Ion-Marcel Ciolacu
Ion-Marcel Ciolacu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 20 september 2022
speeches of:Ion-Marcel Ciolacu
records found:729 in 37 plenary debates
total video time:6h40m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2022 10m56s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 674/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană "Un internet mai bun pentru copii" (BIK+); COM(2022) 212 (PHCD 67/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 296/2018) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 442/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar (Pl-x 527/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Legea privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 69 din 28 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 12 mai 2021 (PL-x 664/2019/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 460/2018) (respins). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 643/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (PL-x 517/2019) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar (Pl-x 528/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 490/2018) (respinsă); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice (PL-x 457/2015) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 454/2022) (adoptată); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2022 08m28s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 8/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 480/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 281 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 552/2017) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 115/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 414/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 62/2022) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 449/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 54 de deputați (MS 7/2022) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 169/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (PL-x 264/2021) (adoptat); relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 20, 2022 12m13s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949 (PL-x 437/2022) (adoptat). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2022 53m57s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 174/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 78/2022) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 294/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PL-x 415/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (PL-x 352/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 234/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (PL-x 351/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 402/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (PL-x 490/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x 546/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027 (PL-x 408/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PL-x 426/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 190/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor (PL-x 279/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 356/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu" asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaților, precum și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaților (PHCD 53/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale (PL-x 172/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 19/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 56 din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 13 aprilie 2022 (PL-x 232/2021/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 218/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 350/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 195/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 531/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene (PL-x 261/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022 (PL-x 247/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 73/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice (PL-x 224/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 409/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PHCD 57/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare COM(2022) 141 (PHCD 59/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 60/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 400/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul Legii tinerilor (PL-x 716/2018) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 374/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru anularea unor obligații fiscale (PL-x 199/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (PL-x 133/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 19/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 198/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 499/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 37/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 149/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (PL-x 257/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 167/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (PL-x 219/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 353/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative (PL-x 194/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (PL-x 259/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (PL-x 165/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval (PL-x 333/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale (Pl-x 606/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (PL-x 280/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul Legii acvaculturii (PL-x 474/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (PL-x 406/2022) (adoptat). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 175/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (PL-x 407/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 (PL-x 205/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 230/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (PL-x 349/2022) (adoptat); relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2022 13m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului Declarației Parlamentului României cu ocazia aniversării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2022 31m12s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 606/2020/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 288/2016) (respins); relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 52 de deputați (MS 5/2022) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități COM(2022)16 (PHCD 51/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 339/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 128/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" (PL-x 370/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x 479/2021; adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 98/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 197/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 220/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România (PL-x 221/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 606/2020/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 128/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 193/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (PL-x 233/2022; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021; adoptată în procedură de urgență).
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă COM(2022)140 (PHCD 56/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 54/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea anexei nr. 11 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 220/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 193/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 152/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (PL-x 233/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare COM(2022)133 (PHCD 52/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 98/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 197/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 457/2019/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere COM(2022)83 (PHCD 55/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x 479/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România (PL-x 221/2022) (adoptat); relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2022 04m07s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministru. Dezastru. Educație fără viitor", inițiată de către membrii Grupului parlamentar al USR (MS 5/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2022 24m52s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare (PL-x 517/2020) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 288/2016) (amânat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (PL-x 282/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 113/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților (PHCD 50/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (Pl-x 207/2019) (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 683/2018) (respinsă); relevant paragraphes
  Evocarea "poetului nepereche" Mihai Eminescu, de către domnul deputat Mircia Chelaru. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 172/2020) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat (Pl-x 618/2020) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și pentru completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 83/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 318/2019) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 547/2020) (respinsă); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 512/2019) (respins). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 617/2020) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 196/2018) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (PL-x 185/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 375/2015) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unei funcții de secretar al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților (PHCD 49/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 113/2018) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 302/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (Pl-x 600/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 443/2019) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 237/2016) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (PL-x 389/2020) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 și art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 663/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 329/2016) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare (Pl-x 647/2018) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind completarea art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PL-x 35/2020) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România (Pl-x 85/2015) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată (Pl-x 193/2018) (respinsă); relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2022 12m41s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 138/2022) (adoptată); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 430/2021; adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 187/2022; adoptată în procedură de drept comun).
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (PL-x 196/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului COM(2022)11 (PHCD 47/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană COM(2021)811 (PHCD 48/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 227/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 114/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 290/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 515/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 499/2017) (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991 (PL-x 145/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 46/2022) (adoptat); relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2022 00m56s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea domnului Adrian Câciu, ministrul finanțelor, la solicitarea Grupului parlamentar al USR, cu tema "România spre faliment. Ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secundă. Cum opriți dezastrul fiscal?". relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2022 10m49s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 187/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (PL-x 134/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 369/2021/2022) (adoptată); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (PL-x 134/2022) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (PL-x 135/2022) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 369/2021/2022) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 139/2022) (adoptată în procedură de urgență).
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (PL-x 135/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru abrogarea lit. ș) a art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 89/2022) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii COM(2021) 761 (PHCD 44/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 (PL-x 184/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 139/2022) (adoptat); relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2022 17m01s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (PL-x 485/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă COM (2021) 699 (PHCD 39/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională COM(2021) 770 (PHCD 40/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PL-x 42/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art. 201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 92/2022) (respinsă). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 418/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID - 19 (PL-x 156/2020) (adoptat); relevant paragraphes
  Apel pentru acordarea unei donații în favoarea a 11 elevi de la Liceul "Petru Rareș" din Neamț, care au câștigat o medalie de aur la un concurs inițiat de NASA. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare COM(2021) 773 (PHCD 42/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 262/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială COM(2021) 778 (PHCD 43/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 262/2022)( adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 (PL-x 131/2021) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 (PL-x 132/2021) (adoptată în procedură de urgență).
relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2022 10m48s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 38/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 64/2021) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 44 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 46/2022) (respinsă). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență (Pl-x 377/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (Pl-x 62/2022) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 213/2020) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 (PL-x 524/2020) (respins); relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2022 08m00s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (PL-x 558/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 131/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 458/2021) (adoptată). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 25/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare (PL-x 484/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială (PL-x 334/2020) (adoptat); relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2022 14m32s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 31/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 34/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României (PHCD 34/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 35/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 101/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (PL-x 643/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 48/2022) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (1č) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 76/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 204/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (PL-x 96/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE COM(2021) 644 (PHCD 32/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai circulară COM(2021) 708 (PHCD 33/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (PL-x 513/2016) (adoptat). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 5, 2022 15m51s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic (PL-x 408/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (PL-x 505/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Invitație la o dezbatere pe marginea cazurilor de intimidare, de presiune la adresa jurnaliștilor independenți, organizată de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (PL-x 449/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 447/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 334/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 296/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului "Memorialul Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara ansamblu de interes național (PL-x 33/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Depunerea jurământului față de țară și popor de către domnul deputat Radu-Vicențiu Grădinaru. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022 (PL-x 151/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș și pentru modificarea Legii nr. 54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba (PL-x 247/2021) (adoptat). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 166/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 317/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 29/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 30/2022) (adoptat); relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2022 12m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 166/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2021. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 29/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (PL-x 449/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 30/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului "Memorialul Revoluției - Decembrie 1989" din municipiul Timișoara ansamblu de interes național (PL-x 33/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (PL-x 505/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022 (PL-x 151/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 4, 2022 04m24s
relevant paragraphes
  Mesajul președintelui Ucrainei, domnul Volodimir Zelenski. relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 28, 2022
relevant paragraphes
  Adoptarea Declarației Parlamentului României cu privire la situația din Ucraina. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 2, 2022 06m16s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni consacrate aniversării a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 3:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro