Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 04-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1999

4. Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.  

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Reluăm discuțiile la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

Discuția pe articole s-a întrerupt la art.8 alin.2, la care domnul deputat Gaspar era înscris la cuvânt pentru un amendament.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu a venit Guvernul, nici comisia. Cu cine să discutăm?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Rog reprezentanții Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să ia loc în banca rezervată.

Domnule președinte al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, sunteți rugat ca, împreună cu colegii, să luați loc la masa împricinaților.

Având și reprezentanți din partea inițiatorului și din partea comisiei de specialitate, îl invit pe domnul deputat Gaspar să ne prezinte amendamentul pentru alin.2 al art.8.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Modul în care este redactat art.8 alin.2, în legătură cu situațiile în care intervine revocarea, creează o stare de confuzie. Pentru că, dacă o să luăm fiecare ipoteză în parte, o să constatăm că nu ne găsim numai în fața unei revocări, ci avem aici situații care se încadrează în art.105 din Constituție, cu privire la încetarea calității de membru al Guvernului.

Revocarea nu poate să intervină decât în două situații: în cazul remanierii guvernamentale, atunci când premierul se decide să-și reformeze echipa guvernamentală, și în caz de incompatibilități.

Celelalte situații sunt de încetare a calității de membru al Guvernului, care se face pe calea unei constatări. Deci, se constată dacă unul dintre miniștri a fost condamnat, și, în urma acestui fapt, se numește un altul. Deci, nu are loc o revocare, după cum nu poate să aibă loc o revocare nici în cazul celui care a decedat, că nu o să-l revoc pe cel care a decedat, ci constat.

Premierul se adresează, dat fiind raporturile pe care le are cu Președintele, arată situația care a intervenit și, ca urmare a situației învederate, Președintele trece la numirea unui alt membru al Guvernului.

Ca atare, aș ruga, doamna președinte, inițiatorii și comisia, să lăsăm acest alin.2, pentru că, vă spun, se creează o mare confuzie în legătură cu aceste două instituții, adică instituția revocării și instituția încetării funcției de membru al Guvernului.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog, din partea inițiatorului.

Domnul Petrică Diaconu (secretar de stat, Departamentul pentru reforma administrației publice centrale) :

Susținem menținerea textului, deoarece revocarea este clar definită și condițiile revocării sunt prevăzute în art.5, anterior. Este clar, nu cred că sunt posibile interpretări asupra momentului sau celui care poate declanșa revocarea.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat Gaspar, clarificați situația.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte, la art.5, dacă observați și dumneavoastră, acolo sunt reglementate cazurile de incompatibilități. Și eu am spus de la început, dar probabil că nu s-a reținut, că revocarea operează în două situații: în cazul remanierii guvernamentale, când Președintele își reconsideră echipa, și în caz de incompatibilități.

Celelalte ipoteze nu sunt situații de revocare, sunt cazuri de încetare a calității de membru al Guvernului ca urmare a intervenției unei situații. Și v-am spus: de pildă, se dă o hotărâre judecătorească prin care a fost condamnat; el nu este revocat, se constată, se ia act că a intervenit această situație și, pe baza propunerii primului-ministru, Președintele numește un alt ministru, în locul celui care sigur că nu mai poate avea calitatea, ca urmare a condamnării.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul președinte al comisiei. Totuși, trebuie să lămurim instituția revocării, dacă apare și în momentul constatării unei incompatibilități și a unei condamnări penale.

Vă rog, domnule președinte. Și apoi, domnul deputat Pop.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Redactarea inițiatorului, comisiei i se pare corectă. Noi nu am înțeles ce text doriți să schimbați. Eu asta n-am înțeles. În toată pledoaria dumneavoastră ați împărțit în două această prevedere a alin.2.

Deci, revocarea intervine în cazurile de incompatibilitate, unde nu se discută, iar partea a doua: "urmarea unei condamnări penale, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă"...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Citiți art.85 alin.2 din Constituție!

Domnul Ion Cîrstoiu:

Nu, nu, deci, punctul de vedere al inițiatorului este acceptat de comisie.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Pop.

Domnul Leon Petru Pop:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Art.8 stipulează că revocarea intervine în cazuri de incompatibilitate. Sunt cele care sunt stabilite prin art.5. Dar noi nu avem nicăieri în aceste texte – art.6, 8, 5 – situația condamnării penale a unui ministru printr-o sentință definitivă.

Și apoi, cred că aici ar trebui, la art.8 alin.2, textul să aibă următorul conținut: "Revocarea intervine în cazurile de incompatibilitate prevăzute în art.5 alin.1, în caz de remaniere, a pierderii drepturilor electorale, a unei condamnări penale definitive ..." și mai departe curge textul.

Domnul deputat Gaspar spunea că revocarea intervine numai când este vorba de incompatibilitate. Dar, uitați-vă că la art.6 noi trecem "Funcția de membru al Guvernului încetează în urma unei stări de incompatibilitate". Deci, art.6 nu mai concordă, în situația asta.

Este situație de încetare, sau de revocare?

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Dejeu.

Domnul Gavril Dejeu:

Art.105 din Constituție arată modalitățile de încetare a funcției de membru al Guvernului și le enumeră: una este demisia, a doua – revocarea, pierderea drepturilor electorale, starea de incompatibilitate, decesul.

Enumerarea prevăzută de Constituție este logică, dar termenii prevăzuți în Constituție nu trebuie nici suprapuși și nici creată o stare de confuzie, așa cum pare să facă art.8, pe care-l discutăm noi.

Deci, una dintre modalitățile de încetare a funcției este revocarea. Dar aici, la art.8, în structura revocării este trecută și incompatibilitatea, ceea ce este cu totul altceva. Constituția tratează incompatibilitatea ca o instituție separată și distinctă de revocare. Prin urmare, în ipoteza de incompatibilitate, nu este vorba de revocare. Este vorba de încetare a funcției, datorită stării de incompatibilitate, care urmează să fie constatată.

De asemenea, este o prevedere aici "urmare a unei condamnări penale". Condamnările penale pot fi de diverse forme și grade de periculozitate.

Întreb, de pildă, o condamnare penală pentru o injurie, așa cum este reglementată în Codul penal la ora actuală, va da dreptul la revocarea calității de ministru? Sau o condamnare pentru o infracțiune din culpă ușoară va duce la aceleași consecințe? Cu alte cuvinte, nu este cazul să se facă o distinție aici între anumite grade de periculozitate a condamnării penale?

Iată de ce socot că acest alineat al doilea al art.8 trebuie revăzut și adus în concordanță cu dispozițiile art.105 din Constituție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Art.8 alin.2 nu poate fi clarificat decât dacă recitim două texte din Constituție. Art.85 alin.2, în care se spune foarte clar: "În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, Președintele revocă ..."

Deci, revocarea intervine în caz de remaniere sau de vacanță a postului. Dar textul, astfel cum este redactat, nu ține seama și de art.105, în legătură cu încetarea funcției de membru al Guvernului "în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege".

Deci, "alte cazuri prevăzute de lege" sunt cele care vizează aici condamnările pentru fapte penale și alte situații care pot fi inserate în cuprinsul acestui art.8.

Din lectura celor două texte rezultă foarte clar că revocarea operează atunci în cazul remanierii guvernamentale, repet, când premierul consideră să-și reformeze echipa, și în cazul incompatibilităților.

Celelalte sunt situații de încetare a funcției de membru al Guvernului. Și vă dau exemplu. Că nu pot să spun că în cazul unui deces al unui membru al Guvernului, ce, îl revocă cineva? Se constată! Primul-ministru îi comunică Președintelui că a decedat ministrul cutare și propune numirea altuia. Deci, nu se face o revocare, și pe urmă să aibă loc numirea. Adică, sunt operațiuni distincte. Președintele ia act prin decret de situația care a intervenit și numește. Nu se vorbește de revocare în asemenea situații.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, eu înțeleg că dumneavoastră, de fapt, cereți eliminarea alin.2?

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu, nu eliminarea.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dar, propuneți un text!

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu v-am propus următoarea soluție: ca textul să fie revăzut de comisie și de inițiator. Pentru că, așa cum este redactat, vă spun, nu poate fi acceptat. Dacă nu se dorește această soluție și vreți să-l lăsați în acest mod, sigur că puteți să-l lăsați. Dar textul este criticabil sub aspectele pe care vi le-am învederat.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din acest punct de vedere poate că o explicitare ar fi necesară, dar, totuși, și în cazul când se constată incompatibilitatea sau când se pierd drepturile electorale, trebuie făcută această constatare printr-o anumită formalitate, care este revocarea, nu?

Domnul deputat Cristea, până când inițiatorul și comisia se pun de acord.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Eu aș vrea să fac o simplă completare aici. Revocarea trebuie văzută ca o secvență a încetării, ca un element sau ca un moment, ca să spunem, al încetării calității.

Alături de celelalte, revocarea înseamnă încetarea calității. Și trebuie s-o vedem în această formă. Deci prin deces încetează calitatea, fără vreun act volunar din partea autorității, hai să spunem, de deasupra, care este primul-ministru.

Revocarea este încetarea calității printr-un act de decizie pe care primul-ministru îl face în anumite condiții. Iar articolul, ca atare, exprimă condițiile în care primul-ministru face act de autoritatea pe care o are.

Deci, dacă este vorba de o condamnare sau de o hotărâre judecătorească definitivă și așa mai departe, trebuie analizat în acest context, și nu ca fiind două elemente diferite. Elementul este unul și este la art.6: încetarea calității de membru al Guvernului, cu trimiterea la incompatibilitățile din art.5 alin.1, și cu tot ce urmează, printre care și revocarea. Revocarea este actul pe care primul-ministru îl face, având calitatea pe care o are, solicitând Președintelui, pentru motivele care sunt trecute aici. Și cred că el poate să rămână normal pe această formulare, pentru că normal trebuie văzut în acest context, nu ca două lucruri diferite. Revocarea înseamnă ceva și încetarea calității înseamnă altceva.

Deci, domnule Gaspar, revocarea înseamnă pe fond încetarea calității, în condițiile spuse în Constituție, în condițiile de la art.5 alin.1, în condițiile de la art.6. Este o enumerare de situații în care încetează calitatea de membru al Guvernului, în această enumerare intervenind actul de decizie care înseamnă revocarea și care se face la inițiativa premierului, prin solicitarea pe care o adresează Președintelui. Și cred că el exact așa trebuie văzut, nu ca două acte distincte. Revocare înseamnă ceva, încetarea calității înseamnă altceva. Fondul este același – încetarea calității; modul prin care se face... Deci, revocarea înseamnă pe fond, inclusiv în cadrul unei remanieri generale, încetarea calității de membru al Guvernului pentru Guvern, în ansamblul lui, începând cu primul-ministru, dacă este vorba de o demisie.

Fondul duce la încetarea calității pe care o are în cadrul Guvernului fiecare dintre membrii lui sau Guvernul luat în ansamblu. Și cred că el așa trebuie privit, și textul poate să funcționeze și poate să meargă în această formă, pentru că nu împiedică cu nimic acest lucru.

Cred că trebuie văzut de această manieră.

Restul, sigur că semantic se pot face tot felul de discuții.

Acesta este fondul problemei, pe care-l discutăm: în ce condiții încetează calitatea de membru al Guvernului. În aceste condiții, plus revocarea, ca actul pe care primul-ministru îl solicită, pe baza textelor care sunt în lege.

Cred că textul poate să rămână așa.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Mai dorește cineva din partea comisiei, din partea inițiatorului, să mai prezinte?

Considerați că se poate lucra pe acest alineat, să se dea o formă mai explicită, mai bună, din partea comisiei? Nu este cazul.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

Este clar că revocarea este voința primului-ministru. Toate celelalte sunt pierderi de la sine.

Comisia, noi credem că se poate elimina alin.2 în totalitate, rămânând alin.1, care este suficient pentru ceea ce se dorește în această lege și la acest punct.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Inițiatorul, ce părere are despre această eliminare a alin.2?

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Este adevărat că alin.2 îi pot fi aduse unele reproșuri, o parte dintre ele fiind subliniate aici pe drept de domnul deputat Gaspar, dar între a menține textul, chiar imperfect, pentru că nici un text de lege nu este perfect, și a-l elimina, așa cum s-a propus de către președintele comisiei, noi dorim menținerea textului.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Eu cred că, înainte de a lua o hotărâre definitivă de eliminare sau de menținere, cred că mai trebuie să mai discute comisia într-un răgaz viitor asupra alin.2, că este chiar păcat să eliminăm un lucru care poate fi aranjat mai bine din punct de vedere al tehnicii legislative și cred că acest alin.2, împreună cu tot art.8, îl lăsăm pentru mâine dimineață, ca să se mai sfătuiască membrii comisiei.

În continuare, mergem la art.9, urmând ca mâine dimineață, la începutul ședinței, să ne fie prezentat, de comun acord între inițiator și comisie, un text care să întrunească toate sufragiile din punct de vedere juridic și al instituției revocării în sine.

Art.9 alin.1.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

Cred că de data aceasta inițiatorul va fi de acord ca alin.1 să fie introdus la Capitolul IV, acolo unde este tratată instituția primului-ministru, pentru că art.9 vorbește de situațiile în care primul-ministru se află în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile ce-i sunt conferite prin Constituție, situație în care Președintele României desemnează un prim-ministru interimar.

Deci, textul poate fi inclus în Capitolul IV, fie la partea finală, sau după art.16.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Întreg art.9, sau numai alin.1?, că au legătură alineatele între ele.

Domnul Acsinte Gaspar:

Numai alin.1, pentru că celelalte se pot rezolva fără să fie trimitere la alin.1.

Deci, alin.1 să treacă la Capitolul IV, și alin.2 și 3 să fie renumerotate ca alin.1 și 2, fără să existe trimitere la alin.1.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu știu de ce nu ați făcut aceste amendamente, domnule deputat Gaspar, de ce nu ați făcut aceste amendamente la comisie, să fie judecate?, că văd că aici nu sunt ...

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte, v-am spus dimineață următorul lucru: că am făcut mai multe amendamente la comisie, amendamentele care au fost acceptate, nu se face nici un fel de mențiune despre autorul lor, sunt însușite de comisie, în schimb, amendamentele care au fost respinse ...

Acesta este un amendament de redactare. Dacă știți că amendamentele de redactare se pot face, și dumneavoastră aveți dificultăți în redactare, domnule președinte al comisiei! Dacă aveți dificultăți în redactare, nu sunteți numai simplu membru al comisiei, și rog, doamnă președinte, ca hotărârile totuși, să nu fie luate numai de președinte, să vină biroul comisiei aici, așa cum este normal, și să discutăm. Pentru că, dacă vreți să faceți o varză din legea asta, puteți s-o faceți.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Haideți, să discutăm în liniște și echilibru. Toate aceste discuții, pentru că sunt în favoarea legii, eu aș vrea să știu, înainte de alte discuții, părerea inițiatorului despre un eventual alt loc al alin.1 de la art.9 în textul legii, ca apoi să putem discuta și cu comisia și cu alți parlamentari despre această propunere a domnului deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum am făcut și la precedenta discuție invocată aici de domnul deputat Gaspar, mă văd nevoit să-i dau și de data aceasta dreptate, însă numai parțial. De ce? Pentru că domnia sa spune că textul, referindu-se la primul-ministru, ar trebui să se afle în Capitolul IV, sau, mă rog, Secțiunea IV, după cum va deveni ca urmare a schimbării noțiunii de capitol cu acela de secțiune, cum s-a hotărât deja.

Dar, în același timp, logica aranjării acestor texte în Secțiunea II, pe care o discutăm aici, legătura organică dintre art.9 alin.1 și alin.2 și 3, care fac trimitere unul la celălalt, așa cum s-a observat de altfel just și de către dumneavoastră, doamnă președinte, fac, cred, imposibilă despărțirea textelor în această etapă, fără o reformulare a lor, ceea ce ar presupune o muncă suplimentară aici, pe loc, și ar îngreuna dezbaterea mai departe.

De aceea, concedând asupra ideii că o dispoziție referitoare la primul-ministru se află într-un capitol care nu are ca obiect de reglementare instituția primului-ministru, logica întregului text impune ca acesta să rămână în această formă, în acest text, pentru că, altfel, consecințele sunt cele pe care le-am ilustrat deja.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Pop.

Domnul Leon Petru Pop:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Consider că la art.9 trebuie introdusă o completare, în sensul că "Dacă primul-ministru se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 sau este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, Președintele României va desemna un alt membru al Guvernului, cu rang de ministru de stat, ca prim-ministru".

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul președinte al comisiei Cîrstoiu.

Tot o completare, ca să se pronunțe domnul președinte?

Da, domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Aș vrea să rog și comisia și inițiatorul să încerce să rezolvăm o zonă de ambiguitate din art.9 alin.1), pentru că, mă rog, se spune: "Președintele va desemna un membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile primului ministru până la formarea noului Guvern..." dar mai departe se spune: "Interimatul, perioada imposibilității exercitării atribuțiilor, încetează dacă primul- ministru își reia activitatea în Guvern". Deci lucrurile trebuie lămurite, clarificate în sensul că nu orice interimat conduce la formarea unui nou guvern. Lucrurile trebuie formulate mult mai clar pentru că, din textul actual, formularea conduce la ideea că interimatul are ca final formarea unui guvern, iar textul continuă cu revenirea primului ministru după perioada de pauză impusă de o boală, să spunem, am avut situația premierului Radu Vasile, fortuită de săptămânile trecute. Textul trebuie reașezat cumva pentru a nu lăsa această ambiguitate și rog inițiatorul și comisia.

Cât privește propunerea făcută de domnul deputat Gaspar, eu cred că aici trebuie să rămână pentru că el se leagă de celelalte texte care țin de încetarea calității de membru al Guvernului, or, și primul ministru are calitatea de membru al Guvernului și, alături de celelalte cazuri în care încetează calitatea unui ministru, trebuie precizată și situația în care încetează calitatea de membru al Guvernului al primului-ministru.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În ceea ce privește formularea cu interimatul, care se sfârșește cu un nou guvern sau cu același guvern, formularea este clară în articol, nu știu ce s-ar putea discuta.

Vă rog, domnule președinte al comisiei?

Domnul Ion Cîrstoiu:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

Nu voi răspunde provocării domnului Gaspar, dar vă spun că și comisia a analizat acest articol și a ajuns la concluzia că aici își are locul. Este vorba de componența Guvernului. Primul ministru este component al Guvernului și cu asta cred că s-a spus totul. Iar ambiguitate nu există pentru "Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează...". Deci nu mai poate fi ambiguitate.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule președinte, numai puțin, nu plecați de la microfon. Dar cu privire la amendamentul domnului deputat Pop, "...va desemna un alt membru al Guvernului cu rang de ministru de stat ca prim-ministru interimar", nu vi se pare corectă?

Domnul Ion Cîrstoiu:

Cred că este necesar. Cred că este necesară această modificare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci nu strică.

Doamnelor și domnilor colegi,

Am să vă propun ca fiecare doamnă sau domn deputat să intervină numai o dată pe articol, nu de mai multe ori, pentru ca să putem să avem răgaz să discutăm în liniște fiecare articol. Dacă sunteți de acord cu această propunere, ca un deputat să intervină numai o dată pe articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Marea majoritate.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Domnule deputat Gaspar, cu toată puterea de rău, ați intervenit deja pe acest articol, e cazul... (Domnul deputat Gaspar insistă să ia cuvântul la microfon.) Vă rog, domnule deputat, ați intervenit, ați făcut propunerea, am fost înțeleși, vă rog frumos nu v-am dat cuvântul, ați intervenit o dată pe acest articol. Este deja o procedură votată de sală, am înțeles și din partea inițiatorului și din partea comisiei care sunt punctele de vedere. Eu cred că domnii și doamnele deputați au înțeles și știu ce să voteze.

Vă mulțumesc, domnule deputat, nu v-am dat cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Este o problemă importantă, doamnă președinte, vă rog să lăsați microfonul.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

A votat sala adineauri o propunere făcută, nu este... Deci avem o procedură adoptată, ca pe fiecare articol al acestui proiect de lege un parlamentar, un deputat să intervină o singură dată, nu se limitează numărul parlamentarilor, ci intervenția fiecăruia dintre noi. (Domnul deputat Gaspar insistă să ia cuvântul, microfonul este închis și nu se aude nimic din ceea ce expune.)

Domnule deputat, nu aveți cuvântul. Domnule deputat Gaspar, nu aveți cuvântul, cu toată stima pe care v-o port, vă rog frumos, avem o procedură votată. (Rumoare.)

Domnul deputat Dejeu, dumneavoastră nu ați intervenit, vă rog să țineți cont că aveți numai o dată voie să interveniți pe articol.

Domnul Gavril Dejeu:

Aș vrea să susțin propunerea făcută de către domnul Cristea și propun eliminarea sintagmei: "până la formarea noului guvern". Fraza să se opreasc㠖 "... pentru a îndeplini atribuțiile primului-ministru." Căci altminteri, ar însemna ca interimatul să impună obligativitatea formării noului guvern, ceea ce vine în contradicție cu partea finală a textului care arată: "... în caz de încetare a imposibilității de exercitare, primul-ministru își ia îndatoririle în cadrul aceluiași guvern." Prin urmare, cred că este nevoie să se suprime sintagma: "până la formarea noului guvern".

În ceea ce privește propunerea ca primul-ministru interimar să fie desemnat numai din rândul miniștrilor de stat, cred că este o restrângere nejustificată care i se impune președintelui, care are dreptul să aleagă din componența guvernului ministrul pentru a-l desemna prim-ministru interimar.

(Grupul parlamentar al PDSR părăsește sala.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Eu cred că ceea ce se petrece acum în sală este o lipsă de acceptare a votului plenului Camerei Deputaților. Am propus o procedură și cred că este cazul, în momentul în care a fost votată de plenul Camerei Deputaților, să fie respectată de toată lumea. Eu cred că nu suntem nici chiar novici în aceste proceduri și chiar putem să înțelegem cuvântul unui deputat o dată când ne explică o părere de a dumnealui despre un articol.

Domnule deputat Mitrea, vă rog.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba de o neacceptare a votului, acceptăm regula elementară a democrației care înseamnă ca minoritatea să se supună majorității. Nu acceptăm tratamentul la care am fost supuși, nu există o asemenea prevedere regulamentară ca un deputat să nu poată lua cuvântul la un articol de două ori, va spune de câte ori este nevoie și considerăm că ori ne respectați ca grup parlametnar, ori dacă nu, lucrați fără noi. Și astăzi lucrați fără noi.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, și eu vă mulțumesc pentru lămuriri. A fost o procedură acceptată, așa cum s-a făcut și la alte proiecte de lege, o procedură acceptată de a limita intervențiile pe articol, inclusiv se poate limita și ca timp, dacă plenul Camerei Deputaților dorește acest lucru. Dar ca un deputat să intervină de 10 ori pe același articol, atunci e mai greu de acceptat și ne explicăm de ce avem atât de puțină eficiență în activitatea parlamentară.

Vă rog, domnule secretar, să verificați cvorumul din sală și să ne pregătim pentru apel nominal, dacă acesta nu există.

Vă rog, până numără domnul secretar, domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc, doamna vicepreședinte.

În actualele condiții, este vizibil cu ochiul liber, o dată cu plecarea unui grup parlamentar din Opoziție, PDSR-ul, cvorumul de lucru nu mai este întrunit, nu are rost ca domnii secretari să se obosească cu numărătoarea, pentru că în sală au mai rămas circa 50 de deputați.

A doua soluție regulamentară ar fi apelul nominal. Nici prin apelul nominal nu reușiți să faceți cvorumul astăzi, PDSR-ul s-a retras de la lucrări. Propunerea mea este următoarea. Dumneavoastră constatați, chiar dacă secretarii n-au numărat, să numere, constatați că nu este cvorum și, conform articolului din regulament, suspendanți lucrările și cereți convocarea Camerei mâine la o anumită oră. Nu are rost, pentru că uitați-vă, de la dreapta la stânga situația este echilibarată în privința prezenței și a absenței. Vă rog să suspendați lucrările pentru că altfel suntem ridicoli dacă mai continuăm cu un asemenea cvorum adoptarea unei legi de o asemenea importanță, orgarnizarea Guvernului și a ministerelor, despre care vorbim de vreo 3 ani de zile că nu există și dacă așa o adoptăm, înseamnă că așa va fi și guvernul de responsabil în ceea ce face.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Aveți dreptate, domnule deputat, mi-ați dat o idee foarte bună.

Domnul deputat Tăvală.

Domnul Tănase-Pavel Tăvală:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu consider că ceea ce s-a petrecut aici este o chestiune calculată, pentru că nu înțeleg, în momentul în care s-a făcut propunerea de a solicita un vot pentru procedură, aveau posibilitatea colegii de la PDSR să își spună cuvântul înainte de vot.

Din moment ce s-a votat, cred că ar fi trebuit să se supună acestei decizii a Camerei. Eu propun să se facă apelul și cei care absentează să fie trecuți absenți, iar dacă vom avea cvorumul, să continuăm lucrările.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Domnilor parlamentari mai vechi,

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Domnule s-a spus ce a fost de spus în această privință!

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Mă refer la o cutumă. Eu știu când conducea domnul actual vicepreședinte Năstase, și conduce foarte des, nu dădea cuvântul decât o dată celui care avea un amendament respins. Și spunea: îmi pare rău, dacă dumneavoastră aveți un amendament pe fond, nu vă dau cuvântul. Acum, lucrul acesta, dacă se petrece așa... și v-aș ruga, doamnă președinte de ședință, în continuare să procedați exact cum s-a întâmplat când amândoi eram în Opoziție și într-adevăr să nu mai vină să se supăre că nu le dați cuvântul, cu atât mai mult cu cât ați avut sprijinul, adică nu sprijinul, votul plenului, iar dumnealor au plecat. Ei, acest lucru este tot o chestiune de procedură, am vrut să spun, și acum mai subliniez un lucru: iată că ceea ce am spus eu ieri se petrece și astăzi și legea lui Ticu Dumitrescu o vom vota la Calendele grecești.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor colegi,

Pentru ca să avem o continuitate în lucru, specific încă o dată să audă toată lumea că plenul Camerei Deputaților, fără nici o împotrivire și nici o abținere, a votat ca procedură de discutare a acestei legi o singură intervenție pe alineat de fiecare deputat, dacă o să fie cazul și o să se prelungească discuțiile, o să votăm împreună și o limitare de timp. În acest moment ne găsim la o imposibilitate de desfășurare a activității Camerei Deputaților în plen.

Încheiem ședința de astăzi din lipsă de cvorum. Ne reîntâlnim mâine la ora 8,30 cu reluarea discuțiilor de la art.8 alin.2.

Ședința s-a încheiat la orele 16,10.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 ao?t 2020, 20:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro