Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 3, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 03-06-1998 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 3, 1998

Prezentarea și adoptarea ordinii de zi

Ședința a început la orele 9,50.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Cristian Dumitrescu, vicepreședinte al Senatului, de domnul Kovács Csaba Tiberiu, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul Dumitru Badea, secretar al Senatului.

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că din totalul celor 485 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 384. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 81, iar 101 sunt absenți, fiind întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor.

în conformitate cu art. 8 din Regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere vă supun spre aprobare, dacă nu sunt observații, ordinea de zi.

La ordinea de zi — domnul Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Propun ca proiectul ordinii de zi ce este supus spre aprobare plenului celor două Camere să fie completat cu următorul punct: "Texte în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar".

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul senator Juravlea.

 
 

Domnul Petru Juravlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În calitate de președinte al Comisiei de anchetă parlamentară a Fondului Proprietății Private, al cărei raport a fost depus de circa un an la birourile permanente, vă rog să fiți de acord cu modificarea ordinii de zi, în sensul mutării de la poziția 11 a acestui raport la poziția 6 a proiectului ordinii de zi de astăzi.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Alte propuneri?

Domnul Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Și în Birourile permanente reunite a fost o discuție pe acest punct al ordinii de zi. El a fost mutat, la propunerea unui coleg de la Partidul Democrat, pe motivul că rapoartele, care așteaptă de foarte multă vreme, durează cam 20 de minute acele rapoarte. Așa, cred că e bine să rămână în locul 11 cele 3 puncte băgate în față... introduse în față pe ordinea de zi; au fost introduse ca să poată fi executate în 3–4 minute fiecare. Dar cred că domnul senator... pe ordinea de zi... va înțelege acest lucru. Asta despre ordinea de zi.

Dar, pentru că tot am venit aici, domnule președinte, dați-mi voie să protestez pentru modul în care înțelegeți să vă prezentați cei care conduceți ședința în sală. Noi așteptăm de la ora 9,00, iar conducerea ședinței a venit la zece fără zece, lucru pe care-l consider absolut jignitor!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Domnul Gaspar propune introducerea pe ordinea de zi a medierii textelor privind Ordonanța nr. 1/1998. Dar, aici, domnul Gaspar, am o nedumerire! Deci, Camera Deputaților, cu ocazia votării raportului comisiei de mediere, a constatat că acest raport este lovit de nulitate absolută, neîntrunindu-se cvorumul la ședința comisiei de mediere.

Este exact obiecțiunea indicată de dumneavoastră.

Și, atunci, dumneavoastră propuneți să tranșeze plenul...

Comisia nu a ajuns la o înțelegere pentru că nu a avut cvorumul.

Da, poftiți!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vreau să reiau filmul discuțiilor la textele în divergență asupra raportului comisiei de mediere.

Deci, cu prilejul medierii, din cei 14 parlamentari - 7 deputați și 7 senatori -, au fost prezenți 7 senatori și 4 deputați, absentând 3 deputați. În momentul în care s-au luat în discuție textele în divergență, votul s-a exprimat în felul următor: pentru textul comisiei de mediere - 7 senatori, 4 pentru și 4 deputați împotrivă. Potrivit art. 74 din Regulamentul Camerei Deputaților - care este identic cu Regulamentul Senatului -, am invocat nulitatea, ținând seama că hotărârile comisiei de mediere se iau cu acordul majorității membrilor acesteia.

Deci, din 14 membri, hotărârile trebuia să fie luate cu 8 membri. Întrucât nu s-a respectat această prevedere regulamentară, sigur că nu se poate spune că în Cameră a fost aprobat raportul comisiei de mediere.

La Senat, plenul Senatului a aprobat raportul comisiei de mediere chiar cu acest viciu...

Vreau să vă spun că, potrivit art. 75 din Regulamentul Camerei - și același text îl regăsim și în Regulamentul Senatului -, activitatea comisiei de mediere încetează o dată cu depunerea raportului, a cărui aprobare are loc în condițiile art. 74.

Deci, din moment ce comisia de mediere și-a depus raportul, iar între cele două Camere a apărut această divergență, textele nu pot fi rezolvate decât în plenul celor două Camere.

În acest sens, v-aș cita și alin. 2 al art. 75, care spune următorul lucru: "în cazul în care comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la textele aflate în divergență, sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere - ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților - textele în divergență se supun dezbaterilor în ședința comună a celor două Camere".

De altfel, aceste texte din regulament, pe care le invocăm, sunt în concordanță și cu textul din Constituție.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, într-adevăr, deci cvorumul nu a fost întrunit, comisia nu a ajuns la un acord. Rămâne ca plenul să hotărască includerea pe ordinea de zi a propunerii dumneavoastră.

Alte obiecțiuni la ordinea de zi nu mai sunt.

Da. Domnul vicepreședinte Cristian Dumitrescu solicită cuvântul.

 
 

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vreau să susțin un punct de vedere pe care l-am susținut și în ședința Birourilor reunite.

Referitor la trecerea... și această intervenție a mea face referire la solicitarea domnului senator Juravlea de a se aduce mai în față raportul de anchetă cu privire la activitatea F.P.P.-urilor. Birourile permanente reunite au acceptat propunerea mea ca, înainte de acest raport, care va necesita o dezbatere aprofundată și îndelungată, să aducem câteva chestiuni: este vorba despre niște rapoarte de descărcare a gestiunii pe anii 1996, 1995, 1994, care, practic, nu ne iau decât câteva minute pentru votare. Deci, nu presupun dezbatere, în schimb, ne permit nouă să mai degrevăm lista de așteptare cu rapoarte și cu probleme care încarcă de foarte mult timp agenda de lucru a Camerelor reunite.

Deci, rugămintea mea, pledoaria mea este ca, fie domnul senator să-și retragă această intervenție, fie - dacă nu - să țineți cont de acest aspect tehnic legat de activitatea noastră de astăzi. Este vorba de 20 de minute, lucru care ne-ar permite să avansăm 5 sau 6 rapoarte care stau de ani de zile pe ordinea de zi a Camerelor reunite.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul senator Juravlea are cuvântul.

 
 

Domnul Petru Juravlea:

Domnule președinte,

Este a treia oară când acest raport a fost trecut pe ordinea de zi a ședinței Camerelor reunite.

Prima dată a fost amânată dezbaterea pentru un viciu de procedură, raportul nefiind distribuit la casete domnilor parlamentari, iar a doua oară am solicitat eu amânarea dezbaterii pentru că colegii din partea stângă a sălii au părăsit ședința.

De aceea, îmi mențin propunerea, domnule președinte, de a supune votului plenului modificarea pe care am solicitat-o.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, propuneți ca punctul 11 să treacă la punctul 6.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Gaspar ca medierea la Legea privind aprobarea Ordonanței nr. 1 să fie trecută în ordinea de zi de astăzi pe punctul 13, nu?

Da. Cine este pentru? Numărați, vă rog! 111 voturi pentru.

Cine este împotrivă? 115 voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Propunerea nu a fost acceptată.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnul senator Juravlea propune ca punctul 11 de pe ordinea de zi să treacă la punctul 6.

Supun această propunere votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rugăm să vă exprimați clar votul, pentru că este dificil de numărat.

Voturi pentru: 146.

Cine este împotrivă? Deci pe partea dreaptă a sălii numără chiar reprezentantul Opoziției, nu eu. Voturi împotrivă - 103.

Abțineri? 4 abțineri.

Propunerea a fost acceptată: punctul 11 trece pe punctul 6.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Vă supun votului ordinea de zi cu propunerile acceptate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 96 de voturi.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă și 6 abțineri, ordinea de zi a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Aveți programul de lucru în față. Deci, pentru ziua de astăzi - 3 iunie 1998 - Birourile permanente reunite ale celor două Camere vă propunem, până la orele 13,00, dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. între orele 13,00 și 14,00 - pauză, și dezbaterile continuă până la orele 17,30.

Obiecțiuni?

Domnul secretar Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Când am discutat în Birourile permanente reunite ora 17,30, am stabilit această oră considerând ordinea de zi importantă în ședința de astăzi. Ținând seama că a început la 10,00 - deci, e clar că punctul dumneavoastră de vedere, al Majorității, este că nu este importantă ordinea de zi - nu văd de ce să nu stăm în program obișnuit până la 16,30. Propun acest program.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul deputat Miron Mitrea propune reducerea programului până la orele 16,30 (Animație în sală.)

Care-i problema?

Din sală:

Nu reducerea, revenirea la programul... (Proteste.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Birourile permanente au propus program până la 17,30. Domnul deputat Mitrea a propus până la 16,30. Deci...

Domnul deputat Mitrea, vă rog, cu scuzele de rigoare, să repetați propunerea, pentru că...

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Cred că motivația n-a fost foarte bine înțeleasă. Am spus să lucrăm de la 10,00 - pentru că atunci am început - până la 18,30. Să lucrăm, să stăm noi în sală și conducerea ședinței în altă parte, cum s-a întâmplat între 9,00 și 10,00.

Ținând seama de modul cum a început ședința, este evident că în ochii dumneavoastră nu este o ședință importantă; de ce să prelungim programul inutil și să mai stăm o oră în sală, cum am stat dimineața?

De aceea, am cerut nu reducerea programului, ci revenirea la programul normal - până la orele 16,30.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Conducerea prezidiului a fost prezentă în sală când a fost realizat cvorumul. Așa am fost informat.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Reținem propunerea domnului deputat Mitrea. Argumentarea o apreciați dumneavoastră.

Ca atare, supun mai întâi votului propunerea de modificare a proiectului de program prezentat de cele două Birouri permanente.

Deci, supun votului dumneavoastră - repet, pentru a fi foarte clar - propunerea domnului deputat Miron Mitrea.

Cine este pentru? 143 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 93 de voturi împotrivă.

Abțineri? 14 abțineri.

Deci, programul de lucru se termină la orele 16,30.

 
Modificarea componenței nominale la unele grupuri de prietenie

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Primul punct pe ordinea de zi privește modificarea componenței nominale a unor grupuri de prietenie. Dau cuvântul președintelui Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, domnului deputat Valeriu Tabără, pentru a ne prezenta modificările în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie.

Domnul Valeriu Tabără este prezent?

Domnul Valeriu Tabără - absent.

în aceste condiții, dau citire adresei înaintate de Grupul Român al Uniunii Interparlamentare: "Având în vedere solicitările primite de secretariatul Grupului Român al Uniunii Interparlamentare din partea Grupurilor parlamentare ale P.D.S.R. și P.N.L. din Camera Deputaților, Grupul Interparlamentar Român propune Birourilor permanente ale celor două Camere să includă pe ordinea de zi a Camerelor reunite câteva modificări în componența nominală a unor grupuri de prietenie, care să fie aprobate de plenul reunit conform statutului lui. Propunerile se referă la numirea în funcția de președinte al Grupului de prietenie România–Liban a domnului Marian Sârbu, în locul domnului Miron Tudor Mitrea, propunere înaintată de Grupul P.D.S.R.; din partea Grupului P.N.L. - numirea în funcția de președinte al Grupului de prietenie România–Federația Rusă a domnului Ion Mogoș, în locul domnului Crin Antonescu, și, din partea aceluiaș grup, propunerea de numire în funcția de președinte al Grupului de prietenie România–Malaezia a domnului Crin Antonescu, în locul domnului Ion Mogoș".

Doamnelor și domnilor deputați și senatori.

De la această solicitare din partea Grupului Interparlamentar Român sunt comentarii din sală? Nu sunt. Supun aprobării plenului Parlamentului solicitarea Grupului Interparlamentar Român.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și un vot împotrivă, solicitarea Grupului Interparlamentar Român de modificare a competenței sale a fost adoptată.

Modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Următorul punct de pe ordinea de zi privește modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Domnul senator Prisecaru a solicitat cuvântul.

Aveți cuvântul, domnule senator!

 

Domnul Ghiorghi Prisăcaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele grupurilor parlamentare ale P.D.S.R. din Camera Deputaților și Senat vă supun spre aprobare propunerea ca domnul senator Dan Mircea Popescu să fie desemnat membru al delegației la Adunarea Parlamentară a O.S.C.E., în locul domnului senator Sergiu Nicolaescu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul Dan Mircea Popescu să-l înlocuiască pe domnul Sergiu Nicolaescu.

 
 

Domnul Ghiorghi Prisăcaru:

Exact, ca urmare a modificărilor intervenite în Grupul parlamentar al P.D.S.R.-ului, în Senat.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Din partea Grupului parlamentar U.S.D.–P.D., domnul Bogdan Niculescu-Duvăz.

Este prezent în sală?

Urmează să facă propunerea solicitată de acest grup parlamentar.

Din sală:

Nu este.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Îl înlocuiește domnul deputat George Șerban.

Domnule deputat, aveți cuvântul!

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Grupul P.D. propune ca din delegația permanentă pentru O.S.C.E. să facă parte domnul deputat Adrian Severin. Aceasta este propunerea Grupului parlamentar al P.D.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Postul rezervat P.D.-ului este vacant.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Voi supune separat cele două propuneri pentru a nu ne încurca în obiecțiuni de procedură.

Deci, din partea Grupului parlamentar P.D.S.R. se propune înlocuirea domnului senator Sergiu Nicolaescu cu domnul senator Dan Mircea Popescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru și două abțineri, propunerea a fost acceptată.

Grupul P.D.–U.S.D. propune ca domnul deputat Adrian Severin să intre în componența delegației la O.S.C.E. în locul deputatului Radu Berceanu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri, propunerea a fost adoptată.

Acum supun votului dumneavoastră noua componență a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a O.S.C.E.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă și nici o abținere, propunerea a fost adoptată.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la componența nominală a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

P.D.–U.S.D. înaintează următoarea adresă:

"Vă informăm că, începând cu data de 27 mai 1998, reprezentantul P.D., ca membru titular al Camerei Deputaților în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este domnul deputat Bogdan Niculescu-Duvăz, care "l înlocuiește pe domnul Radu Berceanu, acum în imposibilitatea de a-și exercita această atribuție, datorită ocupării funcției de ministru al Ministerului Industriei și Comerțului și de membru al Guvernului României și vă rugăm să faceți demersurile necesare în legătură cu această desemnare."

Semnează liderul Grupului P.D. - Bogdan Niculescu-Duvăz.

Aici, doamnelor și domnilor senatori și deputați, am o obiecțiune: domnul Radu Berceanu nu și-a dat demisia, retragerea unui parlamentar din delegația națională la Consiliul Europei nu este posibilă în cursul anului și dacă domnul Bogdan Niculescu-Duvăz este prezent în sală sau P.D. are alte obiecțiuni, reprezentantul Grupului parlamentar P.D. este așteptat la tribună.

Domnul deputat George Șerban, poftiți!

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Propunerea este a Grupului parlamentar a P.D. Noi ne-am fi așteptat ca domnul ministru Radu Berceanu să ajungă la lucrările Parlamentului. Din păcate, este în imposibilitatea de a ajunge aici în perioada imediat următoare. Rugămintea noastră ar fi dacă putem să lăsăm acest punct mai spre sfârșitul ordinii de zi și, dacă cumva apare, să ascultăm și punctul de vedere al dumnealui.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat,

Mă tem că trebuie să lăsăm acest punct până când demisia domnului Radu Berceanu va ajunge la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Dacă o formulează în scris și o înregistrează la Parlamentul României noi putem face demersurile necesare pentru a ajunge chiar astăzi la Consiliul Europei și vom putea și vota.

 
Constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe (Dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind constituirea comisiei speciale)

Trecem la punctul următor din ordinea de zi: constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Așteptăm propunerile grupurilor parlamentare pentru componența, repet, Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Grupul P.N.Ț.C.D.-civic-ecologist - reunit Cameră și Senat - domnul deputat Mircea Munteanu, vicelider, are cuvântul.

 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi parlamentari,

Grupurile parlamentare ale P.N.Ț.C.D.-civic-ecologiste îl propun pentru a face parte din această comisie pe domnul deputat Mihai Gheorghiu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Grupurile P.D.S.R., domnul Adrian Năstase are cuvântul.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupurile parlamentare P.D.S.R. îl propun pe domnul senator Radu Timofte pentru a face parte din această comisie.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Următorul Grup parlamentar - P.D.–U.S.D.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat "l propune pe domnul deputat Adrian Vilău pentru această comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Următorul grup parlamentar, domnul senator Păcuraru.

 
 

Domnul Nicolae Paul Anton Păcuraru:

Domnilor președinți,

În numele Grupului parlamentar național-liberal propunem pe domnul senator Cornel Boiangiu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Următoarea propunere o face domnul deputat Iuliu Furo - "România Mare".

 
 

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În numele grupurilor parlamentare din Camera Deputaților și Senat îl propunem pe domnul deputat Marcu Tudor.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre, pe care sper că îl aveți în față, privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și alegerea membrilor acesteia.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt solicitări de intervenții? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră titlul hotărârii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot contra și o abținere, titlul hotărârii a fost adoptat.

Preambulul hotărârii.

Observații? Nu sunt. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot contra și o abținere, textul a fost adoptat.

Art. 1.

Observații? Nu sunt. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Un vot împotrivă.

Cine este împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, un vot contra și două abțineri, art. 1 a fost adoptat.

Art. 2.

Observații? Nu sunt. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot contra și o abținere, art. 2 a fost adoptat.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, în componența Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, în anexă, au fost propuși următorii parlamentari:

- Mihai Gheorghiu - deputat P.N.Ț.C.D.

- Radu Timofte - senator P.D.S.R.

- Adrian Vilău - deputat P.D.–U.S.D.

- Cornel Boiangiu - senator P.N.L.

- Marcu Tudor - deputat P.R.M.

Supun votului dumneavoastră anexa indicând componența nominală a comisiei speciale.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere, anexa a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă supun votului textul integral al proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Cine se abține? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot contra și 3 abțineri, Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și alegerea membrilor acesteia a fost adoptată de Parlamentul României.

Vă rog, poftiți, domnule deputat Năstase!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi vă propun să facem o pauză de 15 minute pentru consultări, pentru a ne sfătui, la nivelul grupurilor, cum să procedăm, astfel încât să evităm o prea mare dispersie a voturilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vom relua lucrările la orele 11,00.

Iată încă o intervenție. Domnul deputat Mircea Munteanu, poftiți!

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Achiesăm la solicitarea de pauză.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Oricum, nu o puteam evita.

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, reluăm lucrările în plen la orele 11,00.

Grupurile parlamentare P.N.Ț.C.D.-civic-ecologist din Camera Deputaților și Senat sunt invitate la sala Grupului P.N.Ț.C.D.

PAUZĂ

*

* *

DUPĂ PAUZĂ

 
Alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (pentru locurile rămase neocupate urmează să se organizeze un nou tur de scrutin)

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Reluăm dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, urmând să procedăm în conformitate cu art. 71 și art. 72 din Legea nr. 92/1992 pentru alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Cele 2 comisii juridice ale Parlamentului, respectiv din Cameră și Senat, sunt prezente? Da.

Cei doi președinți, senatorul Răsvan Dobrescu și deputatul Emil Popescu sunt prezenți?

Din sală:

Da, sunt.

 

Domnul Vasile Lupu:

Aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul comisiilor juridice reunite, referitor la audierile candidaților pentru funcțiile pentru care urmează să-i alegem.

Domnul Emil Popescu, președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, are cuvântul.

 
 

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

N-am ce să fac, trebuie să vă citesc raportul in extenso.

"În conformitate cu art. 1 pct. 18 din Regulamentul ședințelor comune, cele două Camere aleg în ședință comună magistrații care compun Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit art. 132 din Constituție.

Dezbaterea în ședința comună a Camerelor asupra propunerilor de alegere a celor 15 membri ai Consiliului Superior se face pe baza raportului comun întocmit de comisiile permanente de specialitate ale celor 2 Camere, iar votul este secret și se exercită prin buletine de vot conform art. 83 și 84 din regulament.

Procedura finalizată prin prezentul raport s-a desfășurat astfel:

1. Ministerul Justiției a transmis Senatului și Camerei Deputaților, cu adresele nr...... și nr....., numele magistraților desemnați de Curțile de Apel și Parchetele, prevăzute de lege, pentru a candida la alegerea viitorului Consiliu Superior al Magistraturii, așa cum a rezultat din procesele-verbale ale acestora, astfel:

I. Magistrați desemnați de adunările generale ale Curților de Apel

1. Valeriu Diaconu Iași

2. Dănuț Cornoiu Pitești

3. Horia Banciu Târgu-Mureș

4. Ana Boar Timișoara

5. Paul Manoliu Suceava

6. Viorel Pantea Oradea

7. Vasile Culcea Brașov

8. Ion Turcu Cluj

9. Maria Iulia Roșca Galați

10. Mircea Comșa Alba Iulia

11. Cornel Iacob Bacău

12. Radu Giroveanu București

13. Marin Voicu Constanța

14. Constantin Furtună Craiova

15. Ioan Niculae Sava Ploiești

16. Cezar Buga – președintele Curții Militare de Apel

II. Magistrați desemnați de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

1. Gheorghe Rotar – adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

2. Vasile Teodorescu – prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

3. Ion Ionescu – procuror șef de secție

4. Dan Voinea – procuror șef de secție

5. Teodor Virgiliu Jipa – procuror șef de serviciu

6. Constantin Virgil Ivan – procuror-adjunct șef de secție

7. Alexandru Țuculeanu – procuror șef de secție

8. Gheorghe Nichita – procuror șef de secție

9. Nicolae Cochinescu – procuror șef de serviciu

III. Magistrați desemnați de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

1. Dan Popa – procuror general

2. Ghiciu Pașcu – procuror general-adjunct

3. Adrian Ivașcu – procuror șef de secție

4. Maria Despina Mihai – procuror general-adjunct

5. Carmen Adriana Țârlea – procuror inspector

6. Liviu Dăscălescu – procuror inspector

Prin aceleași adrese, Ministerul Justiției informează că aceste proceduri nu au fost declanșate de către Curtea Supremă de Justiție.

2. Birourile permanente al Camerei Deputaților și Senatului, în ședința comună din 21 mai 1998, au examinat propunerile privind alegerea unor membri în Consiliul Superior și în temeiul art. 183 din regulament au decis să transmită aceste propuneri Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu recomandarea de a fi examinate împreună cu comisia similară a Senatului și de a întocmi un raport comun.

3. Ulterior, cu adresa nr....., secretarul general al Camerei Deputaților a transmis Comisiilor juridice, spre examinare, curriculum vitae ale candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii, iar în data de 27 mai 1998, Ministerul Justiției a transmis procesele-verbale ale adunărilor generale ale Curților de Apel și ale Parchetelor, prevăzute de lege.

Considerând încheiate procedurile prealabile, comisiile au procedat la audierea candidaților în zilele de 28 mai și 1 iunie 1998.

S-a stabilit, de comun acord, de către membrii comisiilor modul de desfășurare a audierii, aspectele ce vor fi puse în discuție prin președintele de ședință și posibilitatea de a adresa candidatului întrebări de către membrii celor două comisii.

Audierile au avut loc pe grupuri de candidați, după cum urmează: în ziua de 28 mai a.c. au fost audiați magistrații desemnați pentru a candida la alegerea viitorului Consiliu Superior al Magistraturii:

1. Radu Giroveanu – Curtea de Apel București

2. Cezar Buga – Curtea Militară de Apel

3.Gheorghe Rotar – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

4. Vasile Teodorescu – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

5. Ion Ionescu – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

6. Dan Voinea – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

7. Constantin Virgil Ivan – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

8. Alexandru Țuculeanu – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

9. Gheorghe Nichita – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

10. Nicolae Cochinescu – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

11. Dan Popa – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

12. Chiciu Pașcu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

13. Adrian Ivașcu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

14. Maria Despina Mihai – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

15. Carmen Adriana Țârlea – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

16. Liviu Dăscălescu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

II. În ziua de 1 iunie 1998 au fost audiați magistrații desemnați penru a candida la alegerea viitorului Consiliu Superior al Magistraturii.

1. Valeriu Diaconu Iași

2. Dănuț Cornoiu Pitești

3. Horia Banciu Târgu-Mureș

4. Ana Boar Timișoara

5. Paul Manoliu Suceava

6. Viorel Pantea Oradea

7. Vasile Culcea Brașov

8. Ion Turcu Cluj

9. Maria Iulia Roșca Galați

10. Mircea Comșa Alba Iulia

11. Cornel Iacob Bacău

12. Marin Voicu Constanța

13. Constantin Furtună Craiova

14. Ioan Niculae Sava Ploiești

Dintre candidații desemnați de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă nu s-a prezentat la audieri domnul Teodor Virgiliu Jipa, procuror șef de serviciu. S-a informat că ar fi în concediu.

Procedura de audiere le-a fost comunicată candidaților înainte de a se prezenta în fața comisiei.

Fiecare candidat a fost audiat prin prezentarea curriculumului vitae și prin răspunsurile la întrebările formulate de membrii celor două comisii.

Din discuțiile purtate în cadrul audierilor s-au formulat numeroase propuneri privitoare la modificarea și completarea legislației în sensul îmbunătățirii acesteia, pregătirea profesională, instruirea specifică magistratului, creșterea rolului secțiilor comerciale și a secțiilor maritime.

Constatând că toate propunerile privind candidații prezenți sunt legale, membrii celor două comisii, în unanimitate, au hotărât să le supună examinării plenului Camerelor reunite în vederea alegerii prin buletine de vot, numai pentru 11 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, conform art. 87 al Legii 92 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial nr. 1, astfel:

- 3 procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;

- 6 judecători de la Curțile de Apel;

- 2 procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Votarea, tehnic, se face în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României nr. 3 din 27 ianuarie 1993 și cu art. 37 alin. 2 din Regulamentul ședințelor comune. Astfel, se supune la vot secret, prin buletine de vot, fiecare listă cu candidații propuși. Deputatul și senatorul votează "pentru" lăsând neatinse pe buletinul de vot numele și prenumele persoanei propuse.

Ei votează contra ștergând numele și prenumele persoanei propuse.

Sunt declarați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii primii 3 candidați din cei 9 propuși de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, primii 6 candidați din cei 16 propuși de Curțile de Apel, primii 2 candidați din cei 6 propuși de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Comisiile nu și-au exprimat opțiunile între candidații prezenți la audieri, deoarece îi consideră pe toți îndreptățiți la funcția pentru care candidează, fiind aleși prin vot de colegii de instanță sau de Parchet, iar opțiunile rămân libere pentru fiecare parlamentar. Semnat: cei doi președinți ai Comisiilor juridice, București, 2 iulie 1998".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 83, 84 și pct. 18 al art. 1 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul este secret și se exercită prin buletine de vot.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

În acest sens veți primi câte 3 buletine de vot cu candidații pentru Curțile de Apel, candidații pentru Curtea Supremă de Justiție și candidații pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

La buletinul nr. 1 urmează a fi desemnați prin votul dumneavoastră 3 membri în Consiliul Superior al Magistraturii din cei 8 candidați propuși de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Menționez că Parchetul a propus 9 candidați - menționez și repet după președintele Emil Popescu - dar unul dintre aceștia, Jipa Teodor Virgiliu, nu s-a prezentat la audieri și nu a fost inclus pe buletinul de vot.

Pentru exercitarea corectă a votului urmează să tăiați de pe buletinul de vot numele și prenumele a 5 candidați, lăsând neșterse numele și prenumele celorlalți 3.

La buletinul nr. 2 urmează a se desemna, prin votul dumneavoastră, în C.S.M., din cei 66 candidați propuși de adunările generale ale Curților de Apel. Pentru exercitarea corectă a votului urmează să se ia de pe buletinul de vot numele și prenumele a 10 candidați, lăsând neșterse numele și prenumele celorlalți 6.

La buletinul nr. 3 urmează a fi desemnați prin votul dumneavoastră 2 membri din C.S.M., din cei 6 candidați, propuși de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Pentru exercitarea corectă a votului urmează să se ia de pe buletinul de vot numele și prenumele a 4 candidați, lăsând neșterse numele și prenumele celorlalți doi.

Pentru asigurarea secretului votului, vă rog să luați buletinele de vot de la secretari și să operați modificările pe care le considerați necesare, la locurile dumneavoastră din sală. Sper că procedura de vot a fost explicată clar.

Să spunem bun venit în sala Parlamentului candidaților pentru C.S.M. aici prezenți! (Aplauze.) Să le urăm succes și să le exprimăm totala încredere în eforturile viitoare pentru înfăptuirea justiției în România.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă consult dacă dumneavoastră considerați necesară strigarea listei cu candidații pentru C.S.M. pentru a-i identifica - cei care sunt necunoscuți de toată lumea -, consider că pe majoritatea îi cunoaștem deja.

Cine este pentru strigarea listei? Vă mulțumesc. Majoritate de voturi clară.

Îngăduit fie-mi atunci să încep cu lista candidaților pentru cei 6 membri în C.S.M. reprezentând Curțile de Apel din țară.

Domnii:

- Diaconu Valeriu - președintele Curții de Apel Iași; (Aplauze.)

Doamnelor și domnilor, aplauzele să fie subînțelese pentru economie de timp.

Domnul Gaspar?

 
 

Domnul Acsinte Gașpar:

Domnule președinte,

Sigur că gestul acesta trebuie făcut mai devreme, dar e bine că se face și mai târziu. Este o chestiune de protocol pentru candidați, dar v-aș propune să fie nominalizați în ordinea buletinelor despre care ați făcut vorbire. Buletinul numărul... candidați din partea Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Buletinul nr. 2, candidații din partea Curții de Apel, și buletinul nr. 3, candidații din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Cred că în această ordine...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat Gaspar, de acord. Eu cu gândul la țară... (Râsete, aplauze, discuții, vociferări.)... m-am gândit că centrul reprezintă țara.

Deci, buletinul de vot nr. 1. Voi striga după buletinele de vot în ordinea în care sunt consemnate candidaturile și în textul de lege.

Voi da citire listei candidaților desemnați de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție:

- Rotar Gheorghe - adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;

- Teodorescu Vasile - prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;

- Ionescu Ioan - procuror șef de secție;

- Voinea Dan - procuror șef de secție;

- Ivan Constantin Virgil - procuror-adjunct de șef de secție;

- Țuculeanu Alexandru - procuror șef de secție;

- Nichita Gheorghe - procuror șef de secție;

-Cochinescu Nicolae - procuror șef de serviciu. (Aplauze.)

Candidații desemnați de Curțile de Apel:

- Diaconu Valeriu - președintele Curții de Apel Iași;

- Cornoiu Dănuț - președintele Curții de Apel Pitești;

- Banciu Horia Iancu Victor-vicepreședinte al Curții de Apel Târgu-Mureș. (Aplauze.);

- Boar Ana - preșdintele Curții de Apel Timișoara (Aplauze.);

- Manoliu Paul - președintele Curții de Apel Suceava (Aplauze.);

- Pantea Viorel - președintele Curții de Apel Oradea;

- Culcea Vasile - președintele Curții de Apel Brașov (Aplauze.);

- Turcu Ion - vicepreședintele Curții de Apel Cluj (Aplauze.);

- Roșca Maria Iulia - președintele Curții de Apel Galați (Aplauze.);

- Comșa Mircea - președintele Curții de Apel Alba Iulia (Aplauze.);

- Iacob Cornel - președintele Curții de Apel Bacău;

- Giroveanu Radu - președintele Curții de Apel București (Aplauze.);

- Voicu Marin - președintele Curții de Apel Constanța (Aplauze.);

- Furtună Constantin - președintele Curții de Apel Craiova (Aplauze.);

- Fava Ioan Nicolae - președintele Curții de Apel Ploiești (Aplauze.);

- Buga Cezar - președintele Curții Militare de Apel (Aplauze.).

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Trecem la buletinul nr. 3, candidații desemnați de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

- Popa Dan - procuror general (Aplauze.);

- Ghiciu Pașcu - procuror general-adjunct (Aplauze.);

- Ivașcu Adrian - procuror șef de secție (Aplauze.);

- Mihai Maria Despina - procuror general-adjunct (Aplauze.);

- Țârlea Carmen Adriana - procuror-inspector (Aplauze.);

- Dăscălescu Liviu - procuror-inspector (Aplauze.).

Doamnelor și domnilor, aceștia sunt candidații.

Domnul senator Corneliu Turianu solicită o intervenție; sper că pe procedură.

Are cuvântul.

 
 

Domnul Corneliu Turianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițial aveam de gând să mă adresez dumneavoastră pentru a vă explica cât de important este ca, prin modificarea componenței C.S.M., această instituție-cheie a justiției, să marcăm schimbarea. Schimbare în dublu sens. (Vociferări, rumoare.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vă rog, liniște în sală! Intervenții numai de la tribună. Cine dorește, va avea cuvântul.

 
 

Domnul Corneliu Turianu:

Spuneam schimbarea în dublu sens: moral și profesional. Cu alte cuvinte, se pune în capăt controlul exercitat asupra acestei instituții prin vulnerabilitatea trecutului multora din cei anume promovați în 1994.

Dincolo de acest argument moral există un altul la fel de solid bazat pe lege.

Din sală:

Procedura!

 
 

Domnul Corneliu Turianu:

Începe procedura. Puterea judecătorească - afirmă art.1 al Legii pentru organizarea judecătorească - este separată de celelalte puteri ale statului, având atribuții proprii ce sunt exercitate prin instanțele judecătorești.

Așa stănd lucrurile, cum este cu putință ca în componența C.S.M. să intre 5 procurori, adică 1/3 din numărul total al consiliului?!

Cum este cu putință ca procurorul - adică un magistrat care acționează ca agent al puterii executive, supus controlului ierarhic - să decidă soarta magistratului de scaun, adică a unicului reprezentant al puterii judecătorești?!

Cum este posibil ca un procuror care se bucură doar de stabilitate - repet, doar de stabilitate! - să aibă dreptul de a sancționa un magistrat inamovibil?!

Nu vi se pare, domnilor, că menținând această nesăbuită imixtiune acționăm cu bună știință împotrivaprincipiului separației puterilor în stat?

Acestea sunt, în esență, motivele pentru care, încă de la începutul lunii aprilie, în ședința comună a Birourilor permanente ale celor două Camere, am propus modificarea componenței C.S.M., în sensul ca din acesta să facă parte câte un judecător de la fiecare Curte de Apel, adică în total 15 magistrați. Propunerea a fost însușită nu numai de membrii Birourilor permanente, ci și de ministrul justiției. Este adevărat că ea s-a "mpotmolit în Comisia juridică, motiv pentru care deduc că este limpede că se vrea alegerea acelorași persoane care au figurat și în vechiul consiliu. Pe lista celor propuși figurează cam aceleași personaje care au lucrat cu sârg la compromiterea Justiției Române. Mai toți au fost, sunt, și – după cum merg treburile - vor fi șefi. (Aplauze, rumoare, vociferări.)

Urmăriți listele: numai șefi de la un cap la altul. Nici că se putea altfel. Mulți dintre ei se regăsesc pe lista propunerilor pentru noul consiliu. Nu spun care. Îi aveți în fața dumneavoastră. Au fost omiși judecători de mare profesionalism, și moral și profesional. Unul este judecătorul Paul Florea, care se lupta pe vremea alegerilor. (Rumoare, vociferări.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Păstrați liniștea în sală! Tribuna Parlamentului este tribuna opiniilor liber exprimate. Dacă un senator al României nu-și poate formula opinia - chiar despre Justiție! - aici, unde în altă parte e mai potrivit?

Aveți cuvântul, domnule senator!

 
 

Domnul Corneliu Turianu:

Întrebarea care se pune, chestiune de procedură. De ce atâta grabă cu alegerea azi, 3 iunie, când valabilitatea mandatului unui singur membru al consiliului, decedat anul trecut, urmează să expire abia pe 17 iunie? Repet: un singur mandat ar reclama urgență. Celelalte 14 mandate expiră mult mai târziu, după cum urmează:

– 6 la 30 iunie 1998;

– alte 6 în iulie 1998;

– ultimele la 5 octombrie 1998.

Cu alte cuvinte, problemă de procedură. Consiliul putea funcționa bine-mersi până la 4 iulie. De ce ni se cere să înlocuim azi, 3 iunie, persoane ale căror mandate nu au expirat încă?

Cum va suna hotărârea noastră? Desemnăm oameni pe funcții în avans? Pe ce temei legal?

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu credeți că ar fi fost normal ca înainte de a da curs acestei precipitate inițiative legislative să fi discutat și decis asupra noii componențe a consiliului? Remarcăm că din partea C.S.M. nu s-a propus nici un candidat. Mai remarc propunerile legislative ale ministrului justiției, Valeriu Stoica, care propune, pe bună dreptate, desființarea justiției militare. însuși ministrul justiției este de acord și în noua propunere de lege de organizare judecătorească va figura un alt consiliu, cu o altă componență, din care vor face parte, în principal, 15 magistrați de scaun de la fiecare Curte de Apel din țară, un reprezentant al Parchetului general și un reprezentant al C.S.M.

Deci, reținând că pe 16 iunie a.c. va expira mandatul unui singur membru al consiliului, vă propun să alegem azi numai înlocuitorul acestuia, respectiv președintele Curții Militare de Apel. Dacă doriți să facem un pas mai departe, să alegem și pe următorii 6 judecători de la Curțile de Apel din țară. Alegând cei 7 membri, C.S.M. va funcționa în condiții excelente până în octombrie 1998, dată până la care va lua ființă noua Curtea de Justiție și își va trimite și ea reprezentanți, se va rezolva problema justiției militare și atunci vom avea reprezentanți.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul Cristian Dumitrescu.

Urmează domnul Adrian Năstase.

Da. Domnul ministru va răspunde tuturor.

 
 

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Domnilor invitați și candidați,

Nu doresc să exprim punctul de vedere al Birourilor permanente reunite ale celor două Camere pentru că nu am această calitate și nu pot îndeplini această funcție de purtător de cuvânt, dar doresc să informez plenul celor două Camere și, de asemenea, să aduc la cunoștință onoraților candidați care sunt aici prezenți, că am luat în discuție și am propus - deci Birourile permanente reunite - acest punct la ordinea de zi, respectiv "Completarea C.S.M.", în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/1992 pentru organizare judecătorească, singura lege care funcționează și este aplicabilă în acest moment pentru acest aspect al activității din cea de a treia putere în stat, care este puterea judecătorească.

Au existat și au fost prezentate și de la acest microfon unele opinii cu privire la o oarecare propunere sau anumite propuneri vizând modificarea legii, dar punctul de vedere, care este singurul ce se susține legal, procedural și, dacă vreți, parlamentar este acela pe care îl dezbatem azi, pe care îl susținem azi, cu privire la aceste alegeri pe baza numirilor făcute, pornindu-se de la bază și cu respectul integral al prevederilor prevăzute în actele normative vizând această activitate. De aceea, am dorit și doresc să subliniez că orice altă intervenție în afara procedurilor parlamentare prevăzute în legislația în vigoare reprezintă o opțiune politică, afirmații de natură politică care angajează persoanele care le fac.

Personal, vreau să adresez candidaților invitați și prezenți aici, respectul pe care eu, ca senator, ca reprezentant al P.D., îl am nu numai față de lege, ci și față de Domniile lor și de procedurile perfect legale și democratice prin care au ajuns să fie învestiți cu această candidatură.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Adrian Năstase are cuvântul.

Urmează domnul Gavra.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor judecători,

Intervenția domnului senator Turianu este destul de extravagantă, pentru că dânsul ne cere să înghețăm aplicarea unei legi până când inițiativa legislativă pe care dânsul o are în vedere va fi adoptată, ceea ce, teoretic, ar putea să nu se întâmple. Și atunci eu nu cred că noi putem la acest moment de procedură să spunem că deoarece avem în vedere adoptarea unei legi mai bune, nu o punem în adoptare pe aceasta, care este acum în vigoare.

Sub acest aspect, eu cred că discuția nu are nici un fel de sens. Pe de altă parte, eu cred că ar fi fost bine ca, eventual, domnul senator Turianu să ne spună din cine să fie format C.S.M. și puneam la vot și lista pe care dânsul ne-o sugera. Un nume ni l-a dat deja. (Aplauze, discuții.) Ne mai dădea și alte câteva nume și simplificam lucrurile. Cred că este inadmisibil ca noi la acest nivel, respectând separația puterilor în stat, să ne pronunțăm în legătură cu ceea ce instanțele au decis pentru propria lor reprezentare în C.S.M. Așa cum nouă nu ne place ca unele sau altele puteri ale statului să se pronunțe în legătură cu activitatea Legislativului, eu cred că trebuie să respectăm același principiu în ceea ce ne privește.

În fine, dacă se dorește o soluție accelerată, putem delega Președintelui României, domnul Emil Constantinescu, sarcina de a organiza C.S.M. Ieri a făcut acest lucru în ceea ce privește C.S.J. și atunci poate că pentru a simplifica lucrurile s-ar putea face același lucru în legătură cu Consiliul Superior.

Dacă lăsăm gluma la o parte, eu cred că trebuie să tratăm cu toată seriozitatea tot ceea ce se întâmplă azi, aici. Noi, în felul acesta, ne-am prezentat la această discuție, deși am avut și noi unele rezerve în legătură cu anumite preocupări pe care le-am observat la nivelul Executivului și, în special, la nivelul Ministerului Justiției care - în opinia noastră - încearcă să realizeze un anumit control asupra puterii judecătorești ce s-a evidențiat și în modificările ce au fost operate în Legea de organizare judecătorească și în anumite modificări care s-au făcut în baza acestor schimbări de lege în structurile de conducere ale instanțelor, dar dincolo de aceste chestiuni, noi nu putem pune în discuție autoritatea, autonomia, credibilitatea instanțelor în votul lor, atunci când ne trimit anumiți candidați pentru a-i examina și a alege dintre ei.

De altfel, punctul de vedere al Parlamentului a fost exprimat prin pozițiile conținute în raportul Comisiilor juridice, care au făcut audierile respective. Dar dacă domnul senator Turianu avea obiecții personale în legătură cu unul sau altul dintre candidați putea să le formuleze la momentul respectiv. Nu cred că putem arunca blamul Parlamentului asupra unor oameni care au venit aici pentru a privi cum lucrăm și vreau să mă alătur domnului vicepreședinte Cristian Dumitrescu pentru a transmite și respectul nostru tuturor candidaților prezenți aici, rezervându-ne, bineînțeles, dreptul, fiecare dintre noi, de a face opțiunile potrivit conștiinței noastre.

De aceea, v-aș ruga, domnule președinte, să continuați procedura de vot la acest punct de pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Gavra.

Se pregătește domnul Pop Leon.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că ne aflăm la un moment în care o anumită procedură parlamentară, aprobată de plenul celor două Camere, se află în desfășurare. Este un punct înscris pe ordinea de zi cu acordul plenului celor două Camere și, ca atare, trebuie să continuăm dezbaterea asupra acestui punct, să facem desemnările și votul necesar pe listele pe care le avem la îndemână fiecare după raportul celor două comisii permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.

Sigur, domnule vicepreședinte Lupu, tribuna aceasta este pentru a se exprima opțiunile, sugestiile și părerile sub aspect politic ale fiecărui deputat și senator, numai că acestea au legătură cu ordinea de zi și mai ales cu subiectul pus în discuție.

Din păcate însă, apreciind intervențiile domnului senator Turianu, și la Birourile permanente și în plenul celor două Camere, trebuie să mărturisesc că de această dată Domnia sa se află în afara ordinii de zi și în afara subiectului pe care îl avem în discuție.

Cele două Birouri permanente au audiat punctul de vedere al Domniei sale în urmă cu câteva zile, exact în aceleași dimensiuni, și atunci Birourile au hotărât că se continuă procedura conform Legii nr. 92/1992, întrucât nu există alt act normativ care să reglementeze modul în care se desemnează și aleg membrii C.S.M.

Sigur, propunerea Domniei sale se află la Senat, este treaba Senatului să hotărască asupra ei și în momentul în care va veni la Camera Deputaților vom hotăr" în consecință, iar când legea va deveni lege și va modifica
actuala Lege nr. 92, vom lucra pe o altă procedură și vom învesti, probabil, la momentul respectiv, un alt nou C.S.M.

Domnule Turianu,

Propunerea dumneavoastră are în vedere excluderea din rândul membrilor C.S.M. a procurorilor, deci a membrilor Parchetului. La această dată însă se află în derulaj aplicarea legii pentru că trebuie să numim pentru a înlocui persoanele care decad - așa cum ați spus dumneavoastră - în etape diferite din funcție, deci din membri ai consiliului, alte persoane pentru a funcționa acest C.S.M. Deci la această dată nu putem opri procedura în nici un fel. Pe fond, lucrurile stau cu totul altfel.

De aceea, având raportul comisiilor de specialitate, Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului, având audierile făcute, având listele prezentate, de unde noi trebuie să desemnăm prin vot, prin alegere, persoanele care vor reprezenta noul C.S.M., nu avem altceva de făcut decât să - vă rog, domnule vicepreședinte, să aveți în vedere acest lucru - oprim dezbaterile la acest capitol și să trecem efectiv la aplicarea procedurii.

Dacă domnul Turianu dorește altceva, în momentul în care propunerea Domniei sale va fi adoptată, vom interveni după vacanța parlamentară cu înlocuirea membrilor consiliului în funcție de legea care va fi sau nu va fi aprobată în Parlamentul României.

De aceea, și eu apreciez ca neoportună intervenția Domniei sale, calificarea Domniei sale asupra celor prezenți aici. Și trebuie să apreciez că se încalcă o anumită moralitate parlamentară, când de la microfon se aduc - hai să nu spun ofense, jigniri - aprecieri nelalocul lor asupra celor care sunt deocamdată invitați aici pentru a fi aleși și desemnați.

Nu știu dacă Domnia sa a avut sau are ceva cu vreunul dintre cei prezenți aici, dar asemenea lucruri se discută la modul particular și nu în plenul Parlamentului și nu de la microfon, pentru că, deocamdată, avem... (Rumoare, discuții, vociferări.) ...două comisii care au dat aviz în asemenea chestiune.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dar, vă rog, liniște! Nu întrerupeți oratorul!

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc foarte frumos, nu am nevoie de ajutorul dumneavoastră, că este oricum pe lângă subiect. Oricum, dacă știți să vă manifestați și altfel, spuneți-ne odată, dacă nu, să vă învățăm, că e Parlamentul României. (Rumoare, vociferări, discuții, aplauze.)

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog liniște!

Vă mulțumesc, domnule deputat Gavra.

Eu înțeleg dorința dumneavoastră de a fi ultimul vorbitor, dar dacă a vorbit unul, s-au mai înscris domnii: deputat Pop Leon, senator Răsvan Dobrescu, senator Mircea-Quintus. Va răspunde domnul ministru Valeriu Stoica și vom trece la vot. Lista închisă. De acord?

Aveți cuvântul, domnule senator!

Domnule deputat, poftiți!

 
 

Domnul Leon Petru Pop:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Am încercat un sentiment dureros, un sentiment de regret pentru că un coleg de al nostru parlamentar, domnul senator Corneliu Turianu, a făcut o pledoarie împotriva legilor în vigoare, adică împotriva Constituției și a Legii nr. 92 care reglementează această instituție al C.S.M., instituție care face parte din cea de a treia putere - autoritatea judecătorească.

Noi, azi, avem misiunea să alegem din cei 15 membri care compun acest organism, 11 membri, dintre care 5 din rândul procurorilor care sunt asimilați de lege și prin lege ca magistrați, 6 judecători de la cele 15 Curți de Apel din țară, urmând ca restul de 4 membri, care să reprezinte Curtea Supremă de Justiție, să fie aleși în viitor.

Prin alegerea Consiliului Superior al Magistraturii noi nu facem decât să dăm un mandat nou acestui organism ca să construiască a treia autoritate, a treia putere în stat. Pentru că la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, având recomandarea ministrului justiției, vor fi aleși toți judecătorii și procurorii, mai puțin stagiarii.

Deci, se va constitui acea putere, sau mai bine-zis autoritate, pentru că autoritatea este definită prin Constituție.

Legea nr. 92/1992 vine și o împarte în trei; puterea judecătorească (în Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public) reprezintă o contrapondere adecvată la jocul celorlalte două puteri, care pot greși, care pot comite abuzuri, care pot încălca legea, și atunci domnii care compun Consiliul Superior al Magistraturii au menirea să aleagă pe cei mai buni în funcțiile de judecători și procurori, în așa fel ca să avem garanția că jocul puterilor și separația puterilor în România reprezintă o garanție și o realitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul Răsvan Dobrescu; urmează domnul senator Mircea Ionescu-Quintus.

 
 

Domnul Răsvan Dobrescu:

Cred că intervenția mea va fi cea mai scurtă.

Atâta timp cât Legea de organizare judecătorească este în vigoare în forma actuală, Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului, precum și plenul Parlamentului au obligația de a alege componenții noului Consiliu Superior al Magistraturii așa cum prevede această lege.

Atunci când legea va fi schimbată, desigur că vom avea obligația să ne conformăm legii în noua sa formă.

De aceea, în calitatea de senator P.N.Ț.C.D. și de președinte al Comisiei juridice a Senatului, nu pot să fiu de acord cu propunerea procedurală făcută de domnul senator Corneliu Turianu, care vă propune să nu alegem, din cele 3 liste, decât lista judecătorilor de la Curțile de Apel.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul senator Mircea Ionescu-Quintus are cuvântul.

 
 

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Sper să fiu și mai scurt decât antevorbitorul Răsvan Dobrescu și am dorit să-mi exprim dubla surprindere față de intervenția unui om față de care am o deosebită
apreciere încă de pe vremea când eram ministrul justiției.

A propune oprirea unei proceduri, potrivit legii în vigoare, care s-a desfășurat după toate regulile până în acest moment, mi se pare o propunere care nu poate fi luată în considerare și, deci, așa cum s-a și spus de la acest microfon până acum, propun ca această procedură să se continue.

A doua surprindere a mea, mai ales pentru acest motiv am cerut cuvântul, este aprecierea pe care are dreptul
s-o facă și pe care a făcut-o cu privire la acești distinși invitați ai noștri, pe care în cea mai mare parte îi cunosc de pe vremea când eram ministrul justiției, și mai ales mi-am reconfirmat părerea după ce i-am audiat pe fiecare în parte. Am fost prezent la toate audierile.

Vreau să mărturisesc aici, de la această tribună, că toți acești oameni merită respectul nostru și că oricare dintre ei fiind aleși vor putea să constituie, în mod corespunzător, Consiliul Suprem al Magistraturii.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul ministru Valeriu Stoica are cuvântul.

 
 

Domnul Valeriu Stoica: (ministru de stat, ministrul justiției)

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Este așa de evident că nu puteți lucra decât pe baza legii în vigoare încât nu mai comentez această chestiune.

De asemenea, nu se mai poate aștepta cu această procedură pentru că ideea că mai este mult până la 4 iulie mi se pare că este cel puțin ciudată, pentru că până la 4 iulie mai e foarte puțin și după 1 iulie începe vacanța parlamentară.

Chestiunea esențială pe care trebuie s-o asigurăm astăzi este continuitatea instituțională. Or, această continuitate instituțională nu poate fi asigurată decât dacă procedura se desfășoară astăzi.

Evident că și Curtea Supremă de Justiție își va face propunerile pentru acest consiliu. După câte știu, luni, pe 8 iunie, este programată desemnarea candidaților Curții Supreme și imediat ce vom avea și propunerile de la Curtea Supremă, o să vă solicităm, potrivit legii, să alegeți dintre cei 12 candidați ai Curții Supreme încă 4 membri ai consiliului.

Oricum, alegând astăzi 11 candidați, este asigurată continuitatea instituțională pentru Consiliul Superior al Magistraturii.

Mulțumesc.

Doresc succes tuturor candidaților!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Stimați colegi, este timpul să trecem la vot.

Rog secretarii să strige lista. începem cu Senatul și după votare continuăm cu pauza.

Reluăm lucrările la orele 14,00, pentru că va fi greu să refacem cvorumul după ce va fi strigat catalogul celor două Camere.

Domnule secretar, aveți cuvântul!

Procedura de vot ați reținut-o?

Există întrebări asupra procedurii de vot?

 
 

Domnul Dumitru Badea:

Deci, domnii senatori:

Achim George - prezent

Aichimoaie Ionel - prezent

Alexandru Nicolae - prezent

Apostolache Victor - prezent

Ardelean Ioan - prezent

Avarvarei Ioan - prezent

Avram Gheorghe - prezent

Badea Nelu - prezent

Bădiceanu Nistor - prezent

Bădulescu Doru Laurian - prezent

Bălănescu Mihail - prezent

Baraș Ioan - prezent

Blaga Vasile - prezent

Bleahu Marcian David - prezent

Blejan Constantin - prezent

Bogdan Florin - prezent

Boiangiu Cornel - prezent

(Felicitări, Cornel!)

Boilă Matei - prezent

Bold Ion - prezent

Brânzan Emilian - prezent

Bucur Corneliu Ioan - prezent

Bunduc Gheorghe - prezent

Burghelea Ioan - prezent

Burtea Marcu - prezent

Buruiană Florin - prezent

Caraman Petru - prezent

Cataramă Viorel - prezent

Căncescu Aristotel Adrian - prezent

Câmpean Teodor - prezent

Cârciumaru Ion - prezent

Cerveni Niculae - prezent

Chiriacescu Sergiu - absent

Ciurtin Costică - prezent

Cotarcea Haralambie - prezent

Cozmâncă Octav - prezent

Crecan Augustin - prezent

Crețu Ioan - prezent

Csapo Iosif - prezent

Dide Nicolae - prezent

Dima Emil - prezent

Dobrescu Răsvan - prezent

Dobrescu Vasile - prezent

Drăgulescu Iosif Ștefan - prezent

Dumitrașcu Gheorghe - prezent

Dumitrescu Cristian Sorin - prezent

Dumitrescu Ticu Constantin - absent

Eckstein Kovács Péter - prezent

Făniță Triță - prezent

Feldman Radu Alexandru - prezent

Frunda György - prezent

Fuior Victor - prezent

Gabrielescu Valentin Corneliu - absent

Gaita Doru - prezent

Gavaliugov Corneliu Dorin - prezent

Găvănescu Vicențiu - prezent

Gheorghiu Costel - absent

Gherman Oliviu - prezent

Ghițiu Paul - prezent

Glodean Voicu Valentin - absent

Grama Mihail - prezent

Hajdú Ményhert Gábor - prezent

Hauca Teodor - prezent

Huidu Dumitru - prezent

Ilie Aurel Constantin - prezent

Ilie Ștefan - prezent

Iliescu Ion - absent

Ion Vasile - prezent

Ionescu Cazimir Benedict - prezent

Ionescu Quintus-Mircea - prezent

Juravlea Petru - prezent

Kozsokar Gábor - prezent

Lăzărescu Dan Amedeu - prezent

Lörinczi Iuliu - prezent

Maior Liviu - prezent

Marcu Ion - absent

Marin Dan Stelian - prezent

Marinescu Bogdan Voinea - absent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

O clipă, domnule secretar.

Invit doi chestori - unul de la Senat și unul de la Cameră - să supravegheze urna.

Solicitare firească din partea parlamentarilor.

Poftiți, votați!

Acum supraveghez eu.

 
 

Domnul Dumitru Badea:

Marko Béla - prezent

Matetovici Mihai - prezent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul chestor Gavra Ioan, din partea Camerei Deputaților, și din partea Senatului vă rog să desemnați un chestor.

 
 

Domnul Dumitru Badea:

Meleșcanu Teodor - prezent

Mînzînă Ion - prezent

Moisin Ioan -

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Un chestor de la Majoritate.

 
 

Domnul Dumitru Badea:

Mortun Alexandru Ioan - prezent

Müller Constantin - prezent

Nicolaescu Sergiu - absent

Nicolai Marin - prezent

Ninosu Petre - prezent

Oprea Andreiu - prezent

Opriș Octavian - prezent

Paleologu Alexandru - absent

Pană Viorel Marian - prezent

Pașca Liviu Titus - absent

Păcuraru Paul - prezent

Pătru Nicolae - prezent

Păvălașcu Gheorghe - prezent

Petrescu Mihai - prezent

Plătică Vidovici Ilie - prezent

Pop Stelian Alexandru - prezent

Popa Mircea Dan - prezent

Popa Virgil - prezent

Popescu Dan Mircea - prezent

Popescu Virgil - prezent

Popovici Alexandru - prezent

Preda Elena - prezentă

Preda Florea - absent

Predescu Ion - prezent

Predilă Marin - prezent

Prisăcaru Ghiorghi - prezent

Pruteanu George Mihail - absent

Puskas Valentin-Zoltán - prezent

Roman Petre - absent

Sava Constantin - prezent

Săndulescu Șerban - prezent

Secrieru Dinu - prezent

Seres Denes - prezent

Sersea Nicolae - prezent

Solcanu Ion - prezent

Spineanu Ulm Nicolae - prezent

Stănoiu Mihaela Rodica - prezentă

Szab" Károly Ferenc - prezent

Ștefan Viorel - prezent

Știreanu Octavian - prezent

Șuteu Titus Lucian - prezent

Tambozi Justin - prezent

Tărăcilă Doru Ioan - absent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule secretar, vă mai întrerup o dată.

Stimați colegi, după votare urmează pauza de prânz.

Membrii Birourilor permanente vor participa la numărătoarea voturilor.

Revenim în plen la orele 14,00, pentru continuarea punctelor de pe ordinea de zi, și, evident, anunțarea rezultatului votării.

Continuați, vă rog!

 
 

Domnul Dumitru Badea:

Timofte Alexandru Radu - prezent

Tudor Corneliu Vadim - absent

Turianu Corneliu -

Ulici Laurențiu -

Ungureanu Vasile - prezent

Vasile Radu - absent

Vasiliu Constantin Dan - prezent

Vasiliu Eugen - prezent

Văcaru Vasile - absent

Văcăroiu Nicolae - prezent

Verestoy Attila - prezent

Vladislav Tiberiu - prezent

Vornicu Sorin Adrian - prezent

Vosganian Varujan - absent

Zavici Nicolae - prezent

Reiau absenții:

Domnul Chiriacescu Sergiu - prezent

Domnul Dumitrescu Ticu - absent

Făniță Triță - prezent

Gabrielescu Valentin Corneliu - absent

Gheorghiu Costel - absent

Glodean Voicu Valentin - absent

Marcu Ion - absent

Marinescu Voinea Bogdan - absent

Meleșcanu Teodor - absent

Nicolaescu Sergiu - absent

Paleologu Alexandru - absent

Pașca Liviu - absent

Preda Florea - absent

Pruteanu George Mihail - absent

Am terminat.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Camera Deputaților.

Domnul Sorin Lepșa, secretar.

Domnul Lepșa este tocmai în timpul unui interviu, îl întrerupe acum și va distribui buletinele de vot.

Iată, preia misiunea domnului Lepșa domnul secretar Mitrea.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Alba

Berciu Ion - prezent

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Județul Alba

Berciu Ion - prezent

Dărămuș Nicolae Octavian - prezent

Dumitrean Bazil - prezent

Pereș Alexandru - prezent

Popa Nicolae - prezent

Simedru Dan Coriolan - absent

Județul Arad

Bercea Florian - prezent

Calimente Mihăiță - prezent

Gheorghiof Titus Nicolae - prezent

Ghidău Radu - prezent

Putin Emil Livius Nicolae - prezent

Rațiu Ion - absent

Tokay György - absent

Județul Argeș

Cîrstoiu Ion - prezent

Ghibernea Dan - prezent

Ionescu Nicolae - absent

Leonăchescu Nicolae - prezent

Marin Gheorghe - prezent

Nanu Romeo - prezent

Pițigoi Barbu - prezent

Rizescu Sergiu George - prezent

Stan Vasile - prezent

Stănescu Alexandru - prezent

Județul Bacău

Corniță Ion - prezent

Dan Matei Agathon - absent

Darie Simion - prezent

Duțu Ion - prezent

Gheorghe Valeriu - prezent

Hrebenciuc Viorel - prezent

Irimescu Haralambie - prezent

Moiceanu Constantin - absent

Nistor Vasile - prezent

Pavel Vasile - prezent

Popa Aron - prezent

Județul Bihor

Bot Octavian - prezent

Cosma Liviu Ovidiu - prezent

Drecin Mihai - prezent

Negrău Mircea - prezent

Paneș Iosif - prezent

Rákoczi Ludovic - absent

Serac Florian - prezent

Székely Ervin Zoltán - prezent

Szilágyi Zsolt - prezent

Țepelea Gabriel - prezent

Județul Bistrița-Năsăud

Constantinescu Dan - prezent

Oltean Ioan - prezent

Pintea Ioan - prezent

Săndulescu Aureliu - prezent

Sonea Ioan - absent

Județul Botoșani

Afrăsinei Viorica - prezentă

Baban Ștefan - prezent

Hilote Eugen - prezent

Ioniță Nicu - prezent

Mihăilescu Petru - prezent

Popescu Emil Teodor - prezent

Sandu Dumitru - prezent

Județul Brașov

Babiuc Victor - absent

Bran Vasile - prezent

Cojocaru Radu - prezent

Gherasim Ion - prezent

Kovács Tiberiu - prezent

Sorin Lepșa - prezent

Moucha Romulus Ion - prezent

Secară Gheorghe - prezent

Tudose Florin - prezent

Județul Brăila

Alecu Paul - prezent

Bartoș Daniela - prezentă

Corâci Ioan - prezent

Dragu George - prezent

Șerban George - prezent

Văsioiu Horia - prezent

Județul Buzău

Albu Alexandru - prezent

Ceaușescu Gheorghe - absent

Morariu Todor - prezent

Papuc Aurel - prezent

Partal Petre - absent

Pâslaru Dumitru - prezent

Petrescu Ovidiu - prezent

Județul Caraș-Severin

Muscă Monica Octavia - prezentă

Oană Gheorghe - prezent

Spătaru Liviu - prezent

Sturza Popovici Cornel - prezent

Vilău Ioan - prezent

Județul Călărași

Bălăeț Mitică - prezent

Munteanu Ion - prezent

Naidin Petre - prezent

Pavelescu Claudiu - prezent

Sârbu Marian - prezent

Județul Cluj

Gavra Ioan - prezent

Ionescu Anton - absent

Konya Hamar Alexandru - prezent

Lăpușan Alexandru - absent

Matei Vasile - prezent

Mátis Eugen - absent

Miclăuș Vasile - prezent

Păcuraru Iuliu - prezent

Pop Iftene - prezent

Roman Ioan - absent

Vida Simiti Ioan - absent

Județul Constanța

Andrei Gheorghe - prezent

Ariton Gheorghe - prezent

Barde Tănase - absent

Botescu Ion - absent

Coșea Dumitru Mircea - prezent

Hașotti Puiu - prezent

Marinescu Sorin - prezent

Mazăre Radu Ștefan - absent

Nicolae Jianu - prezent

Niculescu-Duvăz - prezent

Onaca Dorel - absent

Osman Fedbi - prezent

Șaganai Nusfet - prezent

Județul Covasna

Birtalan Ákos - prezent

Márton Árpád Francisc - prezent

Tamás Sándor - prezent

Țurlea Petre - prezent

Vă rugăm să așteptăm că domnul Gavra nu și-a organizat bine sectorul.

Rog secretariatul să urgenteze aducerea buletinelor de vot.

Județul Dâmbovița

Ana Gheorghe - prezent

Boștinaru Victor - absent

D"rstaru Dorin - prezent

Enescu Ion - prezent

Neagu Romulus - prezent

Popa Daniela - prezentă

Popescu Irineu - absent

Rădulescu-Zoner-Șerban - prezent

Simion Florea - prezent

Județul Dolj

Berceanu Radu - absent

Brezniceanu Alexandru - prezent

Cazacu Vasile - prezent

Grigoraș Neculai - prezent

Ionescu Bogdan - prezent

Ionescu Gheorghe - prezent

Ioniță Mihail - absent

Manolescu Ana - prezentă

Matei Lucian - prezent

Nicolescu Mihai - prezent

Roșca Ioan - prezent

Vasilescu Nicolae - absent

Județul Galați

Bălan Marilena - absentă

Buruiană Daniela - prezentă

Ciumara Mircea - prezent

Gheciu Radu - prezent

Iacob Elena - prezentă

Manole Odisei - prezent

Mihu Victor - prezent

Nica Dan - prezent

Protopopescu Cornel - prezent

Sandu Florentin - prezent

Județul Giurgiu

Cristea Marin - prezent

Croitoru Mircea - prezent

Grigoriu Mihai - prezent

Radu Alexandru - prezent

Județul Gorj

Băbălău Constantin - prezent

Drumen Constantin - prezent

Nica Mihail - prezent

Pârgaru Ion - prezent

Popescu Bejat Ștefan - absent

Popescu Dumitru - prezent

Județul Harghita:

Antal István - absent

Asztalos Ferenc - prezent

Becsek Garda - prezent

Nagy Stefan - absent

Ráduly R"bert - prezent

Județul Hunedoara:

Ana Gheorghe - prezent

Dimitriu Sorin - absent

Giurescu Ion - prezent

Ifrim Dumitru - absent

Neacșu Ilie - prezent

Petreu Liviu - prezent

Priceputu Laurențiu - prezent

Șteolea Petru - absent

Județul Ialomița:

Bivolaru Gabriel - prezent

Cristea Gheorghe - prezent

Popa Virgil - prezent

Tarna Gheorghe - prezent

Județul Iași

Aferăriței Constantin - prezent

Baciu Mihai - prezent

Cotrutz Constantin - prezent

Dobre Traian - prezent

Dorin Mihai - prezent

Enache Marian - absent

Gazi Gherasim - prezent

Lupu Vasile - prezent

Mogoș Ion - prezent

Rânja Traian - prezent

Stanciu Anghel - absent

Stoica Mariana - absentă

Vintilă Dumitru Mugurel - absent

Județul Maramureș

Berciu Vasile - prezent

Böndi Gyöngyike - prezentă

Bud Nicolae - prezent

Godja Petru - prezent

Moldovan Petre - prezent

Pașcu Ioan Mircea - prezent

Remeș Decebal Traian - prezent

Ștefănoiu Luca - absent

Județul Mehedinți

Barbaresso Emanoil - prezent

Honcescu Ion - prezent

Micle Radu - prezent

Nicolicea Eugen - prezent

Raicu Romulus - prezent

Județul Mureș

Elek Barna - absent

Filipescu Ileana - prezentă

Kakasi Alexandru - prezent

Kelemen Attila - prezent

Kerekes Károly - prezent

Lădariu Lazăr - prezent

Mureșan Ioan - absent

Pop Leon Petru - prezent

Popa Ioan Mihai - absent

Județul Neamț

Bivolaru Ioan - prezent

Bujor Liviu - prezent

Burlacu Viorel - prezent

Cazan Gheorghe Romeo - prezent

Hlinschi Mihai - prezent

Radu Elena Cornelia - prezentă

Rădulescu Cristian - prezent

Țocu Iulian Costel - absent

Județul Olt

Achimescu Victor - prezent

Argeșanu Valentin - prezent

Arghezi Mitzura - prezentă

Georgescu Florin - prezent

Grădinaru Nicolae - absent

Groza Nicolae - prezent

Kovacs Carol - absent

Județul Prahova

Antonescu Nicolae - prezent

Avramescu Constantin - prezent

Barbăroșie Victor - prezent

Ivănescu Paula - prezentă

Moldoveanu Eugenia - absentă

Moroianu Adrian - absent

Munteanu Mircea - prezent

Opriș Remus - prezent

Ruse Corneliu - absent

Tudor Marcu - prezent

Sirețeanu Mihail - absent

Vasilescu Valentin - prezent

Județul Satu Mare

Biriș Anamaria Mihaela - prezentă

Gavrilaș Teodor - absent

Dragoș Iuliu - prezent

Pécsi Francisc - prezent

Pop Viorel - prezent

Varga Attila - prezent

Județul Sălaj

Bara Radu Liviu - prezent

Chichișan Miron - prezent

Vetișanu Vasile - prezent

Vida Iuliu - absent

Județul Sibiu

Dejeu Gavril - absent

Galic Lia - prezentă

Pantiș Sorin - absent

Șincai Ovidiu - prezent

Trifu Romeo - prezent

Vâlcu Mircea - prezent

Vittstock Wolfgang - absent

Județul Suceava

Babiaș Iohan - prezent

Bejinariu Petru - prezent

Chiriac Mihai - absent

Ionescu Marina - prezentă

Iorga Leonida Lari - prezentă

Mândroviceanu Vasile - prezent

Nicolaiciuc Vichentie - prezent

Palade Dan - prezent

Panteliuc Vasile - prezent

Sandu Alecu - prezent

Vataman Dorin - prezent

Vitcu Mihai - prezent

Județul Teleorman

Buga Florea - absent

Cândea Vasile - prezent

Ianculescu Marian - prezent

Marineci Ionel - prezent

Noica Nicolae - absent

Spiridon Didi - prezent

Videanu Adriean - absent

Județul Timiș

Bárányi Francisc - absent

Drăgănescu Ovidiu - prezent

Dugulescu Petru - prezent

Glăvan Ștefan - prezent

Gvozdenovici Slavomir - prezent

Miloș Aurel - prezent

Puwak Hildegard - prezentă

Stanca Teodor - prezent

Șerban Gheorghe - prezent

Tabără Valeriu - prezent

Tăvală Tănase - prezent

Județul Tulcea

Antonescu Crin - absent

Fenoghen Sevastian - prezent

Lazia Ion - absent

Meșca Sever - prezent

Vaida Francisc - prezent

Județul Vaslui

Băsescu Traian -

Buzatu Dumitru - prezent

Dan Marțian - prezent

Ghiga Vasile - prezent

Ignat Ștefan - prezent

Mera Alexandru - prezent

Petrescu Virgil - prezent

Județul Vâlcea

Decuseară Jean - prezent

Dumitrașcu Laurențiu - prezent

Gaspar Acsinte - prezent

Sabău Traian - prezent

Stancov George - prezent

Vâlceanu Gheorghe - prezent

Județul Vrancea

Albu Gheorghe - prezent

Mânea Radu - prezent

Mitrea Miron - prezent

Nichita Dan - prezent

Udrea Florian - prezent

Dumitriu Carmen - prezentă

Municipiul București

Andronescu Ecaterina - absentă

Badea Alexandru - prezent

Boda Iosif - absent

Chiliman Andrei - prezent

Ciontu Corneliu - prezent

Cunescu Sergiu - prezent

Diaconescu Ion - prezent

Dobrescu Smaranda - prezentă

Dorian Dorel - prezent

Dumitrescu Paul Adrian - prezent

Furo Iuliu - prezent

Gheorghiu Mihai - prezent

Iliescu Valentin - prezent

Ionescu Alexandru - prezent

Ionescu Constantin - absent

Ionescu-Galbeni-Niculae - prezent

Iorgulescu Adrian - absent

Macarie Sergiu - prezent

Năstase Adrian - prezent

Negoiță Gheorghe Liviu - prezent

Pambuccian Varujan - prezent

Petrescu Silviu - prezent

Popescu Ioan Dan - absent

Popescu-Tăriceanu-Călin - prezent

Raica Florica Rădița - prezentă

Sassu Alexandru - prezent

Severin Adrian - prezent

Stănescu Mihai Sorin - prezent

Stoica Valeriu - prezent

Teculescu Constantin - prezent

Voicu Mădălin - prezent

Weber Ernest Otto - absent

Județul Ilfov

Lixăndroiu Viorel - prezent

Neagu Victor - prezent

Păunescu Costel - prezent

Petrovici Silvia - prezentă

La Constanța - Botescu - prezent, la Vâlcea - Lazia - prezent, la Mureș - Elek - prezent. Mai e cineva?… la Sălaj - Vida Iuliu - prezent, la Bihor - Szilágyi - prezent. Dacă mai sunt colegi care au venit între timp? Roman Ioan, de la Cluj - prezent.

PAUZĂ

DUPĂ PAUZĂ

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Reluăm ședința noastră de astăzi. Invit secretarii de ședință cu rezultatul votului.

Domnul secretar Sorin Lepșa are cuvântul pentru a anunța rezultatul votării.

Vă rog să faceți liniște în sală!

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

"Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unor magistrați în Consiliul Superior al Magistraturii.

În temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de către deputați și senatori asupra candidaților propuși pentru a fi aleși în Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 132 din Constituție, art. 86 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, s-au constatat următoarele:

Candidați din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Se aleg 3 membri în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor: 485.

Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 402

Numărul total de voturi exprimate: 402

Numărul de voturi anulate: 9

Numărul total de voturi valabil exprimate: 393.

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

1. Rotar Gheorghe - adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție: voturi pentru: 31, voturi contra: 362.

2. Teodorescu Vasile - prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție: voturi pentru: 318, voturi contra: 75.

3. Ionescu Ion - procuror șef de secție: voturi pentru: 178, voturi contra: 215.

4. Voinea Dan - procuror șef de secție: voturi pentru 44, voturi contra: 349.

5. Ivan Constantin Virgil - procuror-adjunct de șef de secție: voturi pentru: 19, voturi contra: 374.

6. Țuculeanu Alexandru - procuror șef de secție: voturi pentru: 302, voturi contra: 91.

7. Nichita Gheorghe - procuror șef de secție: voturi pentru: 171, voturi contra: 222.

8. Cochinescu Nicolae - procuror șef de serviciu: voturi pentru: 38, voturi contra: 355.

Candidați din partea Adunărilor Generale ale Curților de Apel.

Se aleg 6 membri în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor: 485.

Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 402.

Numărul total de voturi exprimate: 402.

Numărul de voturi anulate: 21.

Numărul total de voturi valabil exprimate: 381.

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

1. Diaconu Valeriu - președintele Curții de Apel Iași - voturi pentru: 13, voturi contra: 368.

2. Cornoiu Dănuț - președintele Curții de Apel Pitești - voturi pentru: 182, voturi contra: 199.

3. Banciu Horia Iancu Victor - vicepreședintele Curții de Apel Târgu-Mureș - voturi pentru: 33, voturi contra: 348.

4. Boar Ana - președintele Curții de Apel Timișoara - voturi pentru: 357, voturi contra: 24.

5. Manoliu Paul - președintele Curții de Apel Suceava – voturi pentru: 20, voturi contra: 361.

6. Pantea Viorel - vicepreședintele Curții de Apel Oradea - voturi pentru: 41, voturi contra: 340.

7. Culcea Vasile - președintele Curții de Apel Brașov - voturi pentru: 297, voturi contra: 84.

8. Turcu Ion - președintele Curții de Apel Cluj - voturi pentru: 216, voturi contra: 165.

9. Roșca Maria Iulia - președintele Curții de Apel Galați - voturi pentru: 14, voturi contra: 367.

10. Comșa Mircea - președintele Curții de Apel Alba Iulia - voturi pentru: 16, voturi contra: 365.

11. Iacob Cornel - președintele Curții de Apel Bacău - voturi pentru: 318, voturi contra: 63.

12. Giroveanu Radu - președintele Curții de Apel București - voturi pentru: 194, voturi contra: 187.

13. Voicu Marin - președintele Curții de Apel Constanța - voturi pentru: 158, voturi contra: 223.

14. Furtună Constantin - președintele Curții de Apel Craiova - voturi pentru: 296, voturi contra: 85.

15. Fava Ioan Nicolae - președintele Curții de Apel Ploiești - voturi pentru: 9, voturi contra: 372.

16. Buga Cezar - președintele Curții Militare de Apel - voturi pentru: 15, voturi contra: 366.

Candidați din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București - se aleg 2 membri în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor: 485.

Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 402.

Numărul total de voturi exprimate: 402.

Numărul de voturi anulate: 7.

Numărul total de voturi valabil exprimate: 395.

Din numărul voturilor rezultă următoarele:

1. Popa Dan - procuror general, voturi pentru: 30, voturi contra: 365.

2. Ghiciu Pașcu - procuror general-adjunct, voturi pentru: 155, voturi contra: 240.

3. Ivașcu Adrian - procuror șef de secție, voturi pentru: 27, voturi contra: 368.

4. Mihai Maria Despina - procuror general-adjunct, voturi pentru: 285, voturi contra: 110.

5. Țârlea Carmen Adriana - procuror inspector, voturi pentru: 37, voturi contra: 358.

6. Dăscălescu Liviu - procuror inspector, voturi pentru: 184, voturi contra: 211.

Ca urmare a faptului că au întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, minim 202, cerută de art. 38 alin. 7 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României alege următorii membri în Consiliul Superior al Magistraturii:

Din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție:

1. Domnul Teodorescu Vasile, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

2. Domnul Țuculescu Alexandru, procuror șef de secție.

Din partea Adunărilor Generale ale Curților de Apel:

1. Doamna Boar Ana, președintele Curții de Apel Timișoara.

2. Domnul Iacob Cornel, președintele Curții de Apel Bacău.

3. Domnul Culcea Vasile, președintele Curții de Apel Brașov.

4. Domnul Turcu Ion, vicepreședintele Curții de Apel Cluj.

5. Domnul Furtună Constantin, președintele Curții de Apel Craiova.

Din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

1. Doamna Mihai Maria Despina, procuror general-adjunct.

Pentru locurile rămase neocupate urmează să se organizeze un nou tur de scrutin la care vor participa toți candidații nealeși.

Proces-verbal încheiat astăzi, 3 iunie 1998. Semnează membrii Birourilor permanente ale celor două Camere".

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați,

Să felicităm noii membri aleși în Consiliul Superior al Magistraturii și să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. (Aplauze.)

Pentru că un lucru început trebuie terminat, noi vă propunem să procedăm la un al doilea tur de scrutin, mai sunt doar 3 membri de desemnat și pentru mai multă eficiență în lucrările noastre aș sugera să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, cât se tipăresc buletinele de vot cu candidații care au rămas. în momentul în care sunt tipărite buletinele de vot, procedăm la următorul tur de scrutin. Cât se numără voturile noi continuăm lucrările; vor participa la numărare membrii Birourilor permanente, alții decât cei care sunt în prezidiu și astfel vom reuși să mai cuprindem unele puncte de pe ordinea de zi.

Obiecțiuni?

Domnul deputat Gheorghiu.

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

Domnule președinte, domnilor senatori și deputați,

În numele Grupurilor parlamentare P.N.L. cerem o pauză de 15 minute pentru consultări.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Iată ce vă propun eu: această pauză pentru consultări să o luăm când avem tipărite buletinele de vot, înaintea votării Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că oricum, după pauza de consultări intrăm la vot, strigând colegii, care vor fi mai ușor de adus în sală, prin listă, decât în varianta propusă de dumneavoastră.

Vă rog să agreați această propunere, pentru că - înțeleg - consultarea urmează să se facă în vederea alegerii membrilor în Consiliul Superior. Și cred că este varianta cea mai bună.

Domnul deputat Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte de ședință,

Grupurile noastre parlamentare sunt de acord cu propunerea făcută de liderul Grupului P.N.L. și în acest timp, cât are loc această consultare la nivelul fiecărui grup parlamentar, se tipăresc buletinele de vot.

Mai mult durează ștampilarea buletinelor decât întocmirea lor, fiind în calculator aceste buletine de vot.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Rugăm staff-ul Camerei Deputaților să procedeze cu maximă rapiditate, iar grupurile parlamentare sunt convocate la sala fiecărui grup din Camera Deputaților.

Acum, pauză.

Reluăm lucrările la 15,25.

PAUZĂ

DUPĂ PAUZĂ

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnilor senatori și deputați,

Reluăm lucrările Parlamentului.

Invităm din nou secretarii de ședință pentru a striga lista în vederea distribuirii buletinelor de vot.

Camera Deputaților mai întâi.

Domnul secretar al Camerei Deputaților, Sorin Lepșa, are cuvântul pentru a striga lista. Doi chestori să supravegheze urna, și domnul secretar Badea să distribuie buletinele de vot.

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Județul Alba.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

O clipă, domnul Lepșa, să vedem dacă celălalt secretar de ședință este gata cu buletinele de vot. Nu? Buletinele de vot sunt aici? Da.

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Județul Alba

Berciu Ion - absent

Dărămuș Nicolae - prezent

Dumitrean Bazil - prezent

Pereș Alexandru - prezent

Popa Nicolae - absent

Simedru Dan Coriolan - absent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Rugăm doi chestori să supravegheze urnele.

O clipă, domnule secretar, procedura de vot se cunoaște? Deci rămâne unul pe fiecare listă, unul pe buletinul nr. 1, unul pe buletinul 2, unul pe buletinul nr. 3. Restul tăiați!

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Deci se taie, nu se încercuiește, și dacă este mai mult de unul rămas pe listă este vot nul.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Repetăm: au fost 9 buletine anulate pentru că distinșii colegi senatori, sau poate deputați, în loc să taie au încercuit.

Deci renunțați la încercuit, doar tăiați pe cei nedoriți.

Continuați!

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Județul Arad

Bercea Florian - absent

Calimente Mihăiță - absent

Gheorghiof Titu - prezent

Ghidău Radu - absent

Putin Emil - prezent

Rațiu Ion - absent

Tokay György - absent

Județul Argeș

Cîrstoiu Ion - prezent

Ghibernea Dan - absent

Ionescu Nicolae - absent

Leonăchescu Nicolae - absent

Marin Gheorghe - prezent

Nanu Romeo - absent

Pițigoi Barbu - prezent

Rizescu Sergiu - prezent

Stan Vasile - absent

Stănescu Alexandru - absent

Județul Bacău

Corniță Ion - prezent

Dan Matei Agathon - absent

Darie Simion - absent

Duțu Ion - prezent

Gheorghe Valeriu - prezent

Hrebenciuc Viorel - prezent

Irimescu Haralambie - prezent

Moiceanu Constantin - prezent

Nistor Vasile - prezent

Pavel Vasile - prezent

Popa Aron - prezent

Județul Bihor

Bot Octavian - absent

Cosma Liviu - absent

Drecin Mihai Dorin - absent

Negrău Mircea - absent

Paneș Iosif - prezent

Rákoczi Ludovic - absent

Serac Florian - prezent

Székely Ervin - prezent

Szilágyi Zsolt - prezent

Țepelea Gabriel - prezent

Județul Bistrița-Năsăud

Constantin Dan - absent

Oltean Ioan - prezent

Pintea Ioan - prezent

Săndulescu Aureliu - prezent

Sonea Ioan - absent

Județul Botoșani

Afrăsinei Viorica - absentă

Baban Ștefan - prezent

Hilote Eugen - prezent

Ioniță Nicu - absent

Mihăilescu Șerban - prezent

Popescu Emil - absent

Sandu Dumitru - absent

Județul Brașov

Babiuc Victor - absent

Bran Vasile - absent

Cojocaru Radu - absent

Gherasim Ion - absent

Kovács Tiberiu - prezent

Lepșa Sorin - prezent

Moucha Romulus - prezent

Secară Gheorghe - prezent

Tudose Florin - absent

(s-a reluat - Sandu Dumitru - prezent)

Județul Brăila

Alecu Aurelian Paul - absent

Bartoș Daniela - absentă

Corâci Ioan - prezent

Dragu George - prezent

Șerban George - prezent

Văsioiu Horia - prezent

Județul Buzău

Albu Alexandru - absent,
prezent

Ceaușescu Gheorghe - absent

Morariu Teodor - prezent

Papuc Aurel - prezent

Partal Petre - absent

Pâslaru Dumitru - prezent

Petrescu Ovidiu - absent

Județul Caraș-Severin

Muscă Monica - prezentă

Oană Gheorghe - prezent

Spătaru Liviu - prezent

Sturza Popovici - prezent

Vilău Ioan - absent

Județul Călărași

Bălăeț Mitică - absent

Munteanu Ion - absent

Naidin Petre - prezent

Pavelescu Claudiu - prezent

Sârbu Marian - prezent

Județul Cluj

Gavra Ioan - absent

Ionescu Anton - absent

Kînya Hamar - prezent

Lăpușan Alexandru - absent

Matei Vasile - prezent

Mátis Eugen - prezent

Miclăuș Vasile - prezent

Păcurariu Iuliu - prezent

Pop Iftene - prezent

Roman Ioan - absent

Vida Simiti - absent

Județul Constanța

Andrei Gheorghe - prezent

Ariton Gheorghe - prezent

Barde Tănase - absent

Botescu Ion - prezent

Coșea Dumitru Mircea - prezent

Hașotti Puiu - prezent

Marinescu Sorin - prezent

Mazăre Radu - absent

Nicolae Jianu - prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan - absent

Onaca Dorel - absent

Osman Fedbi - prezent

Șaganai Nusfet - prezent

Județul Covasna

Birtalan Ákos - prezent

Márton Árpád - prezent

Tamás Sándor - absent

Țurlea Petre - absent

Județul Dâmbovița

Ana Gheorghe - absent

Boștinaru Victor - absent

Dîrstaru Dorin - absent

Enescu Ion - prezent

Neagu Romulus - prezent

Popa Daniela - absentă

Popescu Irineu - absent

Rădulescu-Zoner-Șerban - prezent

Simion Florea - prezent

Județul Dolj

Berceanu Radu - absent

Brezniceanu Alexandru - prezent

Cazacu Vasile - absent

Grigoraș Neculai - prezent

Ionescu Bogdan - prezent

Ionescu Gheorghe - prezent

Ioniță Mihai - absent

Manolescu Oana - prezentă

Matei Lucian - prezent

Nicolescu Mihai - prezent

Roșca Ioan - prezent

Vasilescu Nicolae - absent

Județul Galați

Bălan Marilena - absentă

Buruiană Daniela - absentă

Ciumara Mircea - prezent

Gheciu Radu - prezent

Iacob Elena - prezentă

Manole Odisei - prezent

Mihu Victor - prezent

Nica Dan - prezent

Protopopescu Cornel - absent

Sandu Ion - prezent

Județul Giurgiu

Cristea Marin - prezent

Croitoru Mircea - prezent

Grigoriu Mihai - prezent

Radu Alexandru - absent

Județul Gorj

Băbălău Constantin - prezent

Drumen Constantin - prezent

Nică Mihai - prezent

Pârgaru Ion - prezent

Popescu Bejat Ștefan - absent

Popescu Dumitru - absent

Județul Harghita

Antal István - absent

Asztalos Ferenc - prezent

Becsek Garda Dezideriu - prezent

Nagy Stefan - absent

Ráduly R"bert - prezent

Județul Hunedoara

Ana Gheorghe - prezent

Dimitriu Sorin - absent

Giurescu Ion - prezent

Ifrim Dumitru - absent

Neacșu Ilie - absent

Petreu Liviu - prezent

Priceputu Laurențiu - absent

Șteolea Petru - absent

Județul Ialomița

Bivolaru Gabriel - prezent

Cristea Gheorghe - prezent

Popa Virgil - absent

Tarna Gheorghe - prezent

Județul Iași

Aferăriței Constantin - prezent

Baciu Mihai - prezent

Cotrutz Constantin - absent

Dobre Traian - absent

Dorin Mihai - prezent

Enache Marian - absent

Gazi Gherasim - absent

Lupu Vasile - prezent

Mogoș Ioan - prezent

Rânja Traian - prezent

Stanciu Anghel - absent, prezent

Stoica Mariana - absentă

Vintilă Mugurel - absent

Județul Maramureș

Așteptați, domnilor, vă rog, cei care au așteptat o să mai strig la sfârșit că sunt foarte mulți și dacă fiecare vine aici nu o să mai putem…

Berci Vasile - prezent

Böndi Gyöngyike - prezentă

Bud Nicolae - prezent

Godja Petru - absent

Moldovan Petru - prezent

Pașcu Mircea - prezent

Remeș Decebal - prezent

Ștefănoiu Luca - absent

Județul Mehedinți

Barbaresso Dan - prezent

Honcescu Ion - prezent

Micle Ulpiu - prezent

Nicolae Eugen - prezent

Raicu Romulus - absent

Județul Mureș

Elek Barna - absent

Filipescu Ileana - prezentă

Kakasi Alexandru - absent

Kelemen Attila - absent

Kerekes Károly - prezent

Lădariu Lazăr - prezent

Mureșan Ion - absent

Pop Leon - prezent

Popa Ioan Mihai - absent

Județul Neamț

Bivolaru Ioan - prezent

Bujor Liviu - prezent

Burlacu Viorel - prezent

Cazan Gheorghe - prezent

Hlinschi Mihai - absent

Radu Gabriela - absentă, prezentă

Rădulescu Cristian - absent

Țocu Iulian - absent

Județul Olt

Achimescu Ștefan - absent

Argeșanu Valentin - prezent

Arghezi Mitzura - prezentă

Georgescu Florin - prezent

Grădinaru Nicolae - absent

Groza Nicolae - prezent

Kovacs Carol - absent

Județul Prahova

Antonescu Nicolae - absent

Avramescu Constantin - absent

Barbăroșie Victor - prezent

Ivănescu Paula - prezentă

Moldoveanu Eugenia - absentă

Moroianu Geamăn Adrian - absent

Munteanu Mircea - prezent

Opriș Remus - prezent

Ruse Corneliu - absent

Sirețeanu Mihai - absent

Tudor Marcu - prezent

Vasilescu Valentin - prezent

Județul Satu Mare

Biriș Anamaria - prezentă

Dragoș Iuliu - prezent

Gavrilaș Teodor - absent

Pécsi Francisc - prezent

Pop Viorel - prezent

Varga Attila - prezent

Județul Sălaj

Bara Radu Liviu - prezent

Chichișan Miron - prezent

Vetișanu Vasile - prezent

Vida Iuliu - prezent

Județul Sibiu

Dejeu Gavril - absent

Lia Galic - absentă

Pantiș Sorin - absent

Șincai Ovidiu - absent

Trifu Romeo - absent

Vâlcu Mircea -absent, prezent

Wittstock Wolfgang - absent

Județul Suceava

Babiaș Peter - absent

Bejinariu Petru - prezent

Chiriac Mihai - absent

Ionescu Marina - absentă

Iorga Leonida Lari - absentă

Mândroviceanu Vasile - absent

Nicolaiciuc Vichentie - absent

Palade Dan - prezent

Panteliuc Vasile - prezent

Sandu Alecu - prezent

Vataman Dorin - prezent

Vitcu Mihai - prezent

Județul Teleorman

Buga Florea - absent

Cândea Vasile - absent

Ianculescu Marian - absent

Marineci Ionel - prezent

Noica Nicolae - absent

Spiridon Didi - absent

Videanu Adriean - absent

Județul Timiș

Bárány Francisc - absent

Drăgănescu Ovidiu - prezent

Dugulescu Petru - absent

Glăvan Ștefan - prezent

Gvozdenovici Slavomir - absent

Miloș Aurel - prezent

Puwak Hildegard - prezentă

Stanca Teodor - prezent

Am o rugăminte, domnul Cânda, mai strig o dată lista, că așa vine fiecare.

Șerban George - prezent

Tabără Valeriu - prezent

Tăvală Tănase - prezent

Județul Tulcea

Antonescu Laurențiu Crin - absent

Fenoghen Sevastian - prezent

Lazia Ion - prezent

Meșca Sever - absent

Vaida Francisc-Atila - prezent

Județul Vaslui

Băsescu Traian - absent

Buzatu Dumitru - prezent

Dan Marțian - prezent

Ghica Vasile - prezent

Ignat Ștefan - prezent

Mera Liviu Alexandru - prezent

Petrescu Virgil - prezent

Județul Vâlcea

Decuseară Jean - absent

Dumitrașcu Laurențiu - prezent

Gaspar Acsinte - prezent

Sabău Traian - prezent

Stancov George-Iulian - absent

Vâlceanu Gheorghe - prezent

Județul Vrancea

Albu Gheorghe - prezent

Dumitriu Carmen - prezentă

Mânea Radu - prezent

Mitrea Miron Tudor - prezent

Nichita Dan - prezent

Udrea Florian - prezent

Municipiul București

Andronescu Ecaterina - absentă

Badea Alexandru - prezent

Boda Iosif - absent

Chiliman Andrei Ioan - prezent

Ciontu Corneliu - absent

Cunescu Sergiu - prezent

Diaconescu Ion - prezent

Dobrescu Smaranda - prezentă

Dorian Dorel - absent

Dumitrescu Adrian - absent

Furo Iuliu - prezent

Gheorghiu Mihai - absent

Iliescu Valentin - prezent

Ionescu Alexandru - prezent

Ionescu Constantin - absent

Ionescu-Galbeni Nicolae-Vasile-
Constantin - prezent

Iorgulescu Adrian - absent

Macarie Sergiu - prezent

Năstase Adrian - prezent

Negoiță Liviu - absent

Pambuccian Varujan - absent

Petrescu Silviu - prezent

Popescu Ioan Dan - absent

Popescu-Tăriceanu-Călin - absent

Raica Florica - prezentă

Sassu Alexandru - absent

Severin Adrian - prezent

Stănescu Mihai - prezent

Stoica Valeriu - prezent

Teculescu Constantin - absent

Voicu Mădălin - absent

Weber Ernest Otto - absent

Județul Ilfov

Lixăndroiu Viorel - prezent

Neagu Victor - prezent

Păunescu Costel - prezent

Petrovici Silvia - absentă

Cei care nu s-au auzit strigați, rog să poftească!

Județul Alba

Popa Nicolae - prezent

Județul Arad

Calimente Mihăiță - prezent

Berciu Ion - prezent

Județul Argeș

Stănescu Alexandru - prezent

Județul Bacău

Darie Simion - prezent

Județul Brașov

Gherasim Ion Andrei - prezent

Bran Vasile - prezent

Județul Bihor

Bot Octavian - prezent

Județul Brăila

Alecu Aurelian Paul - prezent

Județul Botoșani

Afrăsinei Viorica - prezentă

Ioniță Nicu - prezent

Județul Caraș-Severin

Vilău Ioan Adrian - prezent

Județul Cluj

Roman Ioan - prezent

Județul Dâmbovița

D"rstaru Dorin - prezent

Județul Dolj

Cazacu Vasile Mircea - prezent

Județul Neamț

Hlinschi Mihai - prezent

Județul Sibiu

Șincai Ovidiu - prezent

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Prezența pentru Senat

Domnul Dumitru Badea

Achim George - absent

Aichimoaie Ionel - prezent

Alexandru Nicolae - prezent

Apostolache Victor - prezent

Ardelean Ioan - prezent

Avarvarei Ioan - absent

Avram Gheorghe - absent

Badea Dumitru - prezent

Badea Nelu - prezent

Bădiceanu Nistor - prezent

Băraș Ioan - prezent

Bădulescu Doru Laurian - prezent

Bălănescu Mihail - prezent

Blaga Ioan - absent

Bleahu Marcian David - prezent

Blejan Constantin - prezent

Bogdan Florin - prezent

Boiangiu Cornel - prezent

Boilă Matei - prezent

Bold Ioan - prezent

Brânzan Emilian - prezent

Bucur Ioan Corneliu - prezent

Bunduc Gheorghe - prezent

Burghelea Ioan - prezent

Burtea Marcu - absent

Buruiană Florin - prezent

Caraman Petru - prezent

Cataramă Viorel - prezent

Căncescu Aristotel Adrian - absent

Câmpean Teodor - prezent

Cârciumaru Ion - prezent

Cerveni Niculae - absent

Chiriacescu Sergiu - prezent

Ciurtin Costică - prezent

Cotarcea Haralambie - prezent

Cozmâncă Octav - prezent

Crecan Augustin - prezent

Crețu Ioan - prezent

Csap" Iosif - prezent

Dide Nicolae - prezent

Dima Emil - prezent

Dobrescu Răsvan - prezent

Dobrescu Vasile - prezent

Drăgulescu Iosif Ștefan - prezent

Dumitrașcu Gheorghe - prezent

Dumitrescu Cristian - prezent

Dumitrescu Ticu Constantin - prezent

Făniță Triță - prezent

Feldman Alexandru Radu - prezent

Frunda György - absent

Fuior Victor - prezent

Gabrielescu Valentin - absent

Gaita Doru - prezent

Gavaliugov Corneliu Dorin - prezent

Găvănescu Vicențiu - prezent

Gheorghiu Costel - absent

Gherman Oliviu - prezent

Ghițiu Paul - absent

Glodean Voicu Valentin - absent

Grama Mihail - prezent

Hajdú Ményhert Gábor - prezent

Hauca Teodor - prezent

Huidu Dumitru - prezent

Ilie Aurel Constantin - prezent

Ilie Ștefan - prezent

Iliescu Ion - absent

Ion Vasile - prezent

Ionescu Cazimir Benedict - absent

Ionescu-Quintus Mircea - prezent

Juravlea Petru - prezent

Kozsokár Gábor - prezent

Lăzărescu Dan Amedeu - absent

Lorinczi Iuliu - prezent

Maior Liviu - prezent

Marcu Ion - absent

Marin Dan Stelian - prezent

Marinescu Voinea Bogdan - absent

Mark" Béla - absent

Matetovici Mihai - prezent

Meleșcanu Teodor - absent

Mînzînă Ion - prezent

Moisin Ioan - prezent

Mortun Alexandru Ioan - prezent

Müller Constantin - prezent

Nicolaescu Sergiu - absent

Nicolai Marin - prezent

Ninosu Petre - prezent

Oprea Andreiu - prezent

Opriș Octavian - prezent

Paleologu Alexandru - absent

Pană Viorel Marian - absent

Pașca Liviu Titus - absent

Păcuraru Paul Nicolae Anton - absent

Pătru Nicolae - absent

Păvălașcu Gheorghe - prezent

Petrescu Mihai - absent

Plătică-Vidovici Ilie - prezent

Pop Stelian Alexandru - absent

Popa Mircea Ioan - prezent

Popa Virgil - absent

Popescu Dan Mircea - prezent

Popescu Virgil - prezent

Popovici Alexandru - prezent

Preda Elena - absentă

Preda Florea - absent

Predescu Ion - prezent

Predilă Marin - prezent

Prisăcaru Ghiorghi - absent

Pruteanu George Mihail - absent

Puskas Valentin-Zoltán - prezent

Roman Petre - absent

Sava Constantin - prezent

Săndulescu Șerban - prezent

Secrieru Dinu - prezent

Seres Denes - prezent

Sersea Nicolae - prezent

Solcanu Ion - absent

Spineanu Ulm Nicolae - absent

Stănoiu Mihaela Rodica - prezentă

Szab" Károly Ferenc - prezent

Ștefan Viorel - prezent

Știreanu Octavian - prezent

Șuteu Titus Lucian - prezent

Tambozi Justin - absent

Tărăcilă Doru Ioan - prezent

Timofte Alexandru Radu - prezent

Tocaci Emil - prezent

Tudor Corneliu Vadim - absent

Turianu Corneliu - prezent

Ulici Laurențiu - absent

Ungureanu Vasile - absent

Vasile Radu - absent

Vasiliu Constantin Dan - prezent

Vasiliu Eugen - prezent

Văcaru Vasile - absent

Văcăroiu Nicolae - prezent

Verestoy Attila - prezent

Vladislav Tiberiu - prezent

Vornicu Sorin Adrian - absent

Vosganian Varujan - prezent

Zavici Nicolae - prezent

Domnul Sorin Victor Lepșa

"Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unor magistrați în Consiliul Superior al Magistraturii.

În temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, în turul 2 de scrutin, asupra candidaților propuși pentru a fi aleși în Consiliul Superior al Magistraturii, în locurile neocupate în primul tur de scrutin, conform art. 132 din Constituție, art. 86 și 87 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, și au constatat următoarele:

Candidați din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

- se alege un membru în Consiliul Superior al Magistraturii -

1. Numărul total al deputaților și senatorilor: 485

2. Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 321

3. Numărul total de voturi exprimate: 321

4. Numărul total de voturi anulate: 13

5. Numărul total de voturi valabil exprimate: 308

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

1. Rotar Gheorghe - adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

Voturi pentru: 8

Voturi contra: 300

2. Ionescu Ioan - procuror șef de secție

Voturi pentru: 147

Voturi contra: 161

3. Voinea Dan - procuror - șef de secție

Voturi pentru: 6

Voturi contra: 302

4.IvanConstantinVirgil-procuror-adjunctșefdesecție

Voturi pentru: 1

Voturi contra: 307

5. Nichita Gheorghe - procuror șef de secție

Voturi pentru: 140

Voturi contra: 168

6. Cochinescu Nicolae - procuror șef de serviciu

Voturi pentru: 3

Voturi contra: 305

Candidați din partea adunărilor generale ale Curții de Apel

Se alege un membru în Consiliul Superior al Magistraturii

1. Numărul total al deputaților și senatorilor: 485

2. Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 321

3. Numărul total de voturi exprimate: 321

4. Numărul total de voturi anulate: 7

5. Numărul total de voturi valabil exprimate: 314

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

1. Diaconu Valeriu - președintele Curții de Apel Iași

Voturi pentru: 0

Voturi contra: 314

2. Cornoiu Dănuț - președintele Curții de Apel Pitești

Voturi pentru: 156

Voturi contra: 158

3. Banciu Horea-Iancu-Victor - vicepreședintele Curții de Apel Târgu-Mureș

Voturi pentru: 1

Voturi contra: 313

4. Manoliu Paul - președintele Curții de Apel Suceava

Voturi pentru: 1

Voturi contra: 313

5. Pantea Viorel - vicepreședintele Curții de Apel Oradea

Voturi pentru: 1

Voturi contra: 313

6. Roșca Maria-Iulia - președintele Curții de Apel Galați

Voturi pentru: 2

Voturi contra: 312

7. Comșa Mircea - președintele Curții de Apel Alba-Iulia

Voturi pentru: 4

Voturi contra: 310

8. Giroveanu Radu - președintele Curții de Apel București

Voturi pentru: 137

Voturi contra: 177

9. Voicu Marin - președintele Curții de Apel Constanța

Voturi pentru: 7

Voturi contra: 307

10. Fava Ioan-Nicolae - președintele Curții de Apel Ploiești

Voturi pentru: 0

Voturi contra: 314

11. Buga Cezar - președintele Curții Militare de Apel

Voturi pentru: 1

Voturi contra: 313

Candidați din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București

Se alege un membru în Consiliul Superior al Magistraturii

1. Numărul total al deputaților și senatorilor: 485

2. Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 321

3. Numărul total de voturi exprimate: 321

4. Numărul total de voturi anulate: 3

5. Numărul total de voturi valabil exprimate: 318

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

1. Popa Dan - procuror general

Voturi pentru: 12

Voturi contra: 306

2. Ghiciu Pașcu - procuror general-adjunct

Voturi pentru: 112

Voturi contra: 206

3. Ivașcu Adrian - procuror șef de secție

Voturi pentru: 1

Voturi contra: 317

4. Țârlea Carmen-Adriana - procuror inspector

Voturi pentru: 4

Voturi contra: 314

5. Dăscălescu Liviu - procuror inspector

Voturi pentru: 179

Voturi contra: 139

Ca urmare a faptului că a întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți - minim 161 -, cerută de art. 38 alin. 7 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României alege în Consiliul Superior al Magistraturii pe domnul Dăscălescu Liviu, procuror inspector din partea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Pentru cele două locuri rămase neocupate urmează să se organizeze un nou tur de scrutin.

încheiat astăzi, 3 iunie 1998".

Semnează membrii Birourilor permanente ale celor două Camere.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Felicităm și noul candidat ales în Consiliul Superior al Magistraturii!

Suspendăm lucrările ședinței comune ale celor două Camere ale Parlamentului României.

Următoarea ședință în care va fi completat Consiliul Superior al Magistraturii va fi programată de Birourile permanente ale celor două Camere.

Vă mulțumesc pentru excelenta colaborare și pe curând!

Lucrările ședinței se încheie la ora 17,20.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2019, 0:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro