Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999

6. Validarea mandatului de deputat al domnului Teodor Jurcă, P.D.S.R., Circumscripția electorală nr.2 Arad.

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

De la Comisia juridică, de disciplină și imunități, există aici cineva? Este problema privind validarea unui domn deputat, domnul Jurcă, care a venit în locul domnului deputat Florian Bercea. Din partea Comisiei de validare, domnul Gaspar are cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de validare a fost sesizată că a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr. 2 Arad ca urmare a demisiei domnului deputat Florian Bercea, aparținând Grupului parlamentar al PDSR.

În conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. 9 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă până la data validării partidele sau formațiunile politice pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris că aparțin acestora.

În legătură cu ocuparea locului de deputat devenit vacant, Comisia de validare, procedând în ziua de 29 aprilie la examinarea dosarului în cauză, a constatat următoarele: pe lista supleanților, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 287/1996, pentru PDSR, în Circumscripția electorală nr. 2 Arad figurează domnul Mircea Roman, care, în prezent, nu mai este membru al acestui partid, fapt confirmat prin Adresele nr. 45/16 aprilie și nr.269/23 aprilie înaintate de partidul respectiv și de filiala sa din Arad. ca urmare, potrivit dispozițiilor art. 66 alin. 9 din Legea nr. 68/1992, acest supleant nu poate ocupa locul de deputat devenit vacant.

La următoarea poziție pe lista supleanților, poz. 2, este înscris domnul Jurcă Teodor, care aparține și în prezent PDSR, așa cum se precizează în scrisorile menționate mai sus aflate la dosar și care a declarat în scris că acceptă mandatul de deputat și a prezentat dovada depunerii la Președintele Camerei Deputaților a declarației prevăzute la art. 2 și 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Având în vedere cele constatate și reținând că au fost respectate prevederile legale referitoare la alegerea supleantului, Comisia de validare propune plenului Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Teodor Jurcă, ales în Circumscripția electorală nr. 2 Arad. Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim.

Supun la vot raportul Comisiei de validare privind validarea domnului deputat Jurcă.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

Domnul Jurcă a fost validat ca deputat al Camerei Deputaților.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 4 ao?t 2020, 0:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro