Sándor Bende
Sándor Bende
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 28 juin 2022
speeches of:Sándor Bende
records found:60 in 38 plenary debates
total video time:1h54m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2022
relevant paragraphes
  Numirea unui membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (aprobată prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2022 05m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 262/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2022 02m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (PL-x 558/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2022 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 34/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 03m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România (PL-x 445/2010) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 (PL-x 519/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2022 01m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (PL-x 449/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2022 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 35 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 (Pl-x 390/2008) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2022 03m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 258/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (PL-x 363/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2021 14m33s
relevant paragraphes
  Raportul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru anul 2019. relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021 02m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică (PL-x 17/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 2021 01m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 239/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2021 02m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 444/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2021 05m56s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 513/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2021 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie (PL-x 32/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2021 02m41s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice, cu participarea domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul energiei, la solicitarea Grupului parlamentar al minorităților naționale, cu tema "Situația creșterii explozive a facturilor la energie". relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2021 08m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (PL-x 210/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2021 02m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 239/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2021 02m31s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2021 03m42s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Bende Sándor - prezentarea unor abuzuri ale angajaților Compartimentului de Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere Timișoara; relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 2 juillet 2022, 19:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro