Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 3, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 03-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 3, 1997

Anunțarea demisiei din Grupul parlamentar al PDSR de către domnii Nicolae Groza, Victor Ștefan Achimescu și Neculai Popa.

Ședința a început la ora 9.30.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Kónya-Hamar Alexandru, secretar.

*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi 3 iulie 1997 a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 242, participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 20, iar 10l sunt absenți.

Cvorumul prevăzut de art.128 din regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început vă prezint cererile de demisii ale unor deputați din cadrul Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România și anume, este vorba de domnul deputat Nicolae Groza, deputat în Circumscripția electorală nr.29 județul Olt, de domnul deputat Victor Ștefan Achimescu, deputat din Circumscripția electorală nr.29 Olt, domnul deputat Neculai Popa, deputat din Circumscripția electorală nr.1 Alba Iulia.

Toți cei trei deputați își păstrează mandatul și statutul de deputați independenți în continuare. (Aplauze.)

Vă rog foarte mult.

 
Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Continuăm cu dezbaterile la proiectul de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al României, nu înainte de a vă anunța... (Rumoare.) Vă rog frumos păstrați liniștea! Nu înainte de a vă anunța că cei 24 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități lucrează în paralel cu noi, conform autorizării dată de Biroul permanent al Camerei.

Am rămas ieri la Codul Vamal, art.46. (Domnul deputat Acsinte Gaspar solicită să ia cuvântul.)

Da, vă rog domnul deputat Acsinte Gaspar.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit practicii noastre parlamentare, părăsirea sălii de către o comisie permanentă pentru a-și desfășura activitatea în cadrul comisiei se aprobă de plenul Camerei. Este pentru prima dată când aud că Biroul permanent...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, aveți perfectă dreptate.

Deci, vă supun spre aprobare cererea ca, Comisia juridică, de disciplină și imunități să-și desfășoare activitatea în paralel cu activitatea noastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri. Vă mulțumesc.

Comisia juridică a căpătat această autorizare și se va scădea din cvorumul normal de lucru - deci, sunt 20 de absențe motivate, plus cei 24, deci, sunt 44 de colegi care se scad din cvorumul de lucru pentru ziua de astăzi. Oricum, la ora actuală, depășim acest cvorum.

Am rămas la art.46. La art.46 o să-l rog pe domnul deputat Bivolaru să vină la microfon.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.46 prevede că autoritatea vamală poate oricând și în orice împrejurare să efectueze controlul mărfurilor sau al mijloacelor de transport.

În legătură cu acest aspect noi ne-am pronunțat într-o oarecare măsură, aș putea să spun, chiar pe fond, la art.13.1 am votat că autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse vămuirii în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării. Acum venim și completăm și "oricând și în orice împrejurare". Deci, trebuie să fim consecvenți și solicitarea Comisiei pentru industrii este ca să prevedem și în acest text "în vederea realizării operațiunilor de vămuire", exact ca la art.13, ca să avem completă această problemă: "în orice loc, în orice împrejurare și oricând cu ocazia realizării operațiunilor de vămuire".

Deci, se solicită introducerea acestei sintagme înaintea articolului "în vederea realizării operațiunilor de vămuire" și textul curge..."autoritatea vamală poate oricând și în orice împrejurare să efectueze aceste controale".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc. Comisia?

Deci, reiau dezbaterea la acest articol, ca și colegii, care nu au participat ieri la aceste dezbateri, să știe exact cum să voteze. Vă rog. Domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Comisia își menține punctul de vedere exprimat prin raport...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbiți vă rog în microfoane că nu se aude.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Comisia își menține punctul de vedere reflectat prin raportul comisiei și anume menținerea textului din proiectul de lege, iar cu privire la alin.2 eliminarea textului din proiectul de lege.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul secretar de stat Săpunaru de acord cu comisia? Da.

Având în vedere că la acest articol 46, la alin.1 comisia nu a făcut nici un fel de amendament, el rămânând în formula inițiatorului, vă supun spre aprobare întâi introducerea sintagmei "în vederea realizării operațiunilor de vămuire",... urmând textul articolului, "autoritatea vamală... ș.a.m.d.", amendament propus de Comisia pentru industrii și servicii, susținut aici de domnul deputat Bivolaru și care nu a fost agreeat nici de comisie și nici de inițiator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 7 voturi. Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin.1 în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

Alin.2 de la art.46 nr.crt.68 din raport, comisia a propus eliminarea. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47. Intervenții?

Deci, art.46 a fost adoptat, el rămâne cu un singur alineat. Domnul deputat Bivolaru. Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

O intervenție care este acceptată deja din raport și de către comisia pe fond, este această sintagmă "titularul operațiunii comerciale", trebuie eliminat termenul de "comerciale" și să menținem această eliminare pe tot parcursul economic al acestei legi și anume, această operațiune trebuie să rămână simplă, pentru că sunt multe operațiuni. Nu numai operațiunile comerciale dau dreptul ca titularii respectivi să înainteze acele declarații. Deci, să eliminăm acest termen de "comerciale" din text și pe urmă din textele următoare de fiecare dată, că avem și la art.48 exact aceeași problemă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, această eliminare a fost propusă tot de Comisia de industrii, da? Da. Comisia vă rog, domnul deputat Vida. Inițiatorul, domnul secretar de stat Săpunaru, vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

În general acest Cod vamal are ca domeniu de aplicare operațiuni comerciale. Deci, în această secțiune noi ne referim la operațiuni comerciale, iar Comisia pentru industrii a propus ca amendament sintagma "mărfuri sau bunuri sub regim vamal", ori, deja în acest capitol noi vorbim de "operațiuni comerciale" și este vorba numai de mărfuri.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, mențineți textul inițial. Mai sunt alte intervenții? Da, domnul deputat Bivolaru, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Păi, nu înțelegem domnule președinte, consecvența comisiei. De la art.51, acest termen de "comercial" este tăiat și este însușit ca motivație, pentru că acești titulari care completează declarațiile sunt titulari și ai altor operațiuni, nu numai a operațiunilor comerciale, pentru că aceste mărfuri care sunt multiple, începând de la materii prime ș.a.m.d., intră și în zona operațiunilor productive nu numai comerciale. Am dat numai un simplu exemplu și dumnealor deja și-au însușit acest lucru, dar a fost o scăpare, considerăm din partea dumnealor. Să fim consecvenți pe tot parcursul acestei legi, că peste tot unde apare "comerciale", dumnealor au eliminat acest termen de "comerciale", a rămas la art.47 o scăpare, dar să fim consecvenți, nu este o problemă de culoare politică acest lucru.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia vă mențineți?

 
 

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul vă mențineți?

Deci, sunt obligat, regulamentar, să supun aprobării dumneavoastră amendamentul propus de Comisia pentru industrii și servicii și susținut aici de domnul deputat Bivolaru, de eliminare a sintagmei "comerciale" din textul art.47.

Voturi pentru? Vă rog să numărați! 13 voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare art.47 în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 3.

Adoptat.

Vă supun spre aprobare Secțiunea I în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Intervenții la titlul Secțiunii II? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48, alin.1 și 2. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.48 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art.49? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.50 alin.1 nr.crt.69, alin.1 și 2 nr.crt.69 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Secțiunea II în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 alin.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 alin.2 nr.crt.70 în raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 alin.3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.52. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.53, nr.crt.71 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art.54? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.55, nr.crt.72 din raport. Se propune reformularea pe un singur alineat. Intervenții? Domnule deputat Bivolaru, vă rog să-mi spuneți la care dintre alineate..., sau lucrați pe textul comisiei?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin.2. Deci, pe alin.2 al textului inițial, comisia propune eliminarea acestui alineat. Convingerea noastră, a comisiei este că acest alin.2 nu trebuie eliminat, deoarece este o măsură de protecție a intereselor statului. Se pune problema că în condițiile în care se realizează niște majorări și sunt necesare aceste majorări de realizat, după aceea este o întreagă procedură și bineînțeles, că este problema de protecție a statului în această operație care se face în vamă.

Deci, nu suntem de acord cu eliminarea acestui alin.2, trebuie pus ceva în locul lui.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Dan Constantinescu.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Dacă înțeleg eu bine, propuneți ca să rămână alin.2 așa cum este, ori sensul alin.1, chiar așa cum a fost reformulat de către cele două comisii, se referă tocmai la faptul că rectificarea și retragerea declarației vamale se poate face și ulterior începerii controlului fizic, deci, omul își dă seama, realizează, are informații suplimentare și solicită acest lucru. Atunci nu are nici un sens să oblig să plătească niște penalități, spre exemplu, câtă vreme el face declarația, face modificarea declarației. Acesta este raționamentul pentru care am eliminat alin.2.

Deci, practic, ceea ce ar pierde în plus personajul respectiv ar fi inutil.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bivolaru.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

În alin.2, domnule președinte, stimați colegi, se spune foarte clar: atunci când datorită acestor modificări care le face pe răspunderea lui, într-adevăr, declarantul, pe răspunderea lui. Deci, în aceste modificări, dacă drepturile statului au fost prejudiciate trebuie recuperat acest prejudiciu, nu stabilim noi acum modalitatea cum se face, dar este un text care protejează o astfel de situație. Deci, declarantul poate face rectificarea sau retragerea declarației vamale, după voința lui, după cum se specifică și cum insistă și domnul deputat Bercea. Este foarte clar, interesele pot fi multiple în vamă acolo, în presiunea aceea care este în momentul când se fac aceste declarații, dar dacă se aduc și cu ocazia acestor rectificări prejudicii în continuare statului, aceasta trebuie să cadă în sarcina lui și articolul aceasta spune: drepturile statului prejudiciate se recuperează.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Constantinescu.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Noi menținem textul din raport și aș vrea să încerc totuși să lămurim un lucru: printr-o declarație vamală incorectă, drepturile statului au fost prejudiciate, da? Au fost prejudiciate, să spunem, fără intenție de către cel care face declarația, motiv pentru care, la primele informații pe care le are, acte de la organisme neutre, el vine și face rectificarea.

Sigur că prejudiciul teoretic a existat la un moment dat, dar el tocmai de aceea face rectificarea și nu apreciem că este normal să-l penalizez, să-l amendez pentru un lucru despre care el a aflat și-l rectifică.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Cine vă garantează că rectificarea este corectă? că aici este capcana în care cădeți dumneavoastră.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Pornim, ca și în justiție, de la prezumția de nevinovăție, pentru că altfel putem porni și că declarația inițială era incorectă și special făcută incorect.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

 
 

Domnul Nini Săpunaru (din loja inițiatorului):

Sunt de acord cu comisia.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, inițiatorul susține punctul de vedere al comisiei. Eu sunt obligat în mod regulamentar să vă supun spre aprobare propunerea comisiei în primul rând, propunere care prevede eliminarea, în fine, prin reformularea textului alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Un vot.

A fost adoptat articolul în formularea comisiei.

Continuăm cu art.56. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Mă scuzați! Am greșit. Art.57, alin.1 și 2 unde nu sunt modificări. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.73 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.58. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.59. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.61. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.63. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.64. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul V în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI- titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I - titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.65. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.66. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.67. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.68. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.69. Intervenții? Vă rog. Domnul deputat Albu.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În comisie am propus un amendament pentru art.69 pe care nu l-am putut susține, fiind nevoit să plec la o ședință de grup. Vă rog să-mi permiteți să-mi mențin acest amendament, dar să-l transferăm la Secțiunea III. Studiind mai atent documentul, proiectul de lege, mi-am dat seama că acolo îi este locul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La Secțiunea III a cap.6.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Exact.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, practic, la art.69 nu aveți în momentul de față nimic, da? Bun.

Alte intervenții la art.69. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.70. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.71. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.72, nr.crt.74 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
 

Domnul Alexandru Albu (din loja comisiei):

S-a produs o încurcătură.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, dacă este o încurcătură, vă rog frumos. Domnul deputat Albu.

 
 

Domnul Albu Alexandru:

Îmi cer scuze, lipsa mea de la acea ședință de comisie a avut ca urmare și notarea diferită a amendamentelor pe care le-am făcut în scris și într-adevăr, la art.69 trebuie să prezint în fața dumneavoastră un amendament. Dacă-mi permiteți să o fac sau nu, domnule președinte?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbeam la art.69. Dumneavoastră ați vrut să propuneți un amendament și l-ați propus pentru Secțiunea III.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Da, cred că aici este cazul să o fac.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, rămâne atunci la Secțiunea I, la art.69?

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Propuneți amendamentul totuși și vedem, revenim asupra votului la art.69 dacă este cazul.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Da.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am propus următorul amendament la art.69 și anume un alin.3 nou, care ar suna în felul următor: "În cazuri speciale Guvernul poate aplica taxe vamale de retorsiune cu respectarea procedurilor internaționale în vigoare". Despre ce este vorba?

În politica vamală și comercială a țărilor lumii, se constată o preocupare deosebită și pentru salvgardarea economiei naționale. Acordul general pentru tarife și comerț, inclusiv varianta sa nouă, OMC-ul, Organizația Mondială a Comerțului, nu interzice asemenea măsuri de salvgardare.

În taxele acestea vamale de retorsiune se includ răspunsuri la măsurile unor parteneri de comerț de a subvenționa puternic exportul lor sau de a aplica un sistem de "dumping". Toate țările lumii își iau măsuri de prevedere - taxe vamale antidumping - inclusiv țări dintre cele mai dezvoltate. Este suficient să amintim practica Statelor Unite ale Americii vizavi de unele mărfuri din Japonia și chiar din alte țări.

În art. 69 sunt două alineate care dau deschideri în plus, cu privire la taxele vamale.

Vă propun să fiți de acord să introducem acest alineat nou.

Știu ce îmi va răspunde inițiatorul, că aceasta este o problemă de politică comercială, și nu de politică vamală, dar politica vamală este o componentă a politicii comerciale și nu văd nici o altă lege și nici o altă reglementare juridică în care să punem această problemă, dacă nu o punem aici.

După cum vedeți, formula este: "Guvernul poate aplica taxe vamale de retorsiune", nu este o formulă imperativă. Guvernul poate să aplice sau poate să nu aplice, dar să dăm Guvernului posibilitatea să o facă pentru că, altfel, dacă va fi nevoit să aplice asemenea măsuri, și cu siguranță va fi nevoit s-o facă, nu va avea baza legală necesară.

Vă rog foarte mult să fiți de acord cu această propunere.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul?

Domnule secretar de stat Nini Săpunaru, vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Noi nu suntem împotriva existenței unor asemenea taxe, dar, asemenea prevederi nu se includ în Codul vamal al României. Acest cod nu îl facem pentru o perioadă limitată de timp. Dacă citiți textul, nu se face referire la eventuale taxe din tariful vamal, care se stabilesc în fiecare an.

De asemenea, prin Legea nr.20/l993 privind Acordul de asociere la Piața Comună, am votat niște condiții pe care le-am acceptat. Deci, asemenea propuneri nu pot fi introduse în Codul vamal, acestea pot face obiectul unei legiferări speciale.

După știința noastră, sunt foarte puține state care aplică așa ceva. În tarif nu mai este voie ... de multă vreme, nimeni nu mai poate să-și permită, în tarif, să introducă asemenea taxe. Se introduc ca niște taxe pe cumpărare. Deci, aceste taxe se aplică undeva, în interiorul țării, nu la intrarea mărfurilor, deci, gen accize, ceva de genul ăsta.

Aceasta trebuie să facă obiectul unei politici speciale. La această oră, noi încheiem tot felul de acorduri de liber schimb. Nu putem introduce așa ceva în acest cod vamal. Taxele de retorsiune, taxele antidumping ar trebui să obiectul unei legiferări speciale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă urmăriți cu atenție textele art. 69, 70, se referă la reglementarea juridică a unui tratament tarifar favorabil. Toate reglementările se referă la cazurile când are competența Guvernul de a stabili exceptări sau reduceri de taxe vamale, ținându-se cont de evoluția balanței comerciale și balanței de plăți externe a României. Deci, nicicum nu intră în sfera acestor reglementări, împuternicirea Guvernului de a aplica majorări de taxe vamale sau să aplice niște taxe vamale peste taxele vamale aprobate.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia nu este de acord cu acest amendament. Nu este de acord cu amendamentul acesta, nici inițiatorul. Eu, totuși, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru?

Stați un moment.

Da, 8 voturi pentru. A căzut.

Vă rog, domnule deputat George Șerban.

Deci, rămâne articolul așa cum l-am votat.

Art. 72, cu amendamentul de la nr. crt. 74.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 73? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 74? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 75 alin. 1.

Dacă sunt intervenții, inclusiv la nr. crt. 75?

Deci, la art. 75 alin. 1, la pct. a) nu există amendamente, la pct. b) este o reformulare propusă de comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin. 1, în ansamblul său, cu amendamentul de la pct. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, amendamentul de la pct. b), nr. crt. 75 din raport.

Alin. 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 75 - în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule deputat Gaspar, ați discutat?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, m-am lămurit.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Art. 76. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 77. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78 alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78 alin. 2, nr. crt. 76 din raport. La pct. a), intervenții? Nu sunt.

Deci, dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin. 2, cu amendamentele propuse de comisie la nr. crt. 76, pentru pct. a) și pentru celelalte puncte, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 79. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 80. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 81. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 82. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 83. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 84. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 85. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 86. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 87. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 88. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 89. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 90. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 91. Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

Art. 91 are 3 alineate.

Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 1., domnule președinte,

Este o problemă, nu de fond. În finalul alineatului se explicitează sintagma "ad valorem". La alin. 3 se definește valoarea în vamă, la același articol. Deci, Comisia pentru industrii și servicii susține să se aplice și aici termenul în expresie românească și, în finalul acestui alineat, să se treacă: "20%, aplicată la valoarea în vamă", nu "ad valorem".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord, inițiatorul este de acord.

Deci, vă supun spre aprobare întregul art. 91, cu amendamentul de la alin. 1, al domnului deputat Bivolaru, din partea Comisia pentru industrii și servicii, ca sintagma "ad valorem" să fie înlocuită cu: " 20%, aplicată la valoarea în vamă".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 92. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 93 alin. 1, nr. crt. 77 din raport. Deci, alin. 1, cu amendamentul de la nr. crt. 77. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, în formularea inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 78 din raport se propune un nou alin. 3, la art. 93. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 93, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art 94? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art 95? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 96. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 97. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 98. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 99. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 100. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 101. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 102. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 103. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 104. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 105. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 106. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 107. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 108. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 109. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 110. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 111. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 112. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 113. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 114. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii V. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 115. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 116. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 117. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 118. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 119. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea V, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea VI, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 120. Intervenții?

Domnule deputat George Șerban, vă rog.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca acest articol să fie reformulat, prin eliminarea, de la sfârșitul alineatului, a cuvintelor: "destinate a fi reexportate", urmând să sune această ultimă parte: "fără aplicarea măsurilor de politică comercială, a mărfurilor străine în aceeași stare, cu excepția uzurii lor normale".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Din partea comisiei, domnul Dan Constantinescu.

(Adresându-se domnului George Șerban)

Ați renunțat, da? Dacă ați renunțat, atunci, vă supun spre aprobare art. 120, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art 121? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 122. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 123. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea VI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii VII. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 124. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 125. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 126. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, au fost adoptate până acum art. 124, 125 și 126, de la Secțiunea VII.

Secțiunea VII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII., în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VIII. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 127. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 128. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 129. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 130. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 131. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 132. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 133 alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2 de la art. 133, corelat cu nr. crt. 79 din raport.

Domnul deputat Bivolaru, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

În zonele libere, a apărut această categorie de mărfuri abandonate. Este o problemă mai veche, legată de existența zonelor libere. Trebuie înțeles că aceste mărfuri abandonate, în cazul legii respective, la art. 137, în mod special, 136, 137, se încearcă să se reglementeze modul de abandonare a acestor mărfuri (deșeuri, uneori și materii prime). Sunt multiple motive pentru care posesorul acestor mărfuri le abandonează. Legea, în art.136 și 137 stabilește că trebuie reglementată această abandonare dar există un caz aparte, când abandonarea se face fără avizare. Deci, este o abandonare pur și simplu, și acest caz nu este tratat în această lege. Comisia care a dat avizul pe fond, propune un nou alineat, adică o modificare a alin. 2, stabilind că, mărfurile acestea staționare nu pot fi abandonate sau distruse decât prin reglementări.

În primul rând, acest caz de abandonare nu poate fi reglementat, în anumite situații. Repet, cazul abandonării pur și simplu, când din interese, mai mult sau mai puțin vizibile sau oneste, proprietarul abandonează aceste mărfuri. Sunt foarte multe cazuri unde zona liberă este blocată pe perioade foarte lungi, pe suprafețe mari, cu fel de fel de materiale, steril sau, eu știu, aparent minereuri sau alte mărfuri.

În aceste condiții, administrația zonei libere trebuie să primească o dezlegare ca, după un anumit timp, să poată lua o măsură reglementată.

În consecință, propunerea comisiei de modificare a acestui alineat nu este fericită, mai ales că, ceea ce propune comisia la alin. 2 art. 133, se regăsește integral în art.136 alin. 3 și art.137 alin. 2.

Deci acest lucru este reglementat și, în consecință, propunerea este ca în acest alin.2 să discutăm numai despre mărfurile abandonate pur și simplu. Și textul este următorul: "Mărfurile și bunurile abandonate în zonele libere pot fi valorificate sau distruse, după caz, de către administrația respectivă, conform reglementărilor în vigoare".

Aceasta este problema care reglementează modul cum se tratează aceste abandonuri care s-au făcut fără avizare, fără reglementările în vigoare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am rugămintea ca, împreună cu inițiatorul și comisia, să analizați această chestiune.

Domnul deputat Dan Constantinescu, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Este adevărat că se repetă prevederi referitoare la mărfurile abandonate, de la art.133 și 136. Aici, însă, vorbim de zone libere și dincolo vorbim de teritoriu vamal românesc.

Deci este vorba de două categorii de prevederi, care trebuie puse în paralel, pentru că fiecare reglementează altă zonă din punct de vedere vamal. Din acest punct de vedere, nu cred că este bine să renunțăm nici la art.133, nici la art.136. În plus, faptul că aici s-a trecut "decât în condițiile legii", este tocmai pentru că regimul mărfurilor abandonate este reglementat, la ora aceasta, prin lege, Legea nr.150, dacă nu mă înșel eu.

Deci propunem menținerea textului așa cum este.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Așa cum a fost propus de comisie, da, pentru alineat?

Domnul deputat Vida, Comisia economică, vă rog.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Acum, în calitate de autor al amendamentului vorbesc, despre ce este vorba: foarte multe cazuri au fost sesizate, când mărfurile străine, niște deșeuri, în mod abuziv, au fost abandonate pe teritoriul României, provocând o serie de consecințe foarte grave. Nici nu vorbesc despre consecințele privind protejarea mediului înconjurător și, în această situație, textul pe care l-am propus prevede următoarele: dacă o marfă străină este, în mod abuziv, abandonată, prin încălcarea legii, deci nu în condițiile legii, înseamnă că, constituie infracțiune și urmează ca să fie persoana vinovată trasă la răspunderea penală, conform Codului penal românesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, sunteți de acord cu ...

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, domnule președinte, acum s-a explicat că există un decret-lege special, care reglementează abandonul forțat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci sunteți de acord cu amendamentul comisiei pentru alin.2, da?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, numai cu observația dacă este de acord comisia să eliminăm din final "dacă operațiunea este justificată." Dacă se face în condițiile legii, nu trebuie să mai condiționăm "dacă operațiunea este justificată."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord comisia cu acest amendament de eliminare, de acord inițiatorul.

Deci alin.2 va avea textul: "Mărfurile străine staționate în zonele libere nu pot fi abandonate sau distruse, decât în condițiile legii".

Vă supun spre aprobare acest nr.crt.79 din raport, cu amendamentul respectiv.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.133, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.134, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.135, alin.1, cu amendamentul de la nr.crt.80 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.135, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.136. Intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În alin.3, sunt utilizate două sintagme, care au cam aceeași valoare și, din cauza aceasta, formularea este improprie. Se spune: "în mod excepțional", "în cazuri temeinic justificate". Să se hotărască și inițiatorul, și comisia pe care sintagmă doresc s-o folosească, pentru că împreună nu pot fi folosite din punct de vedere al tehnicii legislative. Și eu v-aș propune ca să folosiți sintagma "în cazuri temeinic justificate, mărfurile străine nevămuite pot fi abandonate".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia de acord, inițiatorul de acord.

Deci alin.3 va avea textul..., deci se elimină "în mod excepțional" și va începe de la "în cazuri temeinic justificate". Deci va rămâne numai: "în cazuri temeinic justificate, mărfurile" ș.a.m.d.

Deci vă supun spre aprobare art.136, în ansamblul său, cu acest amendament la alin.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.137. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.138, raportul comisiei nr.crt.81. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.139, alin.1, nr.crt.82, deci cu amendamentele de la nr.crt.82 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.139, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.140. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.141. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în anamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VIII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.IX. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.142. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.143. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.144. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.145. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.146. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.147. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.148. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.149. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.150. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.151. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.152. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.152. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.153. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.154. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.155. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.156. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.157. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.158. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.159. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.160. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.161. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.162. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.163. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.164. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.165. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.166. Este un amendament al comisiei, ca j) să devină un alin.2.

Deci vă supun spre aprobare alin.1, până la lit.i).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare alin.2, care este reformularea lit.j) de la art.166, nr.crt.83 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.166, în anamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IX, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.X. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.167. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.168. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.169. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.170, alin.1, nr.crt.84 din raport, deci alin.1 plus amendamentul de la nr.crt.84.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.170, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art.171? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.172, alin.1, cu amendamentul comisiei nr.crt.85 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.172, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.173. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.174, alin.1. Este o reformulare la nr.crt.86, în raportul comisiei.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la alin.2.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Art.174, alin.2.

Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreau să întreb Comisia pentru buget, finanțe dacă nu ar fi cazul, totuși, să precizăm, aici, la Cap."Cheltuieli" pentru că spuneți la Cap."Cheltuieli"; cheltuieli curente, cheltuieli de capital, de care?

Deci, "În bugetul anual al Direcției Generale a Vămilor, se vor prevedea, la Cap.Cheltuieli, sumele necesare."

Deci, la alin.2 al art.174, se spune așa: "În bugetul anual al Direcției Generale a Vămilor, se vor prevedea, la Cap.Cheltuieli sumele necesare..." și am întrebat: capitolul de cheltuieli, cheltuieli curente, cheltuieli de capital?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Constantinescu, președintele Comisiei buget-finanțe.

Vă rog.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

După clasificarea bugetară, acestea sunt, de regulă, cheltuieli excepționale. În același timp, aceste cheltuieli pot fi, la rândul lor, imputabile unor salariați, motiv pentru care am lăsat textul așa cum este, întrucât pot fi ambele situații, fie să fie cheltuieli excepționale, în bilanțul respectiv, fie să fie cheltuieli care sunt imputabile, mai departe, unor persoane fizice. Deci rămâne textul, așa cum este.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Lăsăm așa.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci alin.2, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.174, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.175. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.X, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.XI. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.176. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.177. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.178. Intervenții? Nu sunt.

Domnul deputat Corâci.

Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Este vorba de un amendament pe care eu am încercat să-l susțin și în comisie. Probabil că nu am fost suficient de convingător, dar aș vrea ca toți colegii să știe ce votează.

Deci: "Folosirea la autoritatea vamală de documente vamale de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, se consideră infracțiune și se pedepsește".

Problema este următoarea: într-o operație vamală, mai ales așa cum este descrisă ea aici sau într-o operație de import, sunt incluși mai mulți participanți.

În general, dacă textul articolului va rămâne așa cum este formulat, după părerea mea, se aruncă o răspundere, eventual chiar și penală, asupra cuiva care nu este vinovat, pentru că sunt situații clare, pe care colegii de la Direcția Generală a Vămilor le cunosc, în care, din greșeală, într-un mijloc de transport, sunt introduse alte bunuri decât cele care figurează pe documente, fapt care nu poate fi constatat decât în momentul în care, în vamă, este desfăcut containerul respectiv și, o dată cu organul vamal, se constată că acolo se găsesc alte bunuri decât cele de pe toate documentele, cele de transport, de pe facturi ș.a.m.d. Deci este absurd ca acest lucru să fie aruncat în spatele importatorului, să spunem, din România, de exemplu, sau, dacă se consideră că este cineva, să spunem, vinovat de acest lucru, atunci vinovatul trebuie precizat clar, pentru că în articol nu se scrie cine este cel care va suporta aceste consecințe. Am propus, de aceea, să se adauge, în textul articolului, cuvântul "cu intenție", "folosirea cu intenție, la autoritatea vamală, de documente vamale de transport sau comerciale" și textul curge.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu mare atenție, am analizat acest amendament, a fost consultat și Ministerul Justiției, este o problemă care intră în sfera dreptului penal, respectiv organele abilitate au competența să stabilească care sunt elementele, dacă sunt realizate și constituite elementele constitutive ale infracțiunii.

Stabilirea care s-a făcut, dacă e cu intenție sau fără intenție, care este raportul între această intenție și consecințe urmează să stabilească organul de urmărire penală sau organul care este abilitat ca să ia o decizie cu privire la această problemă. Deci este o problemă care, în exclusivitate, intră în sfera dreptului penal și, respectiv, a Codului penal și a Codului de procedură penală.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră propuneți să rămână textul cum este, da?

Domnule deputat Vida, ați propus ca textul să rămână cum este.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog.

Domnule secretar de stat Nini Săpunaru, vă rog.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Eu nu sunt jurist, sunt doar economist, dar am cerut sfatul celor de la justiție, care ne-au avizat această parte. De fapt, nu a fost făcută de noi, a fost propusă de cei de la Ministerul Justiției și vă definesc din Codul penal: "Infracțiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală", iar la vinovăție avem două probleme: cu intenție și din culpă. Or, dacă eu scriu, în intervalul articolului, "fără intenție", automat nu-și mai are rostul. Nu putem defini noi.

Aici sunt foarte multe chestiuni, cu care ne întâlnim în ziua de astăzi. Vin transportatorii... deci rețineți că responsabil, în Vamă, este și transportatorul, care are carnet TIR și care atestă, prin carnetul TIR, ceea ce are în autocamion. Or el, prin carnetul TIR, îmi spune că are, să spunem, roșii, iar în camion sunt țigări. În această situație, el nu poate să spună că nu știe ce a făcut acolo, când a îmbarcat TIR-ul și când a făcut carnetul TIR și când l-a înregistrat la vama din țara de origine. Vine și îmi declară, deci, pe baza carnetului TIR, declară, în vama de frontieră, că are roșii, iar înăuntru sunt țigări. Și aceasta, în alte state, este socotită infracțiune, ceea ce, la noi, până acum, nu era. Și spuneau: domnule, eu nu știu, eu nu sunt vinovat cu nimic de toată această problemă! La fel, noi, prin lege, îi dăm dreptul ca, atunci când a luat marfa și el vede că este diferență cantitativă, valorică ș.a.m.d., să vină s-o declare la organul vamal. Deci toate aceste posibilități sunt prevăzute. Or, în asemenea condiții, noi nu mai reacționăm. În momentul în care am sesizat așa ceva, intervine Parchetul. Este dreptul Parchetului să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia.

De aceea există legea penală și posibilitatea de judecată. Nu organul vamal stabilește gradul de vinovăție. Noi sesizăm cazul și este rolul Parchetului și al Justiției să dovedească dacă există sau nu există vinovăție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt obligat, conform Regulamentului, să vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Cezar Corâci, și anume introducerea sintagmei "cu intenție" după primul cuvânt, după "folosirea"; deci "folosirea cu intenție ...." și așa mai departe, textul.

Voturi pentru? 3 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Evident, este insuficient să treacă.

Vă supun spre aprobare art.178, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

A fost adoptat.

Art.179.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.180.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.181.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.182.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.183.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.184.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.185.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.186.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.187.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul XI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului XII.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.188.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.189.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.190, numărul curent 87 din raportul comisiei, se propune reformularea textului.

Intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Am două observații la acest text.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La textul comisiei, da?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Și la textul comisiei, și la modul în care sunt ordonate articolele din Capitolul "Dispoziții finale și tranzitorii".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Aș propune ca art.190 să fie transferat după art.192. deci, 190 să devină art.192, ca logică de prezentare a textului.

Pe de altă parte, aș propune ca la art.190, "Prezentul Cod intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul oficial" și aș adăuga "al României, Partea I", dat fiindcă Monitorul oficial are patru părți, iar legile se publică numai în Partea I.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia și inițiatorul, de acord cu amândouă amendamentele.

Vă supun spre aprobare art.190, cu amendamentul de completare făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar și, de asemenea, ca acest articol să fie ultimul din lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.191, numărul curent 88 din raportul comisiei.

Vă rog. O să vă rog să vă prezentați.

 
 

Domnul Petru Bejenariu:

Bejenariu Petru.

La art.191, vă propun să renunțăm la cuvântul "vamal", alăturat "Regulamentul", pentru că se repetă și nu are valoare. "Regulamentul de aplicare a Codului vamal". Cu atât mai mult cu cât ne va trebui la articolul următor și la care vă voi solicita să completez cuvântul dincolo.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord? Inițiatorul? De acord.

Deci, art.191 va deveni, prin renumerotare, 190 și textul va fi cel propus de comisie, cu amendamentul făcut de domnul deputat Bejinariu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.192, textul comisiei, la numărul curent 89 din raport.

Tot domnul deputat Bejinariu. Vă rog.

 
 

Domnul Petru Bejinariu:

Pentru o mai bună definire, să scriem la sfârșitul articolului "Legea privind Statutul personalului vamal".

Argumente:

- în lege, sintagma "personal vamal" se utilizează de mai mult ori;

- la art.21 chiar se spune ce cuprinde personalul vamal;

- spre a se deosebi de alte reglementări, cum a fost cea privind Statutul personalului didactic; dacă preluăm din lege un titlu ca acesta, fără alte detalii, nu are adrese și provoacă întrebarea: care personal?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Comisia?

Deci, în textul inițial apărea "vamal", nu apare în textul propus de comisie în raport. Este probabil o chestiune de dactilografie, bănuiesc.

Sunteți de acord ca să se introducă "vamal"? E o chestiune de ..., o eroare de la comisie.

Art.192, devenit art.191, cu amendamentul, cu completarea normală propusă de domnul deputat Bejinariu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat și acest articol.

Completare? Da, vă rog. Domnul deputat Iuliu Vida, președintele Comisiei economice. Vă rog.

 
 

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Solicit să fie consemnat în procesul-verbal al ședinței și totodată și acordul dumneavoastră, ca să fie experții împuterniciți de a renumerota articolele în textul legii, în urma aprobărilor și acordurilor pe care le-ați dat dumneavoastră cu privire la eliminarea unor articole, sau comasări de articole.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze că intervin acum, după ce s-au votat și ultimele articole. Totuși, aș vrea, dacă și inițiatorul și comisia sunt de acord, ca la art.178 și 179, unde sunt definite infracțiunile, să înlocuim particula "de", pentru că, altfel, textul, dacă se citește repede, ar ieși cam așa: "Folosirea la autoritatea vamală de documente vamale ...", ca și când am avea o autoritate vamală de documente vamale.

Și atunci, v-aș propune ca să folosim "Folosirea la autoritatea vamală a unor documente", sau "Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale". La 178 și 179.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, de acord? Inițiatorul, de acord?

Deci, vă resupun spre aprobare, la art.178, această corecție care, de fapt, face ca textul să fie mai corect și care nu influențează fondul articolului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, textul va fi: "Folosirea la autoritatea vamală a unor documente vamale de transport sau comerciale, care se referă la ..."

De asemenea, la art.179, la fel, "Folosirea la autoritatea vamală a unor documente vamale ...", în loc "de".

Vă supun spre aprobare acest lucru.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci am modificat aceste chestiuni, care erau absolut normale.

Vă supun spre aprobare, pentru că asta nu am făcut-o și trebuie s-o fac, Capitolul XII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta, am încheiat și ultimul articol al acestei legi, care este Codul vamal.

Da, vă rog. Domnul deputat Constantinescu.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunteți obișnuiți ca, la finalul unei legi mai elaborate, cum este aceasta, președintele de comisie să vină și să vă spună că este o lege de importanță națională, să vă mulțumească pentru că a trecut acest proiect de lege.

Eu nu am să fac un asemenea gest. Am să vă reamintesc totuși faptul că intrarea și ieșirea din Europa se fac prin vămă. Și, cu cât vămile noastre vor fi mai apropiate și Codul vamal mai apropiat de standardele europene, cu atât vom fi în interiorul și nu la marginea acestei entități.

Țint, totuși, să fac două remarci, atât la nivelul inițiatorului, cât și al comisiei, care au avut decența, să spunem, să nu inventeze roata în materie de Cod vamal, să preia și să aplice prevederi și standarde internaționale din Europa de Vest, unanim acceptate, motiv pentru care, foarte multe din aceste texte ne aduc acolo unde, de fapt, suntem.

În al doilea rând, aș remarca înțelepciunea cu care texte din această categorie au fost adaptate la condițiile, la situația, și, dacă vreți, și la momentul actual, de dezvoltare a economiei românești, așa că putem vorbi, totuși, de Codul vamal al României.

Cu toate acestea, vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera în care s-au desfășurat lucrările, chiar dacă ele au fost ușor plate, întrucât credem că sprijinul financiar de care va beneficia Direcția Generală a Vămilor în urma aprobării acestui document important, îi va permite ca, odată cu Regulamentul vamal, care înțeleg că este și el în fază finală, să pună cât mai repede în operă această lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu cred că în momentul de față va trebui să stabilim modul de vot pentru această lege, care este o lege organică și la care trebuie, evident, să avem minimul de 172 de voturi și eu vă propun, pentru simplificarea lucrurilor, un vot nominal. Pentru că, altminteri, riscăm să nu avem cvorum.

Vă supun spre aprobare votul nominal pentru acest proiect de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat acest vot nominal. Avem tabelele aici.

Eu vă propun ca votul nominal să înceapă la ora 12 fără un sfert. Și, până atunci, să aibă timp grupurile să se anunțe și să se mobilizeze.

Eu voi continua cu articolul unic al Legii pentru adoptarea Codului vamal al României. Are un singur articol, pe care vi-l supun spre aprobare, dacă nu sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat acest articol.

Deci, votul final asupra acestei legi îl începem la 12 fără un sfert.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Până atunci, eu vă propun să mai înaintăm cu un proiect de lege, care este o lege organică și tot foarte tehnică, și anume proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.111 din 1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Este tot o lege organică și atunci am putea, eventual, dacă o termină, să luăm votul pe ambele legi odată.

Comisia pentru industrii și servicii, sesizată în fond. Domnul deputat Pițigoi. Vă rog frumos, comisia să-și ocupe locurile.

Domnul deputat Dan Marțian are de făcut un anunț pentru una dintre comisii.

Rog liderii grupurilor să facă mobilizarea pentru ora 12 fără un sfert. Sper că sunt auzit și la nivelul grupurilor, în așa fel încât să putem, pentru ambele legi, să dăm vot final în momentul respectiv.

Vă rog, domnule deputat Dan Marțian.

 

Domnul Marțian Dan:

Rog membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în pauza care va urma, să vină la sediul comisiei, pentru a discuta, într-un termen foarte scurt, niște probleme.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Avem o inițiativă legislativă care nu este foarte mare, care este Legea pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Din partea comisiei sesizate în fond, raportul comisiei este prezent. Comisia este prezentă, deci putem să începem dezbaterea acestui proiect de lege.

Acest proiect de lege se află în procedură de urgență și invit comisia să propună timpul dezbaterii pe articole și timpul total.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte, propun 3 minute pentru fiecare articol și în total 20 de minute.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci s-au propus 3 minute și articole și 20 de minute în toal.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul legii.

Trecem la dezbaterea legii și vom începe cu titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.I, preambul, dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Vă supun spre aprobare preambulul art.I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.1, de la art.I.

Comisia a propus ca să rămână nemodificat textul.

Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2, comisia a propus ca textul să rămână nemodificat.

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3, este numărul curent 3 din raport.

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Vă supun spre aprobare textul propus de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.4, comisia a propus să rămână nemodificat.

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.5, comisia a propus modificarea textului.

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, textul de la pct.5 din raport s-a adoptat.

La pct.6, comisia a propus să rămână nemodificat.

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun art.I, în ansamblul său, spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.II, comisia a propus să rămână nemodificat.

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, acestui proiect de lege îi vom lua votul final împreună cu celălalt proiect de lege. Este o lege organică, care trebuie adoptată tot cu votul majorității noastre, adică cel puțin 172.

 
Supunerea la vot și adoptarea următoarelor proiecte de lege:

Îi rog pe șefii de grupuri să-i anunțe pe toți colegii să vină la ora 12 fără un sfert, când vom începe votul nominal pentru cele două legi organice trecute.

Până atunci și până când se adună inițiatorii pentru următorul proiect de lege și Comisia juridică, de disciplină și imunități, vom rămâne în sală, așteptând să vină colegii noștri.

Vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală. Vom începe apelul nominal care, de fapt, este un vot nominal, și anume o să vă rog să fiți atenți, ca să știți exact ce voi supune la vot și cum veți vota.

Domnule deputat Kovacs, vă rog foarte mult și pe dumneavoastră să fiți atent ce voi supune la vot și cum veți vota.

Deci, avem de supus la vot, odată Codul vamal al României, în ansamblul său. Acest Cod vamal are 192 de articole și l-am trecut pe articole. Trebuie să-l trecem și în ansamblul său.

Doi: Legea pentru adoptarea Codului vamal, pe care am adoptat-o ieri ca titlu și astăzi ca articol unic - articolul unic, care spune "Se adoptă Codul vamal al României".

Deci, aceste două prime voturi sunt legate: Codul vamal și votul final, pe ansamblul Legii pentru adoptarea Codului vamal.

Iar al treilea vot este votul pentru ansamblul Legii pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Deci, dacă vreți să votați pentru toate aceste trei legile, în momentul în care vă auziți numele, spuneți: deci, pentru Codul vamal și Legea de adoptare - pentru, pentru - și, de asemenea, pentru a treia lege.

În cazul în care vă opuneți vreuneia dintre legi, spuneți: contra.

Deci: Codul vamal, Legea de aprobare a Codului vamal și următoarea este Legea privind desășurarea în siguranță a activităților nucleare. Sunt trei voturi.

Deci, aceasta este ordinea. Îl rog pe domnul secretar Kónya să înceapă votul nominal.

 

Domnul Kónya Hamar Alexandru:

Județul ALBA

Berciu Ion

pentru

pentru

pentru

Dărămuș Nicolae Octavian

absent

Dumitrean Bazil

pentru

pentru

pentru

Peres Alexandru

absent

Popa Neculai

absent

Simedriu Dan Coriolan

absent

Domnul Cristea are o sarcină importantă și pleacă mai repede, asemenea domnul Dugulescu.

Județul Ialomița:

Cristea Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Județul Timiș:

Petru Dugulescu

pentru

pentru

pentru

Județul Arad:

Bercea Florian

absent

absent

absent

Calimente Mihăiță

pentru

pentru

pentru

Gheorghiof Titus Nicolae

absent

absent

absent

Ghidću Radu

pentru

pentru

pentru

Putin Emil Livius Nicolae

absent

absent

absent

Rațiu Ion

pentru

pentru

pentru

Tokay Gheorghe

absent

absent

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

pentru

pentru

pentru

Ghibernea Dan

absent

absent

absent

Ionescu Nicolae

pentru

pentru

pentru

Leonćchescu Nicolae

absent

absent

absent

Marin Gheorghe

absent

absent

absent

Nanu Romeo

absent

absent

absent

Pițigoi Barbu

pentru

pentru

pentru

Rizescu Sergiu George

pentru

pentru

pentru

Stan Vasile

pentru

pentru

pentru

Stănescu Alexandru - Octavi

pentru

pentru

pentru

Județul BACĂU

Corniță Ion

pentru

pentru

pentru

Dan Matei-Agathon

absent

absent

absent

Darie Simion

absent

absent

absent

Duțu Ion

pentru

pentru

pentru

Gheorghe Valeriu

pentru

pentru

pentru

Hrebenciuc Viorel

absent

absent

absent

Irimescu Haralambie

pentru

pentru

pentru

Moiceanu Constantin

pentru

pentru

pentru

Nistor Vasile

pentru

pentru

pentru

Pavel Vasile

pentru

pentru

pentru

Popa Ioan-Aron

pentru

pentru

pentru

Județul BIHOR

Bot Octavian

pentru

pentru

pentru

Cosma Liviu Ovidiu

pentru

pentru

pentru

Drecin Mihai

absent

absent

absent

Negrău Mircea

pentru

pentru

pentru

Paneș Iosif

absent

absent

absent

Rakoczi Ludovic

absent

absent

absent

Serac Florian

absent

absent

absent

Szekely Ervin Zoltan

absent

absent

absent

Szilagyi Zsolt

absent

absent

absent

Țepelea Gabriel

pentru

pentru

pentru

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

pentru

pentru

pentru

Oltean Ioan

absent

absent

absent

Pintea Ioan

absent

absent

absent

Sandulescu Aureliu-Emil

absent

absent

absent

Sonea Ioan

pentru

pentru

pentru

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

pentru

pentru

pentru

Hilote Eugen Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Ioniță Nicu

pentru

pentru

pentru

Mihăilescu Petru Șerban

absent

absent

absent

Năstase Toma

pentru

pentru

pentru

Popescu Emil Teodor

absent

absent

absent

Sandu Dumitru

pentru

pentru

pentru

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

absent

absent

Bran Vasile

absent

absent

absent

Cojocaru Radu Spiridon

pentru

pentru

pentru

Gherasim Ion Andrei

pentru

pentru

pentru

Kovacs Csaba Tiberiu

absent

absent

absent

Lepșa Sorin Victor

absent

absent

absent

Moucha Romulus Ion

pentru

pentru

pentru

Secară Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Tudose Nicolae Florin

pentru

pentru

pentru

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

pentru

pentru

pentru

Bartoș Daniela

absentă

absentă

absentă

Corâci Ioan Cezar

pentru

pentru

pentru

Dragu George

pentru

pentru

pentru

Șerban George

pentru

pentru

pentru

Vasioiu Horia

pentru

pentru

pentru

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

pentru

pentru

pentru

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

pentru

pentru

pentru

Morariu Teodor Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Papuc Aurel Constantin

absent

absent

absent

Partal Petre

pentru

pentru

pentru

Pâslaru Dumitru

absent

absent

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

pentru

pentru

pentru

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

absentă

absentă

absentă

Oana Gheorghe

absent

absent

absent

Spătaru Liviu

pentru

pentru

pentru

Popovici Cornel Sturza

pentru

pentru

pentru

Vilău Adrian-Ioan

pentru

pentru

pentru

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Miticć

absent

absent

absent

Munteanu Ion

pentru

pentru

pentru

Naidin Petre

pentru

pentru

pentru

Pavelescu Claudiu-Costel

pentru

pentru

pentru

Sârbu Marian

pentru

pentru

pentru

Județul CLUJ

Gavra Ioan

pentru

pentru

pentru

Ionescu Anton

absent

absent

absent

Kónya-Hamar Alexandru

pentru

pentru

pentru

Lăpușan Alexandru

pentru

pentru

pentru

Matei Vasile

absent

absent

absent

Mátis Eugen

pentru

pentru

pentru

Miclăuș Vasile

pentru

pentru

pentru

Pćcurariu Iuliu

absent

absent

absent

Pop Iftene

pentru

pentru

pentru

Roman Ioan

absent

absent

absent

Vida-Simiti Ioan

pentru

pentru

pentru

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

pentru, pentru, pentru

Ariton Gheorghe

absent, absent, absent

Barde Tănase

pentru, pentru, pentru

Botescu Ion

pentru, pentru, pentru

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent, absent, absent

Hașotti Puiu

absent, absent, absent

Marinescu Ioan Sorin

pentru, pentru, pentru

Mazăre Radu Ștefan

absent, absent, absent

Nicolae Jianu

pentru, pentru pentru

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent, absent, absent

Onaca Dorel-Constantin

absent absent absent

Osman Fedbi

pentru pentru pentru

Saganai Nusfet

pentru pentru pentru

Județul COVASNA

Birtalan Akos

absent

absent

absent

Marton Arpad-Francisc

pentru

pentru

pentru

Tamas Sandor

absent

absent

absent

Țurlea Petre

pentru

pentru

pentru

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Boștinaru Victor

pentru

pentru

pentru

Dîrstaru Dorin

pentru

pentru

pentru

Enescu Ion

pentru

pentru

pentru

Neagu Romulus

absent

absent

absent

Popa Daniela

pentru

pentru

pentru

Popescu Irineu

pentru

pentru

pentru

Rădulescu Zoner Șerban Constantin

pentru

pentru

pentru

Simion Florea

pentru

pentru

pentru

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

absent

absent

absent

Brezniceanu Alexandru

pentru

pentru

pentru

Cazacu Vasile Mircea

pentru

pentru

pentru

Grigoraș Neculai

pentru

pentru

pentru

Ionescu Bogdan

pentru

pentru

pentru

Ionescu Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Ioniță Mihail Gabriel

pentru

pentru

pentru

Manolescu Oana

pentru

pentru

pentru

Matei Ion Lucian

pentru

pentru

pentru

Niculescu Mihai

pentru

pentru

pentru

Roșca Ioan

pentru

pentru

pentru

Vasilescu Nicolae

pentru

pentru

pentru

Județul GALAȚI

Buruiană-Aprodu Daniela

absentă

absentă

absentă

Ciumara Mircea

absent

absent

absent

Gheciu Radu-Sever-Cristian

pentru

pentru

pentru

Iacob Elena

pentru

pentru

pentru

Mihu Victor Traian

pentru

pentru

pentru

Nica Dan

pentru

pentru

pentru

Odisei Manole

pentru

pentru

pentru

Protopopescu Cornel

absent

absent

absent

Sandu Ion-Florentin

pentru

pentru

pentru

Tomov Marilena

absentă

absentă

absentă

Județul GIURGIU

Cristea Marin

pentru

pentru

pentru

Croitoru Adrian

pentru

pentru

pentru

Grigoriu Mihai

pentru

pentru

pentru

Radu Alexandru Dumitru

pentru

pentru

pentru

Județul GORJ

Babalau Constantin

pentru

pentru

pentru

Drumen Constantin

pentru

pentru

pentru

Nică Mihail

pentru

pentru

pentru

Pârgaru Ion

pentru

pentru

pentru

Popescu-Bejat Ștefan-Marian

pentru

pentru

pentru

Popescu Dumitru

pentru

pentru

pentru

Județul HARGHITA

Antal Istvan

pentru

pentru

pentru

Asztalos Ferenc

pentru

pentru

pentru

Becsek Garda Dezideriu Coloman

absent

absent

absent

Nagy Ștefan

pentru

pentru

pentru

Raduly Robert Kalman

pentru

pentru

pentru

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Dimitriu Sorin-Petre

absent

absent

absent

Giurescu Ion

pentru

pentru

pentru

Ifrim Dumitru

pentru

pentru

pentru

Neacșu Ilie

absent

absent

absent

Petreu Liviu

pentru

pentru

pentru

Priceputu Laurențiu

absent

absent

absent

Șteolea Petru

absent

absent

absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

pentru

pentru

pentru

Cristea Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Popa Virgil

pentru

pentru

pentru

Tarna Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Județul IAȘI

Aferariței Constantin

pentru

pentru

pentru

Baciu Mihai

absent

absent

absent

Cotrutz Constantin Eremia

pentru

pentru

pentru

Dobre Traian

absent

absent

absent

Dorin Mihai

pentru

pentru

pentru

Enache Marian

pentru

pentru

pentru

Gazi Gherasim

absent

absent

absent

Lupu Vasile

pentru

pentru

pentru

Mogoș Ion

pentru

pentru

pentru

Ranja Traian-Neculaie

absent

absent

absent

Stanciu Anghel

absent

absent

absent

Stoica Valeria Mariana

pentru

pentru

pentru

Vintilă Dumitru-Mugurel

absent

absent

absent

Județul MARAMUREȘ

Bondi Gyongyike

pentru

pentru

pentru

Bud Nicolae

pentru

pentru

pentru

Dunca Tudor Gavril

pentru

pentru

pentru

Godja Petru

absent

absent

absent

Moldovan Petre

absent

absent

absent

Pașcu Ioan Mircea

pentru

pentru

pentru

Remeș Decebal Traian

pentru

pentru

pentru

Ștefănoiu Luca

absent

absent

absent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

absent

absent

absent

Honcescu Ion

pentru

pentru

pentru

Micle Ulpiu-Radu

pentru

pentru

pentru

Nicolicea Eugen

pentru

pentru

pentru

Raicu Romulus

pentru

pentru

pentru

Județul MUREȘ

Elek Matei Barna

absent

absent

absent

Filipescu Ileana

absentă

absentă

absentă

Kakasi Alexandru

pentru

pentru

pentru

Kelemen Attila Bela Ladislau

pentru

pentru

pentru

Kerekeș Karoly

pentru

pentru

pentru

Ladariu Lazăr

pentru

pentru

pentru

Mureșan Ioan

absent

absent

absent

Pop Leon

pentru

pentru

pentru

Popa Mihai Ioan

pentru

pentru

pentru

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

pentru

pentru

pentru

Bujor Liviu

absent

absent

absent

Burlacu Viorel

pentru

pentru

pentru

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

pentru

pentru

pentru

Hlinschi Mihai

pentru

pentru

pentru

Radu Elena-Cornelia-Gabriela

pentru

pentru

pentru

Rădulescu Cristian

absent

absent

absent

Țocu Iulian-Costel

absent

absent

absent

Județul OLT

Achimescu Victor

pentru

pentru

pentru

Argeșanu Valentin

pentru

pentru

pentru

Arghezi Mitzura-Domnica

absentă

absentă

absentă

Georgescu Florin

pentru

pentru

pentru

Grădinaru Nicolae

pentru

pentru

pentru

Groza Nicolae

pentru

pentru

pentru

Kovacs Carol-Emil

pentru

pentru

pentru

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleonpentru

pentru

Avramescu Constantin Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Barbarosie Victor

pentru

pentru

pentru

Ivănescu Paula Maria

absentă

absentă

absentă

Moldoveanu Eugenia

absentă

absentă

absentă

Moroianu Geamćn Adrian Tudor

absent

absent

absent

Munteanu Mircea Mihai

pentru

pentru

pentru

Opriș Constantin Remus

absent

absent

absent

Ruse Corneliu Constantin

absent

absent

absent

Sireteanu Mihail

pentru

pentru

pentru

Tudor Marcu

pentru

pentru

pentru

Vasilescu Valentin

pentru

pentru

pentru

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

pentru

pentru

pentru

Budeanu Radu

absent

absent

absent

Dragoș Liviu Iuliu

pentru

pentru

pentru

Pecsi Francisc

absent

absent

absent

Pop Viorel

pentru

pentru

pentru

Varga Attila

pentru

pentru

pentru

Județul SĂLAJ

Bara Radu Liviu

pentru

pentru

pentru

Chichișan Miron

pentru

pentru

pentru

Vetișanu Vasile

absent

absent

absent

Vida Iuliu

pentru

pentru

pentru

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

pentru

pentru

pentru

Galic Lia Andreia

pentru

pentru

pentru

Pantiș Sorin

absent

absent

absent

Șincai Ovidiu

pentru

pentru

pentru

Trifu Romeo

pentru

pentru

pentru

Vâlcu Mircea

absent

absent

absent

Județul SUCEAVA

Babias Iohan-Peter

absent

absent

absent

Bejinariu Petru

pentru

pentru

pentru

Chiriac Mihai

pentru

pentru

pentru

Ionescu Marina

absentă

absentă

absentă

Iorga Leonida Lari

absentă

absentă

absentă

Mândroviceanu Vasile

absent

absent

absent

Nicolaiciuc Vichentie

pentru

pentru

pentru

Palade Dan

pentru

pentru

pentru

Panteliuc Vasile

pentru

pentru

pentru

Sandu Alecu

absent

absent

absent

Vataman Dorin

pentru

pentru

pentru

Vitcu Mihai

pentru

pentru

pentru

Județul TELEORMAN

Buga Florea

pentru

pentru

pentru

Cândea Vasile

pentru

pentru

pentru

Ianculescu Marian

pentru

pentru

pentru

Marineci Ionel

pentru

pentru

pentru

Noica Nicolae

absent

absent

absent

Spiridon Didi

pentru

pentru

pentru

Videanu Adriean

pentru

pentru

pentru

Județul TIMIȘ

Barany Francisc

pentru

pentru

pentru

Bruck Werner Horst

pentru

pentru

pentru

Drăgănescu Ovidiu Virgil

pentru

pentru

pentru

Dugulescu Petru

pentru

pentru

pentru

Glăvan Ștefan

absent

absent

absent

Gvozdenovici Slavomir

absent

absent

absent

Miloș Aurel

pentru

pentru

pentru

Puwak Hildegard

pentru

pentru

pentru

Stanca Teodor

pentru

pentru

pentru

Șerban Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Tabără Valeriu

absent

absent

absent

Tăvală Tănase Pavel

pentru

pentru

pentru

Județul TULCEA

Antonescu Laurențiu George Crin

pentru

pentru

pentru

Fenoghen Sevastian

pentru

pentru

pentru

Lazia Ion

absent

absent

absent

Mesca Sever

pentru

pentru

pentru

Vaida Francisc

pentru

pentru

pentru

Județul VASLUI

Băsescu Traian

absent

absent

absent

Buzatu Dumitru

contra

pentru

contra

Dan MarĄian

pentru

pentru

pentru

Ghiga Vasile

pentru

pentru

pentru

Ignat Ștefan

pentru

pentru

pentru

Mera Alexandru Liviu

pentru

pentru

pentru

Petrescu Virgil

absent

absent

absent

Județul VÂLCEA

Decusearć Jean

pentru

pentru

pentru

Dumitrașcu Laurențiu

absent

absent

absent

Gaspar Acsinte

pentru

pentru

pentru

Sabău Traian

pentru

pentru

pentru

Stancov George Iulian

pentru

pentru

pentru

Vâlceanu Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Hunea Carmen

pentru

pentru

pentru

Mânea Radu

pentru

pentru

pentru

Mitrea Miron Tudor

absent

absent

absent

Nichita Dan-Gabriel

absent

absent

absent

Udrea Florian

absent

absent

absent

Municipiul BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina

pentru

pentru

pentru

Badea Alexandru Ioan

pentru

pentru

pentru

Boda Iosif

absent

absent

absent

Chiliman Andrei Ioan

pentru

pentru

pentru

Ciontu Corneliu

pentru

pentru

pentru

Cunescu Sergiu

absent

absent

absent

Diaconescu Ion

absent

absent

absent

Dobrescu Smaranda

absentă

absentă

absentă

Dorian Dorel

absent

absent

absent

Dumitrescu Adrian Paul

absent

absent

absent

Furo Ioan Iuliu

pentru

pentru

pentru

Gheorghiu Mihai

pentru

pentru

pentru

Iliescu Valentin Adrian

pentru

pentru

pentru

Ionescu Alexandru

pentru

pentru

pentru

Ionescu Constantin

absent

absent

absent

Ionescu Galbeni Niculae Vasile Constantin

absent

absent

absent

Iorgulescu Adrian

pentru

pentru

pentru

Macarie Sergiu

pentru

pentru

pentru

Năstase Adrian

pentru

pentru

pentru

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

absent

Pambuccian Varujan

pentru

pentru

pentru

Petrescu Silviu

pentru

pentru

pentru

Popescu Ioan Dan

pentru

pentru

pentru

Popescu Tăriceanu

absent

Raica Florica Rădița

pentru

pentru

pentru

Sassu Alexandru

absent

absent

Severin Adrian

absent

absent

absent

Stănescu Mihai Sorin

absent

absent

absent

Stoica Valeriu

pentru

pentru

pentru

Teculescu Constantin

pentru

pentru

pentru

Voicu Mădălin

pentru

pentru

pentru

Weber Ernest Otto

pentru

pentru

pentru

Județul Ilfov

Lixăndroiu Viorel

pentru

pentru

pentru

Neagu Victor

absent

absent

absent

Păunescu Costel

pentru

pentru

pentru

Petrovici Silvia

pentru

pentru

pentru

Reluăm:

Județul Alba

Dărămuș Nicolae Octavian

absen

Pereș Alexandru

pentru

pentru

pentru

Popa Nicolae

absent

absent

absent

Simedru Dan Coriolan

pentru

pentru

pentru

Județul Arad

Bercea Florian

pentru

pentru

pentru

Ghiorghiof Titu Nicolae

pentru

pentru

pentru

Emil Putin

pentru

pentru

pentru

Tokay Gheorghe

absent

absent

absent

Județul Argeș

Ghibernea Dan

pentru

pentru

pentru

Leonăchescu Nicolae

pentru

pentru

pentru

Marin Gheorghe

pentru

pentru

pentru

Nanu Romeo

pentru

pentru

pentru

Județul Bacău

Dan Matei Agaton

pentru

pentru

pentru

Darie Simion

pentru

pentru

pentru

Hrebenciuc Viorel

pentru

pentru

pentru

Județul Bihor

Drecin Mihai Dorin

absent

absent

absent

Paneș Iosif

pentru

pentru

pentru

Rakoczi Ludovic

absent

absent

absent

Serac Florian

pentru

pentru

pentru

Szekely Ervin

pentru

pentru

pentru

Szilagy Szolt

absent

abesnt

absent

Județul Bistrița Năsăud

Oltean Ioan

absent

absent

abesnt

Pintea Ioan

absent

absent

absent

Săndulescu Aureliu Emil

absent

absent

absent

Județul Botoșani

Ioniță Nicu

absent

absent

absent

Popescu Emil Teodor

pentru

pentru

pentru

Județul Brașov

Babiuc Victor

absent

absent

absent

Bran Vasile

pentru

pentru

pentru

Kovacs Csaba Tiberiu

absent

absent

absent

Lepșa Sorin Victor

absent

absent

absent

Județul Brăila

Bartoș Daniela

absentă

absentă

absentă

Județul Buzău

Papuc Aurel Constantin

absent

absent

absent

Pâslaru Dumitru

absent

absent

absent

Județul Caraș Severin

Muscă Monica

pentru

pentru

pentru

Oană Gheorghe

absent

absent

absent

Județul Călărași

Bălăeț Dumitru

pentru

pentru

pentru

Județul Cluj

Ionescu Anton

absent

absent

absent

Matei Vasile

absent

absent

absent

Păcurariu Iuliu

absent

absent

absent

Roman Ioan

absent

absent

absent

Județul Constanța

Ariton Gheorghe

absent

absent

absent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

absent

absent

Hașotti Puiu

absent

absent

absent

Mazăre Radu Ștefan

absent

absent

absent

Niculescu Bogdan Duvăz Nicolae

absent

absent

absent

Onaca Dorel Constantin

absent

absent

absent

Birtalan Akos

absent

absent

absent

Tamas Sandor

absent

absent

absent

Județul Dâmbovița

Neagu Romulus

absent

absent

absent

Județul Dolj

Berceanu Radu

absent

absent

absent

Județul Galați

Buruiană Aprodu Daniela

pentru

pentru

pentru

Ciumara Mircea

absent

absent

absent

Protopopescu Cornel

pentru

pentru

pentru

Tomov Marilena

absentă

absentă

absentă

Județul Harghita

Becsek Garda Dezideriu Coloman

absent

absent

absent

Județul Hunedoara

Dumitriu Sorin Petre

absent

absent

abesnt

Neacșu Ilie

absent

absent

absent

Priceputu Laurențiu

absent

absent

absent

Șteolea Petru

absent

absent

absent

Județul Iași

Baciu Mihai

absent

absent

absent

Dobre Traian

absent

absent

absent

Gazi Gherasim

pentru

pentru

pentru

Rânja Traian Nicolae

absent

absent

absent

Stanciu Anghel

absent

absent

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

absent

absent

Județul Maramureș

Godja Petru

pentru

pentru

pentru

Moldovan Petre

absent

absent

absent

Ștefănoiu Luca

absent

absent

absent

Județul Mehedinți

Barbaresso Emanoil Dan

absent

absent

absent

Județul Mureș

Elek Barna

abesnt

absent

absent

Filipescu Ileana

abesntă

absentă

absentă

Mureșan Ioan

pentru

pentru

pentru

Județul Neamț

Bujor Liviu

absent

absent

absent

Rădulescu Cristian

absent

absent

absent

Țocu Iulian Costel

absent

absent

absent

Județul Olt

Arghezi Mitzura Domnica

absentă

absentă

absentă

Județul Prahova

Ivănescu Paula Maria

absentă

absentă

absentă

Moldoveanu Eugenia

absentă

absentă

absentăâ

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

absent

absent

Opriș Remus Constantin

absent

absent

absent

Ruse Corneliu

absent

absent

absent

Județul Satu Mare

Budeanu Radu

absent

absent

absent

Pecsi Francisc

absent

absent

absent

Județul Sălaj

Vetișanu Vasile

absent

absent

absent

Județul Sibiu

Pantiș Sorin

absent

absent

absent

Vâlcu Mircea

absent

absent

abset

Județul Suceava

Babiaș Iohan Peter

absent

absent

absent

Ionescu Marina

absentă

absentă

absentă

Iorga Leonida Lari

absentă

absentă

absentă

Mândroviceanu Vasile

absent

absent

absent

Sandu Alecu

absent

absent

absent

Județul Teleorman

Noica Nicolae

absent

absent

absent

Județul Timiș

Glăvan Ștefan

absent

absent

absent

Gvozdenovici Slavomir

pentru

pentru

pentru

Tabără Valeriu

absent

absent

absent

Județul Tulcea

Lazia Ion

absent

absent

absent

Județul Vaslui

Băsescu Traian

absent

absent

absent

Petrescu Virgil

absent

absent

absent

Județul Vâlcea

Dumitrașcu Laurențiu

absent

absent

absent

Județul Vrancea

Mitrea Miron Tudor

prezent

prezent

prezent

Nichita Dan Gabriel

absent

absent

absent

Udrea Florian

absent

absent

absent

Municipiul București

Boda Iosif

absent

absent

absent

Cunescu Sergiu

absent

absent

absent

Diaconescu Ion

absent

absent

absent

Dobrescu Smaranda

absentă

absentă

absentă

Dorian Dorel

absent

absent

absent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

absent

absent

Ionescu Constantin

absent

absent

absent

Ionescu Galbeni Nicolae Vasile Constantin

absent

absent

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

absent

absent

Popescu Tăriceanu Călin

absent

absent

absent

Sassu Alexandru

absent

absent

absent

Severin Adrian

absent

absent

absent

Stănescu Mihai Sorin

absent

absent

absent

Județul Ilfov

Neagu Victor

absent

absent

absent

Am terminat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Am reușit să aflăm rezultatul votului.

Deci, Codul vamal a fost adoptat cu 254 voturi pentru și un vot contra. (Aplauze).

Legea pentru adoptarea Codului vamal a fost adoptată ca lege organică cu 255 voturi pentru, nici un vot contra. Unanimitate. (Aplauze).

Legea pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, a doua lege organică, a fost adoptată cu 254 de voturi pentru și un vot contra.

Domnul secretar de stat Nini Săpunaru dorește să adreseze câteva cuvinte din partea inițiatorului. Îl rog să poftească la tribună.

 
 

Domnul Nini Săpunaru:

Vă mulțumesc tuturor.

Consider că este o lege importantă, este o realizare pentru România și pentru actualul Parlament.

Mulțumesc domnilor deputați care au lucrat în comisie și care au venit cu amendamente, care, consider că și-au găsit un loc binemeritat în această lege.

Încă o dată, vă mulțumesc.

Bună ziua! (Aplauze).

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Continuăm după amiază, la ora 14,00, luăm o pauză, în continuare.

La ora 14,00 însă, vă rog să fiți în sală. Vom continua cu Legea privind grațierea unor pedepse și pe urmă avem o serie de alte ordonanțe de urgență, care sunt în ordinea de zi. Vom încerca să parcurgem cât mai mult din această ordine de zi în cursul zilei de astăzi.

*

Pauză

*

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege privind grațierea unor pedepse.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Probabil că vom apela, din nou, la mijloace neconvenționale de luptă. (Se face apel sonor).

Este cvorum, continuăm. Nu este cvorun, nu continuăm...

Am o rugăminte: ca să vedem dacă putem începe lucrările, să facem o verificare a cvorumului, după care, dacă nu avem prezența necesară, facem un apel nominal.

Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Comisiei juridice, care va veni peste câteva minute aici, vom avea cvorumul de lucru.

Rog ca din partea inițiatorilor, de la Ministerul Justiției și de la Ministerul de Interne, dacă sunt invitați, să-și ocupe locurile. (Se face apel sonor).

Comisia juridică a spus că are să se pună în mișcare încoace într-un minut sau două și cu ocazia aceasta vom reuși să avem cvorumul necesar.

În momentul de față suntem 107. Cvorumul de lucru este de 128.

Necunoscutul ăsta, cvorumul este printre noi. Deci, am putea să începem lucrările și fără Comisia juridică.

Eu v-aș propune următorul lucru: până când vine Comisia juridică să luăm în dezbatere Ordonanța de urgență 31 privind regimul investițiilor străine, care e următoarea pe ordinea de zi, în dezbatere.

Eu vă supun spre aprobare această...

Da, vă rog, domnule deputat. (Consultații la masa prezidiului cu domnul deputat Acsinte Gaspar).

A venit Comisia juridică. (Aplauze puternice).

 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu respect vă informăm, comisia a reușit să termine exact în secundele astea și să dea vot la două legi: organizarea judecătorească și taxele de timbru.

Vă mulțumesc. Vă cerem scuze dacă am întârziat.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul ministru Stoica vine?

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din sală):

Vine imediat.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, continuăm cu proiectul de Lege privind grațierea unor pedepse. Din partea inițiatorului, dacă dorește să ia cineva cuvântul?

Domnul ministru Stoica.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din sală):

Puteți să-mi dați mie voie, să mă delegați pentru voce...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Întâi inițiatorul !...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, inițiatorul întâi și pe urmă...

Da, vă rog.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte și domnilor colegi,

Suntem în situațiunea delicată că domnul ministru și-a pierdut vocea din cauza discuțiilor. Vorbesc foarte serios, e răgușit și dansul nu poate vorbi și m-a împuternicit pe mine să citesc materialul pe care l-ar fi citit dânsul.

Deci, acum vă vorbește domnul ministru, prin mine, prezentând expunerea de motive. (Aplauze).

"Pentru realizarea unei corecte politici penale, prezenta lege de grațiere oferă posibilitatea persoanelor condamnate la pedepse până la 2 ani închisoare inclusiv să beneficieze de grațiere în întregime, iar persoanelor condamnate la pedepse între 2 și 5 ani să beneficieze de grațiere în parte, cu 1/2.

Grațierea totală sau parțială a executării pedepsei nu se întemeiază numai pe considerații de politică penală, ci și pe date din lucrările dosarelor de urmărie penală și de judecată, precum și pe constatările organelor de la locurile de deținere, care atestă faptul că unii dintre condamnați, îndeosebi din rândul celor care nu au mai suferit condamnări sau au săvârșit infracțiuni cu un pericol social relativ redus ori de nivel mediu, au avut o bună comportare în cursul procesului și a executării pedepsei, situație ce dovedește că s-au îndreptat și sunt îndreptățiți să beneficieze de actual de grațiere.

Grațierea, ca mijloc de individualizare administrativă a pedepsei, constituie și un procedeu de stimulare în muncă a condamnaților, precum și de realizare a unei bune comportări în locurile de deținere.

De asemenea, aceasta contribuie la reducerea numărului de condamnați care ar trebui să-și execute pedeapsa și, astfel, organele de la locurile de deținere pot întreprinde acțiuni mai eficiente pentru educarea și instruirea profesională a condamnaților.

Nu beneficiază de prevederile de grațiere condamnații recidiviști și cei care au săvârșit infracțiuni cu un pericol social ridicat sau infracțiuni ce lovesc direct în interesele membrilor societății sau ale statului.

De prevederile legii de grațiere beneficiază și persoanele care execută pedeapsa închisorii la locul de muncă, precum și minorii împotriva cărora s-a luat măsura internării într-un centru de reeducare sau într-o școală specială de muncă și reeducare, conform Decretului nr.218/1977, aflat în vigoare la data săvârșirii infracțiunii.

De asemenea, prezenta lege conține dispoziții în sensul că, odată cu aplicarea ei, sunt liberați de la locurile de deținere toți cei sancționați cu închisoare contravențională, dacă nu s-au sustras de la executarea sancțiunii.

Legea prevede că cei grațiați, care în curs de trei ani de la aplicarea ei săvârșeșc o nouă infracțiune intenționată, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pedeapsa sau restul de pedeapsă rămase neexecutate ca urmare a acordării grațierii.

Față de cele arătate mai sus, a fost întocmit proiectul de lege alăturat pe care-l supunem Parlamentului spre aprobare. Semnat: prim-ministru, domnul Victor Ciorbea."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi mulțumim domnului ministru.

O să-l rog, să ia cuvântul, din partea comisiei sesizată în fond (Râsete), pe domnul deputat Emil Popescu, președintele Comisiei juridice.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Încă nu am răgușit. De când așteptați clipa asta! On y va!

Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Raport asupra proiectului de lege privind grațierea unor pedepse.

"Cu Adresa nr.171 din 23 iunie '97, președintele Camerei Deputaților a trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități proiectul de lege sus-menționat, pentru a fi dezbătut în fond.

În ședința din 25 iunie '97, Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat acest proiect de lege și a hotărât prin consens ca raportul să fie favorabil - insist, domnilor, asupra faptului că a fost obținut prin consens, adică toți membrii și-au dat acordul, fără să fie nevoie de vot - subliniez, ca raportul să fie favorabil, dar insistă ca la art.5, privind excepțiile de la grațiere, să fie incluse și următoarele infracțiuni care prezintă periculozitate socială sporită în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre.

Domnilor, vă spun foarte clar, noi am stat și am ronțăit cum trebuie acest decret, nu ne-am pripit, repede, nu am dat așa pe de-asupra apei, există totuși câteva infracțiuni periculoase, care nu trebuie să intre în decret și anume, o să simțiți imediat, din denumirile lor, că avem dreptate: violarea de domiciliu, în condițiile art.192 alin.2 din Codul Penal, adică cu efracție - cazul cu artistul care a fost în apartamentul lui, vă aduceți aminte; șantajul, prevăzut la art.194 din Codul Penal; pirateria; gestiunea frauduloasă; înșelăciunea și delapidarea, prevăzute în Titlul III din Codul Penal; sustragerea sau distrugerea de înscrisuri - aduceți-vă aminte de dosarele acelea furate și arse pe la Iași pe undeva; abuzul în serviciu contra intereselor publice; abuzul în serviciu în formă calificată; nerespectarea hotărârilor judecătorești, prevăzute în Titlurile V și VI din Codul Penal; specula; înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor - aduceți-vă aminte de câte ori a venit Oficiul pentru protecția consumatorilor cu fel de fel de emisiuni la televiziune, în care se prezentau alimentele care erau alterate și produsele fasificate și băuturile contrafăcute și multe altele, cum o să intre acestea în grațiere! nu se poate!; deturnarea de fonduri - aduceți-vă aminte câte cazuri au fost în legătură cu deturnarea de fonduri de la diferite bănci ș.a.m.d.; contaminarea venerică și transmiterea sindromului imuno-deficitar dobândit - aduceți-vă aminte câte emisiuni a avut televiziunea, în care vorbea și prezenta acești copii care erau și sunt contaminați și vor muri probabil, - Doamne ajută să nu moară - din cauza acestui sindrom; mai departe, falsificarea de alimente sau alte produse; încăierarea - aduceți-vă aminte că de câte ori veniți pe străzi noaptea, nu numai câinii maidanezi, dar grupe întregi de oameni, mai cu seamă de o anumită culoare, sunt cei care atacă în grup, atacul în grup, cum o să fie, și se încaieră între ei și-l bagă la mijloc și-l fac bâză pe omul necăjit, cum o să intre asta în decret, prevăzute în Titlurile VIII și IX din Codul Penal, precum și zborul neautorizat - aduceți-vă aminte cum e cu luatul avionului din aeroport și vine un nebun cu pușca și câte se întâmplă, cum o să intre astea în grațiere!; genocidul și distrugerea; jefuirea sau însușirea unor valori culturale din Titlurile IX și X din Codul Penal.

Prin urmare, Comisia juridică vrea foarte clar, vă cere în mod expres să acceptați acest adaos la excepții, pentru că acei care au comis astfel de fapte să nu beneficieze de decret. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule ministru,

Dreptul de a grația...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să aranjați microfoanele într-un fel, că nu se aude.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Dreptul de a grația sau de iertare a executării pedepsei a existat în toate țările, chiar din timpurile cele mai vechi. Îl găsim în Dreptul Roman, în vechiul Drept Francez și în cel românesc.

Constituția României, adoptată prin referendumul național din 8 decembrie 1991, a prevăzut la art.72 alin.3 lit.g, că prin lege organică se reglementează acordarea amnistiei sau a grațierii colective.

Spre deosebire de grațierea individuală, care constituie o prerogrativă a șefului statului, a președintelui țării, grațierea colectivă este un atribut al Parlamentului.

Proiectul de lege, care se supune dezbaterii și adoptării în Camera Deputaților, se referă la o grațiere colectivă, care este însă condiționată. Condiționarea privește: limita pedepselor până la care se acordă, subiecții care beneficiază de grațiere, executarea de către cei grațiați care, în curs de trei ani, săvârșeșc o infracțiune intenționată, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a grațierii acordate. Grațierea se aplică numai faptelor comise până la data de 26 mai 1997.

Efectele grațierii sunt: înlăturarea în totul sau în parte a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai ușoară, spre deosebire de amnistie, care înlătură răspunderea penală pentru faptele săvârșite.

Doamnelor și domnilor deputați,

Desigur că am înțeles starea de imposibilitate a domnului ministru de a prezenta punctul de vedere, adică nota de fundamentare a proiectului de lege, dar cred că și dumneavoastră ați fi simțit nevoia să aveți totuși prezentate câteva date statistice legate de efectele pe care această lege urmează să le producă. Adică mă refer la numărul celor care ar urma să beneficieze de efectele grațierii, mă refer la structura și categoriile de condamnați, cât și la modalitatea în care aceștia vor reuși să se întegreze, ca urmare a acestei grațieri, în societate.

Vreau să vă spun, nu știu dacă ați reușit să urmăriți, că în urmă cu câteva zile, ministrul de interne, domnul deputat Gavril Dejeu, a avut un interviu la televiziune, în care, printre altele, a abordat și problema acestui proiect de lege privind grațierea și dânsul și-a exprimat o anumită stare de neliniște, de îngrijorare, stări pe care le împărtășesc și eu, în legătură cu numărul mare al persoanelor care urmează să beneficieze de efectele acestei legi. Dânsul chiar sugera că ar fi fost poate indicat ca această grațiere să opereze în etape, urmând ca pentru început...se estima că numărul celor care vor beneficia de această grațiere este în jur de 11 mii de persoane, deci într-o primă etapă să beneficieze cam 5 mii, 5 mii și ceva dintre cei care ar intra sub incidența acestei legi.

Cu privire la raportul comisiei, mă surprinde faptul că prin raport, se menționează, și chiar a precizat domnul Emil Popescu, că în proiectul de lege comisia insistă, insistă, nu știu pe lângă cine insistă, este prima dată când aud această expresie, ca să fie exceptate de la beneficiul grațierii o serie de infracțiuni, pe care dânsul le-a enumerat. În legătură cu excepția acestor infracțiuni care au fost enumerate de către președintele comisiei, urmează ca inițiatorul să aprecieze dacă într-adevăr toate ar trebui exceptate. Consider că unele dintre ele nu ar trebui să fie exceptate de la grațiere.

În final...

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din sală):

Nu, nu. Care sunt acelea?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă și spun.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Când ajungem la articolul respectiv, o să le luăm rând pe rând.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă dau un exemplu. De pildă, genocidul. Asta este infracțiune care... vorbim de... pirateria, nu știu, probabil că v-ați referit la ceva cu navele, dar pirateria! Infracțiuni care nu văd în ce măsură ar putea să intre sub...

În final, vreau să vă spun că Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România va vota acest proiect de lege. V-am spus care sunt reticențele noastre. Sigur că pe parcursul dezbaterilor vom avea unele intervenții asupra proiectului de lege, prin supunerea spre atenția dumneavoastră a unor amendamente. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci domnul deputat Acsinte Gaspar dorește să știe niște date statistice despre numărul celor... Le știți, da? Bun.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul...

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (Din sală):

Dacă le știți, la ce să vi le mai spun!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult! Vă rog foarte mult, păstrați liniștea!

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Emil Popescu. Vă rog.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Pentru că este posibil, doamnelor și domnilor colegi, ca unii dintre domniile voastre să nu le știți, poate că domnul le știe, vă citesc numai foarte puțin din referatul Consiliului Legislativ, care este favorabil, și anume: "Proiectul de lege, inițiat de Ministerul Justiției și avizat de Ministerul de Interne propune grațierea totală sau parțială a unor pedepse de care ar urma să beneficieze aproximativ 9.700 de deținuți, dintr-un total de 46.355 aflați în locuri de deținere la 26 mai '97.

Astfel, se propune grațierea în întregime a pedepselor până la 2 ani sau cu amendă până la 10 milioane lei, precum și a pedepselor până la 5 ani aplicate celor care au împlinit vârsta de 60 de ani, femeilor gravide sau care au copii până la 2 ani. Se grațiază în parte cu 1/2, pedepsele cu închisoare între 2 și 5 ani".

Iată deci că se dau cifre concrete, 9.700 de deținuți, raportat la 46 de mii și ceva, reprezintă ceva mai puțin de a patra parte, un sfert. Și, deci, din acest punct de vedere, este echilibrat. Nu se poate spune că se golesc pușcăriile, dar nu se poate spune nici că rămân toți în pușcării.

Iar în legătură cu spusele domnului Gaspar, cred că din asta nu veți trage o replică, fiindcă eu vă comentez favorabil, domnul Gaspar se întreabă cui se adresează comisia. Păi, vă întreb eu frumos și respectuos, cui se adresează raportul comisiei? Se adresează plenului, raportul fiind consultativ și plenul este, adică domniile voastre, este cel care, fiind organ, Camera, va hotărî.

Prin urmare, iată, "andrisantul" este cunoscut. Este vorba de Camera Deputaților.

Iar în legătură cu genocidul, vă spun de pe acum, eu nu cred să fie vreunul sau doi sau trei care să fie condamnați pentru genocid, dar dacă există, nu se poate să intre. Dumneavoastră știți cât este de important, cât este de grav genocidul. Nu poate să intre!

Urmează ca domnul ministru, care reprezintă pe inițiator, să-și spună opinia cu privire la cererea extensivă a comisiei la nivelul excepțiilor.

 
 

Domnul Adnrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul deputat Tudor.

 
 

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc.

Am o întrebare, o nedumerire, pe care de fapt o au mai mulți acolo. Cum s-a ajuns la cifra de nouă mii și ceva, luându-se în considerare probabil procentul celor care acoperă aria restrânsă de infracțiuni la care s-a făcut referire până acum în raport. Dar lărgindu-se aria cu ceea ce comisia a constatat ulterior că este necesar, am înțeles aproape că nici nu mai există infracțiune sau, oricum, au rămas foarte puține infracțiuni de a căror grațiere ar beneficia cei care ar putea fi eliberați. Tot nouă mii și ceva mai rămân? Sau poate rămân numai vreo 500 ?

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din sală):

Vă răspundem imediat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Întrebarea este frumoasă, interesantă și nu numai că nu fugim de ea, dar prilejuiește un comentariu foarte interesant pe problemă.

Voința legiuitorului de a acorda actul de clemență variază, cât privește întinderea ei, adică clemența se manifestă atât pe tipuri de infracțiuni, pe pedepse - vedeți că sunt niște criterii combinate - în funcție de perioada în care legiuitorul este confruntat cu fenomenul infracțional.

Dacă am fi într-o țară în care infracțiunile sunt în scădere, clemența ar fi mai largă. Dacă infracțiunile sunt în creștere, clemența este mai redusă și condiționată de anumite cerințe chiar în decretul de grațiere.

Iar dacă vrem să răspundem la prima întrebare pe care a pus-o distinsul domn coleg, n-are importanță cum îl cheamă, deși trebuie să fie trecut în stenogramă, atunci vă răspund că există o statistică generală pe țară cu privire la toți cei ținuți în penitenciare, pe tipuri de infracțiuni, adică clasificări și subclasificări, și când s-au dat pragurile cu privire... pragurile din acest proiect, când s-a operat cu aceste praguri, s-a ajuns estimativ, prin statistici, multiplicându-se și făcându-se stratificările pe căprării, la concluzia că ar urma să beneficieze circa 9.700 de deținuți.

În ipoteza în care admiteți cererea comisiei, atunci numărul lor se va reduce, nu extraordinar de mult, dar vor fi circa 9 mii, vor fi circa 9 mii, am estimat 8.800 - 9.000, se reduce cu circa 7-800, ceea ce nu reprezintă ceva grav. Dar mai grav ar fi dacă oamenii aceștia ar ajunge să fie în libertate. Asta discutăm noi. Deci între aceste două poziții posibile, să stea dumnealor mai bine acolo, să mai învețe puțin cum este cu libertatea altor oameni și cum este cu drepturile celorlalți oameni, adică să mai sufere puțin în pușcărie, decât să le dăm drumul prea repede. Aducă actul de clemență trebuie să fie echilibrat. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă sunt intervenții la titlul legii? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Intervenții la art.1 ? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Intervenții la art.2 ? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Intervenții la art.3 ? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Intervenții la art.4 ? Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art.4 se referă la o anumită categorie de persoane, care urmează să beneficieze de această grațiere. Este un text de sine stătător, astfel încât sintagma "de asemenea" intercalată între "se grațiază" și "în întregime" nu-și găsește rostul absolut deloc. Dacă textul ar fi fost o continuare la art.3 sau la alt articol, atunci s-ar putea spune că "se grațiază, de asemenea". Asta pe de o parte. Deci consider că această sintagmă "de asemenea" trebuie eliminată.

Pe de altă parte, trebuie spus că se grațiază, această măsură de reeducare "luate față de minori, de către instanțele de judecată! Pentru ca să existe o corelare perfectă și cu art.1, 2 și 3, unde se fac referințe tot timpul la pedepsele care au fost aplicate sau luate de către instanțele de judecată.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (Din sală):

Da, suntem de acord cu ambele propuneri.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, de acord? De acord.

Alte intervenții? Domnul deputat Sonea. Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să voribiți în ambele microfoane, dacă se poate, ca să vă auzim și noi și toți.

 
 

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să-mi permiteți să pun o întrebare.

La alineatul 2 aici este prevăzută grațierea după executarea unui an, a cel puțin unui an din măsura internării. Eu nu cunosc în detaliu aceste chestiuni, dar îmi pun următoarea problemă: unul care este condamnat la doi ani, dar nu a executat un an, rămâne, iar altul care a fost condamnat la patru ani, să spunem, și a făcut un an, este grațiat. Deci am impresia că totuși ar fi o anumită inechitate în această măsură. Eventual o gradualizare a condițiilor de grațiere. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții nu sunt, da?

Comisia. Domnul deputat Emil Popescu, președintele Comisiei juridice. Vă rog.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule coleg și domnilor,

Există o sumedenie de variațiuni în ceea ce privește executările de pedepse și jocuri din acestea, care uneori sunt nelogice. A fost condamnat cinci ani, cum spuneți dumneavoastră , sau patru ani, a executat un an. Toate acestea atârnă de hazard, cum ar fi întâmplarea, când a fost prins, când a venit polițistul la el, când l-a ridicat, dacă l-a ridicat mai devreme sau nu și a început să execute anul, dacă el a avut sau nu amânare, fiindcă l-a învățat avocatul să facă o cerere de amânare a executării pedepsei, a venit și a spus că are patru ficați zdrobiți și i-a amânat pedeapsa un an. Acestea se repercutează acum aici. Legiuitorul nu poate să țină seama de toate aceste variațiuni de la caz la caz, adică la nivel individual. Este exact ce se întâmplă în materie de majorat, când legiuitorul îi declară pe toți cei ce împlinesc 18 ani și o oră ca fiind majori, deși mulți nu sunt majori la minte nici la 80 de ani. Prin urmare, nu are alt procedeu legiuitorul, decât să ia caz cu caz în parte sau să formuleze regula.

Ipoteza pe care a luat-o domnul coleg e posibilă dar cele mai frecvente nu sunt aceste situațiuni de anomalie. Cred că domnul Gaspar e de acord cu mine, da?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Domnule deputat Sonea, sunteți de acord cu...? Bun. Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare, pentru că nu mai sunt alte intervenții la aceste amendamente propuse la acest articol, art.4 cu cele două amendamente propuse de domnul deputat Acsinte Gaspar, care au fost acceptate și de comisie și de inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat textul.

Vă anunț că în momentul de față, în sală sunt 146 de deputați, deci cvorumul de lucru este cu mult depășit.

Art.5. Intervenții? Deci, la art.5, față de conținutul articolului, comisia a propus în raport completarea cu o serie de exceptări de la grațiere. Deci, intervenții la art.5 din raportul comisiei.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

S-au propus.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră ați propus să fie eliminate care, care din ele?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

"Genocidul" și "pirateria".

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu ((din banca comisiei):

Domnilor,

Amintiți-vă de cazul acela cu vaporul, cu oamenii, cu românii...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Emil Popescu,

Vă rog să vorbim de la microfon, de la tribună dacă doriți. Vă rog!

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi și domnule Gaspar,

Fac apel la dumneavoastră. Uitați, eu înțeleg, haideți, cu multă bunăvoință genocidul, haideți să-l excludem, deși să știți că este un lucru foarte grav, fiindcă genocidul este atât de greu de definit încât se poate demonstra cu ușurință că cineva realizează un genocid pe șest, voalat. Dar asta e o altă treabă. Eu, însă, sunt de acord cu dumneavoastră să eliminăm genocidul, dar pirateria nu se poate, domnule. Vă rog frumos, domnilor colegi! Se întâmplă la nivel de nave, nave aeriene și nave maritime, se întâmplă o sumedenie de astfel de acte de piraterie și la alte nave, nu mai discut, atât de multe și periculoase încât, nici vorbă, am face o mare greșeală dacă le acordăm grațierea acestor indivizi, pentru că în aer sau pe apă sunt asemenea valori și de obicei actele de piraterie pot să conducă la căderea avionului din aer și la valori mari și vieți omenești multe. Eu vă rog frumos, domnule, să fiți de acord. Sunteți de acord, da?

(Domnul Acsinte Gaspar, din bancă, face semn din cap că nu.)

Nu sunteți de acord. Bine! Urmează un vot. Atunci, domnilor, vă argumentez foarte de-a seriosul, tehnica aceasta, pe măsură ce crește, și crima organizată, pe măsură ce-i mai bine înarmată cu mijloace logistice care depășesc polițiile din toate țările, vedeți bine ce ravagii produce, vă rog, deci, să fiți foarte serioși atunci când votați și să fiți severi. Este vorba de un act de clemență, dar nu orișicui, altfel îi încurajăm, oamenii ăștia își bat joc de noi și spun "Ai văzut c-am ieșit repede?! Acuma ne ducem din nou și mai luăm un avion, ne ducem din nou și mai acostăm o navă". Gândiți-vă că în mare, în ocean este foarte greu să combați aceste activități cu mijloacele interne.

Domnule, vă rog frumos! Eu vă aduc argumente și cazuri concrete, care există și în țară și în străinătate. Le știm. Vă rog să votați acest text!

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Poate găsim un compromis. A cedat domnul Gaspar. Fără "genocid", dar cu "piraterie".

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Eu doresc ca în legătură cu amendamentul să se pronunțe inițiatorul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, inițiatorul, în legătură cu raportul comisiei, deci amendamentul propus de comisie la acest articol.

Vă rog! Domnul ministru Stoica.

 
 

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Deși vocea mea nu-mi îngăduie să vorbesc, mi-e greu să-l las pe domnul Emil Popescu să se combată singur, pentru că domnia-sa, bănuiesc că susține raportul. În mare, aș putea fi de acord cu introducerea câtorva excepții, pe lângă cele care au fost prevăzute deja în lege, dar dacă vor fi introduse toate, cele care sunt prevăzute în amendamentul comisiei, riscul este ca textul de grațiere să rămână, practic, fără aplicare. Este singura rezervă pe care o am față de amendamentul propus de comisie. Altfel, toate argumentele generoase rostite aici, în fața domniilor-voastre, de domnul Emil Popescu, m-au impresionat și pe mine, bănuiesc că la fel de mult pe cât v-au impresionat și pe domniile-voastre. Diferența mare dintre mine și domnul Emil Popescu este că vocea mea este mică iar vocea dumnealui este așa de mare, am încercat ieri, la Comisia juridică să-i țin piept, și rezultatul este cel pe care-l vedeți. Domnia-sa are vocea, în continuare, proaspătă, sunt sigur că va câștiga și de data aceasta.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar. Vă rog!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu vreau să-i reamintesc domnului Popescu că avem două texte în proiectul de lege, care conțin următoarele dispoziții. Deci, legea urmează să se aplice numai faptelor comise până la 28 mai 1997. Nu știu dacă dânsul are cunoștință că până la această dată s-au comis niște acte de piraterie, niște genociduri și alte chestiuni, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să-i spun că în cazul unor asemenea infracțiuni, păi nu se vor aplica pedepsele pe care le grațiem noi aici, de 2 și de 5 ani.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Dar nu poți să știi pe scara pedepselor.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu, din partea comisiei.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor colegi,

Ce spune domnul Gaspar este și nu este adevărat, fiindcă, de obicei, aceste fapte nu se comit de unul singur. Domnule Gaspar, stați puțin, că discutăm, așa, ca-ntre noi, specialiști, nu-i de glumă! Se realizează, de obicei, de o trupă, gașcă, de niște tâlhari care acționează în grup și judecătorul, de obicei, formează o scară a pedepselor, individuală, și zice: nr.1, 15 ani, nr.2, 12 ani, nr.3, 10, nr.4, 7 ani, numărul cutare, 8 ani sau mai jos și ajunge la 2 ani, la 3 ani. Prin urmare, nu putem ști cine din lot beneficiază sau nu. Se realizează pirateriile de unul singur, cum făcea prințesa de Brenville cu otrava, cu arsenicul. Nu-i așa!

Deci, vă rog frumos, este vorba de o faptă care apare din ce în ce mai frecvent în cleștele justiției și nu poate fi lăsată. Eu vă rog frumos să reflectați la acest lucru. Sigur că, unele pedepse, așa-i, cum spune domnul Gaspar, vedeți, eu sunt obiectiv, deci unele pedepse exced, depășesc, dar sunt unele foarte aproape de decretul de grațiere și intră în ele și ăla care a ținut frânghia jos, la copastie, ăla intră în grațiere iar celălalt, nu. Păi, nu-i așa!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban. Vă rog!

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu înțeleg, tot respectul pentru domnul președinte al comisiei, Emil Popescu, într-adevăr, în discuțiile juridice eu nu pot intra, însă aici nu se discută probleme juridice, aici se discută probleme privind existența sau dreptul de a grația anumite pedepse.

În primul rând vreau să observ un lucru. Această lege nu este preventivă, nu are menirea de-a preîntâmpina, de-a elimina la timpul viitor genocidul și acte de piraterie sau altele, ci se referă la niște oameni care au comis aceste fapte ce sunt prevăzute spre a fi iertate parțial sau total și care se află acum, în acest moment, când noi stăm în această sală, se află în pușcărie. La acești 9700 sau 9500, câți vor fi până la sfârșit, la ei ne referim și la faptele comise de ei. Și atunci, întrebarea este foarte clară: ce rost are să introducem, să exceptăm de la iertare, fapte care știm foarte bine că nu s-au petrecut în perioada de timp care este în vederea acestui act legislativ. Știm foarte bine că în ultimii 4 ani nu a existat un genocid în România și dacă ar fi fost, ar fi fost pe primele pagini ale ziarelor. Știm foarte bine că n-au fost acte de piraterie care să se petreacă pe teritoriul țării și să între sub jurisdicția României. Deci, ca atare, întrebarea mea este foarte clară, discutăm despre realitate, despre acești 9700 de deținuți politici, ce sunt în atenția noastră sau discutăm despre o ficțiune, despre problemele generale ale umanității?

De aceea, eu cred că trebuie să revenim la discutarea celor 9700 care sunt potențiali beneficiari ai acestei legi și la faptele care, cu siguranță, le-au comis și sunt prevăzute în acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Emil Popescu. Vă rog!

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Nu știu de ce pierdem atâta timp cu niște probleme care sunt foarte simple.

Domnule coleg,

Vă rog respectuos, ați văzut că eu am fost foarte receptiv la chestia cu genocidul, fiindcă poate să fie unul sau două cazuri, nu se știe. Noi nu avem aici o evidență, dar vă rog să rețineți, orice măsură penală, de orice natură, are atât efecte directe nemijlocite pentru subiecți, dar are și efecte, ecouri în întreaga societate, mai ales în lumea infractorilor.

Prin urmare, de aceea legiuitorul și circumscrie și zice de la atât la atât și numai atât. Copilul dacă a fost în școală, numai dacă a făcut un an. Deci, el condiționează această clemență în anumite condiții dozate, tocmai pentru ca să nu-și facă de cap ceilalți, atât cei care au comis înainte cât și viitorii infractori. Deci, aici n-are rost să discutăm, este o teză câștigată. Dar eu am fost de acord cu domnul Gaspar, care a fost contra mea, să eliminăm genocidul. Cu asta sunt de acord, am fost de acord, n-are rost să mai discutați. Ați invocat inutil genocidul. Am fost de acord, am renunțat la genocid. Dar pirateria, v-au spus și alți colegi din sală că s-au produs și sunt mereu în curs, chiar și acum, de instrumentare unele cauze, ei, cum să se întâmple lucrul ăsta?! Vă rog frumos! Este vorba de un echilibru între securitatea juridică a populației și, mă rog, dreptul la libertate al acestor oameni, care nu sunt condamnați pe viață, unii ies, alții rămân.

De aceea, legiuitorul este mai restrâns sau mai... este domnule? (către domnul Gaspar) Vedeți că omul-i de acord cu mine! Nu? Nu ne jucăm cu treaba asta!

Prin urmare, am fost pentru eliminarea genocidului, nu sunt deloc în legătură cu pirateria. Vă rog să fim foarte serioși în problemă!

Vă mulțumesc. Și să votăm!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar. Vă rog! După care trecem la vot.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că motivația ministrului justiției este suficientă pentru noi toți și vă propun să votați în sensul în care ministrul justiției a propus, adică să nu luăm în considerație amendamentul comisiei.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Dar n-a spus așa! Ați spus așa?

Stați puțin, domnule președinte. A spus așa domnul ministru?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult! Domnule deputat Emil Popescu, vă rog frumos nu purtați discuții în contradictoriu decât de la microfon! Vă mulțumesc.

Acum trecem la vot. Primul lucru pe care-l supun votului dumneavoastră este, și am să încep cu propunerea comisiei, fără "genocid".

Deci, vă supun spre aprobare art.5, cu amendamentul comisiei, din care se elimină cuvântul "genocid".

Voturi pentru? Vă rog să numărați!

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

A fost adoptat art.5, cu amendamentul comisiei, fără cuvântul "genocid".

Intervenții la art.6. Vă rog frumos să fiți atenți!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu vă spun că sunt foarte mulți în sală care nu știu cum s-a votat. Eu vă spun următorul lucru, dumneavoastră trebuia întâi să puneți la vot propunerea de eliminare, cum a spus ministrul justiției. Dacă dânsul își reconsideră punctul de vedere, dar colegii din jurul meu au înțeles în acest sens, că dacă se adaugă la excepții toate infracțiunile care sunt enumerate acolo de către comisie, înseamnă că proiectul de lege devine inaplicabil. Cel puțin așa am înțeles.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Nu-i adevărat!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult, nu purtați discuții în contradictoriu. S-a votat, s-a aprobat în forma aceasta.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

În plus, eu v-am spus că am cerut ca să nu fie exceptate atât genocidul cât și pirateria. Dumneavoastră ați pus trunchiat la vot.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, am supus la vot în primul rând Raportul comisiei, textul inițial plus Raportul comisiei. Din textul raportul a fost extras cuvântul "genocid", de comun acord cu toată lumea. Aici au fost de acord. N-au fost de acord la celălalt dar eliminarea, ca atare, nu era ea de supus, era întâi de supus la vot acest raport. Bun.

Art.6. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Numărați ! 4 abțineri.

Art.7. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat.

Art.8. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3.

Adoptat.

Art.9. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2.

Adoptat.

Art.10. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2.

Adoptat.

Art.11. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Această lege este o lege organică, care se adoptă cu votul majorității deputați compunând Camera, adică cel puțin 172. Având în vedere că noi nu avem decât cvorumul de lucru...

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu (din banca comisiei):

Vrea o intervenție domnul deputat Iliescu.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog!

 
 

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Înainte de votul final aș vrea să pun și eu o întrebare, tocmai pentru a ne edifica, inițiatorului, domnului ministru, și anume aceea dacă nu cumva această lege este o încercare motivată de o generozitate cu totul deosebită, de o clemență deosebită din partea noastră și a dânsului, de a ușura, sub aspect financiar, inclusiv al condițiilor, penitenciarele din România, fără a oferi anumite garanții, soluții concrete, pentru că am certitudinea, și nu o spun în numele meu, ci al multor cetățeni, care ne-au trimis aici, inclusiv al Poliției, că există posibilități extrem de reduse de reintegrare socială a acestor deținuți și că ei pot constitui un pericol extrem de serios la adresa cetățeanului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, mulțumim domnului deputat Iliescu.

Vă rog! Domnul ministru Valeriu Stoica, inițiator.

 
 

Domnul Aurelian Paul Alecu (din sală):

Facem loc pentru Păunescu și alții!

 
 

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrebarea pusă conține două chestiuni distincte. Prima chestiune privește generozitatea de care nu ministrul justiției dă dovada, nu inițiatorul, ci dumneavoastră, pentru că nu ministrul dispune, ministrul propune iar Parlamentul dispune în această chestiune. Deci, generozitatea nu-mi aparține, ci vă aparține.

A doua chestiune este aceea a integrării sociale a celor care vor beneficia de acest act de clemență. Vreau să vă spun că, așa după cum a rezultat, în urma votului dumneavoastră, textul acestui act de grațiere, vor beneficia de clemența dumneavoastră numai persoane condamnate, care au săvârșit fapte de puțină importanță. Este vorba, în primul rând, de persoane care au săvârșit contravenții sancționate cu închisoarea contravențională, toate infracțiunile care puteau fi grave au fost deja exceptate de la aplicarea actului de clemență, așa încât din punctul acesta de vedere, în final, cred că nu vor mai fi 9.000 de persoane, câte s-au spus aici, cred că vor fi mai puțin de 5.000, iar dintre aceste 5.000 de persoane condamnate nu există, cred, probleme de integrare socială decât cu câteva sute. Dar problema reintegrării sociale rămâne, numai că problema reintegrării sociale nu se rezolvă prin actele de clemență. Problema reintegrării sociale necesită o altă abordare, printr-un alt act normativ care să prevadă mecanismele instituționale prin care să fie posibilă o asemenea reintegrare socială, pentru că reintegrarea socială, doamnelor și domnilor, îi privește nu numai pe cei care beneficiază de acte de clemență, reintegrarea socială îi privește pe toți cei care ies din penitenciare, și ies din penitenciare și cei care își ispășesc pedeapsa, și pentru ei este necesară o asemenea reintegrare socială.

Vreau să vă spun că se lucrează la Ministerul Justiției la un asemenea act normativ, care să prevadă mecanismele instituționale, destul de costisitoare, pentru reintegrarea socială a celor care sunt eliberați din penitenciare, indiferent de modalitatea în care se realizează această eliberare - prin ispășirea pedepsei, prin liberare condiționată sau printr-un act de clemență.

Repet, pe lângă subtilitatea mecanismelor instituționale mai există dificultatea financiară și sper că va exista, la un moment dat, o resursă financiară suficient de puternică pentru ca mecanismele instituționale la care ne gândim noi, și care sunt inspirate din legislația altor țări, să poată fi puse în aplicare efectiv și în România. Deocamdată, repet, chestiunea actului de clemență este distinctă de chestiunea reintegrării sociale. În plus, în această situație, nu cred că va exista o problemă deosebită a reintegrării sociale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aceasta fiind o lege organică, noi nu avem acum cvorumul pentru a o trece pe vot final. Eu amân votul final pentru mâine pentru această lege, ca și pentru celelalte legi, ca să putem să asigurăm cvorumul respectiv, nu cred că vor fi probleme la această lege, și dacă mai dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul deputat Emil Popescu.

Deci, votul final va fi mâine la ora 11,00 sau 11,30.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Foarte scurt!

Eu mulțumesc tuturor colegilor, ați manifestat multă înțelepciune pentru modul cum ați votat. Iar îi răspund domnului coleg, abia bine, prin excepțiile adăugate se mai micșorează, apropo de ce vorbeați dumneavoastră, dar e o chestie formală. Vă rog să fiți de acord ca pentru toate enumerările de infracțiuni, în dreptul fiecăreia să se treacă și articolul din Codul penal respectiv. Aceasta este o chestiune pur formală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă există vreo intervenție la propunerea domnului deputat Emil Popescu? Dacă nu există, vă supun la vot propunerea dânsului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere s-a adoptat.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.13 din 1997 privind transferul, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. (procedură de urgență).

Eu vă propun, având în vedere că următoarele proiecte de legi sunt mai voluminoase, să luăm două proiecte de legi mai scurte, care există, și anume Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21, care sunt ultimele pe ordinea noastră de zi, în așa fel încât să le trecem și pe acestea două pentru că pentru celelalte, de la Ministerul Reformei, domnul ministru Spineanu nu a putut să vină și mai avem încă suficient timp, putem să le trecem, după care încheiem programul de astăzi, urmând ca votul final să-l dăm tot mâine.

Dacă sunteți de acord, vă supun spre aprobare această propunere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vom începe cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transferul, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germane. Deci este dezbătut în procedură de urgență acest proiect. Conform art.105 și 106 din Regulamentul nostru, rog biroul Comisiei juridice de disciplină și imunități, sesizată în fond, să facă propuneri de timp pentru luările de cuvânt pe articole, cât și pentru timpul total de dezbatere.

Vă rog, domnul deputat Emil Popescu.

 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor,

Respectuos vă rog să fiți de acord, pentru că este vorba de o propoziție-două, e un act normativ foarte redus și care nu pune în discuție probleme juridice de drept de altă natură, vă rog să fiți de acord să alocăm, în principiu, pentru discuții generale 10 minute și pentru eventuale discuții pe text încă 10 minute.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este procedură de urgență, trebuie să supun la vot un timp de dezbatere pe articole și un timp de dezbatere totaal pentru proiect. Deci, 20 de minute cu totul, și câte minute pe articol? 5 minute?

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

5 minute.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

5 minute pe articol, cu 20 de minute în total.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-au adoptat timpii.

Conform Regulamentului, trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Titlul legii. Dacă au existat amendamente respinse? N-au existat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 7 voturi.

Abțineri? Vă rog să numărați. 4.

S-a adoptat.

Deci, trecem la textul Ordonanței, la titlul Ordonanței. Deci, trecem la articolul unic.

La preambul dacă au existat amendamente respinse? N-au existat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați! 9 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați! 4 abțineri.

A fost adoptat preambulul.

La pct.1 de la articolul unic dacă au existat amendamente respinse. N-au existat. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați! 9.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

La pct.2 dacă au existat amendamente respinse. N-au existat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 9. Nu sunt mai multe. Vă rog țineți mâinile sus. 10.

Abțineri? 5 abțineri.

Adoptat.

La pct.3 dacă au fost amendamente respinse... (Discuții)

Da, corect.

Alin.2 de la art.1 din ordonanță, dacă au fost amendamente respinse? Nu. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați! 11.

Abțineri? O abținere.

A fost adoptat art.1 al ordonanței în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 10.

Abțineri? 3.

Adoptat.

Pct.3 din lege, dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați! 10.

Abțineri? 4.

Adoptat.

Pct.4, au fost amendamente respinse? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Numărați! 10.

Abțineri? 5.

Adoptat.

Pct.5, dacă au fost amendamente respinse? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 9.

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Dacă la art.5 din ordonanță au existat amendamente respinse. Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Numărați! 11.

Abțineri? O abținere.

Adoptat.

În continuare, la anexă s-a propus modificarea la pct.6, modificarea titlului anexei. Dacă au fost amendamente respinse? Nu.

Deci, la pct.6 titlul anexei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

A fost adoptat.

Dacă la conținutul anexei au existat amendamente respinse? Nu. Vă supun spre aprobare anexa în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 12.

A fost aprobată și anexa.

Deci, acest proiect de lege este o lege ordinară, o vom aproba tot în cursul zilei de mâine la ora 11.30, o dată cu celălalt proiect de lege.

În cazul în care nu va exista cvorumul mâine o să o mutăm în săptămâna viitoare în a doua minisesiune parlamentară pe care o vom avea.

 
Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. (procedură de urgență).

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. Este în procedură de urgență. Rog, conform art.105, 106 din regulament, rog biroul Comisiei juridice sesizată în fond să facă propunerile de timp pentru durata dezbaterilor pe articole și durata dezbaterii generale a proiectului de lege. Domnul deputat Emil Popescu, vă rog.

 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnilor colegi,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu, după cât ne-am dat noi seama, putem să facem, așa, un proces de apreciere, circa 20 de minute cu totul și 5 minute pentru discuții mai amănunțite.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, s-au propus ca timpi 5 minute și 20 de minute.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere au fost adoptați timpii.

Conform art.105 din regulament, trecem direct la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Titlul legii. Au fost amendamente respinse? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împortrivă. Nu sunt.

S-a adoptat.

Preambulul articolului unic, dacă au existat amendamente respinse? Nu au existat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct.1. Amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Pct.2. Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Nu sunt.

Art.2 - preambul. Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost. Deci, este vorba de art.2 din ordonanță.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri?

Adoptat.

Pct.a). Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Nu sunt.

La pct.3 se modifică conținutul lit.b). Dacă au fost amendamente respinse? Nu. Vă supun spre aprobare pct.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La literele b), c), d) și e), dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.2 din ordonanță, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.3 dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Nu sunt.

La art.4 alin.1 care este cuprins la pct.4 din lege, deci, la 4, alin.1, dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Niciuna.

Adoptat.

Alin.2. al art.4. Dacă au fost amendamente respinse. N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Nu sunt.

Tot la pct.4 este alin.3. Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, două voturi împotrivă, nici o abținere.

Adoptat.

Art.4 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, mai avem de adoptat art.5. Dacă au fost amendamente respinse? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Niciuna.

Adoptat.

Art.6. Amendamente respinse. N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Niciuna.

Adoptat.

La pct.5, titlul anexei. Se propune modificarea lui. Dacă au fost amendamente respinse? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Niciuna.

Vă supun spre aprobare anexa în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Niciuna.

A fost adoptată.

Deci, vă supun spre aprobare articolul unic în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? Niciuna.

A fost adoptat.

Este o lege ordinară, dar, tot așa, votul final mâine la ora 11.30.

Am uitat să supun la vot la legea anterioară privind transferul cu titlul gratuit al unui imobil în proprietatea RFG, articolul unic, al legii în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 8.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat.

Deci, aceste proiecte de lege vor intra pe vot final mâine, în jurul orei 11.30. În cazul în care nu vom avea mâine cvorumul, este o acțiune politică a Partidului Democrat, care riscă să ne coboare cvorumul, vom amâna votul final pe săptămâna viitoare.

Vom vedea mâine exact care este situația.

Cu aceasta declar închisă ședința noastră de astăzi, mâine dimineață la ora 8.30.

*

Ședința s-a încheiat la ora 16.14.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 10:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro