Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 22-02-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 1996

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind pregătirea populației pentru apărare (Incheierea dezbaterilor)

Domnul Marțian Dan:

................................................

Noi ar trebui acum să ascultăm punctul de vedere al Comisiei pentru apărare, ordine publică, siguranță națională în legătură cu un articol care a rămas nesoluționat de către noi din proiectul de Lege privind pregătirea populației pentru apărare. Insă, vă rog să aveți amabilitatea să ascultați opinia la care a ajuns comisia și, în funcție de aceasta, eventual, să luăm o decizie pentru a putea finaliza și acest proiect de lege.

Il invit pe domnul deputat Vasile Șuta, vicepreședinte al comisiei menționate, să ne prezinte punctul de vedere la care a ajuns comisia.

Domnul Vasile Șuta:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională propune restructurarea acestui articol, adică a articolului 76, devenit 77, în trei articole și reorganizarea ordinii sancțiunilor, în funcție de gravitatea acestora, după cum urmează:

"Art.77.- Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni comise de către:

l. Tinerii chemați la recrutare, recruții, executanții serviciului utilitar alternativ sau rezerviștii:

a) neprezentarea la comisia locală de recrutare-încorporare, conform ordinului de chemare, iar în cazul în care nu au primit ordin de chemare, cel mai târziu până la sfârșitul anului în care împlinesc vârsta pentru a fi recrutați;

b) neprezentarea recrutului sau rezervistului la organele de evidență militară pentru a fi luat sau scos din evidență, ori pentru a comunica schimbările survenite în situația personală, în termenele prevăzute de lege;

c) neprezentarea rezervistului la data, ora și locul prevăzute în ordinul de chemare pentru clarificarea situației militare;

d) neanunțarea la organul de evidență militară, de către recrut sau rezervist a absentării de la domiciliu ori reședință, în termenul și perioada prevăzute în prezenta lege;

e) neprezentarea înaintea plecării din țară la organul de evidență militară pentru a preda livretul militar, adeverința de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare;

f) pierderea adeverinței de recrutare, a livretului militar, a ordinului de chemare la mobilizare, precum și a însemnului distinct din vina recrutului, rezervistului ori a executantului serviciului utilitar alternativ;

g) neprezentarea în termen legal a rezervistului pentru primirea sau viza livretului militar;

h) încredințarea unei alte persoane a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare dacă aceasta nu s-a făcut cu scopul ca documentele respective să fie folosite fără drept.

De către conducătorii sau angajații agențiilor economice, sau agenților economici, instituțiilor publice, organelor și autorităților administrației publice, desemnați pentru ținerea evidenței militare:

a) neactualizarea evidenței militare a recruților și rezerviștilor;

b) neîntocmirea și netrimiterea, în termenul stabilit, a tabelelor nominale cu tinerii care urmează să fie recrutați sau omiterea unor tineri de pe aceste liste;

c) neînmânarea, în termen, a ordinelor de chemare a tinerilor, recruților și rezerviștilor, precum și netrimiterea la centrele militare județene, municipale sau de sector, a dovezilor de primire a ordinelor;

d) necomunicarea, în termenul stabilit, a schimbărilor survenite în datele de evidență ale recruților și rezerviștilor;

e) angajarea în serviciu a recruților și rezerviștilor, fără a fi luate în evidență de către organele de evidență militară în a căror rază de activitate domiciliază sau își au reședința;

f) necomunicarea, în termen, la centrele militare, a datelor personale ale tinerilor admiși în învătământul superior civil, precum și ale elevilor și studenților exmatriculați, care au întrerupt studiile sau care au rămas de două ori repetenți;

g) neprezentarea persoanelor stabilite pentru încadrarea comisiilor locale de recrutare-încorporare;

h) necomunicarea, în termen de 3 zile, la centrul militar, că executanții serviciului militar sau serviciului utilitar alternativ și-au pierdut aptitudinile pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite ori întreprinderea respectivă nu mai poate respecta clauzele contractuale.

Acesta este art.77 care, așa cum vă spuneam la început, l-am defalcat în trei articole, cu alineatele si subpunctele respective.

La art.78 intervin contravențiile, prevăzute la art.77 pct.1, care se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 50.000 la 400.000 lei, contravențiile prevăzute la literele "f" și "e";

b) cu amendă de / sau de la 75.000 la 700.000 lei, contravențiile prevăzute la literele "c", "d", "g" și "h";

c) cu amendă de la 500.000 la 3.000.000 lei, contravențiile prevăzute la literele "a" și "b".

Contravențiile prevăzute la art.77, pct.2 se sancționează astfel:

a) cu amendă de la 200.000 la 700.000 lei, contravențiile prevăzute la literele "f" și "g";

b) cu amendă de la 300.000 la l.000.000 lei, contravențiile prevăzute la literele "b" și "d";

c) cu amendă de la 400.000 la l.500.000 lei, contravențiile prevăzute la literele "a", "c","e" și "h".

"Art.79. Neaducerea la îndeplinire sau îndeplinirea defectuoasă a faptelor prevăzute la art.77 de personalul centrelor militare și al unităților de poliție constituie abateri disciplinare și se sancționează disciplinar de către șefii ierarhici ai acestora, la sesizarea comandanților centrelor militare respective".

Ca urmare a amendamentelor anterioare, art.77 va deveni art.80 și art.78 va deveni art.81.

De asemenea, la art.81 se prevede că dispozițiile art.77 și 80 se completează cu prevederile Legii 32 din 1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art.25, 26 și 27. Acest lucru s-a făcut pentru corelarea textelor și evitarea posibilității de a plăti jumătate din minimul amenzii.

In continuare, art.82 va deveni 80, articol nou introdus în raport, art.79 va deveni art.83, art.80 va deveni 84, art.81 va deveni art.85, art.82 va deveni art.86, art.83 va deveni art.87. art.84 va deveani art.88. Toate acestea pentru respectarea normelor de tehnică legislativă.

Vă mulțumesc .

Domnul Marțian Dan:

Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați, ați ascultat punctul de vedere la care a ajuns comisia. Bănuiesc că v-ați consultat și cu inițiatorul, da ?

Domnul Vasile Șuta: (din loja comisiei)

Da.

Domnul Marțian Dan:

Domnule general Diaconescu, dacă aveți ceva probleme de ridicat în legătură cu aceste soluții ? Nu.

Deci, domnul Vasile Șuta ne-a prezentat soluțiile la acest articol care se divide în trei articole și, sigur că, dacă noi ne vom pronunța în sensul adoptării acestor soluții, vor decurge niște consecințe în ceea ce privește numerotarea articolelor care urmează, succesive acestora despre care a fost vorba.

Daca dorește cineva să intevină în legătură cu această problemă pe care o discutăm ? Nu sunt doritori. Atunci, prima dată, am să vă rog să vă pronunțați în legătură cu conținutul art.76 inițial. El devine art.77. Domnul deputat Vasile Șuta, președintele comisiei sesizate în fond, a citit conținutul și cred că nu este cazul să-l mai reiau eu.

Supun votului dumneavoastră art.77 în redactarea propusa de către comisie, pe care a prezentat-o domnul deputat Vasile Șuta.

Cine este pentru adoptare, vă rog ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt ? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat art.77.

Art.78 operează, așa cum ați văzut dumneavoastră, o ordonare a contravențiilor menționate la articolul anterior. Acest text a fost citit, așa încât am să vă rog să vă pronunțați în legătură cu el.

Cine este pentru adoptarea acestui articol, în redactarea citită de domnul Șuta? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat și conținutul art.78.

Trecem la discutarea art.79 , care prevede niște sancțiuni în cazul neaducerii la îndeplinire a unor cerințe care sunt incluse la art.77. Și acest text a fost citit. Am să vă rog să vă pronunțați în legătură cu el.

Cine este pentru a-l adopta ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat și acest articol.

In ceea ce privește numerotările, vă rog să fiți de acord să luăm notă de propunerile pe care le-a prezentat domnul deputat Vasile Șuta în numele comisiei. Ele decurg, în mod inerent, din deciziile noastre cu privire la divizarea acelui articol în trei si vom opera aceste chestiuni, atunci când textul final va fi tipărit.

Este o lege organică și având în vedere faptul că avem, totuși, niste deficiențe în ceea ce privește participarea, vă rog să fiți de acord ca votul final asupra acestui proiect de lege să aibă loc în cursul zilei de marți, probabil în jurul orei 11. Vom discuta lucrurile aceastea când vom aborda, în partea finală a sedinței de astăzi, aspectele legate de programul de lucru și ordinea de zi pentru săptămâna viitoare.

Domnule Șuta, mai sunt alte probleme legate de acest proiect de lege ?

Domnul Vasile Șuta:(din loja comisiei)

Nu mai sunt.

Domnul Marțian Dan:

Noi considerăm, că este finalizat. Urmează doar să luăm o decizie în ceea ce privește votul final.

Mai am a vă comunica încă o chestiune în privința căreia vă rog să fiți de acord să luăm o decizie.

Știți foarte bine că am instituit o comisie de mediere la proiectul de Lege privind partidele politice, în urma finalizării acestei propuneri legislative de către Senat.

S-a adresat rugămintea Biroului permanent ca un reprezentant al UDMR-ului să fie membru al acestei comisii de mediere.

In urma unor înțelegeri care au avut loc între grupul PD și grupul parlamentar al UDMR s-a căzut de acord ca în locul domnului deputat Corneliu Ruse, reprezentând grupul parlamentar PD în Cameră, să facă parte din comisie domnul deputat Varga Attila, membru al grupului parlamentar UDMR.

Eu supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt ? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat această modificare în componența comisiei de mediere în acel segment al ei care privește reprezentarea Camerei Deputaților pentru proiectul de Lege privind partidele politice.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 11:13
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro