Simona Bucura-Oprescu
Simona Bucura-Oprescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 23 may 2022
speeches of:Simona Bucura-Oprescu
records found:58 in 29 plenary debates
total video time:1h07m44s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților (PHCD 45/2022) (adoptat prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2022 01m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală, etapa a II-a, și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice (PL-x 418/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 01m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Câmpina (PL-x 182/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2022 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 560/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2022 03m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice (PL-x 562/2021; rămas pentru votul final. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 13/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2022 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 425/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 2022 03m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 366/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea, desfășurarea și exercitarea votului prin corespondență de către cetățenii români din străinătate (Pl-x 849/2015) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (Pl-x 846/2015) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021 03m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 359/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021 01m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 646/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2021 03m24s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2021 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (Pl-x 284/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2021 01m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 270/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2021 00m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată (Pl-x 746/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2021 07m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alineatului (17) al art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 571/2010) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 373/2015) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2021 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (PL-x 103/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane (PL-x 12/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2021 08m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 342/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 septembrie 2016 (PL-x 542/2015/2016) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr. 155/2010 (Pl-x 264/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 190/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unității Civice (PL-x 608/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2021 01m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol (PL-x 655/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2021 03m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I (PL-x 96/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 430/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2021 03m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 64/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 60/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2021 01m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 658/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 14:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro