You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-04-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Vă informăm că din totalul de 342 de deputați și-au înregistat prezența 277, absenți fiind 65, dintre care participă la alte acțiuni parlamentare 40. Cvorumul de lucru este de 132 de deputați. Cvorumul legal pentru adoptarea legilor este de 172.

Intrăm în ordinea de zi și vă informăm cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse, echipamente și servicii aferente importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informații, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washngton la 15 iulie 1998, adoptat de Senat în ședința din 26 aprilie 1999. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.