Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 13-03-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 1996

3. Reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind Avocatul Poporului  

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Stimați colegi,

În aceste condiții, eu vă rog să continuăm dezbaterile cu examinarea mai departe a prevederilor Legii avocatului poporului și rog comisia ca în această seară să definitiveze aspectele pe care le-am transmis spre dezbatere, aspecte pe care le vom discuta mâine dimineață.

Îl rog pe domnul vicepreședinte Marțian Dan să preia conducerea ședinței în continuare.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Propun să ne permiteți ca la ora 18,00 membrii comisiei să ne întrunim jos în sala 29 să terminăm problema la cele două amendamente, ca să putem prezenta dimineață.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Îi rog pe cei care au făcut amendamente sau care au interese deosebite sau vor să participe la dezbatere să meargă la comisie în așa fel încât să evităm discuții ulterioare. Comisia să lase, totuși, un reprezentant pentru Legea avocatului poporului.

(Pauză între orele 17,36 și 18,04)

(După pauză lucrările ședinței au fost conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședinte al Camerei Deputaților).

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Să sperăm că principiul alternanței unor proiecte de legi cu materii diferite este de natură să întrețină o prospețime intelectuală. Așa că, vă propun, cu această subpoziție să trecem la punctul 27 din raportul comisiei, unde avem titlul propus pentru Capitolul V: "Răspundere, incompatibilități și imunități". Este vorba, evident de proiectul de Lege privind Avocatul Poporului.

Sunt observații în legătură cu titlul acestui capitol? Nu sunt.

Vi-l supun votului, atunci, așa cum l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea lui? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Trecem la discutarea art. 26, în privința lui comisia a avut unele intervenții redacționale, toată lumea are la dispoziție acest text.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest articol? Domnul Ovidiu Petrescu, în numele celor doi inițiatori ai acestei propuneri legislative.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din păcate, Comisia juridică, de disciplină și imunități nu prea a lăsat reprezentanți. Dânșii au făcut o modificare, noi acceptăm aceasta cu un nou răspuns juridic, deși există o nuanță față de "nu pot fi trași la răspundere juridică", dar nu este un lucru esențial. Mi se pare puțin ciudată această precizare în exercitarea atribuțiilor legale. N-am înțeles exact care ar fi atribuțiile ilegale sau ... poate că de aceasta aveam nevoie de o explicație din partea comisiei. Oricum, în cazul în care acceptați această variantă mai discutăm la Senat, mai discutăm la comisia de mediere, nu-i o problemă!

Domnul Marțian Dan:

Doreați să interveniți, domnule Tănase? Vă rog să poftiți.

Domnul Petru Tănasie:

Sigur că domnul secretar Petrescu are dreptate, pentru că am putea pune în discuție și antiteza "atribuții nelegale". Probabil comisia s-a gândit la exercitarea atribuțiilor prevăzute în prezenta lege, că aceasta înseamnă. Dar, formularea și eu o găsesc nefericită, motiv pentru care, dacă e să îmbunătățim textul, că spune: pentru o mai bună redactare, "în exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege". Dacă nu, atunci să rămânem la textul propus de către inițiator.

Domnul Marțian Dan:

Da. Sunt și alte observații? Nu mai sunt, da?

Domnul deputat Petru Tănasie propune să suprimăm "legale", după "atribuțiilor legale" și să rămână partea aceasta finală: "în exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege".

Cine este, vă rog, pentru a amenda în partea finală, în sensul celor spuse mai sus? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament. Nefiind alte observații vă rog să vă pronunțați în legătură cu art. 26.

Cine este pentru a-l adopta? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat art. 26.

Trecem la discutarea art. 27. Sunt propuneri din partea comisiei în legătură cu alin. 2 și alin. 3.

Domnul Ovidiu Petrescu, de asemenea în numele inițiatorilor va interveni acum.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Noi ne-am consultat în timpul pauzei asupra completării făcute la alin. 2 al art. 27 de către Comisia juridică, de disciplină și imunități și anume: "Senatul încuviințând sau nu măsura", adică măsura arestării sau percheziționării și așa mai departe, cum este prevăzut la alin. 1.

Problema de principiu este dacă punem pe același nivel statutul juridic al parlamentarului și statutul juridic al avocatului poporului.

Având în vedere că instituția aceasta este deosebit de importantă în statul nostru, având în vedere că este numit de către o Cameră a Parlamentului, având în vedere că în practică s-ar putea ivi niște practici șicanatorii, am ajuns la concluzia că este bine să susținem și noi punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și pledăm pentru această formă.

În ceea ce privește alin. 3, noi considerăm că nici în propunerea noastră și nici în modificarea propusă de Comisia juridică, de disciplină și imunități nu s-a precizat o anumită nuanță. S-ar putea interpreta de către cineva că orice tip de implicare într-un proces să ducă la o analiză, dacă Avocatul Poporului este suspendat sau nu din funcție și atunci, împreună cu domnul Tănasie, vă propunem să facem următoarea mențiune: "dacă Avocatul Poporului sau adjuncții săi sunt arestați sau trimiși în judecată penală", deci această mențiune de "penală" și să menținem în continuare forma categorică propusă de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Senatul va hotărî suspendarea din funcție până la rămânerea definitivă a hotărării judecătorești, adică având în vedere că a făcut această mențiune "judecată penală" să nu fie o posibilitate de opțiune, cum am avut noi inițial, adică "poate hotărât, suspendarea", "să-l suspende" având în vedere seriozitatea cauzei respective. Cam acestea ar fi observațiile noastre.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Sunt alte observații? Domnul deputat Nestor Călin.

Domnul Nestor Călin:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Vă invit, stimați colegi, să reflectăm împreună la câteva contradicții care sunt între cele două alineate.

În primul rând, va informa neîntârziat domnul ministru al Justiției pe președintele Senatului asupra reținerii sau arestării, Senatul încuviințând sau nu măsura luată.

Păi, dacă nu a încuviințat această măsură, nu mai are rost ceea ce prevedem la alin. 2. Eu zic că Senatul se pronunță numai în situația prevăzută la alin. 1. Dar, eu vreau să mai fac o trimitere la practica existentă. Să știți că militarii, întâi sunt trecuți în rezervă și după aceea trimiși în judecată. Noi nu am avut militari, ofițeri sau chiar subofițeri trimiși în judecată în uniformă sau gradați. Cam așa se procedează la toate funcțiile mai importante; întâi încetează funcția și după aceea încetează judecata. Aici s-ar inversa întrucâtva ordinea aceasta care este o practică dinainte stabilită. Numai să ne gândim la datele pe care le dă un asemenea inculpat în timpul judecății: locul de muncă, problemele ...

Deci, eu zic să fie o cu totul altă ordine, domnule președinte și să se coroboreze cele două alineate.

Domnul Marțian Dan:

Bun, dar aveți o formulă? Faceți propuneri concrete cum să se intervină în text. O să văd eu, dar o să vă rog și pe dumneavoastră, când ridicați anumite probleme să dați răspunsul pozitiv, soluția, textul, nuanța care trebuie în legătură cu o problemă sau alta.

Dacă mai dorește cineva?

Domnul Nestor Călin:

Eu zic că primul alineat este cât se poate de clar și să se adauge: "care va hotărî, după caz, suspendarea din funcție până la rămânerea definitivă" și urmează textul și nu mai avem textul acesta: "dacă Avocatul Poporului sau adjuncții săi sunt arestați sau trimiși în judecată", că deja ne-am pronunțat în alin. 1 ce face Senatul în astfel de situații.

Domnul Marțian Dan:

Dați în scris, vă rog.

Domnul deputat Dumitru Buzatu, după aceea domnul deputat Miron Mănescu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că alin. 2 de la art. 21, în formularea pe care a dat-o inițiatorul este foarte bun, pentru că el prevede posibilitatea arestării avocatului poporului în cazul în care este surprins într-o infracțiune flagrantă. Deci, e surprins într-o infracțiune flagrantă, în flagrant este surprins. Este arestat, justiția își urmează calea normală, nu văd de ce trebuie să se mai pronunțe cineva, să încuviințeze această măsură în cazul în care în mod expres este surprins în flagrant, deși părerea mea este că trebuie eliminat art. 27 în formularea comisiei, deci păstrată în forma pe care au propus-o inițiatorii și care este foarte bună. De altfel, ea este mai conformă cu prevederea art. 69 alin. 2, referitor la imunitatea parlamentară, decât formula propusă de comisie.

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Miron Mănescu.

Domnul Miron Manescu:

Eu aș solicita o lamurire din partea comisiei. La alin. 2 se spune în final: "Senatul încuviințând sau nu măsura luată". Această încuviințare a măsurii respective, în ce cvorum se realizează? Cum se aprobă? Cu majoritatea membrilor prezenți, a membrilor Senatului sau cu două treimi. Deci, dacă rămâne această ultimă parte, mie nu-mi este clar și aș ruga să mi se precizeze care este modalitatea de aprobare.

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observații? Vă rog, domnule Emil Popescu. În numele comisiei, da?

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Da, și în al meu personal.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În legătură cu tratamentul acesta penal eu cred că lucrurile nu sunt bine așezate în ce privește arestarea aceasta. Se folosește aici noțiunea de "flagranță" fără a se deosebi, după cum infracțiunea este sau nu intenționată.

Eu am să vă dau un caz. Avocatul Poporului este în week-end sâmbătă și comite un accident de circulație și în flagrant l-a prins și îl duce. Îl arestează? Nu este așa!

Una este când se întâmplă că îl surprinde, îi face, cum se zice, un flagrant cu bani, cu "pudră" și l-a prins cu ei, cu amprentele, c’est toute autre chause, deci este infracțiune intenționată și nu interesează în discuția noastră aici atât de mult flagranța sau nonflagranța, cât caracterul intenționat sau neintenționat al infracțiunii. Sau am să vă dau un alt exemplu: un nebun îl atacă pe Avocatul Poporului în timp ce el se află în piață să-și facă cumpărături, acesta replică și el un pumn. Polițistul este acolo. Infracțiunea e flagrantă: bătaie reciprocă. Aceasta înseamnă că îl arestează pe Avocatul Poporului? Poate că acela special a făcut figura aceasta, ca să profite de text și să-l schimbe pe Avocatul Poporului și să-l aresteze.

Eu nu spun, Doamne ferește, să nu cumva să credeți că vreau să apăr, Doamne ferește, vreun infractor! Nu aceasta discutăm noi! Dar, garanțiile juridice pe care trebuie să le oferim noi acestui personaj important care nu este decât unul, și are și o lege întreagă adoptată pentru el, garanțiile acestea trebuie să fie serioase și după toate distincțiile prevăzute de lege și de doctrină.

Prin urmare, eu propun ca, criteriul definitoriu pentru arestare sau nu, trebuie să fie infracțiunea nu numai flagrantă, dar intenționată. Deci, dacă este în flagrant și intenționat. Numai atunci să-l poată aresta. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

O să vă rog să dați și o redactare.

Mai dorește cineva să intervină în legătură cu această problemă?

O voce din sală:

Domnul Popescu e singur acolo, comisia e ...

Domnul Marțian Dan:

Da, dar e comisie solidă!

Domnul Emil-Teodor Popescu:

Vă mulțumesc. Cred că nu ați avut în vedere burdihanul meu!

Domnul Marțian Dan:

Nuu... Eu când m-am referit la solid nu m-am referit la dimensiunile fizice, ci la cele intelectuale.

Inițiatorii ... Imediat o să avem propunerea. Înainte de a vă pronunța, domnule Tănasie, domnul Ovidiu Petrescu propunea ca la alin. 3, acolo după: "sau trimiși în judecată" să adăugăm precizarea "penală".

Domnul deputat Nestor Călin spunea următorul lucru: "după măsura luată" se va adăuga la punctul 3, la alin. 3: "Senatul va hotărî, după caz, suspendarea din funcție".

În legătură cu domnul Dumitru Buzatu, dânsul a avut un comentariu și a optat mai mult în ceea ce privește alin. 2, pentru formula inițiatorilor, decât pentru formula la care a aderat comisia.

Domnul Miron Mănescu cerea, mă rog, o anumită clarificare în legătură cu modul în care trebuie să se procedeze în cazul în care, potrivit părții finale din alin. 2 Senatul încuviințează sau nu măsura luată. Sigur că pentru partea afirmativă este vorba de procedeul de a încuviința acest lucru.

Pe domnul Emil Popescu l-ați ascultat, încât nu e cazul să mai fac eu comentarii, vom avea imediat și textul pe care dânsul îl propune.

Aveți cuvântul. Vă rog să interveniți.

Domnul Petru Tănasie:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur, întrebările în mare majoritate se adresau Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Domnul Popescu nerăspunzând în numele Comisiei juridice, eu o să încerc să dau câteva explicații, de fapt, și nu răspunsuri cu privire la redactarea textului de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Sigur, nu știu dacă are importanță ordinea răspunsurilor, toate câte au fost amintite de către dumneavoastră, domnule președinte, dar aș vrea să dau prioritate întâi observației formulate de către domnul deputat Emil Popescu.

Spunea domnia-sa că această redactare ar suferi prin aceea că nu se referă la situațiile săvârșirii infracțiunilor sau constatării infracțiunilor flagrante pentru că nu se poate pune semnul egalității între culpă și intenție; aici sunt de acord. Însă, v-aș ruga să observați și prevederea din Constituție și mai exact art. 69 din Constituție. Ar trebui să o reținem ca o propunere de modificare a Constituției respectivă, pentru că, acolo, cănd se vorbește despre o asemenea situație ce-i privește pe parlamentari spune exact ca în textul construirii de către comisie. Și dacă ne aducem puțin aminte, aceasta a fost tranșată prin modalitatea de formulare, având izvorul de inspirație chiar în Constituția României. Exact așa spune când se referă in cazul infracțiunilor flagrante comisia de senatori și deputați și nu mai face referire cu privire la infracțiunile intenționate. Motiv pentru care, eu sunt de acord, deci am motivat această construcție a textului, și n-aș avea nimic împotrivă pentru o mai bună precizie, exact cum spune marginalul raportului, ca textul să prevadă: "în cazul infracțiunilor flagrante intenționate, săvârșite de..." etc. și merge textul în continuare.

Cu privire la atributul Senatului de a încuviința sau nu măsura luată și aici, deci este opera comisiei și discuția s-a făcut pe mai multe considerente.

Sigur Avocatul Poporului, în măsura în care își va exercita toate prerogativele pe care le dă legea, el, la un moment dat nu va intra în conflict - nu știu dacă termenul este bun - dar, oricum, va deveni la un moment dat, în momentul când începe să cearăun fel de informații sau, știu eu, alte relații chiar Guvernului s-ar putea să deranjeze nu numai Guvernul, dar și alte autorități. Și atunci, s-a zis, ar trebui să dea o anumită protecție, nu chiar imediat, gata arestat, realizată o înscenare și cu asta basta. Și atunci, să lăsăm posibilitatea aceluiași care l-a numit, deci Senatul, sigur, care va lua o anumită măsură în sensul încuviințării sau nu a măsurii arestării, motivată, sigur, pe baza a ceea ce se va prezenta de către Biroul permanent, potrivit Regulamentului Senatului. Pentru că ministrul justiției, așa cum spune textul, va informa neîntârziat, or, ministrul justiției în acea informare ce trebuie să facă? Să detalieze asupra circumstanțelor, asupra, știu eu, împrejurărilor comiterii faptei sau în legătură cu făptuitorul și așa mai departe.

De aceea, am zis că acest text este bun, că dă o măsură de protecție, deci asigură această protecție a avocatului poporului împotriva unor, știu eu, eventuale chiar înscenări sau abuzuri.

Problema, sigur, dacă e să o despicăm în 14 și în 16 putem merge cu întrebările și mai departe. Din moment ce textul nu face o altă descriere sau nu dezvoltă modalitatea în care Senatul urmează să se hotărască, înseamnă că ne aflăm în fața unei hotărâri care se ia potrivit Regulamentului Senatului, cu majoritatea simplă a acestei Camere. Altfel, descriind ar fi trebuit să dăm aici un vot calificat al acestei hotărâri de a încuviința sau nu măsura reținerii avocatului poporului. Și, personal, vă mărturisesc, eu cred că textul așa cum este, este textul cel mai corespunzător. Nu pot ridica, știu eu, ca la numire, la două treimi, pentru că vom ajunge la situația imposibilă, poate, de a nu realiza acest cvorum niciodată și s-ar putea să fie un caz, știu eu, nefericit în care spune: "domne, nu este... este o înscenare aici", dar fiindcă nu am realizat două treimi, nu putem să dispunem revocarea acestei măsuri. De aceea, eu vreau să vă amintesc dumneavoastră că o asemenea măsură sau o asemenea reglementare trebuie să fie bine gândită cu privire la toate situațiile la care ar trebui să răspundă acest text. Motiv pentru care opinez a-l menține așa cum a fost formulat de către comisie, sigur cu amendamentul pe care l-am spus mai înainte.

De asemenea, pentru a nu crea dubii și tot pentru o mai bună redactare și precizie, cum spune același marginal, și amendamentul propus de domnul deputat Ovidiu Petrescu vine să precizeze în ce fel de judecată este trimis Avocatul Poporului, nu într-o... știu eu, într-un proces civil sau nu de pretenții și așa mai departe și să mergem printr-o interpretare restrictivă și să spunem: "gata, îl suspendăm".

Motiv pentru care, cred că cele două amendamente pot fi acceptate de dumneavoastră și al domnului Emil Popescu și al domnului Ovidiu Petrescu, în rest cred că textul corespunde exact nevoilor și protecției la care a vrut să se refere această formulare de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Domnul Marțian Dan:

La propunerea pe care ați comentat-o sau la întrebarea pe care ați comentat-o, a domnului Miron Mănescu, care se referă la partea aceasta finală de la alin. 2, privind încuviințarea, măsura arestării, dumneavoastră ați spus că aceasta se face, deci, nu cu cvorumul de două treimi, ci cu cvorumul de jumătate plus unu din numărul senatorilor. N-ar fi mai bine să fie specificată aceasta, să nu fie un obiect de dispute și de polemici? Pentru că noi am putea, eventual, în partea finală să mai adăugăm o teză: "încuviințarea măsurii arestării se face cu votul a jumătate plus unu din numărul senatorilor",,

Domnul Petru Tănasie:

Nu, să spunem: "cu votul majorității senatorilor" pentru că atunci știm exact că nu se poate altfel, decât ...

Domnul Marțian Dan:

Da.

Domnul Petru Tănasie:

Păi, sunt două situații: poate să fie prezent și e o altă ...

Domnul Marțian Dan:

Nu, e clar că dacă vorbim "senatorilor" avem în vedere totalul senatorilor.

Domnul Petru Tănasie:

Exact. "Majorității senatorilor", deci cei care compun acea Cameră. Avem acea majoritate...E vorba de majoritatea absolută la care se referea domnul președinte, la aceasta spun. Sau formulăm, atunci: "cu majoritatea absolută", să nu fie dubiu. Dacă spun "cu majoritatea senatorilor", nu este o majoritate absolută?

Vin prin legea aceasta specială pentru că tot Constituția mă trimite la o lege specială în legătură cu Avocatul Poporului și vin cu această lege specială în care spun: "Modalitatea în care poate fi revocată sau nu măsura arestării preventive". Cred că, dacă este nevoie de o asemenea precizare, numai în acest fel putem spune.

Domnul Marțian Dan:

Da, pentru că este foarte nedefinit.

Domnul Petru Tănasie:

Că, dacă spunem: "cu majoritatea senatorilor prezenți", deci din cei jumătate, iese altă minune!

Domnul Marțian Dan:

E prea puțin și gradul de expunere crește enorm.

Domnul Petru Tănasie:

Deci, "hotărârea, revocarea sau menținerea măsurii arestării preventive se adoptă cu votul majorității senatorilor".

Domnul Marțian Dan:

Să scriem, atunci așa: "Încuviințarea măsurii arestării se face cu votul majorității senatorilor". Da? Bun.

Nu mai sunt alte observații? Atunci, în legătură cu alin. 1 nu au fost probleme, el a rămas în forma pe care au elaborat-o inițiatorii și, în consecință, vi-l supun votului.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a adoptat.

În legătură cu alin. 2, aici îl rog și pe domnul Petrescu și pe domnul Tănasie, eu am înțeles că, pe fond, dumneavoastră ați aderat la sugestia făcută de către domnul deputat Emil Popescu și atunci probabil partea inițială ar trebui să sune astfel:"În cazul infracțiunilor flagrante intenționate ....", sau "și intenționate"?

Domnul Petru Tănasie:

Nu, nu, "intenționate"; nu este alternativă.

Domnul Marțian Dan:

"... intenționate". Bun. Asta se adaugă aici și restul textului rămâne așa cum este și vom vedea dacă îl mai completăm cu o teză nouă.

Supun votului această propunere de amendare, ca imediat după cuvântul "flagrante" să se adauge "intenționate". Și atunci, ar veni: "În cazul infracțiunilor flagrante intenționate săvârșite ...." etc., etc.

Supun votului această propunere de amendare în partea inițială la alin.2

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat acest text.

Acum, rămâne să vedem dacă introducem în partea finală o teză suplimentară: "Încuviințarea măsurii arestării se face cu votul majorității senatorilor".

Din sală:

"Hotărârea se ia ...."

Domnul Marțian Dan:

Putem și așa, nu-i nici o problemă. "Hotărârea cu privire la încuviințarea arestării se ia cu votul majorității senatorilor".

Domnul Petru Tănasie:

Amândouă - și revocarea și încuviințarea - se iau cu votul majorității ...

Domnul Marțian Dan:

"Hotărârea cu privire la încuviințarea arestării și trimiterea .....se ia cu votul majorității senatorilor".

Domnul Mihail Bucur (din sală):

"... se adoptă" ar fi mai corect.

Domnul Marțian Dan:

".. se adoptă"; da, aveți dreptate.

Deci textul acestei teze noi ar urma să sune astfel: "Hotărârea cu privire la încuviințarea arestării și trimiterea în judecată se adoptă cu votul majorității senatorilor".

Inițiatorii sunt de acord?

Supun votului această propunere de completare a textului în partea finală cu această teză la alin.2.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost adoptată și această propunere.

Vă rog acum să vă pronunțați asupra alin.2 în ansamblu.

Cine este pentru aprobarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest alineat.

În legătură cu alin.3, aici am o propunere reținută din intervenția domnului Ovidiu Petrescu, și anume, la jumătatea textului unde se spune: "... sau trimiși în judecată" să adăugăm "penală"; și era aici intervenția domnului deputat Nestor Călin, dar pe care n-am putut eu s-o descifrez foarte bine.

Dacă domnul Nestor Călin dorește să aducă clarificările? Dumneavoastră mi se pare că cereați eliminarea acestui lucru și topirea unui anumit segment în alin.2.

Vă rog să ne spuneți cum ar suna.

Domnul Nestor Călin:

Să se elimine: "Dacă Avocatul Poporului sau adjuncții săi sunt arestați sau trimiși în judecată...." Deci să se elimine aceasta și rămâne aici: "... Senatul încuviințând sau nu măsura luată". "Senatul va hotărî, după caz, suspendarea din funcție ...." - așa trebuie aici.

Domnul Petru Tănasie:

Păi, este de la cauză la efect; rămâne fără cauză.

Domnul Nestor Călin:

Păi, nu, au hotărât prima dată, la alin.1, ce are de făcut. Îl punem de două ori să hotărască? Practic, Senatul trebuie să ia două hotărâri aici. Nu cred că e normal.

Domnul Petru Tănasie:

... este "flagrant".

Domnul Marțian Dan:

Bun. Deci ați înțeles, cred, și dumneavoastră sensul în care domnul deputat Nestor Călin propune să se intervină în acest alineat, și anume suprimarea părții inițiale din alin.3. Am s-o citesc: "Dacă Avocatul Poporului sau adjuncții săi sunt arestați sau trimiși în judecată" - textul până aici să fie suprimat și să rămână doar textul după virgulă: "Senatul va hotărî suspendarea din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești".

Am înțeles însă că inițiatorii au rezerve față de această propunere. Dacă mai doriți să interveniți? Vă rog.

Domnul Petru Tănasie:

Din două motive. Personal, cred că nu poate fi acceptat un asemenea amendament, chiar dacă am încerca simplificarea textului. În primul rând, nu s-ar mai realiza nici o legătură logică între alin.1 și 2. Alin.1 se referă la situația în care Avocatul Poporului este surprins într-o stare flagrantă, în care săvârșește infracțiunea intenționat și se dispune arestarea lui.

Dincoace, se vorbește de Avocatul Poporului sau adjuncții săi care sunt arestați sau trimiși în judecată. Deci, nu ne aflăm în situația primului alineat - situația flagrantă. Și aici, urmează ca legea să lase la latitudinea Senatului dacă, trimis în judecată fiind, îl suspendă sau nu pe Avocatul Poporului, până când va rămâne hotărârea definitivă. Este cu totul altă situație. Simplificarea textului n-ar răspunde, decât ar complica. Or, aici avem de-a face cu o împrejurare în care s-ar putea menține starea de arest - Senatul s-o hotărască. Sau, nearestat fiind, este trimis în judecată penală. Și Senatul poate să aleagă între cele două situații. Și atunci, dacă constată, în raport de gravitatea faptei, - nu știu ce considerente va avea la bază -, poate să dispună și suspendarea lui până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Că altfel, dacă spunem "va dispune suspendarea din funcție" este efectul, dar nu știm care este cauza. Și atunci, trebuie să lăsăm prima parte a textului - situația că este trimis în judecată. Și să mă refer la suspendare: dacă las numai "suspendare" fără prima parte, nici nu știu pentru ce mai este suspendat, atunci?

Motiv pentru care, apreciem că textul, îmbunătățit, așa cum a fost, cu amendamentele formulate, este cel mai corespunzător.

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat și opinia inițiatorilor.

Domnule Nestor Călin, vă mai mențineți propunerea? Da.

Doamnelor și domnilor,

Este vorba de eliminare de text: partea inițială, până la virgula care urmează după sintagma "în judecată", se propune a fi suprimată. Asta trebuie s-o decidem acum în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Cine este pentru eliminarea acestui text? 8 voturi pentru.

Nu a întrunit majoritatea necesară și amendamentul nu a fost reținut.

Acum, revenim la text. După sintagma "trimiși în judecată" să adăugăm precizarea "penală" și restul textului rămâne așa cum este el formulat în raportul comisiei.

Supun votului această propunere.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi acest amendament.

Am epuizat toate propunerile care s-au făcut pe marginea acestui articol, întrucât putem lua o decizie în legătură cu acest articol în integralitatea lui.

Cine este pentru a-l adopta? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și art.27.

Trecem la următorul articol - 28.

În privința lui avem o propunere din partea comisiei, de natură redacțională.

Dacă sunt însă și alte propuneri, observații, alte sugestii?

Domnule Tănasie, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Petru Tănasie:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Textul comisiei, motivat pentru o mai bună redactare, cel puțin personal, nu socotesc că își realizează motivația.

Spune așa: "În timpul exercitării funcției, Avocatul Poporului și adjuncții acestuia nu pot fi membri - și v-aș ruga respectuos, acum, atenție! - ai unui partid politic și nu pot îndeplini nici o altă funcție publică sau privată".

Întrebarea: dacă spunem "nu pot fi membrii unui partid", dar a două, da? Or, redactarea noastră era: "În timpul exercitării funcției, Avocatul Poporului și adjuncții acestuia nu pot fi membri ai vreunui partid politic și nu pot îndeplini o altă funcție publică sau privată".

Domnul Viorel Munteanu (din sală):

Nu poate să fie membru a două partide!

Domnul Petru Tănasie:

Păi, tocmai de aceea. Eu, știu? Doamne ferește! N-ați mai citit?

Domnul Viorel Munteanu (din sală):

Nu, pentru că este Legea partidelor.

Domnul Petru Tănasie:

Și, dacă ați vrea să observați, și art.37, alin.3, din Constituție, care are o formulare mai aproape decât a inițiatorilor, decât a comisiei. Nici acolo nu se vorbește că "nu pot fi membri ai unui partid", ci "ai vreunui partid". Nu pot face parte din nici un partid politic - aceasta este concluzia.

Chiar dacă noi înțelegem construcția logică a textului "...nu pot fi membri ai unui...", acest numeral cred că nu are locul aici, în text. Aceasta este singura observație și opinez pentru forma pe care am propus-o noi, inițiatorii.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Nestor Călin.

Domnul Nestor Călin:

Domnilor colegi,

Deja cu art.28 intrăm într-o sferă vastă - aceea a incompatibilității. Și de aceasta vreau să-l întreb pe inițiator, pentru că s-a referit chiar la situația când poate fi arestat Avocatul Poporului și adjuncții lui. Procedura am votat-o acum câteva secunde. Ce facem în situația asta? Rămânem fără Avocat al Poporului, fără adjuncți? Dacă încalcă și interdicția aceasta, privind apartenența la vreun partid, iarăși se poate ivi situația să rămânem fără această instituție. (Rumoare) Se pune problema: asta ați avut în vedere? Că în mod expres nu este reglementată ca Senatul să aleagă din nou până la întregirea mandatului sau în ce condiții dumneavoastră, ca inițiatori, aveți în vedere să se exercite această funcție a Avocatului Poporului. Se începe un nou mandat de 4 ani, se termină mandatul de către noul ales în funcția de Avocat al Poporului? Eu cred că trebuie reglementată în vreun fel.

Domnul Petru Tănasie (din sală):

Aveți o propunere?

Domnul Nestor Călin:

Nu, dumneavoastră .... În orice caz, fără Avocat al Poporului, vă rugăm să nu ne lăsați....

Domnul Marțian Dan:

Bun. A fost o întrebare, da?

Mai sunt alte probleme?

Domnule Tănasie, sau domnule Petrescu, dacă în legătură cu comentariul făcut și întrebarea care a rezultat din el, a domnului Nestor Călin, doriți să interveniți?

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimați colegi,

De obicei, textele acestea se citesc în coroborare cu alte texte. Eu aș vrea să observați că la art.9, pe care l-am votat deja, se spune în felul următor: "Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen, în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitatea ...." și așa mai departe.

"Revocarea din funcție, ca urmare a încălcării Constituției și legilor, se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină și imunități, și validat cu votul a două treimi din numărul senatorilor".

Deci, vă rog să constatați că în momentul când apare o încălcare săvârșită de Avocatul Poporului, de exemplu a acestei prevederi legale, de a nu fi membru al unui partid politic, evident că cineva face o sesizare, pentru că în ideea că nimeni nu sesizează sau nu află de acest lucru, nu se poate lua o măsură. Dar în momentul când cineva sesizează că Avocatul Poporului s-a înscris într-un partid politic, acesta constituie un motiv de revocare, măsură care se poate lua în conformitate cu prevederile art.9. Și, evident că se pune problema, dacă se ia această măsură a revocării din funcție, alegerii altui Avocat al Poporului. Între timp, evident, un adjunct desemnat îi va ține locul.

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat, deci, punctul de vedere în legătură cu problema ridicată de domnul Nestor Călin.

Inițiatorii, în ceea ce privește alin.1, optează pentru menținerea formulei din propunerea legislativă. De fapt, este vorba de un cuvânt.

Domnul Gavril Dejeu (din sală) :

Este același lucru.

Domnul Marțian Dan:

Da, același lucru, numai că "nu pot fi membri ai unui partid politic", sau "nu pot fi membri ai vreunui partid politic"; "unui" sau "vreunui" - asta este problema.

Bun. Potrivit Regulamentului, trebuie să vă supun prima dată votului varianta comisiei .

Cine este, vă rog, pentru ea?

Împotrivă, vă rog? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Două abțineri,

Cu majoritate de voturi, a fost aprobată varianta comisiei.

În legătură cu alin.2 nu au fost observații, încât vi-l supun votului așa cum figurează în propunerea legislativă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest alineat.

Supun votului dumneavoastră art.28, în întregul său.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest articol.

Urmează Capitolul VI. Titlul propus pentru el este:"Serviciile instituției Avocatului Poporului".

Dacă sunt observații în legătură cu titlul acestui capitol? Nu sunt.

Vi-l supun votului așa cum figurează în propunerea legislativă.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Trecem la discutarea articolului 29. În ceea ce privește textul acestui articol n-au fost observații din partea comisiei.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Gavril Dejeu.

Domnul Gavril Dejeu:

Nu mi se pare foarte fericită formularea finală. Eu știu că organigrama, respectiv structura serviciilor, funcțiilor unei instituții sunt în funcție de necesitățile desfășurării activității funcției cu pricina, și nu neapărat de dispozițiile sau disponibilitățile bugetare. Și acestea contează, într-adevăr.

Dar ce s-ar întâmpla dacă, de pildă, să zicem, la un moment dat, disponibilitățile bugetare sunt de ordinul a două miliarde și eu am personal necesar numai pentru un miliard? Ce facem? Pentru a umfla bugetul, mai angajăm personal? Cred că ar trebui corelate aceste două elemente. Organigrama, funcțiile să fie în raport de necesitățile desfășurării activității funcției Avocatului Poporului și în limitele dispozițiilor bugetare sau disponibilităților bugetare.

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să dați și o formulare.

Domnul deputat Márton Árpád dorește să intervină. Îl invit la tribină.

Domnul Márton Árpád:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Deși la art.1-2 ni s-au respins acele trimiteri care legau pe undeva această instituție, pe de o parte, de Senat, deci acea formulare "activează pe lângă Senat", pe de altă parte, este adevărat că nu s-a acceptat ideea că ar fi o instituție publică autonomă, însă, prin art.2, - voi reveni ulterior -, se prevede că această instituție este independentă.

Începând cu acest art.29, vom avea niște reglementări prin care, parcă, cei care au gândit această instituție n-au reușit să definească dacă această autoritate a Avocatului Poporului este o instituție de sine stătătoare, sau este ceva atașat, lângă Senat. Dacă ea însăși este ceva, cum ar fi de exemplu CNA-ul, Curtea de Conturi, alte autorități, sau este o anexă a Senatului, Avocatul Poporului fiind numit de Senat.

Deja în acest art.29, structura serviciilor Avocatului Poporului și numărul de personal se aprobă de Biroul permanent al Senatului. Mai există o instituție publică în această țară, în afara acelora care sunt subordonate unor ministere, ale căror structuri sunt aprobate de o altă instituție, de o altă autoritate? Chiar dacă în funcția respectivă i-a numit o autoritate publică, de exemplu Parlamentul; v-am dat exemplele CNA-ul, Curtea de Conturi etc., inclusiv Guvernul și ministerele; noi i-am numit, cu un număr mai mic de voturi decât se cere pentru Avocatul Poporului, care va fi votat de două treimi din senatori.

Pe urmă, această amestecare a atribuțiilor continuă. Într-un articol apare ca fiind o instituție independentă, la articolul următor devine anexă, iar devine independentă, iar devine anexă.

Eu cred că pe undeva ar trebui să decidem ce este Avocatul Poporului și pe urmă să ordonăm art.29, 30, 31, 32, în consecință. Pentru că astfel, cum arată, mie, cel puțin, nu mi-e clar.

Domnul Marțian Dan:

Da. Este o problemă pe care ați pus-o. Tangențial, am mai vorbit despre ea. Sigur că probabil vom vorbi mai mult când ajungem la art.31. În orice caz, discuția este deci deschisă, a debutat.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Domnul Dejeu a avut o intervenție. Probabil ne dați textul.

Nu mai sunt alte solicitări.

Rog atunci inițiatorii.

Domnul deputat Dejeu propune următorul lucru: "Structura serviciilor Avocatului Poporului și numărul de personal se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcție de necesitățile acestora și în limitele bugetului aprobat".

Vă rog, acum, inițiatorii să ne spuneți punctul de vedere în legătură cu această propunere de amendare și, evident, cu problema de fond pe care a ridicat-o domnul Márton Árpád.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Noi acceptăm varianta propusă de domnul Dejeu. Putem accepta această variantă, sigur că da.

În ceea ce privește o problemă pe care a ridicat-o domnul Márton Árpád, este ceea ce spuneam în cursul dimineții. A existat o anumită contradicție, care ne-a fost relevată și de Ministerul Justiției, în ceea ce privește condiția Avocatului Poporului ca ordonator de credite și situația aceasta, că bugetul ar fi parte din bugetul Senatului și că serviciile financiar-contabile ar fi asigurate de serviciile financiar-contabile ale Senatului. Eu am spus că propunem ca să rezolvăm această contradicție, și în sensul de a întări ideea de autonomie a acestei instituții, renunțând, propunând eliminarea art.31, acceptând formularea pe care a dat-o comisia alin.1 al art.33 și eliminând al.2 al art.33.

În condițiile acestea, evident că această instituție va avea un buget propriu, parte a Bugetului de stat, evident că în funcție de aceasta se vor face de-a lungul timpului și majorări de personal, și anumite restructurări și așa mai departe. În condiția aceasta, evident că nu se mai pot utiliza serviciile financiar-contabile ale Senatului și această instituție va avea niște structuri proprii care asigură această funcționalitate și, tot în același timp, putem să spunem că am făcut bine că am menținut atribuțiunea Avocatului Poporului de la lit. f), în sensul că este ordonator principal de credite.

În ceea ce privește stabilirea structurii funcționale a Avocatului Poporului, a instituției Avocatului Poporului, eu aș exemplifica - fiindcă mi s-a cerut să exemplific ce autoritate mai este în asemenea situație - cu Consiliul Legislativ. Noi, Birourile permanente, am aprobat această structură de organizare, i-am aprobat Regulamentul și alte lucruri de acest fel. Adică chiar dacă, vedeți, o instituție bugetară nu se poate naște din nimic. Există un punct inițial în primus momens de la care se pleacă. Autonomie nu înseamnă o libertate totală.

Evident, mai există o modalitate prin care problema ar putea să fie soluționată. Nașterea acestor structuri și detalierea funcționării acestei structuri, implicit în textul legii. Adică să batem în cuie în clipa asta că instituția Avocatului Poporului are 5 departamente, 6 servicii, atâția oameni în schemă. Și atunci, într-adevăr, nu ar mai fi implicat cu nimic Biroul Senatului, care ar fi doar implicat în numirea Avocatului Poporului și după aceea în confirmarea adjuncților. Nu cred, pentru momentul actual, că asta ar fi cea mai fericită soluție, mai ales că încercăm să reglementăm o instituție în care nu avem absolut nici o experiență. Nici în perioada antebelică, noi nu am avut această instituție în sistemul nostru legislativ. Deci, acesta este începutul. Hai să acceptăm ideea că, după un număr de ani, dacă se ivesc disfuncționalități, dacă structura trebuie dezvoltată altfel, în corelație cu semnalele pe care realitatea socială le dă, evident că putem perfecționa această lege.

Domnul Marțian Dan:

Domnule deputat Dejeu, eu am reținut propunerea dumneavoastră de amendare, care are un sâmbure rațional și asta a și determinat atitudinea pozitivă a inițiatorilor. Însă este aici un mic pasaj, în privința căruia v-aș consulta dacă nu acceptați un subamendament.

Deci, textul sună așa: "Structura serviciilor Avocatului Poporului și numărul de personal se aprobă de Biroul permanent al Senatului", după care dumneavoastră spuneți așa: "... în funcție de necesitățile acestora (nu se acordă!) și în limitele bugetului aprobat".

N-ați fi de acord să spunem așa: "... în funcție de necesitățile realizării atribuțiilor ce-i revin......"

Domnul Gavril Dejeu (din sală) :

"... ce le revin..."

Domnul Marțian Dan:

Nu, "... ce-i revin" - "Avocatului"...

Bun. "Structura serviciilor Avocatului Poporului și numărul de personal se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcție de necesitățile realizării atribuțiilor ce îi revin ...."

Domnul Gavril Dejeu (din sală) :

"... le revin", pentru că sunt două.

Domnul Marțian Dan:

".... ce le revin, și în limitele bugetului aprobat".

Sunteți de acord, da?

Atunci, supun votului dumneavoastră această redactare a articolului 29.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 2 abțineri, au fost, da?

Cu majoritate de voturi s-a aprobat această amendare și vă rog acum textul articolului în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat articolul 29.

Trecem la articolul 30. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest articol? Comisia nu a avut nici un fel de sugestii în privința lui. Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea propusă de inițiatori.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Articolul 31 a fost deja obiectul unor discuții anterioare și în virtutea a ceea ce s-a spus, inclusiv acea faimoasă literă f). S-a propus eliminarea vă aduceți aminte, atunci când am discutat lucrurile și sub această rezervă am adoptat textul de la litera respectivă.

Sunt alte observații? Nu.

Vă supun votului atunci propunerea de eliminare a articolului 31.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost acceptat acest text.

Trecem la discutarea articolului 32. Avem propuneri în ceea ce privește redactarea textului la alineatul 2.

Dacă sunt și alte observații și dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul Marton.

Domnul Marton Arpad:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Am anticipat această intervenție amintindu-vă încă o dată că în conformitate cu uzanțele pe care le avem, anumite instituții, ai căror conducători sunt numiți de Parlament, aceste instituții pe urmă devin instituții independente de voința Parlamentului. Există, evident, o modalitate prin care Parlamentul poate să sancționeze activitatea șefului acestor instituții, dar nicidecum nu poate penaliza, eu nu-mi amintesc ca președintele Curții Constituționale sau CNA-ului să poată fi amendați de biroul vreunei Camere sau în Parlament să se discute despre asta.

Nu-mi amintesc ca să poată oricine interveni în Parlament pentru sancționarea unui functionar din aceste instituții, inclusiv din radiodifuziune și televiziune ale căror consilii de administrație, iarăși noi le-am numit și toate aceste instituții au numiți șefii cu majoritate simplă, majoritatea absolută a Parlamentului.

Iată, că Senatul va vota cu 2/3 din numărul membrilor săi, șeful acestei instituții. Știu, s-a adus aici un alt exemplu care este nefericit pentru Consiliul legislativ. În Constituție, apare la Titlul 3, Capitolul I - Parlamentul - un articol 79, iar Avocatul Poporului apare la Titlul II, Capitolul IV, deci un capitol aidoma Parlamentului.

Deci, nu se poate face această imixtiune a Parlamentuluiîn activitatea acestei instituții. Mai mult, iată ce am votat noi la Capitolul II, alineatul 1 :"În activitatea sa Avocatul Poporului este independent fată de orice autoritate publică". Mai la vale, alineatul 3 , a doua teză: "Nimeni nu poate obliga Avocatul Poporului să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale".

Cred că argumentat, este destul de clar, de ce propun eu ca alineatul 2 și 3 de la articolul 32 să fie eliminat, pentru că orice instituție publică, prin șeful său, are menirea de a-și pedepsi subalternii. Dacă Avocatul Poporului nu-și face treaba ca lumea cu votul a 2/3 putem să-l demitem, dar nicidecum să-l sancționăm pentru anumite încălcări; este Justiția, dacă este cazul, financiar sau altfel. Si, să sancționăm nu noi, evident, Senatul, subalternii săi. El este autoritatea, v-am spus încă o dată, aidoma celorlalte autorități care există în această țară - care are această competență. Altfel, cred că două instituții care conform Constituției au același nivel de reglementare, sunt conectate într-un mod care contravine Constituției, ideii aprobate de Constituantă. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Poftiți!

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnilor,

Stimați colegi,

Uneori este oarecum delicat să iei decizii așa de importante pe niște amendamente de fond într-un termen foarte scurt de analiză. Adică probabil că ar fi fost de dorit ca o asemenea propunere să fi avut-o în cunoștință mai demult.

La prima vedere, vă mărturisesc că înclin să-i dau dreptate domnului Marton Arpad, pe de o parte, noi am avut în vedere faptul că această instituție este înființată de Parlament, că Avocatul Poporului este numit de Parlament, pe de altă parte, dacă mă gândesc bine și analizez,. sancțiunile disciplinare țin de niște raporturi de dreptul muncii, în primul rând .

Este adevărat că se pot ivi niște situații, de exemplu Avocatul Poporului n-ar prezenta raportul cerut de lege și în momentul acela îți pui problema dacă această încălcare a legii este atât de gravă ca să îi cer revocarea, să nu-i cer revocarea, să se obțină revocarea, pe o asemenea abatere.

Problema este delicată, însă având în vedere că această instituție trebuie să fie independentă într-adevăr și având în vedere că sancțiunea disciplinară, așa cum am amintit, este totuși de esența unor raporturi de dreptul muncii, noi înclinăm să fim de acord cu această eliminare a celor două alineate, menționate de domnul Marton Arpad.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc, ați ascultat opinia inițiatorilor, vă rog să vă pronunțați în legătură cu eliminarea alineatelor 2 și 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobată propunerea de eliminare a alineatelor 2 și 3 și vă supun votului atunci, articolul 32 care va avea un singur alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobată și această propunere.

Capitolul VII, titlul pentru el propus sună: "Dispoziții finale și tranzitorii" .

Sunt observații în legătură cu acest titlu? Nu sunt.

Vi-l supun votului cum figurează el în propunerea legislativă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat titlul Capitolului VII.

Trecem la discutarea articolului 33.

Dacă dorește cineva sa intervină?

Domnule deputat Gheorghe Ana, vă rog să poftiți la tribună!

Domnul Gheroghe Ana:

Prima remarcă este aceea că textul comisiei este cel bun, având în vedere ceea ce s-a aprobat la articolul 13 litera f), respectiv calitatea de ordonator principal de credite, care-i dă dreptul să aibă un modul în bugetul de stat.

A doua observație pe care v-o propun, este că la alineatul 2 trebuie să înlocuim anul 1995 cu anul 1996, sperând că această institutie importantă pe care o adoptăm noi va intra funcțiune concret în anul 1996.

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă sunt în legătură cu articolul 33? Nu sunt. Inițiatorii?

În legătura cu alineatul 1 nu au fost observații. Dacă inițiatorii doresc să intervină?

Domnul Ovidiu Petrescu are cuvântul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Acum, într-adevăr nu am spus că suntem de acord cu forma prezentată nouă de către comisie, la alineatul 1. Pentru alineatul 2, inițial ne gândeam la eliminare, că și așa bugetul pe anul acesta nu s-a adoptat. Însă având în vedere faptul că raportul este întocmit, că discutarea este făcută, într-adevăr dacă nu am menționa posibilitatea alocării sumelor din rezerva bugetară, probabil că nu s-ar mai putea finanța apariția acestei instituții și atunci suntem de acord cu domnul Ana care este specialist în această problemă să facem această schimbare pentru 1996 și să-l menținem. Alte observații noi nu avem.

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Ați ascultat și poziția inițiatorilor, vă supun votului alineatul 1 din cuprinsul articolului 33, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

La alineatul 2 să înlocuim anul 1995 cu anul 1996. N-au fost alte observații, supun votului această propunere de amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament al domnului deputat Gheorghe Ana.

Supun votului dumneavoastră alineatul 2 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

În legătură cu alineatul 3 nu au fost observații.

Vi-l supun aprobării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A întrunit și el unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră articolul 33 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Trecem la articolul 34. Dacă dorește cineva să intervină?

Nu sunt doritori?

Vi-l supun aprobării în redactarea din propunerea legislativă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Și articolul 34 a întrunit unanimitatea voturilor exprimate și a fost aprobat.

Trecem la discutarea articolului 35. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest articol.

Domnul deputat Nestor Călin, vă rog să interveniți!

Domnul Nestor Călin:

In loc de "rezervarea" - "menținerea", cred că este mai bine.

Domnul Marțian Dan:

Da, în partea finală: "În situația în care în funcție de avocat al poporului este ales un magistrat," dânsul propune să fie înlocuit cuvântul care urmează - " rezervarea postului acestuia este obligatorie..." și dânsul propune "menținerea postului acestuia este obligatorie".

Da, postul există, dar pe timpul cât îndeplinește treaba asta poate fi ocupat de către... dar vă rog să interveniți, dacă doriți să faceți unele precizări și comentarii în legătură cu această chestiune.

Domnul Petru Tănasie:

Cu gândul poate amândoi la aceeași intenție a protecției sau asigurării magistratului, a locului întoarcerii, după expirarea mandatului, cred că asta era și în rațiunea noastră, însă dumneavoastră spuneți rezervarea postului cu ... noi vrem adică rezervarea postului, îl păstrez pentru el, pentru că postul altfel rămâne în schemă dar ocupat de Tănase; vine Tănase rămâne titular și cu asta basta. Am dat un exemplu, nu o luați de bună că eu nu pot... Așa.

Deci, cred că formularea este cea bună și atunci îl rog respectuos pe domnul deputat Nestor Călin, că altfel menținerea postului este o noțiune abstractă, mă refer numai la post și nu la persoană. Or, rezervarea este pentru persoană.

Domnul Marțian Dan:

Bun, ați ascultat deci opinia inițiatorilor, dânșii ne cer să prezervăm textul așa cum este el în propunerea legislativă.

Eu vă rog acum să vă pronunțați, întrucât textul acesta nu a avut obiecții din partea comisiei, înseamnă că este și însușit de către ea și am să vi-l supun votului în forma în care figurează el în propunerea legislativă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat.

În aceste împrejurări am luat o decizie care se răsfrânge și asupra propunerii de amendare a domnului deputat Nestor Călin. Nu o mai supun votului în consecință.

Trecem la următorul articol 36.

Dacă dorește cineva să intervină în legătură cu el?

Domnul deputat Petru Tănasie, în numele inițiatorilor.

Domnul Petru Tănasie:

Cer îngăduința plenului să ne permită o îmbunătățire redacțională a acestui text, vedeți proiectul este pe ordinea de zi de vreo doi ani, mai bine, și văzând sau suportând și alte experiențe care ne determină să venim cu precizări în text, articolul 36 se referă la Regulamentul Avocatului Poporului care se adoptă de către Biroul permanent al Senatului la propunerea Avocatului Poporului și spunem punct. Tot așa am procedat și cu Consiliul Legislativ, a durat mult până l-am ales, a durat mult până când a venit cu regulamentul și cred că ar trebui aici venit cu o continuare, în sensul să stabilim un termen până la care după ce este numit Avocatul Poporului, acesta să vină cu oferta proiectului de Regulament către Biroul permanent și respectiv către Senat, că atunci o să stea "sine die" în această funcție și să invoce lipsa regulamentului.

Motiv, pentru care vă rog să-mi îngăduiți să fac următoarea propunere, textul articolului 36 urmând să aibă următorul cuprins: "Regulamentul Avocatului Poporului se adoptă de Biroul permanent al Senatului la propunerea avocatului poporului, în termen de 60 de zile de la numirea acestuia". Deci, 2 luni de zile să vină cu proiectul de regulament și să-l propună Senatului. Aceasta este propunerea de amendare a acestui text, pentru a determina în timp adoptarea proiectului, adică elaborarea proiectului de Regulament.

Domnul Marțian Dan:

Bun, vă mulțumesc, deci, în partea finală să completăm textul cu aceasta precizare: "În termen de 60 de zile de la numirea acestuia". Adică a avocatului poporului, da?

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost însușit de către Cameră.

Supun aprobării domniilor voastre articolul 36.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate de voturi și articolul a fost aprobat.

Examinăm articolul 37, dacă dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui articol?

Domnule deputat Gavril Dejeu, vă rog să poftiți la tribună! Și înțeleg că mai dorește domnul Marton Arpad, da?

Aveți cuvântul, domnule Dejeu!

Domnul Gavril Dejeu:

Mi se pare că articolul acesta este undeva rătăcit pe parcursul redactării proiectului, pentru că pică aici, cum să spun, ca nuca în perete.

El are o rațiune și cred, domnule coleg Tănasie, că ar trebui inclus ori la articolul 4, ori dacă îl menținem aici să-i spunem că prevederile articolului 4 din lege se aplică și regiilor sau actelor cu caracter administrativ ale regiilor autonome. Pentru că aici la punctul 5 : "Autoritățile administrației publice sunt obligate să comunice după caz, să pună la dispoziția Avocatului Poporului informațiile documentele sau actele ș.a.m.d.

Deci, dacă aceste autorităti ale administrației publice sunt obligate s-o facă, atunci să impunem această obligație și regiilor autonome.

Altminteri, articolul mi se pare atât de ieșit din context, încât cred că ar trebui revăzut mai serios locul unde îl putem așeza dacă nu cumva la acest articol 5, și pe urmă, formularea nu este întrutotul fericită. Formularea ar trebui să fie așa: "Prevederile prezentei legi se aplică și actelor cu caracter administrativ ale regiilor autonome".

Textul se aplică și "cu privire la actele cu caracter administrativ" - "actelor cu caracter administrativ ale regiilor autonome".

Deci, eu spun că ar fi bine ca să se revadă structura articolului 4, și să se includă conținutul acestui articol 37 acolo, pentru o redactare care nu-mi este la îndemână acum, dar care s-ar putea face, știu eu, poate până mâine dimineață.

Domnul Marțian Dan:

Da. Domnul deputat Marton Arpad.

Domnul Marton Arpad:

Doamnelor și domnilor,

Am aceeași observație, numai că eu i-aș găsi altundeva locul și poate să rămână în aceeași formulare, pentru că mie mi se pare că acest articol, într-adevăr se referă la toate acele articole despre care se face vorbire până la începutul Capitolului V. Până acolo. Deci, se referă la toate, nu numai la obligativitatea trimiterii, ci inclusiv de a interveni când se simte un abuz din partea acestor autorități de a se da, de a intra în arhiva acestor autorități, toate articolele, inclusiv până la articolul 25 și eu aș avea propunerea să vină după articolul 25 înainte de Capitolul "Răspunderi, incompatibilități și imunități", în redactarea pe care o avem.

Deci, toate prevederile care sunt până la articolul 25 se aplică și regiilor autonome. Deci, așa cum este prevăzut la articolul 37.

Domnul Marțian Dan:

Da, după 25, nu? Ar finaliza Capitolul IV.

Domnul Marton Arpad:

Ori alineatul 3, ori 251. Renumerotarea în lege ar deveni articolul 26, de fapt, asta e propunerea mea.

Domnul Marțian Dan:

Da. Alte observații dacă sunt? Atunci, opinia inițiatorilor, vă rog să ne comunicați!

Domnul Petru Tănasie:

Am și zâmbit când s-a ridicat deja domnul Dejeu, așteptam o asemenea intervenție, mărturisim, am discutat și împreună cu domnul secretar Ovidiu Petrescu. Ne îngăduiți această lacună, este și vechi proiectul, l-am și reconsiderat, dar era redactat.

Cele două observații formulate, și de către domnul Dejeu și de către domnul deputat Marton, sunt pertinente și le împărtășim.

Suntem de acord ca el să devină deocamdată față de redactare, să vină un 251, urmând ca la elaborare să se formuleze o nouă numerotare, așa, cu privire la redactare să spunem că "prevederile prezentei legi se aplică și cu privire la actele administrative ale regiilor autonome".

Domnul Marțian Dan:

"Se aplică și actelor administrative ale regiilor autonome", da?

Domnul Petru Tănasie:

Exact, pentru că și perspectiva supraviețuirii acestui text, eu nu-l văd așa îndepărtat pentru că și aceste regii se pare că vor avea o vreme un alt regim juridic și o altă organizare, deci va suporta o perioadă de tranziție și acest text, așa că nu întâmplător a rămas la sfârșit, domnul Dejeu.

Domnul Marțian Dan:

Da, bun, deci, ați ascultat opinia inițiatorilor și în legătură cu locul exact de plasare, deci după articolul 25 să îl numerotăm 251 și conținutul să fie următorul: "Prevederile prezentei legi se aplică și actelor administrative ale regiilor autonome".

Supun votului dumneavoastră această propunere conținând cele două elemente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea domnului deputat Petru Tănasie conținând cele două elemente și care sunt convergente cu sugestiile celor doi colegi care au vorbit anterior, respectiv, domnul Dejeu și domnul Marton Arpad.

Vă consult dacă sunt alte probleme de ridicat în legătură cu această lege? Mai sunt. Domnul deputat Ovidiu Petrescu în numele inițiatorilor, are cuvântul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul deputat Marton Arpad a ridicat o obiecție referitor la cererile care pot fi adresate Avocatului Poporului criticând faptul că în conformitate cu prevederile articolului 15, deja adoptat de către noi, Avocatul Poporului ar fi îndreptățit să nu primească o sesizare, o petiție privind rezolvarea cu întârziere a unui act, a unei solicitări a cetățeanului, Deci, i s-a rezolvat favorabil, dar i s-a rezolvat peste un număr de ani și în cazul acesta cetățeanul nu ar mai putea să reclame această atitudine birocratică. Noi am fost de acord, în principiu, cu acest lucru și amendamentul dânsului l-am înmânat Comisiei juridice. Acum nu știu dacă Comisia juridică a elaborat ceva și l-a dat domnului Vida sau invers, îl avem? Nu, dar trebuia adăugat ceva, nu trebuie enunțat. trebuie adăugat la articolul 15, că aici ar fi sediul materiei.

Domnul Marțian Dan:

Da, imediat vom avea clarificarea.

Domnul Petru Tănasie:

Renunțăm.

Domnul Marțian Dan:

Între timp poate ne propune inițiatorul și o formulă...

Domnul Marton Arpad:

Deci, dacă se propune ca textul să fie la art. 15, atunci, la acel alineat, sugerăm o nouă teză: " ... această prevedere nu se aplică celor..." și, mă rog, trimiterea respectivă.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Soluția ar fi și următoarea: "Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal cererea". Sunteți de acord cu această formulă? Bun. Deci, atunci vă propunem această variantă de modificare.

Domnul Marțian Dan:

Deci," ... petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul"...

Stimați colegi,

Vă rog să aveți amabilitatea să vă uitați la poziția 16 din raportul comisiei. Noi avem acolo, în partea finală a alineatului 15, un text care sună așa: "Petiționarul trebuie să dovedească refuzul administrației publice de a soluționa legal cererea" și aici să facem o mică completare în sensul celor spuse și de către domnul Marton Arpad, și de către domnul Petrescu Ovidiu, și anume: "Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau ..." și textul curge " ... refuzul administrației publice de a soluționa legal cererea". Vă supun votului această propunere, deci de a umbla în acest sens și de a amenda ultima teză din cuprinsul art. 15 alin. 1.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această amendare și vă rog acum să aveți amabilitatea să revotăm art. 15 în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Alte probleme nu mai sunt, da? Nu. A fost o amânare în legătură cu... Vă rog să aveți puțină răbdare, imediat rezolvăm. Intr-adevăr, din motivele legate de teza de la art. 15 noi am amânat votul și am retrimis spre examinare textul de la 20. Vă rog să fiți atenți, deci, se propune suprimarea următorului segment de text: " ... ori neconstituționalițății" și textul va suna astfel: "Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorității administrației publice asupra ilegalității" și acum urmează segmentul de text care urmează să fie eliminat: "... ori neconstituționalității", după care curge textul în continuare: " ... actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tăcerea organelor administrației publice și emiterea tardivă a actelor". Suprimăm deci acest segment - "ori neconstituționalițății", iar restul textului rămâne așa cum îl avem. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat această suprimare a textului.

Vă supun votului acum art. 20 în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și art. 20.

Totuși, vă mai consult:mai există vreo problemă în legătură cu acest proiect de lege? Nu.

Urmează să-l supunem la vot în una din zilele următoare și vă rog să aveți în vedere că mâine la ora 8,30 reluăm lucrările în plen. Vom asculta punctul de vedere al Comisiei juridice în legătură cu articolele trimise spre reanalizare din proiectul de Lege privind alegerile locale, după care trecem la examinarea proiectelor de legi privind salarizarea personalului din justiție, de la Curtea Supremă și vă rog să vă pregătiți în acest sens documentele.

Vă mulțumesc.

Ridic ședința.

Sedința s-a încheiat la ora 19,39.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 2:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro