Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 3, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 03-07-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 3, 1997

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu dezbaterile la proiectul de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al României, nu înainte de a vă anunța... (Rumoare.) Vă rog frumos păstrați liniștea! Nu înainte de a vă anunța că cei 24 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități lucrează în paralel cu noi, conform autorizării dată de Biroul permanent al Camerei.

Am rămas ieri la Codul Vamal, art.46. (Domnul deputat Acsinte Gaspar solicită să ia cuvântul.)

Da, vă rog domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit practicii noastre parlamentare, părăsirea sălii de către o comisie permanentă pentru a-și desfășura activitatea în cadrul comisiei se aprobă de plenul Camerei. Este pentru prima dată când aud că Biroul permanent...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, aveți perfectă dreptate.

Deci, vă supun spre aprobare cererea ca, Comisia juridică, de disciplină și imunități să-și desfășoare activitatea în paralel cu activitatea noastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri. Vă mulțumesc.

Comisia juridică a căpătat această autorizare și se va scădea din cvorumul normal de lucru - deci, sunt 20 de absențe motivate, plus cei 24, deci, sunt 44 de colegi care se scad din cvorumul de lucru pentru ziua de astăzi. Oricum, la ora actuală, depășim acest cvorum.

Am rămas la art.46. La art.46 o să-l rog pe domnul deputat Bivolaru să vină la microfon.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.46 prevede că autoritatea vamală poate oricând și în orice împrejurare să efectueze controlul mărfurilor sau al mijloacelor de transport.

În legătură cu acest aspect noi ne-am pronunțat într-o oarecare măsură, aș putea să spun, chiar pe fond, la art.13.1 am votat că autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse vămuirii în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării. Acum venim și completăm și "oricând și în orice împrejurare". Deci, trebuie să fim consecvenți și solicitarea Comisiei pentru industrii este ca să prevedem și în acest text "în vederea realizării operațiunilor de vămuire", exact ca la art.13, ca să avem completă această problemă: "în orice loc, în orice împrejurare și oricând cu ocazia realizării operațiunilor de vămuire".

Deci, se solicită introducerea acestei sintagme înaintea articolului "în vederea realizării operațiunilor de vămuire" și textul curge..."autoritatea vamală poate oricând și în orice împrejurare să efectueze aceste controale".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc. Comisia?

Deci, reiau dezbaterea la acest articol, ca și colegii, care nu au participat ieri la aceste dezbateri, să știe exact cum să voteze. Vă rog. Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Comisia își menține punctul de vedere exprimat prin raport...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbiți vă rog în microfoane că nu se aude.

Domnul Iuliu Vida:

Comisia își menține punctul de vedere reflectat prin raportul comisiei și anume menținerea textului din proiectul de lege, iar cu privire la alin.2 eliminarea textului din proiectul de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Domnul secretar de stat Săpunaru de acord cu comisia? Da.

Având în vedere că la acest articol 46, la alin.1 comisia nu a făcut nici un fel de amendament, el rămânând în formula inițiatorului, vă supun spre aprobare întâi introducerea sintagmei "în vederea realizării operațiunilor de vămuire",... urmând textul articolului, "autoritatea vamală... ș.a.m.d.", amendament propus de Comisia pentru industrii și servicii, susținut aici de domnul deputat Bivolaru și care nu a fost agreeat nici de comisie și nici de inițiator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 7 voturi. Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin.1 în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

Alin.2 de la art.46 nr.crt.68 din raport, comisia a propus eliminarea. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47. Intervenții?

Deci, art.46 a fost adoptat, el rămâne cu un singur alineat. Domnul deputat Bivolaru. Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

O intervenție care este acceptată deja din raport și de către comisia pe fond, este această sintagmă "titularul operațiunii comerciale", trebuie eliminat termenul de "comerciale" și să menținem această eliminare pe tot parcursul economic al acestei legi și anume, această operațiune trebuie să rămână simplă, pentru că sunt multe operațiuni. Nu numai operațiunile comerciale dau dreptul ca titularii respectivi să înainteze acele declarații. Deci, să eliminăm acest termen de "comerciale" din text și pe urmă din textele următoare de fiecare dată, că avem și la art.48 exact aceeași problemă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, această eliminare a fost propusă tot de Comisia de industrii, da? Da. Comisia vă rog, domnul deputat Vida. Inițiatorul, domnul secretar de stat Săpunaru, vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

În general acest Cod vamal are ca domeniu de aplicare operațiuni comerciale. Deci, în această secțiune noi ne referim la operațiuni comerciale, iar Comisia pentru industrii a propus ca amendament sintagma "mărfuri sau bunuri sub regim vamal", ori, deja în acest capitol noi vorbim de "operațiuni comerciale" și este vorba numai de mărfuri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, mențineți textul inițial. Mai sunt alte intervenții? Da, domnul deputat Bivolaru, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Păi, nu înțelegem domnule președinte, consecvența comisiei. De la art.51, acest termen de "comercial" este tăiat și este însușit ca motivație, pentru că acești titulari care completează declarațiile sunt titulari și ai altor operațiuni, nu numai a operațiunilor comerciale, pentru că aceste mărfuri care sunt multiple, începând de la materii prime ș.a.m.d., intră și în zona operațiunilor productive nu numai comerciale. Am dat numai un simplu exemplu și dumnealor deja și-au însușit acest lucru, dar a fost o scăpare, considerăm din partea dumnealor. Să fim consecvenți pe tot parcursul acestei legi, că peste tot unde apare "comerciale", dumnealor au eliminat acest termen de "comerciale", a rămas la art.47 o scăpare, dar să fim consecvenți, nu este o problemă de culoare politică acest lucru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia vă mențineți?

Domnul Iuliu Vida (din loja comisiei):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul vă mențineți?

Deci, sunt obligat, regulamentar, să supun aprobării dumneavoastră amendamentul propus de Comisia pentru industrii și servicii și susținut aici de domnul deputat Bivolaru, de eliminare a sintagmei "comerciale" din textul art.47.

Voturi pentru? Vă rog să numărați! 13 voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare art.47 în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 3.

Adoptat.

Vă supun spre aprobare Secțiunea I în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Intervenții la titlul Secțiunii II? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48, alin.1 și 2. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.48 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art.49? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.50 alin.1 nr.crt.69, alin.1 și 2 nr.crt.69 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Secțiunea II în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 alin.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 alin.2 nr.crt.70 în raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 alin.3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.52. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.53, nr.crt.71 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art.54? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.55, nr.crt.72 din raport. Se propune reformularea pe un singur alineat. Intervenții? Domnule deputat Bivolaru, vă rog să-mi spuneți la care dintre alineate..., sau lucrați pe textul comisiei?

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin.2. Deci, pe alin.2 al textului inițial, comisia propune eliminarea acestui alineat. Convingerea noastră, a comisiei este că acest alin.2 nu trebuie eliminat, deoarece este o măsură de protecție a intereselor statului. Se pune problema că în condițiile în care se realizează niște majorări și sunt necesare aceste majorări de realizat, după aceea este o întreagă procedură și bineînțeles, că este problema de protecție a statului în această operație care se face în vamă.

Deci, nu suntem de acord cu eliminarea acestui alin.2, trebuie pus ceva în locul lui.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Dacă înțeleg eu bine, propuneți ca să rămână alin.2 așa cum este, ori sensul alin.1, chiar așa cum a fost reformulat de către cele două comisii, se referă tocmai la faptul că rectificarea și retragerea declarației vamale se poate face și ulterior începerii controlului fizic, deci, omul își dă seama, realizează, are informații suplimentare și solicită acest lucru. Atunci nu are nici un sens să oblig să plătească niște penalități, spre exemplu, câtă vreme el face declarația, face modificarea declarației. Acesta este raționamentul pentru care am eliminat alin.2.

Deci, practic, ceea ce ar pierde în plus personajul respectiv ar fi inutil.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

În alin.2, domnule președinte, stimați colegi, se spune foarte clar: atunci când datorită acestor modificări care le face pe răspunderea lui, într-adevăr, declarantul, pe răspunderea lui. Deci, în aceste modificări, dacă drepturile statului au fost prejudiciate trebuie recuperat acest prejudiciu, nu stabilim noi acum modalitatea cum se face, dar este un text care protejează o astfel de situație. Deci, declarantul poate face rectificarea sau retragerea declarației vamale, după voința lui, după cum se specifică și cum insistă și domnul deputat Bercea. Este foarte clar, interesele pot fi multiple în vamă acolo, în presiunea aceea care este în momentul când se fac aceste declarații, dar dacă se aduc și cu ocazia acestor rectificări prejudicii în continuare statului, aceasta trebuie să cadă în sarcina lui și articolul aceasta spune: drepturile statului prejudiciate se recuperează.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, domnul deputat Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Noi menținem textul din raport și aș vrea să încerc totuși să lămurim un lucru: printr-o declarație vamală incorectă, drepturile statului au fost prejudiciate, da? Au fost prejudiciate, să spunem, fără intenție de către cel care face declarația, motiv pentru care, la primele informații pe care le are, acte de la organisme neutre, el vine și face rectificarea.

Sigur că prejudiciul teoretic a existat la un moment dat, dar el tocmai de aceea face rectificarea și nu apreciem că este normal să-l penalizez, să-l amendez pentru un lucru despre care el a aflat și-l rectifică.

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Cine vă garantează că rectificarea este corectă? că aici este capcana în care cădeți dumneavoastră.

Domnul Dan Constantinescu:

Pornim, ca și în justiție, de la prezumția de nevinovăție, pentru că altfel putem porni și că declarația inițială era incorectă și special făcută incorect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul?

Domnul Nini Săpunaru (din loja inițiatorului):

Sunt de acord cu comisia.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, inițiatorul susține punctul de vedere al comisiei. Eu sunt obligat în mod regulamentar să vă supun spre aprobare propunerea comisiei în primul rând, propunere care prevede eliminarea, în fine, prin reformularea textului alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Un vot.

A fost adoptat articolul în formularea comisiei.

Continuăm cu art.56. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Mă scuzați! Am greșit. Art.57, alin.1 și 2 unde nu sunt modificări. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.73 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.58. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.59. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.61. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.63. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.64. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul V în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI- titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I - titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.65. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.66. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.67. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.68. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.69. Intervenții? Vă rog. Domnul deputat Albu.

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În comisie am propus un amendament pentru art.69 pe care nu l-am putut susține, fiind nevoit să plec la o ședință de grup. Vă rog să-mi permiteți să-mi mențin acest amendament, dar să-l transferăm la Secțiunea III. Studiind mai atent documentul, proiectul de lege, mi-am dat seama că acolo îi este locul.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La Secțiunea III a cap.6.

Domnul Alexandru Albu:

Exact.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, practic, la art.69 nu aveți în momentul de față nimic, da? Bun.

Alte intervenții la art.69. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.70. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.71. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.72, nr.crt.74 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Alexandru Albu (din loja comisiei):

S-a produs o încurcătură.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, dacă este o încurcătură, vă rog frumos. Domnul deputat Albu.

Domnul Albu Alexandru:

Îmi cer scuze, lipsa mea de la acea ședință de comisie a avut ca urmare și notarea diferită a amendamentelor pe care le-am făcut în scris și într-adevăr, la art.69 trebuie să prezint în fața dumneavoastră un amendament. Dacă-mi permiteți să o fac sau nu, domnule președinte?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbeam la art.69. Dumneavoastră ați vrut să propuneți un amendament și l-ați propus pentru Secțiunea III.

Domnul Alexandru Albu:

Da, cred că aici este cazul să o fac.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, rămâne atunci la Secțiunea I, la art.69?

Domnul Alexandru Albu:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Propuneți amendamentul totuși și vedem, revenim asupra votului la art.69 dacă este cazul.

Domnul Alexandru Albu:

Da.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am propus următorul amendament la art.69 și anume un alin.3 nou, care ar suna în felul următor: "În cazuri speciale Guvernul poate aplica taxe vamale de retorsiune cu respectarea procedurilor internaționale în vigoare". Despre ce este vorba?

În politica vamală și comercială a țărilor lumii, se constată o preocupare deosebită și pentru salvgardarea economiei naționale. Acordul general pentru tarife și comerț, inclusiv varianta sa nouă, OMC-ul, Organizația Mondială a Comerțului, nu interzice asemenea măsuri de salvgardare.

În taxele acestea vamale de retorsiune se includ răspunsuri la măsurile unor parteneri de comerț de a subvenționa puternic exportul lor sau de a aplica un sistem de "dumping". Toate țările lumii își iau măsuri de prevedere - taxe vamale antidumping - inclusiv țări dintre cele mai dezvoltate. Este suficient să amintim practica Statelor Unite ale Americii vizavi de unele mărfuri din Japonia și chiar din alte țări.

În art. 69 sunt două alineate care dau deschideri în plus, cu privire la taxele vamale.

Vă propun să fiți de acord să introducem acest alineat nou.

Știu ce îmi va răspunde inițiatorul, că aceasta este o problemă de politică comercială, și nu de politică vamală, dar politica vamală este o componentă a politicii comerciale și nu văd nici o altă lege și nici o altă reglementare juridică în care să punem această problemă, dacă nu o punem aici.

După cum vedeți, formula este: "Guvernul poate aplica taxe vamale de retorsiune", nu este o formulă imperativă. Guvernul poate să aplice sau poate să nu aplice, dar să dăm Guvernului posibilitatea să o facă pentru că, altfel, dacă va fi nevoit să aplice asemenea măsuri, și cu siguranță va fi nevoit s-o facă, nu va avea baza legală necesară.

Vă rog foarte mult să fiți de acord cu această propunere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Inițiatorul?

Domnule secretar de stat Nini Săpunaru, vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

Noi nu suntem împotriva existenței unor asemenea taxe, dar, asemenea prevederi nu se includ în Codul vamal al României. Acest cod nu îl facem pentru o perioadă limitată de timp. Dacă citiți textul, nu se face referire la eventuale taxe din tariful vamal, care se stabilesc în fiecare an.

De asemenea, prin Legea nr.20/l993 privind Acordul de asociere la Piața Comună, am votat niște condiții pe care le-am acceptat. Deci, asemenea propuneri nu pot fi introduse în Codul vamal, acestea pot face obiectul unei legiferări speciale.

După știința noastră, sunt foarte puține state care aplică așa ceva. În tarif nu mai este voie ... de multă vreme, nimeni nu mai poate să-și permită, în tarif, să introducă asemenea taxe. Se introduc ca niște taxe pe cumpărare. Deci, aceste taxe se aplică undeva, în interiorul țării, nu la intrarea mărfurilor, deci, gen accize, ceva de genul ăsta.

Aceasta trebuie să facă obiectul unei politici speciale. La această oră, noi încheiem tot felul de acorduri de liber schimb. Nu putem introduce așa ceva în acest cod vamal. Taxele de retorsiune, taxele antidumping ar trebui să obiectul unei legiferări speciale.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă urmăriți cu atenție textele art. 69, 70, se referă la reglementarea juridică a unui tratament tarifar favorabil. Toate reglementările se referă la cazurile când are competența Guvernul de a stabili exceptări sau reduceri de taxe vamale, ținându-se cont de evoluția balanței comerciale și balanței de plăți externe a României. Deci, nicicum nu intră în sfera acestor reglementări, împuternicirea Guvernului de a aplica majorări de taxe vamale sau să aplice niște taxe vamale peste taxele vamale aprobate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia nu este de acord cu acest amendament. Nu este de acord cu amendamentul acesta, nici inițiatorul. Eu, totuși, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru?

Stați un moment.

Da, 8 voturi pentru. A căzut.

Vă rog, domnule deputat George Șerban.

Deci, rămâne articolul așa cum l-am votat.

Art. 72, cu amendamentul de la nr. crt. 74.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 73? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art. 74? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 75 alin. 1.

Dacă sunt intervenții, inclusiv la nr. crt. 75?

Deci, la art. 75 alin. 1, la pct. a) nu există amendamente, la pct. b) este o reformulare propusă de comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin. 1, în ansamblul său, cu amendamentul de la pct. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, amendamentul de la pct. b), nr. crt. 75 din raport.

Alin. 2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 75 - în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule deputat Gaspar, ați discutat?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da, m-am lămurit.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Art. 76. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 77. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78 alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78 alin. 2, nr. crt. 76 din raport. La pct. a), intervenții? Nu sunt.

Deci, dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin. 2, cu amendamentele propuse de comisie la nr. crt. 76, pentru pct. a) și pentru celelalte puncte, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 78, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 79. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 80. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 81. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 82. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 83. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 84. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 85. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 86. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 87. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 88. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 89. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 90. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 91. Intervenții?

Domnul deputat Bivolaru.

Art. 91 are 3 alineate.

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 1., domnule președinte,

Este o problemă, nu de fond. În finalul alineatului se explicitează sintagma "ad valorem". La alin. 3 se definește valoarea în vamă, la același articol. Deci, Comisia pentru industrii și servicii susține să se aplice și aici termenul în expresie românească și, în finalul acestui alineat, să se treacă: "20%, aplicată la valoarea în vamă", nu "ad valorem".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord, inițiatorul este de acord.

Deci, vă supun spre aprobare întregul art. 91, cu amendamentul de la alin. 1, al domnului deputat Bivolaru, din partea Comisia pentru industrii și servicii, ca sintagma "ad valorem" să fie înlocuită cu: " 20%, aplicată la valoarea în vamă".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 92. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 93 alin. 1, nr. crt. 77 din raport. Deci, alin. 1, cu amendamentul de la nr. crt. 77. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, în formularea inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 78 din raport se propune un nou alin. 3, la art. 93. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 93, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art 94? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art 95? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 96. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 97. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 98. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 99. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 100. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 101. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 102. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 103. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 104. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 105. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 106. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 107. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 108. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 109. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 110. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 111. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 112. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 113. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 114. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii V. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 115. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 116. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 117. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 118. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 119. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea V, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea VI, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 120. Intervenții?

Domnule deputat George Șerban, vă rog.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca acest articol să fie reformulat, prin eliminarea, de la sfârșitul alineatului, a cuvintelor: "destinate a fi reexportate", urmând să sune această ultimă parte: "fără aplicarea măsurilor de politică comercială, a mărfurilor străine în aceeași stare, cu excepția uzurii lor normale".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Din partea comisiei, domnul Dan Constantinescu.

(Adresându-se domnului George Șerban)

Ați renunțat, da? Dacă ați renunțat, atunci, vă supun spre aprobare art. 120, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art 121? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 122. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 123. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea VI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii VII. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 124. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 125. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 126. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, au fost adoptate până acum art. 124, 125 și 126, de la Secțiunea VII.

Secțiunea VII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. VII., în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. VIII. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 127. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 128. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 129. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 130. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 131. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 132. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 133 alin. 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2 de la art. 133, corelat cu nr. crt. 79 din raport.

Domnul deputat Bivolaru, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

În zonele libere, a apărut această categorie de mărfuri abandonate. Este o problemă mai veche, legată de existența zonelor libere. Trebuie înțeles că aceste mărfuri abandonate, în cazul legii respective, la art. 137, în mod special, 136, 137, se încearcă să se reglementeze modul de abandonare a acestor mărfuri (deșeuri, uneori și materii prime). Sunt multiple motive pentru care posesorul acestor mărfuri le abandonează. Legea, în art.136 și 137 stabilește că trebuie reglementată această abandonare dar există un caz aparte, când abandonarea se face fără avizare. Deci, este o abandonare pur și simplu, și acest caz nu este tratat în această lege. Comisia care a dat avizul pe fond, propune un nou alineat, adică o modificare a alin. 2, stabilind că, mărfurile acestea staționare nu pot fi abandonate sau distruse decât prin reglementări.

În primul rând, acest caz de abandonare nu poate fi reglementat, în anumite situații. Repet, cazul abandonării pur și simplu, când din interese, mai mult sau mai puțin vizibile sau oneste, proprietarul abandonează aceste mărfuri. Sunt foarte multe cazuri unde zona liberă este blocată pe perioade foarte lungi, pe suprafețe mari, cu fel de fel de materiale, steril sau, eu știu, aparent minereuri sau alte mărfuri.

În aceste condiții, administrația zonei libere trebuie să primească o dezlegare ca, după un anumit timp, să poată lua o măsură reglementată.

În consecință, propunerea comisiei de modificare a acestui alineat nu este fericită, mai ales că, ceea ce propune comisia la alin. 2 art. 133, se regăsește integral în art.136 alin. 3 și art.137 alin. 2.

Deci acest lucru este reglementat și, în consecință, propunerea este ca în acest alin.2 să discutăm numai despre mărfurile abandonate pur și simplu. Și textul este următorul: "Mărfurile și bunurile abandonate în zonele libere pot fi valorificate sau distruse, după caz, de către administrația respectivă, conform reglementărilor în vigoare".

Aceasta este problema care reglementează modul cum se tratează aceste abandonuri care s-au făcut fără avizare, fără reglementările în vigoare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am rugămintea ca, împreună cu inițiatorul și comisia, să analizați această chestiune.

Domnul deputat Dan Constantinescu, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Dan Constantinescu:

Este adevărat că se repetă prevederi referitoare la mărfurile abandonate, de la art.133 și 136. Aici, însă, vorbim de zone libere și dincolo vorbim de teritoriu vamal românesc.

Deci este vorba de două categorii de prevederi, care trebuie puse în paralel, pentru că fiecare reglementează altă zonă din punct de vedere vamal. Din acest punct de vedere, nu cred că este bine să renunțăm nici la art.133, nici la art.136. În plus, faptul că aici s-a trecut "decât în condițiile legii", este tocmai pentru că regimul mărfurilor abandonate este reglementat, la ora aceasta, prin lege, Legea nr.150, dacă nu mă înșel eu.

Deci propunem menținerea textului așa cum este.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Așa cum a fost propus de comisie, da, pentru alineat?

Domnul deputat Vida, Comisia economică, vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Acum, în calitate de autor al amendamentului vorbesc, despre ce este vorba: foarte multe cazuri au fost sesizate, când mărfurile străine, niște deșeuri, în mod abuziv, au fost abandonate pe teritoriul României, provocând o serie de consecințe foarte grave. Nici nu vorbesc despre consecințele privind protejarea mediului înconjurător și, în această situație, textul pe care l-am propus prevede următoarele: dacă o marfă străină este, în mod abuziv, abandonată, prin încălcarea legii, deci nu în condițiile legii, înseamnă că, constituie infracțiune și urmează ca să fie persoana vinovată trasă la răspunderea penală, conform Codului penal românesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Bivolaru, sunteți de acord cu ...

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, domnule președinte, acum s-a explicat că există un decret-lege special, care reglementează abandonul forțat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci sunteți de acord cu amendamentul comisiei pentru alin.2, da?

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, numai cu observația dacă este de acord comisia să eliminăm din final "dacă operațiunea este justificată." Dacă se face în condițiile legii, nu trebuie să mai condiționăm "dacă operațiunea este justificată."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord comisia cu acest amendament de eliminare, de acord inițiatorul.

Deci alin.2 va avea textul: "Mărfurile străine staționate în zonele libere nu pot fi abandonate sau distruse, decât în condițiile legii".

Vă supun spre aprobare acest nr.crt.79 din raport, cu amendamentul respectiv.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.133, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.134, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.135, alin.1, cu amendamentul de la nr.crt.80 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.135, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.136. Intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În alin.3, sunt utilizate două sintagme, care au cam aceeași valoare și, din cauza aceasta, formularea este improprie. Se spune: "în mod excepțional", "în cazuri temeinic justificate". Să se hotărască și inițiatorul, și comisia pe care sintagmă doresc s-o folosească, pentru că împreună nu pot fi folosite din punct de vedere al tehnicii legislative. Și eu v-aș propune ca să folosiți sintagma "în cazuri temeinic justificate, mărfurile străine nevămuite pot fi abandonate".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia de acord, inițiatorul de acord.

Deci alin.3 va avea textul..., deci se elimină "în mod excepțional" și va începe de la "în cazuri temeinic justificate". Deci va rămâne numai: "în cazuri temeinic justificate, mărfurile" ș.a.m.d.

Deci vă supun spre aprobare art.136, în ansamblul său, cu acest amendament la alin.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.137. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.138, raportul comisiei nr.crt.81. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.139, alin.1, nr.crt.82, deci cu amendamentele de la nr.crt.82 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.139, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.140. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.141. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în anamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VIII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.IX. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.142. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.143. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.144. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.145. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.146. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.147. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.148. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.149. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.150. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.151. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.152. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.152. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.153. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.154. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.155. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.156. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.157. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.158. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Art.159. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.160. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.161. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.162. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.163. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.164. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.165. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.166. Este un amendament al comisiei, ca j) să devină un alin.2.

Deci vă supun spre aprobare alin.1, până la lit.i).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare alin.2, care este reformularea lit.j) de la art.166, nr.crt.83 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.166, în anamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea IV, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IX, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.X. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.167. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.168. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.169. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.170, alin.1, nr.crt.84 din raport, deci alin.1 plus amendamentul de la nr.crt.84.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.170, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la art.171? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.172, alin.1, cu amendamentul comisiei nr.crt.85 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.172, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.173. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.174, alin.1. Este o reformulare la nr.crt.86, în raportul comisiei.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la alin.2.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Art.174, alin.2.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vreau să întreb Comisia pentru buget, finanțe dacă nu ar fi cazul, totuși, să precizăm, aici, la Cap."Cheltuieli" pentru că spuneți la Cap."Cheltuieli"; cheltuieli curente, cheltuieli de capital, de care?

Deci, "În bugetul anual al Direcției Generale a Vămilor, se vor prevedea, la Cap.Cheltuieli, sumele necesare."

Deci, la alin.2 al art.174, se spune așa: "În bugetul anual al Direcției Generale a Vămilor, se vor prevedea, la Cap.Cheltuieli sumele necesare..." și am întrebat: capitolul de cheltuieli, cheltuieli curente, cheltuieli de capital?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Constantinescu, președintele Comisiei buget-finanțe.

Vă rog.

Domnul Dan Constantinescu:

După clasificarea bugetară, acestea sunt, de regulă, cheltuieli excepționale. În același timp, aceste cheltuieli pot fi, la rândul lor, imputabile unor salariați, motiv pentru care am lăsat textul așa cum este, întrucât pot fi ambele situații, fie să fie cheltuieli excepționale, în bilanțul respectiv, fie să fie cheltuieli care sunt imputabile, mai departe, unor persoane fizice. Deci rămâne textul, așa cum este.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord?

Domnul Acsinte Gaspar:

Lăsăm așa.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci alin.2, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.174, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.175. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.X, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.XI. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.176. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.177. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.178. Intervenții? Nu sunt.

Domnul deputat Corâci.

Vă rog.

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Este vorba de un amendament pe care eu am încercat să-l susțin și în comisie. Probabil că nu am fost suficient de convingător, dar aș vrea ca toți colegii să știe ce votează.

Deci: "Folosirea la autoritatea vamală de documente vamale de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, se consideră infracțiune și se pedepsește".

Problema este următoarea: într-o operație vamală, mai ales așa cum este descrisă ea aici sau într-o operație de import, sunt incluși mai mulți participanți.

În general, dacă textul articolului va rămâne așa cum este formulat, după părerea mea, se aruncă o răspundere, eventual chiar și penală, asupra cuiva care nu este vinovat, pentru că sunt situații clare, pe care colegii de la Direcția Generală a Vămilor le cunosc, în care, din greșeală, într-un mijloc de transport, sunt introduse alte bunuri decât cele care figurează pe documente, fapt care nu poate fi constatat decât în momentul în care, în vamă, este desfăcut containerul respectiv și, o dată cu organul vamal, se constată că acolo se găsesc alte bunuri decât cele de pe toate documentele, cele de transport, de pe facturi ș.a.m.d. Deci este absurd ca acest lucru să fie aruncat în spatele importatorului, să spunem, din România, de exemplu, sau, dacă se consideră că este cineva, să spunem, vinovat de acest lucru, atunci vinovatul trebuie precizat clar, pentru că în articol nu se scrie cine este cel care va suporta aceste consecințe. Am propus, de aceea, să se adauge, în textul articolului, cuvântul "cu intenție", "folosirea cu intenție, la autoritatea vamală, de documente vamale de transport sau comerciale" și textul curge.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, din partea comisiei.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu mare atenție, am analizat acest amendament, a fost consultat și Ministerul Justiției, este o problemă care intră în sfera dreptului penal, respectiv organele abilitate au competența să stabilească care sunt elementele, dacă sunt realizate și constituite elementele constitutive ale infracțiunii.

Stabilirea care s-a făcut, dacă e cu intenție sau fără intenție, care este raportul între această intenție și consecințe urmează să stabilească organul de urmărire penală sau organul care este abilitat ca să ia o decizie cu privire la această problemă. Deci este o problemă care, în exclusivitate, intră în sfera dreptului penal și, respectiv, a Codului penal și a Codului de procedură penală.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră propuneți să rămână textul cum este, da?

Domnule deputat Vida, ați propus ca textul să rămână cum este.

Domnul Iuliu Vida:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, vă rog.

Domnule secretar de stat Nini Săpunaru, vă rog.

Domnul Nini Săpunaru:

Eu nu sunt jurist, sunt doar economist, dar am cerut sfatul celor de la justiție, care ne-au avizat această parte. De fapt, nu a fost făcută de noi, a fost propusă de cei de la Ministerul Justiției și vă definesc din Codul penal: "Infracțiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală", iar la vinovăție avem două probleme: cu intenție și din culpă. Or, dacă eu scriu, în intervalul articolului, "fără intenție", automat nu-și mai are rostul. Nu putem defini noi.

Aici sunt foarte multe chestiuni, cu care ne întâlnim în ziua de astăzi. Vin transportatorii... deci rețineți că responsabil, în Vamă, este și transportatorul, care are carnet TIR și care atestă, prin carnetul TIR, ceea ce are în autocamion. Or el, prin carnetul TIR, îmi spune că are, să spunem, roșii, iar în camion sunt țigări. În această situație, el nu poate să spună că nu știe ce a făcut acolo, când a îmbarcat TIR-ul și când a făcut carnetul TIR și când l-a înregistrat la vama din țara de origine. Vine și îmi declară, deci, pe baza carnetului TIR, declară, în vama de frontieră, că are roșii, iar înăuntru sunt țigări. Și aceasta, în alte state, este socotită infracțiune, ceea ce, la noi, până acum, nu era. Și spuneau: domnule, eu nu știu, eu nu sunt vinovat cu nimic de toată această problemă! La fel, noi, prin lege, îi dăm dreptul ca, atunci când a luat marfa și el vede că este diferență cantitativă, valorică ș.a.m.d., să vină s-o declare la organul vamal. Deci toate aceste posibilități sunt prevăzute. Or, în asemenea condiții, noi nu mai reacționăm. În momentul în care am sesizat așa ceva, intervine Parchetul. Este dreptul Parchetului să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia.

De aceea există legea penală și posibilitatea de judecată. Nu organul vamal stabilește gradul de vinovăție. Noi sesizăm cazul și este rolul Parchetului și al Justiției să dovedească dacă există sau nu există vinovăție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt obligat, conform Regulamentului, să vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Cezar Corâci, și anume introducerea sintagmei "cu intenție" după primul cuvânt, după "folosirea"; deci "folosirea cu intenție ...." și așa mai departe, textul.

Voturi pentru? 3 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Evident, este insuficient să treacă.

Vă supun spre aprobare art.178, în formularea inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

A fost adoptat.

Art.179.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.180.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.181.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.182.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.183.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.184.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.185.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.186.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.187.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul XI, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului XII.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.188.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.189.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.190, numărul curent 87 din raportul comisiei, se propune reformularea textului.

Intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Am două observații la acest text.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La textul comisiei, da?

Domnul Acsinte Gaspar:

Și la textul comisiei, și la modul în care sunt ordonate articolele din Capitolul "Dispoziții finale și tranzitorii".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Aș propune ca art.190 să fie transferat după art.192. deci, 190 să devină art.192, ca logică de prezentare a textului.

Pe de altă parte, aș propune ca la art.190, "Prezentul Cod intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul oficial" și aș adăuga "al României, Partea I", dat fiindcă Monitorul oficial are patru părți, iar legile se publică numai în Partea I.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia și inițiatorul, de acord cu amândouă amendamentele.

Vă supun spre aprobare art.190, cu amendamentul de completare făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar și, de asemenea, ca acest articol să fie ultimul din lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.191, numărul curent 88 din raportul comisiei.

Vă rog. O să vă rog să vă prezentați.

Domnul Petru Bejenariu:

Bejenariu Petru.

La art.191, vă propun să renunțăm la cuvântul "vamal", alăturat "Regulamentul", pentru că se repetă și nu are valoare. "Regulamentul de aplicare a Codului vamal". Cu atât mai mult cu cât ne va trebui la articolul următor și la care vă voi solicita să completez cuvântul dincolo.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord? Inițiatorul? De acord.

Deci, art.191 va deveni, prin renumerotare, 190 și textul va fi cel propus de comisie, cu amendamentul făcut de domnul deputat Bejinariu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.192, textul comisiei, la numărul curent 89 din raport.

Tot domnul deputat Bejinariu. Vă rog.

Domnul Petru Bejinariu:

Pentru o mai bună definire, să scriem la sfârșitul articolului "Legea privind Statutul personalului vamal".

Argumente:

- în lege, sintagma "personal vamal" se utilizează de mai mult ori;

- la art.21 chiar se spune ce cuprinde personalul vamal;

- spre a se deosebi de alte reglementări, cum a fost cea privind Statutul personalului didactic; dacă preluăm din lege un titlu ca acesta, fără alte detalii, nu are adrese și provoacă întrebarea: care personal?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Comisia?

Deci, în textul inițial apărea "vamal", nu apare în textul propus de comisie în raport. Este probabil o chestiune de dactilografie, bănuiesc.

Sunteți de acord ca să se introducă "vamal"? E o chestiune de ..., o eroare de la comisie.

Art.192, devenit art.191, cu amendamentul, cu completarea normală propusă de domnul deputat Bejinariu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat și acest articol.

Completare? Da, vă rog. Domnul deputat Iuliu Vida, președintele Comisiei economice. Vă rog.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Solicit să fie consemnat în procesul-verbal al ședinței și totodată și acordul dumneavoastră, ca să fie experții împuterniciți de a renumerota articolele în textul legii, în urma aprobărilor și acordurilor pe care le-ați dat dumneavoastră cu privire la eliminarea unor articole, sau comasări de articole.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze că intervin acum, după ce s-au votat și ultimele articole. Totuși, aș vrea, dacă și inițiatorul și comisia sunt de acord, ca la art.178 și 179, unde sunt definite infracțiunile, să înlocuim particula "de", pentru că, altfel, textul, dacă se citește repede, ar ieși cam așa: "Folosirea la autoritatea vamală de documente vamale ...", ca și când am avea o autoritate vamală de documente vamale.

Și atunci, v-aș propune ca să folosim "Folosirea la autoritatea vamală a unor documente", sau "Folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale". La 178 și 179.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, de acord? Inițiatorul, de acord?

Deci, vă resupun spre aprobare, la art.178, această corecție care, de fapt, face ca textul să fie mai corect și care nu influențează fondul articolului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, textul va fi: "Folosirea la autoritatea vamală a unor documente vamale de transport sau comerciale, care se referă la ..."

De asemenea, la art.179, la fel, "Folosirea la autoritatea vamală a unor documente vamale ...", în loc "de".

Vă supun spre aprobare acest lucru.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci am modificat aceste chestiuni, care erau absolut normale.

Vă supun spre aprobare, pentru că asta nu am făcut-o și trebuie s-o fac, Capitolul XII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta, am încheiat și ultimul articol al acestei legi, care este Codul vamal.

Da, vă rog. Domnul deputat Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunteți obișnuiți ca, la finalul unei legi mai elaborate, cum este aceasta, președintele de comisie să vină și să vă spună că este o lege de importanță națională, să vă mulțumească pentru că a trecut acest proiect de lege.

Eu nu am să fac un asemenea gest. Am să vă reamintesc totuși faptul că intrarea și ieșirea din Europa se fac prin vămă. Și, cu cât vămile noastre vor fi mai apropiate și Codul vamal mai apropiat de standardele europene, cu atât vom fi în interiorul și nu la marginea acestei entități.

Țint, totuși, să fac două remarci, atât la nivelul inițiatorului, cât și al comisiei, care au avut decența, să spunem, să nu inventeze roata în materie de Cod vamal, să preia și să aplice prevederi și standarde internaționale din Europa de Vest, unanim acceptate, motiv pentru care, foarte multe din aceste texte ne aduc acolo unde, de fapt, suntem.

În al doilea rând, aș remarca înțelepciunea cu care texte din această categorie au fost adaptate la condițiile, la situația, și, dacă vreți, și la momentul actual, de dezvoltare a economiei românești, așa că putem vorbi, totuși, de Codul vamal al României.

Cu toate acestea, vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera în care s-au desfășurat lucrările, chiar dacă ele au fost ușor plate, întrucât credem că sprijinul financiar de care va beneficia Direcția Generală a Vămilor în urma aprobării acestui document important, îi va permite ca, odată cu Regulamentul vamal, care înțeleg că este și el în fază finală, să pună cât mai repede în operă această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu cred că în momentul de față va trebui să stabilim modul de vot pentru această lege, care este o lege organică și la care trebuie, evident, să avem minimul de 172 de voturi și eu vă propun, pentru simplificarea lucrurilor, un vot nominal. Pentru că, altminteri, riscăm să nu avem cvorum.

Vă supun spre aprobare votul nominal pentru acest proiect de lege.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat acest vot nominal. Avem tabelele aici.

Eu vă propun ca votul nominal să înceapă la ora 12 fără un sfert. Și, până atunci, să aibă timp grupurile să se anunțe și să se mobilizeze.

Eu voi continua cu articolul unic al Legii pentru adoptarea Codului vamal al României. Are un singur articol, pe care vi-l supun spre aprobare, dacă nu sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat acest articol.

Deci, votul final asupra acestei legi îl începem la 12 fără un sfert.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 11:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro