Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999

7. Dezbaterea proiectului de Lege cu privire la Patronate (Amânarea votului final.)

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

În continuare, intrăm în ordinea de zi. Dumneavoastră aveți în program, prevăzută, dezbaterea Legii patronatelor. Rezultă din notațiile pe care le avem aici că s-a început discuția generală asupra acestei legi și a avut cuvântul cineva din partea inițiatorului; ar urma acum din partea comisiei.

Deci, dumneavoastră reprezentați Comisia juridică? Bun. Doamnă, aveți cuvântul, este la discuția generală asupra acestei Legi a patronatelor.

Doamna Carmen Dumitriu :

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voi da citire, din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, conținutului Raportului nr. 156/1994 asupra proiectului de Lege cu privire la patronate, ce reprezintă raportul final al Comisiei juridice.

"Cu Adresa nr. 156/10 octombrie 1994, înregistrată sub nr. 681/16 noiembrie 1994, Președintele Camerei Deputaților a trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități, spre dezbatere și avizare în fond, proiectul de Lege cu privire la patronate. Urmare a examinării și dezbaterilor în fond, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și avizare, cu modificările și îmbunătățirile propuse, întocmindu-se în acest sens Raportul nr. 89/7 iunie 1995.

În ședința din 11 decembrie 1997, plenul Camerei Deputaților a hotărât restituirea proiectului de lege Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea reexaminării, cu mențiunea ca în termen de 10 zile Guvernul să se pronunțe asupra acestuia. Cu Adresa nr. 2448/16 decembrie 1997, Guvernul României a trimis punctul de vedere asupra proiectului de Lege cu privire la patronate, apreciind că modificările aduse prin raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități sunt de natură să îmbunătățească proiectul inițial, fiind în concordanță cu prevederile legale care asigură cadrul de manifestare a dialogului social.

Față de cele de mai sus și în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a reanalizat acest proiect de lege în ședința din 23 ianuarie 1998, hotărând cu majoritate de voturi ca proiectul de Lege cu privire la patronate să fie supus plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, cu îmbunătățirile și modificările propuse prin Raportul nr. 89/7 iunie 1995. În acest sens, a fost întocmit raportul final pe care deja vi l-am amintit – 156/23 ianuarie 1998.

Întrucât în timpul dezbaterilor în plen s-a solicitat din partea Guvernului amânarae discutării acestui proiect de lege pentru a prezenta un punct de vedere care să cuprindă observațiile și propunerile Departamentului pentru relațiile cu sindicatele și patronatele, formulate după consultarea organizațiilor patronale, s-a hotărât restituirea acestui raport la comisie, pentru a fi reanalizat.

La data de 6 aprilie 1998, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în vederea dezbaterilor în fond cu propunerea legislativă privind patronatele inițiată de domnul senator Dan Mircea Popescu și domnii deputați Dan Ioan Popescu și Ion Giurescu.

Cu Avizul nr. 327/4 mai 1998, Consiliul Legislativ a avizat favorabil acestă inițiativă, cu unele observații și propuneri.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, sesizate în avizare, au avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele observații și propuneri.

Cu privire la aceste inițiative legislative, s-au mai primit puncte de vedere cu propuneri de îmbunătățire a textului din partea Guvernului României, a Consiliului Concurenței, precum și din partea unor organizații patronale.

Potrivit art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege, propunerea legislativă, avizele comisiilor permanente sesizate în avizare, punctul de vedere al Guvernului, precum și propunerile celorlalte organizații menționate mai sus, în prezența reprezentanților inițiatorilor și ai organizațiilor patronale, finalizând dezbaterile în decembrie 1998. În acest sens, propunem spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege, cu amendamentele însușite de comisie". Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim, doamnă.

Participă la ședința noastră și domnul secretar de stat Mircea Streiber, secretar de stat la Departamentul pentru dialog social.

Dacă vreți să luați cuvântul acum? Nu.

Dezbateri generale.

Vă rog, cine dorește să ia cuvântul la dezbateri generale asupra acestei legi? Nu e nici un amator.

Trecem, atunci, la analiza legii pe articole.

Mai întâi, titlul legii. Comisia ne propune un titlu mai simplificat, pur și simplu: "Legea patronatelor."

Vă supun spre aprobare titlul propus de comisie.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cap. I – "Dispoziții generale".

Art. 1. alin.1 are același conținut, dar îi dă o altă redactare comisia. Dacă asupra acestei propuneri a comisiei aveți ceva obiecțiuni de făcut? Nu sunt obiecțiuni.

Atunci, supun la vot alin. 1 de la art. 1, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Alin. 2. De asemenea, sunt unele mici modificări de redactare, propuse de comisie.

Sunt obiecțiuni? Vă rugăm.

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Aș dori să propun un amendament. Pentru a respecta simetria cu Legea sindicatelor, propun să se introducă un punct suplimentar la art. 1, în care să se scrie că: "un agent economic nu poate face parte decât dintr-un singur patronat". Și în Legea sindicatelor există un asemenea amendament, și acest lucru va avea implicații deosebite asupra reorganizării vieții patronale în România. Pentru că se știe că azi există agenți economici care fac parte din mai multe patronate și din acest motiv chiar constiturea confederațiilor la nivel național sau chiar reprezentatitivitatea este o poveste foarte-foarte discutabilă. Deci, sunt convins că și reprezentanții Guvernului știu acest lucru și cred că este un punct esențial pentru a reuși să clarificăm odată ce reprezintă patronatele în România.

Așadar, conținutul este acesta, poate să fie pct. 5: "Un agent economic nu poate face parte decât dintr-un singur patronat."

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule deputat, am o întrebare, acest amendament l-ați făcut la comisie?

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Nu, dar nu e pe fond.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule ministru, sunteți de acord cu propunerea dânsului? Da. Comisia? Da.

Supun la vot acest amendament, propus de domnul deputat Corâci, care v-a fi înscris ca alin. 5.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi, s-a aprobat.

Asupra alin. 2, pe care îl citisem, că dânsul a venit cu un amendament care nu se referea la acesta.

Cine este de acord cu alin. 2? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi.

Abțineri? Nu-s voturi.

Alin. 3. Este aceeași problemă, adică, o altă redactare a textului inițial. Mă refer la varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

În sfârșit, alin. 4, unde se adaugă doar un cuvânt de către comisie. Supun la vot textul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

Alin. 5, deja l-am votat.

Acum, supun votului art. 1, în întregimea lui, completat cu acest alineat nou.

Cine este pentru art. 1? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

Art. 1 a fost votat în unanimitate.

Art. 2. Poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că este o greșeală: "În interesul prezentei legi patronul este..."; "În înțelesul prezentei legi" trebuie precizat. Și aș ruga și comisia să se pronunțe în acest sens. Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Cred că chiar așa a fost și intenția comisiei, să fie "în înțelesul", și a ieșit așa.

Față de textul comisiei, care vă e prezentat, există amendamentul colegului, care propune: "În înțelesul prezentei legi."

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Supun votului în întregime art. 2, cu această corectură care s-a făcut.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s voturi.

Deci, art. 2 a fost aprobat în această redactare.

Cap. II. Titlul capitolului – "Constituirea, organizarea și funcționarea patronatelor".

Cine este pentru titlu, așa cum este propus și de comisie și de inițiator? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s voturi.

Art. 3. Comisia îl menține exact în redactarea inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

Articolul a fost votat în unanimitate.

Art. 4.

Domnul Ion Giurescu:

La art. 4, vă propun următoarea formă: "Statutele vor cuprinde cel puțin următoarele elemente." Deci, introducerea sintagmei "cel puțin".

Domnul Ion Diaconescu:

Nu ar fi pericolul ca, pe urmă, să bage în statute și alte lucruri, care să contravină spiritului legii?

Domnul Ion Giurescu:

Nu.

Domnul Ion Diaconescu:

Inițiatorul ?

Doamna Carmen Dumitriu :

Considerăm amendamentul pertinent, având în vedere obiectul de activitate, diversificat, din acest punct de vedere, al organizațiilor patronale.

Domnul Ion Diaconescu:

În preambulul art. 4, s-a propus amendamentul următor: "Statutele vor cuprinde cel puțin următoarele elemente". Comisia și inițiatorul au fost de acord, supun votului dumneavoastră această modificare.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Preambulul, votat.

Acum, conținuttul articolului are o serie întreagă de detalii și le luăm la rând.

Lit. a). E vreo observație? Nu. Supun votului dumneavoastră lit. a).

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Lit. b), dacă e ceva de observat? Nu sunt observații. Supun votului dumneavoastră lit. b).

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Lit. c). Observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu sunt.

Lit. d). Observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Litt. e). Observații? Nu sunt.

Voturi pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Lit. f). Nu sunt observații.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Lit. g). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. 1, în întregime.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin. 1 a fost votat.

Alin. 2. Dacă sunt observații? Poftiți.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Din partea comisiei, avem o observație la alin. 2 și alta la alin. 3, vreau să le prezint pe amândouă. De redactare, la alin. 2: "Statutele nu pot contraveni legii", pentru că "dispozițiilor prezentei legi" este de prisos, problema este de a nu contraveni legii în general.

Și, la alin. 3, este o greșeală de transcriere la calculator, pe rândul 2, în loc de "cerea", "cererea de acordare a personalității juridice va fi însoțită de..." Mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Inițiatorul? De acord.

Față de redactarea inițială a comisiei, dânșii vin acum cu această corectură: "Statutele nu pot contraveni legii". Mai sunt observații? Dacă nu mai sunt, supun votului dumneavoastră alin. 2, sub forma prezentată prin acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi.

Abțineri? Nu-s voturi.

La alin. 3 există o primă observație, este greșit "cerea" și trebuie "cererea". Alte observații? Poftiți.

Domnul Ioan Cezar Corâci:

O observație de o altă natură: "Patronatele pot cere instanțelor de judecată acordarea personalităților juridice. Cererea de acordare va fi însoțită de..." – și, în final, e scris: "...și a mijloacelor financiare necesare desfășurării activității." Deci, "dovada existenței mijloacelor financiare necesare desfășurării activității", ce înseamnă "mijloacele necesare"?

Întrucât nu e prevăzut în lege, eu propun eliminarea acestei părți. Oricum, nu cred că instanța de judecată poate să verifice acest lucru, este un criteriu vag, întrucât nu precizăm ce înseamnă "mijloacele necesare" și, oricum, în statut am scris că este obligatoriu să precizăm modul în care patronatele își creează patrimoniul inițial.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Textul trebuie să rămână în această redactare pentru că "mijloacele financiare" reprezintă mijlocul de constituire și sunt un element al acordării personalității juridice de către instanță. Deci, cel care cere să i se acorde personalitatea juridică trebuie să facă dovada și cu privire la mijloacele financiare pe care le are în vederea desfășurării activtății. Cred că textul este necesar în această redactare.

Domnul Ion Diaconescu:

Comisia?

Doamna Carmen Dumitriu :

Propunem menținerea amendamentelor comisiei.

Domnul Ion Diaconescu:

Supun, întâi, votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Corâci, ca să se elimine acest adaos: "al mijloacelor financiare necesare pentru desfășurarea activității", dar cu care nici comisia și nici inițiatorul nu au fost de acord.

Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotrivă? Majoritatea sunt împotrivă.

Atunci, supun votului dumneavoastră alin. 3, în forma care este trecută în redactarea comisiei și pe care o aveți în fața dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

În consecință, supun votului dumneavoastră art. 4, în întregime.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat art. 4.

Secțiunea II. Titlul secțiunii. Domnul Gaspar, poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Este o chestiune de tehnică legislativă și propunerea pe care o fac trebuie să se regăsească în tot cuprinsul legii. În sensul că, atunci când capitolele sunt numerotate cu cifre romane, secțiunile nu pot să fie numerotate în același fel și, deci, ele ar trebui să fie numerotate cu cifre arabe: începând cu Secțiunea 1, 2 și până la sfârșit, să păstrăm această delimitare care se face în ceea ce privește numerotarea între capitol și secțiune. Și se va spune: "Secțiunea a 2-a".

Domnul Ion Diaconescu:

Titlul Secțiunii a 2-a, dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Cine este pentru, în forma dată de comisie? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Art. 5 alin. 1. Domnul Marton.

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Trebuie să introducem aici un termen pentru a corela această lege cu ordonanța care modifică modul de constituire a caselor de asigurări de sănătate, unde se vorbește despre reprezentativitatea la nivel județean a patronatelor. Or, aici avem doar termenul de "plan național".

Ca atare, propun ca textul modificat de comisie să sune astfel: "atât în plan județean, național, cât și internațional." Deci, introducerea cuvântului "județean", pentru a fi în corelare cu legea pe care am spus-o mai înainte.

Domnul Ion Diaconescu:

Poftiți.

Domnul Ion Giurescu:

Prin reprezentativitatea patronatelor se înțelege și reprezentativitate județeană și chiar și reprezentativitate în planul unei ramuri. Deci, dacă se citește Legea contractelor colective de muncă, unde este definit acest lucru atât cu privire la sindicate, cât și cu privire la patronate, ne dăm seama că nu mai este necesar să venim cu o specificație pentru nivel de județ. Pentru că, dacă vreți, sindicatele județene și la nivel de ramură își trag reprezentativitatea din cele naționale și nu e necesar așa ceva.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Marton.

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Nu pot fi de acord cu această explicație, din două motive. Pe de o parte, Legea contractelor de muncă se referă la o singură situație, cea a contractelor de muncă, unde este justificat ca acestea să fie încheiate la nivel național, la nivel de ramură și la nivel de întreprindere, iar nivelul județean lipsește din această lege. Pe de altă parte, cea mai mare parte a patronatelor – și aici vorbesc în sens numeric, vorbesc de patronatele adevărate, nu de stat, ci cele private, se constituie, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel județean. Urmând apoi să fie afiliate sau nu unor patronate naționale.

Și, astfel, s-ar putea întâmpla ca patronate cu reprezentativitate națională, într-un județ sau altul să nu aibă reprezentativitate județeană. S-ar putea întâmpla ca întreprinderile mici și mijlocii, într-un județ să aibă o confederație, care nu le este interzisă, conform acestei legi, dar să nu fie incluse într-unul din patronatele la nivel național. Și tocmai acestea, care sunt reprezentative la nivel județean, să nu aibă dreptul de a-și delega persoanele competente, care le reprezintă. Deci, vorbesc de patronatele care dau salariul, care plătesc toate sumele din care se realizează fondul acestor case și care, eventual, vor fi eliminate tocmai din decizia asupra acestor sume.

Ca atare, eu consider că, pentru corelarea și cu alte legi, nu numai cu cea a contractelor colective de muncă, pentru că au mai existat și alte legi în sensul pe care vi l-am prezentat, este necesară și includerea cuvântului "județean".

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim.

Mai sunt comentarii, observații?

Domnul Ion Giurescu:

O simplă precizare. Această lege creează partenerul de dialog social, cel care este pus în fața sindicatelor și care negociază contractul colectiv de muncă la nivel național sau la nivel de ramură. Ceea ce spuneți dumneavoastră este cu totul altceva, și dacă citiți legea mai atent, o să vă dați seama că se creează patronatul pe structură națională și fără personalitate juridică la nivel județean. Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim.

Comisia?

Doamna Carmen Dumitriu :

Comisia propune menținerea textului redactat în raportul pe care vi l-am supus dezbaterii.

Domnul Ion Diaconescu:

Inițiatorul? De acord cu comisia.

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Este o greșită interpretare a legii, nu vă supărați! În primele alineate ale legii este vorba că patronatele se creează de către 20 de persoane! Un număr de cel puțin 15 persoane! Nu scrie că la nivel național! Deci, patroni ai mai multor întreprinderi pot crea un patronat și acestea pot crea chiar o confederație la nivel județean.

Or, ceea ce se spune "mai la vale", cum ziceți dumneavoastră, într-adevăr, pot să aibă, nu filiale, ci în teritoriu, fără personalitate juridică, pot să aibă substructuri. Dar nu scrie nicăieri că structura inițială, persoana juridică, poate să fie la nivel național. În această lege, cel puțin, nu apare așa!

Și dacă dați această interpretare patronatelor, atunci, este o foarte periculoasă interpretare și chiar ne-ați obliga să votăm împotriva acestei legi, pentru că actualmente în România există altfel structurate aceste patronate. Și vorbeesc în primul rând de sectorul privat, și nu de cel de stat.

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim.

Poftiți.

Domnul Szekely Ervin-Zoltan:

O problemă de procedură aș vrea să ridic. Comisia este reprezentă de obicei de președinte, vicepreședinte sau secretar. de data aceasta, Comisia juridică, de disciplină și imunități nu este reprezentată de către nici una din aceste persoane și, îmi pare rău, am toată stima pentru colega mea, dar nu are cu cine să se consulte atunci când expune punctul de vedere al comisiei. Și, din acest motiv, nu întotdeauna este reprezentativă sau poate exista suspiciunea că această părere nu este reprezentativă.

Eu vă propun să întrerupem dezbaterea acestei legi până când Comisia juridică poată să fie prezentă într-un număr substanțial și conducerea comisiei poate să expună în mod legitim punctul de vedere al acesteia.

Domnul Ion Diaconescu:

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități este prezent un raportor, ar fi fost bine dacă era președintele sau un vicepreședinte, însă există cineva aici. Doamna, am înțeles, este raportor al comisiei și, în tot cazul, există procesul-verbal semnat de majoritatea comisiei, este legal venit.

În consecință, supun la vot amendamentul domnului Marton Arpad, pe care comisia și cu inițiatorul nu și l-au însușit.

Cine este pentru? 8 voturi pentru, insuficiente.

Supun votului dumneavoastră alin. 1, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Sunt cele 8 voturi date anterior.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi, alin. 1 de la art. 5 a fost votat.

La alin. 2, cine are de făcut comentarii? Nu-s comentarii.

Supun votului alin. 2, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

În ceea ce privește alin. 3, comisia propune eliminarea lui, pe considerentul că prevederile sale s-au regăsit în alin. 1, care, de fapt, a fost întregit față de redactarea inițială.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Supun votului dumneavoastră art. 5, în întregime.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost votat.

Art. 6. De asemenea, se propune eliminarea alin. 1 din art. 6, de către comisie, pentru că conținutul lui se găsește în alin. 1 de la art. 5. Sunt observații de făcut asupra acestei propuneri a comisiei? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu-s voturi împotrivă.

Abțineri? Nu-s abțineri.

Domnul Gaspar. Poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Propun, pentru corelare cu art. 1 alin. 2, în ceea ce privește utilizarea terminologiei, ca sintagma "sunt create" să fie înlocuită cu "sunt înființate." Deci, textul ar suna în felul următor: "În vederea realizării scopului pentru care sunt înființate, patronatele..." și textul curge în continuare.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci, în preambulul acestui articol, față de redactarea comisiei, "în vederea realizării scopului pentru care sunt create", se propune "...sunt înființate patronatele".

Cine este pentru acest amendament? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci redactarea acestui preambul este, în loc de "sunt create", "sunt înființate".

Lit.a) din conținutul acestui art.6. Este același conținut, dar oarecum o altă redactare.

Are cineva obiecțiuni? Nu.

Supun spre aprobare lit.a).

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Lit.b), iar corecturi de redactare, fără să schimbe fondul problemei.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru redactarea comisiei? Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Lit.c). Cred că aici este un lucru nou. În redactarea inițială, nu era propoziția aceasta: "avizează, în prealabil, consultativ, înscriși...".

Deci lit.c). Sunteți de acord cu redactarea comisiei?

domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La lit. c), textul urmează să fie pus de acord cu prevederile Ordonanței de urgență nr.49, care a fost publicată acum două zile în "Monitorul Oficial": abrogă Legea managementului, abrogă dispozițiile cu privire la consiliile de administrație, se introduce funcția de administrator unic și, deci, nu mai putem vorbi aici despre contractele de management. Ca atare, rog comisia ca acest text să-l coreleze cu dispozițiile cuprinse în Ordonanța nr.49, unde se vorbește despre contracte de administrator și altceva.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci ce redactare ar trebui să aibă?

Domnul Acsinte Gaspar:

Ce se întâmplă, eu vă sesizez problema și, deci, comisia, fie în cursul zilei de astăzi, dacă nu, până la sfârșitul ședinței, să vadă ce redactare dă. Eu v-am spus doar atât, că Legea cu privire la management a fost abrogată prin Ordonanța nr.49, care e publicată în "Monitorul Oficial" nr.170.

Domnul Ion Diaconescu:

Comisia, aveți ceva? Examinați problema, da? Poate, până când terminăm, găsiți informația necesară.

Inițiatorul are ceva de spus, în problema aceasta?

Pct.d) – observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Pct.e) – dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci se aprobă și pct.e).

În sfârșit, pct.f), care e schimbat puțin.

Da, domnul deputat Márton.

Domnul Márton Árpad Francisc:

Domnule președinte,

Pentru a fi clar înțelesul acestui text, unde se vorbește despre "tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structuri tripartite de conducere și de dialog social", propun ca, în continuarea textului, să includem: "la nivel local, județean și național", pentru că autoritățile publice funcționează la aceste nivele.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Giurescu. Poftiți.

Domnul Ion Giurescu:

După cum vedeți, articolul nu specifică exact nivelul la care se fac aceste contracte colective de muncă și eu cred că se înțelege ce a cerut colegul nostru. Deci nu mai trebuie să suplimentăm cu "nivel județean" sau... Lăsăm la modul general, exact cum este exprimat articolul.

Domnul Ion Diaconescu:

Comisia, vă mențineți textul din redactarea comisiei? Da.

Domnul Ion Diaconescu:

Alte observații, cine mai are?

Deci domnul Má rton Á rpad propune să se completeze, în final: "în structurile tripartite de conducere și de dialog social, la nivel județean și național", da?

Domnul Márton Árpad Francisc:

"...local, județean și național".

Domnul Ion Diaconescu:

"...local, județean și național".

Supun la vot propunerea domnului Má rton.

Din partea stângă a sălii:

Procedura nu este corectă!

Domnul Ion Diaconescu:

Cine este pentru? 4, insuficient.

Supun la vot textul de la lit.f), în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Nu putem supune votului articolul în întregime amânăm până când se lămurește problema ridicată de domnul Gaspar. S-a căzut de acord. Luați cuvântul.

Doamna Carmen Dumitriu:

Domnule președinte,

Considerăm pertinentă observația domnului deputat Gaspar. În consecință, propunem eliminarea pct.c) al art.6 și, deci, reașezarea numerotării acestora.

Domnul Ion Diaconescu:

Numerotarea în consecință. Deci eliminat complet lit.c).

Inițiatorul e de acord? Da.

Domnul Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

Eu am înțeles că nu e vorba de eliminare. Propunerea domnului Gaspar nu a fost de eliminare, ci a fost de schimbare a denumirii: nu mai este "manager", se numește acum "unic...", cum se numește, conform acelei ordonanței. Mie mi se pare foarte normal să se întâmple acest lucru, pentru că, totuși, schimbarea acestor manageri a fost făcută, la un moment dat, și la presiunea sindicatelor și la alte presiuni. Mie mi se pare corect ca patronatele să aibă și acest scop de apărare, dacă vreți, cât poate să apere, prin această avizare, doar, a celor care îl compun. Nu mi se pare normal să scoatem acest punct și doar să îl aranjăm, conform ordonanței, atât.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule Gaspar, aveți ceva de adăugat? Și, pe urmă, și domnul ministru.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Sigur că, aici, pot fi puse în discuție două probleme. Din moment ce, atunci când are loc numirea managerului, care acum deci nu mai există, va fi administrator, nu se cere un astfel de aviz, nu văd rațiunea pentru care să se ceară avizul acesta la desfacere. Sigur că desfacerea este o măsură care, uneori, poate fi dictată de anumite interese și ar fi necesar un astfel de aviz.

Eu v-aș propune, domnule președinte, să dăm un vot de principiu asupra lit.c) și să lăsăm comisia ca să pună de acord textul cu Ordonanța nr.49 și să mențină textul, dar care să fie reamenajat, în raport de dispozițiile ordonanței, având votul de principiu al plenului, pentru că va fi o chestiune, pur și simplu, numai de punere de acord a textului din proiect cu textul Ordonanței nr.49.

Domnul Ion Diaconescu:

Adică să punem și articolul, de principiu, la vot? Îl supunem votului, îl votăm, rămânând sarcina comisiei să vadă dacă este de făcut... (Se discută în loja comisiei)

Da, lăsăm în suspensie art.6, până când colegii găsesc o soluție comună.

Trecem la art.7.

Dacă, privind art.7, aveți obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni.

De altfel, un singur cuvânt separă comisia de inițiator.

Supun votului dumneavoastră art.7, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.7 a fost votat în unanimitate.

Art.6 nu l-am votat încă. Revenim la art.6. S-a căzut de acord să dăm votul în principiu, urmând ca, cuvântul "management" să fie pus de acord de comisie cu textul din ordonanță.

Cu aceste completări, cu aceste observații, supun art.6, în întregime, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat.

Art.7 l-am aprobat.

Art.8. Se propune eliminarea lui, ambele alineate, și 1 și 2, pentru că sunt o repetare, se spune aici de comisie, a prevederilor cuprinse în articolele anterioare.

Sunt ceva observații privind propunerea comisiei? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră eliminarea acestui articol, cu ambele lui alineate.

Cine este pentru eliminare? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi.

Abțineri? Nu sunt voturi.

În unanimitate, art.8 a fost eliminat.

Art.9, alin.1.

Observații? Nu sunt.

Supun alin.1 votului, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.2.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului alin.2.

Cine este pentru? Mulțumim.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.3.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului alin.3.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-a votat și alin.3.

Supun votului dumneavoastră art.9, în integralitatea sa.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, art.9 a fost votat.

Secțiunea a III-a.

Titlul secțiunii "Patrimoniul și finanțarea activității" îl supun votului.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nimeni.

Textul art.10, comisia îl menține exact așa cum l-a făcut inițiatorul și supun votului dumneavoastră art.10, în redactarea inițială.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost votat.

Art.11, alin.1.

Observații? Nu sunt.

Îl supun votului în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Alin.2.

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.2 e votat în unanimitate.

Supun votului art.11, în totalitate.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Deci unanimitate.

Art.12. Comisia propune eliminarea art.12, pe considerentul că "desfășurarea de activități lucrative" nu corespunde scopului pentru care se organizează patronatele.

Observațiile dumneavoastră?

Da, poftiți, domnule Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această lege a fost făcută, cu foarte mare întârziere, ca să creeze partenerul de dialog al sindicatelor, în primul rând și, bineînțeles, și al Guvernului. Deci ideea acestui art.12 a fost punerea, dacă vreți, pe picior de egalitate, atât a sindicatelor, cât și a patronatelor. Dacă citim în Legea sindicatelor, la art.25, se prevăd toate aceste posibilități, care există și la art.12, referitoare la patronate, inclusiv, dacă vreți, la sindicate este un pic mai largă această prevedere, prinzând, spre exemplu, și posibilitatea creării unor bănci proprii.

Eu cred că, prin similitudine, ar trebui să lăsăm acest articol, care nu creează, eu știu, lucruri care să contravină legislației române, ci, dimpotrivă, ar pune față în față, atât Legea patronatelor, cât și a sindicatelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Alte observații?

Poftiți.

Domnul Ștefan Marian Popescu-Bejat:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Într-adevăr, observația comisiei este pertinentă, dar problema se poate rezolva de maniera următoare: dacă s-ar anula, din text, sintagma "în subordinea sa", problema se poate rezolva, pentru că patronatul poate fi acționar la o astfel de lucrare, dar nu poate să fie, într-adevăr, întreprinzătorul direct, nu poate să obțină venituri din activități lucrative. Deci eu propun ca să rămână textul, art.12, dar cu eliminarea sintagmei "în subordinea sa unități".

Domnul Ion Diaconescu:

Da, doamnă, poftiți.

Doamna Carmen Dumitriu:

Domnule președinte,

În corelare cu ceea ce s-a aprobat la art.1 și unde se specifică că patronatele sunt organizații profesionale fără scop patrimonial, comisia propune menținerea art.12 al inițiatorului, cu următoarele modificări: "Patronatul poate, în scopul și condițiile prevăzute de statutul său și potrivit dispozițiilor legale în vigoare, să participe la înființarea de unități care să desfășoare activități cum ar fi..." și după aceea le enunțăm exact cum face inițiatorul. Deci, practic, adăugăm "să participe la înființarea" și eliminăm "lucrative", din textul inițial al art.12.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci s-a revenit, în urma amendamentului spus de domnul Giurescu și nu se mai elimină art.12, dar, doamnă, redactați textul, ca să-l supunem exact...

Până atunci, se poate trece la art.13, alin.1.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun alin.1 al art.13 la vot, așa cum este redactat.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, alin.1 a fost aprobat.

Alin.2.

Observații? Domnul Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

La alin.2, eu fac următoarea propunere. Deci: "sursele veniturilor patronale sunt taxe de înscriere, cotizații, contribuții pentru activitățile privind negocierea contractelor colective, care se înregistrează în contabilitatea societății economice ca și cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal". De ce fac această propunere? În rezoluția adoptată de Comitetul de rezoluții al celei de a V-a Conferințe generale europene a Organizației Internaționale a Muncii, conferință care a avut loc între 20 – 27 septembrie 1995 la Varșovia, se spune: "invită guvernele țărilor din Europa, printre altele, ca și cotizațiile către organizațiile patronale să fie înregistrate în conturi la capitolul Cheltuieli". O să apară aici o problemă legată de legislația în vigoare privind sindicatele, pentru că se recomandă să se facă același lucru. Eu cred însă că noi încercăm, la ora aceasta, să punem de acord legislația noastră cu legislația europeană. De altfel, acest lucru ne-a fost cerut încă din 1995, dacă țin eu minte, de către președintele Organizației Internaționale a Patronatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci aveți un text scris?

Domnul Ion Giurescu:

Da.

Domnul Ion Diaconescu:

Inițiatorul.

Domnul Mircea Streiber:

Aș vrea să atrag atenția că, în general, cotizațiile, inclusiv cele de la partid, sindicate, sunt nedeductibile. S-ar crea o facilitate deosebită. Acesta este punctul de vedere sindical și, dacă la art.12, am gândit să armonizăm Legea sindicatelor cu Legea patronatelor, aici s-ar crea o discriminare, cu niște consecințe pe care vă rog să le analizați dumneavoastră.

Domnul Ion Diaconescu:

Nu sunteți de acord. Ne puteți da textul exact? Dați-ne un text.

Până când primim textul de la alin.2, la alin.3, dacă aveți ceva obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni.

Supun la vot alin.3.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Așteptăm, totuși, că ne încurcăm, acum, să ne lămurim cu alin.2.

Alin.3 s-a votat.

Capitolul al III-lea. Titlul capitolului.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului titlul capitolului.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi.

Abțineri? Nu sunt voturi.

Art.14. O schimbare de două cuvinte, a comisiei, față de textul inițial.

Dacă sunt observații la art.14? Nu sunt observații.

Supun votului art.14.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.15, alin.1.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun alin.1 votului, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Unanimitate.

La alin.2 de la art.15, comisia a propus eliminarea lui.

Sunt observații, obiecțiuni? Nu.

Supun votului eliminarea alin.2.

Cine este pentru eliminare? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Deci se elimină, în unanimitate.

Supun votului art.15, care are acum numai un alineat.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, votat.

Revenim la art.12.

Doamna Carmen Dumitriu:

Domnule președinte,

Îmi permiteți să revin la art.12, a cărui formulare am negociat-o cu inițiatorul și reprezentantul Guvenului, în sensul următor: "Patronatul poate, în scopul și condițiile prevăzute de statutul său și potrivit dispozițiilor legale în vigoare, să participe la înființarea de unități care să desfășoare activități cum ar fi: instituții de ajutor și credit mutual pentru membrii lor, instituții de învățământ și cercetare în domeniul managementului economic și comercial, cluburi de afaceri ale patronilor, unități pentru editare tipăritură de publicații de specialitate proprii, colectarea, prelucrarea și difuzarea de informații de interes patronal".

În consecință, vă rog să supuneți la vot acest art.12, în formularea pe care v-am propus-o.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci, inițiatorul de acord, da, cu aceasta?

Doamnelor și domnilor,

Vă supun votului art.12 în această redactare, ultima, cu care s-a căzut aici de acord.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

În unanimitate art.12 nu se mai elimină, are acest text care s-a citit.

Da, poftiți, art.13 acum.

Domnul Ion Giurescu:

Deci, la art.13 vă propunem așa, alin.2 se completează cu: "se adaugă dividende", deci, "cotizații, contribuții pentru activitățile privind negocierile contractelor colective de muncă și alte activități patronale, donații, sponsorizări, dividende potrivit statutelor și prevederilor legale în vigoare". De ce am adăugat "dividende"? Pentru că poate să apară, introducând art.12, acest lucru.

În continuare, art.13 alin.2 se completează cu: "Taxele de înscriere și cotizațiile se înregistrează în contabilitate la Capitolul "Cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectuează". Taxele de înscriere și cotizații...

Domnul Ion Diaconescu:

La ce articol sunteți? 13.

Domnul Ion Giurescu:

Art.13 alin.2, în continuare, da?

Domnul Ion Diaconescu:

Da, da, da, ziceți! Am înțeles.

Deci, dați să citim încă o dată textul aici, exact cum trebuie să sune art.2. Este complet?

La început menținem așa cum a fost "...activități patronale, donații, sponsorizări, dividende potrivit cutare..." și pe urmă, în continuare "...înscrierile și cotizațiile se înregistrează în contabilitate la Capitolul "Cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectuează."

Deci, citesc propunerea care se face pentru acest art.2. Vă rog să fiți atenți! Prima parte este conform propunerii comisiei, anume: "Sursele veniturilor patronale sunt: taxe de înscriere, cotizații, contribuții pentru activitățile privind negocierea contractelor colective și alte activități patronale, donații, sponsorizări, dividende potrivit statutelor și prevederilor legale în vigoare". S-a adăugat "dividende" în plus. Și în continuare: "Taxa de înscriere și cotizațiile se înregistrează în contabilitate la Capitolul "Cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectuează". Deci, aceasta se adaugă în plus. Ați reținut, inițiatorul? Sunteți de acord?

Voci din sală:

Supuneți-o la vot!

Domnul Ion Diaconescu:

Eu o pun la vot, dar dacă lumea votează? Da, vă rugăm.

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Dividendele pot apărea ca sursă de formare a veniturilor în condițiile în care patronatul despre care discutăm participă la împărțirea profitului. Participă la împărțirea profitului, i se cuvin din alte surse dividende? Deci, aceasta este problema.

Domnul Ion Diaconescu:

Da vă rog.

Domnul Ion Giurescu:

Nu, este foarte bine "dividende", pentru că noi, la art.12, am spus că patronatul poate fi acționar. Fiind acționar la acele tipuri de instituții, unități economice pe care le poate crea, normal că primește și dividende.

Domnul Ion Diaconescu:

Da. Inițiatorul.

Domnul Mircea Streiber:

Deci, se doresc niște patronate puternice, este adevărat. Problema este că în măsura în care se vor deduce aceste cotizații, pot apărea niște consecințe. Europa este normal să ne recomande niște lucruri, dar în România se întâmplă foarte multe alte lucruri. Din acest punct de vedere, vă rog să vă gândiți vizavi de consecințele posibile, pentru că ar fi practic primul caz în care cotizațiile sunt deductibile. Mai cunoașteți alte cazuri? Vă rog, dacă puteți să le enumerați, vă rog.

Eu știu că la partidul la care mă duc mi se reține întâi cotizația pe salariu, după care... sindicatele... li se rețin întâi cotizația pe salariu, după care... impozitul pe salariu.

Deci, acest impozit, această cotizație este, într-un fel, impozitată o dată. Ar fi: niciodată impozitat. Este adevărat? Bun. Este normal să fie ajutate patronatele, pentru că au nevoie de o dezvoltare. Problema este dacă măsura este corectă și va fi aplicată corect, aceasta este chestiunea.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci, domnule ministru, sunteți de acord? Domnule ministru, sunteți de acord sau nu?

Voci din sală:

Nu știe cu ce!

Nu are cu ce să fie de acord!

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat (din sală):

La ora actuală este deductibilă.

Domnul Ion Diaconescu:

V-am citit textul care s-a propus pentru alin.2 de la art.13. Vă rugăm, cine este pentru aprobarea acestui amendament al acestui text? Sunt ceva voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Este mai mare entuziasmul pentru a fi aprobat decât pentru a fi respins.

Deci, în condițiile acestea, considerăm că acest amendament la alin.2 a fost aprobat, și acum supun art.13, în integralitatea lui, votului dumneavoastră, cu amendamentul acesta care a fost votat.

Cine este pentru acest art.13? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Pct.c) de la art.6, căruia noi i-am dat un vot de principiu, comisia a făcut redactarea definitivă. Citiți, doamnă!

Doamna Carmen Dumitriu:

Domnule președinte, consultând prevederile Ordonanței nr.49, rezultă că se impune înlocuirea noțiunii de "management" cu cea de "administrare".

În consecință, pct.c) al art.6 va avea următorul conținut: "avizează, în prealabil, consultativ, în scris și motivat, propunerea de desfacere a contractelor de administrare".

Vă rog să supuneți aprobării amendamentul acceptat de comisie.

Domnul Ion Diaconescu:

Deci, ați reținut care este forma finală. Supun votului dumneavoastr㠖 ați dat deja un vot de principiu – această redactare a lit.c) de la art.6.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Art.14 și 15 le-am votat.

Art.16 – redactarea comisiei.

Alin.1. Aveți observații de făcut? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră alin.1 de la art.16.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Alin.2, dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Supun votului art.16 în întregime.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cap.IV. titlul: "Forme de asociere". Supun titlul votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art.17. Comisia nu face nici o modificare. Propune textul inițiatorului.

Dacă nu sunt observații vi-l supun, în întregime, votului.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Art.17 a fost votat în întregime.

Art.18 – comisia menține textul inițiatorului. Dacă nu sunt observații, supun art.18, în întregime votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumim

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Cap.V – titlul articolului – "Dispoziții finale și tranzitorii".

Cine este pentru acest titlu? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Art.19. Domnul Gaspar, la alin.1.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.19, la alin.1, împreună cu domnul deputat Corâci, vă propunem – și, de altfel, a fost consultată și comisia – vă propunem ca partea finală a textului, deci, formularea "vor pune de acord statutele proprii și denumirile, cu prevederile acesteia", să fie eliminată și înlocuită cu: "vor depune la instanțele judecătorești competente noile statute și listele de membri întocmite în concordanță cu prevederile prezentei legi".

Domnul Ion Diaconescu:

Aveți un text scris? Da. Comisia este de acord? Inițiatorul de acord?

Supun votului dumneavoastră amendamentul care s-a citit.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Deci, cu amendamentul acesta consider alin.1 votat.

Alin.2, dacă sunt observații. Alin.2, mai ales, este nou, propus de comisie, față de textul inițial.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră alin.2, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.2 a fost votat.

Supun votului dumneavoastră art.19 în întregime, cu amendamentul care s-a votat deja.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Art.19 a fost votat în unanimitate.

Art.20. Comisia propune să fie eliminat, pentru că se spune că reglementarea se găsește în art.19, de mai sus. Sunt observații? Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei de a se elimina art.20.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, art.20 a fost eliminat.

Art.21, dacă sunt observații, comentarii? Nu sunt.

Are un singur alineat.

Supun votului dumneavoastră art.21, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, art.21 a fost votat.

Ar urma acum votul final.

Voci din sală:

Nu avem cvorum!

Domnul Ion Diaconescu:

Este o prezență cam puțină. Deci, îl lăsăm probabil pentru marți, când se vor programa și alte voturi; nu la ora 11.00, pentru că marți la ora 11.00 avem aici pe domnul prim-ministru britanic, Blaier.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

La ora 10.00.

Domnul Ion Diaconescu:

Vom vedea. La ora 10.00? Da. Ora 10.00 să o fixăm de pe acum, poate cu ocazia aceasta, că vine primul-ministru britanic, mai vin și alți... Bun. Deci, ne oprim cu legea aici, urmând ca votul final să-l dăm marți la ora 10.00, atunci vor fi probabil și vicepreședinții Camerei, va fi o prezență mai numeroasă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 9 ao?t 2020, 18:35
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro