Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 10-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1996

  1. Adoptarea ordinii de zi și a programului de activitate

Lucrările ședinței au început la ora 8,45.

Ședința a fost condusă de domnul Oliviu Gherman, președintele Senatului, asistat de domnul Kozsokár Gábor, secretar al Senatului, și domnul Ovidiu Cameliu Petrescu, secretar al Camerei Deputaților.

Domnul Oliviu Gherman:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, amintindu-vă că din totalul celor 484 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 363, iar 121 sunt absenți. Este întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au adoptat proiectul ordinii de zi și al programului de activitate în forma în care v-a fost distribuită.

Dacă sunt comentarii la ordinea de zi? Dacă nu, supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci ordinea de zi a fost adoptată sub forma propusă.

Dacă la programul de activitate sunt obiecțiuni sau comentarii?

Domnule senator Crețu, v-aș ruga să veniți la microfon, pentru că se înregistrează pe bandă toate discuțiile.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Aș propune, dacă și colegii sunt de aceeași părere, ca programul să fie continuu, cu o pauză scurtă la ora 13,00, până la 16,30 sau până la ora 15,00, dacă și colegii sunt de aceeași părere. O propunere.

Domnul Oliviu Gherman:

Păi, dacă v-ați uitat, era până la 18,00, nu? Până la 20,00. Însă, mă rog, aceasta era propunerea dumneavoastră.

Există propunerea domnului Crețu să lucrăm nonstop, experiența ne-a arătat că… — n-aș vrea să vă influențez dar, în aceste condiții, de la ora 13,30, practic, nu mai avem cvorum.

Dar supun votului acest amendament al domnului Crețu.

Cine este pentru?

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? Deci, două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată propunerea unui program nonstop, până la ora 17,00.

Dacă există alte propuneri? Dacă nu, amendamentul la programul de vineri și forma finală a programului.

Mai avem o chestiune de procedură, care a mai fost propusă de domnul deputat Lupu în ședința precedentă, ca, în cazul unui vot pentru majoritar, să numărăm doar voturile contra și abțineri, pentru, indiferent, amendamente sau articole. Aș vrea să vă refac această propunere care a fost avansată de domnul deputat Lupu și vă consult dacă sunteți de acord.

Cine este pentru?

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată această procedură.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 3:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro