Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 11, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 11-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 11, 1996

2. Continuarea dezbaterilor la proeictul Legii bugetului de stat pe 1996.  

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că din totalul celor 484 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența la lucrări 348, 135 sunt absenți, dintre care cu însărcinări temporare 46 de parlamentari.

Este întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea lucrărilor.

Reluăm dezbaterile la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1996.

Incepem cu discutarea Anexei 3/21. La discutarea acestei anexe, înțeleg că nu este nimeni înscris. O supun votului dumneavoastră. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/21 a fost adoptată.

Anexa 3/22. Supun votului dumneavoastră anexa 3/22. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Domnule secretar Mihăilescu, v-ați rătăcit în sală.

Deci, cu unanimitate de voturi, Anexa 3/22 a fost adoptată.

Anexa 3/23. Domnul senator Ioan Crețu. Va urma domnul deputat Nicolae Băteanu. Domnul senator Crețu nu este aici. Domnul deputat Băteanu? Nu este nici dânsul.

La 3/23 dacă mai este cineva înscris?

Comisia. Domnul deputat Grigoraș mai înainte.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La Anexa 3/23 propun introducerea unei precizări în subsolul acesteia, marcată cu două asteriscuri, cu următorul conținut: "din care 1.420 milioane lei pentru obiectivul de investiții: extindere tribună și teren fotbal Clubul sportiv Rapid București, aprobată prin ordinul ministrului tineretului și sportului nr.3166 din 1990.

Această precizare se adresează poziției subvenției pentru instituții publice din Anexa 3/23 care va trebui marcată corespunzător și este necesară pentru punerea de acord cu ceea ce am operat noi la comisie, respectiv eliminarea anexei intitulată "Veniturile, subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice și lista obiectivelor de investiții" ca efect al ordonanțelor Guvernului privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice din domeniul sportului.

Vă mulțumesc .

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Ionescu.

Aveți cuvântul.

Domnul Vasile Ionescu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor colegi,

În condițiile în care în prezent nu mai pot fi suplimentate sumele repartizate Ministerului Transporturilor, propun ca la Anexa 3/23, la subcapitolul "Navigație civilă" la suma de 48.643.882 mii lei să se aplice un nou asterisc, care să fie explicitat la finele paginii, astfel: "din care suma de 8 miliarde lei se va utiliza de Regia Autonomă Administrația portului Constanța pentru finanțarea contribuției părții române în anul 1996 la lucrările prevăzute în proiectul de reabilitare a portului Constanța".

Vă propun acest amendament pentru că după transmitere la Parlament a proiectului Legii bugetului de stat pe 1996, Guvernul a emis Ordonanța nr.6/1996, a cărei aplicare impune în mod obligatoriu efectuarea acestei completări, fără însă a modifica sumele propuse de Guvern în proiectul acestei legi.

Prin Ordonanța nr.6 s-a ratificat Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Administrația portului Constanța, acord semnat de partea română în decembrie 1995 și care prevede acordarea unui împrumut de 35 milioane ECU pentru completarea finanțării proiectului de reabilitare a portului Constanța, proiect în valoare de 70 milioane ECU, la finanțarea căruia România participă cu 5o% din sume de la bugetul de stat.

Menționez că fără aprobarea acestei completări, care să asigure baza legală a efectuării cheltuielilor, Ordonanța nr.6 nu va putea fi aplicată în acest an.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul senator Plătică Vidovici.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ilie Plătică Vidovici:

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Este vorba de o sumă foarte mică translatată în cadrul aceleiași rubrici la minister, 188 milioane lei pentru o lucrare la spitalul CFR din Galați. Ministerul este de acord.

Rog colegii să fie și dânșii de acord cu această chestiune.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să completați o fișă cu amendamentul respectiv.

Domnul senator Crețu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă, doar o clipă. Îi rog pe toți colegii care au făcut amendamente să completeze un formular cu textul respectiv ca să putem să examinăm după aceea amendamentul.

Domnul Ioan Crețu:

Aș vrea să introducem un amendament la Anexa 3/23, o notă cu privire la necesitatea introducerii în bugetul pe anul 1996 a lucrării de investiții: "Racordarea la gaze naturale a spitalului CFR Galați".

Spitalul CFR Galați, care deservește un număr de circa 60 mii de salariați din sistemul de transporturi, este dotat corespunzător cu laboratoare, clinici și tehnică dentară. Incălzirea spațiului se realizează în prezent cu agent termic primar, aburul de medie presiune preparat în centrala Prutul.

Neconcordanța programelor de lucru, ca și lipsa unei repartiții de gaz metan pentru spitalul CFR Galați, conduce la repetate întreruperi în alimentația cu căldură. Cheltuielile actuale pentru aprovizionarea cu combustibil, energie termică, se ridică la 6.344 milioane . Prin înlocuirea buteliilor și combustibil lichid cu gaz natural s-ar asigura o economie de 2.050 milioane anual. Deci, 32,3% din actualele cheltuieli. Valoarea investiției se ridică la circa 188 milioane.

Deci, propun ca la Anexa 3/23 cap.58-01.b "Lucrări noi să se adauge :"Alimentarea cu gaze naturale a spitalului CFR Galați".

Eventual, domnul ministru Mihăilescu, pe care l-am condus în sală, eventual de la c) - "independente", s-ar putea suma aceasta. De la litera c.

Domnul Adrian Năstase:

Aveți amendamentul notat ? Dați-mi-l mie o clipă.

Stimați colegi, mai există intervenții la acest punct ?

Dacă nu, rog comisia sau inițiatorul să comenteze aceste amendamente.

Aveți cuvântul, domnule președinte, și vă rog să luați și aceste amendamente.

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu amendamentul domnului Grigoraș, ca în subsolul anexei să se treacă: "din care 1420 milioane pentru obiectivul de investiții, extindere tribună și teren fotbal Clubul sportiv Rapid", noi suntem de acord cu acest amendament.

Domnul Adrian Năstase:

Da, mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului ?

Domnul Florin Georgescu (din loja inițiatorului):

Și noi suntem de acord.

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate.

Următorul, vă rog.

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu amendamentul domnului deputat Ionescu Vasile, să se treacă în subsolul anexei tot cu două asteriscuri, "din care, suma de 8 miliarde lei se va utiliza...".

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă. Am o rugăminte, dacă se poate să-l lăsați pe domnul ministru Georgescu să urmărească dezbaterile, domnule Olteanu, altfel va trebui să stăm noi să așteptăm până mai ascultă o dată comentariul.

Domnul Dan Stelian Marin:

Deci, amendamentul domnului deputat Ionescu Vasile ca în subsolul Anexei 3/23 să se treacă: "din care suma de 8 miliarde lei se va utiliza de către Regia Autonomă Administrația portului Constanța pentru finanțarea contribuției părții române pe anul 1996 a lucrărilor prevăzute în proiectul de reabilitare a portului Constanța," noi suntem de acord cu acest amendament.

Domnul Florin Georgescu (din loja inițiatorului):

Și noi suntem de acord.

Domnul Adrian Năstase:

Și inițiatorul.

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Unanimitate. Iertați-mă, cu o abținere amendamentul a fost acceptat.

Mai este un amendament și de la domnul senator Plătică Vidovici.

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu amendamentul domnului senator Plătică și al domnului senator Crețu, același amendament, să se treacă alocarea sumei de 188 milioane pentru spitalul CFR Galați, din fondurile destinate sănătății, din cadrul sumei alocate Ministerului Transporturilor.

Aici se pune problema că nu știm dacă este aprobată investiția, dacă este expertizată de Ministerul Finanțelor. Probabil o să trecem în subsolul anexei, să zicem, că investiția se va nominaliza după obținerea aprobărilor prevăzute de lege.

Domnul Florin Georgescu (din loja inițiatorului):

Se include în listă după obținerea aprobărilor. Am mai făcut.

Domnul Dan Stelian Marin:

Să trecem în subsol, așa cum am trecut și la alte anexe, că: "pentru obiectivul de investiții, spitalul CFR Galați, includerea în lista obiectivelor de investiții se va face după obținerea aprobărilor prevăzute de lege."

Domnul Adrian Năstase:

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ?

Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost acceptat.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte,

Și comisia are unele amendamente, trecute în raport....

Domnul Adrian Năstase:

Sunt trei amendamente.

Domnul Dan Stelian Marin:

La bugetul pe anul 1996, la detalierea pe articole, să se treacă în subsol o notă.

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă, colegii noștri au în raport aceste amendamente. La pct.35 din raport, la pag.20 și după aceea la pct.36 și 37.

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei, de la pct.35. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Doua abțineri.

Cu două abțineri, amendamentul comisiei, de la pct.35, a fost acceptat.

Amendamentul comisiei de la pct.36. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, amendamentul de la pct.36 a fost acceptat.

Comisia mai are încă un amendament, la pct.37 din raport. Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, amendamentul de la pct.37 a fost acceptat.

Supun votului dumneavoastră Anexa 3/23 în ansamblu, bineînțeles, cu amendamentele deja aprobate. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abținer ? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/23 a fost adoptată.

Anexa 3/24. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supun votului dumneavoastră această anexă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/24 a fost aprobată.

Anexa 3/25. Nu sunt înscrieri. Supun votului dumneavoastră această anexă. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? O abținere.

Cu o abținere Anexa 3/25 a fost adoptată.

La Anexa 3/26 există un amendament al comisiei.

Este înscrisă doamna deputat Smaranda Dobrescu, căreia îi ofer cuvântul.

Aveți cuvântul, doamna deputat.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de poz.23 care se referea la investiția: "Refacerea regularizării albiei râului Cuiești", din zona municipiului Piatra Neamț.

Această lucrare este imperios necesar să fie cuprinsă în program, cu o sumă de cel puțin 1000 miliarde lei în 1996 deoarece, urmare a unor inundații repetate, lucrările de protecție sunt degradate, iar la o viitoare inundație s-ar crea mari probleme zonei populate a municipiului - câteva zeci de mii de locuitori.

Se dispune de capacitate de execuție, lucrarea fiind licitată încă din anul 1994. Ea este trecută ca lucrare de investiție derulată de ordonatorul principal de credite, Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului, cu o valoare de 300 milioane.

Noi cerem, și rugăm ministerul să gândească în priorități această problemă, suplimentarea cu 700 milioane lei pentru 1996, dat fiind pericolul potențial important care există în zonă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Ioan Jelev:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Îmi cer iertare, trebuie să repet pentru a treia oară în fața dumneavoastră că în ceea ce privește eșalonarea, urgența și valoarea lucrărilor care se prind în anexa noastră, beneficiază de un program de priorități cu 48 de criterii. Nu există un criteriu sentimental, nu există criteriu de unde am fi noi de loc, ci numai criteriul urgenței, potența constructorilor în a realiza lucrările și impactul cât mai mic asupra acestora.

În acest mod a fost făcută anexa noastră, iar eu cred că nu am reținut bine, nu e vorba de 1000 de miliarde, probabil de l miliard. În măsura în care vor fi create condiții de către constructor să poată face, și noi vom analiza această listă, se va putea pe parcurs să se dea acești bani.

Mărturisesc, și vreau să vă spun dumneavoastră că urmare a inundațiilor din 1995 și 1996 am revăzut întreaga paletă a urgențelor și altele mai bune decât cele pe care le-am făcut în listă nu se pot găsi iar alți bani decât ce avem acolo, nu avem.

Eu o rog pe doamna deputat, dacă este cazul, pe parcursul derulării investiției vom încerca să mărim valoarea.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Stelian Marin:

Așa cum a spus și domnul secretar de stat, în cursul execuției, ministerul, cu aprobarea Ministerului Finanțelor poate să facă modificări în lista pe care o votăm noi. Să consume banii, și vedem dacă sunt economii la alte investiții, normal, economiile respective vor fi dirijate acolo unde prioritățile sunt mai mari.

Deci, se poate soluționa, dar nu acum. În execuție.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Doamna deputat, mențineți amendamentul sau acceptați aceste explicații ?

Doamna Smaranda Dobrescu (din sală):

Accept.

Domnul Adrian Năstase:

Acceptați această explicație.

Îl rog pe domnul secretar de stat să rețină această problemă, și pe parcursul execuției să aibă în vedere solicitarea doamnei deputat.

Cu aceasta, vă rog să vedeți și amendamentul comisiei. Vreți să adăugați ceva, domnule președinte? E vorba de amendamentul din raport, da? Există un amendament al comisiilor, pe care îl aveți la pct.38 din raport.

Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Dan Stelian Marin:

Totuși, vreau să reamintesc să reintroducem amendamentul cu care am fost de acord, a fost votat, al domnului Costin. Respectiv, reducerea a două miliarde de la "drumuri" și majorarea la "torenți", amendament deja votat când am votat legea pe articole.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc că ați readus în memorie acest aspect.

Deci, cu aceste precizări, cu voturile exprimate deja asupra amendamentelor, eu supun votului dumneavoastră Anexa 3/26. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Impotrivă ? Abțineri ? Două abțineri.

Cu două abțineri anexa a fost acceptată.

Anexa 3/27. Sunt înscriși 3 colegi.

Domnul senator Andrei Țugulea, va urma domnul deputat Costel Păunescu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Andrei Țugulea:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Eu am vorbit în legătură cu această problemă la Anexa 3/15 și rugămintea mea este, comisia, împreună cu Executivul să propună acele modificări tehnice cu care am căzut de acord.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei la această chestiune.

Domnul Dan Stelian Marin:

Când am discutat bugetul Ministerului Invățământului, am acceptat amendamentul domnului profesor Țugulea, respectiv să reducem cu 5 miliarde de la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, la cap. "Cercetare științifică", majorând cu 3 miliarde suma la Ministerul Invățământului și cu 2 miliarde la Academie. Deci, în loc de 45 de miliarde, vom trece 40 miliarde pentru cercetare la Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

De acord și inițiatorul cu această mențiune, da?

Aveți cuvântul, domnule ministru de stat.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În Anexa 3/27, doamnelor și domnilor parlamentari, propunerea noastră este ca modificările acceptate anterior să fie reflectate sub următoarea formă: la poz. "Transferuri" la 1o2 miliarde, se reduce cu 5 miliarde , iar în subsol, detalierea acestor 1o2 miliarde, și anume din poziția referitoare la 100 miliarde - cofinanțare a activității de transfer tehnologic, se operează minus 5 miliarde, din care 3 se dirijează către Ministerul Invătământului și 2 când vom ajunge la activitatea de cercetare a Academiei Române.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Cred că ar fi bine să-i ascultăm și pe ceilalți colegi, înainte de a comenta toate amendamentele.

Domnul deputat Costel Păunescu. Va urma domnul Ioan Maier.

Domnul Costel Păunescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Solicit o redistribuire, zic eu, foarte, foarte modestă de sume.

Solicităm suplimentarea poziției "Cheltuieli de capital" cu suma de 30 miliarde lei, printr-o redistribuire între categoriile de cheltuieli. Diminuarea cu 20 miliarde la poziția "Transferuri", diminuarea cu 10 miliarde la poziția "Cheltuieli materiale și servicii", ceea ce însumează cele 30 de miliarde, ca motivare în baza prevederilor art.12 alin.1 din Ordonanța nr.25, Ministerul Cercetării și Tehnologiei trebuie să prevadă în contractele de cercetare o minimă dotare în vederea realizarii temelor.

În practica internațională, pentru această destinație se alocă un procent de 20% din totalul fondurilor alocate programelor de cercetare-dezvoltare. Dacă am respecta și noi acest procent, procent deci, proporții și nu cifre absolute, față de fondul total de 451 miliarde, alocat cercetării, ar trebui alocate pentru dotări nu 10 miliarde, ci aproximativ 90 de miliarde de lei.

Suplimentarea cu cele 30 de miliarde, deci, prin redistribuire și nu sumă nouă, ar remedia parțial această diferență, ar urca de la procentul de 2,2 la acela de 8,8% față de practica internațională de 20%.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Maier. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ioan Maier:

Mulțumesc.,domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu fac altceva decât să reiau amendamentul pe care l-am făcut la discutarea articolului 16, prin care solicitam cofinanțarea finalizării cercetării științifice de la Roșia Poeni, privind aplicarea tehnologiei de leșiere bacteriană a zăcămintelor de cupru prin alocarea a 5 miliarde de lei în acest an, în acest scop.

Eu cred că argumentele aduse atunci, reducerea prețului de cost cu aproape 40% pe tona de concentrat și evident reducerea subvențiilor pentru această formă de minerit sunt destule argumente pentru a justifica această cerință.

Mai spun că de 4-5 ani cercetarea este finalizată și nu s-au găsit fonduri pentru realizarea ei. În principiu, domnul ministru s-a declarat de acord. Nu știu dacă rămâne așa.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Viorel Munteanu.

Domnul Viorel Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu am un amendament foarte scurt. El se referă, tot așa, la un transfer de la o poziție. Acest transfer l-am discutat și cu domnul ministru Palade, care este ministrul cercetării și tehnologiei. Dânsul a fost de acord cu el, am înțeles că și poziția Ministerului Finanțelor este în același sens.

Propun diminuarea sumei de la transferuri cu 5 miliarde, deci, de la 102.270.000.000 la 97.270.000.000 și trecerea acestei sume pentru cheltuieli de capital la poziția "dotări independente" care se majorează de la 10.080.000.000 la 15.080.000.000.

Menționez că acest transfer de la o poziție la alta este necesar pentru dezafectarea reactorului nuclear de la Institutul de Fizică Atomică și retehnologizarea navei "Someș" pentru prospecțiuni în cadrul programului Marea Neagră.

Acestea, de fapt, figurează și în lista de investiții a Ministerului Cercetării și Tehnologiei și, din câte am înțeles de la domnul ministru, există toate premisele de a se realiza în acest an.

Deci vă rog să aprobați acest amendament.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Punctul de vedere al comisiei? Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnule ministru, aveți aici amendamentele.

Domnul Florin Georgescu:

Suntem de acord, doamnelor și domnilor parlamentari, cu amendamentul referitor la suplimentarea cu 5 miliarde a cheltuielilor de capital, propus de domnul deputat Munteanu, de la transferuri. Nu suntem de acord cu suplimentarea cheltuielilor de capital cu alte 30 de miliarde, pentru că deja se afectează fundamental activitatea de transfer tehnologic și nu putem să abdicăm de la acest principiu, că odată terminată o cercetare trebuie să-i stimulăm și aplicarea în practică, în producție. Deci nu suntem de acord cu amendamentul domnului deputat Păunescu, iar referitor la domnul deputat Maier, amendamentul dumnealui, nu trebuie menționat în Legea bugetului o asemenea lucrare; dacă este importantă și cei de specialitate vor aprecia în acest sens, lucrarea se include în programul de cercetare al Ministerului Cercetării, programul național de cercetare, va fi supusă tema unei licitații și institutul care este cel mai abilitat, cel mai competitiv va câștiga licitația și o va efectua din suma deja existentă în bugetul ministerului. Nu putem să impunem noi, de la Parlament, ce să cerceteze ministerul.

Domnul Costel Păunescu (din bancă):

Cercetarea este făcută, este terminată, trebuie aplicată în practică.

Domnul Florin Georgescu:

Și atunci, care este problema? Păi, dacă trebuie aplicată are dintr-o sută de miliarde fond de transfer tehnologic la global și se vor transfera banii pe priorități. Ministerul, la fel, știe care este cea mai importantă și probabil că aceasta este și o va include între lucrările la care transferul tehnologic va fi sprijinit din buget. Nu trebuie să spunem noi de aici, de la Parlament, care lucrare să fie sprijinită.

Domnul Costel Păunescu (din bancă):

Era vorba de aprobarea transferului.

Domnul Florin Georgescu:

Nu se aprobă la Parlament, se aprobă la Guvern, pe baza sumei globale aprobate de dumneavoastră - o sută de miliarde; în o sută de miliarde se va găsi loc și pentru aceasta.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Punctul de vedere al comisiei? Vă rog.

Domnul Dan Stelian Marin:

Același punct de vedere.

Sunt de acord cu punctul de vedere al domnului ministru Florin Georgescu, dar vreau să repetăm cifrele pe care le trecem în anexă. La transferuri, în loc de 102.270.000.000, 92.270.000.000 Și jos, la asterisc, în loc de 100 de miliarde, trecem 90 de miliarde, respectiv reducerea sumei solicitate de domnul Viorel Munteanu și a sumei pe care am transferat-o la Ministerul Învățământului și Academia Română.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Supun la vot deci amendamentul domnului deputat Munteanu cu care, înțeleg că toată lumea este de acord.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Domnul Costel Păunescu ceruse de fapt o sumă mai mare care înțeleg că ar dezechilibra raportul...

Sunteți mulțumit cu soluția această parțială, sau doriți să supun la vot?

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Cereți supunerea la vot!

Domnul Adrian Năstase:

Da, supun la vot această solicitare.

Cine este pentru amendamentul domnului deputat Păunescu? Vă rog să numărați.

20 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Amendamentul domnului senator Țugulea, înțeleg că a fost votat înainte și a fost doar aplicat acum în redactarea anexei.

În ceea ce privește amendamentul domnului deputat Maier, îl mențineți sau nu? Înțeleg că nu îl mențineți.

În aceste condiții, supun aprobării dumneavoastră anexa nr.3/27 cu amendamentele aprobate și cu precizările făcute de că tre comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, anexa 3/27 a fost adoptată.

La anexa 3/28 s-a înscris la cuvânt domnul deputat Vasile Șuta.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Vasile Șuta:

Mulțumesc,domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Având în vedere amendamentele aprobate la art. 7 și 9 din proiectul Legii bugetului pe 1996, propunem ca în anexa 3/28 să se facă următoarele modificări:

- cheltuieli total: 2.429.921.936 lei;

- cheltuieli curente: l.979.799.502 lei:

- cheltuieli de personal: 990.663.500 lei;

- cheltuieli materiale și servicii: 833.181.702 lei.

La apărare: 1.939.000.000 lei;

- cheltuieli curente: 1.579.428.390 lei;

- cheltuieli de personal: 864 milioane 207.500 lei;

- cheltuieli materiale și servicii: 714 milioane 220.890 lei.

La învățământ: 77.080.343.000 lei;

- cheltuieli curente: 71.529.100 lei;

- cheltuieli de personal: 58.683.500 lei.

Aceste modificări au fost determinate de trecerea de la apărare la învățământ a cheltuielilor de personal, aferente instituțiilor de învățământ din Ministerul Apărării Naționale, cât și a reanalizării unor priorități din armată.

La anexa 3/28, detalierea pe articole de cheltuieli propunem ca asteriscul de la subsol să fie completat după expresia "exclusiv cele" cu sintagma "din învățământul superior, alte instituții și acțiuni de învățământ" și urmează vechiul text.

Prezint domnului președinte al comisiei anexa 3/28 cu toate modificările date de aceste amendamente.

Mulțumesc

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Punctul de vedere al inițiatorului? De acord. Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Supun votului dumneavoastră întâi amendamentele comisiei la anexa 3/28; sunt trei amendamente.

Amendamentul de la punctul 39 din raportul comisiilor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Amendamentul comisiei de la punctul 40 din raport îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere,amendamentul a fost acceptat.

Amendamentul de la punctul 41 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Supun acum votului dumneavoastră amendamentul prezentat de domnul deputat Șuta.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Supun votului anexa 3/28 cu amendamentele aprobate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, anexa a fost acceptată.

Anexa 3/29 - este înscris la cuvânt domnul deputat Mihail Olteanu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihail Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Având în vedere amendamentele aprobate la art.79 din proiectul Legii bugetului pe acest an și reconsiderând unele priorități ale Ministerului de Interne din acest an, care considerăm că este un an mai deosebit, propunem să se facă unele modificări în cadrul anexei 3/29, care se încadrează în bugetul total și care vizează în principal reducerea cheltuielilor de personal și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor materiale și de servicii la capitolul "Ordine publică și siguranță națională".

Având în vedere că modificările sunt mai numeroase, ele reprezentând redistribuiri acceptate de cele două comisii, precum și de Ministerul Finanțelor, n-aș dori să vă răpesc timpul și vă rog să-mi permiteți să le depun cu anexa modificată la comisiile noastre de specialitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului? De acord. Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Supun votului mai întâi amendamentele comisiei la anexa 3/29, sunt trei amendamente.

Amendamentul de la punctul 42, dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Amendamentul de la punctul 43.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Amendamentul comisiei de la punctul 44 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Amendamentul domnului deputat Olteanu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Supun votului dumneavoastră anexa 3/29, în ansamblu, cu amendamentele deja aprobate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, anexa a fost acceptată.

Anexa 3/30. Are cuvântul domnul deputat Toader Constantinescu, va urma domnul deputat Gheorghe Ana.

(Din sală domnul Toader Constantinescu spune că renunță)

Ați renunțat, da?

Deci îi dau cuvântul domnului deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

La anexa 3/30 vă rog să binevoiți să aveți în vedere că unele urgențe de dotare pentru obiectivul policlinică, prevăzut la capitolul 58 "Sănătate" și pentru punerea sa în funcțiune într-un termen cât mai scurt necesită ca în lista obiectivelor de investiții pe anul 1996, cheltuielile de capital să fie divizate după cum urmează:

- la lucrări, în continuare: 2 miliarde total, din care: 1.000.800.000 dotări, în loc de 3.000.500.000, din care 3.000.100.000 dotări la punctul l, iar la punctul 3, achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții - 8.874.050.000, în loc de 7.374.050.000. Deci, sursa de acoperire a suplimentării la obiectivul luat în discuție o reprezintă redistribuirea în cadrul cheltuielilor de capital de la acest ordonator de credite.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vreți să dați la comisie? De acord inițiatorul? Comisia? De acord.

Mai întâi însă un amendament propus de către comisii. În raportul comun, la punctul 45, există un amendament al comisiilor, pe care îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi amendamentul comisiei a fost acceptat.

Supun acum votului dumneavoastră amendamentul propus de către domnul deputat Ana.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului anexa 3/30 în ansamblu, cu amendamentele deja aprobate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, anexa 3/30 a fost aprobată.

Anexa 3/31. Este înscris la cuvânt domnul deputat Toader Constantinescu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Toader Constantinescu:

Mulțumesc,domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnilor miniștri,

Ieri dimineață, domnul ministru de stat Florin Georgescu făcea apel la noi ca să respectăm niște principii, probabil juridice, în domeniul financiar. Și era normal fiindcă în activitatea noastră trebuie să ținem cont de normele juridice stabilite în toate domeniile, fiindcă altfel avem posibilitatea să cădem în latura care a fost adusă în atenția noastră, chiar de la acest pupitru, a imoralității unor articole, dacă nu a unor legi.

În acest context, dacă noi suntem obligați să respectăm niște principii, cred că și Executivul este obligat să respecte niște principii ale Constituției. La ce mă refer?

În art.7, la care am făcut o dezvoltare a ideii, până la urmă mi-a fost respinsă propunerea. Și anume: acolo solicitam ca o anumită sumă să fie scoasă din suma prevăzută și să rămână rezervă la buget sau redistribuită în altă parte. Acum sunt obligat în legătură cu acele sume să fac un amendament, și anume să solicit anularea anexei 3/31, întrucât instituția nominalizată, beneficiara acestor fonduri, nu are act normativ legal de funcționare.

Constituția, la art.99, prevede că orice act normativ nepublicat este nul de drept, iar art.97 din Legea finanțelor publice precizează că nici o cheltuială nu poate fi făcută fără act normativ.

Referirea la Legea siguranței naționale la art.8 alin.1 este o referire de moment, numai de enumerare, pentru că acolo se face enumerarea unităților sau instituțiilor care se ocupă cu activitatea de informații în statul român. În alin.2 se precizează că acele instituții nominalizate la alin.1, obligatoriu trebuie să aibă lege organică.

În acest context, pe baza Constituției și a legilor enunțate, rog să apreciați pentru anularea acestei anexe.

Într-o discuție cu domnul senator Radu Timofte, dumnealui a spus că este prea mult spus că aceste instituții sunt neconstituționale. Eu de fapt m-am pronunțat că sunt anticonstituționale.

Rezolvarea se poate face foarte ușor. Ele funcționează, funcționează ilegal, neconstituțional. Se poate lua partea de personal, de bani prevăzuți în buget la personal și trecerea la Ministerul de Interne până ce va fi o lege specifică pentru SPP și aceeași motivație o fac și pentru anexa 3/32, ca să nu mai vin încă o dată, activitatea serviciului de telecomunicații speciale să fie trecută la Ministerul Telecomunicațiilor cu partea de personal prevăzută în anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Domnul deputat Dan Marțian.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnilor miniștri,

Îmi pare foarte rău că trebuie să contrazic punctul de vedere care a fost expus anterior, însă văd că anumite teme revin cu o anumită frecvență și eu cred că, înainte de a le discuta, trebuie noi, parlamentarii, să ne edificăm puțin asupra lucrurilor și să vedem dacă ceea ce susținem are temei sau nu are temei și este mai degrabă rezultatul unei anumite atitudini politice pe care vrem neapărat să o susținem.

În ceea ce privește Serviciul de Protecție și Pază, a cărui anexă o discutăm acum, mie mi se pare că lucrurile sunt mult mai clare decât a încercat să le prezinte domnul deputat Toader Constantinescu.

În primul rând, în Legea nr.1/1990, prima lege pe care a adoptat-o Parlamentul României ales pe baze democratice și în contextul existenței și afirmării pluralismului politic, lege care se referă la organizarea Președinției României, este menționat faptul că există acest serviciu și că organizarea și funcționarea lui se face pe baza unui regulament aprobat de președintele României. Este primul act cu putere legislativă, prima reglementare legislativă privind Serviciul de Protecție și Pază.

Al doilea act este cel cu privire la Legea siguranței naționale, unde sunt definite acele instituții care au atribuții, competențe în acest domeniu. Și acolo este menționat și Serviciul de Protecție și Pază, cu anumite lucruri specificate în contextul acelei legi, care este o lege cadru, o lege de ansamblu, și evident că, în funcție de această lege, diferite instituții cu competență în materie au alte reglementări care extind mult mai mult, concretizează atribuțiile care le revin, ceea ce s-a și făcut. Din acest punct de vedere s-a adoptat Legea cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. Mi se pare, dar aici nu cred că sunt eu cel mai chemat să mă exprim, că există un proiect de Lege cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, trimis la Senat. Că el nu este finalizat, este altceva.

Deci, nu putem, din acest punct de vedere, pune sub semnul întrebării legitimitatea legală consacrată prin acte cu putere de lege, a Serviciului de Protecție și Pază, motiv pentru care nu cred că poate fi luată în considerare propunerea de eliminare a acestei anexe.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Constantinesc, pentru un singur minut, pentru că restul... Să ne explicați eventual, după ce se împacă domnul Vadim cu domnul general Iliescu, dacă reînființăm Serviciul de Pază și Protecție. Aveți cuvântul.

Domnul Toader Constantinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu are nici o legătură această intervenție a mea cu relațiile de scandal care există între Vadim Tudor și Dumitru Iliescu.

Domnul Adrian Năstase:

Am înțeles. Iertați-mă pentru observația aceasta.

Domnul Toader Constantinescu:

Nici o legătură nu există sub acest aspect.

Domnul Adrian Năstase:

Am bănuit. Iertați-mă, vă rog!

Domnul Toader Constantinescu:

Aspectul pe care l-am ridicat eu, neconstituționalitatea funcționării acestui serviciu și a celuilalt, SPP-ului, neconstituționalitatea lor... nu au lege de organizare și funcționare. Nici o întreprindere mică nu funcționează fără o lege, creditor ș.a.m.d., ordonator de credite. Dar o instituție națională?

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Au lege de înființare.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Am reținut. Punctul de vedere al comisiei. De acord cu poziția exprimată de domnul Dan Marțian.

Punctul de vedere al inițiatorului? De acord cu acest lucru.

Deci, în aceste condiții, să mă ierte domnul deputat Constantinescu, dar nu aș putea sa pun la vot un amendament care iese din cadrul juridic. Ar însemna pe această cale, sau în mod implicit, să abrogăm niște prevederi legale anterioare. Deci, nu cred că un astfel de amendament poate fi pus la vot.

Supun votului dumneavoastră anexa 3... Nu, iertați-mă! Este un amendament al comisiei la pct.46 din raport.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pct.46.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 4 abțineri a fost acceptat.

Supun votului dumneavoastră anexa 3/31 în ansamblu, cu amendamentul deja acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 1 vot împotrivă și 3 abțineri, anexa 3/31 a fost adoptată.

Anexa 3/32, înțeleg că este aceeași prezentare...

Domnul Stelian Dan Marin (din loja comisiei):

Am eu...

Domnul Adrian Năstase:

Da, dar, pe fond, înțeleg că aveți același tip de argumente, ca și pentru chestiunea anterioară. Nu?

Punctul de vedere al inițiatorului? Ca să nu reluăm discuția în legătură cu ceea ce vrea să exprime domnul deputat Constantinescu.

Domnul Florin Georgescu:

Nu am observații...

Domnul Adrian Năstase:

Atunci, trecem la amendamentul comisiei prevăzut în raport la punctul 47.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 2 abțineri. Cu 2 abțineri, amendamentul comisiei de la punctul 47 a fost adoptat.

Supun votului Anexa 3/32, cu amendamentul aprobat votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Impotrivă? Abțineri? Două abțineri. Cu două abțineri, anexa a fost acceptată.

Anexa 3/33. Înțeleg că nu sunt intervenții sau amendamente. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/33.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu o abținere, Anexa 3/33 a fost adoptată.

Anexa 3/34 - o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/34 a fost adoptată.

Anexa 3/35 - o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/35 a fost adoptată.

Anexa 3/36 - o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Două abțineri.

Cu două abțineri, Anexa 3/36 a fost adoptată.

Anexa 3/37.

Cine este pentru?

Domnul Florin Georgescu:

Un moment...

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă...

Înainte de aceasta, domnul senator Țugulea... Dar dânsul nu este în sală acum.

Dar este vorba de amendamentul acceptat anterior. Da?

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Este vorba de amendamentul referitor la suplimentarea cheltuielilor de cercetare științifică, poziția "Cheltuieli materiale", în cadrul "Cercetării", cu 2 miliarde preluate de la Ministerul Cercetării, activitatea de cercetare efectuată prin Academie, pentru elaborarea, pentru publicarea acelor lucrări prioritare, fundamentale pe care le menționa domnul senator Țugulea, dicționarele explicative ale limbii române și altele.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Deci eu vă rog doar să luăm act de această modificare și, acceptând acest lucru, atunci, eu supun votului dumneavoastră Anexa 3/37, cu această precizare pe care a făcut-o domnul ministru Florin Georgescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/37 a fost adoptată.

La Anexa 3/38 are cuvântul domnul deputat Gheorghe Câutiș.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Câutiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnilor miniștri,

Având în vedere că a apărut necesitatea efectuării de reparații capitale la clădirea în care își desfășoară activitatea Secretariatul de Stat pentru Culte, situație care generează cheltuieli suplimentare, propun efectuarea următoarelor modificări în Anexa 3/38, la capitolul "Cultură, religie și acțiuni pentru activitatea sportivă și de tineret", care să conducă la utilizarea mai eficientă a fondurilor bugetare alocate, astfel:

Cheltuieli curente 38 milioane, din care:

- cheltuieli materiale și servicii 38 milioane lei

- cheltuieli pentru inițiere și gospodărire 26 milioane lei

- reparații capitale 12 milioane lei

- cheltuieli de capital 38 de milioane.

De asemenea, se modifică corespunzător Lista obiectivelor de investiții pe anul 1996, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat, aferentă Secretariatului de Stat pentru Culte, Anexa 3/38, respectiv se diminuează cu 38 milioane lei, din totalul capitolului "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret" și poziția c) Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, punctul 1 "Achiziții de bunuri, dotări independente și alte cheltuieli de investiții".

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

De acord.

Comisia?

Domnul Stelian Dan Marin:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

De acord.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Câutiș.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, amendamentul a fost acceptat.

Supun votului Anexa 3/38, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Anexa 3/39. Supun votului această anexă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/39 a fost acceptată.

Anexa 3/40. Dacă sunt observații? Dacă nu, o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/40 a fost acceptată.

Anexa 3/41 o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? abținere.

Cu o abținere, Anexa 3/41 a fost adoptată.

Anexa 3/42. Are cuvântul domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La Anexa 3/42, propunem o modificare apărută ca urmare a Ordonanței 38/1995 și respectiv a Hotărârii de Guvern nr.1031/1995, potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 1996, activitatea Direcției Generale de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderi Mici și Mijlocii a fost transferată de la Agenția Română de Dezvoltare la Agenția Națională pentru Privatizare și, întrucât această hotărâre nu era emisă la data depunerii bugetului la Parlament, este necesară această corelare, respectiv diminuarea bugetului pe anul 1996 al Agenției Române de Dezvoltare, prevăzut în Anexa 3/42, la capitolul "Autorități publice", cu suma de 118.260 mii lei, din care 87.315 mii lei la cheltuieli de personal și 30.945 mii la cheltuieli materiale și servicii și, respectiv, voi interveni, la momentul respectiv, această sumă urmează să fie trecută la Agenția Națională pentru Privatizare, la Anexa 3/47.

Numărul mediu de personal ce se finanțează în 1996 va fi de 99 la Agenția Română de Dezvoltare și 148 la Agenția Națională pentru Privatizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Domnul Florin Georgescu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

De acord și inițiatorul.

Supun votului amendamentul domnului deputat Grigoraș.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, amendamentul a fost acceptat.

Supun votului Anexa 3/42, cu acest amendament adoptat deja.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, anexa a fost acceptată.

Anexa 3/43. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere Anexa 3/43 a fost adoptată.

Anexa 3/44.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, anexa a fost acceptată.

Anexa 3/45.

Cine este pentru? ... La Anexa 3/45?

Da. Vă rog să mă iertați. Domnul deputat Sălcudeanu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petre Sălcudeanu:

Stimați colegi,

Ca urmare a recentei discuții avute la Guvern cu reprezentanți ai Comisiei de cultură din Camera Deputaților, am convenit ca 25 la sută din suma prevăzută a se aloca Centrului Național al Cinematografiei, pentru finanțarea producției de filme, să fie destinată realizării filmelor pentru copii și tineret. În aceste condiții, se propune operarea următoarelor modificări la anexa nr.III/45, inclusiv la fișa cu detalierea pe articole de cheltuieli privind Centrul Național al Cinematografiei:

a) asteriscul la suma de la "Transferuri" va avea următorul conținut:

"din care - 770.000 mii lei pentru filmele pentru copii și tineret"

b) conținutul actual al asteriscului se mută mai jos, devenind textul notei următoare:

"Notă: Lista filmelor de interes național de importanță deosebită pentru cultura românească și a filmelor de mare complexitate, finanțate în completare de la bugetul de stat, potrivit prevederilor articolului 10 din Decretul-lege nr.80/1990 privind organizarea activității cinematografice, se aprobă de Centrul Național al Cinematografiei, ca organ de specialitate al Guvernului."

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă în legătură cu acest amendament sunt observații?

Punctul de vedere al inițiatorului?

De acord, comisia? De acord.

Supun votului amendamentul domnului deputat Sălcudeanu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost acceptat.

Supun votului Anexa 3/45, în ansamblu, cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/45 a fost aprobată.

Anexa 3/46. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, anexa a fost acceptată.

Anexa 3/47. Domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

La această anexă, trebuie să operăm modificările care decurg ca urmare a celor aprobate la Anexa 3/42, domnule președinte.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră Anexa 3/47, cu implicațiile decurgând din voturile anterioare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/47 a fost adoptată.

Anexa 3/48. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/48 a fost adoptată.

Anexa 3/49.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/49 a fost aprobată.

Anexa 3/50. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/50 a fost aprobată.

La Anexa 3/51, are cuvântul domnul senator Adrian Moțiu. Nu este aici.

Domnul deputat Grigoraș. Și va urma domnul deputat Momanu.

Domnul Neculai Grigoraș:

La Anexa 3/51, propunem introducerea unei precizări, în final, cu următorul conținut: "Se exceptează de la plata taxei pe valoarea adăugată serviciile de consultanță realizate pe baza contractelor de consultanță finanțate din împrumutul BERD 3723 RO". Este necesară această precizare, având în vedere că, prin acordul de împrumut menționat mai sus, nu se prezintă expres suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor privind costurile aferente acestui împrumut, cum prevede Legea finanțelor publice nr.10/1991.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Momanu? Nu este în sală.

Punctul de vedere al comisiei în legătură cu amendamentul domnului Grigoraș?

De acord. De acord și inițiatorul.

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost aprobat.

Supun votului Anexa 3/51, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/51 a fost adoptată.

Anexa 3/52. Vreți să luați cuvântul? La 3/52.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Crăciun Floruța:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aici există o solicitare de la Comisia de valori mobiliare, în sensul suplimentării sumelor de la "Cheltuieli de capital" de circa 1 miliard, pentru acoperirea valorii unui calculator, care deja este testat la Bursa de Valori și care, în perioada care urmează, ar trebui achitat. La sursă mă gândesc, doar dacă mai există ceva pe la Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

Nu putem să mai afectăm, este deja aprobat punctul de la rezerva bugetară și, dacă este pentru Bursa de Valori, ei sunt pe principiul autogestiunii, au suficienți membri ai Bursei, încasează onorarii, deci să se autofinanțeze, le recomandăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei? Același punct de vedere.

Supun votului dumneavoastră Anexa 3/52.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/52 a fost adoptată.

Anexa 3/53.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/53 a fost adoptată.

Anexa 3/54.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/54 a fost adoptată.

La Anexa 3/55, domnul deputat Grigoraș.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Neculai Grigoraș:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ca urmare a aprobării la articolul 10 a unei alocații bugetare de 500 milioane lei pentru Societatea Națională de Cruce Roșie a României, este necesară introducerea unei anexe, numerotată Anexa 3/55, cu bugetul acestui ordonator de credit. Anexa este întocmită împreună cu specialiștii și o depun la secretariatul de ședință.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Comisia?

Domnul Stelian Dan Marin:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră această propunere de introducere a unei anexe noi, 3/55, pentru Societatea Națională de Cruce Roșie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului, acum, conținutul acestei anexe, așa cum a fost prezentată de domnul deputat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, anexa a fost aprobată.

Anexa 3/60. Are cuvântul domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să observați, în anexa privind detalierea pe articole de cheltuieli, că eronat s-a pus asteriscul pe poziția "Transferuri" de la capitolul "Alte acțiuni economice", în dreptul sumei de 188 de miliarde. Corect, acest asterisc trebuia să apară la capitolul "Autorități publice", poziția "Transferuri", în dreptul sumei de 48 de miliarde de lei.

Vă rog să fiți de acord cu mutarea acestui asterisc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei, înțeleg că este acesta. Da?

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Ana.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Florin Georgescu:

Mai este o precizare.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă rog, domnule ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc.

Mai este o precizare de făcut la "Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului". El s-a diminuat cu 1,1 miliarde, ca efect al suplimentării la Ministerul Culturii și Societatea Națională de Cruce Roșie.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Cu aceste precizări și cu amendamentul adoptat, supun votului dumneavoastră Anexa nr.3/60.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 3/60 a fost adoptată.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Două abțineri.

Cu două abțineri, Anexa 3 a fost adoptată.

Trecem la Anexa nr. 4. La Anexa nr. 4, este un amendament la punctul 49 din raportul comun. Se propune actualizarea listei.

Supun votului amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate, amendamentul comisiei a fost adoptat.

Supun votului Anexa 4 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa 4 a fost aprobată.

Anexa nr.5. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Antal Istvan lipsește și domnul senator Moldovan Constantin nu este aici.

Supun votului Anexa nr.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa nr.5 a fost aprobată.

Anexa nr.6. Domnul deputat Antal Istvan lipsește.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa nr.6 a fost aprobată.

Anexa nr. 7. Domnul senator Crețu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule ministru,

La această anexă, aș avea un amendament, să se adauge un nou punct, nr.10, la "Lista de investiții, reabilitări, modernizări, extindere și lucrări noi pentru..." și aș zice "social-culturale și sportive". Mă refer la consilii, la primării comunale, orășenești, care ar putea să facă un dispensar, o grădiniță, o creșă, eu știu, o școală...

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

Domnule senator, tocmai aceasta vroiam să vă precizăm: lucrăm la Anexa 8...

Domnul Adrian Năstase:

La Anexa 7.

Domnul Florin Georgescu:

Nu, nu, acolo vom pune acest amendament al dumneavoastră, îl vom accepta, pentru că aici este vorba de lucrări de investiții care se finanțează din transferuri de la bugetul de stat, or, acestea sunt deja orientate și stabilite pe anumite destinații. La Anexa 8, din veniturile proprii și din sumele defalcate din impozitul pe salarii, care reprezintă 62 la sută din bugetul local și care sunt libere. Pe destinații, stabilește comunitatea locală, acolo, care este prioritatea cea mai importantă. Vom include ce ați spus dumneavoastră: activități sportive, culturale ș.a.m.d.

Domnul Adrian Năstase:

Da. De acord, domnule senator?

Domnul Ioan Crețu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

Deci retrageți amendamentul.

Supun votului Anexa nr.7.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Anexa nr. 7 a fost adoptată.

Anexa nr. 8. Domnul deputat Ana. Va urma domnul deputat Udrea.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere prevederile articolului 21, litera b) din Legea 69 privind administrația publică locală, potrivit căreia consiliile locale au ca atribuții și luarea măsurilor pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și, de asemenea, asigură desfășurarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement, unele consilii locale au aprobat finanțarea din bugetele locale a unor obiective de investiții din domeniul sportiv. În vederea finalizării acestor obiective de investiții, propunem includerea unui asterisc, la Anexa nr. 8, capitolul 2-B "Cheltuieli", punctul 4, cu următorul conținut: "Consiliile locale pot cuprinde și cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiții destinate activității sportive, care au fost începute în anii precedenți și finanțate din bugetele locale".

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Udrea. Va urma doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Domnul Florian Udrea:

Stimați colegi, în România statul apără dreptul minorilor și sprijină familiile în exercitarea autorității părintești, în interesul superior al copilului, acordă protecție acestuia, atunci când se află în situații care prejudiciază dezvoltarea lui armonioasă.

În 1995, prin Hotărârea Guvernului 972 a fost aprobat un Plan național de acțiune în favoarea copilului, care stipulează și necesitatea creării unor servicii sociale pentru ocrotirea acestuia.

Încă din toamna lui 1994, Comitetul Național pentru Protecția Copilului a inițiat un parteneriat, programe de crearea unor servicii sociale județene, pentru ocrotirea copilului. În prezent, funcționează sau sunt în curs de organizare a unor asemenea servicii sociale 9 județe. Primul an de finanțare se face de către ceilalți parteneri, urmând ca, treptat, consiliile județene să preia întreaga responsabilitate.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, pe scurt, dacă se poate.

Domnul Florian Udrea:

Imediat. Imediat am terminat.

Deși, deci, aceste consilii județene sunt interesate să preia asemenea servicii sociale, nu pot interveni din cauza cadrului legal de finanțare, care nu există. De aceea, propun ca la Anexa 8, punctul 4 să modificăm nota cu cele trei asteriscuri și să adăugăm, în finalul ei, și serviciile sociale județene pentru ocrotirea copilului.

Atât. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Smaranda Dobrescu. Va urma domnul senator Crețu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La Anexa 8, punctul B, având în vedere faptul că extinderea tipurilor de cheltuieli ce pot fi făcute de consiliile județene la capitolele "Învățământ" și "Sănătate" este posibilă în cadrul prerogativelor date de Legea 69, solicitare determinată și de faptul că există unități, cum ar fi licee, spitale județene, sanatorii, care desfășoară activități pentru tot județul și considerăm că este oportun să fie finanțate din bugetul județului, și nu din bugetul unei localități, propun să adăugăm poziția 13 "Învățământ" la asteriscul privind sănătatea, să detaliem și problemele privind spitalele județene și sanatorii.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Crețu.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

La Anexa 8, în afară de ce am arătat anterior, care, într-adevăr, se cuprinde aici, la capitolul "Cheltuieli", litera b) articolul 4, conform Legii 67/1995 privind ajutorul social, articolul 21, se prevede: "Fondurile necesare plății ajutorului social se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din veniturile proprii și din sumele defalcate cu această destinație".

Aș propune, pentru că la punctul 4, unde sunt trei asteriscuri "se includ numai cheltuieli pentru centrele de primire a minorilor" să se adauge "și ajutoarele sociale". Iar pe verso: "cheltuieli la sănătate, cheltuieli materiale, prestări de servicii" aș propune să se adauge și "dotări cu aparatură medicală uzuală".

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului. Sunt patru amendamente.

Domnul Florin Georgescu:

Domnule președinte,

Noi cu două suntem de acord, cu alte două nu suntem de acord. Și anume, suntem de acord cu amendamentele domnilor deputați Ana și Udrea și nu suntem de acord cu cele ale doamnei deputat Dobrescu și a domnului senator Crețu. Și ambele au aceeași, spunem noi, inconsecvență financiară și de administrație locală, și anume faptul că nu se dorește identificarea clară a sarcinilor, a competențelor, a abilităților comunităților locale de a finanța cheltuieli care intră în zona de servicii publice a acestor localități. Se dorește să se facă anumite transferuri de la Consiliul județean, care are o cu totul altă sarcină, un cu totul alt obiectiv în cadrul derulării bugetelor locale în teritoriu.

Deci, atât cheltuielile propuse de doamna deputat, cât și de domnul senator, propunem să rămână în partea următoare a anexei pe care o discutăm, și anume, "a fi finanțate de către consiliile locale ale localităților respective" și nu la nivelul Consiliului județean care nu se ocupă decât de finanțarea unor acțiuni ce privesc întregul județ. Noi vrem să descentralizăm cât mai aproape de unitatea de bază, de comunitate care să stabilească prin căi democratice care sunt prioritățile comunității respective și atunci iar dorim să depărtăm decizia de cei care beneficiază de efectele sale, să o ducem iar ia județ.

Deci, vă rugăm să o lăsăm așa cum este ea stabilită, atât în privința ajutorului social, cât și al celorlalte chestiuni referitoare la plata cheltuielilor de întreținere și în general cheltuielile materiale la învățământ și sănătate, la entitatea, la comunitatea care beneficiază de aceste servicii, și anume consiliul local al localității respective. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei? Același.

Supun votului amendamentul domnului deputat Ana.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? În unanimitate amendamentul a fost acceptat.

Amendamentul domnului deputat Udrea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Amendamentul doamnei deputat Smaranda Dobrescu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 21 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Amendamentul domnului deputat Crețu.

Cine este pentru? 19 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastă anexa nr. 8, cu amendamentele deja aprobate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Vă rog să numărați. 7 abțineri.

Cu 7 abțineri anexa nr. 8 a fost aprobată.

Anexa nr. 9. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 1 abținere anexa nr. 9 a fost adoptată.

Anexa nr. 10. Sunt înscriși domnii deputați Udrea și domnul senator Crețu.

Domnul deputat Udrea.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Florian Udrea:

Stimați colegi,

La anexa nr. 10 vreau să vă precizez un lucru înainte de a face amendamentul, și anume că centrele de transfuzie sanguină județene au trecut din subordinea direcțiilor sanitare, în subordinea Institutului Național de Hematologie Transfuzională.

Deci, finanțarea acestor unități se face din bugetul Ministerului Sănătății pentru toate cheltuielile materiale, mai puțin cheltuielile pentru donatorii onorifici de sânge, fapt pentru care propun ca la anexa nr. 10, la punctul 2, să facem precizarea că acțiunile privind donatorii onorifici de sânge să fie incluse în subcapitolul: "alte instituții și acțiuni sanitare".

Deci, vă propun un asterisc înainte de "notă", care să sune în felul următor: "se includ și drepturile donatorilor onorifici de sânge ce se acordă potrivit Legii nr. 4/1995". Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Crețu.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte, este exact aceeași problemă...

Domnul Adrian Năstase:

Aceeași problemă, bun. Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Crețu:

Cu rugămintea ca cele două amendamente pe care le-am pus la anexa nr. 7 și la anexa nr. 8 să le introducem la "locală", să le băgăm la "bugetele locale".

Domnul Adrian Năstase:

Bun. Punctul de vedere al comisiei, în legătură cu amendamentul domnului deputat Udrea.

Domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Amendamentul prezentat de domnul senator Crețu nu-și găsește obiect în anexa nr. 10.

În ceea ce privește amendamentul prezentat de domnul Florian Udrea, poate fi introdus un asterisc în subsolul anexei.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

De acord cu domnul Udrea.

Domnul Adrian Năstase:

De acord.

Supun votului amendamentul domnului deputat Udrea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Înțeleg că domnul senator Crețu a renunțat la amendament?

Domnul Ioan Crețu:

Nu am renunțat.

Domnul Adrian Năstase:

Înțeleg că nu are legătură cu anexa aceasta.

Domnul Ioan Crețu:

Rugămintea mea ar fi, că la ora actuală, în țara românească avem 419 dispensare modernizate de la Banca Mondială. 400 la 6.000 și ceva de comune.

La ora actuală, primăriile din comune, din orașe, din fondurile proprii ar putea să cumpere niște aparatură uzuală: un tensiometru, dacă vreți așa sau un EKG portativ. La un infarct de miocard medicul de dispensar să nu transporte cu Salvarea! Eu cred că avem exemple suficiente la noi în Parlament și în Senat, în ultima vreme, când colegii noștri, din păcate la o vârstă destul de tânără, ne-au părăsit. Ieri, cu regrete trebuie să anunț colegul Buzică care a participat la lucrări, a decedat. Mă refer la ...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule senator, am o rugăminte, dacă se poate să veniți la ședințele noastre chiar de la început! Noi între timp am și ținut un moment de reculegere pentru domnul senator.

Domnul Ioan Crețu:

Am vrut să vă spun că avem deja exemple...

Domnul Adrian Năstase:

Dumneavoastră ne-ați anunțat lucrul acesta, or eu am vrut numai să vă precizez că noi eram deja informați...

Domnul Ioan Crețu:

Rugămintea mea ar fi, pentru că atât primăriile comunelor, orașelor, municipiilor și chiar județelor, au surse, atrag noi surse la venit, în afară de cele planificate, surse proprii cu care ar putea să doteze dispensarele cu aparatură medicală uzuală. Pentru că Ministerul Sănătății, cu creditele pe care le are de la Banca Mondială a modernizat 419 dispensare din țara românească, câte două, trei centre de sănătate în fiecare județ și 80 de dispensare în județele unde se face experimentarea. Dar, restul nu au un tensiometru, că acela trebuie să fie la un medic, la o moașă, la un asistent și la ora actuală mortalitatea prin bolile cardiovasculare și complicații este pe primul loc în România și pe primul loc suntem din Europa. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului? Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Sigur, în principiu, domnul senator are argumente în acest sens al susținerii dumnealui, însă totuși e un principiu, și anume, acela al finanțării cheltuielilor de capital, prin Ministerul Sănătății.

Vedeți, sursele sunt aceleași. Adineuri spuneați că nu sunt surse pentru plata ajutorului social și nu sunt în toate localitățile. Nu sunt surse pentru repararea drumurilor comunale și a celor din intravilan și așa mai departe.

Deci, noi vă propunem să rămânem în acest cadru de organizare a finanțării cheltuielilor cu sănătatea, și anume: cheltuielile materiale pe plan local din resursele bugetelor locale; cele de personal: medicamentele și cheltuielile de capital, prin Ministerul Sănătății, care împreună cu direcțiile sanitare stabilesc prioritățile pentru asemenea dotări. Aparatură de valori mai mici, cum ar fi, tensiometre și așa mai departe, e posibil de procurat pentru că se încadrează la obiecte de inventar. Celelalte, de valori mai mari, care reprezintă cheltuieli de capital, sunt transmise prin Ministerul Sănătății. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei? Același.

Domnule senator, mențineți amendamentul?

Domnul Ioan Crețu:

Da, mențin, domnule președinte.

Domnul Adrian Năstase:

Îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 27 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastă anexa nr. 10 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere anexa nr. 10 a fost adoptată.

Anexa nr. 11.

Domnul deputat Udrea, va urma domnul senator Crețu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Florian Udrea:

Sesizez o neconcordanță, domnule președinte și stimați colegi, între anexa nr. 3/16 și anexa nr. 11 a, și anume... Deci, sunt omise două subcapitole, și anume: centrele de sănătate, diagnostic și tratament și serviciile publice descentralizate. Pentru a beneficia de finanțare din fondul special pentru sănătate, consider necesar să includem în anexa nr. 11 a a subcapitolului "Centre de sănătate, diagnostic și tratament", așa cum este cuprins și la anexa nr. 3/16 și să prevedem suma de 15 miliarde lei în dreptul ei, prin redistribuire de la subcapitolul "Dispensare medicale", unde avem 120 de miliarde.

De asemenea, Ministerul Sănătății asigură prin direcțiile sanitare județene ale Municipiului București, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 660/1993 și fonduri pentru plecările în străinătate în scop terapeutic care știm foarte bine că sunt foarte scumpe.

Deci, propun includerea și a subcapitolului "Servicii publice descentralizate" cu o prevedere în sumă de 800 de milioane de lei, prin redistribuire de la subcapitolul "Alte instituții și acțiuni sanitare". Aceasta pentru punere în concordanță cu anexa nr. 3 /6. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Domnul Florin Georgescu:

De acord.

Domnul Adrian Năstase:

De acord.

Punctul de vedere al comisiei? De acord.

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere amendamentul domnului deputat a fost acceptat.

Domnul senator Crețu.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ioan Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

La ora actuală fondul pentru medicamente prevăzut pe anul în curs este utilizat de județe între 40 și 60%. Se estimează că până în luna august creditele pentru medicamente vor fi epuizate în multe județe din țară, rămânând fondul special pentru sănătate la dispoziția Ministerului Sănătății, care în acest an este 572,8 miliarde lei. El se realizează în procent de 70-80%, aproximativ 400 de miliarde lei.

Propunem ca fondurile restante la finele anului 1995 colectate în luna decembrie 1995 să fie reportate și utilizate în primul trimestru al anului 1996 pentru aceeași destinație.

Cheltuielile pentru medicamente prevăzute, de 41 miliarde lei lunar pe țară, ele se ridică, cum a fost și iarna aceasta destul de grea, cu gripă și cu complicațiile ei, s-au ridicat la 51 miliarde lunar, existând o diferență de 120 de miliarde între suma planificată și suma existentă.

Având în vedere creșterea prețurilor la medicamente, care se estimează a fi la 30% la intern și la 47% a medicamentelor din extern, deci, situația financiară a Ministerului Sănătății va fi dificilă, dacă la bugetul rectificat nu se vor suplimenta creditele. Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Dan Stelian Marin:

Am mai discutat această problemă și am arătat că soldul fondurilor speciale se reportează în anul următor. Deci, nu este o problemă că... trebuie să o soluționăm noi acum.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Stelian Marin:

Adică, veniturile includ și disponibilitățile de la începutul anului. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Deci, supun votului dumneavoastă anexa nr. 11 cu amendamentul deja acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere anexa nr. 11 a fost adoptată.

Anexa nr. 11a... Intră, de fapt, în ansamblul anexei și cu anexa nr. 11b, ca defalcare.

Anexa nr. 12.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Iertați-mă, era cineva... Domnul senator Crețu? Domnule senator, nu vreți să vorbiți o dată pentru toate anexele ca să simplificăm puțin?

Domnul Ioan Crețu:

Eu cu plăcere aș vorbi, dar din punct de vedere procedural nu mi-ați permite...

Domnul Adrian Năstase:

Aveți dreptate, ar fi mai greu.

Domnul Ioan Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Eu am prezentat celor două comisii, comisiilor de sănătate ale celor două Camere, am prezentat problema ridicată la această anexă, anexa nr. 12.

Am primit nenumărate sesizări, chiar din județul Arad, de neplată a ajutoarelor la handicapati de gradul I, gradul II din luna august a anului trecut.

Am venit cu propuneri care au fost prezentate la cele două comisii, de suplimentare a fondurilor necesare pentru asistența socială. Mă refer la handicapați.

Dacă nu există această posibilitate, rugămintea mea este ca la rectificarea bugetului să se țină cont de această categorie ...

Domnul Adrian Năstase:

Am reținut, vă mulțumesc.

Supun votului anexa nr. 12.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 1 abținere anexa nr. 12 a fost adoptată.

Anexa nr. 13.

Domnul senator Crețu. Sau nu v-ați înscris aici? La 13.

Domnul Ioan Crețu:

Nu.

Domnul Adrian Năstase:

Nu v-ați înscris! Iertați-mă!

Supun votului anexa nr. 13.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri anexa nr. 13 a fost adoptată.

Anexa nr. 14.

Supun votului anexa nr. 14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 1 abținere anexa nr. 14 a fost adoptată.

Anexa nr. 15.

Are cuvântul domnul senator Țugulea. Sau ați renunțat? Da.

Dau cuvântul domnului deputat Vasile Ionescu. Va urma, în sfârșit, domnul senator Ioan Crețu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Vasile Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Prin Hotărârea Guvernului nr. 999 din 12 decembrie 1995 s-a aprobat garantarea de către Ministerul de Finanțe a unor credite bancare în valoare de 150 de miliarde pentru continuarea lucrărilor la tronsonul autostrăzii București-Fetești. Rambursarea creditelor, precum și costurile aferente se va face din bugetul de stat și din bugetul fondului special pentru dezvoltarea, modernizarea drumurilor publice.

Având în vedere că în proiectul bugetului de stat pe 1996 nu a fost posibilă înscrierea acestor sume, singura sursă pentru plata sumelor scadente, reprezentând dobânzile și comisioanele aferente creditelor contractate, o constituie fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice.

În acest context, propunem ca la anexa nr. 15 "Fondul special pentru dezvoltare și modernizare a drumurilor" să se facă mențiunea, în finalul paginii, ca "din cheltuielile totale pentru drumurile naționale, se vor deconta dobânzile și comisioanele scadente în anul 1996, conform Hotărârii Guvernului nr. 999.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul senator Crețu.

Domnul Ioan Crețu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice pe anul 1996 este de 136,5 miliarde lei care, după iarna aceasta prelungită, de 5 luni, sau poate mai bine, au ajuns într-un hal fără de hal. Mă refer doar la drumurile naționale nr. 7, 76, 79 din vestul țării, care practic au devenit impracticabile.

Acest fond nu ajunge nici pentru fundarea gropilor, nemaivorbind de dezvoltarea și modernizarea drumurilor.

De aceea, propun ca Legea drumurilor, care odată ajunsă pe la noi, pe la Senat și s-a reîntors, ca să fie promovată pentru a crea o sursă financiară pentru această activitate de dezvoltare și modernizare și iar, această sumă de 5% în țara noastră, din fondul special care se colectează din vânzarea carburanților este infimă.

Propunerea mea ar fi ca acest procent să crească la 15%. În țările din vest el ajungând până la 50%. În situația drumurilor noastre, 5% din vânzarea cotei de carburanți, de combustibili,fie de privati, fie de stat. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Punctul de vedere al comisiei în legătură cu cele două aspecte, deci propunerea domnului deputat Ionescu și propunerea domnului senator Crețu?

Domnul Dan Stelian Marin:

În legătură cu amendamentul domnului deputat Ionescu. Suntem de acord cu el, dar să fie prezentat sub forma unei note, că asteriscul nu trimite la nimic, sub forma unei note. "Notă: din cheltuieli totale pentru drumurile naționale se vor deconta dobânzile și comisioanele scadente în anul 1996, conform Hotărârii Guvernului nr. 999 din 1995".

În legătură cu amendamentul domnului senator Crețu, noi nu putem să-l acceptăm aici. Noi trebuie să modificăm această cotă printr-o lege. Echilibrul și tot bugetul, toate bugetele de venituri și cheltuieli din economie s-au construit pe 5%.

Domnul Adrian Năstase:

E clar. Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul ministru de stat Florin Georgescu.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc.

Suntem de acord cu amendamentul domnului deputat Ionescu, cu mențiunea unor necesare ajustări, modificări și în anexa privind investițiile a Ministerului Transporturilor rezultate din această propunere a dumnealui de a se rambursa creditele și din fondul drumurilor și mențiune aici: "din partea de 60% care revine drumurilor naționale", nu din cele locale. Deci, suntem de acord.

Cât privește propunerea domnului senator Crețu, sigur ea poate fi discutată în cadrul legii privind drumurile și acolo este și un anumit fond, se va genera... anumite cheltuieli, dar acestea sunt!

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Sigur, o să discutăm atunci. Lăsăm amendamentul pentru atunci.

Amendamentul domnului deputat Ionescu îl supun votului dumneavoastră, cu precizările care s-au făcut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Supun votului dumneavoastă anexa nr. 15 cu amendamentul acceptat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 1 abținere anexa nr. 15 a fost aprobată.

Anexa nr. 16. Este cineva înscris la ... Se pare că nu.

Supun votului anexa nr. 16.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 1 abținere anexa nr. 16 a fost acceptată.

La anexa nr. 17 există un amendament al comisiei și există doi colegi care s-au înscris la cuvânt, domnul senator Cârciumaru și domnul deputat Vasile Șuta. Renunțați sau vreți să luați cuvântul?

Domnul senator Cârciumaru mai întâi și apoi domnul deputat.

Are cuvântul domnul senator Cârciumaru.

Domnul Ion Cârciumaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Îmi permit ca la anexa nr. 17a să fac un amendament.

Ințiatorul este Ministerul Apărării Naționale; a propus un excendent de 28 milioane lei. Având în vedere că datele prevăzute în această anexă au fost preliminate în luna iulie 1995, ca urmare a măsurilor luate privind reorganizarea armatei, reducerile efective și ieșirea la pensie a unui număr mare de cadre după apariția Legii nr. 80/1995, numărul contribuabililor la pensie suplimentară a scăzut, fapt ce a făcut ca din luna februarie să se înregistreze deficit la fondul pensiei suplimentare.

Ținând cont că și în continuare se va mări acest deficit, propunem la anexa nr. 17a să se adauge următoarea notă: "Eventualul deficit înregistrat în cursul anului se acoperă prin transfer din bugetul fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale". Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Șuta avea același amendament.

Punctul de vedere al inițiatorului? De acord. Comisia, de acord. Deci, considerăm acest amendament comun din partea domnilor Șuta și Cârciumaru.

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu majoritate de voturi amendamentul a fost acceptat.

Supun votului amendamentul comisiei de la punctul 50 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri? 1 abținere.

Cu 1 abținere amendamentul comisiei a fost acceptat.

Supun votului anexa nr. 17 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 3 abțineri anexa nr. 17 a fost aprobată.

Anexa nr. 18. Este cineva înscris? Nu.

Supun votului anexa nr. 18.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Cu 1 abținere anexa nr. 18 a fost adoptată.

Stimați colegi,

Nu vă grăbiți încă, trebuie să ne reîntoarcem la anexele 1 și 2.

Îl rog pe domnul președinte Marin Stelian să facă o precizare în legătură cu anexele 1 și 2.

Domnul Dan Stelian Marin:

Domnule președinte, eu propun ca Anexele 1 și 2 să le votăm, dar ele urmează să includă modificările pe care le-am făcut în celelalte anexe, în special la Anexa 3.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Este și un amendament al comisiei la pct.48 din raport.

Stimați colegi, vă rog în primul rând să ne pronunțăm în legătură cu amendamentul comisiei, de la pct.48.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Două abțineri .

Cu două abțineri, amendamentul comisiei a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră Anexa 1, cu amendamentul acceptat și cu precizările făcute de domnul președinte Marin Stelian.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri .

Cu un vot împotrivă și două abțineri, Anexa 1 a fost adoptată.

Anexa 2.

Vă rog să tineți seama de precizările anterioare și de poziția comisiei în această chestiune.

Supun votului dumneavoastră Anexa 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri .

Cu 3 abțineri , Anexa 2 a fost adoptată.

Cred că trebuie să ne întoarcem acum la art.5 alin.1, pe care practic va trebui să-l votăm, de data aceasta, ținând seama de toate modificările pe care noi le-am decis în examinarea bugetului.

Supun votului dumneavoastră art.5 alin.1, în formularea determinată de implicațiile apărute datorită voturilor succesive la diverse articole sau anexe ale bugetului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri .

Cu 4 abțineri , art. 5 alin.1 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art.5 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri .

Cu 4 abțineri , art.5 a fost adoptat.

Dacă mai sunt articole pe care urmează să le adoptăm?

Domnule Marin Stelian?

Domnul Dan Stelian Marin:

Nu mai avem.

Domnul Adrian Năstase:

Nu?

Mai avem ceva de finalizat la buget? Nu.

Voci din sală:

Numai votul final.

Domnul Adrian Năstase:

Votul final eu v-aș propune să-l lăsăm pentru săptămâna viitoare, pentru miercuri. Deci, noi marți vom lucra în camere separate și miercuri vom relua lucrările în ședință comună. Vom începe cu bugetul asigurărilor sociale, probabil, de dimineață, iar, după aceea, în jur de ora 11,00, vom face votul final la Legea bugetului.

Eu vă mulțumesc pentru participare.

Vă doresc "Sărbători fericite!" și ne revedem săptămâna viitoare, în camere separate, marți.

Ședința s-a încheiat la ora 11,05.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 1:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro