Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 14-03-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 1996

3. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale.

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Reluăm lucrările noastre la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale.

Îl rog pe domnul președinte Stirbu să ne informeze asupra lucrărilor comisiei. Aveți cuvântul, domnule deputat. (Clopoțel).

Domnul Aurel Stirbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Precum cunoașteți, ieri au mai fost trimise la comisie două articole, pentru a fi rediscutate.

În cadrul comisiei, la care au participat reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, cu excepția U.D.M.R. și P.U.N.R., restul, toate grupurile au fost reprezentate, și nu de unul, doi parlamentari, ci de mult mai mulți, și s-a ajuns la concluzia, cu privire la art. 66 referitor la introducerea unui prag, la alegerea consilierilor județeni și, după multe discuții, mergem spre conturare, ca să aducem o mică schimbare la un alineat, în sensul ca redistribuirea voturilor să se facă doar la partidele care au obținut coeficientul acela electoral. Când s-a supus la vot, nu a întrunit majoritatea de voturi cerute de Regulament, pentru a fi adoptat. Prin urmare, nu a fost însușit amendamentul cu privire la acest articol. El a fost votat inițial, și ceea ce era de introdus era o modificare. Neadoptându-se de către comisie articolul respectiv, el urmează să rămână așa cum este la ora actuală în lege și în raportul comisiei juridice.

Al doilea articol care a fost trimis la comisie viza "accesul partidelor la antenă", respectiv modificarea art. 462. La acest articol s-a lucrat în mod concret pe texte, pe alineate, pe fiecare cuvânt de către reprezentanții partidelor care au participat și s-a dat o nouă formulare acestui articol.

Mie mi se pare că în dimineața aceasta s-a repartizat la toți domnii deputați exemplarul respectiv.

Dacă este cazul, domnule președinte, eu pot să-i dau citire.

Domnul Adrian Năstase:

Nu. El cred că a fost văzut de către toți colegii. Acesta a și fost sensul distribuirii documentului, ca să nu-l mai citiți.

Dacă sunt observații la formularea art. 462? Nu. Incepem cu 46, în ordinea numerotării. Dacă nu, supun votului dumneavoastră art. 462, în formularea revăzută propusă de către comisie în documentul pe care l-ați primit.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În ceea ce privește art. 66, înțeleg... Deci, domnul Olteanu. Vă rog.

Domnul Mihail Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Ca autor al acestui amendament, îmi permit să vă rețin atenția numai două minute. Mă simt obligat să dau câteva explicații, pentru că cineva ar putea să mă acuze că am propus un amendament, după care l-am retras și am provocat niște discuții inutile. Am avut ocazia, în ședința de ieri, să audiem luările de poziție ale unor colegi pe marginea amendamentului propus de mine, poziții în care s-au formulat tot felul de acuze: că n-ar fi legătură între consiliile locale și cel județean, că nu ne gândim la românii din Harghita și Covasna, că nu s-ar da voie electoratului să opteze pentru cine este competent, că s-ar pune un prag în calea democrației.

Domnilor colegi,

Toate discursurile au fost în afara spiritului și textului legii. De fapt, sunt convins că unii n-au înțeles nici acum ce s-a dorit prin acest proiect de lege și la ce se referea acel prag electoral de 4%. Se dorea, realmente, ca în administrația publică locală să aibă acces partidele și candidații ce întruneau opțiunea electoratului. Faptul că în comisie nu s-a acceptat drept condiție minimală coeficientul electoral, adică nici numărul de voturi necesare pentru un consilier, vine să demonstreze altceva, că în spatele discursurilor ce afișau în mod demagogic un patriotism ieftin, ambalat în grija față de democrație și față de opțiunea poporului, se ascunde, de fapt, spaima maladivă a unor grupuscule politice fără perspective de a nu avea acces pe căi directe în administrația locală. Nici unul dintre vorbitori n-a avut în atenție modul cum vor funcționa aceste organe ale administrației locale, ce coeziune va exista în cadrul consiliilor și ce stabilitate și putere decizională vor avea.

Incă o dată s-a demonstrat că nu se dorește orientarea vieții politice românești pe un drum clar, transparent pentru majoritatea cetățenilor, fapt ce produce un sentiment de neînțelegere și respingere a actului politic (Comentarii).

Domnilor colegi,

Vă asumați o mare răspundere în ceea ce privește viitorul politic al țării, sau poate aveți o altă concepție pe care nu am înțeles-o și pe care nu o pot accepta: democrația în haos. Vă privește, este dreptul dumneavoastră și vă felicit că ați reușit să învingeți logica și rațiunea, trecând chiar peste opțiunea electoratului, de care vorbiți cu atâta grijă.

Curată democrație! (Din partea dreaptă a sălii se strigă Ura!).

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

În primul rând, vă rog să fiți de acord să votăm punctul 58 în ansamblu, pentru că am votat art. 462, dar el este o componentă a punctului 58 din proiectul de lege. De aceea, supun votului dumneavoastră punctul 58 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, punctul 58 a fost adoptat.

Acum , în legătură cu art. 66, trebuie să-l adoptăm în formularea existentă. Da. În formularea inițială comisiei. Deci, pentru art. 66 avem două puncte - 70 și 71. Nu le-am aprobat, nu?

Din partea comisiei:

Au fost votate.

Domnul Adrian Năstase:

Au fost votate și 70 și 71, da? Deci nu sunt probleme. Era un alineat nou. Bun. În aceste condiții, mai este vreun punct? Da, vă rog, domnule Stirbu.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La nr. de ordine 17, la art. 14 alin. 4, care se referă la modul de întocmire a listelor cu militari în termen, s-au purtat discuții, precum bine știți, vreo 9 colegi au luat cuvântul, dar aș vrea să vă informez că acest alineat n-a fost votat, a fost trimis la comisie, pentru a avea în vedere cele ridicate de domnii deputați. Cum sună acest alineat? Pe scurt: " ... Militarii în termen cu drept de vot vor fi înscriși în liste speciale, întocmite pe unități militare și semnate de comandanții acestora. Militarii în termen nu vor fi trecuți în copiile întocmite de primari după listele electorale permanente ale localităților în care aceștia își au domiciliul".

Cele 9 intervenții sau cei 9 domni deputați care au luat cuvântul nu s-au referit la acest alineat, ci la cu totul altceva, nu la modul de întocmire a listelor, ci la modul de votare...

Domnul Adrian Năstase:

Am reținut, domnule deputat.

Domnul Aurel Stirbu:

al militarilor. Prin urmare, comisia a respins toate intervențiile și a menținut acest alineat care n-a fost votat și urmează să fie supus la vot.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră punctul 17 din proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? Două abțineri.

Cu două abțineri, punctul 17 a fost adoptat.

Dacă mai sunt observații? Ințeleg că toate punctele au fost elucidate. În aceste condiții, supun votului dumneavoastră art. I. Vă reamintesc faptul că proiectul de lege este organizat pe două articole mari - art. I, cu cele o sută și ceva de puncte, și art. II, referitor la republicare. Articolul II l-am votat. Articolul I, în ansamblu, l-am lăsat pentru un vot ulterior, după ce vom fi rezolvat chestiunile care au fost rezolvate de către comisie. În aceste condiții, supun votului dumneavoastră, în totalitate, art. I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art. I a fost adoptat.

Aproape că eram tentat să supun la vot legea în ansamblu. Să fiți de acord, totuși, ca votul final să fie exprimat marți, în pauza lucrărilor în plenul celor două Camere, la ora 12,30, și vom decide atunci și procedura de vot, deci dacă va fi nevoie de vot nominal sau vot deschis. Oricum, și Legea privind Avocatul Poporului va fi supusă votului tot la acea dată.

Cu aceasta, încheiem dezbaterile la Legea privind alegerile locale, legea de modificare, și îl invit pe domnul vicepreședinte Gavra să conducă în continuare lucrările noastre pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 10:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro