Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 decembrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 22-12-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 decembrie 1998

7. Dezbaterea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
 
consultă fișa PL nr. 421/1998

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Trecem la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Domnul Gavra, o intervenție procedurală. Precis, cere cvorumul.

Chestorii, ce fac?

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Vă mulțumesc pentru intervenția pe care mi-ați acordat-o. Sigur, dumneavoastră anticipați întotdeauna, de data aceasta, previziunea dumneavoastră se și adeverește.

Ar fi păcat ca adoptarea acestui proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare să fie adoptat cu asemenea prezență în aula Camerei Deputaților! Deci, a da girul Guvernului pentru a emite ordonanțe care au relevanță sau vor avea relevanță în plan economic, mai ales, dar și social, fără ca să avem cvorumul legal de lucru, credeți-mă că este în afara oricărei anticipații pe ziua de astăzi.

Pentru ca dumneavoastră să nu veniți cu o adăugire la ce spun, cereți chestorilor, cereți Puterii, majorității "să se adune", cum ați spus dumneavoastră, ca să fie cvorum pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Da, îi adunăm. Rog liderii, viceliderii de grupuri parlamentare, chestorii să iasă pe hol, să invite toți parlamentarii în sală! Și încă un apel nominal, dacă va fi nevoie! Și nu se motivează absențele! Economie la buget, în Ajunul Crăciunului!

Îndată coboară 16 colegi de la Comisia pentru învățământ, 4 de la Comisia pentru cultură și putem începe prezentarea proiectului de lege. Până la vot, vom fi în cvorum.

Deci, suntem la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. În ședința din ziua de 16 decembrie 1998, la solicitarea inițiatorului, plenul Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Ați verificat cvorumul?

Domnul Vasile Lupu:

Conform prevederilor art. 105 și 106 din regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestei proiect de lege. Invit Biroul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizată în fond, să facă propunerile pentru timpii de lucru.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Comisia vă propune un timp de lucru rezonabil, adică, 20 de minute, în general, pentru această lege. Și luări de cuvânt la nivelul unui minut, plus-minus câteva secunde.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Propunerea a fost acceptată.

Doamnelor și domnilor deputați,

Dau cuvântul domnului Emil Popescu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru a prezenta raportul.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Pe scurt: "Raport asupra proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

În conformitate cu prevederile art. 86 și 102 din Regulamentul Camerei, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, înregistrat sub nr. ... Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, cu adresa nr. ... și adoptat de Senat în ședința din 15 decembrie. Conform prevederilor art. 57 din Regulamentul Camerei, membrii comisiei au examinat proiectul de lege și au hotărât cu majoritate de voturi ca acesta să fie supus spre dezbaterea și adoptarea plenului, cu următoarele amendamente:..." Și, aici, vă invederez că s-au făcut trei amendamente mărunte, complet nesemnificative, care se rezumă la 8 cuvinte și o propoziție.

Este vorba, la un anume pct. 1 lit. r): "declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național"; la pct. 2 - "finanțe, contabilitate": "unele reglementări privind taxele de timbru", se vorbea și de timbrul judiciar și se scăpase "taxele de timbru"; iar la pct. 7 "transporturi", la lit.b) s-au adăugat 5 cuvinte, la "porturi" - era textul: "constituirea și utilizarea fondului special al porturilor" și se oprea aici, dar s-au mai adăugat cuvintele: "administrarea porturilor, serviciilor în porturi".

Vreau să vă învederez că, de pe acum, am prevăzut că avem un calendar strâns al acestei legi și, de aceea, noi am și stabilit o comisie pentru mediere, pentru astăzi, care să lucreze, împreună cu comisia de la Senat, pentru a discuta aceste mici modificări. Repet, nesemnificative.

Vă propun să vă însușiți raportul comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu.

Asupra titlului legii sunt comentarii? Nu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat cu unanimitate.

La art. 1 pct. 1, raportul comisiei. Comentarii, obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Voci din sală:

Numărați voturile!

Domnul Vasile Lupu:

Numărați voturile împotrivă!

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 28 împotrivă și 6 abțineri, textul votat.

Stimați colegi,

Manifestați-vă votul! Unii rămân cu mâna sus la toate voturile, alții nu votează deloc!

Voci din sală:

Numărați, domnule președinte!

Domnul Vasile Lupu:

Vom număra, secretarii numără!

Deci, art. 1 pct. 1 a trecut în varianta propusă de comisie.

Art. 1 pct. 2 - "Finanțe, contabilitate, taxe și impozite". Domnul deputat Grigoraș are cuvântul.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu pct. 2 aș dori să adresez o întrebare. Respectiv, la lit. a) este prevăzută: "modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte, în sensul reașezării acestora".

Aș dori să mi se explice ce înseamnă "reașezarea acestora", având în vedere foarte multele modificări care s-au produs în ultima perioadă, pentru a ști și noi și cei care ne ascultă și cărora li se adresează această reașezare ce semnificație are ea. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Domnul ministru Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Este vorba de o reformulare a textului inițial, care a fost introdusă de comisia de specialitate din Senat, având în vedere că sunt mai multe tipuri de accize, unele cresc și altele scad și, în consecință, este tipul de formulare propus de Comisia juridică a Senatului: "reașezarea accizelor". Inițial era vorba de: "modificarea și completarea privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte."

Domnul Neculai Grigoraș (din sală):

Deci, sunt creșteri sau scăderi?

Domnul Alexandru Sassu:

Și-și, în funcție de tipul de accize.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia, ce spune?

Domnul Emil Teodor Popescu:

Suntem de acord cu ce spune domnul Sassu.

Domnul Vasile Lupu:

De acord cu Guvernul.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei, susținută în continuare de inițiator.

Cine este pentru?

Voci din sală:

Numărați voturile! Nu avem cvorum!

Domnul Vasile Lupu:

Numărați voturile!

98 de voturi pentru.

Împotrivă? 39 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Suntem în cvorumul de lucru, care este de 126. Textul este votat, pct. 2 din art. 1 a trecut, cu propunerile de modificare ale comisiei.

Art. 2. Domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana (Hd):

Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte, însă eu am ridicat mâna pentru textul precedent. Dar, dacă ați avaut bunăvoința să-mi dați cuvântul, eu am o obiecție foarte serioasă din punct de vedere al acurateții științifice privind titlul acestui subcapitol: "Finanțe, contabilitate, taxe și impozite."

Finanțele, după cum cunoașteți dumneavoastră, reprezintă relații de mobilizare și repartizare a unor venituri. Iar pârghiile prin intermediul cărora se fac aceste prelevări la bugetul public sunt tocmai taxele, impozitele, contribuțiile. Mi se pare că nu este necesar să mai apară în text "taxe și impozite" este suficient "finanțe-contabilitate".

Domnul Vasile Lupu:

Inițiatorul? Comisia? Dacă au observații?

Domnul Alexandru Sassu:

Așa a fost întotdeauna! Asta este!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Mai întâi, că nu s-a făcut acest amendament la timpul cuvenit și nu este vorba de o soluție de substanță; apoi, este vorba de o lege temporară. Poate să fie, într-adevăr, o anumită ordine în viziunea domnului Ana, eu n-am nimic împotrivă, nu-mi permit să-l contrazic, dar cred că poate să rămână textul așa cum este, pentru că este vorba de o derivare a unor termeni, unul din alții. Prin urmare, din ce am înțeles eu de la domnul Ana, rezultă că, până la urmă, pârghiile acestea sunt subsumate celor două cuvinte. Deci, e vorba de componente, textul nu face decât să amănunțească.

Fiindcă sutem într-o procedură de urgență și într-o lege temporară, nu se întâmplă nimic dacă rămâne așa cum este. Eu, dacă vreți, merg mai departe și spun că domnul Ana are dreptate, dar am avea de ce să fim atât de exigenți numai dacă ar fi vorba de o lege care să aibă o longevitate mai mare. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, titlul rămâne același.

Stimați colegi,

La art. 2 suntem. Obiecții, comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Mulțumim.

Împotrivă? 39 de voturi.

Abțineri? 2 Abțineri?.

Cu majoritate de voturi pentru, 39 împotrivă și 2 abțineri, art. 2 a fost votat.

Art. 3.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Pct. 3: "Accelerarea procesului de privatizare…"!

Domnul Vasile Lupu:

Art. 1, cu toate punctele pe care le are, a fost votat. Vă rog, fiți atenți, cei care mai aveți amendamente, pentru că nu putem reveni, într-o procedură de urgență, mai ales cu amendamente care n-au fost depuse la comisie!

Art. 3, ultimul din proiectul de lege. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 41 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, textul a fost votat.

Votul final, la ora 11,00.

Chestorii, liderii grupurilor parlamentare, invitați Comisiile pentru învățământ și cultură la voturile finale de la ora 11,00!

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 11 august 2022, 2:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro