Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 29-04-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1996

Aprobarea programului de lucru

Ședința a început la ora 16,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de doamna Viorica Afrăsinei și de domnul Kónya-Hamar Alexandru, secretari.

 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Începem lucrările Camerei Deputaților din ziua de 29 aprilie 1996 și vă rog să-mi permiteți să vă pun în temă în legătură cu participarea la lucrări. Din 340 de deputați, câți numără Camera în prezent, și-au înregistrat prezența 259. Sunt absenți 81. Din aceștia, 10 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul de lucru este de 171 de deputați.

În legătură cu ordinea de zi, s-a luat o decizie joia trecută și a mai rămas să mai discutăm unele aspecte legate de programul de lucru pe această săptămână.

Ziua de miercuri, 1 Mai, este zi nelucrătoare. În aceste împrejurări, ne-am gândit la o formulă care să facă în așa fel încât să nu genereze perturbații în legătură cu activitatea în cursul zilei de joi și atunci, vă propunem următoarea formulă: în cursul zilei de joi și vineri activitatea s-o desfășurăm în circumscripții electorale, iar în ceea ce privește programul zilei de joia aceasta, deci 2 mai, cuantumul de timp care este îndeobște consacrat activității în plenul Camerei Deputaților să-l reportăm săptămâna viitoare, în așa fel încât programul de marțea viitoare și de miercurea viitoare să ne permită să recuperăm acest timp. În acest fel s-a gândit Biroul permanent să vă propună configurarea programului pe această săptămână, cu această mențiune pe care o subliniez încă o dată: săptămâna viitoare să recuperăm timpul afectat, aferent zilei de joi, 2 mai.

Dacă în legătură cu această propunere sunt anumite comentarii sau puncte de vedere ale dumneavoastră? Nu.

Atunci, vă supun programul de lucru care în această zi se va desfășura după programul obișnuit, oarecum aproape clasic. În ceea ce privește ziua de mâine, marți, 30 aprilie, ea să se desfășoare de asemenea după un program obișnuit, între orele 8,30 și 16,30, după care, evident, miercuri este zi liberă. În legătură cu ziua de joi am spus câteva considerente și urmează ca Biroul permanent, în elaborarea programului pentru săptămâna viitoare să facă propuneri în consecință pentru durata activităților noastre în cursul zilei de marțea viitoare și de miercurea viitoare. Da?

Supun votului dumneavoastră acest program de lucru pentru săptămâna în curs.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Două abțineri .

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat acest program. Ordinea de zi a fost soluționată data trecută și vă propun să mai consumăm câteva minute pentru a rezolva unele aspecte referitoare la activitatea noastră curentă.

 
Informare cu privire la depunerea Secretarului General al Camerei Deputaților a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996

În primul rând, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că se găsește depus la secretarul general al Camerei Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996.

Dacă considerați că această lege conține reglementări care nu sunt în consens cu prevederile Constituției, în conformitate cu prevederile Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, puteți face operațiunea de sesizare a Curții.

Informare cu privire la înregistrarea la Biroul permanent al Camerei Deputaților propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.32 din 18 august 1995, referitoare la timbrul judiciar, inițiată de domnul deputat Florin Negoiță

Doresc, de asemenea, să vă aduc la cunoștință faptul că s-a primit la Biroul permanent al Camerei Deputaților propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.32 din 18 august 1995, referitoare la timbrul judiciar, inițiată de domnul deputat Florin Negoiță.

Această propunere legislativă a fost trimisă pentru analiză în fond la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, iar pentru avizare, la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Instituirea comisiei de mediere la proiectul de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale și pensiilor cineaștilor în sistemul asigurări sociale de stat

Stimați colegi, este necesar să instituim o comisie de mediere, care să examineze textul variantei Camerei și a Senatului la proiectul de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale și pensiilor cineaștilor în sistemul asigurări sociale de stat.

Se propun, din partea Camerei Deputaților, următoarele 7 candidaturi pentru această comisie de mediere:

- domnul Petre Sălcudeanu, Grupul parlamentar al PDSR;

- domnul Vasile Stan, din același grup parlamentar;

- domnul Grigore Marcu, de asemenea din același grup;

- doamna deputat Paula Ivănescu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat;

- domnul deputat Daniel Mircea Diaconescu, Grupul parlamentar al PNT-CD + PER;

- domnul deputat Corneliu Bălan, Grupul parlamentar al PUNR;

- domnul deputat Kerekes Károly, Grupul parlamentar al UDMR.

Dacă în legătură cu componența nominală a Comisiei de mediere din partea Camerei sunt observații? Nu sunt? Atunci, vă supun votului candidaturile pe care le-am citit.

Cine este, vă rog, pentru aprobarea lor? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată componența comisiei. O să-i rog pe colegii pe care i-am desemnat să ia legătură cu Secretariatul general, să intre în posesia materialului și când se va întruni comisia să poată să participe la desfășurarea lucrărilor ei.

Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996.

Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996.

Acest raport a fost difuzat tuturor colegilor. Este un raport relativ scurt, conține trei puncte.

Dacă în legătură cu acest raport dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Atunci, vă rog să fiți de acord să examinăm primul punct din raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul în curs.

Primul punct se referă la art.2, lit.c). Comisia de mediere a optat pentru varianta Camerei Deputaților.

Sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei? Nu.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

A fost aprobat primul punct din raportul comisiei, cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

La pct.2, care se referă la art.5, alin. 4, comisia de mediere ne-a propus un text elaborat de ea.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text?

Domnul deputat Emil Roman. Vă rog.

 

Domnul Emil Roman:

Domnule președinte, o mică lămurire doar. Text comun în unanimitate, și ne dă pe urmă 9 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Nu înțeleg cum vine asta.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, cred că este un automatism și este de luat în seamă ceea ce este în paranteză, și anume: 9 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Cel puțin așa am dedus eu de la unii dintre colegii care au fost.

Domnule Costin?

 
 

Domnul Anatolie Costin (din sală):

Este o eroare ...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci este o eroare, ca să spunem așa, în imprimarea materialului. Valabil este însă votul așa cum este menționat în cele trei ipostaze în care a fost exprimat în comisia de mediere.

Nu sunt alte observații?

Vă supun aprobării textul de la pct.2, în redactarea propusă de comisia de mediere.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și pct.2 din raportul Comisiei de mediere.

Pct.3 se referă la art.7, mai exact alin.3 din cuprinsul lui.

Comisia de mediere a optat pentru textul Camerei Deputaților. Este doar o mică chestiune de nuanță redacțională.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct? Nu sunt?

Vă supun votului propunerea Comisiei de mediere.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și acest punct.

Vă supun votului raportul Comisiei de mediere în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat raportul Comisiei de mediere.

 
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind repunerea în drepturi a locuitorilor Munților Apuseni

Trecem la următorul punct. Luăm în discuție raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind repunerea în drepturi a locuitorilor Munților Apuseni.

Și acest raport a fost difuzat și trecem la examinarea lui.

În legătură cu pct.1 din raport, comisia ne propune un text comun.

Dacă în legătură cu acest text sunt observații? Dacă dorește cineva să intervină, să ia cuvântul? Nu sunt doritori?

Vă supun votului, textul de la pct.1 din raportul Comisiei de mediere.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată propunerea Comisiei de mediere de la pct.1.

 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner (din sală):

O abținere !

 
 

Domnul Marțian Dan:

O abinere. Îmi cer scuze. Vă rog să fiți mai insistenți în a vă exprima opțiunile.

Trecem la pct.2.

Comisia a îmbrățișat varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere a comiei? Nu sunt.

V-o supun adoptării.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat și textul de la pct.2 din raportul Comisiei de mediere.

Pct.3 se referă la art.4 și comisia de mediere a optat pentru varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct din raportul Comisiei de mediere? Nu sunt?

Vă supun votului atunci, propunerile de la pct.3.

Cine este pentru adoptarea textului respectiv? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Pct.3 a fost adoptat cu unanimitatea sufragiilor exprimate în Cameră.

Pct.4 se referă la art.5.

Și în privința acestui articol comisia de mediere a optat pentru varianta Senatului.

Dacă dorește cineva să intervină în legătură cu acest punct din raportul Comisiei de mediere? Nu sunt doritori.

Vă supun votului textul de la pct.4, cu propunerea de a se adoptat, evident, varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat și pct.4 din raportul Comisiei de mediere.

Pct.5 se referă la art.6, alin. 1 și 2.

Comisia de mediere a îmbrățișat soluția din textul Senatului.

Dacă sunt observații?

Vă supun votului atunci propunerea pe care o conține raportul Comisiei de mediere la pct.5.

Cine este, vă rog, pentru aprobarea ei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere .

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat și pct.5 din raportul Comisiei de mediere.

Pct.6 se referă la art.7, alin.1.

Comisia a propus un text pe care l-a redactat ea.

Dacă în legătură cu această propunere a comisiei sunt observații? Nu sunt?

Vă supun votului textul propus de către comisie.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și textul propus de către comisie pentru art.7, alin.1.

Pct.7 din raportul comisiei se referă la art.8.

Comisia a aderat la varianta pe care a elaborat-o Senatul.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct? Nu sunt?

Vă supun votului propunerea comisiei, și anume validarea textului Senatului.

Cine este, vă rog, pentru?

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

A fost aprobat cu unanimitate de voturi și acest punct din raportul Comisiei de mediere.

La pct.8 avem diferențele între art.10 - variantă Cameră și variantă Senat. Comisia de mediere și-a exprimat preferința pentru varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct? Nu sunt.

Vi-l supun aprobării.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat și pct.8.

Pct.9. (Rumoare)

Vă rog, pe colegii care sunt supuși torturii Televiziunii Române, să se lase torturați.

Pct.9 se referă la art.11. Este un text care figurează numai în varianta Senatului și dumneavoastră îl aveți. Va trebui să facem, însă, în partea finală acordul; nu "... și ia măsurile legale necesare", ci va trebui să punem la plural: "... și iau...", pentru că se referă la prefecți; subiectul este "prefecții", nu "prefectul".

Voci din sală:

Dar ROMSILVA .....

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, ROMSILVA, evident că "Regia Autonomă" vrea să spună acolo. Lipsește un "și".

Supun votului dumneavoastră această propunere de la pct.9.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat și pct.9 din raportul Comisiei de mediere. (Rumoare)

Stimați colegi, eu înțeleg că ne putem distra, dar când distracția devine perpetuă, se întâmplă ceva ...

Pct.10.

Este un text care figurează numai în varianta Senatului.

Comisia și-a dat acordul cu unanimitatea voturilor pentru acest text.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct din raportul Comisiei de mediere? Nu sunt?

Vi-l supun aprobării.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și textul de la pct.10 din raportul Comisiei de mediere.

Vă supun votului raportul în ansamblul lui.

Cine este pentru adoptarea raportului Comisiei de mediere? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 6 abțineri .

Cu majoritate de voturi a fost aprobat raportul Comisiei de mediere.

 
Amânarea reexaminării Legii pentru interpretarea art.21, alin.1 și alin.2 din Legea nr.53/1991

Trecem la următorul punct: reexaminarea Legii pentru interpretarea art.21, alin.1 și alin.2 din Legea nr.53/1991.

Îl invit pe domnul deputat Aurel Știrbu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități să ne prezinte punctul de vedere la care a ajuns comisia în urma examinării deciziei luate de Curtea Constituțională referitoare la acest proiect de lege.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a înțelege conținutul Deciziei Curții Constituționale și al raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități, vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte introductive, ca să fiți în cunoștință de cauză în complexitatea totală a acestei decizii.

Cunoașteți cu toții că prin Legea nr.53/1991, la art.21 alin.1 și alin.2 se precizează dreptul parlamentarilor la o diurnă de ședință. Înainte i s-a spus indemnizație de ședință, apoi diurnă de ședință, pe lângă diurna de deplasare. Nu s-a perceput impozit la această diurnă o perioadă, mi se pare, de un an și jumătate.

Apoi, Curtea de Conturi, care înainte a dat aviz favorabil sub acest aspect, a executat un control și a ajuns la concluzia că, întrucât în art.21, alin.1 și alin.2 nu se precizează dacă această diurnă este scutită sau nu de impozit, a zis că, nefiind prevăzut în mod expres scutire de impozit, este supusă impozitării. Și a făcut un material pe care l-a prezentat conducerii Camerei și bineânțeles și Senatului, prin care a stabilit ca să se perceapă impozit și pe această diurnă de ședință. Drept urmare, au fost luate măsuri și s-a perceput impozit de la data respectivă, pare-mi-se, aproape de la data respectivă.

Apoi, sigur, s-a gândit totuși și s-a făcut o Lege de interpretare a art.21, în sensul de a se da o anumită interpretare că această diurnă de ședință nu ar fi supusă impozitării.

Această lege de interpretare, votată și de Cameră și de Senat, a fost contestată la Curtea Constituțională de Curtea Supremă de Justiție, pe motiv că ea ar fi neconstituțională. Avize favorabile în acest sens au dat și Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Guvernul.

Curtea Constituțională a luat în dezbatere sesizarea Curții Supreme de Justiție și a ajuns la concluzia că această lege de interpretare încalcă prevederi esențiale din Constituție, motivând, în esență - nu vreau să dezvolt, pentru că aveți în raport - că această diurnă se deosebește de diurna de deplasare. Ea este acordată pentru activitate concretă, adică pentru participarea parlamentarilor la ședință în plen și în comisii. Și, ca atare, ar avea același regim juridic ca și indemnizația de bază.

În plus, se fac anumite trimiteri la prevederile Constituției, în sensul că orice venituri regulate sunt supuse impozitării și, prin urmare, și sub aspectul echității față de alte instituții care au asemenea indemnizații sau diurne, indiferent cum sunt denumite, ele sunt supuse impozitării. Fapt pentru care Curtea Constituțională a considerat că această lege de interpretare este neconstituțională.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a analizat cu mult timp în urmă această Decizie a Curții Constituționale și cu unanimitate de voturi a ajuns la concluzia că Decizia Curții Constituționale este întemeiată și noi suntem obligați să ne supunem acestor reguli generale constituționale și să plătim impozit pentru această diurnă de ședință. Repet, a fost votat acest punct de vedere al comisiei, cu unanimitate de voturi, de către membrii prezenți la ședința respectivă.

Prin urmare, comisia recomandă Camerei Deputaților să fie de acord cu Decizia Curții Constituționale, în sensul ca și noi să plătim impozit pe această diurnă de ședință. Cum însă art.145 din Constituție nu reglementează modul de aprobare a unei decizii a Curții Constituționale, ci, dimpotrivă, articolul pe care l-am citat reglementază modul de respingere a excepției de neconstituționbalitate. Și dacă se obține un vot cu două treimi din numărul parlamentarilor - Cameră și Senat -, excepția declarată de Curte, adică neconstituționalitatea, se respinge și legea rămâne așa cum este în întregul său.

Prin urmare, noi recomandăm - Comisia juridică, de disciplină și imunități - să nu votăm această lege și să fim de acord cu excepția de neconstituționalitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această problemă? Nu sunt doritori?

În examinarea acestei chestiuni, trebuie să pornim de la prevederile art.118 din Regulamentul nostru. Deja o parte din elementele legate de procedura de examinare a deciziilor Curții Constituționale a fost evocată de către domnul Știrbu.

La alin.1 se spune faptul că Camera dezbate, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități obiecția de neconstituționalitate.

La alin.2 se spune, în legătură cu raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, și felul în care trebuie el să reflecte problema supusă examinării, după care, evident, pot urma dezbateri.

La alin.3 avem următor precizare: "În urma dezbaterii, legea declarată în întregime neconstituțională sau ansamblul prevederilor declarate neconstituționale se supun unui singur vot".

Noi ne găsim în prezența unei legi care are un articol unic cu două alineate, care în întregul ei a fost socotită neconstituțională. Și Comisia juridică, de disciplină și imunități a considerat întemeiate obiecțiile de neconstituționalitate formulate în Decizia Curții Constituționale.

Cum însă art.145 din Constituție prevede posibilitatea înfrângerii unei decizii, la alin.1, cu o majoritate de cel puțin două treimi, eu am să vă supun votului această lege, așa cum a fost ea aprobată, vom vedea care este rezultatul și, în funcție de asta, vom vedea dacă obiecția de neconstituționalitate a Curții Constituționale a fost adoptată sau dacă a căzut.

Cred că este clar deci în ce constă obiectul votului, anume legea, așa cum am adoptat-o noi, cu un articol unic, structurat în două alineate, pe care Curtea Constituțională a socotit-o că este contrară unor prevederi ale Constituției, punct de vedere însușit în unanimitate și de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Vă supun votului legea așa cum a fost ea adoptată.

Cine este, vă rog, pentru? 12 voturi pentru.

Neîntrunind deci două treimi, ci doar 12 voturi pentru, este clar că a fost adoptată de către Cameră obiecția de neconstituționalitate pe care o conține Decizia Curții Constituționale.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și urmează să luăm în discuție propunerea legislativă a domnului deputat Petru Tănasie, care figurează la următorul punct. Nu știu dacă dânsul este.

Voci din sală:

Este bolnav.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu este. Este bolnav.

Noi am avut în legătură cu această chestiune un acord pe care l-am adoptat, și anume să dezbatem această propunere legislativă în momentul în care autorul ei va fi prezent.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit

Trecem, în consecință, la punctul 6 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit. O să rog prima dată să vă pregătiți documentele pentru că este destul de complicat pentru că avem, pe de o parte, primul raport al comisiei, apoi un raport suplimentar, avem varianta textului Senatului și, evident, avem textul ordonanței ca atare. Va trebui oarecum, simultan, să luăm în considerare toate aceste documente, pentru că modificări sunt multe și să fim în măsură să lucrăm cât se poate de coerent.

Trecem la examinarea ordonanțelor, și ele se dezbat în regim de urgență, evident că nu avem dezbateri generale, vă rog să vă pregătiți și cu textul ordonanței.

În legătură cu titlul ordonanței, spre deosebire de varianta Senatului, comisia noastră propune o modificare a titlului. Aveți în primul punct din raportul comisiei această propunere.

Dacă sunt observații în legătură cu ea? Nu sunt. Vă supun votului atunci propunerea comisiei privind titlul legii. Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.

Cine este pentru adoptarea titlului din această redactare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt nici abțineri.

A fost aprobat titlul ordonanței.

În legătură cu articolul I - partea inițială de enunț pentru că în cuprinsul acestui articol I vor fi mai multe puncte care vor fi marcate cu cifre arabe.

În legătură cu această parte inițială, la art. I avem de asemenea propuneri de modificare pe care le-a operat comisia și se găsesc la punctul 2 din raportul inițial.

Dacă sunt observații în legătură cu acest punct. Nu sunt. Vi-l supun aprobării în redactarea propusă de comisia care a analizat în fond.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest punct.

Trecem la punctul 1, art.1 alin.1 lit.d), care va avea următorul cuprins. Înainte de a ne pronunța în legătură cu lit.d), observați că în raportul comisiei pentru litera a) se menține textul din Ordonanța Guvernului. Vă rog să vă uitați peste el. De asemenea, același lucru pentru litera. b) și pentru litera. c).

Dacă sunt observații în legătură cu aceste 3 litere? Nu. Vă supun votului atunci textul acestor 3 litere: a), b) și c).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat textul.

În legătură cu art.1 alineatul 1 litera. d), Senatul a propus un text pentru această literă și vă rog să vă uitați în varianta Senatului. Comisia nu a avut obiecții în legătură cu el. Vă supun aprobării, dacă dumneavoastră nu aveți observații.

Cine este pentru aprobarea textului de la litera d) în varianta Senatului? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt bvoturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. A fost aprobată și această propunere.

În legătură cu alineatul 2 de la art. 1, vă rog să vă uitați de data asta în textul ordonanței, nici Senatul și nici Camera Deputaților nu a avut observații.

Vă supun votului aprobarea textului alineatului 2 în redactarea din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Mi se pare că aici este o eroare.

 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Ne cerem scuze, domnule președinte.

Stimați colegi,

Săptămâna trecută s-a revenit, urmare solicitării Ministerului Finanțelor, pe marginea câtorva puncte din amendamentele care au fost considerate a fi discutate de către Comisia de buget, finanțe și bănci pe marginea textului Senatului...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, da, aveți dreptate.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

... și s-a făcut un raport suplimentar, pentru a fi cât mai clar, pe marginea acestor amendamente și trimiterea exactă la articole și alineate. Vă rog să vedeți anexa cu privire la raportul suplimentar cu care comisia noastră a venit pentru dezbaterea la acest punct.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, aveți dreptate, domnule președinte, și vă rog să vă uitați și peste varianta Senatului, "art.1, alin. 2 va avea următorul cuprins", se spune . Și la această chestiune, pentru că alineatul acesta are mai multe litere sunt unele propuneri în raportul inițial și în raportul suplimentar, încât va trebui să le examinăm toate aceste propuneri. Dacă doriți să interveniți?

 
 

Domnul Gheorghe Raicu (Ministerul Finanțelor):

Stimate domnule președinte,

Stimați domni deputați,

Ce v-aș ruga eu. În momentul când analizați această propunere a Guvernului, de îmbunătățire a textului, să se menționeze undeva că de la litera. d), care a fost propusă în legătură cu cooperativele care funcționează ca unități protejate să se refacă, să se litereze, ca să zic așa, litera. d) devenind e) și e) devenind f), pentru ca textul să fie destul de clar, adică să fie aplicabil. Este vorba numai de schimbarea în continuare a literelor în ordinea alfabetică. Asta nu s-a menționat aici.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Când ajungem acolo la litera. d) vom examina lucrurile.

Vă rog să vă uitați, punctul 2, marcat cu cifră arabă, în varianta de la Senat, sună : "Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins..." Și urmează, mă rog, acest text.

În legătură cu textul de la lit. a), b) și c) n-au fost observații, rămâne varianta de la Senat și am să vă rog să vă pronunțați asupra acestor 3 litere, dacă dumneavoastră nu doriți să interveniți pe marginea acestor texte. Nu.

Cine este pentru aprobarea textelor de la literele a), b) și c) art. 1 alin. 2? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat textul de la cele 3 litere pe care le-am menționat.

Vă rog acum să vă uitați la litera d). Aici intervine propunerea din raportul suplimentar al comisiei. Deci, noi avem așa:"Cooperativele care funcționează ca unități protejate special organizate, potrivit legii..."

Ce se întâmplă, domnule Brânzei, cu asociațiile de binefacere? Ele rămân și le vom marca atunci cu o literă distinctă? Da?

Domnul Vida îmi spune că se elimină, vă rog lămuriți, domnule Brânzei.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Conform notei care a fost primită de către comisie de la Ministerul Finanțelor, așa s-ar părea că "asociațiile de binefacere", cum era trecut în text, se înlocuiește, la solicitarea Ministerului de Finanțe, cu "aceste cooperative care...." și textul curge, care este menționat la pagina 2 din raportul suplimentar pe care comisia noastră l-a depus. Dar, se pare că a fost o scăpare din partea Ministerului de Finanțe și dânșii ne roagă acum să acceptăm să rămână și aceste asociații de binefacere în textul legii.

În aceste condiții, sigur că ar trebui să dăm o numerotare suplimentară pentru această completare, să vină, eu știu, litera...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Lăsăm "asociații de binefacere" la lit. d), după care introducem lit. e), textul cu privire la "cooperative", și după aceea...

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Urmând ca să modificăm după aceea, în loc de lit.e) să fie litera. f).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Inițiatorul este de acord cu această soluție, da? Bun.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Sau lăsăm la litera d) atunci textul să fie: "Asociațiile de binefacere și cooperativele care funcționează ..." Să menținem numărătoarea prin litere așa cum a fost în textul inițial. Sunt două variante, vă rog să decideți.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Eu cred că este bine să mergem pe litere distincte, totuși sunt niște instituții, niște organisme care au specificul lor, oricum textul va fi obiect de mediere. Și atunci, vă propun așa, dacă sunteți de acord, d) să rămână: "Asociații de binefacere"; e) să devină textul referitor la "cooperativele care funcționează ca unități protejate special organizate potrivit legii", și textul de la litera e) să devină f). În acest fel se rezolvăm lucrurile.

Înțeleg că și comisia și inițiatorul sunt de acord. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Vă supun votului deci această soluție pentru textele de la lit. d), e) și f).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

A fost aprobat și textul de la aceste litere.

Vă supun acum punctul 2 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nusunt nici abțineri.

A fost aprobat și textul de la punctul 2.

Trecem la punctul 3. Se referă la "art.2 alin. 2 care va avea următorul cuprins" și sunt conținute formulele pe care le-a adoptat Senatul, cu unele intervenții ale comisiei noastre la art.2, ultimul alineat.

În ceea ce privește art. 2 alin.1, vă rog sa vă uitați la raportul inițial la poziția nouă, acolo este, dar trebuie să fim atenți acolo, unde rămâne ca în ordonanță. La punctul 8 vă rog să vă uitați, acolo este art. 1 alin.3, se menține textul din ordonanță. Vă rog să vă uitați și dumneavoastră peste acest text de la art.1 alin.3.

Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și acest text.

Înainte am comis o eroare, acum vă cer punctul de vedere, votul final asupra punctului 2 .

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat art.1 în ansamblu.

Trecem acum la art. 2. În privința lui comisia s-a pronunțat pentru menținerea alineatului 1 în formula pe care o avem în ordonanță. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și acest alin. 1 de la art. 2.

În ceea ce privește alin.2 art. 2, el este reformulat de către comisie.

Aveți la punctul 10 din raportul inițial textul respectiv.

Dacă sunt observații în legațură cu el. Nu sunt.

Vi-l supun atunci așa cum figurează la punctul 10 din raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu majoritatea de voturi a fost aprobat alin.2 cu modificarea redacțională propusă de către comisie.

Alin. 3. Comisia a optat pentru menținerea textului din ordonanță.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă supun votului această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abtineri.

A fost adoptat și textul alin. 3.

Textul art.2 alin.4. Comisia propune, de asemenea, menținerea textului din ordonanță.

Sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat și textul alin. 4.

Textul art. 2 alin.5. Comisia propune menținerea textului din ordonanță.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului aceasta propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și textul acestui alineat.

Trecem la următorul punct din raportul comisiei. Mai este, da, imediat, domnule Ana, asta este însă la punctul 4. Acum suntem la el, aveți perfectă dreptate.

Eu vă rog să vă uitați la art. 2 alin. 5, partea a doua nu poate fi alineat distinct, ci să devină teza a doua și să operăm această chestiune de natură de acuratețe redacțională: "În sensul prezentei ordonanțe, prin agricultură se înțelege activitatea desfășurată etc. etc." nu va fi un alineat în cadrul alin.5, ci va fi teza a doua din cuprinsul acestui alineat, da? Bun.

Următorul text se referă la ... Ce se întâmplă cu art. 3? Domnule Brânzei, în ceea ce privește art. 3, se elimină, aveți punctul 15 din raport.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte, înainte de a ajunge la punctul 15, noi ne cerem scuze pentru că acum nu vrem să dăm vina nici pe Senat, la modalitatea cum au lucrat la vremea respectivă această ordonanță. La acest art. 1 punctul.4 alin.2, așa cum este menționat pe prima coloană de la punctul. 14, v-am ruga ca în textul pe care noi l-am acceptat, varianta Senatului, în fond, să nu mai vină cu o nouă frază, "face excepție de la alineatul precedent, pentru că avem deja un alineat pe care am zis că nu-l facem de fapt alineat, ci în continuarea textului, și atunci, la acest text, se spune în felul următor: "În sensul prezentei ordonanțe, prin agricultură se înțelege activitatea desfășurată în domeniul culturii vegetale, creșterii animalelor pentru prăsilă, producție, reproducție, selecție și în piscicultură, din care se obțin materii prime, cu sau fără prelucrarea ulterioară a acestora, pe capacități proprii, cu excepția culturii florilor, plantelor ornamentale și a tutunului." Deci, sa eliminăm din text, acolo, "face excepție de la alineatul precedent"...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și să intervenim în partea finală, da?

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Să intervenim în partea finală, deci punem virgulă după "capacități proprii" și scriem "cu excepția culturii florilor, plantelor ornamentale și a tutunului". Sper că și reprezentanții MF-ului să fie de acord.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, asta este o soluție, dacă nu va trebui să facem din acest text un alineat nou, distinct. Și atunci, poate că mai bună este soluția pe care o sugerează domnul președinte Gheorghe Brânzei să adăugăm "cu excepția culturii florilor, plantelor ornamentale și a tutunului". Că altfel, va trebui să facem din el un alineat distinct. Și cred că asta este soluția mai bună pe care a propus-o dânsul.

Dacă sunt alte observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră această amendare la art. 2 ultimul alineat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere și, în acest sens, am epuizat materia de la punctul 4.

Vă supun votului în ansamblu acest punct.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

A fost aprobată această formulare.

Trecem la pct. 15 din raport unde se propune ca art. 3 din ordonanță să fie eliminat.

Dacă sunt observații în legatură cu această propunere. Nu sunt. O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Punctul 16 din raportul comisiei. Se propune ca fostul art. 4 să devina art. 3 cu textul din ordonanță.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată cu unanimitate de voturi și această propunere.

Punctul 17 din raport, punctul I, punctul 7: "Capitolul II se modifică și va avea următorul cuprins: Determinarea profitului impozabil".

Dacă sunt observații în legățură cu titlul Capitolului II? Nu sunt.

Vi-l supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere.

În ceea ce privește alin. 1 al acestui articol va fi art. 4, aveți propunerea de formulare a lui cuprinsă în raportul comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul de la alin. 1.

În ceea ce privește textul aceluiași art. 4, dar alineatele 2, 3, 4, 5, comisia a optat pentru a menține soluțiile pe care le-a aprobat Senatul. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această propunere a comisiei. Nu sunt doritori.

Vă supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere.

O dată cu aceasta vă supun votului punctul 4 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobat.

Vă rog să vă uitati la punctul. 19 privește Capitolul II: "Se menține textul Senatului", se scrie în raport, probabil că se are în vedere titlul sau nu. La art. 5, comisia a aderat la ideea menținerii variantei de la Senat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului aceasta propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Punctul 20 din raportul comisiei se referă la art. 6. Comisia a îmbrățișat varianta adoptată de către Senat. Dacă sunt observații? Nu sunt. Vă supun votului această propunere.

Cine este pentru adoptarea ei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și pct. 20.

Punctul 21 se referă la art. 7 și, în privința lui, comisia a optat pentru textul adoptat de către Senat, la literele a),b) și c).

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

La b) este o completare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, este un cuvânt. Aveți dreptate.

Deci, în legătură cu textul de la pct. 21, lit. a), vă supun votului propunerea comisiei de a rămâne varianta Senatului.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

La lit. b), se introduce acolo, după "venituri" - "în valută".

Acest segment de text este nou introdus de către comisie, în raport cu varianta Senatului.

Supun votului dumneavoastră, în această redactare, textul de la lit. b).

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul de la litera b).

Textul de la lit. c) a aceluiași articol; se propune a fi însușită varianta Senatului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul de la lit. c).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și această propunere.

Vă supun votului art. 7, în ansamblu, așa cum rezultă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate art. 7.

Trecem la examinarea art. 8. Comisia propune menținerea textului Senatului - pct. 24 din raport. Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru adoptarea ei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt .

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și textul art. 8.

Articolul I, pct. 8, Cap. III - "Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mici" - se elimină. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt... O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobată propunerea comisiei.

Articolul I, pct. 9, Cap. IV devine Cap. III și va avea următorul titlu: "Determinarea veniturilor persoanelor nerezidente". Este formula adoptată de către Senat, cu care a fost de acord și comisia. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost adoptată în unanimitate de v oturi.

Punctul 10, art. 12 alin. 1 devine art. 9 și avem aici, de asemenea, raportul suplimentar, așa că am să vă rog să vă uitați la pag. 2 pct. 27, acolo aveți această propunere cu privire la art. 9 alin. 1. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră pct. 27 din raportul suplimentar.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată cu unanimitate această modificare.

Următorul punct din raportul suplimentar - 28, art. 12 alin. 2 devine art. 10 și va avea următorul cuprins... deci, înțeleg că alin. 2 de la art 12 din ordonanță devine articol de sine stătător, 10, da? Aceasta este propunerea. Dacă sunt observații? Sunt o seamă de litere - a), b), c) și d) și, după aceea. mă rog, la e) avem modificări prin raportul suplimentar, iar literele f) și g) rămân în varianta Senatului. Supun votului dumneavoastră prima dată partea inițială a art. 10 și textul literelor a), b), c), d).

Cine este pentru adoptare, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Au fost aprobate aceste texte cu unanimitate.

Vă rog acum să vă uitați în raportul suplimentar, la lit. e).

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Deci, Camera Deputaților revine la textul ordonanței.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Imediat. Da, este la lit. e), text care-l aveți, se propune textul din ordonanță, astfel: "... obținut din înstrăinarea unui drept de proprietate", da? Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost adoptată în unanimitate și această propunere a comisiei.

Textele de la lit. f) și g) se propun a fi însușite în varianta Senatului. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră și textul de la aceste litere.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră textul art. 10 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt.

A fost adoptat cu unanimitate de voturi și art. 10.

Punctul 12, art. 12, alin. 3 devine art. 11 și v a avea cuprinsul care este enunțat în varianta Senatului. Comisia este de acord cu această propunere. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul acestui articol.

Din cuprinsul art. 12, alin. 4 se propune să devină art. 12 alin. 1. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost aprobată și această propunere a comisiei.

Alineatul 5 de la art. 12 devine art. 12 alin. 2, textul de la Senat. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Punctul 32 din raportul inițial, art. 12, alin. 6 și 7 se modifică și devin alin. 3 al art. 12, cu acea redactare pe care o avem. Deci, vă rog să vă uitați încă o dată la pct. 32 din raportul inițial al comisiei. Nu sunt observații? Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

Articolul 12 alin. 8 devine art. 12 alin. 4. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere. Textul este cel din varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost adoptată cu unanimitate de voturi și această propunere.

Supun votului dumneavoastră, în ansamblu, art. 12.

Cine este pentru, vă rog, așa cum rezultă el? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul acestui articol.

Articolul 13 alin. 1 și 2; se menține textul din ordonanță. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru această propunere? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost adoptat cu unanimitate de voturi și textul art. 13.

La articolul 14, se propune menținerea textului din ordonanță. Aveți la pct. 35 din raport acest text. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră aprobarea textului art. 14 în varianta din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul art. 14.

Punctul 36; aici Cap. V devine Cap. IV, cu titlul din ordonanță: "Plata și controlul impozitului pe profit". Sunt observații în legătură cu titlul? Nu. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi titlul Cap. V, care devine Cap. IV.

Trecem la pct. 18, care se referă la art. 15. Se modifică și aveți varianta Senatului la acest text, pct. 37. Dacă sunt observații în legătură cu redactarea art. 15, alin. 1, 2, 3? Se merge pe varianta Senatului.

Cine este pentru adoptarea acestui articol, în această redactare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul art. 15.

Trecem la art. 16. Se propune, deci, alin. 1 din ordonanța Guvernului să se elimine. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a alin. 1 de la art. 16 din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

Punctul 39 se referă la art. 16 alin. 2 din ordonanță. Devine alin. 1 al art. 16 și se reformulează. Vă rog să vă uitați la pct. 39 din raportul suplimentar. Acolo este reformulat alin. 1, la pag. 4 din raportul suplimentar. Sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră, deci, formularea art. 16 alin. 1, propusă de către comisie, prin raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat textul de la alin. 1, reformulat. Alineatul 2 a fost, mă rog, cel reformulat.

La pct. 40 din raportul inițial, se mențin textele de la alin. 3 și 4, art. 16, fiind numerotate însă ca alin. 2 și 3. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei? Nu sunt. O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

Supun votului dumneavoastră, acum, art. 16 în ansamblu, așa cum rezultă el.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul art. 16.

Trecem la art. 17, pct. 41; se propune eliminarea art. 17, cu cele două alineate pe care le are în varianta Senatului. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Din ordonanță, da. Se elimină în întregime articolul acesta, da? Supun votului dumneavoastră propunerea de la pct. 41, din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată această propunere.

Punctul următor, 19, art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins... Dar, ce facem, domnule Brânzei? Care devine acum art. 17, după ce l-am eliminat? Bun. Se stabilește la renumerotare. Deci, reținem, consemnăm în stenogramă. Sigur că noi lucrăm pe textul pe care-l avem. Evident că va trebui să facem aici o renumerotare. Suntem la poziția nr. 42 din raportul inițial al comisiei. Punctul 19, art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins, se spune "... în varianta Senatului" și avem acolo cele 5 alineate ale acestui articol. Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră, atunci, art. 18, cu cele 5 alineate, așa cum figurează în varianta Senatului, la care a aderat și comisia noastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul acestui articol, cu unanimitatea sufragiilor exprimate în Cameră.

Punctul 43 din raportul inițial, art. 19, se propune să se valideze și de către Cameră varianta Senatului, la alin. 1 și la alin. 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și art. 19, în redactarea de la Senat.

Vă rog să vă uitați la alin. 3 din ordonanță, în privința căruia nici Senatul, nici comisia noastră n-au avut observații...

Domnule Brânzei,

Ce se întâmplă cu alin. 3? Rămâne în varianta din ordonanță? Sau inițiatorul, dacă dorește... Să ne uităm noi în varianta de la Senat. Imediat. Da. La pct. 20 din varianta de la Senat, se spune așa: "Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins..." alineatul 1 și alin. 2. Inseamnă că alin. 3 a fost eliminat. Inițiatorul, dacă dorește să contribuie? Inițiatorul este de acord. Bun. Atunci, rămâne art. 19 așa cum l-am votat, cu cele două alineate, da?

Trecem la pct. 44, art. 20 alin. 1, comisia propune, mă rog, o anumită intervenție în textul acestui alineat, deosebit de varianta de la Senat. Vă rog să vă uitați și dumneavoastră. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei de la pct. 44 din raportul inițial? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Se propune ca alin. 2 și 3 să fie eliminate. Sunt observații în legătură cu această propunere de la pct. 45 din raportul inițial al comisiei? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere de eliminare a alin. 2 și 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere a comisiei.

Se propune ca alin. 4 de la art. 20 să devină alin 2 și cu text modificat, pe care-l conține raportul comisiei la pct. 46. Vă rog să vă uitați peste acest text. Supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei privind conținutul și redactarea alin. 4, care devine alin. 2, dacă-l aprobăm.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost aprobată și această propunere a comisiei.

În legătură cu alin. 5, se propune doar renumerotarea lui și să devină alin. 3, cu textul pe care-l are varianta de la Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

Tot art. 20, referirea se face de această dată la alin. 6 și se propune eliminarea acestui alineat. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere.

Am epuizat problemele legate de art. 20. El a suferit mai multe modificări, în urma însușirii amendamentelor. Vi-l supun votului, așa cum rezultă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat textul art. 20.

Punctul 49, din raportul inițial al comisiei, art. 21. Se menține textul din ordonanță. Evident, cu renumerotarea pe care o s-o operăm. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea pe care o conține raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată.

La articolul 22 se propune menținerea textului din ordonanță. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul art. 22 din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Punctul 51 se referă la art. 23 și se propune menținerea textului din ordonanță. Sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul din ordonanță, al art. 23.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere a comisiei.

La articolul 24, se menține textul din ordonanță. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Punctul 53, din raportul inițial, se referă la art. 25, cu menținerea textului din ordonanță. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră textul din ordonanță al art. 25.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul art. 25.

Articolul I, pct. 21, art. 26 se modifică, și comisia a fost de acord cu varianta aprobată de către Senat, structurarea acestui articol în 4 alineate. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră art. 26, în redactarea din varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat deci textul art. 26, în redactarea menționată.

Punctul 55, din raportul inițial al comisiei, se referă la art. 27 alin. 1 și 2 și se propune menținerea textului din ordonanță. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea.

Articolul 27, alin. 3 se elimină. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere de eliminare.

Vă supun votului art. 27, așa cum rezultă el.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate art. 27.

La articolul 28, se menține în totalitate textul din ordonanță. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră art. 28, în redactarea din ordonanță.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. 28, în redactarea din ordonanță.

La art. 29, se propune la acest articol menținerea la alin. 1 și 2, a textului din ordonanță. Am doar o singură observație de făcut, cu rugămintea să fie consemnată în stenogramă și să se țină cont când vom redacta, și anume, alin. 2 de la alin. 3 să dispară și să devină teză, în continuarea alineatului, da? Deci, textul va fi: "... Ministerul Finanțelor este obligat să se pronunțe..." etc. Este o chestiune de tehnică legislativă și nu putem admite ca în cadrul unui alineat să mai fie încă un alineat, fără să fie marcat, numerotat distinct, și atunci îl transformăm în teza a doua de la alin. 3. Cu această observație, vă supun votului textul art. 29, alin. 1, 2 și 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Aici se propune o inversare, alin. 5 să devină alin. 4 și alin. 4 să devină alin. 5, în cuprinsul aceluiași articol, pe care îl discutăm.

Și mai este o problemă, exact observația care a fost la alin. 3 mai înainte, "împotriva hotărârii Curții de Apel", devine teza a doua la alin. 4, pe care îl vom numerota alin. 5. De fapt, aici, însă, mergem pe varianta Senatului, așa că vă rog să vă uitați la pct. 60.

Vă rog să vă pronunțați asupra propunerii de la pct. 59 din raportul inițial, și anume, ca alin. 4 să devină alin. 5 și alin. 5 să devină alin. 4. Aceasta este prima propunere și, după aceea, ne pronunțăm asupra textelor.

Cine este pentru adoptarea acestei propuneri? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată.

În ceea ce privește alin. 4, să fie aprobat textul Senatului. Dar alin. 5, pe care text merge, că aici nu se face nici o specificare?

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Cel din ordonanță.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să vă uitați la pct. 60 din raport: "Art. 29 alin. 5 devine art. 29 alin. 4 și va avea următorul cuprins" Vă supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

S-a aprobat.

În aceste împrejurări, alin. 4 devine alin. 5, dar în redactarea din textul ordonanței, cu modificarea respectivă, teza a doua.

Supun votului această propunere, privind textul alin. 4, care devine alin. 5.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și această propunere.

Următorul punct este art. 29 alin. 6, care se elimină. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt, o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea.

Alin. 7 din cuprinsul aceluiași art. 29, i se propune eliminarea. Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Alin. 8, de asemenea, se elimină.

Sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei? Nu sunt, o supun votului.

Cine este pentru aprobarea ei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Art. 29 alin. 9 devine alin. 6 al aceluiași articol.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această propunere.

Și acum, vă rog să fiți de acord să ne pronunțăm asupra art. 29, așa cum rezultă el în urma operării diferitelor schimbări, prin însușirea amendamentelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Avem aici o chestiune deosebită, sunt trei alineate după alineatul pe care l-am marcat. Ele au legătură cu procedura de contestație și vor curge toate ca teze în cadrul aceluiași alineat. Rog Compartimentul tehnic legislativ să rețină, consemnăm în stenogramă și operăm în varianta finală.

Trecem la următorul capitol, VI, care devine Capitolul V, cu același titlu, se modifică doar numerotarea. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea.

Art. 30.

La alin. 1, între lit. c) și d) este un alineat nou. Eu nu știu ce a făcut cel care a lucrat la această ordonanță și, mai ales, ce au făcut cei care au publicat-o.

Domnule Brânzei și onorată comisie, dați-ne o soluție! Este lit. c), după aceea vine un alineat nou, după aceea vine lit. d)...

La alin. 1, pct. 66, avem la lit. a) - d) se menține textul ordonanței, foarte bine, numai că între lit. c) și d) este un alineat nou, care nu are ce căuta, contrazicem tehnica legislativă.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să facem și aici o teză în continuare, la lit. c), adică să nu facem alineat nou. O menținem în textul lit. c), dar în continuarea de la "impozitul neplătit".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Pentru că, de fapt, arată ce este "ímpozitul neplătit", clarifică partea finală din enunțul de la lit. c).

Rog Compartimentul tehnic legislativ și consemnăm, de asemenea, în stenogramă, că la lit. c), alineatul care figurează în textul ordonanței tipărit, după această literă, devine teza a doua la lit. c). Vă rog să aveți în vedere

Cu această remarcă, supun votului dumneavoastră propunerea privind alin. 1, cu cele 4 litere aferente lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Acum, vă rog să clarificați ce este cu litera aceasta, e)?

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

În textul ordonanței, nu există această lit. e), a fost introdusă la Senat, dar Senatul, vedeți pe prima coloană, spune că: "Art. 30 alin. 1 lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins..." Dar, atâta vreme cât nu am avut această literă, nu putea să vină cu modificare, așa că noi am trecut acolo că acest articol se completează cu lit. e), mergând pe textul Senatului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Inițiatorul, dacă în ceea ce privește textul lit. e), în varianta de la Senat, îl considerați necesar, pentru că comisia noastră a dat o soluție de completare și aceasta aveți la pct. 67?

 
 

Domnul Gheorghe Raicu:

Este necesar.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Atunci, vă supun votului propunerea pe care o conține raportul comisiei la pct. 67, care completează art. 30 alin. 1 cu lit. e), cu textul pe care îl avem acolo.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fot aprobată această propunere.

Vă rog acum să vă uitați în raportul suplimentar, la pct. 68 pag. 4, unde aveți o precizare în ceea ce privește textul la alin. 2, 3 și 4. Se menține textul ordonanței la alin. 2 și 3 și se completează textul alin. 4, cu următorul segment: "Cu excepția art. 25 și 26."

De asemenea, alin. 2 are încă un alineat: "Neplata în acest termen...", care va fi teza a doua. Vă supun votului această propunere, cu privire la conținutul alin. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

La alin. 3 se prevede menținerea textului din ordonanță. Nu sunt observații la el, vi-l supun votului.cp Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

La alin. 4 se adaugă, în partea finală, următoarea precizare: "Cu excepția art. 25 și 26." Supun votului această propunere privind conținutul și redactarea alin. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și această propunere.

Vă supun votului art. 30, așa cum rezultă el în urma amendărilor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nici o abținere.

A fost aprobat.

Trecem la următorul punct, 69, art. I pct. 30, Capitolul VII devine Capitol VI, cu titlul pe care îl aveți în varianta de la Senat. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt, vă supun votului titlul acestui capitol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nici o abținere.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată această propunere.

Pct. 70 din raportul inițial al comisiei se referă la art. 31 și 32. Se propune menținerea textului Senatului, dar, de fapt, este textul din ordonanță.

Vă supun votului art. 31, în redactarea din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

La art. 32 se propune, de asemenea, menținerea textului din ordonanță. Sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nici o abținere.

A fost aprobat și textul art. 32.

Trecem la pct. 31 din cuprinsul art. I, se referă la art. 33 și se propune menținerea textului Senatului. Vă rog să vă uitați la pct. 71 din raport, acolo este redactarea art. 33 propusă de Senat.

Sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt, v-o supun adoptării.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat și art. 33.

Pct. 32 din cuprinsul art. I se referă la art. 34 și se propune modificarea lui. Aveți acest text în varianta Senatului, propunere la care a aderat și comisia noastră.

Sunt observații? Nu sunt, vă supun votului art. 34, în redactarea din varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Pct. 73 din raportul inițial, art. 35 alin. 1. Se menține textul din ordonanță. Aici, de asemenea, cele două alineate devin, respectiv, teza a doua și a treia. Rog Compartimentul tehnic legislativ să rețină această chestiune.

Sunt observații în legătură cu conținutul și redactarea alin. 1 al art. 35? Nu sunt, vă supun votului acest text, cu remarca făcută privind ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivănvi

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

În ceea ce privește alin. 2, avem textul Senatului, de modificare a redactării, la pct. 74. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivănvi

Dacă se abține cineva? Nici o abținere.

A fost aprobată cu unanimitate de voturi și această propunere.

O dată cu aceasta, am epuizat textul art. 35, trecem la următorul punct, 75, care se referă la art. 36. Se propune eliminarea art. 36.

Sunt observații în legățură cu această propunere? Nu sunt.

Cine este pentru eliminarea textului art. 36? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nici o abținere.

A fost aprobată și această propunere.

Pct. 76 din raport se referă la art. 37, care se propune să devină art. 36, în varianta din ordonanță, cu două alineate. Supun votului acest text. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Art. 37, numerotat 36, a fost aprobat, va fi renumerotat pentru că avem un loc în care am sărit.

Pct. 77 din raport art. 38 se propune să devină art. 37, cu un text pe care l-a formulat Senatul și care diferă de textul ordonanței. Este un articol tot cu trei alineate.

Supun votului propunerea pe care o face raportul, și anume, aprobarea variantei Senatului pentru art. 38, care va deveni art. 37.Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere a comisiei.

Pct. 78 se referă la art. 39, el a fost eliminat de către Senat și comisia noastră propune, de asemenea, însușirea variantei Senatului. Sunt observații? Nu sunt, supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art. 39 din ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere a comisiei.

Pct. 79 se referă la art. 40, care se propune să devină art. 38, cu textul din ordonanță. Supun votului propunerea ca art. 40 să devină art. 38, este punctul 79 din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și această propunere a comisiei.

Acum, trecem la următorul punct, 80, art. 41 se propune să devenă art. 39 din cuprinsul art. I, iar în partea finală să se adauge un text pe care îl conține raportul comisiei. Va trebui, însă, să-l corelăm și cu raportul suplimentar.

Vă rog, domnule Kerekes, aveți cuvântul!

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Art. 41 din ordonanță cuprinde lista actelor normative, precum și a articolelor dintr-o serie de acte normative propuse pentru abrogare. Dintr-o analiză atentă a textului de articol, reiese clar că este vorba aici de două acte normative care au caracter de lege organică, și anume Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a handicapaților și Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor.

După opinia mea, printr-o ordonanță guvernamentală nu pot fi reglementate acele domenii care sunt reglementate prin legi organice. De fapt, pornim de la o idee constituțională, prevăzută în art. 114 din Constituție, care spune în felul următor: "Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice." Or, prin această abrogare a celor două legi noi nu facem altceva decât să intrăm în domeniul legilor organice.

Deci, eu aș vrea să aflu în această privință opinia Comisiei juridice, care, după părerea mea - accentuez, după părerea mea -, în mod greșit a dat avizul favorabil pentru această ordonanță.

 
 

Domnul Marțian Dan:

În legătură cu Legea privind pensiile agricultorilor, lucrurile sunt clare, pentru că se propune, prin raportul suplimentar, eliminarea acestei referiri...

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Nu, nu, eliminarea hotărârii guvernamentale, care este dată în aplicarea Legii nr. 80/92.

Repet încă o dată, nu pot fi abrogate aceste două legi, care sunt de domeniul legilor organice.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Tocmai în spiritul acesta, raportul suplimentar conține propunerea de eliminare a trimiterii la Legea nr. 80/92. A mai rămas însă o lege la care v-ați referit...

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Legea nr. 53/92 privind protecția specială a handicapaților. Și acolo este vorba, de fapt, despre constituirea fondului de risc, adică, de contribuția agenților economici.

Iar la Legea nr. 80/92 privind pensia agricultorilor, la art. 5, este vorba de contribuția agenților economici la fondul de pensii al agricultorilor.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Acolo este bine, rămâne deschisă problema pe care ați pus-o dumneavoastră în legătură cu protejarea persoanelor handicapate.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Atunci, vă rog frumos să dați înapoi Comisiei juridice, să se analizeze încă o dată această problemă, atât în privința Legii nr. 53, cât și a Legii nr. 80, pentru că, după părerea mea, nu este destul de clară formularea dată de comisiei.

 
 

Domnul Marțian Dan:

O să rog acum inițiatorul și pe domnul Brânzei și, după aceea, să ascultăm și opinia Comisiei juridice.

 
 

Domnul Dan Marțian:

Imediat, rugăm pe colegii din Comisia buget-finanțe să ne spună punctul de vedere, de asemenea, inițiatorul și Comisia juridică.

Eu vă rog să vă uitați în ordonanță, la acel pasaj unde se spune așa: "art.13 lit."a" din Legea nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate; art.5 alin.4 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale". Partea aceasta e clară pentru că se revine asupra propunerii prin raportul suplimentar, dar în legătură cu Legea nr.53/1992, rog să ni se precizeze punctul de vedere al inițiatorului, al comisiei și, de asemenea, Comisia juridică dacă dorește să intervină.

Domnul Brânzei, punctul de vedere al inițiatorului.

Domnule deputat Roman, vă rog să veniți puțin. Ascultăm punctul de vedere al inițiatorului și după aceea al comisiei, al Comisiei juridice.

(Discuții la masa prezidiului cu membrii comisiei)

Poftiți, vă rog să prezentați punctul de vedere în legătură cu....

 
 

Domnul Gheorghe Raicu:

Ideea de la care am pornit în introducerea acestei abrogări este pentru că înseamnă să reintroducem acea contribuție pe care trebuie să o introducem și pe cheltuieli la profit. Ordonanța fiind aprobată prin lege, am zis că și din punct de vedere juridic suplinim această observație care ni s-a făcut, că umblăm la o lege organică, se spune, acum, în amendamentul adus.

Gândirea noastră a fost mai mult din punct de vedere economic și fiscal, iar juridic prin faptul că și ordonanța va fi aprobată prin lege.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, numai că sunt legi de natură diferită, aici e toată problema.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Îmi permiteți ?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, poftiți.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu sunt de acord cu reprezentantul Ministerului Finanțelor și înțeleg intenția de a facilita situația agenților economici. Dar, dacă au vrut ca această chestiune să fie rezolvată, atunci să procedeze corect, constituțional.

Puteau să facă o propunere de lege pentru modificarea atât a Legii nr.80/1992, cât și a Legii nr.53/1992, și nu prin această metodă, printr-o ordonanță guvernamentală să modificăm legi organice. Deci, creăm un precedent foarte periculos.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Brânzei, punctul de vedere al comisiei. În afară de problemele pe care le-a ridicat domnul Kerekes mai este o propunere, și anume, domnul deputat Emil Roman- rog comisia și inițiatorii să asculte- propune ca de la art.41, mai spre partea de început a acestui articol, să eliminăm și următorul text : "art.5 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult". Această mențiune care se face, să fie eliminată. Aceasta este o propunere și propunerea domnului deputat Kerekes, care se referă la Legea nr. 53/1992 și la Legea nr. 80/1992, dar problema este rezolvată în raportul suplimentar. Deci, rămân cele două probleme: una ridicată de către domnul deputat Kerekes și una ridicată de domnul deputat Emil Roman.

Vă rog.

 
 

Domnul Emil Roman:

Domnule președinte,

Stimați membri ai comisiei,

Stimați invitați,

Doamnelor și domnilor colegi,

Mi-am permis să vin cu această propunere care este mai mult de ordin cosmetic, întrucât dacă nu umblăm la aceste cuvinte din art.41, în cazul acesta, în legea pe care noi o votăm și ordonanța pe care o vom promova prin lege..., unde se și spune la sfârșit:"publicarea prezentei legi se va face încorporând unitar prevederile ordonanței, cu modificările respective".

Îmi permit să atrag atenția că tot astăzi, la început, deci la pct.7, la lit."e" se prevede că sunt scutite de impozit unitățile aparținând cultelor religioase ș.a.m.d. ,potrivit art.1 din Legea nr.103/1992. Am socotit că nu putem în art.1 să îi scutim, și pe urmă, în același timp, în articolul ultim al ordonanței sau al viitoarei legi, să anulăm art.5 din Legea nr.103 care, de asemenea, îi scutește.

În consecință, trebuie să dispară de aici aceste cuvinte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Din partea inițiatorului, vă rog să interveniți. Sper că v-ați prezentat, ca să se noteze în stenogramă, da ?

Poftiți.

 
 

Domnul Gheorghe Raicu:

M-am prezentat. Mă numesc Raicu Gheorghe și sunt secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Gândirea care a fost, într-adevăr, a fost că am introdus în textul unei legi fiscale o prevedere specifică fiscală care prevede scutirea unor categorii de persoane care ar trebui să fie impuse. Locul ei aici era, în legea fiscală. De aceea, am luat-o dintr-o lege care avea cu totul alt obiect, și nu reglementări fiscale, așa că am păstrat scutirea respectivă care era într-o lege cu alt obiect și am introdus-o, așa cum a remarcat domnul deputat, la art.1 alin.2 lit. "e". Deci, nu s-a renunțat la această scutire pentru cultele religioase.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Poftiți, domnule Ciumara.

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

Înțeleg că din moment ce a fost introdus la începutul ordonanței, poate să rămână și în vechea lege. Aveți ceva împotrivă să rămână și acolo ?

 
 

Domnul Gheorghe Raicu (din loja comisiei):

Da.

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

Deci, poate să rămână și acolo. Atunci, precizați.

 
 

Domnul Gheorghe Raicu:

Pentru acuratețe, am mai repetat, locul acestei prevederi este în legea fiscală. Ea prevede obiectul, subiectul impozabil, cotele, procedura, tehnica de stabilire ș.a.m.d. A prelua din această lege în altă lege, cu alt obiect, un segment, creează greutăți și în aplicare și nu mi se pare că este nici de natura unei tehnici legislative de acuratețe.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Matis.

 
 

Domnul Eugen Matis:

Și eu sunt pentru o variantă generatoare privind această lege a impozitului pe profit. Vă rog să vă amintiți că Legea privind impozitul pe profit care figura până când a apărut această ordonanță a apărut cu aproape un an și jumătate mai devreme decât această Lege nr.103, care reglementa unele drepturi ale cultelor și ale bisericii și de aceea s-a introdus în acea lege ca articol, pentru că nu era introdus în Legea nr.10 privind impozitul pe profit, inițială. Dacă acum, prin această ordonanță, se face o redistribuire, o reașezare a sistemului de impozitare în țară, global, atunci mi se pare corect ca această mențiune să se facă în legea aceasta generală și nu mai trebuie să fie menținută în lege specială.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Brânzei, vă rog.

Problemele care sunt, sunt în legătură cu propunerea domnului deputat Emil Roman și în legătură cu Legea nr.53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, chestiune ridicată în intervenția domnului deputat Kerekes Károly.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este foarte adevărat, cele două legi, atât Legea nr.53/1992, cât și Legea nr.80 au fost legi organice, deci vă propunem să fie eliminat din textul acestui articol, pentru că nu putem să intervenim și nu dorim să facem o reglementare pe viitor ca printr-o ordonanță să venim să abrogăm legi organice.

În ceea ce privește amendamentul părintelui Roman, eu cred că domnia sa nu va mai dori să insiste. Este prevăzută în textul din art.1 această reglementare pentru scutire și eu cred că nu mai trebuie să revenim cu eliminarea și de la art.41. Dar, dacă... mă rog, dânsul văd că insistă....

 
 

Domnul Emil Roman:

O clipă numai.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Rămâneți aici, domnule Brânzei, pentru că va trebui să avem un dialog.

Poftiți, domnule deputat Roman.

 
 

Domnul Emil Roman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Îmi permit să citez din memorie, am văzut adineaori Legea nr.103, art.5,despre care se vorbește la ora actuală, spune că producerea obiectelor de cult, deci mitrelor de cult și cărților de cult, unde cultele au exclusivitate și produc special pentru uzul lor, este scutită de impozit. Deci, din moment ce e scutită prin Legea nr.103 art.5, prin această ordonanță este scutită prin art.1 la litera "e", eu nu văd care este rostul să venim aici să abrobăm articolul 5 pentru că art.41, viitor 39 spune: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se abrogă..." ș.a.m.d. Dacă abrogăm art.5, deci prin art.41, iar la art.1 spunem că sunt scutite, vă rog să mă credeți că cei care vor veni din partea finanțelor să aplice această ordonanță, mai ales în ceea ce privește cultele, vor spune:"ori sunteți scutiți, ori nu sunteți scutiți". Aceasta este problema ! Din moment ce în art.1 îi scutim, nu putem să spunem că abrogăm art.5, care îi scutea în 1992.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Legea care reglementează ....

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să fiți conciși pentru că vrem să terminăm și suntem pe cale de epuizare a timpului.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Legea care reglementează impunerea și adunarea impozitului, strângerea impozitului pe profit este aceasta. Toate legile care au apărut anterior ei și prevedeau anumite înlesniri care trebuie să apară ca înlesniri fiscale în această lege, trebuie abrogate și așezate în această lege. Vă amintesc că așa am procedat atunci când am reașezat toate înlesnirile fiscale privind impunerea veniturilor salariale. Am preluat atunci și am anulat din Legea nr.44, dacă vă amintiți, Legea veteranilor și văduvelor de război, această prevedere ce se referea la scutirea de plata impozitului pe salariu a acestor categorii de oameni. Am adus-o în textul Ordonanței nr. 17, cu care am completat Legea nr.32 privind impozitul pe salarii. În aceste condiții, sigur că ce am preluat în ordonanță aici la art.1 lit."d" este suficient și edificator. Nu se vor încurca organele fiscale.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Mircea Ciumara.

 
 

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte,

Eu văd că această comisie vrea să ia pâinea Consiliului legislativ, care el are misiunea să pună de acord legile. În momentul în care scoți o lege, abrogi ceea ce contravine noii legi, însă eu pot da nenumărate cazuri în care aceeași prevedere se regăsește în 2-3 legi. Cu ce deranjează că același lucru este menționat în 2-3 legi ca să avem siguranța că într-adevăr se respectă?Voi găsi în Legea finanțelor publice o afirmație care se găsește și în Legea bugetului pe anul în curs și o găsesc și în Legea administrației locale și în multe alte legi. Nu le-am abrogat până acum pe nici una. Din moment ce nu se contrazic, de ce doresc abrogarea ? Dacă se contrazic, înseamnă că ceva nu e în ordine.

Deci, să lăsăm Consiliul legislativ să facă el ordinea aceasta. Deocamdată, dacă nu se contrzic cele două prevederi, nu e nevoie, zic eu, să fie abrogată.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Brânzei, mai doriți să interveniți ? După care, vă rog să fiți de acord să luăm o decizie. Deja suntem în criză de timp.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Eu cred că acest consiliu legislativ pe care l-am înființat trebuie să vină în analiza textului de lege înainte de a se discuta proiectul sau inițiativa legislativă la comisia de specialitate și a intra în dezbaterea în plenul Camerei Deputaților sau la Senat. Deci, Consiliul legislativ nu cred că mai poate interveni în această fază, după dezbaterea proiectului de lege în Parlament.

Dar, sigur, eu sunt de acord și cu părerea pe care a exprimat-o domnul deputat Ciumara aici. Așa este, cele două texte nu se contrazic. Pe această idee noi am zis că nu mai are rost să fie menționat încă o dată, de vreme ce el a fost exceptat la art.1. Dar, dacă se insistă, putem să fim de acord cu menținerea acestui amendament.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Emil Roman propune să se elimine următorul text: "art.5 din Legea nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult".

Supun votului dumneavoastră această propunere de eliminare.

Cine este, vă rog, pentru ? Ați ascultat și punctul de vedere. Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt ? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat.

Mai spre partea finală, domnul Brânzei a fost deci de acord să fie eliminate următoarele texte, următorul text, pentru că al doilea, referitor la Legea nr.80/1992 este în raportul suplimentar. Dar le examinăm împreună, pentru că sunt aici, aproape. "Art.13 lit."a" din Legea nr.53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate", în virtutea unor argumente care au fost produse în fața noastră de către domnul Kerekes.

Supun votului dumneavoastră eliminarea acestui text pe care l-am citit.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Și, în fine, din raport, avem trimitere la următorul text: "art.5 alin.4 din Legea nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, modificată prin Legea nr.1/1994". Și acest text se propune să fie eliminat. Această propunere de eliminare este în raportul suplimentar.

Cine este,vă rog, pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și această propunere.

Ultima chestiune constă în propunerea comisiei, de adăugare la acest articol a textului: "Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăților mixte constituite în Republica Socialistă România și Hotărârea Guvernului nr.759/1995 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit." Aceasta să se adauge în partea finală, da, domnule Brânzei ?

Supun votului dumneavoastră această propunere. Cine este, vă rog, pentru ? E în raportul suplimentar. Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

În acest fel am epuizat examinarea problemelor legate de această ordonanță și o supun votului dumneavoastră, în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea ordonanței ? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobată ordonanța și evident că ea va fi obiect de mediere între noi și .....

 
 

Domnul Eugen Matis (din loja comisiei):

Mai sunt două. Ultimele două puncte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Căutam proiectul de lege.

Dacă îl aveți la dumneavoastră (adresare comisiei) ,nu știu din ce motive, dar eu nu am proiectul de lege.

Mai sunt două articole, deci.

Art.II, îl aveți la pct.81 din raportul inițial. Dacă în legătură cu acest art.II.... prima dată vă supun votului ...deci, ca să fie lucrurile clare după ce am aprobat problemele discutate anterior, art.I.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea lui ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Art.II, la pct.81 din raport, dacă aveți observații în legătură cu el, cu republicarea în Monitorul Oficial, cu modificările operate ?

Supun votului aceasta propunere. Cine este, vă rog, pentru ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva ? Nu sunt abtineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și art.II.

Art.III. "Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1997". Aceasta este propunerea pe care o conține raportul comisiei. Dacă sunt observații în legătură cu acest art.III? Nu sunt.

Supun votului această propunere. Cine este, vă rog, pentru ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată.

Acum va trebui să ne pronunțăm asupra legii, în ansamblu.

În legătură cu procedeul de vot vă propun votul deschis. Sunt alte observații, alte propuneri în legătură cu modul de votare? Nu.

Supun votului dumneavoastră acest procedeu. Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procedeul votului deschis.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței nr. 70/1994. Nu pronunț acum titlul.

Cine este,vă rog, pentru ? Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței nr. 70/1994.

Cu aceasta, am epuizat dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi. Urmează segmentul ședinței de astăzi, consacrat întrebărilor și răspunsurilor la diferitele întrebări.

 
Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpelări adresate de către deputați

Sunt mai mulți colegi de-ai noștri care au dorit să participe la această activitate a Camerei Deputaților din ziua de astăzi și, de asemenea, în partea finală, vor fi deputați care vor adresa interpelări.

La lucrările noastre participă domnul ministru Iulian Mincu, din partea Ministerului Sănătății, domnul Florin Stadiu, secretar de stat la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, domnul Gheorghe Raicu, secretar de stat din partea Ministerului Finanțelor, domnul Liviu Maior, ministrul Invățământului, domnul Aurel Novac, ministrul Transporturilor, domnul Marian Sârbu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnul Vifor Ioniță, secretar de stat la Ministerul Industriilor, domnul Petre Ninosu, ministru pentru relațiile cu Parlamentul.

Incepem. Domnul deputat Kerekes Károly a adresat o întrebare Ministerului Finanțelor, referitoare la problema timbrelor fiscale în municipiul Tg.Mures.

Domnul secretar de stat Gheorghe Raicu va răspunde la această întrebare a domnului deputat Kerekes Károly.

 

Domnul Gheorghe Raicu:

Din păcate, întrebarea domnului deputat reflectă realitatea. Nu este vorba numai de județul Mureș. Este o problemă pe întreaga țară.

Pot să vă dau cel mult unele explicații. S-au ridicat, s-au schimbat valorile, s-a făcut de fapt o nouă machetă, s-a instituit o comisie care va aproba această licitație, pentru că ni se cere și o nouă licitație, deoarece între timp a expirat și contractul cu Fabrica de timbre. A fost un concurs nefericit de împrejurări care a afectat procedura administrativă, în special licitația și hotărârea asupra unității care va fabrica în continuare aceste valori, care de acum sunt destul de mari (adică un timbru din acesta fiscal va avea o valoare foarte mare, aproape egală cu cea a bancnotei); în schimb, în ceea ce privește unitățile CEC în mod administrativ, colegial, dacă vreți, am luat legătura cu CEC-ul și ni s-a asigurat că taxele de timbru sub orice sumă sunt primite la unitățile CEC.

Am fost și noi sesizați dinainte cu acea limită minimă de 500 de lei. Le-am explicat că, din nefericire, avem și noi taxe de 400 de lei și pentru 100 de lei nu are rost să nu primeasca oamenii și să le elibereze chitanțe. Deci, din punct de vedere al CEC-ului este rezolvată problema. Rămâne ca comisia de licitație să decidă în final cine va tipări aceste timbre, cunoscând că macheta și toate aprobările și toate lucrările sunt făcute.

Este o împrejurare nefericită pentru care ne cerem scuze în fața dumneavoastră și în fața tuturor cetățenilor.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Kerekes dorește, deci, să intervină în legătură cu răspunsul primit.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul pertinent și mulțumesc pentru asigurarea că veți rezolva această problemă. Eu țin cont de acest lucru și vă promit că, întorcându-mă acasă, la Tg.Mureș, am să verific dacă ghișeele CEC aplică dispoziția dumneavoastră, și în cazul în care nu aplică exact așa cum ați spus dumneavoastră, să fie cu iertare, am să vă sesizez din nou.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Gheorghe Raicu (din loja Guvernului):

Domnul vicepreședinte Andreescu este cel care a dispus din partea CEC-ului să se primească.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Sergiu Rizescu a adresat o întrebare domnului ministru Iulian Mincu, referitoare la situația Secției externe Mozăceni a Spitalului Costești, care a fost desființată în 1994.

Domnule ministru, vă rog să poftiți la tribună, să răspundeți domnului deputat.

 
 

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrebarea domnului Sergiu Rizescu, deputat PNTCD, este în legătură cu Secția externă Mozăceni a Spitalului Costești, care a fost desființată în 1994 pentru a se intemeia în locul ei un centru de sănătate.

Aș vrea să vă spun că centrele de sănătate rurală se fac nu prin donatori de la Banca Mondială, ci prin credite ale Băncii Mondiale, conform Legii nr. 79 din 1991.

În ceea ce privește județul Argeș, a propus inițial 5 centre de sănătate rurală. Din aceste 5 centre de sănătate rurală au fost nominalizate de Direcția Sanitară și acceptate de Banca Mondială trei - Rucăr, Domnești și Mozăceni. În întreaga țară sunt 95 de centre de sănătate aprobate de Banca Mondială. Aș vrea să vă spun că, în conformitate cu doleanțele Băncii Mondiale, sau cu ceea ce spune Banca Mondială, care a acordat creditul pentru dotarea acestor centre de sănătate,ele vor fi dotate în momentul în care ele vor fi apte să organizeze asistența de urgență în județele respective.

În ceea ce privește cele trei centre de sănătate, au rezolvat până în prezent intre 0 și 24 la sută din ceea ce este cerut de Banca Mondială. Vreau să rețineți că, în prezent, se ține la Ministerul Sănătății licitația aprobată de către Banca Mondială, sau se va ține foarte curând de către Banca Mondială, pentru dotarea fiecărui centru cu aparatură de sănătate, în valoare de 250.000 de dolari pentru fiecare centru, dar numai pentru aparatură, nu pentru clădirea centrului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mulțumesc.

Dacă domnul deputat Sergiu Rizescu dorește să intervină? Nu. Deci, domnul deputat socotește că este satisfăcător răspunsul pe care l-a primit. Nu dorește să comenteze.

În consecință, va urma răspunsul dat de către domnul secretar de stat, Florin Stadiu, domnului deputat Ioan Catarig, la o problemă care are ca temă vânatul interzis în Bistrița-Năsăud, un aspect la care a cerut să se răspundă și, în al doilea rând, amenajarea hidrotehnica a râului Someșul Mare.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Florin Stadiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La prima întrebare: în ce măsură populația județului Bistrița beneficiază în urma acțiunilor de vânare a animalelor protejate de pe cuprinsul acestui județ ?

1. Animalele strict protejate nu se vânează, deci, de ele nu poate beneficia nimeni.

2. În prezent, în cazul vânătorilor de menținere a efectivelor optime, care să răspundă cerințelor ecologice ale ecosistemului, populația poate beneficia doar de despăgubirile pe care le poate lua de la administratorii fondurilor de vânătoare pentru pagubele produse - și cam atât.

În ce privește viitorul, este legea care a fost discutată de dumneavoastră, Legea privind fondul cinegetic, care, pe lângă ce v-am spus înainte, populația, în special, deci, deținătorii de terenuri care intră în fondurile de vânătoare, vor primi 25 la sută din tarifele care sunt prevăzute pentru vânarea acestor animale, vânări de selecție și de menținere a efectivelor, repet, și care urmează să fie date deținătorului de teren în anumitul fond de vânătoare de către administratorul fondului.

În măsura în care dumneavoastră sau Senatul veți schimba legea atunci vor avea și alte beneficii.

Mai este, de asemenea, un sistem de beneficii, numai în măsura în care se practică asigurarea respectivă pentru daunele care provoacă aceste vânători.

În ce privește subiectul doi, întrebarea a doua, amenajarea hidroenergetică a râului Someșul Mare, o să vă rog să-mi permiteți să mă pronunț numai din punctul de vedere al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, urmând ca din punctul de vedere al energiei, colegul de la energie să vă spună, să vă completeze.

Vă mărturisesc, dacă doriți, pot să vă spun despre ce este vorba. Amenajarea hidrotehnică a râului Someș este o lucrare complexă care are un număr de 27 de acumulări, un volum acumulat de circa 485 de milioane. Realizarea lucrării ar costa, în prețuri - 1995, circa 7000 de miliarde. Lăsând deoparte efortul economic, din punct de vedere al gospodăririi apelor și al protecției mediului, lucrarea presupune un impact deosebit asupra mediului. Este vorba de, efectiv, deranjarea ecosistemelor cursurilor de apă și a ecosistemelor în general pe zona respectivă, exproprieri de circa o mie și ceva de hectare - nu am cifra exactă - pot să v-o dau, care necesită un efort deosebit și care nu pot fi promovate, din punctul nostru de vedere, foarte rapid, sau dacă vreți, plastic, ca să mă exprim, "bătând din palme".

Numai acordul de mediu, în conjunctura Legii mediului, pe care dumneavoastră ați aprobat-o, durează cam 175 de zile la ora actuală. Lucrarea poate fi rentabilă în momentul în care va fi necesar să se facă așa ceva. Repet, din punctul de vedere al gospodăririi apelor și al mediului, ea are un impact deosebit. Spre exemplu, din tot volumul de 465 milioane de metri cubi, numai 20 de milioane servesc pentru apărarea de inundații și doar 10 milioane servesc pentru alimentări cu apă. În rest, toată lucrarea este pur energetică. În aceste condiții, îmi este foarte greu la ora actuală să vă spun când, cum, și în ce fel se va putea promova din punctul nostru de vedere o astfel de lucrare, pentru că studiile noastre arată că lucrările, altele decât în aceste soluții, pentru alimentări cu apă și pentru combaterea inundațiilor, sunt mult mai ieftine.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu domnule secretar de stat.

Dacă domnul deputat Catarig dorește să se folosească de dreptul la replică. Nu dorește.

În aceste condiții, trecem la răspunsul care urmează să fie dat tot unei întrebări adresată de către domnul deputat Ioan Catarig, Ministerului Învățământului, și anume în legătură cu reinstiționalizarea Școlii Normale din Năsăud.

Pentru răspuns la această problemă, la această întrebare, are cuvântul domnul secretar de stat Romulus Pop.

 
 

Domnul Romulus Pop:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cele 10 clase cu profil pedagogic din Năsăud, funcționează în momentul de față în cadrul Liceului "George Coșbuc". Ministerul Învățământului a întocmit documentația pentru realizarea unei investiții în municipiul Năsăud, cu 16 săli de clasă, sală de sport și cantină, edificiu care umează să găzduiască Liceul Pedagogic ca unitate de sine stătătoare.

Reinstituționalizarea ca unitate de sine stătătoare a acestui liceu depinde de finalizarea acestei investiții.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă domnul deputat Ioan Catarig dorește să uzeze de dreptul la replică? Nu dorește.

Îl invit pe domnul ministru Aurel Novac să răspundă la o întrebare a domnului deputat Viorel Burlacu, care este formulată astfel: "Se cunoaște existența unei solicitări oficiale a unui grup de inițiativă de la Galați pentru preluarea unor nave maritime în administrarea unor societăți din marele oraș pe Dunărea maritimă?"

 
 

Domnul Aurel Novac:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Am să trec direct la răspuns. Dumneavoastră ați enunțat deja interpelarea. Flota maritimă de transport a României a fost administrată înainte de 1990 de Intreprinderea de Exploatare a Flotei Maritime "NAVROM", cu sediul la Constanța. Această întreprindere care a avut o secție cu sediul la Galați a fost reorganizată, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 494 din 1990, în trei întreprinderi specializate: "PETROMIN", "ROMLINE" și "NAVROM" - toate cu sediul în Constanța.

Potrivit Legii nr. 15 din 1990, Guvernul României a probat prin Hotărâre de Guvern, transformarea acestor întreprinderi în societăți comerciale cu capital de stat. În scopul eficientizării acestor societăți comerciale, repunerii în funcțiune a navelor cu mari deficiențe ale echipamentelor s-a recurs la atragerea capitalului privat autohton sau străin prin realizarea unor contracte specifice shipping-ului.

Aceste asocieri s-au făcut în spiritul Codului Comercial Român, după analizarea ofertelor unor societăți interesate, selecționându-se ofertele cele mai avantoajoase pentru cele trei companii amintite, indiferent de sediul ofertantului.

După transferarea capitalului acestor societăți la Fondul Proprietății de Stat și la Fondul Proprietății Private Transilvania, Ministerul Transporturilor nu a mai fost implicat în realizarea asocierilor companiilor de navigație.

Din informațiile pe care le-am primit de la cele trei companii de navigație din Constanța rezultă că acestea nu au în ultimii ani cunoștință de ofertă a vreunui grup de inițiativă din Galați de a prelua nave maritime în administrarea unor societăți comerciale cu sediul în acest mare oraș de pe Dunărea maritimă.

De altfel, în Galați își are sediul cea mai mare companie de transport fluvial de pe întreaga Dunăre, companie care dispune de 53 de unități propulsate și 438 de unități nepropulsate.

De asemenea, în Galați își au sediul și alte companii de transport fluvial cu capital privat, dintre care se pot menționa "TRANSEUROPA" și "DUNAROM".

În privința degajării Dunării de sloiurile de gheață ce se formează în timpul iernii, trebuie cunoscut faptul că Ministerul Transporturilor dispune de unități specializate, organizate, care au intervenit cu nave specializate și au reușit într-un timp relativ scurt, în această ultimă iarnă foarte grea, să asigure condiții de navigație corespunzătoare sezonului.

Revenind la fondul întrebării, pot răspunde că cele trei companii de navigație, respectiv "NAVROM", "PETROMIN" și "ROMLINE", cu sediul la Constanța, își exprimă în continuare întreaga disponibilitate pentru colaborare cu societățile comerciale din orice port al țării, pe baze legale, în limita parcului disponibil și, bineînțeles, în condițiile avantajului economic.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Dacă domnul deputat Burlacu dorește să comenteze, să uzeze de dreptul la replică, pe marginea răspunsului primit din partea domnului ministru Aurel Novac.

Nu dorește, consideră, deci, că răspunsul satisface problemele pe care le-a formulat în întrebarea adresată.

Urmează să ascultăm răspunsul domnului secretar de stat Marian Sârbu, domnului deputat Gheorghe Tarna, la o întrebare formulată de domnia sa, referitoare la șomeri, la problematica lor.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu întrebarea-interpelarea domnului deputat Gheorghe Tarna, care se referă la numărul de șomeri la această dată comparativ cu anii anteriori și cu ceea ce s-a întreprins pentru creșterea ajutorului de șomaj, doresc să arăt următoarele: mai întâi aș dori să fac precizarea că dezvoltarea continuă a sectorului privat a determinat reducerea continuă a numărului de șomeri și a ratei șomajului, astfel încât, față de luna martie 1994, când s-a înregistrat nivelul și intensitatea maximă a fenomenului, cu 1.291.000 de șomeri, ceea ce a corespuns unei rate a șomajului de 11,3 la sută din populația activă, în prezent, valorile acestui indicator înscriu numai 980.000 de șomeri, corespunzător unei rate a șomajului de 8,7 la sută.

Cu toate că în baza compețentelor pe care le are Ministerul Muncii și Protecției Sociale poate contribui numai indirect, prin efectul reglementărilor specifice, la crearea de noi locuri de muncă, prin măsurile pro-active conținute de actele normative inițiate considerăm că a contribuit într-o măsură importantă la atenuarea șomajului. Astfel, reglementarea de orientare pro-activă, stipulată în Legea nr. 1/1991 și republicată în 1994, care oferă posibilitatea creditării din fondul pentru plata ajutorului de șomaj a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii, a favorizat crearea a peste 15.000 de noi locuri de muncă atribuite șomerilor numai în anul 1995.

Doresc să precizez că fondurile destinate creditării, care în anul 1995 au înregistrat circa 150 de miliarde, au fost orientate cu precădere în județele care sistematic au înscris valori ale ratei șomajului superioare mediei pe țară și care fac obiectul unui program special de măsuri pentru combaterea șomajului. Potrivit acelorași reglementări, cuantumul alocației de sprijin, indemnizație care se acordă persoanelor aflate în șomaj de peste 9 luni, a crescut de la 40 la 60 la sută din salariul minim pe economie.

Pentru facilitarea încadrării în muncă a persoanelor aflate în șomaj, în baza și în limitele competențelor noastre, prin organele teritoriale subordonate am acționat pentru adaptarea calificării șomerilor la cerințele impuse de noua piață a muncii. În acest scop, în anul 1995, din fondul pentru plata ajutorului de șomaj s-au cheltuit peste 1,5 miliarde lei, cu pregătirea unui număr de 32.000 de persoane, cărora li s-au oferit astfel șanse sporite de reîncadrare în muncă.

Subliniem încă odată, dată fiind evoluția trecută și previzibilă a șomajului, reglementările care fac obiectul unui nou proiect de lege pentru protecția socială a șomerilor, în curs de definitivare, au, de asemenea, un caracter pro-activ, urmărind cu precădere activizarea persoanelor aflate în șomaj prin măsuri fiscale și de stimulare materială a agenților economici care creează locuri de muncă ce vor fi destinate categoriilor vulnerabile: tineri, femei, persoane singure care îngrijesc copii minori, șomeri de lungă durată și neindemnizați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc.

Dacă domnul deputat Tarna dorește să intervină pe marginea răspunsului, să comenteze, să exprime anumite opinii, atitudini?

Da. Domnul Tarna are cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru a studia situația șomerilor am luat ca eșantion de lucru județul Ialomița și am constatat următoarele: categoria cea mai expusă la șomaj o reprezintă femeile, în procent de 58. Categoria de vârstă cea mai vulnerabilă este între 16-30 de ani. Indiferent de vârstă, cei cu studii inferioare, și anume muncitorii, reprezintă peste 98 la sută din totalul șomerilor.

Contrar promisiunilor făcute, privind crearea unor noi locuri de muncă, numărul șomerilor este în creștere în județul de care aminteam. Ajutorul de șomaj, luând în calcul inflația, reprezintă o sumă simbolică, cu care nu se poate supraviețui. Extinzând la nivel de țară cele constatate în județul Ialomița, se poate concluziona că situația prezentată de dumneavoastră este nefondată, iar pentru creșterea ajutorului de șomaj și pentru asigurarea de noi locuri de muncă nu s-a făcut mare lucru până în prezent.

Dumneavoastră ați prezentat un material teoretic, un material de principiu, sigur, dar el nu reflectă realitatea.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule secretar de stat, mai aveți de adăugat anumite lucruri? Vă rog.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu vreau să adaug la ceea ce am spus adineauri decât faptul că cifrele prezentate în material nu sunt deloc teoretice. Ele reprezintă, chiar dacă este greu de acceptat, realitatea foarte clară din toate județele și aș vrea să vă spun, domnule deputat, că nici în județul Ialomița șomajul nu este în creștere. În toate județele, șomajul în ultima perioadă este în scădere și el urmează, dacă vreți, cursul ratei șomajului de la nivelul întregii țări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Are cuvântul domnul secretar de stat Ioniță Vifor, pentru a răspunde la două întrebări pe care le-a formulat domnul deputat Ioan Catarig. Prima reia problema reamenajării hidroenergetice a râului Someșul Mare; a două se referă la unele aspecte privind transformarea Centrului Național de Cercetare a Industriei Ușoare într-un centru de prelucrare a laptelui - spune dânsul aici.

Dumneavoastră aveți, însă, întrebările mult mai extins și mai precis formulate decât redarea asta schematică pe care o am eu, aici, la îndemână.

 
 

Domnul Ioniță Vifor:

Deci, la prima întrebare mi-a ușurat mult sarcina domnul secretar de stat Stadiu și am înțeles că răspunsul a fost mulțumitor.

Vreau numai să punctez că în urma acestei interpelări specialiștii din Ministerul Industriilor s-au întâlnit cu domnul deputat Ioan Catarig și au căzut la un consens privind posibilitățile financiare actuale de a derula o astfel de investiție importantă. Noi, nu ca Minister al Industriei, nu putem să nu spunem că și Someșul Mare trebuie integrat într-o amenajarea hidrotehnică, dar în momentul de față resursele financiare de abia ne permit ca în următorii 10-20 de ani, zic eu, sau până în anul 2020 să închidem măcar cele pe care le-am început deja.

Dacă la aceast răspuns....

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu-i nimic, răspundeți și la cealaltă, și dacă va avea intenția să intervină...

 
 

Domnul Ioniță Vifor:

La cealaltă întrebare, vă spun sincer, eu am un răspuns pregătit.Întrebarea este adresată tot Ministerului Industriilor. În momentul în care, mă rog, s-a petrecut acea închiriere de la Centrul de Cercetări Textile, deci nu de Cercetare a Industriei Ușoare, era deja o AGA acolo, nu Ministerul Industriilor hotăra.

Dar, am făcut investigațiile necesare - probabil că FPS-ul știe mai bine despre ce este vorba - și am înțeles că în acest centru de cercetări textile, prin reorganizări succesive și restrângeri de activități au devenit disponibile o serie întreagă de clădiri, dintre care un parter plus două etaje, care au fost închiriate unei firme de comercializat și produs înghețată, am înțeles, și pentru care se ia chirie importantă și cu care actualul institut își poate desfășura unele activități. Spațiul a fost disponibil deoarece în 1990 investiția era numai în parte terminată și mai necesita pentru dotare ulterioară circa 2 milioane de dolari, bani care nu mai puteau fi găsiți în acea fază, nu îi mai investea nimeni, și prin restructurările care au avut loc în sectorul respectiv își pierduse și importanța acea investiție preconizată în anii 1987-1988.

Asta este ce pot eu răspunde la această interpelare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă domnul deputat Ioan Catarig dorește să uzeze de dreptul la replică și să facă unele comentarii, aprecieri pe marginea răspunsurilor primite? Nu doriți.

 
Interpelări adresate Guvernului de către deputați

În acest fel, am terminat partea consacrată răspunsurilor la întrebări adresate de diferiți deputați miniștrilor și urmează în continuare să se desfășoare acea parte a activității noastre, în care diferiți parlamentari, în nume propriu, sau în numele grupurilor parlamentare din care domniile lor fac parte, doresc să adreseze interpelări.

Evident că va fi vorba de un enunț al materiei, al obiectului diferitelor interpelări. Dezvoltarea și prezentarea într-un mod mai concret și amănunțit a problematicii care constituie subiectul interpelării urmând să se facă în momentul în care cei cărora le sunt adresate interpelările vor veni la Camera Deputaților pentru a le răspunde.

În acest sens, vreau să vă spun că avem solicitări de înscriere pe lista celor care vor să formuleze interpelări a unui număr de 13 colegi de-ai noștri.

Îl invit pe domnul deputat Vasile Bran, care dorește să adreseze o interpelare. După dânsul va urma domnul deputat Elek Barna, din Grupul parlamentar al UDMR, dar care dorește să formuleze o interpelare în nume propriu.

Întrucât domnul Bran lipsește, are cuvântul domnul deputat Elek Barna. După aceea va urma domnul deputat Sergiu Rizescu.

 

Domnul Elek Barna:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea, în nume propriu, este adresată Guvernului, și obiectul interpelării este următorul: necesitatea intervenției concrete a Guvernului pentru respectarea cu strictețe a Legii nr. 16/1994 art. 25 privind achitarea drepturilor contractuale persoanelor fizice care au dobândit calitatea de locator, de către societățile comerciale din agricultură care dețin terenurile locatorilor.

Vă mulțumesc pentru atenție. Doar atât încă, domnule președinte, stimați colegi, dacă este posibil, aș solicita răspuns la această interpelare în data de 20 mai.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Sergiu Rizescu, Grupul parlamentar al PNTCD plus PER. Dânsul va adresa o interpelare în nume propriu, însă.

 
 

Domnul Sergiu Rizescu:

Dacă cele relatate în ziarul "România Liberă" în articolul "Cutia cu milioane", publicat în 2.04.1996, în legătură cu activitatea domnului Ion Honcescu, șeful Corpului de Control, corespund adevărului? Și, dacă da, ce măsuri se intenționează?

Aștept răspuns pe data de 13.05.1996.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Doamna deputată Paula Ivănescu - Grupul parlamentar al PD, dorește în nume propriu să adreseze o interpelare. Și dânsa este absentă.

Urmează domnul deputat Miron Mănescu, Grupul parlamentar al PDSR. Dânsul va adresa o interpelare în nume propriu.

 
 

Domnul Miron Mănescu:

Domnule președinte,

Interpelarea se referă la o situație unicat în țară. În orașul minier Anina, de circa 10 ani a izbucnit un foc subteran de haldă care a afectat deja drumul național, parcuri și foarte multe blocuri. Focul arde mocnit, în continuare. Obiectul interpelării este tocmai solicitarea Guvernului de a interveni direct sau prin Regia Autonomă a Huilei să oprească acest incendiu, pentru că altfel dezastrul va fi foarte mare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat. Îl invit pe domnul deputat Petre Naidin, din Grupul parlamentar al P.D.S.R., pentru a formula, în numele propriu, o interpelare pe care dorește să v-o adreseze.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Deci, eu doresc să fiu mai clarificat în legătură cu intenția Ministerului Comerțului privind liberalizarea exportului de fier vechi începând din august 1996, cu un prim contingent de 100.000 de tone, și în 1997, cu 250.000 de tone, în condițiile în care Japonia și alte state industrializate își protejează rezerva de metal, o conservă. Acest lucru dă impresia că noi vrem s-o împrăștiem, în loc s-o valorificăm superior, prin modernizarea oțelăriilor existente.

Deja reacții de protest ale producătorilor români de metal au și apărut.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Urmează domnul deputat Vasile Mândroviceanu, pentru a adresa o interpelare în nume propriu.

 
 

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul interpelării mele îl constituie comerțul exterior practicat cu Republica Moldova.

După cum știți, între România și Republica Moldova există un acord bilateral de scutire a taxelor vamale, acordul este foarte bine venit pentru ambele țări, numai că în desfășurarea comerțului dintre cele două țări se produc, de multe ori, disfuncționalități, mai ales în sensul de a se introduce pe piața românească produse care nu sunt produse proprii, deci produse realizate în Republica Moldova, și de multe ori se introduc produse realizate în alte state din Comunitatea Statelor Independente sau chiar din alte părți ale lumii, chiar produse exotice, cauză din care economia românească a pierdut, se pare, sute de milioane de dolari, prin eludarea taxelor vamale, într-un singur an.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Constantin Rotaru, Grupul parlamentar al P.S.M., pentru a adresa o interpelare.

 
 

Domnul Constantin Rotaru:

Este cunoscută situația în care se află CELROM S.A. Turnu-Severin. Corpul de control al Guvernului a constatat că privatizarea acestei societăți s-a făcut încălcând multe prevederi ale legilor în vigoare, de către F.P.S.

Care sunt măsurile luate de Guvern pentru intrarea în legalitate la această societate?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează, în continuare ca domnul deputat Mihail Nică, în nume propriu, să adreseze o interpelare. Este absent domnul deputat Nică.

Urmează domnul deputat Kerekes Károly, din Grupul parlamentar al U.D.M.R. De asemenea, și dânsul dorește să formuleze o interpelare în nume propriu.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Potrivit Legii nr.92 din 1992 pentru organizarea judecătorească, în județul Mureș urmau să se înființeze patru judecătorii. S-a înființat numai una, cea de la Târnăveni. Au trecut patru ani de la intrarea în vigoare a legii, iar judecătoriile din Reghin, Sângiorzu de Pădure și Luduș nu au intrat încă în funcțiune.

Cum explică Guvernul această stopare a procesului care vizează, de fapt, lichidarea aglomerației la instanțele existente și nu în ultimul rând realizarea reformei justiției.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Îl invit pe domnul deputat Mircea Chiostec să adreseze o interpelare în nume propriu. Lipsește.

Domnul deputat Bárányi Ferenc dorește, de asemenea, în nume propriu să adreseze. Și dânsul este absent.

Domnul deputat Sorin Lepșa, membru al Grupului parlamentar al P.N.Ț.C.D.+P.E.R., dorește să formuleze o interpelare în nume propriu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Sorin Lepșa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că sunt ultimul, așa că scăpăm repede.

Deci, interpelarea mea se adresează domnului ministru de stat, Mircea Coșa, și domnului ministru al Apărării, Gheorghe Tinca.

Este vorba despre privatizarea Societății pe acțiuni "I.A.R. Ghimbav", în care s-a creat o mare confuzie și neliniște datorate faptului că după ce s-au depus peste 10.000 de cupoane, prin apariția Hotărârii nr.209 din 28 martie 1996 și prin interpretarea Legii nr. 78/95 nu mai înțeleg, atât sindicatele, cât P.A.S.-ul, cât și salariații, modalitatea în care se va privatiza această unitate.

De aceea, rog pe cei doi domni miniștri să-mi spună dacă Societatea "I.A.R.Ghimbav" S.A. se privatizează sau nu; și dacă da, cum, care este modalitatea de privatizare a acestei societăți?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

În acest fel, din cei 13 deputați care s-au înscris pentru a adresa interpelări diferiților miniștri, au luat cuvântul 8, 5 colegi au absentat de la această parte a ședinței noastre.

Fiind epuizată lista cu cei înscriși pentru a adresa interpelări, suntem în situația în care închidem aici și noi lucrările Camerei Deputaților pe ziua de astăzi. Urmează să ne revedem în plen mâine dimineață, la ora 8,30.

Ședința s-a încheiat la ora 19,25.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 3:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro