Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 12-03-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 1996

7. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.  

Dacă nu, eu vă propun să facem o pauză de un sfert de oră și să ne revedem pentru a ne continua dezbaterile la următoarea lege.

Din sală:

Dar pauza aceasta nu este contrară votului?

Pauză între orele 14,25 și 15,15.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Suntem la punctul 18.

Din sală:

Care este rezultatul votului?

Domnul Adrian Năstase:

Da. Inainte de acest lucru, îl rog pe domnul secretar Ovidiu Petrescu să vă prezinte rezultatul votului.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

În urma numărării voturilor, a rezultat următoarea situație: 277 voturi pentru, 41 de absenți și 23 contra.

Domnul Adrian Năstase:

Absenții au votat împotrivă. (Rumoare în sală).

Da. Bun. Deci, stimați colegi, continuăm dezbaterile la Legea privind alegerile locale. Suntem la punctul 18.

Din sală:

Dar punctul 17, cu militarii?

Domnul Adrian Năstase:

În legătură cu militarii a rămas să se pronunțe comisia, să mai examineze, să vadă și soluțiile din dreptul altor state și să ne prezinte mâine un punct de vedere.

Punctul 18, referitor la introducerea art. 141, 142 și 143.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Intervenția mea se referă la art. 142...

Domnul Adrian Năstase:

Haideți să le luăm pe rând, să începem cu 141.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Bine.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă sunt observații?

Domnul deputat Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Stimați colegi,

Suntem, în continuare, la Secția a III-a din lege, care se referă, cum știți prea bine, la listele electorale, și la care am făcut adăugirile respective de alineat.

Suntem acum la 141. Aici se vorbește despre copiile după listele electorale permanente, în primul alineat al acestui 141, că după aceea mai are un alineat, tot 141. Dar cum până acum am vorbit despre ceea ce spuneam adineauri, despre Secțiunea cu listele electorale, îmi permit, la 141 alin. 1, următoarea exprimare: "Copiile listelor electorale permanente se întocmesc..." și textul curge mai departe. Evităm de data aceasta să folosim acea expresie "... copiile după" și fostă " ... de pe", care s-a propus să fie "după" și textul va curge precum vă spun: "... Copiile listelor electorale permanente se întocmesc separat pentru fiecare..." și textul curge mai departe.

În ceea ce privește alin. 2, vă rog să apreciați exprimarea pe care v-o propun, dar fiindcă am tot vorbit de listele electorale permanente, să evităm să repetăm imediat, și atunci, sugerez pentru alin. 2 următoarea formulare: "Aceste copii vor cuprinde numele, prenumele, data nașterii", cum s-a spus, în loc de "vârstă", " ... data nașterii, domiciliul" și textul curge mai departe.

Deci, avem o formă, îmi permit să spun fără prețiozitate, de stilizare. Este, după părerea mea, nu pentru că este contribuția mea, este de apreciat dacă nu este mai potrivit așa decât să tot repetăm "comisiile permanente, comisiile permanente".

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Olteanu.

Domnul Mihail Olteanu:

Domnule președinte,

Voi vorbi în numele comisiei. Nu acceptăm amendamentul domnului coleg Dinu, din următorul motiv: noi nu facem copii ale listelor respective, deci corect este: "copii după listele electorale". De ce? Pentru că lista permanentă se întocmește pe oraș, în ordinea alfabetică a cetățenilor. Intr-o anumită zonă, într-un cartier, noi trebuie să extragem din toată lista cetățenii care domiciliază în acel cartier. Corect este: "copii după lista permanentă".

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Bun, dar pentru alin. 2 aveți obiecții să folosim aceste "copii" în loc de "copiile de pe liste"?

Domnul Ion Dinu (din sală):

Merge și fără "după".

Domnul Adrian Năstase:

Dar, în orice caz, ori este "după" în ambele locuri, ori este "de pe" în ambele locuri.

Domnul Răsvan Dobrescu (din sală):

"După" înseamnă ceva care se află în spate...

Domnul Adrian Năstase:

Bun, dar atunci înseamnă că și la alin. 1 ar trebui operate.

Este vorba despre un aspect de fond, pe care l-a ridicat domnul Olteanu, și de aceea... Exact asta spunea domnul Olteanu, că nu sunt copii în întregime și atunci, să rămână "de pe", da? Bun, dar la alin. 2 se poate spune "aceste copii", ca să nu se mai repete?

Domnul Ion Dinu (din sală):

Este alin. 2, care curge în continuare...

Domnul Răsvan Dobrescu (din sală):

"Ele vor cuprinde..."

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Cozmâncă.

Domnul Octav Cozmâncă:

Da. Dacă vrem să eliminăm "copiile după listele electorale" la alin. 2, atunci spunem "ele vor cuprinde" și mergem ca teză în continuarea alin. 1, și atunci art. 141 ar fi singurul alineat. Nici nu are, este art. 141 cu două teze.

Domnul Adrian Năstase:

Corect. Da.

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte,

Noi am avut "de pe" și s-a apreciat în comisie, îmi pare rău că nu este domnul profesor Stefan Cazimir, că dânsul a propus, că-i corect "după liste", și nu "de pe liste".

Domnul Adrian Năstase:

Domnilor,

Cred că în curând trebuie să chemăm pe cineva de la Academia Română. (Discuții în sala de ședință).

Stimați colegi,

Vă propun ca această chestiune să fie o chestiune de redactare și să fie definitivată de către comisie, eventual împreună cu domnul Stefan Cazimir.

În ceea ce privește celălalt aspect, de unificare a textului, deci de eliminare a alin. 2 și de transformare a sa într-o teză distinctă și cu modificarea subiectului, să fie: "ele vor cuprinde", da? Deci, "aceste copii vor cuprinde". Da?

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 141, în această formulă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 142. Domnul Munteanu și apoi domnul Dobrescu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

La art. 142, care se referă la obligația pe care o au primarii, de a afișa din timp copiile acestor liste, pentru a fi consultate de alegători și pentru a se corecta eventualele omisiuni-erori, este fixat ca termen 10 zile înaintea alegerilor...

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă, domnule deputat.

Aș vrea să clarific un lucru: la art. 141, când s-a votat, am avut în vedere și propunerea comisiei din raportul suplimentar, respectiv de înlocuire a cuvântului "vârstă" cu sintagma "data nașterii". Da? Deci, am vrut să fac această clarificare pentru stenogramă. Puteți continua.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Având în vedere, cu realism, modul în care reacționează electoratul și ținând seama de faptul că în textul legii aflată deocamdată în vigoare, nr. 70/1991, unde se fixa ca termen: "30 de zile înainte", am propunerea ca în loc de "10 zile înaintea alegerilor", să fie trecut "20 de zile înaintea alegerilor".

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere... Nu.

Înainte de aceasta, domnul deputat Dinu, și după aceea domnul Dobrescu.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Stimați colegi,

Art. 142 debutează cu textul: "Primarii vor asigura condițiile necesare consultării de către alegători a copiilor după listele electorale permanente, atât la primării, cât și la sediile secțiilor de votare", text la care nu am nici un fel de adăugire. Apoi, în continuare, se spune teza următoare, "În acest scop", dar eu nu știu dacă nu este mai potrivit "Spre aceasta", pentru că a vorbi de un scop, înseamnă a vorbi de o anume finalizare.

Domnul Adrian Năstase:

S-a propus deja modificarea acestui text, prin raport. Deci, eliminarea cuvintelor "în acest scop" și introducerea sintagmei "cu 10 zile înaintea alegerilor".

Domnul Ion Dinu:

Da, dar eu, la rândul meu, vă rog să apreciați dacă nu este mai potivit ca în loc să debuteze cu "În acest scop", să debuteze cu "Spre aceasta". Mai departe, vă rog aveți un pic de răbdare, "Spre aceasta, vor afișa listele electorale în locuri publice, în mod vizibil", deci dispare "și", că urmează după aceea un alt "și" - "... și vor asigura", deci, textul să fie: "Spre aceasta vor afișa liste electorale în locuri publice, în mod vizibil și vor asigura personalul necesar la secțiile de votare" și apoi, ca să spun așa, la teza a doua, s-a propus scoaterea cuvintelor "și liniște", și pe bună dreptate și atunci, textul va fi să fie: "Locurile de afișare vor fi aduse la cunostința populației de către primar, care va lua măsurile necesare, împreună cu organele de ordine publică, pentru asigurarea integrității listelor afișate". Sigur că propunerea făcută de domnul Munteanu, urmează, de asemenea, să o apreciați.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Chestiunea cu "scopul" și "spre aceasta" se rezolvă prin stabilirea precisă a timpului, a intervalului de timp, de 10, sau eventual 20 de zile, cât a propus domnul Munteanu.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte,

Sigur, aici sunt două chestiuni de discutat. În primul rând, listele electorale permanente au caracter de permanență, deci ele sunt la primării și pot fi consultate în perioada premergătoare alegerilor, oricând.

În al doilea rând, vă rog să observați că birourile electorale ale secțiilor de votare își încep activitatea cu 15 zile înainte și aceste copii trebuie să fie depuse în termen de 24 de ore, deci, practic, nu se poate în 20 de zile, de la 15 plus 24 de ore, practic ar fi 16 zile, domnule Munteanu. De aceea, noi am propus 10 zile, în comisie, și s-a însușit acest termen.

Propunem să se mențină aceast termen.

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din sală):

Atunci, să punem cu 15 zile înainte...

Domnul Octav Cozmâncă:

Dar cu 15 zile înainte, birourile secțiilor de votare își încep activitatea, înainte de data alegerilor.

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din sală):

Mi se pare că ar trebui să fie o perioadă mai lungă...

Domnul Octav Cozmâncă:

... În 24 de ore, am votat la art. 14 alin. 5, ca să avem aceste copii în 24 de ore.

Susținem să se mențină propunerea comisiei de "10 zile".

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule Munteanu,

Vă mențineți amendamentul? Da. Sigur, dar corelarea acestor faze aici ar trebui făcută. Bun. Ințeleg că domnul deputat renunta la amendamentul său.

Domnul deputat Dinu, cred că este greu să mențină amendamentul său, față de amendamentul propus de către comisie.

Domnul Ion Dinu (din sală):

"Vor afișa listele public" și apoi "... și vor asigura...".

Domnul Adrian Năstase:

Acela este oricum, vă rog să vă uitați în raportul comisiei. S-a propus scoaterea cuvintelor "... și liniște". S-au scos. Da. Este adevărat. Supun votului dumneavoastră această propunere de eliminare a primului "și", a conjuncției, și înlocuirea cu virgulă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră formularea art. 142 în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere art. 142 a fost acceptat.

Articolul 143, dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun votului. Iertați-mă, îl supun votului, cu modificările pe care le aveți în textul raportului principal.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră pct. 18 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 19. Este vorba de abrogarea art. 16 și 17. De fapt, comisia propune ca formularea acestui punct să fie: "Art. 16 se abrogă, pentru că art. 17 s-a transformat în alin. 2, 3 și 4 de la art. 14". Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Iertați-mă... Domnul Cozmâncă.

Domnul Octav Cozmâncă:

Vă rog să observați faptul că art. 17, și este o observație la textul comisiei, a fost preluat în art. 14 alin. 2, 3 și 4, deci trebuie să abrogăm și 16 și 17. Numai 16 este în raportul comisiei. Cred că este o scăpare.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, 16 și 17. Este corect. Vă rog să acceptați formularea: "Articolele 16 și 17 se abrogă", practic acceptăm formularea de la Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 20, referitor la art. 18 Domnul Munteanu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog să remarcați, domnule președinte și stimați colegi, că acest art. 18 are în vedere, în special, situația alegătorilor care sunt sosiți din altă localitate în localitatea de care se ocupă el, primarul, cel care alcătuiește listele. Dar, reversul medaliei este pentru cei care plecând din localitatea veche în noua localitate, unde și-au mutat reședința și care ar trebui conform art. 143 alin. 2 să fie radiați din listele respective, "în urma solicitării în scris sau telefonice", cum sună alineatul respectiv. Și atunci, poate că s-ar simți nevoia, adică eu apreciez că s-ar simți nevoia ca la acest art. 18, în finalul textului care figurează în raport, și care, cum ziceam, are în vedere persoanele nou sosite în circumscripția electorală respectivă, să se adauge, pentru cealaltă categorie, "Dispozițiile art. 143 alin. 2 se aplică în mod corespunzător". Aceasta pentru ca această listă finală care este transmisă la biroul secției de votare să se știe că trebuie să includă și radierile celor care..., pe baza anunțului primarului din localitatea unde și-a schimbat reședința alegătorul,deci lista să cuprindă și aceste modificări.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Aurel Știrbu:

Domnul Răsvan Dobrescu este de acord, nouă, celorlalți, ni se pare că textul este foarte corespunzător, că este vorba de un cetățean care își schimbă domiciliul și vine și spune: "Inscrie-mă și pe mine !" și avem reglementare mai la vale, în material, ce se întâmplă și când se pleacă din localitatea respectivă. Deci, avem reglementarea.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul Cozmâncă.

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte,

Susținem textul comisiei. Aici este vorba de plecarea dintr-o localitate în altă localitate, după ce s-au transmis aceste liste electorale și atunci primește o adeverință de la primar și în localitatera în care merge, prezintă acea adeverință.

Deci, domnule Munteanu, v-aș ruga să observați că pleacă dintr-o localitate în altă localitate și el trebuie să ducă un act doveditor de la primăria pe listele căreia a figurat înscris ca cetățean cu drept de vot.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Munteanu, insistați pentru această formulare?

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Până la urmă trebuie să hotărască comisia, mie mi se pare că nu este chiar complet.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Mihail Olteanu, aveți cuvântul!

Domnul Mihail Olteanu:

Domnule președinte,

Părerea noastră este că trebuie să ne menținem articolul în formularea și redactarea comisiei, pentru că ea se referă la cazuri cu totul și cu totul izolate: cetățeni care în ultimele 3-4 zile își schimbă domiciliul. Omul ia o adeverință din localitatea unde pleacă și se prezintă - dacă vedeți textul articolului existent în lege - la primărie, poate chiar în ziua votării. Și, uitați, alin. 2 din art. 18 detaliază: "în ziua alegerilor, la noul domiciliu, alegătorul va fi înscris într-o listă".

Deci, părerea noastră este să menținem.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Deputat Putin.

Domnul Emil Putin:

Eu l-aș ruga pe domnul Munteanu să lectureze și alin. 2 din art. 18, unde se spune că, în ziua alegerilor, la noul domiciliu, alegătorul va fi înscris într-o listă electorală separată, pe baza adeverinței primite. Aceasta este rațiunea și de aceea este bun textul, așa cum a fost propus de comisie.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul Mihail Nică. Poftim!

Domnul Mihail Nică:

Eu cred că ar trebui introdus aici un alineat în plus, deoarece nu este vorba de niște cazuri izolate. Vreau să vă aduc aminte că în momentul cănd am început să distribuim cupoanele am observat că sunt aproape 1,5 milioane de locuitori care nu prea știu unde stau.

Domnul Mircea Mihail Munteanu:

Conform alin. 2, apare obligația de a apare o nouă listă, specială, care ar acoperi situația aceasta.

Domnul Adrian Năstase:

Exact.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră art. 18 alin. 1, în formularea de la Senat, acceptată și de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 1 vot împotrivă, textul a fost acceptat.

Pct. 21, referitor la art. 19 alin. 1. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun la vot, în varianta de la Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 22. Se acceptă textul Senatului, de abrogare a alin. 2 de la art. 19. Îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 23, referitor la titlul Capitolului II, Secțiunea a 4-a. Se acceptă formularea de la Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 24, referitor la art. 20. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun la vot, în varianta comisiei, de eliminare a sintagmei "pentru fiecare alegere", pentru alin. 1., iar la celelalte alineate se menține textul de la Senat. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog, domnule deputat!

Domnul Mihail Olteanu:

Pentru rigurozitate, domnule președinte, ar trebui să introducem: "birourile electorale de circumscripție județeană", pentru că, trecând la sistemul de votare directă a consiliului județean, biroul electoral județean devine birou de circumscripție județeană.

Domnul Octav Cozmâncă:

Este corectă observația!

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Rugăm comisia să ne precizeze formularea exactă a art. 20, aprobat în principiu, dar care înțeleg că are o problemă, aici, de actualizare, în funcție de soluțiile pe care noi le-am acceptat și să o rugăm să ne prezinte un punct de vedere.

Domnul Aurel Știrbu:

Dar ce nu este clar, domnule președinte?

Domnul Adrian Năstase:

Păi eu vă întreb pe dumneavoastră ce nu este clar, pentru că a venit un reprezentant al comisiei aici și a spus că nu este clar!

Domnul Aurel Știrbu:

Ce se întâmplă? O să găsim mai târziu, unde vorbim de alegeri la județ, locul unde am definit "biroul electoral județean", care are două roluri: coordonează activitatea pe tot județul, ca birou județean, și are și rol de birou electoral, pentru circa de votare pe județ, pentru consiliile județene. Dar aici mie mi se pare că este foarte clar: "Pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale, se înființează: biroul electoral central, biroul electoral județean, biroul electoral de circumscripție și biroul electoral de secție de votare." Sunt patru categorii de birouri electorale, nu știu ce nu este clar aici!

Domnul Adrian Năstase:

Trecem la pct. 25, referitor la art. 21. Are cuvântul domnul deputat Mircea Mihai Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Am o singură observație, domnule președinte și stimați colegi, care se referă la alin. 16, în care este vorba de completarea biroului în cazul în care "partidele, formațiunile politice și coalițiile acestora nu au nominalizat reprezentanți" și în care se dă dreptul președintelui biroului electoral de circumscripție să procedeze la completara biroului prin tragere la sorți. Vă sugerez, pentru a se evita orice fel de bănuială de rea-credință, să inserăm în textul propus de Senat și acceptat de comisie că președintele biroului electoral de circumscripție: "în prezența reprezentanților deja desemnați, dacă aceștia există", face ceea ce are de făcut. Deci, este vorba numai de procedura de tragere la sorți, care rămâne în competența președintelui să o organizeze, dar, pentru a se evita orice fel de dubiu, să procedeze cum am propus.

Domnul Adrian Năstase:

Am reținut, mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Octav Cozmâncă:

Propunerea este judicioasă și elimină orice suspiciuni care s-ar putea crea, așa că susținem includerea acestui amendament.

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule Nică, vă rog!

Domnul Ilie Nică:

Să păstrăm terminologia pe care am adoptat-o mai înainte: "Biroul electoral de circumscripție comunală este format din președinte, locțiitor, 5 reprezentanți ai partidelor, alianțelor politice sau alianțelor electorale", în loc de: "formațiunilor politice sau alianțelor electorale".

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru?

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Ilie Nică (din sală):

Și trebuie reluat peste tot!

Domnul Răsvan Dobrescu (din lojă):

Nu o mai puneți la vot de fiecare dată!

Domnul Adrian Năstase:

Exact, această chestiune să fie preluată de compartimentul tehnic și să fie operată automat în toată legea!

Domnule Dejeu, mai aveți o problemă?

Domnul Gavril Dejeu:

O problemă, domnule președinte, la pag. 16, penultimul alineat, în care se spune: "În termen de 2 zile până la data la care se pot depune candidaturile, filialele locale ale partidelor, formațiunilor politice și alianțelor electorale vor comunica în scris..."

Eu aș propune o completare: "filialele locale sau, acolo unde nu există, filialele județene". Adică, se poate întâmpla ca, într-o comună, partidul respectiv să nu aibă o filială locală, și atunci, pentru a nu întâmpina greutăți, operațiunea aceasta să poată fi făcută de reprezentantul de la județ, respectiv, filiala județeană.

Domnul Ilie Nică (din sală):

Dacă nu are filială locală, nu depune candidaturi! Îi trebuie listă de 11 consilieri, deci trebuie să aibă o organizație locală de partid!

Domnul Mihail Nică (din sală):

Dar dacă în statut sunt prevăzuți 50 de membri pentru o filială?

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Dobrescu.

Domnul Răsvan Dobrescu:

Eu susțin propunerea domnului deputat Dejeu cu următorul argument: în statutul PNȚCD, ceea ce se numește în Legea electorală "filială", la noi se numește "organizație". Însă, se prevede în statut că se pot înființa organizații numai în comunele unde există cel puțin 20 de membri PNȚCD. Există însă, comune unde avem membri PNȚCD în număr mai mic de 20, și acolo statutul nostru prevede că organismele care funcționează acolo nu se numesc "organizații", ci "nuclee". Deci, nu avem "organizație", nu au ștampilă, însă avem nuclee și consider că este democratic să nu blocăm posibilitatea acestor localități de a depune candidați PNȚCD.

De aceea, eu consider că este judicioasă această chestiune, în sensul unei deschideri democratice, de a permite să se depună liste de candidați și acolo unde nu există organizații, ci doar nuclee.

Domnul Aurel Știrbu:

La ce candidați vă referiți?

Domnul Răsvan Dobrescu:

Candidații pentru alegerile locale.

Domnul Aurel Știrbu:

Aici este vorba de biroul electoral de circumscripție și pentru el candidează niște persoane, din partea formațiunilor care fac parte din birou!

Domnul Răsvan Dobrescu:

Dacă nu am organizație acolo și am numai nucleu, spune domnul Știrbu că pot depune liste de candidați, foarte bine! dar trebuie să am dreptul să propun și membri în biroul electoral, pentru ca ei să poată participa la supraveghere și la stabilirea rezultatelor.

Doamna Agata Maria Nicolau Iliescu (din sală):

Nu există, nu aveți acoperire numerică!

Domnul Răsvan Dobrescu:

Doamnă, vă rog să mă iertați, vă explic: pot să propun cei 2 membri în biroul electoral al secției de votare și să am încă 5 candidați și, în total, fac 7. Sau pot să am 19 oameni, nu am organizație, am nucleu, dar pot să depun listă completă și să am observatori compleți, am cantitativ cât trebuie. Însă consider că, pentru o corectă desfășurare și fără suspiciuni a procesului electoral și a stabilirii rezultatelor, propunerea domnului deputat Dejeu este binevenită.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă mai sunt comentarii?

Domnul Răsvan Dobrescu (din sală):

Vă rog, întrebați-l și pe domnul ministru!

Domnul Mihail Nică (din sală):

Îi asigurăm plata de la partid, pentru consultație!

Domnul Adrian Năstase:

Domnul ministru Octav Cozmâncă. Aveți deja un post asigurat!

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte,

Aici l-aș ruga și pe domnul președinte Știrbu și pe membrii comisiei să observe și cele scrise la pag. 31 art. 311. Domniile voastre ați aprobat un text nou față de cel de la Senat. Acolo s-a apreciat că propunerile de candidați trebuie făcute de organizațiile comunale. La comisie s-a spus ca ele să se facă numai sub semnătura organizațiilor județene, pornindu-se tot de la acest considerent, că există la unele localități membri ai unui partid sau ai altuia, dar nu suficienți pentru a-și constitui o organizație.

Or, noi nu facem acest proiect de lege și legea pe care o amendăm în raport de statute, însă la comisie inițial așa s-a aprobat, iar noi, inițial, am susținut la Senat propunerea adoptată de prima Cameră sesizată cu această lege. Însă eu cred că, de data aceasta, comisia trebuie să-și spună punctul de vedere în legătură cu opțiunea pe care a manifestat-o față de art. 31.

Domnul Aurel Știrbu (din lojă):

Corelarea. De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Dobrescu ține la părerea dumneavoastră...

Domnul Octav Cozmâncă:

Comisia trebuie să coreleze textele, eu am susținut această propunere la Senat, care și-a însușit-o, nu pot să revin, să fac acum o altă propunere. Dar comisia trebuie să coreleze textele și evident că noi ne supunem textului adoptat de Cameră.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Aurel Știrbu (din lojă):

Menținem textul, pentru că se subînțelege problema. Dacă și candidaturile se propun sub semnătura organizației județene, nu înțeleg de ce aici trebuie procedat așa!

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot propunerea domnului deputat Dejeu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Impotrivă? 23 de voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Cu majoritate de voturi, amendamentul a fost acceptat.

Dacă mai sunt observații la acest text, care are multe alineate? Înțeleg că nu sunt, drept care supun votului dumneavoastră. art. 21 cu amendamentele care au fost acceptate și, bineînțeles,în formularea cuprinsă în raportul principal, completat cu raportul suplimentar.sv acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 26, referitor la art. 22.

Dacă sunt observații? Vă rog, domnule ministru!

Domnul Octav Cozmâncă:

Il rog pe domnul președinte Știrbu să observe textul, pentru că am impresia că la lit. h) este o scăpare, nu am completat noi ceva: "precum și cu procesele-verbale încheiate de birourile secțiilor de votare", să adăugăm în final.

Domnul Aurel Știrbu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 22 în formularea comisiei, cuprinsă în raportul principal și în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 27 din raport, care privește art. 23. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun la vot, în formulara comisiei cuprinsă în raportul principal și în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 28.

Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Evident, am de fiecare dată în vedere varianta comisiei la punctul respectiv.

Pct. 29. Dacă sunt observații? Dacă nu mai sunt alte observații, supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 30.

Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun votului, în formularea comisiei cuprinsă în raportul principal și în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 31.

Dacă sunt observații?

Domnul Aurel Știrbu (din lojă):

Se propune eliminarea, este reluat în art. 21 alin. 4.

Domnul Adrian Năstase:

Este adevărat, în raportul suplimentar se propune eliminarea art. 251.

Supun votului dumneavoastră propunerea din raportul suplimentar, de la pct. 31.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 252, cu propunerea de modificare și de renumerotare cuprinsă în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 253. Supun votului dumnavoastră acest text reformulat și care se găsește în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 254, în formularea inițială, cu modificarea de la comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 255. Îl supun votului dumnavoastră în formularea de la Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Iertați-mă, era aici o modificare propusă de către comisie în raportul suplimentar, la lit. e). Și, după lit. h), mai este o modificare, cuprinsă tot în raportul suplimentar. Vă rog să țineți seama de aceste două observații, în legătură cu votul exprimat la art. 255.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Mai sunt o sumedenie de alte observații!

Domnul Adrian Năstase:

Exact, la lit. f), g), h) și la ultimul alineat. Vă rog să-mi permiteți să reformulez votul!

Supun votului dumneavoastră art. 255, cu amendamentele cuprinse în raportul principal și în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Ion Dinu (din sală):

Este o precizare acolo, ca urmare a suprimării lui indice unu!

Domnul Adrian Năstase:

Sigur, renumerotarea este inerentă!

Pct. 32 din raport. Se propune textul Senatului. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 33. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră. art. 34, cu modificarea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Ilie Nică (din sală):

La art. 34, domnule președinte, este o modificare pe care am acceptat-o: "alianțe politice" se înlocuiește cu "alianțe electorale"!

Domnul Adrian Năstase:

Fără îndoială, dar am stabilit acest lucru deja, în toată legea se va opera această modificare.

Pct. 35 se referă la două modificări propuse, pe de o parte, prin raportul principal și, pe de altă parte, prin raportul suplimentar.

Supun votului dumneavoastră textul art.30 în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 36. Există o observație din partea domnului deputat Ruse. Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Corneliu Ruse:

"Listele de candidați vor fi însoțite de declarațiile de acceptare a candidaturii, semnate și datate de candidați." Rog să scoatem virgula după candidaturii, fiindcă se va înțelege că trebuie semnate și datate de către candidați listele.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Aurel Știrbu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun la vot acest articol, în varianta comisiei și cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 37. Dacă sunt observații? Este vorba aici de raportul suplimentar.

Se introduce după sintagma "Consiliul local", sintagma "Consiliul județean".

Cine este de acord cu varianta propusă de către comisie ? Supun la vot. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Art.38, varianta comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.39.

Domnul Aurel Știrbu (din loja comisiei):

Rămâne varianta Senatului .

Domnul Adrian Năstase:

Este textul Senatului văd, da ?

Domnul Aurel Stirbu (din loja comisiei):

Da.

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot varianta Senatului .

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? O abținere.

Cu o abținere pct.39 a fost acceptat.

Pct.40. Dacă sunt observații ?Dacă nu, supun votului dumneavoastră pct.40 în varianta comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Aici am avut în vedere atât raportul principal cât și raportul suplimentar, pct.40.

Pct.41. Dacă sunt observații ? Dacă nu, supun votului dumneavoastră pct.41 cu modificarea comisiei din raportul suplimentar.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pct.42. Dacă sunt observații ? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.43. Dacă sunt observații ? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră cu modificările propuse de comisie din raportul principal și raportul suplimentar.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.44. Dacă sunt observații ? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră în varianta comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.45. Dacă sunt observații ? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră în varianta comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.46. Se propune eliminarea acestui alineat.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.47. Dacă sunt observații ? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră .

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pct.48 în varianta Senatului .

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pct.49, varianta Camerei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pct.50 în varianta Camerei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Art.51 în varianta Camerei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pct.52 în textul venit de la Senat.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.53 în varianta comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Este un dezacord. Rog comisia de redactare, de fapt, Departamentul tehnic să opereze modificarea respectivă.

Pct.54, varianta Senatului .

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.55, varianta Senatului .

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.56, varianta comisiei noastre.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.57 în varianta comisiei noastre.

La acest articol, 46, are cuvântul domnul deputat Putin.

Domnul Emil Livius Nicolae Putin:

Practic, nu fac decât să repet propunerea pe care am făcut-o și în cadrul comisiei, și anume la art. 46 solicităm modificarea acestui articol după cum urmează:

l.- la campania electorală participă toate posturile de televiziune, radio și televiziune prin cablu, inclusiv studiourile lor teritoriale, atât publice cât și private;

2.- accesul partidelor, formațiunilor politice, alianțelor electorale și ale candidaților independenți la serviciile publice de radiodifuziune și televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora este gratuit;

3.- accesul partidelor, formațiunilor politice, alianțelor electorale și al candidaților independenți la posturile private de radiodifuziune și televiziune se face pe bază de contract, încheiat între mandatarii financiari ai respectivelor posturi care vor practica tarife unice pe unitate de timp și emisie;

4.- emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie, acordat fiecărui partid, formațiune politică, alianță electorală sau candidat independent vor fi gestionate de către aceștia;

5.- serviciile publice de radiodifuziune și televiziune vor asigura timp de emisie tuturor partidelor, formațiunilor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți în toate zilele săptămânii la ore de maximă audiență proporțional cu numărul de liste electorale complete depuse;

6.- posturile private de radio și televiziune, precum și posturile de televiziune prin cablu, vor asigura timp de emisie tuturor partidelor politice, formațiunilor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți, proporțional cu numărul de liste complete depuse în ziua acoperită de respectivul post în conformitate cu licența de emisie și autorizația de funcționare existente;

7.- în cadrul emisiunilor cu caracter electoral este interzisă utilizarea de culori, semne grafice sau sunete care reproduc întocmai însemnele naționale ale României;

8.- sondajele de opinie care se difuzează în afara emisiunilor electorale au caracter de știri de presă și urmează regimul acestora;

9.- pe timpul campaniei electorale se constituie o comisie parlamentară specială comună, a Camerei Deputaților și a Senatului, însărcinată cu supravegherea modului de desfășurare a campaniei electorale.

Pentru corelarea cu amendamentul propus la acest articol, voi propune și modificarea art.47.

Dacă credeți, să o propun acum sau la art.47 ?

Domnul Adrian Năstase:

Nu, la articolul respectiv.

Domnul Emil Livius Nicolae Putin:

Noi am căutat să aducem la același numitor și prevederile stabilite privind atribuțiile CNA-ului, precum și propunerea noastră ca fiecare formațiune politică, fiecare partid care participă la alegeri să aibă șanse egale în fața electoratului, șanse care se pot obține numai prin gratuitatea serviciilor de informare.

Depun amendamentul.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Eu mai aveam un text care era semnat de domnul deputat Alexandru Sassu. Bănuiesc că este vorba de un mandat pe care l-ați primit din partea Uniunii Social-Democrate.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Stimate doamne, stimați domni,

Aici sunt vreo 9-10 puncte și ele nu se pot analiza, acum, pe picior. Acum s-a venit, acum s-a citit! Dacă se vrea, să fie dat comisiei pentru a avea răgaz să ne gândim, să le studiem. Nu se poate face un text pe picior. De exemplu, să luăm prima, obligația și pentru instituțiile private. Trebuie să gândim dacă le putem obliga să facă o campanie. Trebuie gândit textul, nu se poate așa.

Domnul Constantin Corneliu Ruse (din bancă):

Dăm la comisie.

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot propunerea domnului Ruse de a transmite la vot.....

Domnul Constantin Corneliu Ruse:

Sunt cazurile precedente...

Domnul Adrian Năstase:

Cine este pentru propunerea domnului Ruse ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Un vot împotrivă. Abțineri ? Nu sunt.

Cu un singur vot împotrivă propunerea deosebit de interesantă și de generoasă a domnului deputat a fost acceptată.

Stimați colegi, este, într-adevăr, o problemă importantă și va trebui văzută atent. Rog comisia să examineze și această problemă pentru mâine, pentru a vedea limitele în care vor putea fi realizate aceste activități în cadrul campaniei electorale prin mass-media.

Pct.57, de fapt și pct.571 din raportul comisiei urmează să fie examinate în mod distinct.

Pct.58.

Domnul Marțian Dan(din bancă):

Toată problema este la 462 pentru că materia de la 46, 461 ar trebui adoptată.

Domnul Adrian Năstase:

Trecem la pct.58 din raport.

Domnul Aurel Știrbu (din loja comisiei):

și 57. 571se poate.....

Domnul Emil Livius Nicolae Putin (de la masa prezidiului):

E legată, pentru că e de publicitate.

Domnul Adrian Năstase:

Nu, pentru că alineatul acesta nou, într-un fel, va fi legat de propunerea respectivă.

Domnul Emil Livius Nicolae Putin:

Dar, de la 58 se poate.

Domnul Aurel Știrbu (din loja comisiei) :

Intâlniri în școli, în ....

Domnul Adrian Năstase:

Problema este următoarea, domnule Putin, aici este vorba doar de spații pentru întâlnirile cu alegătorii, școli..... Deci, nu au legatură cu mass-media. Eu cred că această chestiune poate fi examinată distinct, dacă și membrii comisiei sunt de acord.

Domnul Aurel Știrbu (din loja comisiei):

Amendamentul domnului deputat Zoner a fost însușit de către comisie.

Domnul Adrian Năstase:

Atunci, supun votului dumneavoastră pct.57 și pct.571.

Domnul Constantin Corneliu Ruse:

Îmi dați voie ?

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule Ruse.

Domnul Constantin Corneliu Ruse:

La pct.571 ar veni alineatul ultim de la art.46. Se spune în textul Senatului că este interzisă orice procedură de publicitate comercială prin presă sau mijloace de comunicare de audio-vizual.

Eu zic să eliminăm acest text sau să nu votăm acest articol până ce nu se reglementează propunerea făcută de domnul deputat Emil Putin, fiindcă nu este corect să interzicem publicitatea comercială prin mass-media. Nu avem cum să o interzicem cu caracter de propagandă electorală. Nu avem cum. Oricărui candidat care, chiar dacă este pe un spațiu plătit la o emisiune televizată, de radio sau într-un ziar, nu-i putem interzice lucrul acesta. El plătește, respectivul post de radio sau ziar prestează un serviciu și nu avem cum să-i interzicem acest lucru.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Dați-mi voie să-mi exprim regretul că nu pot fi de acord cu colegul Ruse deoarece, pe lângă propunerea bună pe care a făcut-o anterior, nu a mai continuat. Este bine ca acest articol să-l vedem prin prisma a ceea ce se stabilește în urma analizei amendamentului propus de domnul coleg Putin, pentru că dacă mergem pe ideea ca șansele să fie totuși garantate printr-un acces relativ egal la mijloacele mass-media, atunci acest articol își găsește rostul și sensul. Dacă mergem pe ideea că se pot manipula conștiințele prin mijloace mass-media și campania depinde efectiv de banii pe care i-au strâns sau nu i-au strâns alții, care chiar s-au ridicat și au făcut o întreagă campanie împotriva așa-numitei sintagme "bani pentru partid", deci, corect și legal, este să menținem acest amendament și să-l votăm prin prisma a ceea ce se stabilește la comisie.

Vă mulțumesc .

Domnul Adrian Năstase:

Rămâne așa cum am stabilit inițial. Pct.57 va fi examinat împreună cu celelalte.

(Domnul Ion Dinu vine la tribună pentru o intervenție.)

Domnul Adrian Năstase:

În legătură cu ce anume ?

Domnul Ion Dinu:

Tocmai în legătură cu ceea ce ați hotărât acum, ca să fie analizat pct.57.

Eu îmi pun o întrebare. În timpul campaniei electorale "se asigură contra cost" Cine fixează întinderea contra-costului?

Rog comisia, cu această ocazie, să se preocupe și să spună cine anume stabilește aceste sume plătite pentru accesul la școli, accesul la amfiteatre, la case de cultură, pentru că se condiționează de o plată.

Domnul Adrian Năstase:

Pct.58 din raport. Deci, pct.57 va fi examinat de către comisie împreună cu amendamentul pe care l-a depus domnul Putin și 571, fără îndoială.

Pct.58. Dacă sunt observații în legătură cu textele cuprinse în acest punct. De fapt, este vorba de două articole și ar fi bine sa le examinăm distinct: 461 și 462.

Domnul Aurel Știrbu (din loja comisiei):

462, rămâne și acesta, 461 putem discuta.

Domnul Adrian Năstase:

De acord.

Deci, 461 dacă sunt observații. Dacă nu ,il supun la vot. .

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Art.462 rămâne sa fie examinat la comisie împreună cu celelalte.

Pct.59 din raport. Este vorba de textul Senatului . Se propune abrogarea alineatului 2 la art.47.

Supun la vot. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.60. Dacă sunt observații ?

Domnul deputat Lazăr.

Domnul Nicolai Lazăr:

La art.47, unde s-au introdus cele 7 alineate, să se anuleze alineatul 4 deoarece conținutul lui se găsește la sfârșitul alineatului 2. Astfel, să rămână numai 4 alineate pentru că nu are rost să mai apară încă o dată.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al inițiatorului.

Deci, finalul alineatului 2 este identic cu alineatul 4.

Domnul Octav Cozmâncă:

Cred că este o greșeală, domnule președinte, și propunem să renunțăm la alineatul 2, ultima teză, și să rămână alineatul al 4-lea.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului acest amendament. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Supun votului pct.60, cu modificările propuse de comisie și amendamentul acceptat anterior.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pct.61. Dacă sunt observații ? Dacă nu, supun votului cu modificările din raportul principal și din raportul suplimentar de la pct.61.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate .

Pact.62 în varianta Senatului. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct. 63. Se propune eliminarea art.521. Supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.64. Dacă sunt observații față de varianta comisiei din raportul principal și din raportul suplimentar ? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Domnul Aurel Știrbu:

V-aș ruga să vă opriți puțin. Dacă nu am înțeles eu greșit, la 60 alin.2 a fost eliminat în întregime ? Așa a propus colegul ?

Pentru că dacă e așa, e greșit......

Domnul Marțian Dan (din bancă) :

Ultima teză.

Domnul Adrian Năstase:

Nu. Numai ultima frază.

Domnul Aurel Știrbu:

Dar așa am pus și noi în raportul nostru. Ultima teză. Așa e și în raportul nostru, mie mi-a fost teamă că este vorba de tot articolul.

Domnul Adrian Năstase:

Nu, nu, numai ultima frază.

Pct.65. Dacă sunt observații ? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru ? Deci, este vorba de varianta Camerei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.66, varianta comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.67 în varianta Senatului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Pct.68 în varianta comisiei, dar vă rog să vedeți și raportul suplimentar. Dacă sunt observații ?

Domnule Dejeu, doriți să interveniți aici ?

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gavril Dejeu:

Domnule președinte,

Pentru a elimina orice fel de suspiciune în ce privește corectitudinea derulării procesului de votare și de colectare a rezultatelor votării, la pct.68, art.63, deși comisia a adus corectivul în sensul că la cererea reprezentanților partidelor aceștia vor putea însoți președintele cu documentația necesară pentru predarea la sediul circumscripției electorale, eu cer să se facă mențiunea că aceste documente vor fi depuse de președinte, însoțit de membrii biroului secției de votare. Deci, nu numai la cerere, ci obligatoriu.

Domnul Ion Dumitrescu (din bancă) :

Și dacă nu vrea. Nu vrea el !

Domnul Gavril Dejeu:

Dacă spunem prin lege, este obligatoriu.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, problema este într-adevăr interesantă pentru că dacă nu vrea să meargă atunci este un motiv de contestare. Deci, nu vrea să vină. Trebuie luat cu poliția... ?

Domnul Gavril Dejeu:

Domnule președinte,

Nu vrea să vină, motiv de contestare, motiv de luare de măsuri.... dar, nu este vorba aici de a sancționa lipsa de voință a unui reprezentant la secția de votare, ci este vorba de a da posibilitatea atunci când vor și când se apreciază necesitatea ca aceștia să însoțească președintele.....

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, iertați-mă că intervin, nu este elegant din partea mea, dar vă rog să imaginați următoarea situație: reprezentantul unui partid care a realizat că nu are nici un fel de șansă și care va crea o mulțime de probleme pe caz de procedură, nemergând să depună aceste rezultate și contestând, după aceea, rezultatul votului pe acest motiv. De aceea, poate că aici este mai corect să fie la cerere și atunci , sigur că toți cei care vor să meargă, merg dacă sunt interesați. Vor fi unii care vor spune că nu-i interesează pentru că nu avem nici o șansă.

Domnul Gavril Dejeu:

Da, domnule președinte. Eu încă nu am pus accentul pe ceea ce interesează aici. Este posibil ca reprezentanții să ceară să se deplaseze, iar președintele să spună că are la îndemână numai o mașină care poate duce doar 3 inși: președintele, ofițerul care îl însoțește și șoferul sau încă unul și să-i spună să-și facă el rost de mașină dacă vrea să-l însoțească. În aceste condiții, practic, chiar dacă dorește să-l însoțească pe președinte cu documentația nu are această posibilitate. Și atunci, textul trebuie, într-un fel oarecare, pus la punct. Eventual, să-l lăsați și pe acesta puțin la o parte și în care să spunem dacă președintele este obligat să pună la cerere mijloacele necesare de transport.

Domnul Adrian Năstase:

Să vedem ce spune reprezentantul Guvernului.

Aveți dreptate și dumneavoastră.

Domnul Gavril Dejeu:

Altminteri, textul e posibil să rămână fără eficiență.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul secretar de stat Cosmâncă.

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte,

Observația domnului deputat Dejeu, față de textul actual din lege, este un pas important înainte, și anume că nu merge președintele numai cu paza militară, ci este însoțit , la cerere, de reprezentanți ai partidelor. Deci, dacă la o secție sunt 7, doi- președintele , locțiitorul și încă 5, sigur că dacă ei cer și au o soluție să se deplaseze la 2o, 15, 3o km, pot să o facă, nu-i împiedică nimeni. Legea este permisivă din acest punct de vedere, dar la solicitarea partidelor respective care apreciază că trebuie să însoțească aceste documente, buletine la ...

Domnul Adrian Năstase:

Nu, domnul Dejeu spunea următorul lucru: s-ar putea ca această participare să fie îngrădită prin lipsa mijloacelor materiale necesare pentru deplasare.

Din sală:

Chiar unii dintre membrii comisiei au mașini personale și au posibilitatea să se deplaseze.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Poate că ar fi bine ca și acest text să-l lăsăm la comisie să vedem dacă dânșii vor găsi o variantă.

Domnul Aurel Știrbu:

Să nu meargem cu prezumția de hoție în alegeri.

Dacă ne întoarcem la pct.64, penultimul alineat, uitați-vă, domnule Dejeu, vă rog, ce scrie: "rezultatul se va consemna în două tabele separate , pentru consiliul local, consiliul județean și pentru primar. Unul va fi ținut de către un membru al Biroului electoral și altul de către candidații prezenți". Deci dă tabelul candidatului prezent acolo. Și apoi se întocmește dosarul, care conține procesele verbale, sigiliul, ștampila, buletine nefolosite. Cu acestea se face un pachet și se duce cu pază și se predă împreună cu cei de la partide care vor să participe.

Deci există asigurată transparența. Nu cred că e obligatoriu să mergem pe prezumția că se vor face hoții.

Domnul Gavril Dejeu:

Dacă îmi permiteți.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog.

Domnul Gavril Dejeu:

Este un moment important acesta și eu nu sunt omul suspicios, nici prezumțios, dar este normal și este bine să luăm toate măsurile pentru corectă procedare.

Ce se întâmplă ? Este vorba de parcurs kilometri întregi. Eu sunt de acord că se dă proces verbal de ... și că se predă la circumscripția electorală. Se constată, ulterior, că una s-a predat reprezentantului, alta s-a predat la circumscripție. Urmează contestările. Până să se rezolve contestările, rezultatele intră la computer și ai rămas cu mâna goală. Ei bine, ca să nu se poată întâmpla așa ceva este nevoie să se asigure însoțirea acestor documente de la biroul din cătunul nu știu unde, sau din satul nu știu unde, la sediul circumscripției centrale, cu certitudine că ceea ce s-a recoltat de acolo, s-a depus dincoace.

Aceasta este o problemă cheie, după părerea mea foarte importantă, și trebuie găsit, într-adevăr o soluție. Eu sunt de acord, la cerere, cine nu vrea nu se deplasează, dar pentru cei care își exprimă dorința să meargă, să avem posibilitatea asigurării, executării acestei însoțiri. Să nu se spună:"Da, la cerere, dacă ai mașină vii, dacă nu, treaba dumitale!"

Dumnealui este reprezentant al biroului secției de votare și, la cerere, în calitatea oficială pe care o are, pentru a se asigura corectitudinea, nu rămâne numai la latitudinea lui dacă are mașină sau nu, ci trebuie găsită o formulă ca la cerere să se poată deplasa.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Bara.

Domnul Radu Liviu Bara:

Domnule președinte,

Practic, ceea ce propune domnul coleg nu se poate realiza. Practic. Fiindcă ar trebui la fiecare secție de votare să am un microbuz de 9-10 oameni, depinde cât sunt în secția respectivă de votare și, practic, nu se poate... (Rumoare, agitație).

Îmi dați voie puțin..! Se pleacă cu două mașini, dar atunci tot ce a spus domnul Dejeu se poate întâmpla și atunci. Eu mă duc cu reprezentantul și cu bonurile într-o mașină și ceilalți vin după mine. Dacă tot vreau să fac ceva, o fac, nu. Deci, practic, nu se poate realiza, domnule Dejeu, să știți. Trebuie la fiecare și, după aceea vine și al doilea punct: cine asigură mașinile respective? Cine? Că va fi o problemă, să știți.

Domnul Adrian Năstase:

Ce se întâmplă? Dacă vor fi probleme în realitate, dacă vor fi probleme, evident că existând dreptul de a însoți, se vor putea găsi modalitățile în plan local pentru însoțire. Altfel, evident că este greu de asigurat să ne propunem acum să găsim 2900 sau nu știu câte microbuze sau mașini.

În sfârșit, nu știu, cum gândiți.

Domnul Cozmâncă.

Domnul Aurel Știrbu (din sală):

Numai o problemă. Este vorba de deplasarea de la secția, de la birourile de votare din comună. Poate că are trei birouri într-un sat într-altul, din sat până la centrul comunei se pot duce cu mașinile lor, nu trebuie să obligăm pe judecătorul sau pe președinți acolo... De unde mașini?

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte, dimensiunea problemei este extraordinară.

Domnilor,

Eu vreau să vă informez că la alegerile precedente au fost 16.000 de secții de votare. Inchipuiți-vă că ori 7, 112.000 de oameni la 12 noaptea trebuie să facă o asemenea deplasare. Adică, este o problemă extraordinar de realizat în practică, așa cum s-a menționat să avem mijloace de transport pentru acești oameni să-i deplasăm dintr-un loc în altul. Dar, legea permite, la cerere ca reprezentanții partidelor să însoțească pe președinte, care transportă aceste documente.

Domnul Adrian Năstase:

Eu supun votului dumneavoastră varianta comisiei pentru acest punct, la pct. 68.

Cine este pentru?...

Domnul Marțian Dan: (din sală)

Cu modificarea, în final, nu "reprezentanții", cei care vor.

Domnul Adrian Năstase:

Da, da. Sigur, la cerere.

Domnul Marțian Dan: (din sală)

... "însoțiti la cere de reprezentanți ai partidelor..." nu de "reprezentanții partidelor..." că atunci chiar decretăm că toate partidele trebuie să-și trimită.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, "... de reprezentanți ai partidelor..." Corect.

Cred ar fi bine atunci să supun la vot acest amendament din partea domnului Dan Marțian.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, cu această modificare supun votului pct. 68, respectiv art. 63.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? l vot împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi, pct. 68 a fost aprobat.

Pct. 69. Domnul deputat Dobrescu.

Domnul Răsvan Dobrescu:

La pct. 69 propun introducerea unui nou alineat. Deci, nu am obiecțiuni la alineatul care face obiectul pct. 69, însă propun introducerea unui nou alineat.

Este vorba de una din problemele grave pe care le-am sesizat și ieri cu ocazia dezbaterilor în fond și anume sistemul defectuos în care este conceput mecanismul contestațiilor. În lege se prevede că se poate formula contestație în termen de 48 de ore de la încheierea votării. Și, vă spuneam încă de ieri, că acest termen este inoperant pentru că nu este posibil să formulezi o contestație decât după ce cunoști rezultatul alegerilor.

De aceea, termenul de formulare a contestației trebuie să curgă nu din momentul încheierii votării, ci din momentul în care s-au stabilit rezultatele alegerilor și s-au atribuit mandatele. În același timp, propun ca termenul acesta să fie scurtat de la 48 de ore la 24 de ore. Iată textul amendamentului meu. Deci, este inutil să vă mai explic de ce solicit acest lucru. După cum vă spuneam este imposibil să contest ceva înainte ca acel lucru să fi fost stabilit. Termenul nu poate să curgă decât după ce, decât din momentul în care rezultatele alegerilor au fost stabilite.

Iată textul amendamentului și vă semnalez că este vorba nu de un amendament personal al meu, ci de un amendament formulat de grupul nostru parlamentar.

Textul: "În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor și atribuirea mandatelor de către biroul electoral de circumscripție, partidele, alianțele electorale și candidații independenți, care au participat la alegeri, pot formula contestații cu privire la rezultatele alegerilor în circumscripția electorală respectivă. Contestația se introduce, după caz, la biroul electoral de circumscripție sau la cel județean (după cum este vorba de alegeri locale sau județene). Contestația se soluționează prin hotărâre în termen de 24 de ore. Împotriva hotărârii care soluționează o contestație, se poate declara recurs la biroul electoral central în termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii. Decizia biroului electoral central este definitivă".

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnule Cozmâncă, luați textul acesta. (Discuții la prezidiu).

De ce vreți dumneavoastră neapărat să-l puneți la pct.69? Este vorba de adiționare. Rugămintea mea este să-l păstrați. Deci, dați-l la comisii cu rugămintea...

Domnule Știrbu, luați amendamentul acesta și să vedem la contestații cum se poate....(Discuții contradictorii la prezidiu, agitație).

Domnul Aurel Știrbu: (din sală)

Nu are nimic de-a face cu 64 !

Domnul Adrian Năstase:

Dar, domnule, dacă domnul deputat Dobrescu vrea acum să ia cuvântul!...

Ne-ați introdus pe toți în ceață. Vreau să vă spun că ne-au fiert creierii. Încercăm să găsim soluția.

Tot în legătură cu art. 69 și cu contestațiile sau nu?!...

Domnul Ilie Nica:

Domnule președinte,

Cred că vin cu o veste mai proastă. Cred că acest capitol, în intregime, trebuie totuși rescris. Comisia a considerat că a rezolvat problematica trecerii de la alegerea indirectă a consiliilor județene la alegerea directă doar prin adăugarea la unele articole, alături de consiliile locale, consilii județene.

Problema nu este rezolvată pentru că iată ce se întâmplă: dacă în unele circumscripții electorale alegerile au fost invalidate întrucât s-au prezentat mai puțin de jumătate plus unu, dar pe circumscripția județeană pentru alegerea listelor consiliului județean au existat jumătate plus unu. În acest caz alegerile pentru consiliul județean le considerăm valide sau așteptăm ca să se producă alegeri valide la fiecare localitate, la fiecare județ?

Vă dau doar un singur exemplu care nu are răspuns. În ce privește prelucrarea rezultatelor alegerilor pentru consiliul județean s-a discutat eventualitatea introducerii unui prag. De asemenea, precizarea modalității procedurii de acordare a mandatelor. Nu există în felul în care s-a elaborat raportul și raportul suplimentar, nu este o rezolvare clară.

Eu cred că aceste trei-patru articole trebuie rescrise în mod explicit potrivit opțiunii pe care am introdus-o la acest capitol.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul Olteanu? Deci, la pct. 69 sunt probleme? Nu.

Pct. 69, domnule Dinu? Nu, nu trebuie neapărat să veniți pentru că v-am întrebat.

Aveți cuvântul.

Domnul Ion Dinu:

Suntem în situația existenței unor contestații...

Domnul Adrian Năstase:

Care contestații, domnule Dinu? Iertați-mă, nu vă înțeleg.

Domnul Ion Dinu:

Vorbesc de propunerea făcută de....

Domnul Adrian Năstase:

Mergeți și discutați cu domnul Dobrescu despre contestații. Suntem la art. 64, nu are nici o legătură.

Domnul Ion Dinu:

Da, domnule președinte, eu am crezut că dat fiind că la art. 64 a adăugat Răsvan Dobrescu, pot să iau cuvântul.

Domnul Gheorghe Cristea (din sală) :

Există în textul vechi al legii contestația...

Domnul Adrian Năstase:

Da, domnule, dar aici este vorba de pct. 69.

Domnul Gheorghe Cristea (din sală) :

Trimiterea a fost făcută la text...

Domnul Adrian Năstase:

Corect. Am înțeles, am înțeles, dar chestiunea trebuie corelată cu problema contestațiilor și a rămas comisia să ne prezinte un punct de vedere.

Vă rog să luați cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ion Dinu:

Sigur că existența contestațiilor conduce inevitabil a nu se stabili un rezultat și atunci propun comisiei care examinează...Domnule Știrbu, fiți atent!.. Deci, care examinează aspecte la care domnul președinte Năstase a făcut referință, propun comisiei să aprecieze și această exprimare care vine de la mine.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Dinu, am o rugăminte, domnule. Făceți-i cadou domnului Cristea un text din lege. Domnule Cristea, am o rugăminte. Poate dumneavoastră lucrați după o lege germană, franceză, nu știu, poate lucrați după un alt text...

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

După trei texte...

Domnul Adrian Năstase:

După care text lucrați dumneavoastră? Unde aveți dumneavoastră contestațiile ca să vedem, să vă urmărim cu toții, că suntem în ceață.

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Art. 64, alin. 1: "După primirea proceselor verbale cu rezultatul numărării voturilor la toate birourile și după soluționarea contestațiilor și întâmpinărilor, comisia electorală de circumscripție procedează la totalizarea voturilor exprimate".

Aceasta înseamnă că până la miezul nopții a soluționat contestațiile. Când le depune?

Domnul Adrian Năstase:

Da, domnule, dar nu aici este sediul materiei pentru contestație, domnule! Nu aici este sediul materiei. Ei au făcut aici o referire.

Dacă mai dorește cineva să mai ridice și alte probleme generale în cadrul acestui alin. 3 care vorbește despre lista comună de candidați, deci adiționarea acestor voturi. Dacă nu, îmi permit să supun votului dumneavoastră pct. 69 în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Pct. 70. Dacă sunt observații? Domnul Olteanu.

Domnul Mihail Olteanu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

La pct. 70 și în comisie am avut discuții destul de fierbinți, vizavi de propunerea de introducere a unui prag electoral la candidaturile pentru consiliile locale sau județene.

Desigur, această propunere a fost aprobată. Din întâmplare, la noi în comisie 6 colegi au fost pentru, 6 au fost împotriva. Deci, nu ne-am putut pronunța pe fond dacă suntem pentru sau contra. Din acest motiv îmi permit să vă supun atenției domniilor voastre să reiterez aceste propuneri.

Pe fond este vorba de... sau explicația în câteva cuvinte a introducerii acestui prag electoral, nu are alt scop decât să creeze o majoritate stabilă în cadrul consiliilor locale sau județene pentru că practica din ultimii ani ne-a demonstrat că există un procent destul de ridicat de consilieri, singulari, care aparțin unei formațiuni politice și aceștia de cele mai multe ori înclină balanța în aceste consilii după alte criterii decât cele care ar interesa majoritatea cetățenilor din comunitatea locală.

Din aceste motive, mi-aș permite să supun domniilor voastre următoarele amendamente.

Deci, primul amendament se referă - și toate sunt legate de art. 66 - deci, un alineat nou, ce va deveni alin. 1: "Atribuirea de mandate pentru candidații la consiliul județean se face avându-se în vedere numai partidele, formațiunile politice sau alianțele electorale care au întrunit pe întreg județul cel puțin 5 la sută din voturile valabil exprimate. În cazul alianțelor electorale, la procentul de 5 la sută, se adaugă câte un procent pentru fiecare membru al alianței începând cu al doilea, fără a putea depăși 8 la sută".

Tot la art.66, deci, acualul alin. 1 ar deveni alin. 2, iar în continuarea lit. a) din art. 66, se adaugă următoarea teză: "La stabilirea coeficientului electoral pentru consiliile județene se iau în calcul numai voturile valabil exprimate pentru toate listele de candidați ale partidelor sau alianțelor electorale care întrunesc condițiile prevăzute la alin. 1, precum și cele obținute de candidații independenți. Voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obținute de listele de candidați ale partidelor sau alianțelor electorale, care nu întrunesc condițiile prevăzute la alin. 1, vor fi utilizate în etapa a doua pentru repartizarea mandatelor rămase".

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Nestor Călin.

Domnul Nestor Călin:

Domnilor,

În legătură cu propunerea care s-a făcut de către domnul deputat Olteanu, vă rog să aveți în vedere că deja am votat că este posibilă depunerea unor candidaturi independente, fie la consiliile locale și în continuare, și atunci cum rămâne cu pragul electoral dacă îl instituim, atâta vreme cât deja am admis existența unor candidaturi independente.

Eu cred că problema pragului electoral nu se poate pune. Așa cum a fost propusă de domnul Olteanu.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Radu Berceanu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mie mi se pare că propunerea pe care a făcut-o colegul nostru este în strânsă corelare cu ideea care s-a votat ieri și anume: cei care formează consiliul județean să fie aleși prin vot direct. Și încep să întrevăd cam în ce direcție merge toată această chestiune.

Am senzația că toată această chestiune se îndreaptă spre un consiliu județean care nu va mai avea nici un fel de legătură cu consiliile locale din județul respectiv. Or, prin legea care am terminat-o săptămâna trecută, Legea administrației locale, și dacă vreți, prin Constituție, consiliul județean coordonează activitatea consiliilor locale, deci, el trebuie să aibă o cât mai stransă legătură cu consiliile locale, nu cât mai mică legătură cu consiliile locale.

Și, tare mi-e teamă că în anumite județe o să fie câte un partid care se va orienta numai către consiliul județean, adică își va îndrepta toate eforturile electorale pentru alegerea consiliului județean, nu se va interesa deloc de alegerile în localitățile județului respectiv, va câștiga un mare număr de consilieri, poate chiar majoritatea în consiliul județean și va conduce consiliul județean și va coordona localitățile cu care n-are nici un fel de legătură.

Deci, adăugând la prevederea de ieri care, în sfârșit, s-a făcut o schimbare de program, ea este regulamentară, nu o pot contesta, pentru că spune acolo că în prima zi a săptămânii se pot face modificări la program, dar, în orice caz, această chestiune văd că merge pe un drum care, după părerea noastră nu este deloc corect și părăsește spiritul în care trebuie să funcționeze consiliul județean. Pentru că acum, dacă se va mai merge și cu un prag, deci, cu alte cuvinte eliminăm toate partidele care au un număr mai mic, un consilier județean, sau doi consilieri județeni, încetul cu încetul ne îndreptăm către un consiliu județean care este provenit de la un anumit partid care s-a orientat numai către această chestiune și care urmează să facă coordonarea consiliilor locale cu care n-are tangențe.

Or, practic, autonomia locală înseamnă și în Carta Europeană și peste tot, autonomia localităților, nu autonomia județelor. Județul este un prag intermediar, care are un anumit rol acolo pentru anumite obiective de interes al mai multor localități dein județul respectiv, menținerea unui echilibru etcetera, etcetera. Dar, încetul cu încetul totul este la nivel județean și localitățile până la urmă nu mai au nici un fel de cuvânt de spus în dezvoltarea lor sau în dezvoltarea chestiunilor care le interesează pentru că sunt conexate la un anumit obiectiv.

Deci, eu cred ca nu putem să mergem pe această cale și, de aceea, mă pronunț împotriva acestei idei, mai ales că pragul electoral la nivelul alegerilor legislative, care sunt niște alegeri politice prin excelență are cu totul și cu totul alte explicații, dar un prag electoral la niște alegeri locale care au o tentă pronunțat administrativă nu mai are aceleași explicații. Acolo, chiar și o persoană care candidează independent și care obține locul de consilier local sau județean - în cazul propunerii colegului nostru - poate să contribuie în mod foarte important la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din județul respectiv etcetera.

El poate fi chiar un fel de personalitate locală, poate să fie un director al unei societăți care are importanță, eu știu, o societate de construcții de drumuri, sau ceva de genul acesta, sau o societate de construcții, de alte tipuri de obiective și care, candidând independent pentru că nu vrea să intre într-un joc politic sau să candideze din partea unui partid, poate să-și aducă în viitorul consiliu județean, o contribuție foarte importantă.

Deci, e cu totul altceva și nu cred că putem să mergem pe această cale.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Wittstock. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Problema aceasta cu pragul electoral, de exemplu, la consiliile județene ne pune într-o oarecare încurcătură. Mă refer la organizațiile care reprezintă cetățenii de altă naționalitate, deci, minoritarii.

Suntem puțin luați prin surprindere. Ar trebui să ne gândim puțin în ce măsură s-ar găsi - în cazul în care se acceptă această propunere cu pragul electoral - în ce măsură aceste dispoziții ar fi aplicabile și organizațiilor care reprezintă cetățenii de altă etnie.

De obicei, în alte țări, aceste organizații minoritare sunt scutite de îndeplinirea condițiilor de prag. Noi cred că ar trebui să ne exprimăm împotriva acestui prag, dar în cazul în care se adoptă această dispoziție ar trebui să vedem în ce măsură aceste dispoziții ar fi disponibile organizațiilor persoanelor care aparțin minorităților naționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să încep cu a nu fi de acord cu domnul Berceanu. În primul și-n primul rând nicăieri în Legea 69 care am aprobat-o și nu este nici un articol în care spune "... coordonează consiliile locale". Scrie în articol clar că autoritatea locală nu se subordonează consiliului județean, deci, el e de la nivel de comună, nu se subordonează, nu se pune problema de subordonare.

Desigur, acest prag electoral, părerea mea, este domnule președinte, ca cel puțin din punctul meu de vedere - și aceasta încerc să exprim - este un lucru bun. Măsura în care acest prag electoral se va discuta, sigur, la nivel de comisie, așa cum spunea și domnul Olteanu, și cu părerile care se vor mai auzi din sală, eu consider că prin acest prag electoral care va fi de 5 la sută sau,probabil, cum se va considera, într-adevăr se întărește autoritatea consiliului județean. Și de ce? Așa cum se spunea, la ora actuală, la nivel de consiliu județean și de consilieri, de fapt, este - să spun așa - o pulverizare a forțelor politice.

Avem cazuri de consilii județene unde sunt într-adevăr unul sau doi-trei independenți - și știm cum au fost acești independenți aleși în actualele consilii locale - care nu cred că ajută, să știți! Părerea mea este că nu ajută. S-a demonstrat acest lucru în majoritatea cazurilor când a trebuit ca să se voteze bugetul local, când a trebuit să se voteze niște lucruri de importanță deosebită, când, sigur, acum noi am schimbat și s-a schimbat proporția de două treimi cu jumătate plus unu, în afară de cazurile care specifică clar.

Deci, din acest punct de vedere nu aș fi de acord că cei independenți sau cei care nu reușesc să treacă peste pragul respectiv, dacă am întări consiliul județean

O altă problemă care se pune. Fiecare va merge, sigur, cu o listă, fiindcă după câte știu încă la aceste alegeri nu se merge altfel, ci se merge pe liste, liste de partide, care, sigur, în momentul când nu va avea 5 la sută acest partid în teritoriu, problema se pune cât de mare reprezentanți vor putea să aibă ei atât de buni încât nu au reușit să câștige nici 5 la sută? Cât de valoroși vor fi acești oameni, dacă partidul respectiv nu a reușit să-i atragă de partea dânșilor?

Sigur, aș avea mai multe spus. În măsura în care se consideră eventual să se mai discute încă o dată la comisie, sunt de acord. În orice caz, în principiu, sunt de acord cu acest prag electoral și susțin propunerea făcută de către domnul Olteanu.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Cristea. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cred că propunerea domnului Olteanu intră în contradicție cu ceea ce înseamnă în realitatea lor alegerile locale. Deci, noi discutăm despre alegeri locale și nu putem ca principiu, să introducem în ecuația alegerilor locale un prag electoral, pentru că aceste alegeri locale se referă la niște entități foarte bine definite și pentru că mai departe aș vrea să citez din Constituție că acest consiliu județean coordonează într-adevăr activitatea consiliilor comunale și orășenești numai în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Deci, nu este vorba de o coordonare directă și dumneavoastră știți și s-a spus aici că aceste consilii locale nu sunt subordonate consiliului județean. Inclusiv modalitatea de alegere în mod direct a consiliului județean de aceeași locuitori care, o dată își aleg un consiliu local care nu este subordonat consiliului județean și, în același timp, ales și un consiliu județean, ar însemna cumva, dacă vreți, conflict de interese. Dar, mă rog, s-a aprobat, sau s-a votat acest lucru.

Deci, modalitatea în sine propusă mi se pare inacceptabilă. În vechea formulare, domnule Olteanu exista așa ceva. Faptul că acest consiliu județean era ales se către consilierii locali introducea această cenzură pentru că numai cine avea un anume număr de consilieri locali putea să trimită în consiliul județean un reprezentant. Exista această procedură, dar care ținea în mod nemijlocit de calitatea de consilier și de numărul de consilieri obținut de fiecare coaliție participantă sau fiecare formațiune participantă la alegeri în județul respectiv.

În momentul de față a introduce o astfel de prevedere pentru alegeri locale mi se pare că este în contradicție cu ceea ce înseamnă alegerile locale, ca expresie a voinței comunităților locale respective - comune, orașe, județ. Iar consiliul județean, dacă ne uităm la ce atribuții are în mod direct, ca instituție a administrației locale, și la ce atribuții are în materie de coordonare, el nu justifică în nici un caz crearea unei astfel de bariere de 5%, care ar însemna, ca să dau un exemplu la îndemână, în județul Ialomița, 35 de consilieri locali, din 700 de consilieri locali, deci la 35, înseamnă un prag de 5%, pe care trebuie să-i elimin cumva, chiar dacă ei, în plan local reprezintă expresia voinței unor comunități locale.

Deci, cred că acest lucru nu se poate accepta.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Putin.

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

Și mie mi se pare că introducerea acestui amendament pe ușa din dos, după ce n-a fost introdus la dezbaterea la comisie, mie mi se pare în ...

Domnul Gheorghe Cristea (din bancă) :

Nu a fost în comisie ?

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

Nu, n-a fost!

Deci, practic, noi încălcăm, în primul rând, Regulamentul.

În al doilea rând, eu îmi permit să vă amintesc că noi am votat la art.6 că este posibilă și depunerea, pentru consiliile județene, a candidaturilor independente. Vă rog să-mi spuneți cum pot să fie depuse aceste candidaturi independente, când nu există listă pentru candidaturi independente. Înseamnă că, practic, prin această propunere noi anulăm ceea ce am votat odată. Mie mi se pare că noi uităm un principiu esențial în alegerile loale, unde știți și dumneavoastră foarte bine, contează mai puțin doctrina, contează mai puțin partidul, contează persoana pe care o propunem alegătorilor. Ori prin aceasta, noi, practic, vrem, pentru niște interese la care nu vreau să mă refer, vrem pur și simplu să nu ajungă oamenii doriți de comunități, să nu ajungă oamenii cei mai buni, cei mai bine pregătiți, să ajungă din nou tot oamenii pe lista unui partid puternic. Este într-adevăr o încălcare a democrației.

Și eu vă rog să-mi permiteți să vă mai citesc încă un articol, tot de noi votat, în care se spune că: "Consiliile locale, primarii și consiliul general al Capitalei se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat". Deci, dacă electoratul și -a exprimat intenția să aleagă pe o persoană, aceasta a ieșit, dar pentru că nu întrunește acel prag de 5% înseamnă că noi facem pur și simplu abstracție de voința electoratului.

Eu consider că aceste propuneri trebuie eliminate.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Constat, probabil, ca mulți dintre dumneavoastră, că s-a început o apropiere între alegerile locale și cele generale și s-a lansat, într-un meci amical, să spunem, ideea pragului electoral la alegerile locale, prag electoral care este vehiculat cu câteva luni înainte, la 5%, 7% și, probabil, vor fi unii care vor propune și 10%.

Trebuie să avem însă în vedere două lucruri, că alegerile și reprezentativitatea cetățenilor într-un for democratic, indiferent că este consiliul local sau Parlamentul, elimină din start pragul electoral. Pragul electoral este o măsură artificială de sedimentare, să spunem, a opțiunilor politice și de consolidare a lor, care duce și la o repartiție de mandate, fie de consilieri locali, județeni, fie la nivelul superior, prin redistribuire. Și în acest caz să ne închipuim că într-un județ 10 partide iau 4%, din voturi. Deci aceste 10 formațiuni au 40% din voturi în județ și ele, fiecare separat, nu au nici un consilier. Mandatele care, în mod normal, ar reveni celor 40% din alegători se translatează spre formațiunile care au depășit 5%. Este aceasta o măsură democratică? Este! Să mergem mai departe și să vedem până unde ține. Să spune că avem două comune care nu îndeplinesc 5%, ci 4,999% și în totalitate sunt câștigate de o formațiune politică, toate mandatele și votează, evident, și la județ. Aceste două localități pot să trimită în consiliul județean un consilier?

Deci, credem că înainte de a fi mari, toți au fost mici și că cei mari vor fi odată mici!

Prin urmare, mă aliniez la ceea ce spunea și colegul Putin și susțin, nu am mai repetat argumentele domniei-sale, că este total inadecvat acest prag electoral la nivel de consiliu județean, este o măsură total artificială, cu alte scopuri decât cele democratice și, în considerare, noi nu vom vota așa ceva.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Dejeu și după aceea domnul deputat Olteanu.

Domnul Gavril Dejeu:

De multe ori, domnule președinte, se exprimă puncte de vedere de la acest microfon cu o conotație de interes partinic...

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă! Domnule deputat Gavaliugov aveți o anumită intenție? Păi, luați loc undeva, ați luat pe rând membrii comisiei și nu știam.

Domnul Corneliu Dorin Gavaliugov (de lângă banca comisiei):

Ați cerut chiar dumneavoastră să discutăm cu membrii comisiei.

Domnul Adrian Năstase:

Îi lămuriți dumneavoastră? Vă rog!

Domnul deputat Dejeu.

Domnul Gavril Dejeu:

Ceea ce interesează însă în examinarea acestei probleme este interesul nostru general pirivitor la incidența politică a acestor alegeri locale. Iată, discutam adineaori în bancă cu un coleg. Întâmpinăm greutăți, adeseori, să facem cunoscuți 10, 11 candidați parlamentari pe raza unui județ. Și se punea întrebarea: dar cum vom face să-i cunoască bine locuitorii unui județ pe 35 sau 37, sau 45 de astfel de candidați? Ce fel de campanie electorală trebuie să ducem noi pentru ca locuitorul din cătunul sau comuna cutare să aibă deplină cunoștință de cauză despre toți acești candidați.

Regret, trebuie s-o spun, în ce mă privește este o judecată personală, cred că am făcut ieri o judecată prea rigidă atunci când dorim să ne racordăm cu orice preț la prevederile europene. Pentru aceasta mai este încă vreme. Noi am făcut o excepție în cadrul Cartei Europene și am arătat la ce puncte nu ne racordăm, și era și această problemă a alegerilor județene, în care am spus avem noi punctul nostru de vedere și acest punct de vedere trebuie raportat, sigur, la realitatea efectivă a noastră. Mă rog, că s-a trecut peste acest lucru și acum vom fi nevoiți, în campania electorală ce se apropie, să facem cunoscuți 37 sau 45 de candidați în cadrul județului, vom vedea cum ne descurcăm.

Insă, pe fondul unor astfel de greutăți, să mai adăugăm și praguri electorale mi se pare o îngreunare a alegerilor locale până la a pune niște greutăți aproape insurmontabile.

De aceea, socot că este suficient ceea ce s-a făcut până acum trecând alegerile de consilii județene pe vot direct, dar votul direct să fie lăsat fără prag.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Gavaliugov. Aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul Corneliu Dorin Gavaliugov:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu vream să vă reamintesc că pe linia demonstrației pe care a făcut-o în fața dumneavoastră colegul meu, domnul Radu Berceanu, luând în considerare ideea pragului electoral la o valoare foarte ridicată, în cazul particular al alegerilor locale și județene, care confirmă, dincolo de un exercițiu cu care deja suntem obișnuiți, democrația la nivel național, dar căreia trebuie să i se adauge o nouă valoare, care să aprofundeze, să pună în deplină funcțiune statul democratic - și care este democrația locală și care are ca bază reprezentativitatea și participarea cetățenească, ne dăm seama că impunerea unui prag ridicat anulează acest principiu. Îmi pare rău că domnul Dejeu le-a pus acum oarecum în umbră. Știam că până acum și domnul Dejeu și ceilalți colegi din Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat erau niște apărători și susținători permanenți ai valorilor care ne vin din documentele europene, față de care trebuie să ne armonizăm legislația.

În acest context, cred că putem să luăm în considerație chiar ideea unui prag; nu știu ce va decide Camera, dar nu cred că putem lua în considerare un prag la nivelul alegerilor locale, mai sus decât cota de susținere care se cere unei candidaturi independente.

Deci, dacă am spus că o candidatură independentă trebuie să aibă o susținere de 1% din censul localității, în aceste condiții înseamnă că tot trebuie să fie la nivelul de 1%, deci o valoare foarte mică în comparație cu 5%, care ar putea fi luată în considerare pentru stabilirea unui prag electoral.

Dar subliniez din nou, domnilor, orice prag electoral în condițiile alegerilor locale și cele de reprezentare județeană nu fac altceva decât să pună în umbră principiul de bază pentru care încercăm să constituim, să dezvoltăm la ora actuală democrația locală, care are la bază participarea și reprezentativitatea cetățenească.

În consecință, este motivul pentru care nu susțin amendamentul formulat de domnul deputat Olteanu.

Domnul Adrian Năstase:

Este suficient. Stimați colegi, este foarte clar că trebuie să transmitem acest amendament la comisie pentru încă o examinare. Am impresia că mai sunt cel puțin 10 colegi care vor să ia cuvântul. Îi mai dau cuvântul domnului deputat Olteanu, înainte de a încheia această dezbatere și amendamentul va merge la comisie.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihail Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Deci, domnilor colegi, simt nevoia unei sumare explicații fiind autor de amendament, în cazul de față.

Domnului Emil Putin: Nu am introdus nimic pe din dos sau în mod ilegal, este la amendamentele care n-au fost adoptate de comisie, vedeți Raportul suplimentar întocmit de comisia noastră. Îmi pare rău, domnule Putin. Vă rog să citiți dumneavoastră textul bine, să interpretați legea!

Referitor la cele spuse de domnul Radu Berceanu. Nu duce la nici o separație sau o ridicare a consiliului județean, undeva, deasupra județului, ca un fel de autoritate izolată de restul comunității locale. Atribuțiile consiliului județean sunt prevăzute expres în Legea 69, iar în ceea ce dumneavoastră ați exprimat, eu am avut senzația că ați amestecat pe undeva modul cum este ales acest consiliu, modul cum sunt numiți consilierii, cu atribuțiile lor și implicit cu acest prag electoral.

Domnilor colegi, acest prag electoral de 5% raportat la numărul de voturi valabil exprimate, deci nu m-am referit la numărul de votanți din județul respectiv, m-am referit la voturile valabil exprimate,eci, este mult mai puțin decât numărul total de electori din județul respectiv. Vă rog să luați în calcul. Nu poate însemna decât un consilier și jumătate, aproape doi consilieri; și-mi pun o întrebare - doi consilieri, vă rog să-mi spuneți, ce mare importanță sau câtă influență pot avea doi consilieri într-un număr de 45 din cadrul unui consiliu județean?Vreți să discutăm, domnule Stanciu? Vă rog să întrebați colegii de la Municipiul București, care vă pot spune lucruri foarte multe vizavi de faptul că acești consilieri, care au fost câte un consilier din partea unei formațiuni politice, nu fac de fel nici o politică, ei își fac numai propria politică de buzunar. Vă rog foarte mult să întrebați colegii din București!

Referitor la faptul că s-ar încerca o eliminare a unor partide politice...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Stancov, vă rog să luați loc! Dacă se poate să luați loc, da!

Domnul Mihail Olteanu:

Domnilor, reprezentativitatea unui organ i-o dă modul cum este ales acel organ, mai ales în cazul nostru fiind alegeri în mod direct, considerăm că cu atât mai mult reprezentativitatea ...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Olteanu, am o rugăminte, să explicați toate aceste lucruri la comisie, da?

Domnul Mihail Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să discutați aceste chestiuni la comisie.

Trecem la următorul punct.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Radu Berceanu:

Domnule președinte,

S-a propus un amendament. Eu vă rog să-l supuneți la vot, de ce să dăm, așa dăm totul la comisie, toate lucrurile care le avem de dezbătut aici le dăm pe toate la comisie și... Eu vă rog să-l supuneți la vot, de ce să meargă la comisie chestia asta?

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc. Ați făcut o sugestie, am ascultat-o cu interes. În baza prerogativelor pe care le am ca președinte de ședință, am decis în felul acesta.

Domnul Radu Berceanu (din sală) :

Nu puteți, domnule președinte!

Domnul Adrian Năstase:

Pot! (Discuții în sală)

Domnul Ilie Nica:(din bancă)

Comisia să revadă cu această ocazie și art.65. Art.65 nu apare modificat în proiect, nici în Raport iar prin această schimbare noi trebuie să revedem art.65.

Domnul Adrian Năstase:

Da. E-n ordine. Vă mulțumesc foarte mult!

Stimați colegi, deci este vorba de o problemă care a fost adusă în discuție, deci este un amendament care ...

Din sală:

A fost respins...

Domnul Adrian Năstase:

Nu știu, nu am de unde să știu pentru că eu nu am participat la lucrări, poate dumneavoastră ați fost. Deci, este o problemă importantă care, după părerea mea, merită o examinare în cadrul comisiei.

Domnul Radu Berceanu: (din salá)

Nu puteți dumneavoastră singur să decideți pe care amendament îl trimiteți înapoi la comisie; nu puteți...

Domnul Adrian Năstase:

Ba pot !

Domnul Radu Berceanu:

Nu puteți, îmi pare rău dar nu puteți, nu dumneavoastră personal, președintele de ședință. Trebuie supus plenului.

Domnul Adrian Năstase:

Am înțeles.

Domnul Marțian Dan: (din bancă)

Articolul 99 din Regulament.

Domnul Adrian Năstase:

Dați-mi voie să consult Regulamentul.

Domnule Berceanu, deci vă citesc textul art.99: "Cănd dezbaterea amendamentelor relevă consecințe importante asupra proiectului sau propunerii legislative, președintele Camerei Deputaților poate trimite textele în discuție comisiei sesizate în fond"

S-ar putea să nu vă pricepeți.

Domnule deputat, vă rog, dacă se poate să treceți în bancă.

Deci, în ceea ce privește conducerea ședinței, vă rog să aveți încredere că știu să citesc textele respective. Cine anume mai știe, că n-am înțeles? Domnul Berceanu am văzut că nu știe! Cine știe?

Domnilor, îmi pare foarte rău pentru domnul Berceanu, dar înseamnă că a condus până acum aiurea ședințele! Deci, asta este problema.

Domnul Radu Berceanu:

Dacă îmi dați voie să spun și eu un cuvânt. Eu pot să vă spun că, de acum, când voi conduce ședința, de câte ori o să mi se pară mie că e ceva relevant, nu știu cum, orice propunere o s-o trimit înapoi la comisie și trei sferturi din articolele unei legi o să le tot trimit înapoi la comisie. Până acum, de câte ori a fost un astfel de caz, această chestiune s-a interpretat cum că președintele constatând din sală că există această chestiune a supus la vot trimiterea înapoi la comisie a acelei probleme. Așa s-a lucrat până acum. Dacă dumneavoastră considerați că această chestiune este numai la prerogativa președintelui, eu și ceilalți vicepreședinți, dacă o să mai avem ocazia să conducem, de câte ori n-o să ne placă ceva o să considerăm că e o problemă care relevă nu știu ce și nu știu cum, și o s-o dăm înapoi la comisie. Și tot așa ! Este un lucru care creează niște probleme în dezbaterile noastre ulterioare destul de grave. Eu cred că nu trebuie să mergem pe calea aceasta.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, este jenant ceea ce spuneți dumneavoastră pentru că eu nu știu cum ați condus dumneavoastră până acum; dacă ați condus altfel decât după Regulament este problema dumneavoastră. Deci, eu, până acum, dar probabil că dumneavoastră nu ați fost în sală în momentele acelea, așa am procedat și n-au fost probleme până acum. Deci, este prima dată când apare o problemă de acest gen, pentru că dumneavoastră nu vreți să fie examinat acest text. S-ar putea să aveți dreptate, dar eu vreau să vă spun, probabil c-ați lipsit în prima parte a ședinței, însă la fel am procedat cu câteva chestiuni, cu câteva probleme înainte.

Domnul Corneliu Ruse (din bancă):

S-a supus la vot.

Domnul Adrian Năstase:

Nu s-a pus la vot, domnule deputat. Probabil că dormeați în momentul acela, în sală. (Rumoare) Nu se poate! Domnule deputat, nu-mi spuneți mie pentru că eu am condus ședința, dumneavoastră erați ocupat ca să faceți scandal în sală!

Deci, s-a transmis la comisie fără nici un fel de vot. Deci, vă rog foarte mult, dacă nu cunoașteți Regulamentul, să-l citiți, să-l aprofundați, faceți seminarii în cadrul grupului și vedeți care sunt prerogativele. Vă rog foarte mult să nu exagerați cu aceste chestiuni. Dar a venit domnul Berceanu să-mi explice Regulamentul, m-a rugat să-l citesc. Vi l-am citit. În loc să recunoască sportiv că nu cunoaște Regulamentul și că trebuie să-l mai citească o dată, tot dânsul vrea să mă convingă că așa este bine și că Regulamentul ar trebui aplicat altfel decât este el scris aici. Asta mi se pare deja o exagerare.

Vă mulțumesc!

Domnule Dejeu, vă rog foarte mult. O altă chestiune sau ce anume? Vă rog, domnule Dejeu.Aveți cuvântul.

Domnul Gavril Dejeu:

Din combinarea ultimului alineat al art.98 cu art.99 rezultă foarte limpede că atunci când se vine în fața Camerei cu amendamente noi, președintele, fără consultarea Camerei, are dreptul să hotărască dacă trimite amendamentul la comisiei sau, dimpotrivă, Îl propune la vot.

Dar am înțeles că acest amendament al colegului nostru Olteanu nu este nou, că a fost propus comisiei și comisia nu și l-a însușit. În această situație, procedura despre vorbeam mai înainte nu funcționează.

Domnul Corneliu Ruse (din bancă):

Vedeți, domnule Năstase, cum stau lucrurile?

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Ruse, vă chem la ordine încă o dată. N-ați priceput nici acum despre ce este vorba, și, în general înțelegeți greu, dar n-am cum să vă ajut în chestiunea asta. Chestiunea nu este legată de ce-a spus domnul Berceanu, este alt aspect. Dacă nu sunteți în stare să înțelegeți aceste aspecte, faceți exerciții singur acasă, de înțeles. (Rumoare, discuții în cadrul Grupului P.D.)

Nu se poate! Credeți că am să accept la infinit intervențiile dumneavoastră lipsite de eleganță din sală? Vă înșelați, domnule Ruse!

Domnul Corneliu Ruse (din bancă):

Profitați de faptul că aveți microfoane și faceți mișto de acolo!

Domnul Adrian Năstase:

Profităti de faptul că sunteți acolo în sală și nu există mijloace de-a fi pus la punct pentru aceste intervenții repetate și lipsite de civilizație! (Rumoare)

Domnul Bara, care a fost autorul amendamentului.

Domnul Liviu Bara:

Eu aș dori, pentru acei care au spus că acest amendament a fost respins la comisie, să meargă până la onorata comisie că amendamentul respins de către comisie a fost amendament propus de către mine, care este diferit de cel propus de domnul Olteanu. Deci, este cel mai simplu lucru. Vă rog frumos!

Deci, este un amendament nou propus de Olteanu față de ăsta. (Discuții, gălăgie în sală)

Domnul Adrian Năstase:

Vom proceda în felul următor. La nivelul plenului îmi este foarte greu să decid și cred că și dumneavoastră ar trebui să vă fie greu să decideți dacă este vorba de același amendament sau de un alt amendament, pentru că în Raportul suplimentar se spune doar atât "Amendamentul aceluiași deputat - deci este vorba de domnul Bara - de stabilire a unui prag electoral de 5% pentru consilierii județeni a obținut 6 voturi pentru și 6 împotrivă", deci nu a fost admis.

Deci, comisia va trebui să examineze dacă este vorba de același amendament sau nu și să ne prezinte un punct de vedere.

Trecem la următorul punct din proiectul de lege.

Eu vă propun să examinăm pct.70 referitor la art.66. Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.71, în varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.72. Dacă sunt observații față de Raportul comisiei.

Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.73. Dacă sunt observații? Îl supun votului în varianta Comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.74. Dacă sunt observații? Îl supun votului în varianta Comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.75. Vă rog să observați și Raportul suplimentar, pct.75. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.76. Dacă sunt observații față de propunerile Comisiei din Raportul principal și din Raportul suplimentar?

Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.77 - dacă sunt observații?

Domnul Gheorghe Cristea (din bancă):

Art.76 mai avea o pagină.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Înainte de el este o observație în raportul suplimentar, care privește art.70-88.

Domnul Adrian Năstase:

"Alegerea consiliilor județene din legea în vigoare și raportul comisiei se abrogă".

Îl rog pe domnul președinte Știrbu să...

Domnul Aurel Știrbu:

Aceste articole reglementau modul de alegere a consilierilor județeni, în mod indirect. Prin urmare, reglementând alegerea directă, toată această reglementare nu are ce să caute în lege.

Domnul Mihail Nică (din bancă):

Păi, spuneți cum sună.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

882.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul George Iulian-Stancov:

Dacă îmi permiteți, eu aș sugera totuși domnului preșdinte Știrbu să ia în considerare acest grup de articole pe care domnia sa le-a propus în bloc să fie scoase din raport și deci, să nu mai fie supuse analizei plenului, pentru că este posibil, pe parcursul respectiv..., eu am citit..., nu pot să mă pronunț acuma asupra tuturor acestor articole, dar trebuiesc analizate, pentru că sunt anumite prevederi care vor rămâne netransferate unui vot direct.

Deci, eu aș spune ca să amânăm pentru mâine blocul respectiv. Comisia să se pronunțe în consecința votului dat până acuma, astăzi.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul președinte Știrbu.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Le-am analizat cu toată răspunderea, articol cu articol și nu mai au obiect. Repet, se refereau la alegerea consilierilor în mod indirect de către electori.

Prin urmare, nu mai au obiect și ca atare întregul capitol a fost reluat prin alegerea directă a consilierilor județeni. Cu simț de răspundere am analizat articol cu articol, domnule coleg.

Domnul Gavril Dejeu (din bancă):

Vă credem.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu două voturi împotrivă propunerea a fost acceptată.

În aceste condiții, trecem la pct.83, varianta Senatului.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

882 trebuie să fie.

Domnul Adrian Năstase:

Este 882, care devine art.70. De fapt, este pct.82 din raport. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, textul articolului 882 a fost aprobat.

Sigur, se vor renumerota capitolele și articolele, este și o notă de altfel, după pct.82.

Pct.83 - varianta Senatului. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.84 - dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului, în varianta de la Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.85 - în varianta Camerei. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.86 - dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.87 - îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.89 - îl supun votului.

Cine este pentru?

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Eliminarea alineatului 2 și o modificare la alineatul 3.

Domnul Gavrilă Dejeu (din bancă):

În supliment.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Nu.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, este vorba de punctul 89. Înțeleg că nu sunt probleme, este varianta de la Senat.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.90 - dacă sunt observații față de varianta comisiei, de modificare, inclusiv de eliminare a alineatului 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.91 - dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.92 - varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.93 - varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.94 - Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.95 - în varianta comisiei, inclusiv introducerea unui alineat nou.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.96. Vă rog să observați și propunerea comisiei de a se introduce un alineat nou, în final.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.97 - dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitaste.

Pct.98 - dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.99 - Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, aici, fără îndoială, ați avut în vedere și introducerea alineatului nou, care figurează la pct.991 din raport.

La pct.100 - dacă sunt observații?

La 991 a fost vorba de introducerea unui alineat nou, dar l-am aprobat în cadrul punctului 99 general, referitor la art.106.

Domnul deputat Stancov.

Domnul George-Iulian Stancov:

Rog să observați art.1062 alin.2, care, potrivit textului Senatului, nu a convenit comisiei noastre și a fost modificat, care la rândul ei modificare a suportat o modificare în raportul suplimentar și să observați formularea pe care v-o propun eu ca un amendament.

Art.1063 alin.2, în care eu propun eliminarea cuvântului "principal" și adăugarea după cuvântul - "activitatea" - a cuvântului "și". Veți observa că reformularea este de fond. "Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid sau ai unei formațiuni politice. Acreditarea se face pentru o singură secție de votare" - și aici era textul de care vă vorbeam eu, anume acela care nu permite decât cele care au ca principal obiect și eu vroiam să eliminăm cuvântul "principal", deci, "care au ca obiect de activitate și apărarea drepturilor omului". Lucrurile se pot explica foarte simplu, pentru că printre aceste organizații non-guvernamentale pot fi unele care au unul sau două sau trei obiecte de activitate, printre care unul care se ocupă și de apărarea drepturilor omului. A lăsa textul formulat de Senat sau a veni cu precizarea "are ca principal obiect" mi se pare mie și lipsit de logica elementară, că nu poți avea obiecte principale și secundare, au un multiplu de obiecte de activitate și acest multiplu, dacă include înlăuntrul lui "și apărarea drepturilor omului..., de aceea vă propun că "are ca principal obiect" să fie înlăturat, să rămână: "are ca obiect de activitate și apărarea drepturilor omului" - și atunci împacă, zic eu...

Domnul Mircea Mihai Munteanu ( din bancă):

... are ca obiect...

Domnul George-Iulian Stancov:

Acesta ar fi un text. "Are ca obiect și apărarea"..., deci, fără principal, secundar sau terțiar.

O a doua modificare pe care v-o propun este semnalată și de organizația neguvernamentală Pro Democrația și este și discutată de noi la comisie. S-a observat eroarea de redactare la vremea lecturării mai atente a raportului principal, iar cel suplimentar a preluat o formulare care stânjenește modalitatea de acreditare, îngustând sau creând posibilitatea arbitrariului. Cu consecințe pe care dumneavoastră le puteți analiza, eu vă expun numai faptul că rămâi la îndemâna Biroului electoral județean, care ar putea să acrediteze acolo unde vrea, câte secții de votare ș.a.m.d.

De ce? Pentru că textul inițial, cel care este propus de raportul suplimentar, spune: "Acreditarea se poate face pentru..." și atunci, noi știm ce înseamnă, în interpretarea exactă și chiar românească a cuvântului - poate - , dacă vreau pot, dacă nu vreau nu pot. Și atunci, pentru a elimina arbitrariul, propun: "Acreditarea se face pentru secțiile de votare din cuprinsul județului, potrivit solicitării celui acreditat". Adică nu vreau nici să meargă pe textul comisiei, în care se poate face pentru toate secțiile de votare, pentru că cineva ar dori, pentru anume secții, pentru un număr restrâns sau pentru toate ca o soluție finală. Dar, de vreme ce este "potrivit solicitării celui acreditat", sigur că aici este rațiunea celui care solicită; vreau în secția de votare cutare sau în toate secțiile de pe cuprinsul județului.

Textul ar satisface aici libertatea de mișcare la secțiile de votare, a celui acreditat, ar satisface și rolul, zic eu, pozitiv al observatorilor acreditați, al observatorilor interni, și ar fi o garanție pentru ca, la un moment dat, cineva să acuze că alegerile nu au fost libere și corecte, în înțelesul legii pe care astăzi o adoptăm.

Deci, acest text vi-l propun pentru a elimina abuzurile locale, ca să nu spun altfel.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Domnul deputat Miron Mănescu.

Domnul Miron Mănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

La art.1063 am făcut un amendament care în formularea respectivă nu a fost acceptat de comisia de specialitate, pe considerentul că ar fi prea general. Despre ce este vorba? Eu am propus ca la "observatorii interni, care au ca obiect principal de activitate apărarea drepturilor omului", să se adauge "și a democrației", cu referire directă la organizația Pro Democrația, care, cel puțin în teritoriu, a încercat să creeze un spirit civic și să creeze o anumită educație civică în rândul populației și ea s-a văzut exclusă practic de la calitatea de observator intern.

Dacă formularea "și a democrației" poate că este prea generală, cu permisiunea dumneavoastră, aș propune...,deci, după "apărarea drepturilor omului", să adăugăm: "și a instituțiilor democratice".

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vreți să-mi dați... să completați amendamentul.

Domnul deputat Răsvan Dobrescu.

Domnul Răsvan Dobrescu:

Eu susțin amendamentul pe care l-a făcut domnul deputat Stancov și aș vrea să vă mai dau un singur argument în sprijinul tezei pe care domnia sa v-a prezentat-o.

Noi trebuie să ne obișnuim să-i privim pe observatori nu ca pe niște controlori care vin să bruscheze modul în care se desfășoară alegerile, ci ca pe niște colaboratori ai noștri care doresc să concureze la același țel pe care ni-l propunem cu toții, desfășurarea unor alegeri libere și corecte. Doresc să fiu convins că avem cu toții același obiectiv în fața noastră. De aceea, noi trebuie să-i privim ca pe niște prieteni ai noștri și să-i primim, să nu le limităm accesul în secțiile de votare și să-i lăsăm să circule între secțiile de votare, așa cum dânșii își exprimă dorința în cererile de acreditare pe care le formulează.

Dacă vom primi acest punct de vedere, dacă ne vom situa pe această poziție, atunci, realmente, vom fi făcut un pas important pentru ca alegerile să se desfășoare în mod liber, corect și democratic.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Lupu.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Pentru că încă nu s-a tranșat prin vot, vă rog să-mi îngăduiți să semnalizez pericolul acestei formulări a Comisiei juridice: "condițiile acreditării se trec în actul de acreditare", că fiecare birou electoral stabilește niște condiții sau există un formular tip cu aceste condiții, legea este una pentru toți, este la îndemâna reprezentanților partidelor, la îndemâna observatorilor și această declarație cu condițiile acreditării, cred că nu-și are nici un temei.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă propun să examinăm pct.100, luând în discuție articolele, unul câte unul.

Deci, în primul rând 1061.Înțeleg că aici nu sunt probleme. Este acceptat textul de la Senat. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1062 - ni se propune eliminarea lui. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum, la art.1063, pentru că au apărut mai multe aspecte și pentru că noi oricum ne apropiem de încheierea dezbaterilor și pentru că pâna la urmă aici va fi nevoie de o reformulare generală a acestui text, propun să trimitem acest text la comisie, pentru a examina observațiile care s-au făcut, pentru a se vedea în ce măsură textul ca atare poate să dea un răspuns potrivit exigențelor legate de necesitatea unei participări potrivite a organizațiilor neguvernamentale ca observatori la alegeri.

Este, pe de o parte amendamentul domnului Miron Mănescu, care va trebui examinat, trebuie văzut dacă nu este foarte larg acesta.

Trebuie, de asemenea, examinate amendamentele domnului Stancov pentru alineatul 1, dar și pentru alineatul 2 de la art.1063.

Trebuie văzută, de asemenea, observația domnului deputat Vasile Lupu, în legătură cu condițiile de acreditare.

Rog comisia ca până mâine să examineze și aceste probleme și să ne prezinte comentariile sale în legătură cu aceste amendamente și eventual o formulare unitară.

În ceea ce privește art.1064, se propune eliminarea textului de către comisie. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1065, în varianta Senatului. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1066, vă rog să vedeți în raportul suplimentar dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1067, nemodificat. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1068, cu modificarea propusă în raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează pct.101, referitor la articolele 107 și 108, prin care se propune abrogarea lor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și articolul II - dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru?

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Cu amendamentul comisiei, este formularea acolo.

Domnul Adrian Năstase:

Este vorba și de un amendament pe care îl vedeți la pct.10l, deci, este vorba practic de varianta comisiei, de la art.II.

Supun acest articol votului dumneavoastră, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu aceasta am terminat parcurgerea textelor din proiectul de lege, urmează ca punctele care au rămas încă în discuție să fie examinate astă-seară de către comisie, împreună cu inițiatorul, iar mâine dimineață, la reluarea lucrărilor, vom putea să examinăm și aceste chestiuni, eventual să finalizăm varianta proiectului de lege și de asemenea, vă rog să vă pregătiți, să urmăriți care este ordinea de zi din această săptămână, pentru a vedea care sunt documentele pe care, eventual, să le aduceți mâine la dezbaterile pe care le avem.

Domnul Mircea Mihai Munteanu (din bancă):

Deci, păstrăm ordinea.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Poate că Avocatul Poporului, poate că ar trebui să reluăm discuția la Avocatul Poporului mâine, da...

Domnul deputat Știrbu.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte, din câte am vazut în sală, sunt doar 29 membri din Comisia juridică, fără 11 nu putem lucra.

Din loja comisiei:

Haideți să ne adunăm și o să vedeți că suntem mai mulți.

Domnul Aurel Știrbu:

Bine, încercăm, dar nu ar fi fost rău mâine dimineață la 8,30 și într-o oră jumătate rezolvam problema, că sunt vreo șase probleme destul de grele.

Domnul Adrian Năstase:

Nu. Eu vă rog totuși să faceți un efort, pentru că programul este până la ora 20.00, deci, nu știu care sunt rațiunile pentru care ceilalți membri ai comisiei lipsesc. Și vă rog să ne informați și pe noi cine a lipsit de la această întâlnire.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte, toți membrii comisiei să coboare la sala 29.

Domnul Adrian Năstase:

Este foarte bine.

Domnul Aurel Știrbu:

Dacă avem cvorumul lucrăm, dacă nu..., vă informăm.

Domnul Adrian Năstase:

Este în ordine. Dacă nu, ne spuneți cine nu a participat și din ce motive, da?

Acum, la comisie dumneavoastră lucrați, în plen, noi încheiem lucrările aici și pentru mâine supun votului dumneavoastră să continuăm activitatea noastră cu Legea privind Avocatul Poporului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 18.00

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 20:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro