You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-05-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1999

3. Supunerea la votul final:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem la voturile finale asupra câtorva legi.

Deci proiectul de Lege cu privire la Patronate, lege ordinară.

V-o supun spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 17 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, adoptată, în condițiile existenței cvorumului normal în sala de ședință.

Suntem la ora actuală 184 de persoane.

Raportul Comisiei pentru industrii și servicii privind respingerea proiectului de Lege privind siguranța navigației civile, lege organică. Deci vă supun spre aprobare raportul de respingere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci a fost adoptat acest raport cu unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, lege organică.

V-o supun spre aprobare prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și nici un vot împotrivă a fost adoptată și această lege organică.

Cu aceasta, facem o scurtă pauză, pentru ca aparatul tehnic să poată pregăti sala până la ora 11,00.

Vă mulțumesc.

După pauză