Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-04-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 1996

2. Adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal.

Domnul Ioan Gavra:

................................................

Domnilor colegi, intrăm în ordinea de zi. Înainte de aceasta, o chestiune de procedură. Dorește să aibă o intervenție, pe această problemă, domnul deputat Angelo Florian.

Aveți cuvântul.

Domnul Ion-Florian Angelo:

Domnule președinte,

Chestiunea de procedură vizează ordinea de zi aprobată marți și care, după cum vă reamintiți și dumneavoastră, nu a fost modificată de Camera Deputaților. Aceasta urmează, în mod firesc, cu definitivarea Legii salarizării magistraților de la Curtea Supremă de Justiție, proiectul de Lege privind instituirea Zilei adolescentului, proiectul de Lege privind modificarea Codului de procedură a Contenciosului administrativ și, îmi pare rău, domnule președinte, dar pe locul 5 este și sper că va rămâne propunerea legislativă privind declararea și verificarea averilor demnitarilor, magistraților și funcționarilor publici. Atâta vreme cât nu s-a modificat ordinea de zi, nici printr-un vot și nici altcum, eu nu văd cum ar putea să fie schimbată ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Deci ieri a avut loc ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților, s-a prezentat un proiect de ordine de zi pentru săptămâna aceasta și săptămâna următoare, întrucât s-a modificat programul de activitate al Camerei Deputaților, așa cum am precizat eu anterior, și a fost chiar o intervenție din partea mea în legătură cu punctul 5 inițial fixat pentru ordinea de zi, respectiv acele două inițiative legislative, una a dumneavoastră, una a mea, în legătură cu averile demnitarilor.

În urma dezbaterii Raportului "Vonica" în Parlamentul României, unul dintre punctele înscrise în Hotărârea Parlamentului României a fost ca Guvernul României să realizeze, să elaboreze un proiect de Lege privind combaterea corupției, respectiv pe această chestiune a demnitarilor. Guvernul României a elaborat, prin Ministerul Justiției, acest proiect de lege, deci ne înscriem într-o Hotărâre a Parlamentului României, care va fi înaintat, foarte curând, Parlamentului României. Este una din sarcinile pe care le-a avut Guvernul din Hotărârea Parlamentului. Cele două inițiative legislative s-au parcurs în sensul procedurilor legislative ale Camerei Deputaților, avem și rapoartele și, ca atare, s-a înscris în ordinea de zi dezbaterea proiectului de lege, prin raportul comisiei de specialitate. Întrucât, însă, există acest derulaj, dintr-o hotărâre a Guvernului României, așteptăm acel proiect de hotărâre. Biroul permanent a propus ca acest punct să fie trecut la un alt număr, la capitolul 1 al ordinii de zi, urmând să audiem astăzi punctul de vedere al Guvernului în legătură cu acest proiect de lege.

Haideți, domnule deputat, că nu despre aceasta este vorba. Noi intrăm în ordinea de zi.

Domnul Ion-Florian Angelo:

Chestiunea de procedură era simplă, domnule președinte.

Domnul Ioan Gavra:

Care?

Domnul Ion-Florian Angelo:

Supuneți la vot modificarea ordinii de zi, pe care noi, marți, am adoptat-o. Pe locul 5, este și va rămâne, până când plenul se va pronunța altfel, așa cum am spus, propunerea legislativă a dumneavoastră, mă rog, și a mea. Deci, din acest punct de vedere, nu ați răspuns la chestiunea de procedură. Nu mă interesează care sunt intențiile...

Domnul Ioan Gavra:

Domnule deputat, este în regulă, s-a înțeles. Deci, în momentul când o să ajungem, dacă ajungem astăzi, la punctul nr.5, eu am să consult, în primul rând, Guvernul, deci punctul de vedere al Guvernului, după care am să supun aprobării plenului dacă sunt de acord cu acel punct de vedere sau intrăm în dezbateri. Nu este nici un fel de problemă, interesul este reciproc, pentru că inițiativa este și a noastră.

Deci, domnilor colegi, revenim la ordinea de zi. Continuăm dezbaterile la proiectul de Lege privind salarizarea Curții Supreme de Justiție și a personalului acesteia.

Rog comisia să-și exprime punctul de vedere în legătură cu grila fixată pentru salarizarea personalului Curții Supreme de Justiție.

Aveți cuvântul, domnule președinte Athanasiu.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Da, mulțumesc.

Deci, membrii comisiei, după discutarea în plen, luni, au ajuns la concluzia că este perfect justificată propunerea făcută aici de a se urma o echivalență absolut neschimbată cu demnitățile parlamentare cu care se pot face apropieri. Deci coeficienții vor fi 7,50, 6,50, acestea corespund, de altfel, și proiectului Guvernului, și la funcția de președinte de secție 6,15, prin echivalarea cu funcțiile corespunzătoare de secretar, chestor sau președinte de comisie.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte, eu, săptămâna trecută, fără a aduce nici un fel de ofensă președinților de comisie, v-am rugat să fixăm aceste demnități în cadrele regulamentare existente. Deci, în ordinea descrescândă a ierarhiilor la Camera Deputaților, este președintele Camerei, vicepreședinții Camerei, secretarii, chestorii și președinții de comisii. Deci, la grila de salarizare, este mai puțin importantă această chestiune, este 6,15. Totuși, secretarii și chestorii Camerei Deputaților fac parte din Biroul permanent și au niște demnități, în afară de faptul că asistă la lucrări și se ocupă de organizare. Deci echivalarea să se facă pe următoarea funcție după vicepreședinte.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Nu este nevoie. Nu scrie în nici o lege cu ce funcție se încadrează.

Domnul Ioan Gavra:

Am înțeles, dar, totuși, știți, președintele unei secții a Curții Supreme de Justiție nu echivalează cu președintele unei comisii de la Camera Deputaților, ca demnitate, nu grad de salarizare, dar este o chestiune... Revenim asupra discuției.

Dacă din partea inițiatorului există observații în legătură cu grila pe care a fixat-o comisia noastră? De acord?

Vă consult pe dumneavoastră dacă nu cumva mai sunt și alte intervenții?

Deci, domnilor colegi, vă rog să aveți raportul comisiei de specialitate la îndemână, pentru a discuta în cunoștință de cauză.

Pag.18, pct.38, - Anexa. Noi am parcurs primele puncte, deci 1 și 2, cu grilele pe care le-a aprobat plenul săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, deci 7,50 pentru președinte, 6,50 pentru vicepreședinte. Și acum, pentru președintele de secție de la Curtea Supremă, ați auzit care este punctul de vedere al comisiei. Dacă sunteți de acord cu această propunere a comisiei?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, s-a adoptat deci și propunerea comisiei pentru salarizarea președintelui de secție al Curții Supreme de Justiție.

Poz.39 este o notă prin care se fac corelările necesare, în perspectivă, la echivalările pe care le-am efectuat în legătură cu demnitătile despre care s-a vorbit. Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc.

Poziția următoare, 40, II "Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de execuție de specialitate juridică din Curtea Supremă de Justiție". Deci este vorba de judecători.

Comisia, vă rog, un punct de vedere, aveți în raport un punct de vedere, dar, dacă aveți, cumva, modificări, vă rog să interveniți.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Membrii comisiei își însușesc propunerea făcută aici luni, anume coeficientul să fie de 5,80 pentru judecătorii Curții Supreme.

Domnul Ioan Gavra:

Deci echivalarea cu deputat și senator, da? Bun.

Sunt observații din partea inițiatorului? Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Cine este pentru acceptarea propunerii comisiei noastre de specialitate? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

În consecință, cu votul majorității dumneavoastră, s-a adoptat punctul de vedere al comisiei pentru poz.40, capitolul II, la funcția de judecător, nivelul de salarizare.

Poz.41, pct.b) "Funcții de execuție și de specialitate juridică pe grade profesionale" și este vorba, în speță, de magistrat asistent pe gradul 1, gradul 2, gradul 3. Sigur, comisia noastră, în raport, a operat câteva modificări, în raport cu proiectul de lege al Guvernului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru acceptarea punctului de vedere al comisie de specialitate trecut în raport? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc.

S-a acceptat, deci, și punctul de vedere al comisiei pentru funcțiile de execuție de specialitate juridică pe grade profesionale.

Poz.42, lit.c) "Funcții de conducere de specialitate juridică". În speță, avem trei categorii: prima - magistrat asistent, director și magistrat asistent șef.

Dacă aveți observații în legătură cu propunerile comisiei, de amendare a textului inițial al Guvernului?

Vă rog, domnule președinte, faceți precizarea de rigoare la microfon.

Domnul Alexandru Athanasiu:

În esență, nu este vorba de o amendare propriu-zisă, pentru că noi am transformat, actualizând coeficienții respectivi în sume, deci...

Domnul Ioan Gavra:

În sume absolute.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Da.

Domnul Ioan Gavra:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt observații? Domnul deputat Munteanu.

Domnul Viorel Munteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu am încredere în ce spune domnul președinte Athanasiu că, într-adevăr, este transformarea respectivă, dar, ținând cont că această indexare, se face, să spunem așa, trimestrial și este și o prevedere în lege că se aplică de la 1 ianuarie, eu cred că ar fi mult mai ușor de calculat. Adică, pentru plata salariilor și evidența lor, este mult mai ușor, pentru că este o sumă fixă și, după aceea, ar însemna, de fiecare dată, să transformi doi coeficienți în sumă. În fond, este același lucru. Dacă menținem coeficienții respectivi, automat suma respectivă este oricum, deci nu mai este nevoie de procedura de transformare. Cel de la salarizare o face... Deci, eu zic că ...

Domnul Ioan Gavra:

Domnule deputat Munteanu, este doar o precizare, cred că nu deranjează.

Domnule deputat Munteanu, deci grila în procente o avem fixată aici. Dacă doriți dumneavoastră, putem s-o repetăm și dincoace și s-o materializăm și în sume absolute, dar nu este nevoie. Eu cred că dumneavoastră aveți încredere deplină, întrucât, fiind matematician, ați și făcut transformarea în sume absolute, mental, bineînțeles. Deci, de acord... Lucrurile sunt clare, da?

Cine este pentru acceptarea punctului de vedere al comisiei de specialitate trecut în raport? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc.

Deci și domnul deputat Munteanu a renunțat la punctul de vedere exprimat prin intervenția anterioară.

Poziția următoare 43, III, și anume "Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile de execuție de specialitate pe trepte profesionale. În speță, aici, la lit.a) este vorba de funcții de execuție pe 5 grile și pe 5, bineînțeles, competențe în cadrul Curții Supreme: grefieri și secretari pe grade, treapta I, treapta II, treapta III debutant, la pct.4 agent procedural și la 5 aprod.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei de specialitate?

Domnule deputat Athanasiu, aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Rog colegii, s-a strecurat o eroare... Într-adevăr, aici, la cele trei poziții de grefier noi am majorat coeficienții, am făcut-o și la puterea judecătorească, deci la celelalte instanțe, numai că aici coeficienții sunt mai mici decât la celelalte instanțe. Deci rugămintea noastră este să se stabilească și aici coeficienți la nivelul celor aplicați grefierilor de la celelalte instanțe, pe treapta I, II și III cu studii medii. Deci, concret, aceasta înseamnă, așa cum ați aprobat la celelalte instanțe, grefier treapta I înseamnă 2,05, 2,10, 2,15, 2,20, eu am și raportul la cealaltă lege, apoi înseamnă l,85, 1,90, 1,95, 2, ceea ce acum este la treapta I. Adică s-a strecurat această eroare, în sensul că ei, la nivelul instanței supreme, au mai mici coeficienții decât cei aprobați, pe care îi țin la dispoziție, dacă nu mai aveți, sigur, raportul, cei aprobați pentru celelalte instanțe la același nivel al studiilor și la același nivel al pregătirii profesionale, adică aceeași treaptă.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule președinte. Deci rog compartimentul tehnic să rețină această precizare, să preia și, în finalizarea actului normativ, să țină cont de intervenția domnului președinte și, sigur, de acordul plenului Camerei Deputaților.

De acord, da? Este de acord și inițiatorul.

Dacă sunteți de acord cu această amendare, de fapt, a textului din raportul comisiei noastre de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc.

Deci, încă o dată, rog Compartimentul tehnic să ia în calcul această ultimă amendare a textului.

Poziția următoare, 44, este o notă de precizare a ceea ce am adoptat anterior. Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc.

Și, în sfârșit, ultima poziție, 45, "Funcții de conducere", este vorba despre prim-grefier. Comisia noastră are un punct de vedere exprimat în raport, la capitolul II, deci pag.22.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere. Vă mulțumesc.

În consecință, s-a adoptat și textul de la poz.45 și, prin acesta, ultima parte a anexelor de la acest proiect de lege.

În consecință, domnilor colegi, am realizart și dezbaterea acestui text de lege, urmând să ne exprimăm votul final la acest act normativ. Fiind lege ordinară, sigur, este nevoie de existența majorității colegilor noștri și, conform Regulamentului, înseamnă majoritate din totalul deputaților care sunt validați de către Camera Deputaților. Eu sper că toți suntem validați, și cei care nu sunt prezenți sunt validați. Cel puțin prin prezență sunt validați vreo 240, prin prezență statistică, prin prezență statistică și eu iau în calcul moralitatea colegilor noștri care au semnat dimineață, când au parcurs traseul de afară până la Camera Deputaților.

În consecință, domnilor colegi, vă rog să vă exprimați, prin vot final, asupra acestui act normativ.

Cine este pentru adoptarea acestui act normativ? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Trei abțineri.

Deci, cu două voturi împotrivă și trei abțineri, am adoptat și acest act normativ. Vă mulțumesc frumos.

Dacă din partea inițiatorului se dorește intervenție în legătură cu finalizarea acestui act normativ, care așteaptă de foarte mult timp la Camera Deputaților.

Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte Pastor.

Domnul Leonida Pastor:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Prin votul dumneavoastră de astăzi, se fortifică, în parte, acel habitat atât de necesar magistraților, pentru a-și desfăsura în liniște activitatea importantă pe care o au în stat. Acest vot, dacă vreți să constituie un act de remisiune socială, prin care se ameliorează, în parte, în parte spun, disonanțele din sistemul de salarizare din cadrul celor trei puteri în stat. Dacă pe parcurs au fost avansate și pretenții care, în optica dumneavoastră, nu se justifică, pe care le-ați tratat, le-ați privit ceva mai parcimonios, tratați-le, în continuare, cu multă clemență.

Oricum, noi rămânem în așteptarea votului final al Senatului, care sperăm că se va produce la o dată cât mai apropiată de acest moment și, prin aceasta, se va realiza acel deziderat dorit de noi toți, și anume că în România cele trei puteri nu sunt nici inferioare, nici superioare, prin sistemul de salarizare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte și vă urăm succes la Camera "inferioară" a Parlamentului României, care se cheamă, deocamdată, Senat. Rețineți: "Cameră inferioară", atât ca pondere, cât și ca greutate!

Vă mulțumim foarte frumos.

(Rumoare)

Eu le-am dat o replică, că ei se consideră superiori, știți? Dar, ei pricepând mai puțin din ce înseamnă inferior-superior, cred că echivalarea este de la sine înțeleasă. Vă mulțumim frumos.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 3:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro