You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-04-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
    1.1 Carmen Dumitriu - denunțarea "practicii de negoț" a actualei puteri cu F.M.I.;

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

De la Grupul parlamentar al PDSR, doamna Carmen Dumitriu.

Doamna Carmen Dumitriu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu toate că ne aflăm în cel de-al treilea an de declin economic programat, actualul Guvern practică în planul politicilor economico-financiare duplicitatea și dezinformarea propovăduind succesul Acordului cu FMI. Este, într-adevăr, un succes semnarea de către Guvern a Acordului cu Fondul Monetar Internațional.

PDSR consideră că aceasta este mai degrabă fața nevăzută a succesului sau mai precis eșecul ascuns al victoriei. Numai după ce conținutul acestui acord va fi dat publicității se va putea susține în termeni reali eventualul său succes. Comportamentul actualei puteri a dovedit că acest acord cu FMI se situează dincolo de o politică transparentă și de răspundere a Cabinetului Vasile, îndelung mediatizată de reprezentanții săi. Observăm că pe ușa din dos a dialogului dintre Guvern și Parlament se semnează documente de care depinde soarta economică a României, care nu are dreptul să știe, ci doar să suporte. Să ne amintim de precedentul acord cu FMI, din timpul guvernării Ciorbea, ce a fost încheiat în aceleași condiții, iar consecințele s-au meterializat în actualul dezastru economic.

PDSR denunță aceste practici de negoț ale actualei Puteri, ce demonstrează pentru a nu știu câta oară aroganță și dispreț față de opinia publică și cetățeanul de râd. Este lesne de înțeles că secretizarea acestor informații derivă din consecințele unor înțelegeri ce conform uzanțelor vor însemna pentru populație șomaj, lichidări de întrerpinderi și implicit extinderea în continuare a sărăciei.

Cu ocazia prezentării Raportului bugetului de stat pe anul în curs, ministrul finanțelor a susținut posibilitatea unui derapaj total al programului economic, ce curpinde 3 mari vulnerabilități: veniturile din privatizare, cheltuielile cu dobânzile la datoria publică și externă și dinamica economică. Un asemenea trablou ne demonstrează că acceptarea unor condiții economice prost negociate vor transforma supraviețuirea în România într-un lux pe care nu mulți și-l vor mai putea permite. În acești termeni, PDSR își exprimă temerea că Acordul cu FMI astfel negociat va declanșa un nou val de proteste sociale incomensurabile ca efect. Considerăm că actuala Putere are obligația de a prezenta Parlamentului conținutul Acordului stand-by de împrumut cu FMI și a documentelor care au stat la baza elaborării acestuia: scrisoarea de intenție semnată de ministrul finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale a României, Contractul de angajare a creditelor, Memorandumul de politici economice al Guvernului României și anexele acestuia.

Demonstrați, domnilor guvernanți, succesul acestor negocieri nedeclarate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.