You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-05-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
    1.1 Vasile Vetișanu - referire la momentul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România;

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În prima parte a ședinței noastre, cea destinată intervențiilor, îi dau cuvântul domnului deputat Vasile Vetișanu.

Se pregătește domnul deputat Marian Ianculescu.

Domnul Vasile Vetișanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Încerc, în intervenția mea de astăzi, 4 mai 1999, să mă apropii de momentul zilelor următoare, 7-9 mai, momentul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România, care este însoțit de o prestigioasă și distinsă delegație de cardinali, ca excelențele lor: cardinalii Angelo Sodano, Achille Silvestrini, Edward I. Cassidy, până la monseniorii Stanislao Dziwisz, Piero Marini, Henryk J. Nowacki, Nicola Eterovic, părintele Roberto Tucci, Pasquale Borgomeo, Anton Lucaci de la "Radio Vatican" și toți ceilalți înalți reprezentanți ai Vaticanului, ca dovedind și întărind ideea că, acolo, la Roma, este o parte din ființa noastră, din înălțarea noastră, din scăparea noastră.

Consider acest moment ca unul al renașterii noastre spirituale, prin prima legătură ce o facem cu Roma, după strivirea acestei legături de către regimul ateo-comunist, timp de 50 de ani, și consider acest moment, deopotrivă, ca unul al regăsirii noastre, ca popor latin, printre cele mai vechi popoare ale Europei.

Avem nevoie de aceste momente și acum, și în viitor, dar mai presus de ele, consider că vizita Sfântului Părinte în România, acum, la sfârșit de mileniu, acum când vom trăi noi împlinirea jubileului de 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului Isus Christos, vizita Sanctității Sale poate fi considerată un semn pentru noi, ca popor creștin, născut în zodiile creștinismului, prin apostolul Andrei, cel întâi chemat de Isus, care a predicat pe pământul românesc într-un timp când alții nu existau în jurul nostru. Iar acest lucru adeverește că suntem creștini din începuturi și el se cerea înțeles și a fost înțeles deopotrivă de ortodocși și de catolici, și s-a concretizat prin vizita Papei, care ne va uni ca și creștini, fie ortodocși, catolici, greco-catolici sau de oricare altă confesiune.

Ca oameni politici nu putem trece peste aceste aspecte fundamentale. Nu putem ignora faptul că împrejurările politice și-au pus deseori pecetea, determinând cursul vieții religioase, dar nu spre a ne dezbina și a ne diferenția în ceea ce reprezintă esența vieții noastre creștine.

De aceea, sub aspect politic, aș îndrăzni să cer ca vizita Sanctității Sale să fie consacrată de Patriarhia Ortodoxă Română și de toți creștinii ortodocși ca moment unic, crucial, de ștergere a tuturor neînțelegerilor și a tuturor dezbinărilor dintre creștini, dintre creștinii acestei țări, de orice confesiune religioasă ar fi ei.

Cred că Parlamentul României ar putea, ulterior, prelua, pe un alt plan această tendință spre unitate creștină, acum la trecerea în cel de-al treilea mileniu, căci momentul care se ivește acum și aici nu înseamnă doar vizita Papei la București, ci în toate sufletele acestei țări, la toate nivelele, de la cel religios-creștin, la cel politic, activ, de renaștere spirituală a noastră, prin unitatea creștină profundă, pentru că ea este sufletească, unitatea creștină și răsăriteană, răsăriteană și apuseană, după adânca exprimare a înalt prea sfințitului Nicolae, mitropolit al Banatului.

Vă mulțumesc.