Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 06-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 1997

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9,22.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Kovács Csaba Tiberiu, secretari.

*

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 6 noiembrie 1997 a Camerei Deputaților și vă anunț că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 214, sunt absenți 129, din care 62 participă la alte lucrări parlamentare.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulament este întrunit. El este întrunit, numai că îi rog pe liderii de grupuri și rog secretariatele grupurilor să îi îndemne către sală pe colegii care sunt pe la grupuri sau prin alte locuri din această clădire, pentru că sunt 214 care și-au anunțat prezența.

Sigur că la cererea anumitor grupuri putem să ajungem și la un apel nominal, numai că e de preferat să nu folosim metodele astea care seamănă puțin cu cele de la grădiniță.

Deci, continui și vă informez cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind Casa Socială a Constructorilor, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, comisiile pentru buget, finanțe bănci și juridică, de disciplină și imunități;

2. Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă, primit tot de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, comisiile pentru buget, finanțe bănci și juridică, de disciplină și imunități;

Îi dau cuvântul domnul secretar de stat Clinciu, de la Ministerul pentru Relațiile cu Parlamentul.

Din sală:

Este închis microfonul !

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

I-l deschid. Gata.

 
 

Domnul Eugen Clinciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă se încadrează în pachetul de legi prin care Guvernul încearcă să atenueze impactul social al reformei prin acordarea unor măsuri de protecție socială. Se referă la acordarea unei alocații individuale de hrană, sub forma tichetelor de masă, ceea ce reprezintă una din măsurile de punere în aplicare a prevederilor programului de guvernare.

De aceea, doamnelor și domnilor, vă rugăm să fiți de acord ca acest proiect de lege să fie dezbătut în procedură de urgență.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, Guvernul a cerut procedură de urgență pentru acest proiect.

Vă supun la vot cererea Guvernului pentru a dezbate acest proiect de lege în procedură de urgență.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat procedura de urgență pentru acest proiect de lege.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/1997 primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege se propun a fi sesizate în vederea avizării următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize, comisiile pentru buget, finanțe bănci și juridică, de disciplină și imunități;

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul nostru, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Biroul permanent al Camerei, în ședința sa de ieri, a hotărât că pentru acest proiect de lege se pot depune amendamente până în data de marți, 11 noiembrie, a.c., ora 12,00 inclusiv, având în vedere că e un proiect care se conjugă cu încă două proiecte existente la comisii și care au aceeași tematică.

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 39/1990 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, inițiată de un număr de 22 de deputați.

Cu această propunere legislativă se propun a fi sesizate în vederea avizării următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, vă informez că în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale vă puteți exercita dreptul de sesizare a acesteia asupra următoarelor legi depuse la secretariatul general al Camerei Deputaților:

    • Legea privind instituirea "Zilei Adolescentului"; Legea pentru modificarea art.67 din Legea gospodăriei comunale, nr.4/1981;
    • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, care a fost adoptată în procedură de urgență;
    • Legea pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
    • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996, adoptată și aceasta în procedură de urgență.
Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 10-14 noiembrie 1997.

Vom intra în ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților de săptămâna viitoare.

În principiu, la această ordine de zi, așa cum a hotărât Biroul permanent al Camerei nu se mai pot adăuga pentru săptămâna viitoare decât pentru ziua de luni, rapoarte de mediere, și în mod cu totul excepțional și cu avizul dumneavoastră alte proiecte de lege, dar sperăm ca acest lucru să devină absolut o excepție. În acest mod vă veți putea pregăti pentru legile care se vor dezbate în principiu în săptămâna care urmează.

Dacă sunt intervenții la ordinea de zi. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat proiectul ordinii de zi pentru săptămâna viitoare. Cu completările pentru ziua de luni, apărute între timp - proiecte de mediere -, el va fi resupus aprobării chiar în ziua de luni.

Eu vă voi supune votului programul de lucru pentru ședințele de săptămâna viitoare ale Camerei Deputaților, în proiect, așa cum a fost el distribuit.

Deci, proiectul programului de lucru pentru săptămâna viitoare, pe care l-ați primit.

Dacă sunt intervenții la acest proiect? Nu sunt.

Eu vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate.

Vă informez că ieri, la Biroul permanent, Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România ne-a informat că în cursul zilei de astăzi va depune o moțiune simplă de cenzură.

 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

O moțiune simplă...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pardon! O moțiune simplă.

Această moțiune, în cazul în care va fi depusă și înregistrată astăzi, trebuie dezbătută în maximum 6 zile calendaristice de la data depunerii, ceea ce, probabil că ne va împinge în ziua de marți.

Vreau să vă spun că în cazul în care se va întâmpla, deci se va depune această moțiune simplă, programul nostru de marți va fi modificat corespunzător pentru că dezbaterea moțiunii probabil că va face să depășim marți timpul prevăzut, adică ora 16,30. Până se supune la vot, până când... - în fine, știți dumneavoastră, sunt niște proceduri mai complicate.

Deci, eu vă informez despre acest lucru, și, în cazul în care se va depune, vom vedea în momentul acela ce se va întâmpla.

 
Informare cu privire la cererea ministrului justiției pentru declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru.

Cu aceasta voi continua și, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. 3, din Regulamentul Camerei Deputaților, vă aduc la cunoștință cererea formulată de ministrul justiției în vederea declanșării procedurii prevăzute de art. 69 alin. 1 din Constituția României și de art. 176 alin. 1 și 2 din Regulamentul Camerei Deputaților pentru ridicarea imunității parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru.

Cererea are la bază sesizarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție în care se menționează că au fost efectuate actele premergătoare începerii urmăririi penale.

Potrivit Regulamentului, cererea urmează să fie înaintată Comisiei juridice, de disciplină și imunități spre examinare.

Asupra termenului propus pentru depunerea raportului acestei comisii, vă voi supune votului propunerea făcută la Biroul permanent, ca acest raport să ne fie remis în termen de 20 de zile.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vă supun la vot acest termen de 20 de zile pentru depunerea raportului de către comisia sesizată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat acest termen.

Dezbateri asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

Acum intrăm în ordinea de zi și reluăm dezbaterile la propunerea legislativă privind sistemul național de decorații al României de acolo de unde am întrerupt lucrările în ziua de marți, și anume suntem la art. 6. Am votat, la art. 6, preambulul articolului și ne-am oprit la literele A și B, unde există un amendament.

Deci, aici există un amendament făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar privind introducerea în cadrul acestor ordine a "Ordinului Meritul Judiciar". Au fost o serie de discuții.

Domnule deputat Gaspar,

Ce rugăminte am... (Discuții la masa prezidiului).

Comisia tocmai dezbate acest amendament și o să vă rog să nu părăsiți sala, o să vă rog să vă ocupați locurile, ca să găsim o soluție, și pe urmă să vedem cum vă supun la vot ceea ce decide comisia.

Rog comisia să spună dacă a găsit o soluție sau mai dezbate.

Eu constat că acest articol suscită o dezbatere a comisiei, care se desfășoară chiar în plen, ceea ce nu este foarte în ordine, și din această cauză o să-i dau cuvântul domnului deputat Acsinte Gaspar, care a cerut cuvântul.

Ne continuăm lucrările. Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Îi rog pe colegii care se află în diverse locuri, prin această clădire, să vină la lucru în sală și rog pe liderii de grupuri și secretariatele grupurilor să facă acest demers. Există și mijloacele tehnice, vorbesc de acele telefoane mobile, cu care pot să-i cheme pe colegi aici, în sală.

Vă rog.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că amendamentul pe care l-am făcut, în sensul ca în categoria ordinelor și medaliilor pe domenii de activitate, să fie incluse Ordinul "Meritul Judiciar" și Medialia "Meritul Judiciar", au apărut discuții legate și de Ordinul "Meritul pentru Învățământ", ca atare, propun să dăm posibilitate comisiei, împreună și cu inițiatorii, ca acest articol să fie discutat într-o ședință viitoare.

Totodată, propun ca în cadrul ordinelor pe domenii de activitate, pentru a răsplăti eforturile oamenilor de știință, cei care aduc rezultate deosebite în domeniul cercetării, să fie inclus și Ordinul "Meritul Științific". Acest ordin a existat și în legislația anterioară și, ca atare, nu văd de ce nu l-am include. De asemenea, propun să se facă o grupare a ordinelor pe domenii pentru că gruparea care este dată acum este destul de neconvingătoare sub aspectul unei așezări a acestor ordine.

Observați: se începe Ordinul "Meritul Agricol", după aceea "Meritul Cultural", pe urmă "Meritul industrial", "Meritul pentru învățământ". Adică, să fie grupate pe domenii: "Meritul Agricol", "Meritul Industrial", "Meritul Științific", "Meritul pentru Învățământ" - ca să existe o coerență în așezarea lor în textul respectiv de lege.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Rizescu,

S-a făcut propunerea ca acest articol să fie retrimis la comisie..., articolul acesta, deci, zona aceasta, lit. A și B să fie retrimise la comisie, în așa fel încât comisia să vină cu o..., nu, s-a zis și de învățământ, domnul deputat Acsinte Gaspar a propus introducerea "Meritului științific" și așa mai departe.

Deci, ca atare, eu vă propun să reluați la comisie acest articol, să-l dezbateți, să încercați să-l analizați...

Imediat. Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Evident că observați și dumneavoastră ca și mine o oarecare agitație la această masă, și ea este îndreptățită, deoarece au început să se împartă ordinele și medaliile. Fiecare vrea să prindă câte ceva.

Iată că și noi, cei de la Comisia pentru învățământ dorim să ne luăm partea, pentru că această lege, care este absolut necesară, trebuie să reflecte într-un fel această dispersie, să zicem, a activității și respectiv a meritelor pe fiecare sector; și deoarece sunt niște influențe asupra unei legi organice, cum este Legea învățământului, noi susținem propunerea domnului deputat Gaspar, completată cu cererea Comisiei noastre de învățământ, ca aceste articole, cu subpunctele respective, să le discutăm, fiecare pe zona lor, în ședințe comune, spre a nu ajunge, așa cum este o celebră vorbă în Iași, la Socola, adică "doi încarcă și trei descarcă".

Noi făcurăm ce făcurăm cu Statutul și-l votatăm, da? Acum vin dânșii și anulează o parte, vin alți colegi și anulează altă parte și rămânem numai cu coperțile.

De aceea propun, domnule președinte, să aveți amabilitatea să supuneți votului o completare la ceea ce a spus domnul Gaspar, ca discuția acestor chestiuni să fie făcută împreună și cu Comisia de învățământ. Stăm la dispoziție, oricând doresc dânșii.

Altfel, cred că se va ajunge ca, în final, să nu putem vota această lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Și, după aceasta, o să-i dau cuvântul domnului ministru Valeriu Stoica.

Da. Domnul ministru Stoica.

 
 

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această chestiune, care a stârnit atât de multe controverse, riscă să aprindă prea mult spiritele, motiv pentru care propunerea pe care v-o fac este următoarea: să se amâne dezbaterea acestui articol, urmând ca în cadrul comisiei de specialitate, împreună cu reprezentanții Ministerului Justiției, să existe o dezbatere pe această temă și să găsim o soluție de compromis.

Ca urmare, vă propun amânarea acestei dezbateri până în momentul în care, în cadrul comisiei de specialitate, se va ajunge la această soluție de compromis.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Având în vedere și cererea făcută de la Comisia de învățământ, voi supune, sigur, spre dezbatere acest lucru.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Pe urmă, domnul deputat Țurlea și domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Nu știu dacă membrii comisiei au reținut și cel de-al doilea amendament pe care l-am făcut, în sensul de a se introduce în categoria ordinelor pe domenii și Ordinul "Meritul Științific".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Țurlea.

V-am văzut, domnule deputat Cristea...

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vin pentru a face o atenționare și comisiei, care bănuiesc că o să lucreze și după ce se va finaliza, aici în plen, dezbaterea.

Legea de astăzi este o lege-cadru. Va urma, cum este normal, o detaliere, în sensul prezentării grafice a felului cum vor arăta aceste decorații.

Data trecută, în 1993 și 1994 ni s-au prezentat aceste forme și de aceea vin să fac această atenționare în fața domniilor voastre. Atunci, ne-am trezit în fața unei situații de-a dreptul ilariante: venind după o perioadă comunistă, deci ateistă, să zicem, de stat, comisia de atunci a găsit necesar să lupte împotriva comunismului și să menționeze numai cruci pentru absolut toate medaliile, decorațiile, orice. Până și "Meritul Științific" era reprezentat de o cruce, ceea ce mi se pare cu totul curios.

Deci, cu toată politețea necesară, aș vrea să fac o atenționare comisiei, ca atunci când va lucra la forma grafică a acestor decorații, să aibă în vedere și această experiență istorică din legislatura trecută.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Forma grafică a decorațiilor se stabilește prin niște legi speciale, a fiecărui ordin, medalie și așa mai departe, a fiecărui însemn - toate sunt stabilite prin legi speciale, care, evident, sunt făcute cu ajutorul unor specialiști în heraldică, în fine...

Domnul deputat Cristea. Vă rog...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Sigur că niciodată nu-i rău să mai discuți sau să mai revezi ceva, dar aș vrea să spun un lucru, care se pare că nu s-a înțeles. Îmi pare rău că ne întoarcem exact în 1995, când onor majoritatea de atunci a blocat aceeași lege.

Principiul pe care este construită această lege este că medalia pe care o primește, sau ordinul, este recompensa și nu banii. Din păcate, cererile care se fac aici deturnează legea de la acest principiu fundamental. Răsplata este medalia, răsplata este ordinul pe care-l primești pentru activitate, nu banii. Legea aceasta nu este făcută și noi n-am gândit-o să creeze privilegii de vreun fel oarecare. Din păcate, se pare că nu ne putem desprinde, pur și simplu, de așa ceva.

Păi, ce nevoie avem de această lege, care să instituie un sistem național, bazat pe un principiu, dacă ducem toate lucrurile la bani? N-avem nevoie de așa ceva! Fiecare domeniu de activitate, prin legea lui de organizare își instituie premii, sume, bani și așa mai departe. Ce ne trebuie un sistem național de ordine și medalii, în care recompensa să se bazeze pe altceva, decât pe bani?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Cine v-a spus de bani, domnule? Dumneavoastră vorbiți pe din afară...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Păi, cine mi-a spus de bani? Dumneavoastră mi-ați spus de bani.

Nu vorbesc deloc în afară, domnule Gaspar, și aș vrea să nu intrăm într-o discuție de...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte: nu discutați între dumneavoastră.

Expuneți-vă punctul de vedere...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Sigur că da...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

... pentru că, acest punct de vedere va fi reluat, probabil, cu votul dumneavoastră.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Și acest lucru pleacă de la o chestiune pe care o știți și dumneavoastră și am mai repetat-o o dată ieri sau alaltăieri: de la situația din armată. Acesta este motivul pentru care, în 1995, și domnul Gaspar știe treaba aceasta, Biroul Permanent de atunci nici n-a acceptat să introducă această lege pe ordinea de zi măcar. Acesta este motivul exact.

Atunci nu mai facem legea și lăsăm lucrurile să meargă de maniera aceasta: fiecare domeniu își reglementează singur ce vrea și cum vrea și am încheiat.

Deci, "Steaua României", care este cel mai înalt ordin național, nu-i legată de nici un fel de recompensă materială. Și nici unul din cele trei ordine naționale. Pentru că-i vorba de un principiu.

O să venim cu ordinul nu știu care..., cu meritul nu știu care, pentru merite deosebite într-o activitate, sau într-o profesiune, pe care să le legăm de bani..., iar "Steaua României", nu.

Deci, "Steaua României" devine o recompensă morală, este un ordin excepțional, care se va da foarte rar și numai pentru lucruri absolut excepționale și nu este legat de nici un fel de recompensă materială. În schimb, pe celelalte le legăm de această recompensă materială și transformăm o lege, de fapt, într-o competiție de primit ordine și medalii, care nu se bazează pe valoare, ci se bazează pe recompensele pe care ordinele și medaliile respective le au. Ceea ce nu este normal să se întâmple și ceea ce nu trebuie să se întâmple. Dar noi, invocând fiecare un anume sector, trimitem lucrurile către așa ceva. Am avut așa ceva începând din 1945 încoace, tot felul de ordine, și medalii, și merite legate de plăți de diverse feluri, care au făcut ca acordarea acestora să însemne cu totul altceva decât ceea ce trebuia să fie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog. Domnul deputat Matei Lucian.

Apoi urmează domnul deputat Stanciu.

 
 

Domnul Lucian Matei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am impresia că am ajuns deja să judecăm o serie de aspecte cantitative, sărind un pic peste aspectele calitative ale acestei probleme.

Vedeți dumneavoastră? Dacă încercăm acum să judecăm necesitatea unor medalii, care să fie departajate pe meserii, pe preocupări - cum vreți să spuneți dumneavoastră - vom ajunge, în această manieră, la un număr suficient de mare, în așa fel încât calitatea unei asemenea medalii să se diminueze în felul acesta.

V-aș ruga să vă gândiți... Vă dau un singur exemplu: luați un cercetător, să spunem, care lucrează într-un institut de cercetări agricole. Poate să primească această medalie, pentru agricultură, poate să primească o medalie pentru activitatea lui științifică, iar dacă întâmplător mai este și cadru didactic la o universitate, undeva, poate să primească și pentru știință.

Or, în maniera în care avem atâtea, credeți-mă, vom ajunge precum generalii, știți dumneavoastră..., din zona aceea estică a Europei, care veneau aici cu o placardă din aceea, plină de medalii, și nu știu dacă în maniera aceasta așezăm aceste decorații, într-adevăr, la calitatea pe care o merită.

Cred că propunerea domnului ministru Stoica, de a se mai umbla puțin la această lege, ar fi binevenită.

Să nu avem acum o infuzie de medalii, care să le scadă, prin numărul lor, calitatea.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Stanciu. După care, președintele comisiei, și, pe urmă, vă supun la vot propunerile făcute, de trimitere la comisie, pentru a rediscuta această chestiune. Vă rog...

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu aș dori să-l las pe colegul meu, președintele Comisiei de agricultură, silvicultură și industrie alimentară într-o perfectă confuzie. Nu de alta, dar domnia sa a afirmat că " ...aceste medalii, ordine sunt însoțite de recompense de diferite naturi".

Eu vreau să vă precizez că în ceea ce privește Statutul personalului didactic, care prevede ordine, nu include la aceste ordine, recompense. Deci, afirmația colegului nostru nu a fost fundamentată pe o realitate.

Însă, tocmai discuțiile contradictorii care sunt și pe care le purtăm, fie de la acest pupitru, fie din sală, demonstrează că mai trebuie lucrat și vă rog, domnule președinte, dincolo de o expediere rapidă, care ar fi, aș spune eu, nebenefică pentru lege, ca atare, să acceptăm toți, tocmai din cauza importanței deosebite, să o discutăm în plenul reunit al Comisiei de învățământ, pentru ceea ce ne privește, cu Comisia de medalii, alți colegi de la agricultură, care vor avea, eu știu..., "Știuletul de aur", ca premiu, nu? e treaba dânșilor, o vor discuta acolo... pentru că, altfel, vă spun foarte clar, din semnalele care le am, colegii de la Comisia de învățământ, care sunt din toate formațiunile politice, nu vor vota această lege.

Deci, vă rugăm găsiți o soluție înțeleaptă.

Noi v-am propus, prin domnul Gaspar, chiar și domnul ministru, haideți să ne așezăm puțin și să spargem barierele și poate iese chiar mai bună. Poate noi propunem la învățământ să renunțăm la mai multe, dacă cele care se propun ne favorizează cel puțin în plan ideatic.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu, președintele comisiei.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Domnule președinte de ședință și

Stimate colege și colegi,

Suntem de acord ca acest articol, în legătură cu ordinele și medaliile pe domenii de activitate, să fie rediscutat în comisie și, la rugămintea domnului ministru al justiției, Stoica, pe data de 19 noiembrie, în prezența domniei sale, în cadrul acestei comisii speciale, se va găsi o modalitate de a ieși din acest impas.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă supun spre aprobare retrimiterea acestui articol, precum și a articolelor legate de acest articol, mi se pare la "Dispoziții finale tranzitorii" mai este un articol legat de..., parcă art. 83, dar să vedem, poate în text mai apar, să trimitem acest articol, împreună cu cele conexe, la comisie și să nu le dezbatem decât după ce comisia va veni cu un punct de vedere precis asupra lor și să continuăm cu dezbaterea la celelalte articole.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat această cerere.

Fac o precizare: comisia aceasta este o comisie specială. Și, fiind o comisie specială, toate celelalte comisii, și mă refer și la Comisia pentru învățământ, știu și eu, Comisia juridică, de disciplină și imunități, mai sunt poate altele care doresc să-și spună punctul de vedere, trebuie să facă acest lucru și să discute împreună cu comisia, dar nu se poate institui o comisie mixtă, care să analizeze... Comisiile respective trebuie să lucreze pe domeniul care le interesează, să aducă argumentele în așa fel încât comisia specială să ia deciziile împreună cu ele.

Continuăm cu art. 7.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Bănuiesc că vreți să scoatem "ordine și medalii" din preambul aici și la toate articolele care urmează, unde apare acest lucru.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Exact.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia sunteți de acord cu...?

Domnule deputat Rizescu!

Vă rog frumos să fiți atenți, am trecut la art. 7.

Deci, ca și la art. 6, s-a propus ca la art. 7, în preambul, să fie "Decorațiile militare de pace..." și să se scoată "ordine și medalii". "...Decorațiile militare de pace sunt următoarele: ...", deci, să se simplifice textul, este un text care s-a aprobat. Deci, s-a aprobat pentru articolul anterior.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

De acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord.

Dacă sunt intervenții la lit. A și B, de la acest articol? Nu sunt. Vă supun spre aprobare art. 7, în ansamblul lui, cu eliminarea din preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 8. Același amendament făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar, eliminarea din preambul a sintagmei "ordine și medalii" și ar rămâne: "... Decorațiile militare de război sunt următoarele..." Comisia?

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Suntem de acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. O să vă rog să fiți atent la toate aceste mici detalii, ca să putem să mergem repede.

Dacă sunt intervenții la art. 8 la lit. A și B ? Nu sunt. Vă supun spre aprobare art. 8, cu amendamentul din preambul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 9.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art. 9, liniuța a treia, vă rog să vedeți că redactarea este total improprie: "Semnul onorific pentru ofițeri de 15, 20 și respectiv 25...", deci, avem ofițeri de " ... 15, ofițeri de 20 și respectiv de 25 de ani de activitate în armată".

V-aș propune reformularea în felul următor: "Semnul onorific pentru ofițerii care au activitate în armată de 15, 20 și respectiv 25 de ani...", pentru că, în redactarea pe care a propus-o comisia, ar reieși că avem "ofițeri de 15, de 20 și de 25 de ani".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Sigur că voi consulta comisia imediat.

Îl rog pe domnul deputat Cristea să vină un pic până la mine.

Domnul deputat Kovacs. Vă rog.

 
 

Domnul Carol Emil Kovacs:

Domnule președinte,

Având în vedere că cele două semne onorifice, mă refer la refer la semnul onorific pentru parlamentari și la semnul onorific pentru funcționarii publici, au un nume, mi se pare corect ca și semnele onorifice pentru militari să poarte un nume. De exemplu: "Meritul Militar", sau eu știu ce alt nume se poate găsi..., pentru că văd aici, la alin. 3 și 4, că nu există un nume pentru semnul onorific.

... "Meritul Militar", de exemplu, sau alt nume pe care comisia poate să-l stabilească.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia!

Domnul deputat Zoner, vă rog...

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

La dezbaterile generale, noi am arătat, și domnul președinte și eu, care am vorbit în numele grupului parlamentar, că noi introducem, de fapt, sistemul tradițional de decorații, adaptându-l, evident, Constituției actuale.

Deci, în sistemul de decorații și, nu vreau să politizez lucrurile, creat însă în guvernările liberale, că așa a fost istoria, place sau nu place unora, așa a fost. Dar, dacă găsim o soluție... Dar, repet, în sistemul tradițional, aceasta a fost denumirea. Eventual, putem să lăsăm în suspensie, că tot avem..., mai sunt și alte articole, care nu vor putea fi discutate în plen, și eventual, ne mai gândim. Însă, repet: asta este tradiția noastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Zoner, în continuare, din partea comisiei. Vă rog... Deci, reglați microfoanele.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Preluând acel amendament al domnului deputat Gaspar, vorbesc sub aspectul redactării, sigur că și aici trebuie să spunem că "semnul onorific "Vulturul României", pentru parlamentari, care se acordă" și atunci să nu mai repetăm cuvântul parlamentar, "se acordă senatorilor și deputaților". La fel și în celelalte, introducem exact ceea ce ați propus, de la bun început, "care se acordă". Nu? Sunteți de acord, domnule...?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Zoner,

Problema acolo, la primul alineat, pe care am ridicat-o eu, am pus o întrebare: ghilimelele care vin acolo după "parlamentari", nu trebuiau puse după "României"? Eu așa cred. Că nu cred că semnul acela se chema "Vulturul României pentru parlamentari"...

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Da. Aveți dreptate și punem ghilimelele la "Vulturul României"...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și atunci chestiunea este rezolvată, adică sunt mici detalii, din acestea, de redactare a textului, care pot să creeze confuzii.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Da. Aveți dreptate. Da, da. Atunci rămâne "Vulturul României", dar nu "pentru parlamentari"..., ci "care se acordă parlamentarilor", după cum ne-am... Poftiți?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Care se conferă.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

... "care se conferă", evident. Care se conferă parlamentarilor. Și această sintagmă o punem la fiecare semn onorific.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, ce propuneți? Să vă retrimitem articolul ca să-l...? Bun, atunci votăm acum, pe liniuțe.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Semnul onorific "Vulturul României", care se acordă parlamentarilor. Se conferă, evident.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Atunci, art. 9, preambul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Prima liniuță: "Semnul onorific "Vulturul României", care se conferă parlamentarilor". Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A doua liniuță: "Semnul onorific "Răsplata muncii în serviciul public". În acest caz, evident, alte intervenții dacă sunt? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A treia liniuță. Există acest amendament care s-a făcut și textul să sune așa: "pentru ofițeri care au activitate în armată de 15, 20 și respectiv 25 de ani". "... care au o activitate în armată de..."

Domnul deputat Cristea, din partea comisiei. Vă rog...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, cred că am putea să rezolvăm chestiunea aceasta, exprimarea, evident, de următoarea manieră: "Semnul onorific pentru ofițeri: ...", cu liniuță, "15 ani de activitate în armată"; cu liniuță, "20 de ani activitate în armată"...

Să spunem: a), b) și c),atunci, ca să nu mai punem tot liniuță și ca să fie foarte clar formulată, că semnul este pentru ofițeri și că el va însemna 15 ani de activitate în armată, al doilea 20 de ani de activitate în armată, al treilea 25 de ani activitate în armată. Și, că, acesta va fi clar semnul...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

A fost deja o liniuță!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, ar trebui...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, îmbinăm, de fapt, formularea pe care a făcut-o domnul...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Cristea,

Sunteți amabil să veniți până la mine?

Dacă sunt alte intervenții la propunerea făcută de comisie la acest amendament, ca să apară "semnul onorific pentru ofițeri: a) 15 ani de activitate în armată; b) 20; c)..."

Domnule deputat Gaspar, sunteți de acord cu această formulare?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu am...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu aveți. Dumneavoastră ați făcut amendamentul celălalt.

Domnul deputat Kovács ... Deci vi-l retrageți.

Vă supun spre aprobare propunerea comisiei pentru liniuța a treia.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La fel, la liniuța 4, nu, prin analogie, "semnul onorific pentru maiștri militari și subofițeri:" și, tot așa, a), b) și c), 15, 20, respectiv 25 de ani de activitate în armată.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblu, îl vom vota după ce comisia va veni cu formularea pentru art.6.

Titlul Cap.III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10 - dacă sunt intervenții.

Art.10, în ansamblul său, este un articol destul de lung.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog. Și îmi spuneți unde aveți, ca, până unde aveți, să supun la vot.

Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este un amendament general. Deci care, dacă este însușit, urmează să opereze pe toate textele. Și anume propun: cuvântul "cuprinde"... În redactarea comisiei se spune așa: "Ordinul "Steaua României" cuprinde 6 grade". "Ordinul "Steaua României", care are 6 grade" și cuvântul "cuprinde" să fie înlocuit cu "care are", și în felul acesta ar urma să se opereze peste tot.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea, din partea comisiei.

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, cred că formularea comisiei este mai corectă: "Ordinul "Steaua României" cuprinde 6 grade". De ce să nu spun "are 6 grade"? Acesta este conținutul ordinului, cele 6 grade care sunt cuprinse în acest ordin. Deci mi se pare că formularea este corectă și noi o menținem.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Renunțați la amendament?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci eu vă supun spre aprobare amendamentul pe care l-a făcut domnul deputat Acsinte Gaspar, ca, în loc de "cuprinde", să fie "care are".

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Vă rog să numărați. 10 voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Mai sunt alte amendamente la art.10?

Da, vă rog. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, ca să fie mai ușor de urmărit, la pag.11, pct.III" Crucea comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial", să se elimine "fără clase".

Nu văd care este rostul acestei sintagme "fără clase". Să rămână: "Crucea comemorativă"...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule Gaspar, trebuie menținută, pentru că această cruce nu are clase și pentru că, mai jos, Crucea "Serviciul credincios" cuprinde 3 clase, și celelalte la fel. Dacă elimin acest lucru, o să se creadă că și "Crucea comemorativă"... merge după aceeași regulă, de a avea 3 clase, așa cum ele sunt prezentate aici.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Dar...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Dar nu contează, ea nu are. Deci "Crucea comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial" este fără clase. Deci, domnule deputat, pentru că toate celelalte, dacă ne uităm la ele, sunt definite în ceea ce ele cuprind, de ce să creăm confuzia ca și această cruce să fie asimilată celorlalte și toată lumea să se întrebe ce clasă este, ce clasă mi se conferă, clasa întâi, clasa a doua sau clasa a treia? Ea nu are așa ceva și, atunci, trebuie spus foarte clar. Aceasta nu cuprinde ierarhizarea pe clase. Este corect ceea ce este cuprins aici.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mențineți amendamentul?

Domnul deputat Zoner, tot din partea comisiei.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Problema este următoarea: pct.II..., noi am trecut foarte repede peste el. Tocmai aici sunt problemele. L-am votat, eu sunt de acord și rămâne așa, sau îl rediscutăm la comisie? Deci nu se poate rediscuta numai un articol, iar aici, la pct.II "Ordine civile pe domenii de activitate", să rămână așa, că nu ne-am hotărât încă. Prin urmare, noi nu putem, la acest capitol, discuta doar ordinele. Am discutat ordinele naționale și doar ordinele militare în timp de pace și în timp de război.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat Gaspar, vă mențineți amendamentul cu eliminarea lui "fără grade" de la ... Poftim?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

"Fără clase". Îl mențin.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, bun.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, întâi nu eram foarte convins că așa sunt lucrurile și a trebuit să întreb.

Domnule Gaspar, această cruce este instituită printr-o lege specială. Eu nu eram foarte sigur adineauri și, prin legea specială, ea este fără clase. Deci nu am făcut decât s-o preluăm, pentru că ea face parte din sistem și trebuia să menționăm, în mod expres, acest lucru.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, vă rog ca domnul deputat Cristea să citească art.83, unde se spune că toate dispozițiile din legi, referitoare la decorații, se abrogă. Deci ceea ce am avut în legea anterioară, în care vorbește dânsul, se va abroga, iar aici, când vin cu o nouă lege, eu pot să modific și să-i dau denumirea corectă a acestei decorații: "Crucea comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial".

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Legea privește veteranii de război.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Și vreau să mai spun un lucru, pentru că tot suntem la art.10, aș ruga comisia să precizeze dacă alin.6 din art.10, raportat la art.83, își găsește locul sau nu aici. Alin.6, pag.15.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alin.6, da, pag.15. Deci vorbiți de corelarea lui cu articolul ultim din această lege.

Rog comisia să-și spună punctul de vedere.

Domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, la pct.6, pentru a se evita orice fel de confuzii față de ce se întâmplă cu "Meritul Militar" actual ș.a.m.d., s-a făcut această precizare. Deci pct.5 face precizarea, iar pct.6 vine și spune că prevederile Legii nr.80/1995 rămân în vigoare. Acest lucru este reluat în art.83, unde, la "Excepții", este menținută și menționată Legea nr.80/1995. Deci eu cred că este chiar o corelare, și în nici un caz o necorelare. Art.83 menține excepția de la abrogare a Legii nr.80/1995, deci este vorba de lege, în ansamblu. Pct.6 se referă strict la partea materială, cuprinsă în statutul cadrelor, despre care se spune că rămâne în vigoare. "Meritul Militar", care este definit și se spune că va fi înlocuit, deci semnul onorific pentru militari se instituie în locul vechiului ordin "Meritul Militar", se precizează că dispozițiile din Legea nr.80/1995 rămân în vigoare, corelate cu conținutul a ceea ce era "Meritul Militar", iar la final se spune că Legea nr.80/1995 nu se abrogă. Domnule Gaspar, deci nu se abrogă. Evident că ea face trimitere strict la reglementările care au contingență cu domeniul pe care noi îl reglementăm aici. Nu facem dublă reglementare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici sunt mai multe chestiuni și va trebui să le supun pe rând la vot, în acest articol.

Deci să luăm primul alineat, preambul.

Dacă sunt intervenții? Deci suntem pe pag.6, la art.10, primul alineat din preambul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La I, a fost un amendament respins, privind înlocuirea lui "cuprinde" cu altă sintagmă. A fost respins. În momentul de față, dacă mai există alte amendamente la I? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci ordinele naționale s-au aprobat.

Trecem la II, "Ordine civile pe domenii de activitate".

Eu propun ca acest capitol să fie trimis la comisie și să fie rediscutat, deci II, odată cu restul, odată cu art.6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, în unanimitate, a fost retrimis II "Ordine civile pe domenii de activitate" la comisie.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Era...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu contează, o trimitem acolo și le discutăm împreună, când sunt atunci, pentru că s-ar putea să fie unele în plus, care apar. Deci, dacă apar unele în plus, dacă sunt unele în minus, trebuie să fie revotate atunci. Le revotăm toate, după ce se pune de acord comisia cu toți cei care au probleme în acest domeniu.

La III, "Ordine militare de pace", pag.9, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.IV "Ordine militare de război", dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Nu pot să adopt tot alin.1, din cauza faptului că II de la alin.1 lipsește.

Deci trecem la alin.2 "Ordinele și medaliile militare" etc. Dacă la acest text, preambul, sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

V "Cruci și medalii naționale". Dacă sunt intervenții?

Deci, la pct.I și II, nu sunt. La III există un amendament făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar, eliminarea sintagmei "fără clase".

Vi-l supun spre aprobare. Comisia nu este de acord, nu acceptă această eliminare.

Voturi pentru eliminare? 3 voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Deci, dacă la acest cap.V de la alin.2, mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare cap.V, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

VI "Medalii civile, pe domenii de activitate", este același lucru. Vă propun să-l trimitem la comisie, din același motiv, că s-ar putea să apară unele în plus sau, poate, în minus, după ce comisia va dezbate art.VI.

Voturi pentru trimiterea la comisie? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem mai departe, la VII "Medalii militare de pace".

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

VIII "Medalii militare de război". Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

IX "Semne onorifice".

La IX, la prima liniuță, vom introduce corectura de la art.9, și la celelalte, lucrurile sunt în ordine, la cele pentru ofițeri și subofițeri. Rămân în ordine.

Deci, cu corectura aceea, ca "Vulturul României" să se afle la prima liniuță în ghilimele și textul cum este, la art.IX.

Dacă mai sunt alte intervenții la acest IX "Semne onorifice". Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici, după pct.VIII, "Medalii militare de război", apar două alineate 4 și aș dori să știu dacă aceste două alineate 4, pe care nu le-am supus la vot... Este o greșeală de tipar, da?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Este o greșeală.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci la alin.4, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cel de al doilea alin.4 devine 5.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum, am terminat cap.IX și suntem la alin.5, care, de fapt, devine 6, pentru că a fost acea eroare de dactilografiere.

Dacă aici sunt intervenții? Suntem pe pag.15.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci noi, acum, suntem la cap.IX, "Semne onorifice", și, în cadrul acestui capitol, apar două alineate, 5 și 6, care sunt, însă, specifice numai acestui capitol. Și atunci, în mod normal, ar trebui să fie 1 și 2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, în acest art.10, toate alineatele acestea distincte au fost numerotate, nu legat de numerele romane...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să vadă comisia, atunci când va trece la redactare. Este o chestiune simplă, dacă vreți, de pură tehnică legislativă, sub aspectul numerotării alineatelor, așa încât nu este o chestiune pentru care să ținem pe loc dezbaterile.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci rog Departamentul legislativ de la noi, împreună cu comisia specială, să vadă exact cum trebuie numerotate aceste alineate.

Eu vă supun dumneavoastră votului să lăsăm această chestiune de tehnică legislativă pentru dânșii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, totuși, revenim la ceea ce este la ora actuală alin.5, care, de fapt, devine 6, în actuala numerotare.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.6, care, în fine, va fi 7 și vedem cum va fi, ulterior, renumerotat...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu este amendament, a fost o chestiune de clarificat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci sunteți lămurit.

Dacă mai sunt alte intervenții, aici, la acest alineat? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci au fost adoptate, nu integral, punctele de la acest articol. Art.10, în ansamblul său, va rămâne să îl votăm după ce votăm și punctul II și mai era încă un punct acolo, deci nu putem încheia nici punctul III, în ansamblul său.

Continuăm cu titlul cap.IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11. Intervenții?

Da, domnul deputat Elek Barna.

 
 

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art.3 al prezentei legi sună în felul următor, alin.1: "Decorațiile se conferă prin decret de către președintele României". Foarte corect.

În art.11, se reia ideea, articolul sunând în felul următor: "Conferirea ordinelor naționale de către președintele României cetățenilor" ș.a.m.d., textul curge.

Eu propun să scoatem sintagma "de către președintele României", pentru că textul este superfluu, și vă propun ca art.11 să sune în felul următor: "Conferirea ordinelor naționale cetățenilor români se face începând cu gradul de cavaler, ceea ce determină admiterea în ordinul național respectiv". Repet, pentru că se expune ideea cu președintele la art.3.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

De acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia este de acord.

Voturi pentru acest amendament? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989, în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989.

Înainte de a trece la art.12, vreau să vă supun spre aprobare componența nominală a Comisiei de mediere, deci propunerile pentru Comisia de mediere pentru textele adoptate în redactări diferite la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989, în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989.

Componența este: Petrescu Silviu, Stanca Teodor, Giurescu Ion, Sârbu Marian, Șerban M. George, de la Grupul parlamentar USD(PD), Kerekes Károly și Iliescu Valentin Adrian.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

De asemenea, vreau să fac următoarea precizare: având în vedere cvorumul de lucru pe care îl avem astăzi și faptul că nu am întrunit, de la ora 10,30 și până acum, cvorumul pentru voturile finale la legile pe care le-am supus dezbaterii marți, eu propun amânarea votului final pentru ziua de marți, pentru legile respective, având în vedere că marți va fi, probabil, și acea dezbatere a acelei moțiune. Spun probabil, dar eu propun să fie mutate pe marți și vom decide atunci, în funcție de modul în care ne vom încadra în timp și de toate celelalte.

Continuăm cu art.12. Dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Hașotti.

 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte, ...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să precizați la care alineat vă referiți.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

La primul.

Eu aș propune ca primul rând, exact primul rând al art.12 alin.1, să aibă următoarea formulare: "Promovarea într-un grad superior al unui ordin național..." și textul curge.

Deci, repet: "Promovarea într-un grad superior al unui ordin național se face potrivit reglementărilor".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să vină și să ...

Domnul deputat Acsinte Gaspar și pe urmă comisia.

Tot la alin.1?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Deci, observația este generală la acest capitol, dar plecând de la art.12 se folosesc două noțiuni: "admiterea" și "promovarea". Vă rog să observați că aceste noțiuni sunt trecute în paranteză, ceea ce nu se uzitează într-un text de lege, dar nu numai atât. Când președintele României care, potrivit Constituției, are atributul să confere decorații, decretul de conferire va suna în felul următor: "Se conferă Ordinul "Steaua României" domnului... cutare pentru cutare, cutare motive." Nu o să apară în decret "promovarea" sau "admiterea în grad" și toate acestea.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Doamnelor și domnilor,

Putem să scoatem paranteza și să spunem "sau promovarea". Unui cetățean i s-a conferit ordinul și după nu știu câți ani este promovat în cadrul ordinului la un grad superior. De aceea am trecut "promovarea", ca să se înțeleagă, să se înțeleagă, altfel, nu se poate. Aceasta este problema, nu se poate, pentru că putem... dacă nu vă convine, atunci punem: "conferirea gradelor superioare și promovarea în cadrul aceluiași ordin național se face...," dar altfel nu se poate, pentru că nu poți să conferi de două ori același ordin. Cine are ordinul, este promovat în cadrul ordinului respectiv. Este trecut de la un grad la altul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kovacs, urmează domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Tiberiu Csaba Kovacs:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, comisia, să fiți atenți!

 
 

Domnul Tiberiu Csaba Kovacs:

Eu cred că dacă vom continua această discuție pe această temă, noi nu vom reuși altceva decât să ne facem de râs.

Deci, din punct de vedere al tehnicilor legislative este foarte clară această regulă. În tehnica legislativă nu folosim explicații în paranteză. Deci, aici să fie clar. Dacă noi persistăm în această discuție, devenim ridicoli.

În al doilea rând, elementul nr.1, deci, a se da o medalie, respectiv a se primi o medalie, se exprimă în limba română exclusiv prin termenul de conferire. Că în cadrul unui ordin, el va intra într-un alt grad, aceasta, mă rog... se subînțelege exact modul în care se derulează aceste lucruri; vin prin niște reglementări ulterioare, pe linie de regulamente, ceea ce este trimitere chiar în cadrul acestei legi, decât să continuăm această discuție, absolut inutilă, deoarece textul este profund greșit, și aici nu se poate adăuga la "conferire" și "promovare" "sau promovare", pentru că absolut nu are nici o noimă textul respectiv. Eu v-aș propune ca decât să continuăm această discuție prin care riscăm să devenim ridicoli, textul respectiv să fie retrimis la comisie și comisia să vină cu un text care cuprinde acuratețea necesară unui asemenea act, unei asemenea norme juridice, pentru că altfel, riscăm să alunecăm pe panta ridicolului și eu cred că din acest punct de vedere, acest art.12, urmat de art.13, unde iarăși apar în paranteză aceste explicații de admitere și promovare care, repet, nu au ce să caute în cuprinsul normei juridice. Este o încălcare a celei mai elementare reguli. Or, de ce să persistăm într-o discuție absolut inutilă. Cele două articole să fie retrimise la comisie, comisia să se folosească, chiar dacă este comisie specială, să se folosească de experți și să vină cu două texte care se pretează pentru ceea ce se dorește a fi reglementat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Împărtășesc argumentele care au fost aduse aici, în sprijinul ideii pe care am exprimat-o eu, de către domnul deputat și aș vrea ca să îi dau un exemplu și domnului deputat Zoner și domnului deputat Cristea, când se vor conferi, în cadrul aceluiași ordin, care sunt pe grade, cum se vor face decretele. Și vă dau un exemplu. De pildă, iau Ordinul "Virtutea Militară" care cuprinde 4 grade. Prin decret se spune: se conferă Ordinul "Virtutea Militară" în grad de mare ofițer. Peste 10 ani se ajunge la concluzia ca să i se dea celălalt grad. Se conferă Ordinul "Virtutea Militară" în grad de comandor. Așa se va scrie în decret. Nu se va scrie: se promovează în gradul de comandor.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea din partea comisiei, vă rog. Vă rog să spuneți și punctul de vedere, eventual, cu privire la retrimiterea la comisie.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, domnule președinte, sigur că da, încercarea comisiei de a preciza la ce se referă acest lucru este luată fie drept o incapacitate de a gândi normal ș.a.m.d.

Aș vrea să spun un lucru. În cadrul fiecărui ordin există o ierarhie și un mecanism și vreau să explicitez, domnule Gaspar. Dacă crede cineva că numărul de ordine la gradul de cavaler va fi egal cu celălalt din treptele superioare, este o iluzie. Deci, există o mișcare interioră și comisia nu în sensul că nu înțelegem lucrul acesta a pus această paranteză care, sigur, nu este specifică tehnicii și se poate renunța la ea. Dumneavoastră ne-ați spus că se poate și noi înțelegem că se poate renunța la ea, dar aici există o mișcare internă specifică, o corelare numerică care este extrem de riguroasă. Putem să renunțăm la această paranteză, însă restul trebuie să rămână în această formă.

Și la fel la art.13, "admitere" și "promovare". Se admite pe o anume normă sau pe un anume număr, se promovează pe altele sau se crește în ierarhie.

Suntem de acord, domnule președinte, să renunțăm la paranteza de la art.13, numai la paranteză "conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin național se face potrivit reglementărilor..., etc." La art.12, pardon. Și ca să nu mai revin, "propunerile pentru decorare cu ordine naționale", renunțăm și la "admitere" și "promovare", "trebuie să fie temeinic motivate..."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și la art.14 de asemenea.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Peste tot unde este "admitere" și "promovare".

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Și la art.14, da. Art.14 explicitează: efectuarea stagiului pentru fiecare... nu dă dreptul automat la conferirea... la 10 ani de zile după ce ești cavaler, automat, ajungi la gradul următor, nu, nu. Se dă numai pe merite.

Deci, și promovarea în interiorul unui ordin se face pe aceleași criterii pe care s-a făcut admiterea și, din cauza aceasta, noi am precizat, dar renunțăm, domnule președinte, la ele și textul trebuie să rămână așa și nu are rost să-l trimitem la comisie ca să facem acolo această renunțare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Evident, evident. Deci, comisia a acceptat să fie eliminată din text paranteza cu conținutul ei.

Dacă mai sunt alte intervenții la art.12? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate cu eliminarea acestei paranteze și a conținutului ei.

La art.13 dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare fără această paranteză și conținutul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14. Intervenții? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare, tot fără paranteză și conținutul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V - titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. La alin.2, rog comisia să fie atentă.

Deci, la art.17, pag.17, alin.2 apare iarăși această paranteză.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Trebuie modificat peste tot, adică să fie-n regulă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, nu știu mai apare în text? Cred că nu mai apare. O să vedem.

Deci, la art.17, alin.2, comisia sunteți de acord cu eliminarea parantezei și a conținutului ei la alin.2?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Păi, da trebuie scos peste tot. Dar eu la alin.1 vroiam să intervin.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, comisia este de acord cu eliminarea parantezei și a conținutului ei la alin.2. La alin.1, domnul deputat Acsinte Gaspar, vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Textul prezentat de comisie sună în felul următor: "Propunerile se fac de către instituțiile abilitate în art.3 alin.2 pentru respectiva sferă de activitate".

Deci, propun ca să se înlocuiască sintagma "abilitate" cu sintagma "prevăzute". "Propunerile se fac de către instituțiile prevăzute la art.3 alin.2, fiecare pentru domeniul său de activitate", că "pentru respectiva sferă de activitate",... nu înțeleg ce înseamna aceasta.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Deci, este o propunere pentru acuratețea textului, un amendament făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, sigur, cred că este mai curat. Deci, pentru fiecare domeniu de activitate. Și se subînțelege că este domeniu specific. Deci, "Propunerile se fac de instituțiile abilitate în art.3..." stabilite. Dar, de fapt, le dăm o abilitare domnule Gaspar. Prin lege le abilităm să facă propuneri.

"Propunerile se fac de către instituțiile stabilite..."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...prevăzute, nu?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

...sau prevăzute în art.3...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...art.3 alin.2, în limitele..." Aceasta propuneți dumneavoastră.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

... pentru domeniul respectiv. Se subînțelege, domnule Gaspar. Deci, pentru domeniul de activitate respectiv, în limitele locurilor ș.a.m.d.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Să scoatem "abilitate".

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Păi, trebuie să spunem că pentru domeniul unde ele își desfășoară activitatea, fiecare pentru domeniul său.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, textul ar urma să fie așa la primul alineat: "Propunerile se fac de către instituțiile prevăzute la art.3 alin.2, fiecare pentru domeniul său de activitate, în limitele..." sau...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Haideți să renunțăm la acest "fiecare", pentru că am spus "de către instituțiile prevăzute" și este tautologic "fiecare pentru". Deci, "de către instituțiile..., pentru domeniul său de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare", etc. Și am rezolvat lucrurile. Deci, "pentru domeniul său de activitate".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, comisia propune ca textul să fie la primul alineat: "Propunerile se fac de către instituțiile prevăzute la art.3 alin.2 pentru domeniul lor de activitate..." urmând să curgă textul în continuare.

Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Din comisie:

Faceți corectura.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alin.2 cu corectura de eliminare a parantezei și a conținutului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V, în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.VI. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20. Intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art.21 trebuie reformulat, ținând seama că am eliminat din cuprins referirea la instituția promovării. Am spus că art.21 va trebui reformulat, având în vedere că am eliminat instituția promovării, or, în acest articol se face referire la ea: "Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovării în ordinul respectiv". Deci, textul trebuie reconsiderat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să vadă cum se reformulează textul sau, în fine, care este textul propus. Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule Gaspar, aici nu mai este vorba de paranteză, nu este paranteză. Nu, aici se face o corelare între medaliile civile pe domenii, deci, care constituie un factor în favoarea promovării în unele sectoare, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedată... Deci, încearcă să se facă această corelație. Este un factor de promovare, dar nu este obligatoriu ca, în momentul în care am acordarea unui ordin, să se facă corelarea. Deci, nu pot să urc în ordin dacă nu am celălalt. Ea nu se referă la promovare în termenii pe care-i menționam rândul trecut, unde am eliminat chestiunea care, mă rog, era excesivă - să spun. Sigur, constituie un element de promovare dacă vreți, sau ceva de genul acesta, dar ea este menționată tocmai pentru a stabili clar că acest lucru nu implică obligatoriu să fie precedat de decernarea unei medalii. Deci, la aceasta se referă, atât.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Deci, în loc de "factor" să punem "element".

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Mă rog, un element. Am spus un factor. Nu știu dacă... Să întrebăm foarte clar dacă este mai corect. Domnule Tarna, este mai corect "un element" decât "un factor", dat fiind că elementul poate să fie și de calorifer?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

"...constituie un element în vederea promovării..."

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Păi, noi am spus că "în favoarea promovării..."

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu. Deci, conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un element în vederea promovării în ordinul respectiv, nu în favoarea, că nu i se face o favoare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți în loc de "factor în favoarea", să fie "element în vederea". Comisia rămâne pe text. Renunțați la amendament, domnule Gaspar?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Dacă vreți să se scrie în felul acesta, rămâne așa.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

"... în vederea promovării..." , rămânem pe text. Da, rămânem pe textul care l-am făcut.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia rămâne pe text. Renunțați la amendament?. Renunță domnul deputat Gaspar la amendament.

Art.21. Alte intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VI în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În mod bizar, după cap.VI, văd că aici este o greșeală, este cap.V și trebuie să fie cap.VII, da? Da, este eroare de dactilografie.

Titlul cap.VII. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Deci, în textul comisiei se spune așa: "Brevetul are imprimate pe suprafața sa însemnele oficiale ale statului (stema țării)". Păi, dacă sunt mai multe însemne, aici văd că este indicată numai stema țării. Pe de altă parte, Constituția nu vorbește de însemnele oficiale ale statului, ci vorbește de simbolurile naționale și ca atare, vă propun ca textul să fie redactat în felul următor: "Brevetul are imprimate pe suprafața sa simbolurile naționale ale statului - stema țării și sigiliul statului - și înscrise datele referitoare la cel care urmează să fie decorat". Textul este în corelație cu art.12 alin.4 din Constituție. Uitați aici.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Este un însemn de autoritate.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Simbolurile naționale, Constituția.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Este simbol național, dar aici este vorba de însemn de autoritate.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule Cristea, noi nu putem să scriem în lege, domnule, cum vrem. Scriem exact cum se spune în Constituție. Dacă Constituția vorbește de simboluri naționale, cum să-i spun eu că stema este un însemn oficial al statului, dacă așa spune Constituția.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu vă rog din partea comisiei.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Suntem de acord cu propunerea domnului Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, comisia este de acord cu acest amendament. Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25. Vă supun spre aprobare revenirea la art.24, la cererea comisiei.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, brevetul are imprimat...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să așteptați, să vedem dacă plenul dorește să revenim la art.24 întâi. Trebuie să-i cerem voie. Adică, am supus la vot articolul.

Vă supun spre aprobare revenirea asupra articolului după ce vorbește domnul deputat Cristea, vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, bine. Deci, domnule președinte, brevetul are imprimat pe el stema țării, formularea care s-a făcut cu însemnele oficiale ale statului,... deci, el nu are imprimat pe el și sigiliu.

Dar vreau să fac o precizare. Sigur că în Constituție se spune că stema țării este simbol național, dar vreau să întreb: este această stemă un însemn oficial al statului sau are statul român un alt însemn oficial în afară de acesta, domnule Gaspar, care să fie însemnul oficial? Deci, efigia de autoritate a statului român, în orice fel de relație,...în afară de sigiliu și stemă are altceva ?... Sigur, Constituția o denumește simbol național și este simbol național al României. Dar aici este vorba de aplicarea pe un document, pe un brevet și el trebuie să cuprindă însemnul oficial, că eu aplic acolo un însemn oficial care este acesta. Nu aplic un simbol național. Deci, acesta este sensul corect a ceea ce am spus noi aici. Are imprimată pe suprafața lui însemnul oficial, eu nu imprim pe el simbolul național, ci însemnul oficial prin care statul se angajează... deci, cu valoare juridică dacă vreți, domnule Gaspar. Eu nu sunt jurist și nu vreau să fac explicații în plus, dar acesta este sensul pe care-l dăm acesteia, nu simbolul național.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Haideți să simplificăm lucrurile, dacă dânsul nu vrea ca să trecem așa cum scrie în Constituție, "simbol național", să scoatem sintagma "însemnele oficiale ale statului" și să spunem: "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării". Fiți atent, domnule, simplific lucrurile. Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia este de acord cu a doua propunere a domnului deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să propuneți un text coerent.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării și va fi validat prin aplicarea sigiliului statului."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Rizescu, vă rog, împreună cu domnul deputat Gaspar, să propuneți un text pe care să-l supun la vot.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Revin și spun cum trebuie să sune textul: "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării" - și atât, pentru că referirea la sigiliu o găsim la art.25.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Comisia este de acord cu simplificarea textului. Revenim asupra art.24. Deci, textul începe: "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării și înscrise date privind... ș.a.m.d.

Voturi pentru acest text? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25. Intervenții? Da, este o corelare necesară la lit.c) pentru că la "Vulturul României" trebuie trecute ghilimelele după "României" și pe urmă trebuie corelat textul cu sintagma: "nu pentru Parlament". Aici este "pentru parlamentari". Trebuie înlocuită cu sintagma de la art.3 mi se pare. Dacă mai sunt alte intervenții aici? Nu sunt.

Voturi pentru art.25? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VII în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VIII, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30. La preambul. Să o luăm pe elemente, pentru că sunt aici, la pct.6, sunt toate aceste merite agricole, culturale ș.a.m.d., care s-ar putea să fie mai multe sau mai puține și 6, probabil că nu-l vom putea vota, ca și 11, ca și 14. Dar, hai să vedem, suntem la preambul. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, mi se pare improprie redactarea și v-aș propune o reformulare, în sensul ca să începem cu subiectul și textul să sune în felul următor: "Decorațiile românești de pace se poartă în ordinea importanței ierarhice, astfel: ...." Și pe urmă textul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rădulescu Zoner. Vă rog.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Eu nu mă refer la preambul, dar vă atrag atenția că nu numai la pct.6 al art.30 sunt probleme. Există două posibilități: ori discutăm numai ordinele militare, sau lăsăm întregul articol - și eu aș propune acest lucru, pentru că există o seamă de corelări diverse, deci. Toate corelările astea sunt legate, se fac și cu ordine, medalii etc., care se acordă pe domenii de activitate.

Nu sunt probleme în general pentru celelalte, dar cred că se face o mare încurcăturuă. Și atunci, eu v-aș sugera să trecem peste acest articol și să-l discutăm după ce se limpezesc lucrurile cu ordinele și medaliile pe domenii de activitate.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Trebuie să continuăm discuția. Eu, de altfel, aș fi vrut să intervin chiar mai devreme, când am făcut celelalte amânări, dintr-un motiv foarte simplu: dacă este de introdus ceva în lege, se va introduce numai în situația în care art.6, pe care l-am amânat, se completează cu un ordin nou; deci dacă se completează. Iar introducerea ulterioară în cadrul acestor articole este o chestiune strict tehnică. Pentru că ordinul respectiv va fi din categoria celor civile, împreună cu "Meritul pentru Învățământ" .... sanitar .... etc., etc. Partea tehnică de corelare este aceeași, pentru că ele au același nivel. Toată problema este dacă se introduce, el se introduce, pur și simplu matematic, dacă vreți, împreună cu toate celelalte corelări - pe clasă, pe grad și pe toate celelalte, pentru că aici n-avem ce să discutăm practic la capitolul respectiv, pentru că el ține de un anume specific foarte strict. Și atunci, ar fi bine să aprobăm și să votăm articolele respective, cu o mențiune pe care am acceptat-o deja, dar s-o supuneți plenului spre aprobare, ca în situația modificării art.6, să se facă în corpul legii, acolo unde este cazul, toate completările care decurg din acest articol, de maniera la care noi să putem să votăm legea, cu excepția art.6, iar dacă art.6 se va modifica și va fi dezbătut, și modificarea va fi adjudecată de Cameră, urmează ca noi să facem toate completările care decurg din art.6 și care au același statut cu ceea ce noi aprobăm acum. Pentru că nu vom aproba altceva decât aprobăm în acest moment, pentru că altfel riscăm ca toate aceste completări amânate să ne ducă la reluarea discuției pe o jumătate de lege și n-are nici un fel de sens.

Deci, v-aș ruga să cerem acordul Camerei ca prin această modificare să facem toate celelalte completări și atunci putem să votăm și să aprobăm ceea ce există acum aici, domnule președinte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Propunerea mi se pare judicioasă și v-o voi supune spre aprobare. De altminteri, dacă o aprobăm, voi reveni la art.10 și pe unde am lăsat anumite portiție.

Deci, vă supun spre aprobare propunerea ca, în cazul în care, ca urmare a rediscutării și a propunerilor care vor veni, legate de ordinele și medaliile pentru decorațiile civile, deci pe domenii de activitate, de la art.6, dacă aici se vor face modificări, ele să fie cuprinse în toate textele legii, acolo unde este vorba de aceste tipuri de medalii.

Și vă fac această propunere, v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

În acest caz, revin la art.10, la Capitolul II, unde sunt înșiruite diversele ordine civile pe domenii de activitate și care, evident, în cazul în care vor fi în plus, în minus, va trebui completat.

Vi-l supun spre aprobare. Dacă nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci l-am votat.

Votăm alin.1 de la art.10, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Capitolul VI, dacă sunt intervenții? - pag.11. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, avem acest art.10, acum putem să trecem la votul asupra lui, cu acest amendament - că dacă la art.6 vor interveni modificări, ele să fie cuprinse în momentul redactării finale.

Deci, art.10, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Să vedem unde mai avem asemenea probleme în textul legii. Nu avem.

La art.30, preambul.

Domnul deputat Acsinte Gaspar a propus reformularea textului, începând cu subiectul: "Decorațiile românești de pace se poartă în ordinea importanței ierarhice, astfel: ...."

Comisia? Domnul deputat Rizescu. Vă rog.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

"Portul decorațiile românești de pace, în ordinea importanței ierarhice, este următorul: ...."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia propune textul: "Portul decorațiilor românești de pace, în ordinea importanței ierarhice, este următorul: ...."

Acceptați, da?

Comisia este de acord.

Deci, preambulul va avea această formulare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.1, se propune: "gradul de colan al ordinului ....." Este de dactilografiere, nu?

Dacă mai sunt alte intervenții la vreunul dintre puncte? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.30, în ansamblul său, cu precizarea că, în cazul modificării art.30, sigur, se va completa în mod corespunzător, acolo unde este cazul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31 - pag.23.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să fie reformulat în sensul lui 30.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este același text ca la 30. Deci reluarea, acolo unde este cazul, în cazul completării art.6. Și, de asemenea, la preambul, reluarea aceluiași text ca la preambulul textului de la 30.

Deci, cu aceste amendamente, art.32, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, prima frază a textului comisiei: "Ordinele se poartă pe pieptul stâng ..."

Eu știu că avem un singur piept, n-avem ....

" .... se poartă pe partea stângă a pieptului", nu "pe pieptul stâng".

Și, ținând seama de enumerarea care se face, v-aș propune următoarea redactare: "Ordinele se poartă pe partea stângă a pieptului, în gradele de cavaler și ofițer, precum și clasele a II-a și a III-a", aceasta să fie a) iar apoi, b) "la gât, pentru gradele de comandor ...."

Adică să enunțăm fiecare decorație și modul de purtare, sub forma unor alineate cu litere.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Da, de acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, amendamentele făcute de domnul deputat Acsinte Gaspar, în primul rând: "Ordinele se poartă după cum urmează: ...."

Și pe urmă punem cu litere - a), b) și așa mai departe.

"a) pe partea stângă a pieptului, în gradele de ...";

"b) la gât pentru ...."

Și se elimină textele din paranteză, cu paranteze cu tot.

Deci, cu aceste amendamente, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.33 în unanimitate.

Art.34. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35.

Domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, ideea este de a elimina orice fel de confuzie și de a spune că "alăturat" înseamnă aici, deci ca tehnică de purtare, pe același rând. "Alăturat" poate să fie și ....

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci punem virgulă, în loc de paranteză?

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Dar n-am putea să punem între două liniuțe, ca să specificăm, totuși, clar, că aici este vorba de un loc unde trebuie așezată?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Atunci, se poate spune așa: ".... le poartă separat și alăturat, pe același rând". Este text corect. Și eliminăm parantezele.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

De acord. Deci, începând de la 3, sunt pe baretă, da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, în loc de paranteză deschisă apare virgulă și dispare paranteza închisă.

Cu acest amendament, art.35, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36.

Intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, propun eliminarea sintagmei, după art.30-32, "ale prezentei legi". Se înțelege că suntem în cadrul legii.

Și atunci, art.36 alin.1, ar suna așa: "Ordinea în care se poartă decorațiile este cea dată de ierarhia acestora, prevăzută la art.30-32, și a regulamentelor decorațiilor respective".

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

De acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci textul ar fi, la primul alineat: "Ordinea în care se poartă decorațiile este cea dată de ierarhia acestora, prevăzută la art.30-32 și în regulamentele decorațiilor respective".

La alin.2, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.36, cu amendamentele acceptate la primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, trebuie să facem o corelare între alin.1 și 2, atunci când se face referirea la decorații.

Vedeți că la alin.1 se spune: "Cetățenii români distinși cu ordine străine ...." Dar pot fi și medalii. Pentru că la alin.2 se vorbește de decorații străine.

Și, atunci, în loc de ordine, v-aș propune să scriem așa: "Cetățenii români distinși cu decorații străine ...."

De asemenea, mi se pare improprie și formularea finală: "...se conformează în portul acestora, regulamentelor respective". Propun: "... vor purta aceste decorații potrivit legislației statului care le-a conferit".

Este prea milităros termenul acesta: " ... se conformează în portul acestora, regulamentelor respective". Care "regulamente respective"?

Și atunci, vă propun așa: " ... vor purta aceste decorații potrivit legislației statului care le-a conferit".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

De acord cu formularea domnului Acsinte Gaspar. Comisia este de acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La alin.2, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.37, în formularea propusă pentru alin.1 de domnul deputat Acsinte Gaspar și acceptată de comisie și în formularea comisiei, pentru alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă propun să introducem cuvântul "permanent", și textul ar urma să aibă următoarea redactare: "Miniaturile decorațiilor se pot purta permanent la ținuta corespunzătoare".

Însemnele ordinelor și medaliilor se poartă numai cu anumite prilejuri, că așa am spus, nu? Miniaturile decorațiilor nu se pot purta permanent? Pentru că, citiți art.38, unde am spus că decorațiile se poartă de regulă cu prilejul: Zilei Naționale, sărbătorilor .... etc.

Când vorbesc despre miniatură, eu zic că acestea pot să le port permanent. Acesta este sensul. (Comentarii)

Însemnele ordinelor și medaliilor, am spus la art.38 că se poartă, de regulă, cu anumite prilejuri. Iar miniaturile, eu zic că poți să le porți permanent. (Comentarii)

Bine. Renunț.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Art.40, în forma inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VIII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului IX.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41. Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, suntem la capitolul "Drepturi", și art.41 spune așa: "Persoanele decorate cu ordine naționale sau pe domenii de activitate al căror brevet a fost semnat autograf de Președintele României, au dreptul să fie primite un audiență pentru a mulțumi personal, în situația în care decorația respectivă nu a fost înmânată direct de către șeful statului".

Deci, dacă se dau vreo 30, 40 de decorații, 50 de decorații, Președintele îi primește pe toți în audiență? Se organizează audiențe colective ...? Nu știu, mi se pare ....

Nu mi se pare că acesta este un drept. Și pe urmă .... (Comentarii)

 
 

Domnul Elek Barna (din sală):

Audiențe colective, domnule .....

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Atunci, scoateți din final "șeful statului". Pentru că instituția șefului statului n-o avem în Constituție. (Comentarii; rumoare)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Vă rog să răspundeți acestor întrebări. Domnul deputat Rizescu. Vă rog.

 
 

Domnul Viorel Burlacu (din sală):

Numai Antonescu a fost șeful statului. Aceasta era titulatura lui.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia își menține textul de la art.41. (Rumoare)

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Atunci, scoateți din final "șeful statului", că nu este în Constituție ....

 
 

Domnul Viorel Burlacu:

Rizescu lasă rezervă pentru rege ....!

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, eu zic ca să rămână lucrurile așa. Păi știm toată lumea că oricine are un cap. Armata are un cap, care-i capul Armatei, care-i șeful Armatei. Toată ierarhia.... Își închipuie cineva un sistem ierarhic care nu are un cap?

Bun. Eu am spus: Președintele României și finalizez această chestiune în care este exprimat clar Președintele României, spun "șeful statului". Asta este, domnule. Și conform Constituției și unor atribuții, și altora. Asta înseamnă ierarhia asta. Ierarhia are un șef, indiferent cât de mare sau cât de mică ar fi această ierarhie. Este șeful acestei ierarhii.

Păi, asta este. Și noi asta spunem: este șeful statului. Nu spunem altceva. Fără să ne referim la instituția șefului statului, că avem instituția prezidențială. Dar asta este: președinte este șeful statului. Așa cum primul-ministru este șeful Guvernului. N-avem instituția "șeful Guvernului".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Rizescu.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Pentru ca să nu mai dăm naștere la discuții în contradictoriu, cred că este bine ca să se termine ultima frază: "... decorația respectivă nu a fost înmânată direct de către acesta", pentru că am vorbit o dată de președinte.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Asta v-am spus și eu, domnule!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, cu acest amendament, art.41, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să se elimine "al prezentei legi".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, domnul deputat Acsinte Gaspar propune să scoată "al prezentei legi", pentru că se presupune că este vorba de prezenta lege.

Comisia? De acord.

Deci, cu scoaterea ultimei sintagme, "al prezentei legi", art.44, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.46. Este o greșeală de dactilografiere. Primul alineat este numerotat cu 2. Deci, trebuie numerotat cu 1.

Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48.

La art.48 este vreo problemă? Nu este.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IX, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului X.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.52.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.53.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.54.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, la alin.2, ținând seama că cel care a comis o faptă pentru care urmează să fie supus judecății de către Consiliul de onoare totuși, până la data judecății, are statutul unei persoane decorate, cred că modul de a fi "chemat" să participe la judecată, așa cum se scrie în acest alineat, dă de acum tentă ca și când ar fi un infractor care-i chemat la Parchet.

Și atunci, eu v-aș propune ca textul să sune în felul următor: "Persoanele supuse judecății sunt invitate să participe la ședințele de judecată ale Consiliului de onoare". (Comentarii)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Cristea...

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Nu, nu putem fi de acord. Pentru că, dacă mergem pe acest principiu, vă invităm la nuntă, participăm, dacă vrem. Vă invităm la judecată, dacă nu vrem, nu participăm. Deci, eu îi dau un drept acolo, de participare. Și pentru așa ceva îl chem acolo, așa cum instanța te cheamă la judecată. Nu te invită. Are rol de instanță acolo, în momentul în care poate să dea niște sancțiuni. Nu este instanță judecătorească în sensul tribunalului. Dar, nu am văzut nici o citație în care spune - te cheamă, sunteți chemați la camera cutare. Nu e vorba de invitație, treceți pe la noi. Ci îl cheamă pentru a judeca.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu - președintele Comisiei speciale pentru această lege. Vă rog.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Eu cred că nici "judecat", nici "chemat", ci "invitat". Acesta este termenul care se potrivește cel mai bine.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să spuneți cum va suna textul acestui al doilea alineat. Domnule deputat Rizescu, vă rog să citiți textul alineatului 2, de acolo!

Am o rugăminte, vă rog frumos, domnule deputat Rizescu, vă rog să vă consultați asupra termenului care să fie utilizat la acest text și să-mi propuneți un text pentru alineatul 2.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Art. 54 alin.2 : "Persoanele supuse judecății sunt invitate să participe la Consiliul de onoare".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, deci propuneți alin. 2 : "Persoanele supuse judecății sunt invitate să participe la judecata Consiliului de onoare..." că trebuie să știm la ce sunt invitați.

Deci, vă supun spre aprobare art.54 cu această schimbare a cuvântului "chemate" cu "invitate" la alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.55. Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Trebuie să definim infracțiunea exact cum este în Codul penal, "...în cazul unei condamnări pentru trădare pentru timp de război". Or, nu este așa. " În cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război" și nu "pentru timp de război". Deci, "în timp de război", așa este în Codul penal.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...pentru trădare în timp de război". Acesta este termenul. Comisia este de acord? Bun. Atunci, art.55 cu înlocuirea cuvântului "pentru" cu "în", înainte "de timp de război".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.56. Domnul debutat Acsinte Gaspar. Vă rog

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Obligația de restituire este întâi pentru "însemnul ordinului..." și după aceea "...brevetul", pentru că brevetul este actul prin care se atestă conferirea decorațiilor.

Deci: "Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate să restituie însemnul și brevetul".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, vă rog?

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia rămâne la textul articolului 56, așa cum a fost el formulat în proiect.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Art.56, comisia propune să rămână pe textul comisiei și să nu se facă inversarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.58.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.59.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul X, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului XI. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 61.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62. Intervenii nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.63.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 64.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.65. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.66.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.67.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.68.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.69.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.70.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.71.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul XI, în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul XII - titlul. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.72.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.73.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.74.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.75.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.76.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 77. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.78. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.79. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.80. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.81. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.82. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.83, în cazul în care se modifică art.6, va suferi și el modificări în substanța lui și, ca atare, vă propun să-l lăsăm la comisie până la dezbaterea art.6, să fie corelate.

Deci, vă supun retrimiterea art.83 la comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum am ajuns la ultimul articol, art.84, eu nu știu dacă acest articol nu trebuie corelat cu bugetul pe 1998? Aici este o corelare, s-ar putea ca textul articolului să nu fie de actualitate, după ce va trece legea și prin Senat, când va trece și prin Senat. Îl lăsăm să fie corelat și el?

Comisia? Vă rog. S-ar putea ca promulgarea să aibă loc în vacanța parlamentară, eu nu știu când vom dezbate bugetul.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Acest articol este în cuprinsul acestui proiect de lege și întrebarea este dacă legea se votează la noi fără articolul 84.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Deci legea se va vota la noi și în articolul 84 spune că trebuie să fie legat de buget.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, deci dumneavoastră propuneți menținerea lui. Vi-l supun la vot în forma comisiei speciale, care este inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu acest ultim articol am parcurs această lege...

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Ați profitat că nu am fost eu în sală.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am profitat, da.

Această lege am terminat-o. Au rămas la această lege câteva chestiuni care trebuie rezolvate și anume, art. 6, corelările în text, legate de modificările art.6, precum și art.83, care vor fi supuse aprobării în momentul în care comisia va ajunge la o soluție în privința lor. Cu aceasta, acest proiect de lege rămâne în așteptare, cu cele două articole.

 
Informare privind depunerea moțiunii semnate de 61 deputați aparținând PDSR, PRM și PUNR.

Mi s-a cerut de către domnul secretar Miron Mitrea, permisiunea unei intervenții procedurale.

Aveți cuvântul!

 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Permiteți-mi ca în spiritul art.143 din regulament să vă depun o moțiune simplă semnată de 60 de deputați.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog să-mi depuneți textul, să verific dacă procedural este... Moțiunea este înregistrată cu data de astăzi, este o moțiune simplă. Există un număr de 61 de deputați, care au semnat-o, ei făcând parte din grupurile parlamentare PDSR, PRM și PUNR.

Ca atare, în conformitate cu regulamentele noastre, eu trebuie să stabilesc ziua în care se va dezbate această moțiune simplă, ziua este marți de la ora 10 în sus.

Programul exact al zilei de marți îl vom propune la Biroul permanent de luni, pentru că programul va avea o structură diferită din cauza acestei moțiuni simple, depusă astăzi.

Cu această ultimă intervenție, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în sală și declar închisă ședința noastră de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 12,16.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 19:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro