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (PL-x 34/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 233/2019); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) pasajele relevante
  Informare privind încetarea activității domnilor deputați Mihai Mohaci și Mihai Valentin Popa în cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea lor în cadrul Grupului parlamentar PRO Europa. pasajele relevante
  Solicitarea inițiatorilor de retragere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 230/2019). (aprobată) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale (Pl-x 232/2019). (respinsă) pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 97/2019). (retrimis comisiilor) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 487/2018); (adoptată) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 98/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 231/2019); (respinsă) pasajele relevante
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 24/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare (PL-x 34/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 103/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 98/2019). (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 103/2019); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 744/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 225/2019); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 263/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 98/2019). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 243/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 734/2018); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 207 și 213 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 233/2019). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 243/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
19.
Ședința Camerei Deputaților din 5 iunie 2019 12m30s
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților (PHCD 19/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 148/2019). (adoptată) pasajele relevante
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 729/2018). (aprobarea reintroducerii pe ordinea de zi) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 438/2018). (respins) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 729/2018). (aprobarea reintroducerii pe ordinea de zi) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară (PL-x 143/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (PL-x 24/2017). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 22/2019). (adoptat) pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către domnul deputat Petre Cioabă. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 454/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 95/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (PL-x 121/2019). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 126/2019). (adoptat) pasajele relevante
20.
Ședința Camerei Deputaților din 29 mai 2019 02m43s
pasajele relevante
  Alegerea președintelui Camerei Deputaților. pasajele relevante

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 24 octombrie 2019, 2:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro