Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-09-2022
19-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 17-04-1996 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 17, 1996

5. Votarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1996 (vot secret, cu bile)

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Stimați colegi,

Vom stabili felul în care vom vota bugetul, iar după aceea o să vă propun să facem o pauză de o jumătate de oră, pentru că noi am anunțat, practic, votul la ora 11 și să dăm posibilitate grupurilor parlamentare să-și invite colegii, membrii, la votul pe care-l vom exprima.

În legătură cu procedura, dau cuvântul... cu procedura de vot, dau cuvântul domnului președinte Gherman.

Domnul Oliviu Gherman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Avându-se în vedere importanța exprimării voinței individuale a fiecăruia privitoare la bugetul de stat, propun ca votul să fie vot secret, cu bile.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 33 de voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu 33 de voturi împotrivă și 7 abțineri, procedura de vot a fost acceptată.

Stimați colegi,

Facem o pauză de o jumătate de oră. Ne revedem pentru vot la 11 fără un sfert.

PAUZA

*

* *

DUPA PAUZA

Domnul Adrian Năstase:

Domnul președinte Gherman și cu mine am avut impresia că am intrat într-o altă sală! Când am văzut așa de multă lume... Nu mai eram obișnuiți cu... Am avut și o discuție de procedură: dacă să începem votul cu senatorii sau cu deputații. Ultima dată am început cu senatorii, așa că acum începem cu deputații.

Vreți să faceți declarații?...

Pentru scurte declarații, înainte de vot, dau cuvântul domnului deputat Cristea, din partea Grupului parlamentar al P.N.Ț.C.D.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnilor miniștri,

Am să fac o scurtă intervenție referitoare la buget, în numele Grupurilor parlamentare ale P.N.Ț.C.D. și P.E.R. din Camera Deputaților și Senat și al Grupului Liberal din Senat.

Grupurile noastre parlamentare, din dezbaterea proiectului de buget pe 1996, țin să-și exprime următoarele puncte de vedere.

Înțelegem și suntem de acord cu restricțiile deficitului bugetar prezentate în fața noastr㠗 care țin de raporturile cu Fondul Monetar Internațional —, având în vedere importanța deosebită a finanțării externe pentru România.

În al doilea rând, dezbaterea bugetului, cu cele două capitole — venituri și cheltuieli, a scos în evidență, în opinia noastră, următoarele lucruri.

1. Cifrele oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor vin să demonstreze, ele, că bugetul actual este argumentul cel mai important al unei politici economice și sociale falimentare.

De ce? Pentru că acest buget ne-a demonstrat incapacitatea Guvernului de a realiza veniturile statului, prezentată, foarte elegant, sub masca costurilor pentru restructurare, costuri care, din datele oficiale, înseamnă nerealizări de venituri de peste 3.000 de miliarde de lei, inclusiv la capitole la care această problemă nu se pune, și este vorba aici de nerealizarea veniturilor din impozitele pe salarii.

În al doilea rând, alocarea — și noi ne-am exprimat aici un punct de vedere foarte clar — unui volum de venituri pentru care datele oficiale prezentate de Guvern ne demonstrează că este imposibil acest lucru, nu vreau să intru în amănunte...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, am o rugăminte. Dezbaterile generale au avut loc înainte de discutarea bugetului. Explicația înainte de vot este explicația care se face, în asemenea momente, de obicei și fără a intra în fondul problemelor, din nou! Vă rog, foarte pe scurt, să prezentați punctul de vedere.

Domnul Gheorghe Cristea:

Nu, nu intru, domnule președinte, este vorba de... Da.

În al treilea rând blocarea, din start, a 900 de miliarde de lei la capitolul îCheltuieli", care nu se vor putea realiza, ceea ce a generat, în partea a doua, alocarea de fonduri absolut insuficiente pentru armată, sănătate, cultură, cercetare științifică, deși există aici o lege în contradicție flagrant㠗 spunem noi — cu acordarea, sub motivul unor cheltuieli sociale, care nu sunt cheltuieli sociale, a unor cadouri unor regii ale statului, de 200 de miliarde de lei, și cu păstrarea la dispoziția Guvernului a unui fond de redresare financiară de 250 de miliarde de lei, care nu este folosit pentru redresarea financiară a sectoarelor la care ne-am referit, dată fiind situația lor.

Și, în ultimul rând, faptul că Guvernul României, prin reprezentantul care a susținut bugetul în Parlament, s-a declarat incapabil să găsească venituri — fie și de 5 miliarde de lei — pentru a rezolva o situație punctuală, într-un caz sau altul dezastruoasă, de altfel, ne pune în imposibilitatea de a vota acest buget.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Adrian Severin — din partea Grupului parlamentar al P.D. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Adrian Severin:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Bugetul de stat pe anul 1996, prezentat de Guvernul P.D.S.R., este, așa cum au arătat-o membrii Grupului parlamentar al Partidului Democrat de-a lungul întregii sale dezbateri, un buget de sărăcie, iar nu unul de austeritate. Proiectul de buget dovedește limpede că:

1. Guvernul nu este în stare să găsească și să mobilizeze resursele bănești de care țara are nevoie.

2. Guvernul nu știe — sau nu vrea — să gospodărească, bine și cinstit, resursele bănești existente, atâtea câte sunt ele. Executivul ne propune un buget de favorizare a oligarhiei economico-financiare, atâta timp cât veniturile provenite din impozitul pe salarii sunt mai mari decât cele provenite din impozitul pe profit, iar acestea din urmă sunt calculate prin sufocarea fiscală a micilor întreprinzători privați, concomitent cu acoperirea uriașei evaziuni fiscale a marilor îmbogățiți ai tranziției. Din această evaziune se finanțează, mai mult sau mai puțin ocult, puterea politică actuală.

Executivul ne propune un buget fraudulos, întrucât el se bazează pe date statistice falsificate sau pe încălcări flagrante ale unor legi speciale. A se vedea, în acest sens, cifrele care fundamentează calculul P.I.B. și, de aici, deformarea alocațiilor bugetare corelate cu el ori destinarea, prin buget, a unor fonduri care, potrivit legii, sunt extrabugetare și pe care instituțiile de învățământ le realizează direct, prin efort propriu.

Executivul ne propune un buget centralizat, care limitează la maximum posibilitatea cetățenilor de a economisi bani, de a controla efectuarea cheltuielilor și de a se gospodări mai bine la nivelul administrației locale.

În planul protecției sociale, proiectul de buget nu aduce nici cea mai mică alinare categoriilor de populație defavorizate, ajunse la o viață de mizerie, sub pragul de sărăcie, sub nivelul existenței decente.

Situația pensionarilor ori a familiilor cu mulți copii și cu un singur salariu, ori fără nici un venit salarial este ilustrativă pentru lipsa de suflet a Guvernului P.D.S.R.

În planul economiei nici în acest an Guvernul P.D.S.R. nu a prevăzut în proiectul de buget măsuri coerente și convingătoare pentru dezvoltarea unor sectoare de importanță vitală cum sunt agricultura sau întreprinderile mici și mijlocii.

În planul dezvoltării strategice, bugetele alocate învățământului, culturii, cercetării științifice și sănătății sunt ridicole și pun în pericol viitorul națiunii. Aproape toate propunerile făcute de grupurile parlamentare ale Partidului Democrat, cu certitudine toate propunerile esențiale au fost tratate de pe banca guvernamentală cu indiferență sau chiar cu dispreț și aroganț㠗 cum se întâmplă și acum!

În consecință, nici un parlamentar demn de numele său și responsabil față de cei care l-au ales nu poate vota un asemenea buget, deși bugetul anului 1995 este și el extrem de criticabil și, ca atare, el ne apare astăzi a fi superior celui pregătit pentru 1996 și, ca atare, este preferabil ca el să continue a fi aplicat până la adoptarea unui buget corespunzător pe anul în curs.

Față de toate aceste considerente, în ciuda bunelor sale intenții, Grupul parlamentar sau Grupurile parlamentare ale P.D. cu regret se văd nevoite să voteze împotriva Legii bugetului pe 1996.

Domnul Adrian Năstase:

Doamna deputat Smaranda Dobrescu, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.R. Aveți cuvântul, doamnă deputat.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul social-democrat are următoarele observații majore la proiectul bugetului de stat, care țin mai mult de planul social.

1. Cheltuielile destinate protecției, asistenței și serviciilor sociale s-au diminuat față de anii trecuți, corespunzător scăderii veniturilor bugetare. Veniturile sunt mai mici decât în 1995, datorită angajării reduse în muncă, urmare lipsei de restructurare și privatizare, cât și evaziunii fiscale uriașe. Evaziunea fiscală se datorează atât muncii la negru, cam 1,1 milioane cetățeni, cât și rău-platnicilor. În aceste condiții, Guvernul a considerat că este necesar să renunțe la textul incisiv din buget referitor la executarea silită și să promoveze Ordonanța nr.11, care nu numai că încurajează evaziunea fiscală, dar o și legiferează, deschizând câmp larg corupției politice și economice — nu pentru toți agenții economici, ci de la caz la caz. Fraze precum: îSunt posibile amânări și eșalonări la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații bugetare, scutiri și reduceri de impozite și taxe, în condițiile legii, amânări". Eșalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârzieri exceptează, în numele evitării șomajului în mod arbitrar, în an electoral, anumite societăți. Oare care?

Această ordonanță a clientelismului politic, poate și a sfârșitului micilor întreprinzători, lezează atât principiile unei economii sănătoase, cât și principiul social-democrat al acțiunilor nediscriminatorii.

A doua observație: Legea nr.67/1995 a ajutorului social, invocată de Guvern în scopul calificării social-democrate, deși, prin testarea mijloacelor, creează caracterul rezidualist al statului, și-a pierdut, în acest an, forța de finanțare și a rămas exclusiv în seama comunităților locale, care nu au asigurate fondurile. Aceste fonduri depășesc, uneori, întreg bugetul comunității.

Prin reglementări draconice, potențialii calificabili la ajutorul social se vor dispensa de bunuri, proprietăți, pământ, acțiuni, devenind din săraci-lipiți, dependenți de meschinul ajutor, efect pervers al unei legi populiste pentru care Guvernul nu dispune, de fapt, de fonduri de asistență socială.

Punctul 3. Bugetul ne propune aprobarea unor trucuri, din care dați-mi voie să vorbesc doar despre unul: acceptarea unui deficit bugetar referitor la bugetul consolidat de 2,2% din P.I.B., mai mic decât cel real, bazat, de fapt, pe o raportare avantajoasă, care ține seama de excedentele uriașe ale bugetului asigurării sociale de stat, cu alte cuvinte, deficitul raportat F.M.I. este mai mic pe seama unei fiscalități inutil de mari în zona asigurărilor sociale și, mai ales, a ajutorului de șomaj.

Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care Grupul social-democrat nu poate vota acest buget.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Horia Rusu — din partea Grupului parlamentar al Partidului Liberal '93. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Horia Mircea Rusu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Laitmotivul intervențiilor reprezentanților Guvernului la dezbaterea bugetului a fost următorul: îAvem un buget de austeritate, avem bani puțini și banii ăștia, în primul rând, trebuie să-i dăm în subvenții — directe și indirecte — și nu către domeniile strategice — cultură, învățământ — fiindcă avem nevoie de votul celor fără școală și cultură, fiindcă celelalte voturi oricum aparțin celorlalți.

Partidul Liberal ’93 va vota de două ori împotrivă. În primul rând va vota împotriva programului economic falimentar al actualului Guvern, împotriva mentalității centraliste, dirijiste, deci neeconomice și, pe de altă parte, va vota împotrivă datorită modului în care au fost distribuiți banii de la buget, repet, în primul rând spre subvenții și nu spre domeniile strategice care, de fapt, ar trebui să asigure sănătatea acestei națiuni.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

În continuare, urmează să fie desfășurat votul. Începem cu membrii Camerei Deputaților. Rog chestorii de la cele două Camere să vină la tribună pentru a asista colegii secretari din cele două Birouri, care vor anunța numele celor care vor vota.

Voi încerca, dacă mai este nevoie, să vă explic sensul votului: bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră înseamnă vot pentru buget; bila neagră în urna albă și bila albă în urna neagră înseamnă vot contra, deci vot împotriva proiectului de Lege referitor la bugetul de stat pe anul 1996.

Vă rog să rețineți sensul acestui vot.

De asemenea, rog ca unul dintre chestori sau doi dintre chestori să treacă în partea stângă.

Rog colegii care votează să vină din partea dreaptă spre partea stângă (cum privesc eu spre sală), vor primi bila neagră de la domnul Lepșa și bila albă de la domnul Bălăeț, vor vota și apoi vor părăsi zona aceasta a prezidiului spre a permite și celorlalți colegi să voteze.

Rog să se facă liniște pe timpul votului, ca să se poată auzi numele celor strigați.

Rog ca imaginile care vor fi luate să nu încerce să identifice modul în care se votează. Comentariu pentru cameraman: vă rog să filmați numai — să spunem — persoanele ca atare, dar să nu focalizați pe felul în care se votează.

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

Județul Alba

Berciu Ion absent

Crișan Eugen prezent

Dărămuș Octavian prezent

Gavaliugov Corneliu Dorin prezent

Maier Ioan prezent

Popa Mircea prezent

Județul Arad

Bold Ion prezent

Hui Ion prezent

Jurca Teodor prezent

Putin Emil-Livius-Nicoale prezent

Votez după ce se termină.

Roman Emil prezent

Tokay Gheorghe prezent

Țărnea Marta Nora absentă

Județul Argeș

Drăguț Dumitru prezent

Duță Adrian prezent

Jugravu Marin prezent

Nistor Iulian prezent

Pițigoi Barbu prezent

Popovici Dan-Ion-Cristian absent

Rizescu Sergiu-George prezent

Stan Vasile prezent

Ursu Doru-Viorel absent

Zgondea Gheorghe prezent

Județul Bacău

Bălan Corneliu prezent

Bibire Ovidiu Genaru prezent

Brăneanu Dumitru prezent

Corniță Ion prezent

Dan Matei Agathon prezent

Moldoveanu Marcel prezent

Nistor Vasile prezent

Popa Aron Ioan prezent

Postolache Mihăiță absent

Protopopescu Cornel prezent

Roșca Nicolae prezent

Județul Bihor

Bot Octavian absent

Feric Emeric prezent

Floruța Crăciun prezent

Moldovan Teodor prezent

Rákóczi Ludovic prezent

Serac Florian prezent

Székely Ervin Zoltán absent

Szilágyi Zsolt prezent

Suta Vasile prezent

Țepelea Gabriel prezent

Județul Bistrița-Năsăud

Catarig Ioan prezent

Coc Dorel Alexandru absent

Sântu Ioan Teodor prezent

Sonea Ioan prezent

Szilágyi Zoltan prezent

Județul Botoșani

Afrăsînei Viorica prezent

Clocotici Toader prezent

Manolescu Tudor prezent

Ota Alexandru prezent

Pintilie Octav prezent

Simionovici Alexandru prezent

Teodorescu Mihai prezent

Județul Brașov

Bran Vasile absent

Danciu Florea prezent

Ghișe Ioan prezent

Iuliano Valentin prezent

Lepșa Sorin Victor prezent

Madaras Lázár absent

Pica Ioan Victor absent

Pop Horia prezent

Stoica Emil prezent

Tănasie Petru absent

Județul Brăila

Băteanu Nicolae prezent

Ionescu Smaranda prezentă

Marcu Neculai Liviu prezent

Negoiță Florin prezent

Petre Petrică prezent

Sassu Alexandru prezent

Județul Buzău

Albu Alexandru prezent

Angelo Ion-Florian prezent

Mladin Liviu prezent

Mohora Tudor prezent

Partal Petre absent

Petrescu Ovidiu Cameliu prezent

Pâslaru Dumitru absent

Județul Caraș-Severin

Enache Dragoș prezent

Mănescu Miron prezent

Popescu Mircea absent

Sturza Popovici Cornel prezent

Vilău Ioan Adrian prezent

Județul Călărași

Alecu Aurelian Paul prezent

Gurău Ion prezent

Naidin Petre prezent

Nicolae-Văleanu Ivanciu prezent

Voicu Vasile prezent

Județul Cluj

Ciurtin Costică prezent

Crețu Mircea prezent

Gavra Ioan prezent

Kónya-Hamar Alexandru prezent

Lițiu Petru prezent

Matei Vasile prezent

Matis Eugen absent

Nemenyi Jozsef-Nandor prezent

Rațiu Ion absent

Roman Ionel prezent

Tănasă Ioan prezent

Județul Constanța

Ciumara Mircea prezent

Dumitrescu Ioan prezent

Gemil Tasin prezent

Hristu Ion prezent

Ionescu Vasile prezent

Joca Romulus Ioan prezent

Liță Mihai prezent

Mangiurea Anton Marin prezent

Marinescu Ioan-Sorin absent

Moinescu Dumitru absent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae absent

Radu Alexandru Dumitru prezent

Rușid Feuzia prezentă

Județul Covasna

Birtalan Akos prezent

Dragomir Aurel prezent

Márton Árpád-Francisc absent

Zsigmond László absent

Județul Dâmbovița

Boștinaru Victor prezent

Constantin Constantin prezent

Diaconescu Sorin-Constantin prezent

Ghiță Constantin prezent

Patriciu Dan Costache absent

Popa Daniela prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban prezent

Vrabie Corneliu-Dan prezent

Județul Dolj

Baniță Petre prezent

Berceanu Radu Mircea prezent

Brezniceanu Alexandru prezent

Dobrescu Doru Mihai absent

Dragomir Constantin-Romeo prezent

Grigoraș Neculai prezent

Lungu Marin prezent

Nicu Vintilă prezent

Panait Mihail prezent

Popescu Emil-Teodor prezent

Șomîcu Simion Silviu absent

Județul Galați

Arhire Constantin prezent

Călin Nestor prezent

Chirilă Trifu prezent

Chivu Neculai prezent

Danilescu Ion prezent

Iamandi Ioan-Cătălin prezent

Iorga Leonida Lari absentă

Leonte Mircea prezent

Lixăndroiu Viorel prezent

Județul Giurgiu

Iușut Mihail prezent

Pavel Viorel prezent

Priceputu Laurențiu prezent

Sârbu Chiriaca prezentă

Județul Gorj

Bălăeț Mitică prezent

Gheorghe Constantin prezent

Golu Mihail prezent

Gorun Gheorghe prezent

Hoară Constantin Emil prezent

Mischie Alexandru prezent

Județul Harghita

Andras Imre prezent

Antal István prezent

Asztalos Ferenc prezent

Borbély Emeric Dumitru absent

Nagy Benedek prezent

Județul Hunedoara

Ana Gheorghe prezent

Bucur Mihail prezent

Fekete Jolt Zoltan prezent

Hortopan Ion prezent

Ifrim Dumitru prezent

Șteolea Petru prezent

Știrbu Aurel prezent

Timiș Ioan prezent

Județul Ialomița

Cristea Gheorghe prezent

Dumitrescu Ion prezent

Galin-Corini Vlad-Vladimir prezent

Tarna Gheorghe prezent

Județul Iași

Bondariu Ionel prezent

Calance Dumitru absent

Dănilă Fănică prezent

Ioan Petru prezent

Ionescu Ion prezent

Lupu Vasile prezent

Roman Gheorghe prezent

Soroceanu Valentin prezent

Stanciu Anghel prezent

Străchinaru Ion prezent

Trepcea Dan Florin prezent

Vitcu Dionisie prezent

Județul Maramureș

Bertzi Teodora prezentă

Brânzei Gheorghe prezent

Bud Nicolae prezent

Dunca Tudor Gavril prezent

Filip Nicolae prezent

Lupuțiu Teodor prezent

Mazalik Iosif Alfréd prezent

Popa Gheorghe prezent

Tcaciuc Ștefan absent

Județul Mehedinți

Drăghiea Nicolae prezent

Nica Mihail prezent

Nicolicea Eugen prezent

Penescu Victor prezent

Tânjală Mihai prezent

Județul Mureș

Borbély Ladislau prezent

Bucur Coriolan absent

Burcă Petru absent

Elek Barna prezent

Iosif Ovidiu-Valeriu prezent

Kerekes Károly prezent

Lădariu Lazăr prezent

Mureșan Ioan absent

Nemeth Ioan absent

Județul Neamț

Bivolaru Ion prezent

Burlacu Viorel prezent

Dobrescu Smaranda prezentă

Mardare Constantin prezent

Rădulescu Cristian prezent

Seniuc Corneliu prezent

Stancov George prezent

Vasilescu Valentin prezent

Județul Olt

Argeșanu Valentin prezent

Bagdazar Simion prezent

Chiostec Mircea prezent

Cojocaru Anișoara prezentă

Gâtan Ilie prezent

Ilie Ștefan prezent

Popescu Costel-Eugen prezent

Județul Prahova

Alexandru Nicolae prezent

Dobre Gheorghe prezent

Dobrescu Ion prezent

Ivănescu Paula Maria prezentă

Munteanu Mircea Mihai prezent

Mureșan Ioan prezent

Nica Ilie prezent

Nicolau Anton prezent

Opriș Constantin Remus prezent

Pitca Adrian Constantin prezent

Ruse Corneliu Constantin prezent

Silvaș Mircea-Anton prezent

Țurlea Petre prezent

Județul Satu Mare

Pecsi Ferenc prezent

Pop Ioan prezent

Pop Viorel prezent

Sălăjan Gheorghe prezent

Toduț Gheorghe prezent

Varga Attila prezent

Județul Sălaj

Bara Radu-Liviu prezent

Jecan Aurel prezent

Pop Vasile Gheorghe prezent

Vida Iuliu prezent

Județul Sibiu

Dejeu Gavril prezent

Frunzescu Daniel prezent

Luca Raymond prezent

Radu Tudor prezent

Teodoriu Bujor Bogdan prezent

Tobă Francisc prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang prezent

Județul Suceava

Babias Iohan Peter prezent

Bratu Emilian prezent

Chiriac Mihai prezent

Constantinescu Toader prezent

Costin Anatolie prezent

Ghilea Sabin prezent

Lazar Nicolai prezent

Mândroviceanu Vasile prezent

Monoranu Corneliu prezent

Munteanu Viorel prezent

Potolincă Vasile prezent

Județul Teleorman

Berechet Constantin prezent

Calotă Floarea prezentă

Cristea Vasile prezent

Dumitriu Marian prezent

Olteanu Mihail prezent

Pantiș Sorin prezent

Videanu Adriean absent

Județul Timiș

Bárányi Francisc absent

Boroș Emil prezent

Dabu Romulus prezent

Dugulescu Petru prezent

Gvozdenovici Slavomir prezent

Ivanciov Carol Matei prezent

Munteanu Vasile Dorin prezent

Popovici Vasile prezent

Rusu Horia prezent

Stănescu George prezent

Tabără Valeriu prezent

Vintilescu Teodor prezent

Județul Tulcea

Antonescu George Crin Laurențiu prezent

Lazia Ion prezent

Nicola Ilie prezent

Suhov Petru prezent

Verbina Dan prezent

Județul Vaslui

Alexandrache Georgică prezent

Buzatu Dumitru prezent

Costin Ioan prezent

Dan Marțian prezent

Ioniță Mihnea Tudor prezent

Marcu Grigore prezent

Județul Vâlcea

Baciu Severin prezent

Câutiș Gheorghe prezent

Diaconescu Daniel Mircea prezent

Istrate Rada prezentă

Răban Grigore prezent

Rotaru Constantin prezent

Județul Vrancea

Anastasiu Călin-Emil prezent

Popescu Aurelian-Octavian prezent

Severin Adrian prezent

Tudorachi Spiridon prezent

Udrea Florian prezent

Veber Laurențiu prezent

Municipiul București

Athanasiu Alexandru prezent

Avramescu Constantin Gheorghe prezent

Babiuc Victor absent

Brahaș Cornel prezent

Cazimir Ștefan prezent

Cerveni Niculae prezent

Costache Daniel George prezent

Cunescu Sergiu prezent

Diaconescu Ion prezent

Dinu Ion prezent

Dobrescu Răsvan prezent

Duțu Ion absent

Furo Iuliu Ioan prezent

Iliescu Agata Maria (Nicolau) absentă

Ionescu Constantin prezent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin prezent

Marinescu Bogdan prezent

Marinescu Ioan prezent

Mușetescu Ovidiu Tiberiu prezent

Năstase Adrian prezent

Pascu Horia-Radu prezent

Pavlu Mircea prezent

Părăluță Mihail prezent

Porojan Mircea prezent

Răducanu Gheorghe prezent

Roman Petre prezent

Sălcudeanu Petre prezent

Tănase Stelian prezent

Teculescu Constantin prezent

Vosganian Varujan prezent

Weber Otto-Ernest absent

Sectorul agricol Ilfov

Comănescu Gheorghe prezent

Fițion Gheorghe prezent

Ivanovici Constantin prezent

Păunescu Costel prezent

Domnul Adrian Năstase:

Rog pe domnii senatori să fie atenți, trecem la votul de la Senat, iar la sfârșit vom mai citi o dată listele de la Cameră și de la Senat.

Rog chestorii de la Senat să urmărească desfășurarea votului.

Domnul Mihai Matetovici:

Trecem la exprimarea votului pe județe.

Județul Alba

Incze Tiberiu Ștefan absent

Negruțiu Emil absent

Pustai Dumitru prezent

Județul Arad

Alexandru Ioan absent

Crețu Ioan prezent

Hosszú Zoltán prezent

Județul Argeș

Baltazar Constantin Radu prezent

Paleologu Alexandru prezent

Rizescu Gheorghe prezent

Simionescu Constantin absent

Județul Bacău

Aichimioaie Ionel absent

Darie Simion absent

Moiceanu Constantin prezent

Opriș Octavian prezent

Vasile Radu prezent

Județul Bihor

Bădiceanu Nistor prezent

Csapó Iosif prezent

Ignat Florica Doina prezent

Mancia Mircea prezent

Județul Bistrița-Năsăud

Ilișiu Viorel prezent

Scurtu Emil prezent

Județul Botoșani

Mocanu Dumitru prezent

Moldovan Constantin prezent

Zăiceanu Constantin prezent

Județul Brașov

Câncescu Aristotel Adrian prezent

Secară Gheorghe prezent

Lupu Ioan prezent

Gabrielescu Valentin absent

Județul Brăila

Broscățeanu Ion prezent

Matetovici Mihai prezent

Județul Buzău

Petrescu Mihai prezent

Pop Ioan Constantin prezent

Tulpan Dan prezent

Județul Caraș-Severin

David Ștefan prezent

Popescu-Necșești Adrian prezent

Județul Călărași

Tărăcilă Doru Ioan prezent

Velicu Florin prezent

Județul Cluj

Boilă Matei prezent

Buchwald Petre absent

Moțiu Adrian-Ovidiu prezent

Suian Valer prezent

Todea Ioan prezent

Județul Constanța

Cârciumaru Ion prezent

Coja Ion absent

Turlacu Ion prezent

Dumitrașcu Gheorghe absent

Ivan Sabin prezent

Județul Covasna

Kozsokár Gábor prezent

Magyari Lajos absent

Județul Dâmbovița

Dima Emil absent

Iurcu Mihail prezent

Județul Dolj

Gherman Oliviu prezent

Ionescu Gheorghe prezent

Păunescu Adrian prezent

Predescu Ion prezent

Potcoavă Andrei absent

Județul Galați

Călueanu Dumitru prezent

Gheorghiu Costel absent

Plătică-Vidovici Ilie prezent

Secară Florică prezent

Județul Giurgiu

Popescu Dragomir prezent

Predilă Marin prezent

Județul Gorj

Bică Ion prezent

Mocioi Ion prezent

Văcaru Vasile prezent

Județul Harghita

Hajdú Menyhért-Gábor prezent

Verestóy Attila absent

Județul Hunedoara

Diniș Ion prezent

Muntean Octavian prezent

Vladislav Tiberiu prezent

Județul Ialomița

Sava Constantin absent

Stoicescu Victor absent

Județul Iași

Manea Ioan prezent

Solcanu Ion prezent

Strâmbu Vasile prezent

Vasiliu Constantin-Dan absent

Vonica Romul Petru prezent

Județul Maramureș

Ardelean Teodor absent

Botiș-Griguță Augustin absent

Glodean Voicu Valentin prezent

Județul Mehedinți

Buracu Mihail prezent

Dedu Stelian prezent

Județul Mureș

Ceontea Radu prezent

Frunda Gheorghe prezent

Joarză Ioan prezent

Markó Béla prezent

Județul Neamț

Buruiană Florin prezent

Momanu Valeriu prezent

Timofte Alexandru-Radu prezent

Vornicu Sorin-Adrian prezent

Județul Olt

Păunescu Teiu prezent

Popescu Ioan-Paul prezent

Morlova Florea prezent

Județul Prahova

Apostolache Victor prezent

Mocuța Traian-Ștefan prezent

Popa Dimitrie prezent

Popescu Dan Mircea prezent

Popovici Alexandru prezent

Județul Satu Mare

Sălăgean Viorel absent

Szabó Károly Ferenc prezent

Vetișanu Vasile prezent

Județul Sălaj

Crecan Augustin prezent

Sereș Deneș prezent

Județul Sibiu

Manolescu Apolzan Nicolae prezent

Țugulea Andrei prezent

Vâlcu Mircea absent

Județul Suceava

Nistor Mihai prezent

Dumitrescu Cristian Sorin prezent

Senciuc Neculai prezent

Țețu Maria Matilda prezentă

Județul Teleorman

Sârbu Adrian absent

Culcea Ion prezent

Vasile Dumitru prezent

Județul Timiș

Marcu Ion absent

Otiman Păun Ion prezent

Rădulescu-Botică Florin prezent

Tăvală Tănase-Pavel prezent

Județul Tulcea

Preda Elena prezentă

Suhov Andrei absent

Județul Vaslui

Grigore Gigel absent

Pipa Vasile prezent

Popa Virgil prezent

Județul Vâlcea

Marin Dan Stelian prezent

Răboacă Gheorghe prezent

Săndulescu Șerban prezent

Județul Vrancea

Cătuneanu Gheorghe prezent

Nicolaescu Sergiu prezent

Municipiul București

Bărbuș Ioan prezent

Boulescu Mircea prezent

Constantin Ticu Dumitrescu absent

Lazăr Dan Petru absent

Lup Ioan prezent

Mincu Iulian prezent

Ninosu Petre prezent

Tatu Neculai Simeon prezent

Ștefan Augustin Doinaș absent

Popescu Ovidiu-Corneliu prezent

Cerăceanu Dumitru Mugurel prezent

Tocaci Emil prezent

Vadim Tudor Corneliu absent

Sectorul Agricol Ilfov

Neagu Victor prezent

Radof Ștefan prezent

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, rog membrii Birourilor permanente să meargă la salonul Iorga unde se vor număra voturile.

Facem o pauză de un sfert de oră.

PAUZA

*

* *

DUPA PAUZA

Domnul Adrian Năstase:

Rog pe domnul secretar Putin să prezinte procesul-verbal al votului respectiv.

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

îProces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1996

Potrivit Hotărârii Camerei Deputaților și Senatului, astăzi, 17 aprilie 1996, s-a procedat la votarea, prin vot secret, cu bile, a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1996.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 4 din Regulamentul ședințelor comune, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în urma verificării făcute, au constatat următoarele:

1. Numărul total al deputaților și senatorilor 482

2. Numărul total de voturi exprimate 413

3. Numărul de voturi anulate 0

Din numărătoarea voturilor rezultă următoarele:

— voturi pentru 245

— voturi contra 168

(Aplauze.)

Ca urmare, Legea bugetului de stat pe anul 1996 a fost adoptată cu majoritatea de voturi prevăzută de art. 74 alin. 2 din Constituție.

Încheiat astăzi, 17 aprilie 1996.

Semneaz㠗 membrii celor două Birouri permanente."

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului ministru de stat Florin Georgescu, pentru o scurtă declarație.

Domnul Florin Georgescu (ministru de stat, ministrul finanțelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Doresc ca în numele Guvernului Văcăroiu să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați înțeles să acordați votul acestui buget, un buget care reprezintă premise și condiții sigure pentru continuarea reformei, pentru întărirea democrației și economiei de piață în România, un buget al creșterii economice, al reducerii în continuare a inflației, al susținerii proceselor accelerate de privatizare și restructurare, un buget al protecției sociale și al cheltuielilor destinate educației și sănătății, apărării naționale, în limite superioare oricum celor din anii precedenți, un buget care asigură, lucru foarte important în această perioadă de reformă, finanțarea externă a României, o finanțare transparentă, în condiții mai puțin costisitoare decât în alte alternative, atât de la organismele financiare internaționale, cât și de pe piața privată de capital, și vă mulțumesc, nu în ultimul rând, și pentru faptul că prin votul exprimat de dumneavoastră, 245 de voturi pentru, și prin faptul că bugetul reprezintă unul dintre instrumentele cheie ale programului economic al unui guvern, deci spuneam că prin acest vot cantitativ exprimat de dumneavoastră, ați procedat, în mod implicit, și la o nouă reînvestire a Guvernului Văcăroiu, pentru că altfel trebuiau 243 de voturi (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 september 2022, 10:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro