Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-04-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 1996

3. Adoptarea propunerii legislative privind instituirea Zilei Adolescentului.

Domnul Ioan Gavra:

................................................

Domnilor colegi,

Intrăm la Capitolul "Adolescenți".

Îi rog pe domnii adolescenți inițiatori să ocupe locul cuvenit în banca adolescenților.

Acum, dacă avem atâtea zile, de ce să nu o avem și pe cea a adolescentului? Vă rog să ocupați ... Nu, sunteți în dublă calitate de inițiator și de președinte de comisie. Nu contează unde stați, contează ce faceți!

Domnilor colegi,

Conform ordinii de zi, actul normativ următor ca proiect de lege este o propunere legislativă din partea domnilor deputați care se află în partea stângă a dumneavoastră și dreaptă a secretariatului, în dublă calitate: de inițiator și de membri ai comisiei de specialitate care, de fapt, a validat printr-un raport propunerea domniilor lor.

Deci, domnii deputați Dabu și Mischie ne propun o inițiativă legislativă. Raportul comisiei de specialitate vă este la îndemână, sunt anumite completări în legătură cu această inițiativă. Rog inițiatorul care poate vorbi și în numele comisiei, să-și exprime punctul de vedere în legătură cu această inițiativă.

Domnul deputat Dabu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și alte activități ale Camerei Deputaților.

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea legislativă, pe care o supunem atenției dumneavoastră acum, nu face decât să consfințească o realitate care funcționează în țara noastră pentru pregătirea și organizarea adolescenților, de patru ani. Ei au în fiecare primăvară o săptămână de astfel de activități și nu aveau un cadru juridic legal pentru desfășurarea acestora. Din discuțiile cu organizațiile de tineret, de adolescenți, am ajuns la concluzia că noi, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților preluăm inițiativa respectivă și vă supunem această propunere legislativă pe care vă rugăm să o acceptați în formula și cu completările pe care le-am făcut.

O singură precizare: noi am propus o dată. În limita acelei săptămâni, e vorba de săptămâna a doua din lună, în care și așa ei desfășoară primăvara aceste activități, dacă dumneavoastră veți socoti că putem pune o altă dată să fie, să zicem, față de anul când noi am hotărât, atunci era duminica, putem fixa ca zi a doua duminică din luna respectivă ca zi a lor, ca ei să-și desfășoare în jurul acestei date activitățile respective. Deci, nu este nici o legătură specială între data pe care noi am pus-o, în afară de faptul că în anul trecut era duminică ziua respectivă. Deci, în cadrul săptămânii poate rămâne a doua duminică din lună, ca dată.

Trebuie să vă spunem că am primit la comisie și avizul Guvernului în legătură cu aceasta. Este o diferență între propunerea noastră legislativă și avizul pe care îl semnează domnul prim-ministru care propunea o schimbare a datei pentru septembrie. Deci, este de acord cu propunerea respectivă, dar propunea ca ziua respectivă să fie în septembrie.

Părerea noastră, ca inițiator și ca și comisie este că, e mai bine pentru preadolescenți să o lăsăm primăvara și nu în momentul în care începe școala, pentru că școala începe, totuși, cu mai puține distracții și cu mai multe lucruri serioase, să nu suprapunem două tipuri de activități care sunt diferite.

Deci, noi vă rugăm să acceptați propunerea, așa cum v-a fost trasmisă în raportul respectiv. Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule deputat.

O singură precizare: dacă ați spus că școala începe în septembrie cu lucruri serioase, sper că nu ați vrut să spuneți că ea se încheie cu lucruri neserioase și cu distracție?! Știți? Că așa rezulta reciproca, care nu este adevărată!

Deci, nu încheiem anul școlar cu distracții, tot în mod serios încheiem!

Domnul Romulus Dabu:

Anul școlar se încheie cu o zi a copilului și cu o zi a învățătorului. Dacă dumneavoastră socotiți că acestea sunt lucruri neserioase, noi am dorit să evităm această suprapunere de la sfârșitul anului sau de la începutul anului, tocmai pentru că este pentru prima dată când preadolescenții noștri încep să devină activi social și să se organizeze, să-și acopere activitățile de timp liber într-un mod mult mai liber decât au făcut-o până atunci.

Domnul Ioan Gavra:

Dar eu m-am referit la Ziua Adolescentului, nu la copil și la profesor, și vreau să vă mai fac încă o precizare: deci, să fim foarte atenți la modul de exprimare. Tinerii sunt activi nu numai de Ziua Adolescentului, tot timpul sunt activi!

Domnilor colegi,

Dacă la dezbaterea generală dorește cineva să intervină? Da. Domnul deputat Emil Roman, în numele Grupului parlamentar al P.U.N.R. Este mai important decât grupul parlamentar în care vă găsiți dumneavoastră... Vă dau cuvântul imediat!

Aveți cuvântul.

Dacă mai sunt și alți colegi care doresc să participe la dezbaterile generale, vă rog să se înscrie la domnul secretar Putin.

Domnul Emil Roman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Stimați invitați,

În raportul comisiei care a elaborat avizul în fond, în paragraful al III-lea este o frază din care reiese că, respectiv Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a hotărât pentru considerente de formă, dar și de conținut, respingerea propunerii legislative.

Dacă ne uităm pe pagina a doua a actului pe care îl avem în mână, într-adevăr, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale i s-a părut că într-adevăr, pentru considerente de formă, dar și de conținut, propunerea respectivă nu întrunea neapărat calitățile unei legi - forma inițială. Văzând, însă, textul adoptat de comisie cu ceea ce avem noi pe coloana a doua, sunt convins că și ceilalți membri din comisia respectivă își vor schimba, dacă nu și-au schimbat deja viziunea de anul trecut, când ea a trecut pe la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Îmi permit, însă, să atrag atenția inițiatorilor și comisiei asupra datei. Data de 15 mai care se propune sau duminica a doua din mai, ea oarecumva se suprapune cu ceea ce în 1994 Organizația Națiunilor Unite și noi deciseserăm ca duminica cea mai apropiată de 16 mai să fie Ziua Familiei. Bineînțeles, adolescenții cu foarte rare și regretabile excepții fac parte din familii... din familia mare facem parte toți, dar e vorba de familia familie. Și, de aceea, îmi permit să atrag atenția dacă nu cumva această apropiere de o zi, două, trei sau suprapunere, poate să împieteze, fie asupra importanței uneia, fie asupra importanței alteia din cele două zile propuse sau sărbătoriri propuse: a familiei sau a adolescentului. Sunt și pentru una și pentru cealaltă, dar nu găsesc că sunt prea multe zile: avem și Ziua Minerului, și Ziua Feroviarului, și Ziua Constructorului și tot felul de alte zile, Ziua Ceferistului și așa mai departe, dar aceasta este deosebit de importantă.

Însă, mi se pare că apropierea respectivă este prea evidentă și dacă nu cumva... sigur, este greu acum, în acest moment să găsim o altă dată, rog comisia să se pronunțe și să ne spună cum crede de cuviință că ar fi mai bine. Mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Ștefan Cazimir, în numele Grupului parlamentar al P.D.S.R.

Domnul Ștefan Cazimir:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ceea ce privește oportunitatea acestei inițiative, cred că suntem cu toții de acord: discuțiile care deja se poartă și care erau previzibile, sunt legate de alegerea datei. De ce 16 mai? Unele răspunsuri s-au dat. Mi-am adus aminte, în acest context, de un episod consumat în fostul C.P.U.N., când, ca membru observator l-am cunoscut pe președintele Partidului Umanitar al Păcii, prescurtat P.U.P., care mi-a destăinuit că sărbătoarea anuală a partidului său este la 27 aprilie. De ce la 27 aprilie, l-am întrebat eu? "Pentru că este ziua mea de naștere" - mi-a răspuns președintele P.U.P. Deci, 27 aprilie era ziua de naștere a președintelui Partidului Umanitar al Păcii.

Ce este 16 mai? În 1770, moștenitorul tronului Franței, viitorul Ludovic al XVI-lea s-a căsătorit la Versailles cu Maria Antoaneta.

La 16 mai 1905 s-a născut actorul american Henri Fonda.

La 16 mai 1942 Rafael Trujilio a fost ales președinte al Republicii Dominicane.

La 16 mai 1974 Helmut Schmidth a fost ales cancelar al Republicii Federale Germania.

La 16 mai 1989 s-a produs normalizarea relațiilor dintre China și U.R.S.S., după o întrerupere de 30 de ani.

Și, în sfârșit, tot la 16 mai credincioșii catolici îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Nepomuh, care a suferit moarte de martir în anul 1393.

Care dintre aceste evenimente se leagă de Ziua Adolescentului? Evident, nici unul!

Propunerile care s-au făcut de la această tribună, mai întâi de către domnul Dabu și apoi de către părintele Roman, vizează transformarea Zilei Adolescentului într-o sărbătoare mobilă și cred că este singura formulă rațională.

Dar, varianta propusă de domnul Romulus Dabu prezintă, după cum ne-a arătat părintele Roman, anumite neajunsuri, pentru că s-ar putea suprapune cu alte sărbători deja instituite. Și atunci, ca variante de rezervă, pe care le supun dezbaterii colective, s-ar putea avea în vedere, fie prima duminică a vacanței de primăvară, cu riscul, însă, să nu se suprapună în unii ani cu sărbătoarea Paștelui sau, eliminând cu totul acest risc, prima duminică a vacanței de vară. Rămâne să cântărim și să alegem varianta care ni s-ar părea mai bună.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule deputat.

O singură întrebare nu ne-ați pus... Domnule deputat Cazimir, o singură întrebare: când s-au născut alții și s-au căsătorit este mai puțin important. Poate că este ziua de naștere a .... Aveți cumva vreo implicare cu ziua de naștere?

Domnul Romulus Dabu:

Nu.

Domnul Ioan Gavra:

Domnul deputat Mischie.

Domnul Alexandru Nicolae Mischie:

Noi, inițiatorii, nu împărtășim punctul de vedere al celor doi colegi care au vorbit anterior, pentru că sunt acțiuni distincte și au fiecare un specific aparte. Ba, dimpotrivă, dacă este să se sărbătorească Ziua Familiei, sărbătorirea după aceasta a Zilei Adolescentului aduce un plus de considerație, în sensul că se continuă cu acțiuni dedicate acelor categorii sociale care fac parte din interiorul familiilor,

Deci, nu putem să acceptăm a muta Ziua Adolescentului la începutul vacanței de primăvară sau la sfârșitul vacanței de vară, pe considerentul că atunci se aniversează Ziua Copilului și Ziua Învățătorului, iar luna mai este luna în care în fiecare școală se desfășoară acțiuni cu caracter educativ, dedicate tocmai acestui eveniment.

Deci, personal consider că sunt în asentimentul multora dintre colegii noștri să lăsăm a doua săptămână din luna mai, este perioada cea mai bună, în sensul că începe perioada recapitulării materiei, timpul devine mai lejer și pentru adolescent, deci există suficiente argumente ca această a doua duminică din luna mai să rămână zi stabilă pentru aniversarea Zilei Adolescentului.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Horia Pascu, aveți cuvântul.

Domnul Horia Radu Pascu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Dați voie și unui specialist în biologia vârstelor să-și spună cuvântul.

Desigur, nu scapă nimănui faptul că dacă domnii inițiatori, în calitate de inițiatori au avut libertatea să-și exprime această opțiune pentru a mai adăuga o zi la numeroasele zile pe care le avem, socotesc că acea comisie care trebuia să ia cuvântul era cea a drepturilor omului, așa cum a spus și părintele Roman, nu a învățământului, pentru că nu este vorba de o chestie de învățământ, ci pur de biologia vârstelor. Dar, în sfârșit, noi, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale am respins acest lucru pentru că este o redundanță de sărbătoriri de acest fel.

Dar, aș vrea să rog pe domnii inițiatori să ne răspundă la următoarea întrebare: când socotesc domniile lor că este ... cu ce este delimitată adolescența? Pentru că două fapte vreau să vă aduc la cunoștință. Mai întâi că perioada de schimbare care se întâmplă de la copilărie, la stadiul de adult, se numește pubertate. Acea pubertate se întinde pe o perioadă de timp foarte variabilă. În ultimii 30-40 de ani, din cauza fenomenelor de accelerație și în biologie, pe lângă alte fenomene de accelerație, în fizică sau în alte lucruri, fenomenele de accelerație au adus începutul pubertății foarte jos. Și de unde noi știam, atunci când am făcut, cu mulți ani in urmă, Facultatea de Medicină și am avut profesori pentru enodocrinologie pe marele Parhon, știam că începe la o anumită vârstă, pubertatea la fete ceva mai devreme: 12-13 ani, la băieți, puțin mai târziu.

Ei bine, nu vă scapă nimănui, cei care mai ales aveți acasă fetițe, că pubertatea, din cauza fenomenului de accelerație a venit foarte jos și pentru eșantionul nostru de populație începe la 8-9, maximum 10 ani.

Iată, dar când începe pentru domniile lor adolescența, pentru că dacă ea se termină în mod artificial la 18 ani, când ajunge la stadiul de adult, noi nu suntem de acord, pentru că 18 ani este numai o vârstă politică de majorat, nu vârstă biologică, care este la 21 de ani, când se termină ultimile conexiuni la sistemul nervos central.

Iată dar, că aceasta nu o mai putem schimba, 18 ani. Când începe? Pentru că perioada de pubertate, schimbarea de la copilărie la adult, dat fiindcă începe atât de devreme, se împarte în trei perioade. Vă rog să mă scuzați, că nu vreau să fiu aici foarte prețios. Dar, începe cu pubescența, în momentul în care apar anumite semne, nu se știe când se începe 8,9,10,11 ani, mai târziu la băieți, nu se știe când se termină, urmează adolescența și în sfârșit iuvescența. Iată, dar, pentru trei perioade, când doresc domniile lor să pună aceste limite, pentru ca să știe copiii care serbează; serbează și pubescenții, serbează și iuvescenții sau numai adolescenții? Îi rugăm să delimiteze mai întâi de toate această categorie biologică și după aceea vom vota și noi.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule deputat.

Eu sper că domniile lor au depășit vârsta adolescenței, nu? Dar, până atunci, un adolescent de elită al Camerei Deputaților, domnul deputat Vintilescu. Deși sunt dezbateri generale, îi acordăm cuvântul, pentru că este medic și poate să ne spună niște chestiuni legate tocmai de această vârstă biologică.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Teodor Vintilescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimate doamne și domnilor deputați,

A face o lege înseamnă seriozitate pentru un stat. A inventa niște argumente pentru a statua sub formă de lege, mi se pare copilărie. S-ar putea să aibe legătură cu această zi a adolescentului.

Domnul doctor Pascu v-a dat dumneavoastră exact principiile acestei adolescențe, care sigur este bucuria, bucuria celor care vin, dar domnilor, noi suntem atât de maturi încât trebuie să vedem ce facem în țara aceasta românească. Băgăm încă o lege a adolescenților. S-ar putea să zâmbească mulți. Dumneavoastră știți că avem și sărbătoarea din mai, prima duminică este Ziua Mamei, e universală, este cunoscută, este respectată. Deci, ce facem, înșirăm o serie întreagă? Păi, eu cred că nu este seriozitate. Din această cauză, eu cred că nu-și are loc în calendarul nostru această zi a adolescenților. Vă aduceți aminte, eu am pledat o dată pentru ziua de 24 ianuarie și am trecut peste ea, așa ca și când nu ar fi fost ziua de stabilire a statului român. Vă invit, cu multă seriozitate și cu maturitate, ca dumneavoastră s

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro