Ștefan-Ovidiu Popa
Ștefan-Ovidiu Popa
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 23 may 2022
speeches of:Ștefan-Ovidiu Popa
records found:75 in 24 plenary debates
total video time:0h52m56s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2022 00m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2022 03m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora (PL-x 473/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2022 00m10s
relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2022 00m35s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice (PL-x 418/2021) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022 00m43s
relevant paragraphes
  Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 131/2022) (prezentarea unei precizări cu privire la eliminarea unui articol). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2022 00m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 25/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2022 01m14s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 03m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 603/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (Pl-x 357/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2022 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 30/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2022 00m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a decesului domnului deputat Lucian Feodorov) (PHCD 25/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2022 06m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (PL-x 530/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 267/2019) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (PL-x 508/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 639/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (PL-x 594/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2022 02m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 18/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 19/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2022 00m26s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 2022 04m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 930 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art. 41 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (PL-x 89/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale; PL-x 374/2015) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind Legea Societăților (Pl-x 165/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 588/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2022 01m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF) (PL-x 579/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2022 07m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 419/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 387 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 518/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 498/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; Pl-x 268/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 517/2016) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 639/2019) (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 45/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2021 01m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 609/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021 01m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 232/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2021 00m27s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 10, 2021 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 34/2021) (adoptat). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 14:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro