Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 3, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 03-06-1998 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 3, 1998

  1. Prezentarea și adoptarea ordinii de zi

Ședința a început la orele 9,50.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Cristian Dumitrescu, vicepreședinte al Senatului, de domnul Kovács Csaba Tiberiu, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul Dumitru Badea, secretar al Senatului.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că din totalul celor 485 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 384. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 81, iar 101 sunt absenți, fiind întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor.

în conformitate cu art. 8 din Regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere vă supun spre aprobare, dacă nu sunt observații, ordinea de zi.

La ordinea de zi — domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Propun ca proiectul ordinii de zi ce este supus spre aprobare plenului celor două Camere să fie completat cu următorul punct: "Texte în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar".

Domnul Vasile Lupu:

Domnul senator Juravlea.

Domnul Petru Juravlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În calitate de președinte al Comisiei de anchetă parlamentară a Fondului Proprietății Private, al cărei raport a fost depus de circa un an la birourile permanente, vă rog să fiți de acord cu modificarea ordinii de zi, în sensul mutării de la poziția 11 a acestui raport la poziția 6 a proiectului ordinii de zi de astăzi.

Domnul Vasile Lupu:

Alte propuneri?

Domnul Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Și în Birourile permanente reunite a fost o discuție pe acest punct al ordinii de zi. El a fost mutat, la propunerea unui coleg de la Partidul Democrat, pe motivul că rapoartele, care așteaptă de foarte multă vreme, durează cam 20 de minute acele rapoarte. Așa, cred că e bine să rămână în locul 11 cele 3 puncte băgate în față... introduse în față pe ordinea de zi; au fost introduse ca să poată fi executate în 3–4 minute fiecare. Dar cred că domnul senator... pe ordinea de zi... va înțelege acest lucru. Asta despre ordinea de zi.

Dar, pentru că tot am venit aici, domnule președinte, dați-mi voie să protestez pentru modul în care înțelegeți să vă prezentați cei care conduceți ședința în sală. Noi așteptăm de la ora 9,00, iar conducerea ședinței a venit la zece fără zece, lucru pe care-l consider absolut jignitor!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Domnul Gaspar propune introducerea pe ordinea de zi a medierii textelor privind Ordonanța nr. 1/1998. Dar, aici, domnul Gaspar, am o nedumerire! Deci, Camera Deputaților, cu ocazia votării raportului comisiei de mediere, a constatat că acest raport este lovit de nulitate absolută, neîntrunindu-se cvorumul la ședința comisiei de mediere.

Este exact obiecțiunea indicată de dumneavoastră.

Și, atunci, dumneavoastră propuneți să tranșeze plenul...

Comisia nu a ajuns la o înțelegere pentru că nu a avut cvorumul.

Da, poftiți!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vreau să reiau filmul discuțiilor la textele în divergență asupra raportului comisiei de mediere.

Deci, cu prilejul medierii, din cei 14 parlamentari - 7 deputați și 7 senatori -, au fost prezenți 7 senatori și 4 deputați, absentând 3 deputați. În momentul în care s-au luat în discuție textele în divergență, votul s-a exprimat în felul următor: pentru textul comisiei de mediere - 7 senatori, 4 pentru și 4 deputați împotrivă. Potrivit art. 74 din Regulamentul Camerei Deputaților - care este identic cu Regulamentul Senatului -, am invocat nulitatea, ținând seama că hotărârile comisiei de mediere se iau cu acordul majorității membrilor acesteia.

Deci, din 14 membri, hotărârile trebuia să fie luate cu 8 membri. Întrucât nu s-a respectat această prevedere regulamentară, sigur că nu se poate spune că în Cameră a fost aprobat raportul comisiei de mediere.

La Senat, plenul Senatului a aprobat raportul comisiei de mediere chiar cu acest viciu...

Vreau să vă spun că, potrivit art. 75 din Regulamentul Camerei - și același text îl regăsim și în Regulamentul Senatului -, activitatea comisiei de mediere încetează o dată cu depunerea raportului, a cărui aprobare are loc în condițiile art. 74.

Deci, din moment ce comisia de mediere și-a depus raportul, iar între cele două Camere a apărut această divergență, textele nu pot fi rezolvate decât în plenul celor două Camere.

În acest sens, v-aș cita și alin. 2 al art. 75, care spune următorul lucru: "în cazul în care comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la textele aflate în divergență, sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere - ceea ce s-a întâmplat la Camera Deputaților - textele în divergență se supun dezbaterilor în ședința comună a celor două Camere".

De altfel, aceste texte din regulament, pe care le invocăm, sunt în concordanță și cu textul din Constituție.

Domnul Vasile Lupu:

Da, într-adevăr, deci cvorumul nu a fost întrunit, comisia nu a ajuns la un acord. Rămâne ca plenul să hotărască includerea pe ordinea de zi a propunerii dumneavoastră.

Alte obiecțiuni la ordinea de zi nu mai sunt.

Da. Domnul vicepreședinte Cristian Dumitrescu solicită cuvântul.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vreau să susțin un punct de vedere pe care l-am susținut și în ședința Birourilor reunite.

Referitor la trecerea... și această intervenție a mea face referire la solicitarea domnului senator Juravlea de a se aduce mai în față raportul de anchetă cu privire la activitatea F.P.P.-urilor. Birourile permanente reunite au acceptat propunerea mea ca, înainte de acest raport, care va necesita o dezbatere aprofundată și îndelungată, să aducem câteva chestiuni: este vorba despre niște rapoarte de descărcare a gestiunii pe anii 1996, 1995, 1994, care, practic, nu ne iau decât câteva minute pentru votare. Deci, nu presupun dezbatere, în schimb, ne permit nouă să mai degrevăm lista de așteptare cu rapoarte și cu probleme care încarcă de foarte mult timp agenda de lucru a Camerelor reunite.

Deci, rugămintea mea, pledoaria mea este ca, fie domnul senator să-și retragă această intervenție, fie - dacă nu - să țineți cont de acest aspect tehnic legat de activitatea noastră de astăzi. Este vorba de 20 de minute, lucru care ne-ar permite să avansăm 5 sau 6 rapoarte care stau de ani de zile pe ordinea de zi a Camerelor reunite.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnul senator Juravlea are cuvântul.

Domnul Petru Juravlea:

Domnule președinte,

Este a treia oară când acest raport a fost trecut pe ordinea de zi a ședinței Camerelor reunite.

Prima dată a fost amânată dezbaterea pentru un viciu de procedură, raportul nefiind distribuit la casete domnilor parlamentari, iar a doua oară am solicitat eu amânarea dezbaterii pentru că colegii din partea stângă a sălii au părăsit ședința.

De aceea, îmi mențin propunerea, domnule președinte, de a supune votului plenului modificarea pe care am solicitat-o.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, propuneți ca punctul 11 să treacă la punctul 6.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Gaspar ca medierea la Legea privind aprobarea Ordonanței nr. 1 să fie trecută în ordinea de zi de astăzi pe punctul 13, nu?

Da. Cine este pentru? Numărați, vă rog! 111 voturi pentru.

Cine este împotrivă? 115 voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Propunerea nu a fost acceptată.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnul senator Juravlea propune ca punctul 11 de pe ordinea de zi să treacă la punctul 6.

Supun această propunere votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rugăm să vă exprimați clar votul, pentru că este dificil de numărat.

Voturi pentru: 146.

Cine este împotrivă? Deci pe partea dreaptă a sălii numără chiar reprezentantul Opoziției, nu eu. Voturi împotrivă - 103.

Abțineri? 4 abțineri.

Propunerea a fost acceptată: punctul 11 trece pe punctul 6.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Vă supun votului ordinea de zi cu propunerile acceptate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 96 de voturi.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă și 6 abțineri, ordinea de zi a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Aveți programul de lucru în față. Deci, pentru ziua de astăzi - 3 iunie 1998 - Birourile permanente reunite ale celor două Camere vă propunem, până la orele 13,00, dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. între orele 13,00 și 14,00 - pauză, și dezbaterile continuă până la orele 17,30.

Obiecțiuni?

Domnul secretar Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Când am discutat în Birourile permanente reunite ora 17,30, am stabilit această oră considerând ordinea de zi importantă în ședința de astăzi. Ținând seama că a început la 10,00 - deci, e clar că punctul dumneavoastră de vedere, al Majorității, este că nu este importantă ordinea de zi - nu văd de ce să nu stăm în program obișnuit până la 16,30. Propun acest program.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul deputat Miron Mitrea propune reducerea programului până la orele 16,30 (Animație în sală.)

Care-i problema?

Din sală:

Nu reducerea, revenirea la programul... (Proteste.)

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Birourile permanente au propus program până la 17,30. Domnul deputat Mitrea a propus până la 16,30. Deci...

Domnul deputat Mitrea, vă rog, cu scuzele de rigoare, să repetați propunerea, pentru că...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Cred că motivația n-a fost foarte bine înțeleasă. Am spus să lucrăm de la 10,00 - pentru că atunci am început - până la 18,30. Să lucrăm, să stăm noi în sală și conducerea ședinței în altă parte, cum s-a întâmplat între 9,00 și 10,00.

Ținând seama de modul cum a început ședința, este evident că în ochii dumneavoastră nu este o ședință importantă; de ce să prelungim programul inutil și să mai stăm o oră în sală, cum am stat dimineața?

De aceea, am cerut nu reducerea programului, ci revenirea la programul normal - până la orele 16,30.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Conducerea prezidiului a fost prezentă în sală când a fost realizat cvorumul. Așa am fost informat.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Reținem propunerea domnului deputat Mitrea. Argumentarea o apreciați dumneavoastră.

Ca atare, supun mai întâi votului propunerea de modificare a proiectului de program prezentat de cele două Birouri permanente.

Deci, supun votului dumneavoastră - repet, pentru a fi foarte clar - propunerea domnului deputat Miron Mitrea.

Cine este pentru? 143 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 93 de voturi împotrivă.

Abțineri? 14 abțineri.

Deci, programul de lucru se termină la orele 16,30.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 21 mai 2019, 20:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro