Dan Tanasă
Dan Tanasă
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 23 décembre 2021
speeches of:Dan Tanasă
records found:104 in 38 plenary debates
total video time:1h49m53s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2021
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323 (PHCD 80/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 521/2021) (adoptat); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2021 02m10s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea anului 2022 - "Anul Smaranda Brăescu" (PL-x 533/2021) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 559/2021) (adoptat); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2021 04m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, în anul 2021 (PL-x 559/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Dan Tanasă relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021 03m32s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan Tanasă - declarație politică intitulată "Pierderea clădirilor de patrimoniu - o cedare a suveranității"; relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 6, 2021 02m13s
relevant paragraphes
  Alocuțiuni dedicate aniversării a 30 de ani de la adoptarea Constituției în vigoare de către Adunarea Constituantă. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2021 01m01s
relevant paragraphes
  Semnalarea unor probleme, de către domnul deputat Dan Tanasă, în legătură cu participarea la ședința solemnă a Parlamentului României. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2021 04m54s
relevant paragraphes
  Prezentarea, de către domnul deputat Dan Tanasă, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a unui mesaj cu prilejul Zilei internaționale a eliminării violenței împotriva femeilor. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2021 10m04s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 507/2020/2021) (adoptată în forma adoptată de Senat); relevant paragraphes
  Semnalarea unei posibile probleme procedurale de către domnul deputat Dan Tanasă. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 323/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2021 02m48s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Dan Tanasă relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2021 03m00s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan Tanasă - declarație politică intitulată "Revolta maghiară din 23 octombrie 1956, moment de eroism crucial în istoria națiunii maghiare"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2021 04m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021 (PL-x 341/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2021 04m19s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 642/2020) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan Tanasă - declarație politică intitulată "Ba se poate! Propuneri pentru transformarea sănătății în prioritate națională"; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 2021 00m21s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.240 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.504 din 12 iunie 2020 (PL-x 243/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2021 01m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021- 2025 COM(2021)17 (PHCD 67/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2021 00m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de președinte al României (PL-x 58/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PL-x 24/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2021 04m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 214/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 533/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2021 01m43s
relevant paragraphes
  Solicitarea Grupului AUR de a întrerupe prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al municipiului Brașov, județul Brașov (PL-x 266/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2021 03m08s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan Tanasă - apel pentru întoarcerea acasă a milioane de români care au ales calea străinătății; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2021 09m43s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II "Rákóczi Ferenc", ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 118 din 19 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018 (PL-x 464/2017/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 526/2020) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 118 din 19 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2018 (Pl-x 464/2017/2018) (respinsă); relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind comercializarea masei lemnoase (Pl-x 416/2020) (retrimisă comisiilor). relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 190 din 27 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 4 iunie 2020 (PL-x 262/2019/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 janvier 2022, 10:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro