Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 23-02-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 1999

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind executorii judecătorești.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem la următorul proiect de lege, și anume proiectul de Lege privind executorii judecătorești, lege organică.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnule ministru Valeriu Stoica, aveți cuvântul.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În cadrul reformei generale a societății românești, un obiectiv deosebit de important este reprezentat de reforma sistemului judiciar. Acest obiectiv impune luarea unor măsuri legislative necesare pentru modernizarea justiției și, în același timp, pentru ridicarea nivelului calității actului de justiție.

În ceea ce privește procesul civil, se urmărește asigurarea celerității soluționăriii litigiilor, precum și sancționarea corespunzătoare a abuzurilor de drept și a încercărilor de tergiversare a judecății.

Între instituțiile reglementate de Codul de Procedură Civilă, instituția "executării silite" are drept scop realizarea definitivă și practică a unor drepturi recunoscute printr-o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu. Se învederează astfel importanța acestei a doua faze a procesului civil, în care se finalizează procesul, prin realizarea efectivă a dreptului pretins de către reclamant.

Rolul principal în desfășurarea și aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor care reglementează procedura executării silite îi revine executorului judecătoresc. Având în vedere acest fapt, se impune schimbarea concepției care stă la baza organizării și funcționării executărilor judecătorești, în sensul învestirii lor cu îndeplinirea unui serviciu de interes public autonom, sub controlul și coordonarea Ministerului Justiției și al instanței de executare, în condițiile legii. În acest scop a fost elaborat prezentul proiect de lege.

Întrucât proiectzul vă este deja cunoscut, nu mai fac sinteza lui. Important este, doar, să precizez că modificarea sistemului în care funcționează executorii judecătorești este corelată cu modificarea Codului de Procedură Civilă, modificare pe care dumneavoastră deja ați votat-o.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea Comisiei juridice, vă rog...

Domnul Nicolae Grădinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 87 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind executorii judecătorești.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, prin care s-au făcut unele observații și propuneri cu caracter general, iar altele de redactare și tehnică legislativă.

Potrivit art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege, finalizând dezbaterile în ședința din 4 noiembrie 1998, când s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca aceasta să fie supusă spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele prevăzute în anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Grădinaru, din partea Comisiei juridice a fost.

Trecem la dezbaterile generale.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale?

Doamna deputat Ionescu de la Grupul parlamentar al P.D.S.R.

Doamna Marina Ionescu:

Grupul parlamentar al P.D.S.R. va vota favorabil acest proiect de lege, dat fiindcă este încă o experiență privind liberalizarea activităților cu profil juridic.

Să sperăm că punerea în practică a acestui proiect de lege, în momentul în care va fi publicat în Monitorul Oficial, va da rezultate tot atât de bune pe câte au fost date de către notarii publici.

Proiectul de lege este întocmit cam în același sens în care s-a votat Legea notarilor publici și, pentru aceste motive, Grupul parlamentar al P.D.S.R. va vota favorabil.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă mai sunt, la dezbateri generale?

Domnul deputat Pop Leon din partea Grupului parlamentar al P.U.N.R. Vă rog.

Domnul Leon Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă, materializată de data aceasta printr-un proiect de lege din partea Ministerului Justiției, vine, în continuare, pe linia adoptată în ultima vreme, de a face reformă în domeniul justiției. Este a treia, a patra lege în acest domeniu, prin care statul concesionează o parte din activitatea sa, aceea de punere în executare a hotărârilor judecătorești, care astfel vor deveni liber profesioniști și, cu siguranță, contribuția lor la executarea hotărârilor judecătorești de acum încolo va fi substanțială, va fi benefică pentru cei care apelează la serviciile lor.

Grupul parlamentar al P.U.N.R. va vota pentru această inițiativă legislativă, având convingerea că astfel va face un pas important, în continuare, în ce privește reforma justiției din țara noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă, din partea altor grupuri... Vă rog.

Domnul deputat Szekely.

Domnul Szekely Ervin:

Printre instituțiile reglementate de Codul de Procedură Civilă, care au un rol în realizarea actului de justiție, credem că executorii judecătorești au un rol bine definit și acest proiect de lege face ca activitatea lor să fie mult mai eficientă și operativă.

Din aceste motive, Grupul parlamentar al U.D.M.R. va vota favorabil acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Bujor, Grupul parlamentar al P.N.L.

Domnul Liviu Bujor:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Este un truism a afirma că "... justiția este un domeniu în care reforma este înaintată". Prin Legea executorilor judecătorești, noi sperăm să continuăm reforma în justiție. Rezultatele au început să se vadă.

Grupul parlamentar Național Liberal va vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă mai sunt? Nu mai sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vom începe cu titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate

Articolul 1, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă.?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul inițiatorului, art. 3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul inițiatorului, art. 4. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul inițiatorului, art. 5. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Tot textul inițiatorului, art. 6. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 7, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul inițiatorului, art. 8. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 9, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 9, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 10, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 11, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul II, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 12, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 13, alin. 1, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 1 din raport, se propune ca alin. 2 și 3 din textul inițiatorului să fie reformulate într-un singur alineat. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 13, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 14, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 15, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 16. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 17. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 18, alin. 1, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 3, nr. crt. 2 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 4 și 5, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 18, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 19, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 20, alin. 1, nr. crt. 3 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 20, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 21, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 22, alin. 1, literele a), b), c) și d), textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera e), nr. crt. 4 din raportul comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera f), tot nr. crt. 4 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera g), textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 22, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 23, literele a), b), c) și d), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 5, comisia propune introducerea unei litere suplimentare, e). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 23, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 24, nr. crt. 6 din raportul comisiei. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 25, textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Da. Mă scuzați...

Nu v-am văzut. Vă rog, poftiți...

Să-mi spuneți unde aveți amendamentul, la primul sau la al doilea alineat?

Domnul Ioan Sonea:

La primul ar fi. Este o observație. Nu știu dacă...

Deci, înțeleg aici, prin acest articol, faptul că, pe lângă Camera executorilor, constituită pe lângă o Curte de Apel, sunt subordoați toți executorii de la mai multe județe, care sut afiliate la acea Curte de Apel. Nu știu dacă nu este o centralizare, acest mod de organizare.

Poate că ar putea să se constituie la nivelul județean, acolo unde este cazul – Camera județeană. Eu nu sunt de meserie, dar parcă mi se pare o distanță foarte mare între un Birou de pe lângă o Judecătorie, și direct o Cameră a executorilor pe lângă Curtea de Apel.

Dacă, nu cumva, ar fi necesară introducerea acelei "Camere județene".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, dumneavoastră propuneți..., având în vedere că Curțile de Apel funcționează pentru mai multe județe, ca, la nivel județean să se creeze câte o Cameră a executorilor judecătorești, nu pe lângă fiecare Curte de Apel.

Domnul Ioan Sonea:

Da. Eu înțeleg că este o chestiune mai mult organizatorică, decât...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este o chestiune organizatorică.

Îi dau cuvântul domnului ministru Stoica, inițiatorul, pentru a răspunde acestei chestiuni.

Vă rog.

Domnul Valeriu Stoica:

Este, într-adevăr, o chestiune organizatorică, la care noi am reflectat în momentul redactării proiectului de lege. S-a sesizat, de altfel, în intervențiile făcute cu ocazia dezbaterilor generale, că modelul acestui proiect de lege este Legea notarilor publici. Și acolo sunt "Camere notariale" pe lângă Curțile de Apel.

Motivul pentru care nu s-a organizat la fiecare județ o asemenea "Cameră a executorilor judecătorești", respectiv, a "notarilor", este foarte simplu: numărul notarilor și al executorilor judecătorești este redus. Nu se justifică, cel puțin, în momentul de față, crearea unei "Camere județene".

Am avut, din aceste motive, opțiunea în favoarea soluției "Camerelor executorilor judecătorești" pe lângă Curțile de Apel, așa cum, de altfel, funcționează și "Camerele notarilor publici".

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, vă întreb, domnule deputat, dacă mențineți amendamentul sau nu.

Deci, nu-l mențineți. Bun.

Vă mulțumesc.

În acest caz, voi supune art. 25, textul inițiatorului, spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere și nici un vot împotrivă, a fost adoptat.

Articolul 26, nr. crt. 7 din raport, amendamente la primele două alineate. Dacă sunt intervenții la alin. 1? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2, tot nr. crt. 7 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 3 și 4, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 26, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 27, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

Titlul Secțiunii III. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 28, nr. crt. 8 din raportul comisiei. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia ne propune, la nr. crt. 9 din raport, un text nou, după art. 28. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Tot comisia ne propune, la nr. crt. 10 din raport, un nou articol, după 28, 281. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 29, alin. 1, nr. crt. 11 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 29, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ca să nu uităm, aș dori să vă supun spre aprobare ca, după ce parcurgem tot textul, să se renumeroteze articolele, ținând cont de ceea ce vom aproba noi. Deci, s-au introdus două articole noi, să nu apară indicativ și așa mai departe. Vă supun spre aprobare acest lucru.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 30, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 31, nr. crt. 12 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea III, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III, în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă.?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 32, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 33, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 34, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 35. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 36, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Deci suntem la nr.crt.13 din raport, art.37, litera a).

Vă rog.

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

La excepții, eu mă gândesc la un caz. Sigur că, în general, despre executorii judecătorești, se vorbește ca despre oameni care nu au pregătire juridică. S-ar putea să existe, totuși, cazuri când un avocat, mă rog, a renunțat, pentru o perioadă, dar are, totuși, dreptul să profeseze sau alt jurist, dacă nu, cumva, ar trebui, aici, la excepții, prinsă și posibilitatea de a da consultații juridice pentru o anumită specializare, fără dreptul de a pleda sau de a apăra în instanță, dar, totuși, să i se recunoască unui om care este avocat și care profesează, pe moment, activitatea de executor să-și poată manifesta și cealaltă specialitate. Nu știu dacă e compatibil, dar probabil că merită să fie recunoscute niște drepturi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, domnule ministru, domnul deputat Sonea dorește să vadă dacă, cumva, aici, la incompatibilitate, poate fi introdusă funcția de avocat sau nu.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că soluția textului nostru este mult mai judicioasă. Noi ne-am gândit la două chestiuni: pe de o parte, în aceste condiții de exercitare a profesiei de executor judecătoresc, într-o structură autonomă liberală, este nevoie de o creștere a calității profesionale, de aici înainte studiile juridice vor fi necesare, în același timp, însă, pentru că, până acum, nu a existat o asemenea condiție, am prevăzut o soluție tranzitorie, astfel încât toți executorii care sunt în funcție să-și păstreze poziția. Cât privește propunerea făcută, față de aceste două idei, cred că ea nu se mai justifică.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat, sunteți mulțumit de răspuns sau doriți o intervenție? Deci rămânem pe textul comisiei.

Vă mulțumesc.

Deci, la nr.crt.13 din raport, lit.a) de la art.37, alte intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b), c) și d), textul inițiatorului, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Comisia propune eliminarea lit.e).

Intervenții? Nu sunt.

Tot la nr.crt.13 din raport, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci vă supun spre aprobare art.37, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, titlul.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am rugămintea, când citesc numărul unui articol, dacă aveți intervenții, vă rog să interveniți imediat.

Art.40.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.41, lit.a), b), c) și d), dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.e), nr.crt.14 din raport, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42, alin.1, 2, 3 și 4, textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.5, nr.crt.15 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.6, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, la primul alineat, lit.a) și b).

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), nr.crt.16 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d) și e), textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45, nr.crt.17 din raport, cu precizarea că, din greșeală, aici, a apărut, între paranteze, un alin.1 și, de fapt, e un singur alineat și nu se mai trece acea paranteză.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea II, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.V.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.46.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47, primul alineat, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47, alin.2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47, alin.3, nr.crt.18 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.49, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.50, nr.crt.19 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51, nr.crt.20 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.52, alin.1, nr.crt.21 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.52, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.53, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.54, textul inițiatorului.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Este o abținere la art.53!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

A fost o abținere adineauri? Deci, la art.53, a fost o abținere, nu a fost unanimitate.

Art.54, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Adoptat.

Art.55, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1abținere.

Adoptat.

Art.56, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Adoptat.

Art.57, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat, cu majoritatea voturilor.

Art.58, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Adoptat, cu majoritatea voturilor.

Art.59, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate, de data aceasta.

Acum, vom vota cap.V, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VI, titlul.

Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60, textul... Un moment. Da, art.60, la care alineat vă referiți?

Domnul Ioan Sonea:

La primul, domnule președinte.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La primul alineat. Vă rog.

Domnul deputat Sonea.

Domnul Ioan Sonea:

Cred că este, probabil, o eroare de dactilografie. Este menționat art.13. Probabil că este corect 15, și îmi pun o întrebare: nu este menționată lit.c) de la art.15, care prevede un nivel de pregătire, cel cu studii de Drept.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră, spuneți că, dintr-o eroare, acolo, este scris art.13 și, de fapt, trebuia să fie scris 15 și doriți să știți de ce lipsește lit.c).

Domnul Ioan Sonea:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să dau cuvântul inițiatorului, domnului ministru, domnul ministru Stoica.

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-adevăr, este o eroare în text: în loc de art.13, este art.15, lit.c) este, însă, omisă, pentru că art.60 se referă la cei care au executat funcția de executor judecătoresc cel puțin 10 ani, deci chiar fără a avea examenul de licență. Și, atunci, așa cum spuneam mai devreme, ținând seama de faptul că, în prezent, există executori judecătorești fără examen de licență, am considerat că nu este bine ca ei să fie, pur și simplu, eliminați din profesie, o dată pentru că ar fi inechitabil, a doua oară pentru că ar fi, practic, inaplicabilă o asemenea dispoziție, ar însemna să lăsăm sistemul executorilor judecătorești, practic, fără membri, în momentul de față. Iată de ce condiția licenței nu mai figurează la art.60, în măsura în care cei care au exercitat profesia de executor judecătoresc cel puțin 10 ani, chiar dacă nu au licență, își vor continua această activitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Sonea, sunteți mulțumit cu răspunsul? (Domnul Ioan Sonea face semn, cu mâinile, că este mulțumit așa și așa) Oricum, vă mulțumim pentru acest amendament. Aici, în mod clar, trebuia scris 15, și nu 13.

Deci, vă supun spre aprobare primul alineat, cu acest amendament, în loc de 13, să fie art.15.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60, alin.3.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.60, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.22 din raport, comisia propune un articol nou.

Da, vă rog.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu textul nou introdus de către comisie, aș dori, dacă este posibil, să ne ofere câteva precizări în plus: "Cheltuielile efectuate pentru investiții, dotări și alte utilități necesare". "Investiții" este clar ce sunt, "dotări" este clar ce sunt, dar dacă se poate preciza ce s-a avut în vedere când s-a introdus expresia "utilități", deoarece, din punct de vedere contabil, utilitățile includ cheltuielile cu energie electrică, apă, gaz metan ș.a.m.d., care sunt necesare pentru funcționarea unei activități. Deci ce s-a avut în vedere cu această expresie "utilități necesare"? Poate îi găsim o formulare mai adecvată.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog, din partea comisiei, pe domnul deputat Grădinaru.

Domnul Nicolae Grădinaru:

Suntem de acord cu altă reformulare. Dacă considerați alta mai bună, vă rog s-o faceți. Suntem de acord cu ea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog.

Domnul Neculai Grigoraș:

Cred că este suficient să rămână "investiții și dotări", fiindcă utilitățile includ inclusiv cheltuieli, dacă vreți, cu plata telefonului și nu cred că este normal să le scădem din impozit. Deci ar fi suficient "cheltuielile efectuate pentru investiții și dotări necesare activității executorilor judecătorești" ș.a.m.d.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul este de acord?

Domnul ministru Stoica.

Vă rog. Deci, aici, e articolul nou introdus la comisie...

Domnul Valeriu Stoica:

Acest articol, domnule președinte, așa cum ați remarcat, a fost introdus la propunerea Comisiei juridice. Ministerul Justiției a fost de acord cu amendamentul făcut de Comisia juridică, în forma pe care o aveți în fața ochilor. Eu cred că, pentru a nu exista nici un echivoc în ce privește deducerea acestor cheltuieli, formula Comisiei juridice este acoperitoare. E adevărat că s-ar putea spune că nu mai e necesară sintagma finală. Pentru a înlătura, însă, dubiile în interpretarea textului, cred că se justifică formula comisiei. Cum bine se știe, dacă formula este redactată restrictiv, riscul este ca, în interpretarea ulterioară, de către organele financiare, să existe dificultăți. Formula aceasta, de altfel, mi se pare că e preluată, în termeni identici, din Legea avocaților și din Legea notarilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci textul, așa cum a fost propus, este identic cu cel din celelalte.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Pentru a nu crea nici un fel de discriminare, propun ca acest text să fie redactat identic cu cel din Legea notarilor și din Legea avocaților, pentru că, după câte îmi aduc aminte, sintagma "alte utilități", acolo nu apare, dar nu vreau să mă pronunț decât în momentul în care vom avea la dispoziție textul din lege și, atunci, sigur că o să-l introducem, pentru că, într-adevăr, este nevoie de el, dar să aibă același conținut, ca și cel din legile cu privire la notari și la avocați.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ioniță.

Vă rog.

Domnul Mihail-Gabriel Ioniță:

Și eu aș susține eliminarea cuvântului "utilități" din text și aceasta din rațiuni lingvistice. "Utilități necesare" e clar un pleonasm. Deci, eventual, eu știu, altă formulare, dacă considerați că este nevoie să apară în text și cuvântul "utilități", în nici un caz, nu e bine "utilități necesare". Sună rău din punct de vedere al limbii române.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu am următoarea propunere: să nu ne blocăm în acest text. Am rugat comisia să aducă textul care este în legea deja aprobată pentru activitatea notarilor publici și vă propun să trecem peste acest nr.crt.22 din raportul comisiei, pentru ca să revenim asupra lui când avem datele necesare.

Deci trecem la art.61, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62, alin.1, nr.crt.23 din raport.

Intervenții, dacă sunt? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 al art.62.

Domnul deputat Sonea.

Vă rog.

Domnul Ioan Sonea:

Domnule președinte,

Vă rog să-mi permiteți doar o simplă intervenție: să se reducă termenul de la 90 de zile la 60 de zile, pentru elaborarea Regulamentului. Și așa este o instituție care este așa cum este și probabil că necesită urgentarea în acest sens.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră propuneți un termen mai scurt, de la 90 la 60 de zile, pentru elaborarea acestui Regulament.

Domnul ministru.

Deci s-a propus, de domnul deputat Sonea, ca, în loc de 90 de zile, aici, la alin.2, art.62, termenul să fie redus la 60 de zile.

Vă rog.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Ținând seama de experiența acumulată în domeniul aplicării unui sistem nou, atât de complex, cred că termenul de 60 de zile ar fi insuficient. Rugămintea mea este să păstrăm termenul de 90 de zile, pentru a face o treabă serioasă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Sonea, vă mențineți amendamentul? Nu. Vă mulțumesc.

Alin.2, art.62, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.62, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.63. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.64.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.65.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.66.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

O să întreb dacă ați reușit să obțineți textul. Da.

Am rugămintea ca liderii de grupuri să-și cheme colegii care se află în clădire, pentru voturile finale, pentru că, după ce vom mai avea două voturi, aici, pe text, vom trece la voturile finale pentru legile dezbătute astăzi. Rog liderii de grupuri să ia măsurile necesare și să-i roage pe colegi să vină în sală.

Vă rog, deci, la nr.crt.22 din raport, ca urmare a consultării textului din Legea notarilor publici și din Legea avocaților, s-a constatat că textul sună similar și, atunci, dacă nu sunt alte intervenții, o să vă supun spre aprobare nr.crt.22, în forma propusă de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate. Adoptat.

Cap.VI, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, adoptat.

Acum, trebuie să vă spun că am parcurs, pe articole, mai multe inițiative legislative, din care 3 sunt legi organice și aș dori să-l rog și pe domnul secretar Mitrea, dacă poate să vină, pentru ca să trecem la voturile finale.

- după o mică pauză -

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Am rugămintea să vă ocupați locurile în sală. Domnii secretari m-au informat că suntem în cvorum, suntem peste 180 în sală.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 4 ao?t 2020, 1:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro