Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 06-11-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 1997

7. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

De asemenea, vreau să fac următoarea precizare: având în vedere cvorumul de lucru pe care îl avem astăzi și faptul că nu am întrunit, de la ora 10,30 și până acum, cvorumul pentru voturile finale la legile pe care le-am supus dezbaterii marți, eu propun amânarea votului final pentru ziua de marți, pentru legile respective, având în vedere că marți va fi, probabil, și acea dezbatere a acelei moțiune. Spun probabil, dar eu propun să fie mutate pe marți și vom decide atunci, în funcție de modul în care ne vom încadra în timp și de toate celelalte.

Continuăm cu art.12. Dacă sunt intervenții?

Domnul deputat Hașotti.

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte, ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să precizați la care alineat vă referiți.

Domnul Puiu Hașotti:

La primul.

Eu aș propune ca primul rând, exact primul rând al art.12 alin.1, să aibă următoarea formulare: "Promovarea într-un grad superior al unui ordin național..." și textul curge.

Deci, repet: "Promovarea într-un grad superior al unui ordin național se face potrivit reglementărilor".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să vină și să ...

Domnul deputat Acsinte Gaspar și pe urmă comisia.

Tot la alin.1?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da. Deci, observația este generală la acest capitol, dar plecând de la art.12 se folosesc două noțiuni: "admiterea" și "promovarea". Vă rog să observați că aceste noțiuni sunt trecute în paranteză, ceea ce nu se uzitează într-un text de lege, dar nu numai atât. Când președintele României care, potrivit Constituției, are atributul să confere decorații, decretul de conferire va suna în felul următor: "Se conferă Ordinul "Steaua României" domnului... cutare pentru cutare, cutare motive." Nu o să apară în decret "promovarea" sau "admiterea în grad" și toate acestea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Doamnelor și domnilor,

Putem să scoatem paranteza și să spunem "sau promovarea". Unui cetățean i s-a conferit ordinul și după nu știu câți ani este promovat în cadrul ordinului la un grad superior. De aceea am trecut "promovarea", ca să se înțeleagă, să se înțeleagă, altfel, nu se poate. Aceasta este problema, nu se poate, pentru că putem... dacă nu vă convine, atunci punem: "conferirea gradelor superioare și promovarea în cadrul aceluiași ordin național se face...," dar altfel nu se poate, pentru că nu poți să conferi de două ori același ordin. Cine are ordinul, este promovat în cadrul ordinului respectiv. Este trecut de la un grad la altul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kovacs, urmează domnul deputat Gaspar.

Domnul Tiberiu Csaba Kovacs:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, comisia, să fiți atenți!

Domnul Tiberiu Csaba Kovacs:

Eu cred că dacă vom continua această discuție pe această temă, noi nu vom reuși altceva decât să ne facem de râs.

Deci, din punct de vedere al tehnicilor legislative este foarte clară această regulă. În tehnica legislativă nu folosim explicații în paranteză. Deci, aici să fie clar. Dacă noi persistăm în această discuție, devenim ridicoli.

În al doilea rând, elementul nr.1, deci, a se da o medalie, respectiv a se primi o medalie, se exprimă în limba română exclusiv prin termenul de conferire. Că în cadrul unui ordin, el va intra într-un alt grad, aceasta, mă rog... se subînțelege exact modul în care se derulează aceste lucruri; vin prin niște reglementări ulterioare, pe linie de regulamente, ceea ce este trimitere chiar în cadrul acestei legi, decât să continuăm această discuție, absolut inutilă, deoarece textul este profund greșit, și aici nu se poate adăuga la "conferire" și "promovare" "sau promovare", pentru că absolut nu are nici o noimă textul respectiv. Eu v-aș propune ca decât să continuăm această discuție prin care riscăm să devenim ridicoli, textul respectiv să fie retrimis la comisie și comisia să vină cu un text care cuprinde acuratețea necesară unui asemenea act, unei asemenea norme juridice, pentru că altfel, riscăm să alunecăm pe panta ridicolului și eu cred că din acest punct de vedere, acest art.12, urmat de art.13, unde iarăși apar în paranteză aceste explicații de admitere și promovare care, repet, nu au ce să caute în cuprinsul normei juridice. Este o încălcare a celei mai elementare reguli. Or, de ce să persistăm într-o discuție absolut inutilă. Cele două articole să fie retrimise la comisie, comisia să se folosească, chiar dacă este comisie specială, să se folosească de experți și să vină cu două texte care se pretează pentru ceea ce se dorește a fi reglementat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Împărtășesc argumentele care au fost aduse aici, în sprijinul ideii pe care am exprimat-o eu, de către domnul deputat și aș vrea ca să îi dau un exemplu și domnului deputat Zoner și domnului deputat Cristea, când se vor conferi, în cadrul aceluiași ordin, care sunt pe grade, cum se vor face decretele. Și vă dau un exemplu. De pildă, iau Ordinul "Virtutea Militară" care cuprinde 4 grade. Prin decret se spune: se conferă Ordinul "Virtutea Militară" în grad de mare ofițer. Peste 10 ani se ajunge la concluzia ca să i se dea celălalt grad. Se conferă Ordinul "Virtutea Militară" în grad de comandor. Așa se va scrie în decret. Nu se va scrie: se promovează în gradul de comandor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea din partea comisiei, vă rog. Vă rog să spuneți și punctul de vedere, eventual, cu privire la retrimiterea la comisie.

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, domnule președinte, sigur că da, încercarea comisiei de a preciza la ce se referă acest lucru este luată fie drept o incapacitate de a gândi normal ș.a.m.d.

Aș vrea să spun un lucru. În cadrul fiecărui ordin există o ierarhie și un mecanism și vreau să explicitez, domnule Gaspar. Dacă crede cineva că numărul de ordine la gradul de cavaler va fi egal cu celălalt din treptele superioare, este o iluzie. Deci, există o mișcare interioră și comisia nu în sensul că nu înțelegem lucrul acesta a pus această paranteză care, sigur, nu este specifică tehnicii și se poate renunța la ea. Dumneavoastră ne-ați spus că se poate și noi înțelegem că se poate renunța la ea, dar aici există o mișcare internă specifică, o corelare numerică care este extrem de riguroasă. Putem să renunțăm la această paranteză, însă restul trebuie să rămână în această formă.

Și la fel la art.13, "admitere" și "promovare". Se admite pe o anume normă sau pe un anume număr, se promovează pe altele sau se crește în ierarhie.

Suntem de acord, domnule președinte, să renunțăm la paranteza de la art.13, numai la paranteză "conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin național se face potrivit reglementărilor..., etc." La art.12, pardon. Și ca să nu mai revin, "propunerile pentru decorare cu ordine naționale", renunțăm și la "admitere" și "promovare", "trebuie să fie temeinic motivate..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și la art.14 de asemenea.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Peste tot unde este "admitere" și "promovare".

Domnul Gheorghe Cristea:

Și la art.14, da. Art.14 explicitează: efectuarea stagiului pentru fiecare... nu dă dreptul automat la conferirea... la 10 ani de zile după ce ești cavaler, automat, ajungi la gradul următor, nu, nu. Se dă numai pe merite.

Deci, și promovarea în interiorul unui ordin se face pe aceleași criterii pe care s-a făcut admiterea și, din cauza aceasta, noi am precizat, dar renunțăm, domnule președinte, la ele și textul trebuie să rămână așa și nu are rost să-l trimitem la comisie ca să facem acolo această renunțare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Evident, evident. Deci, comisia a acceptat să fie eliminată din text paranteza cu conținutul ei.

Dacă mai sunt alte intervenții la art.12? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate cu eliminarea acestei paranteze și a conținutului ei.

La art.13 dacă sunt intervenții? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare fără această paranteză și conținutul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14. Intervenții? Nu sunt. Vi-l supun spre aprobare, tot fără paranteză și conținutul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V - titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. La alin.2, rog comisia să fie atentă.

Deci, la art.17, pag.17, alin.2 apare iarăși această paranteză.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Trebuie modificat peste tot, adică să fie-n regulă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, nu știu mai apare în text? Cred că nu mai apare. O să vedem.

Deci, la art.17, alin.2, comisia sunteți de acord cu eliminarea parantezei și a conținutului ei la alin.2?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Păi, da trebuie scos peste tot. Dar eu la alin.1 vroiam să intervin.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, comisia este de acord cu eliminarea parantezei și a conținutului ei la alin.2. La alin.1, domnul deputat Acsinte Gaspar, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Textul prezentat de comisie sună în felul următor: "Propunerile se fac de către instituțiile abilitate în art.3 alin.2 pentru respectiva sferă de activitate".

Deci, propun ca să se înlocuiască sintagma "abilitate" cu sintagma "prevăzute". "Propunerile se fac de către instituțiile prevăzute la art.3 alin.2, fiecare pentru domeniul său de activitate", că "pentru respectiva sferă de activitate",... nu înțeleg ce înseamna aceasta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Deci, este o propunere pentru acuratețea textului, un amendament făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, sigur, cred că este mai curat. Deci, pentru fiecare domeniu de activitate. Și se subînțelege că este domeniu specific. Deci, "Propunerile se fac de instituțiile abilitate în art.3..." stabilite. Dar, de fapt, le dăm o abilitare domnule Gaspar. Prin lege le abilităm să facă propuneri.

"Propunerile se fac de către instituțiile stabilite..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...prevăzute, nu?

Domnul Gheorghe Cristea:

...sau prevăzute în art.3...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...art.3 alin.2, în limitele..." Aceasta propuneți dumneavoastră.

Domnul Gheorghe Cristea:

... pentru domeniul respectiv. Se subînțelege, domnule Gaspar. Deci, pentru domeniul de activitate respectiv, în limitele locurilor ș.a.m.d.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Să scoatem "abilitate".

Domnul Gheorghe Cristea:

Păi, trebuie să spunem că pentru domeniul unde ele își desfășoară activitatea, fiecare pentru domeniul său.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, textul ar urma să fie așa la primul alineat: "Propunerile se fac de către instituțiile prevăzute la art.3 alin.2, fiecare pentru domeniul său de activitate, în limitele..." sau...

Domnul Gheorghe Cristea:

Haideți să renunțăm la acest "fiecare", pentru că am spus "de către instituțiile prevăzute" și este tautologic "fiecare pentru". Deci, "de către instituțiile..., pentru domeniul său de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare", etc. Și am rezolvat lucrurile. Deci, "pentru domeniul său de activitate".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci, comisia propune ca textul să fie la primul alineat: "Propunerile se fac de către instituțiile prevăzute la art.3 alin.2 pentru domeniul lor de activitate..." urmând să curgă textul în continuare.

Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Din comisie:

Faceți corectura.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alin.2 cu corectura de eliminare a parantezei și a conținutului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V, în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.VI. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20. Intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art.21 trebuie reformulat, ținând seama că am eliminat din cuprins referirea la instituția promovării. Am spus că art.21 va trebui reformulat, având în vedere că am eliminat instituția promovării, or, în acest articol se face referire la ea: "Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovării în ordinul respectiv". Deci, textul trebuie reconsiderat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog comisia să vadă cum se reformulează textul sau, în fine, care este textul propus. Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule Gaspar, aici nu mai este vorba de paranteză, nu este paranteză. Nu, aici se face o corelare între medaliile civile pe domenii, deci, care constituie un factor în favoarea promovării în unele sectoare, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedată... Deci, încearcă să se facă această corelație. Este un factor de promovare, dar nu este obligatoriu ca, în momentul în care am acordarea unui ordin, să se facă corelarea. Deci, nu pot să urc în ordin dacă nu am celălalt. Ea nu se referă la promovare în termenii pe care-i menționam rândul trecut, unde am eliminat chestiunea care, mă rog, era excesivă - să spun. Sigur, constituie un element de promovare dacă vreți, sau ceva de genul acesta, dar ea este menționată tocmai pentru a stabili clar că acest lucru nu implică obligatoriu să fie precedat de decernarea unei medalii. Deci, la aceasta se referă, atât.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Deci, în loc de "factor" să punem "element".

Domnul Gheorghe Cristea:

Mă rog, un element. Am spus un factor. Nu știu dacă... Să întrebăm foarte clar dacă este mai corect. Domnule Tarna, este mai corect "un element" decât "un factor", dat fiind că elementul poate să fie și de calorifer?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

"...constituie un element în vederea promovării..."

Domnul Gheorghe Cristea:

Păi, noi am spus că "în favoarea promovării..."

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu. Deci, conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un element în vederea promovării în ordinul respectiv, nu în favoarea, că nu i se face o favoare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți în loc de "factor în favoarea", să fie "element în vederea". Comisia rămâne pe text. Renunțați la amendament, domnule Gaspar?

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Dacă vreți să se scrie în felul acesta, rămâne așa.

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

"... în vederea promovării..." , rămânem pe text. Da, rămânem pe textul care l-am făcut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia rămâne pe text. Renunțați la amendament?. Renunță domnul deputat Gaspar la amendament.

Art.21. Alte intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VI în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În mod bizar, după cap.VI, văd că aici este o greșeală, este cap.V și trebuie să fie cap.VII, da? Da, este eroare de dactilografie.

Titlul cap.VII. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Deci, în textul comisiei se spune așa: "Brevetul are imprimate pe suprafața sa însemnele oficiale ale statului (stema țării)". Păi, dacă sunt mai multe însemne, aici văd că este indicată numai stema țării. Pe de altă parte, Constituția nu vorbește de însemnele oficiale ale statului, ci vorbește de simbolurile naționale și ca atare, vă propun ca textul să fie redactat în felul următor: "Brevetul are imprimate pe suprafața sa simbolurile naționale ale statului - stema țării și sigiliul statului - și înscrise datele referitoare la cel care urmează să fie decorat". Textul este în corelație cu art.12 alin.4 din Constituție. Uitați aici.

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Este un însemn de autoritate.

Domnul Acsinte Gaspar:

Simbolurile naționale, Constituția.

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Este simbol național, dar aici este vorba de însemn de autoritate.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule Cristea, noi nu putem să scriem în lege, domnule, cum vrem. Scriem exact cum se spune în Constituție. Dacă Constituția vorbește de simboluri naționale, cum să-i spun eu că stema este un însemn oficial al statului, dacă așa spune Constituția.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu vă rog din partea comisiei.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Suntem de acord cu propunerea domnului Acsinte Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, comisia este de acord cu acest amendament. Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25. Vă supun spre aprobare revenirea la art.24, la cererea comisiei.

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, brevetul are imprimat...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să așteptați, să vedem dacă plenul dorește să revenim la art.24 întâi. Trebuie să-i cerem voie. Adică, am supus la vot articolul.

Vă supun spre aprobare revenirea asupra articolului după ce vorbește domnul deputat Cristea, vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Da, bine. Deci, domnule președinte, brevetul are imprimat pe el stema țării, formularea care s-a făcut cu însemnele oficiale ale statului,... deci, el nu are imprimat pe el și sigiliu.

Dar vreau să fac o precizare. Sigur că în Constituție se spune că stema țării este simbol național, dar vreau să întreb: este această stemă un însemn oficial al statului sau are statul român un alt însemn oficial în afară de acesta, domnule Gaspar, care să fie însemnul oficial? Deci, efigia de autoritate a statului român, în orice fel de relație,...în afară de sigiliu și stemă are altceva ?... Sigur, Constituția o denumește simbol național și este simbol național al României. Dar aici este vorba de aplicarea pe un document, pe un brevet și el trebuie să cuprindă însemnul oficial, că eu aplic acolo un însemn oficial care este acesta. Nu aplic un simbol național. Deci, acesta este sensul corect a ceea ce am spus noi aici. Are imprimată pe suprafața lui însemnul oficial, eu nu imprim pe el simbolul național, ci însemnul oficial prin care statul se angajează... deci, cu valoare juridică dacă vreți, domnule Gaspar. Eu nu sunt jurist și nu vreau să fac explicații în plus, dar acesta este sensul pe care-l dăm acesteia, nu simbolul național.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Haideți să simplificăm lucrurile, dacă dânsul nu vrea ca să trecem așa cum scrie în Constituție, "simbol național", să scoatem sintagma "însemnele oficiale ale statului" și să spunem: "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării". Fiți atent, domnule, simplific lucrurile. Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia este de acord cu a doua propunere a domnului deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să propuneți un text coerent.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării și va fi validat prin aplicarea sigiliului statului."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Rizescu, vă rog, împreună cu domnul deputat Gaspar, să propuneți un text pe care să-l supun la vot.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Revin și spun cum trebuie să sune textul: "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării" - și atât, pentru că referirea la sigiliu o găsim la art.25.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Comisia este de acord cu simplificarea textului. Revenim asupra art.24. Deci, textul începe: "Brevetul are imprimat pe suprafața sa stema țării și înscrise date privind... ș.a.m.d.

Voturi pentru acest text? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25. Intervenții? Da, este o corelare necesară la lit.c) pentru că la "Vulturul României" trebuie trecute ghilimelele după "României" și pe urmă trebuie corelat textul cu sintagma: "nu pentru Parlament". Aici este "pentru parlamentari". Trebuie înlocuită cu sintagma de la art.3 mi se pare. Dacă mai sunt alte intervenții aici? Nu sunt.

Voturi pentru art.25? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VII în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VIII, titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30. La preambul. Să o luăm pe elemente, pentru că sunt aici, la pct.6, sunt toate aceste merite agricole, culturale ș.a.m.d., care s-ar putea să fie mai multe sau mai puține și 6, probabil că nu-l vom putea vota, ca și 11, ca și 14. Dar, hai să vedem, suntem la preambul. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, mi se pare improprie redactarea și v-aș propune o reformulare, în sensul ca să începem cu subiectul și textul să sune în felul următor: "Decorațiile românești de pace se poartă în ordinea importanței ierarhice, astfel: ...." Și pe urmă textul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rădulescu Zoner. Vă rog.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Eu nu mă refer la preambul, dar vă atrag atenția că nu numai la pct.6 al art.30 sunt probleme. Există două posibilități: ori discutăm numai ordinele militare, sau lăsăm întregul articol - și eu aș propune acest lucru, pentru că există o seamă de corelări diverse, deci. Toate corelările astea sunt legate, se fac și cu ordine, medalii etc., care se acordă pe domenii de activitate.

Nu sunt probleme în general pentru celelalte, dar cred că se face o mare încurcăturuă. Și atunci, eu v-aș sugera să trecem peste acest articol și să-l discutăm după ce se limpezesc lucrurile cu ordinele și medaliile pe domenii de activitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Trebuie să continuăm discuția. Eu, de altfel, aș fi vrut să intervin chiar mai devreme, când am făcut celelalte amânări, dintr-un motiv foarte simplu: dacă este de introdus ceva în lege, se va introduce numai în situația în care art.6, pe care l-am amânat, se completează cu un ordin nou; deci dacă se completează. Iar introducerea ulterioară în cadrul acestor articole este o chestiune strict tehnică. Pentru că ordinul respectiv va fi din categoria celor civile, împreună cu "Meritul pentru Învățământ" .... sanitar .... etc., etc. Partea tehnică de corelare este aceeași, pentru că ele au același nivel. Toată problema este dacă se introduce, el se introduce, pur și simplu matematic, dacă vreți, împreună cu toate celelalte corelări - pe clasă, pe grad și pe toate celelalte, pentru că aici n-avem ce să discutăm practic la capitolul respectiv, pentru că el ține de un anume specific foarte strict. Și atunci, ar fi bine să aprobăm și să votăm articolele respective, cu o mențiune pe care am acceptat-o deja, dar s-o supuneți plenului spre aprobare, ca în situația modificării art.6, să se facă în corpul legii, acolo unde este cazul, toate completările care decurg din acest articol, de maniera la care noi să putem să votăm legea, cu excepția art.6, iar dacă art.6 se va modifica și va fi dezbătut, și modificarea va fi adjudecată de Cameră, urmează ca noi să facem toate completările care decurg din art.6 și care au același statut cu ceea ce noi aprobăm acum. Pentru că nu vom aproba altceva decât aprobăm în acest moment, pentru că altfel riscăm ca toate aceste completări amânate să ne ducă la reluarea discuției pe o jumătate de lege și n-are nici un fel de sens.

Deci, v-aș ruga să cerem acordul Camerei ca prin această modificare să facem toate celelalte completări și atunci putem să votăm și să aprobăm ceea ce există acum aici, domnule președinte.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Propunerea mi se pare judicioasă și v-o voi supune spre aprobare. De altminteri, dacă o aprobăm, voi reveni la art.10 și pe unde am lăsat anumite portiție.

Deci, vă supun spre aprobare propunerea ca, în cazul în care, ca urmare a rediscutării și a propunerilor care vor veni, legate de ordinele și medaliile pentru decorațiile civile, deci pe domenii de activitate, de la art.6, dacă aici se vor face modificări, ele să fie cuprinse în toate textele legii, acolo unde este vorba de aceste tipuri de medalii.

Și vă fac această propunere, v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

În acest caz, revin la art.10, la Capitolul II, unde sunt înșiruite diversele ordine civile pe domenii de activitate și care, evident, în cazul în care vor fi în plus, în minus, va trebui completat.

Vi-l supun spre aprobare. Dacă nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci l-am votat.

Votăm alin.1 de la art.10, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Capitolul VI, dacă sunt intervenții? - pag.11. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, avem acest art.10, acum putem să trecem la votul asupra lui, cu acest amendament - că dacă la art.6 vor interveni modificări, ele să fie cuprinse în momentul redactării finale.

Deci, art.10, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Să vedem unde mai avem asemenea probleme în textul legii. Nu avem.

La art.30, preambul.

Domnul deputat Acsinte Gaspar a propus reformularea textului, începând cu subiectul: "Decorațiile românești de pace se poartă în ordinea importanței ierarhice, astfel: ...."

Comisia? Domnul deputat Rizescu. Vă rog.

Domnul Sergiu George Rizescu:

"Portul decorațiile românești de pace, în ordinea importanței ierarhice, este următorul: ...."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia propune textul: "Portul decorațiilor românești de pace, în ordinea importanței ierarhice, este următorul: ...."

Acceptați, da?

Comisia este de acord.

Deci, preambulul va avea această formulare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.1, se propune: "gradul de colan al ordinului ....." Este de dactilografiere, nu?

Dacă mai sunt alte intervenții la vreunul dintre puncte? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.30, în ansamblul său, cu precizarea că, în cazul modificării art.30, sigur, se va completa în mod corespunzător, acolo unde este cazul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31 - pag.23.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să fie reformulat în sensul lui 30.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este același text ca la 30. Deci reluarea, acolo unde este cazul, în cazul completării art.6. Și, de asemenea, la preambul, reluarea aceluiași text ca la preambulul textului de la 30.

Deci, cu aceste amendamente, art.32, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, prima frază a textului comisiei: "Ordinele se poartă pe pieptul stâng ..."

Eu știu că avem un singur piept, n-avem ....

" .... se poartă pe partea stângă a pieptului", nu "pe pieptul stâng".

Și, ținând seama de enumerarea care se face, v-aș propune următoarea redactare: "Ordinele se poartă pe partea stângă a pieptului, în gradele de cavaler și ofițer, precum și clasele a II-a și a III-a", aceasta să fie a) iar apoi, b) "la gât, pentru gradele de comandor ...."

Adică să enunțăm fiecare decorație și modul de purtare, sub forma unor alineate cu litere.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Da, de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, amendamentele făcute de domnul deputat Acsinte Gaspar, în primul rând: "Ordinele se poartă după cum urmează: ...."

Și pe urmă punem cu litere - a), b) și așa mai departe.

"a) pe partea stângă a pieptului, în gradele de ...";

"b) la gât pentru ...."

Și se elimină textele din paranteză, cu paranteze cu tot.

Deci, cu aceste amendamente, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat art.33 în unanimitate.

Art.34. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35.

Domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, ideea este de a elimina orice fel de confuzie și de a spune că "alăturat" înseamnă aici, deci ca tehnică de purtare, pe același rând. "Alăturat" poate să fie și ....

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci punem virgulă, în loc de paranteză?

Domnul Gheorghe Cristea:

Dar n-am putea să punem între două liniuțe, ca să specificăm, totuși, clar, că aici este vorba de un loc unde trebuie așezată?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Atunci, se poate spune așa: ".... le poartă separat și alăturat, pe același rând". Este text corect. Și eliminăm parantezele.

Domnul Gheorghe Cristea:

De acord. Deci, începând de la 3, sunt pe baretă, da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, în loc de paranteză deschisă apare virgulă și dispare paranteza închisă.

Cu acest amendament, art.35, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36.

Intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, propun eliminarea sintagmei, după art.30-32, "ale prezentei legi". Se înțelege că suntem în cadrul legii.

Și atunci, art.36 alin.1, ar suna așa: "Ordinea în care se poartă decorațiile este cea dată de ierarhia acestora, prevăzută la art.30-32, și a regulamentelor decorațiilor respective".

Domnul Sergiu George Rizescu:

De acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci textul ar fi, la primul alineat: "Ordinea în care se poartă decorațiile este cea dată de ierarhia acestora, prevăzută la art.30-32 și în regulamentele decorațiilor respective".

La alin.2, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.36, cu amendamentele acceptate la primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, trebuie să facem o corelare între alin.1 și 2, atunci când se face referirea la decorații.

Vedeți că la alin.1 se spune: "Cetățenii români distinși cu ordine străine ...." Dar pot fi și medalii. Pentru că la alin.2 se vorbește de decorații străine.

Și, atunci, în loc de ordine, v-aș propune să scriem așa: "Cetățenii români distinși cu decorații străine ...."

De asemenea, mi se pare improprie și formularea finală: "...se conformează în portul acestora, regulamentelor respective". Propun: "... vor purta aceste decorații potrivit legislației statului care le-a conferit".

Este prea milităros termenul acesta: " ... se conformează în portul acestora, regulamentelor respective". Care "regulamente respective"?

Și atunci, vă propun așa: " ... vor purta aceste decorații potrivit legislației statului care le-a conferit".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu.

Domnul Sergiu George Rizescu:

De acord cu formularea domnului Acsinte Gaspar. Comisia este de acord.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La alin.2, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare art.37, în formularea propusă pentru alin.1 de domnul deputat Acsinte Gaspar și acceptată de comisie și în formularea comisiei, pentru alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40. Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă propun să introducem cuvântul "permanent", și textul ar urma să aibă următoarea redactare: "Miniaturile decorațiilor se pot purta permanent la ținuta corespunzătoare".

Însemnele ordinelor și medaliilor se poartă numai cu anumite prilejuri, că așa am spus, nu? Miniaturile decorațiilor nu se pot purta permanent? Pentru că, citiți art.38, unde am spus că decorațiile se poartă de regulă cu prilejul: Zilei Naționale, sărbătorilor .... etc.

Când vorbesc despre miniatură, eu zic că acestea pot să le port permanent. Acesta este sensul. (Comentarii)

Însemnele ordinelor și medaliilor, am spus la art.38 că se poartă, de regulă, cu anumite prilejuri. Iar miniaturile, eu zic că poți să le porți permanent. (Comentarii)

Bine. Renunț.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Art.40, în forma inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VIII, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului IX.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41. Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, suntem la capitolul "Drepturi", și art.41 spune așa: "Persoanele decorate cu ordine naționale sau pe domenii de activitate al căror brevet a fost semnat autograf de Președintele României, au dreptul să fie primite un audiență pentru a mulțumi personal, în situația în care decorația respectivă nu a fost înmânată direct de către șeful statului".

Deci, dacă se dau vreo 30, 40 de decorații, 50 de decorații, Președintele îi primește pe toți în audiență? Se organizează audiențe colective ...? Nu știu, mi se pare ....

Nu mi se pare că acesta este un drept. Și pe urmă .... (Comentarii)

Domnul Elek Barna (din sală):

Audiențe colective, domnule .....

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Atunci, scoateți din final "șeful statului". Pentru că instituția șefului statului n-o avem în Constituție. (Comentarii; rumoare)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Vă rog să răspundeți acestor întrebări. Domnul deputat Rizescu. Vă rog.

Domnul Viorel Burlacu (din sală):

Numai Antonescu a fost șeful statului. Aceasta era titulatura lui.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia își menține textul de la art.41. (Rumoare)

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Atunci, scoateți din final "șeful statului", că nu este în Constituție ....

Domnul Viorel Burlacu:

Rizescu lasă rezervă pentru rege ....!

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte, eu zic ca să rămână lucrurile așa. Păi știm toată lumea că oricine are un cap. Armata are un cap, care-i capul Armatei, care-i șeful Armatei. Toată ierarhia.... Își închipuie cineva un sistem ierarhic care nu are un cap?

Bun. Eu am spus: Președintele României și finalizez această chestiune în care este exprimat clar Președintele României, spun "șeful statului". Asta este, domnule. Și conform Constituției și unor atribuții, și altora. Asta înseamnă ierarhia asta. Ierarhia are un șef, indiferent cât de mare sau cât de mică ar fi această ierarhie. Este șeful acestei ierarhii.

Păi, asta este. Și noi asta spunem: este șeful statului. Nu spunem altceva. Fără să ne referim la instituția șefului statului, că avem instituția prezidențială. Dar asta este: președinte este șeful statului. Așa cum primul-ministru este șeful Guvernului. N-avem instituția "șeful Guvernului".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Rizescu.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Pentru ca să nu mai dăm naștere la discuții în contradictoriu, cred că este bine ca să se termine ultima frază: "... decorația respectivă nu a fost înmânată direct de către acesta", pentru că am vorbit o dată de președinte.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Asta v-am spus și eu, domnule!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, cu acest amendament, art.41, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Să se elimine "al prezentei legi".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, domnul deputat Acsinte Gaspar propune să scoată "al prezentei legi", pentru că se presupune că este vorba de prezenta lege.

Comisia? De acord.

Deci, cu scoaterea ultimei sintagme, "al prezentei legi", art.44, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.46. Este o greșeală de dactilografiere. Primul alineat este numerotat cu 2. Deci, trebuie numerotat cu 1.

Alte intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48.

La art.48 este vreo problemă? Nu este.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IX, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului X.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.52.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.53.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.54.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, la alin.2, ținând seama că cel care a comis o faptă pentru care urmează să fie supus judecății de către Consiliul de onoare totuși, până la data judecății, are statutul unei persoane decorate, cred că modul de a fi "chemat" să participe la judecată, așa cum se scrie în acest alineat, dă de acum tentă ca și când ar fi un infractor care-i chemat la Parchet.

Și atunci, eu v-aș propune ca textul să sune în felul următor: "Persoanele supuse judecății sunt invitate să participe la ședințele de judecată ale Consiliului de onoare". (Comentarii)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Cristea...

Domnul Gheorghe Cristea:

Nu, nu putem fi de acord. Pentru că, dacă mergem pe acest principiu, vă invităm la nuntă, participăm, dacă vrem. Vă invităm la judecată, dacă nu vrem, nu participăm. Deci, eu îi dau un drept acolo, de participare. Și pentru așa ceva îl chem acolo, așa cum instanța te cheamă la judecată. Nu te invită. Are rol de instanță acolo, în momentul în care poate să dea niște sancțiuni. Nu este instanță judecătorească în sensul tribunalului. Dar, nu am văzut nici o citație în care spune - te cheamă, sunteți chemați la camera cutare. Nu e vorba de invitație, treceți pe la noi. Ci îl cheamă pentru a judeca.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rizescu - președintele Comisiei speciale pentru această lege. Vă rog.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Eu cred că nici "judecat", nici "chemat", ci "invitat". Acesta este termenul care se potrivește cel mai bine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să spuneți cum va suna textul acestui al doilea alineat. Domnule deputat Rizescu, vă rog să citiți textul alineatului 2, de acolo!

Am o rugăminte, vă rog frumos, domnule deputat Rizescu, vă rog să vă consultați asupra termenului care să fie utilizat la acest text și să-mi propuneți un text pentru alineatul 2.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Art. 54 alin.2 : "Persoanele supuse judecății sunt invitate să participe la Consiliul de onoare".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, deci propuneți alin. 2 : "Persoanele supuse judecății sunt invitate să participe la judecata Consiliului de onoare..." că trebuie să știm la ce sunt invitați.

Deci, vă supun spre aprobare art.54 cu această schimbare a cuvântului "chemate" cu "invitate" la alin.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.55. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Trebuie să definim infracțiunea exact cum este în Codul penal, "...în cazul unei condamnări pentru trădare pentru timp de război". Or, nu este așa. " În cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război" și nu "pentru timp de război". Deci, "în timp de război", așa este în Codul penal.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...pentru trădare în timp de război". Acesta este termenul. Comisia este de acord? Bun. Atunci, art.55 cu înlocuirea cuvântului "pentru" cu "în", înainte "de timp de război".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.56. Domnul debutat Acsinte Gaspar. Vă rog

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Obligația de restituire este întâi pentru "însemnul ordinului..." și după aceea "...brevetul", pentru că brevetul este actul prin care se atestă conferirea decorațiilor.

Deci: "Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate să restituie însemnul și brevetul".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia, vă rog?

Domnul Sergiu George Rizescu:

Comisia rămâne la textul articolului 56, așa cum a fost el formulat în proiect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Art.56, comisia propune să rămână pe textul comisiei și să nu se facă inversarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.57. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.58.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.59.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul X, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului XI. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 61.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62. Intervenii nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.63.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 64.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.65. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.66.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.67.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.68.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.69.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.70.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.71.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul XI, în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul XII - titlul. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.72.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.73.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.74.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.75.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.76.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 77. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.78. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.79. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.80. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.81. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.82. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.83, în cazul în care se modifică art.6, va suferi și el modificări în substanța lui și, ca atare, vă propun să-l lăsăm la comisie până la dezbaterea art.6, să fie corelate.

Deci, vă supun retrimiterea art.83 la comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum am ajuns la ultimul articol, art.84, eu nu știu dacă acest articol nu trebuie corelat cu bugetul pe 1998? Aici este o corelare, s-ar putea ca textul articolului să nu fie de actualitate, după ce va trece legea și prin Senat, când va trece și prin Senat. Îl lăsăm să fie corelat și el?

Comisia? Vă rog. S-ar putea ca promulgarea să aibă loc în vacanța parlamentară, eu nu știu când vom dezbate bugetul.

Domnul Sergiu George Rizescu:

Acest articol este în cuprinsul acestui proiect de lege și întrebarea este dacă legea se votează la noi fără articolul 84.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

Domnul Sergiu George Rizescu:

Deci legea se va vota la noi și în articolul 84 spune că trebuie să fie legat de buget.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, deci dumneavoastră propuneți menținerea lui. Vi-l supun la vot în forma comisiei speciale, care este inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu acest ultim articol am parcurs această lege...

Domnul Acsinte Gaspar:

Ați profitat că nu am fost eu în sală.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am profitat, da.

Această lege am terminat-o. Au rămas la această lege câteva chestiuni care trebuie rezolvate și anume, art. 6, corelările în text, legate de modificările art.6, precum și art.83, care vor fi supuse aprobării în momentul în care comisia va ajunge la o soluție în privința lor. Cu aceasta, acest proiect de lege rămâne în așteptare, cu cele două articole.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 19:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro