You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-04-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1999

8. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-7 mai 1999.  

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Ordinea de zi și programul. Să ne oprim aici, că nu mai avem combatanți.

Domnul Ion Diaconescu:

Pentru săptămâna viitoare, mai întâi programul de lucru. Pentru că săptămâna aceasta s-au făcut două zile de comisii, am avut deficiențe la Biroul permanent, am convenit, ați fost anunțați că suntem destul de rămași în urmă, vom face toată săptămâna numai plen. Sigur că apar și situații neprevăzute, cum a apărut această întrerupere de marți, când vom face o ședință comună a celor două Camere pentru vizita primului-ministru britanic, restul, în mod normal vom avea ședințe numai în plen.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru pentru săptămâna viitoare, sub forma care vă este prezentată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

În ceea ce privește ordinea de zi, dacă sunt propuneri, comentarii?

Observați că s-a făcut o inovație, pentru că totdeauna vi se dădeau pagini întregi pentru ziua de marți, miercuri, joi, în sfârșit și care, oarecum, derutau și am convenit la Biroul permanent să extragem din acel program general urgențele care ne sunt cerute și de Guvern și de – mă rog – de noi, de dumneavoastră înșivă, să extragem și să facem o ordine pentru săptămâna în curs. Deci, pentru săptămâna în curs: marți, miercuri, joi sunt înscrise acolo 7 puncte, care toate sunt într-o fază, mă rog, avansată, însă vreau să mă refer asupra insistențelor ca ele să fie trecute mai urgent.

Supun votului dumneavoastră, dacă nu sunt alte observații, ordinea de zi așa cum este prezentată.

Cine este pentru? Pardon! Poftiți!

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Trebuie scos pct.1.

Domnul Ion Diaconescu:

Pct.1? A, Da! Pct.1, da, are dreptate domnul Gaspar, l-am epuizat astăzi, va fi numai votul lui marți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, pct.1 "Proiectul de Lege cu privire la Patronate" trebuie trecut pentru votul final, dar să fie scos din ordinea de zi și renumerotat, iar luni, la Biroul permanent să mai introducem un alt proiect pentru a completa ordinea.

Domnul Ion Diaconescu:

Da, bine. Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum este prezentată, cu modificările respective.

Cine este pentru? Mulțumim.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Domnilor, fiindcă pe ordinea de zi nu mai am alte legi, ca să luăm acum o altă lege, nu există aici inițiatorul, nu este Guvernul, nu este comisia, deci, ne oprim aici.

Vă mulțumim.

Ședința s-a încheiat la ora 11,43.