Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 29-04-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 1996

7. Amânarea reexaminării Legii pentru interpretarea art.21, alin.1 și alin.2 din Legea nr.53/1991

Domnul Marțian Dan:

................................................

Trecem la următorul punct: reexaminarea Legii pentru interpretarea art.21, alin.1 și alin.2 din Legea nr.53/1991.

Îl invit pe domnul deputat Aurel Știrbu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități să ne prezinte punctul de vedere la care a ajuns comisia în urma examinării deciziei luate de Curtea Constituțională referitoare la acest proiect de lege.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a înțelege conținutul Deciziei Curții Constituționale și al raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități, vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte introductive, ca să fiți în cunoștință de cauză în complexitatea totală a acestei decizii.

Cunoașteți cu toții că prin Legea nr.53/1991, la art.21 alin.1 și alin.2 se precizează dreptul parlamentarilor la o diurnă de ședință. Înainte i s-a spus indemnizație de ședință, apoi diurnă de ședință, pe lângă diurna de deplasare. Nu s-a perceput impozit la această diurnă o perioadă, mi se pare, de un an și jumătate.

Apoi, Curtea de Conturi, care înainte a dat aviz favorabil sub acest aspect, a executat un control și a ajuns la concluzia că, întrucât în art.21, alin.1 și alin.2 nu se precizează dacă această diurnă este scutită sau nu de impozit, a zis că, nefiind prevăzut în mod expres scutire de impozit, este supusă impozitării. Și a făcut un material pe care l-a prezentat conducerii Camerei și bineânțeles și Senatului, prin care a stabilit ca să se perceapă impozit și pe această diurnă de ședință. Drept urmare, au fost luate măsuri și s-a perceput impozit de la data respectivă, pare-mi-se, aproape de la data respectivă.

Apoi, sigur, s-a gândit totuși și s-a făcut o Lege de interpretare a art.21, în sensul de a se da o anumită interpretare că această diurnă de ședință nu ar fi supusă impozitării.

Această lege de interpretare, votată și de Cameră și de Senat, a fost contestată la Curtea Constituțională de Curtea Supremă de Justiție, pe motiv că ea ar fi neconstituțională. Avize favorabile în acest sens au dat și Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Guvernul.

Curtea Constituțională a luat în dezbatere sesizarea Curții Supreme de Justiție și a ajuns la concluzia că această lege de interpretare încalcă prevederi esențiale din Constituție, motivând, în esență - nu vreau să dezvolt, pentru că aveți în raport - că această diurnă se deosebește de diurna de deplasare. Ea este acordată pentru activitate concretă, adică pentru participarea parlamentarilor la ședință în plen și în comisii. Și, ca atare, ar avea același regim juridic ca și indemnizația de bază.

În plus, se fac anumite trimiteri la prevederile Constituției, în sensul că orice venituri regulate sunt supuse impozitării și, prin urmare, și sub aspectul echității față de alte instituții care au asemenea indemnizații sau diurne, indiferent cum sunt denumite, ele sunt supuse impozitării. Fapt pentru care Curtea Constituțională a considerat că această lege de interpretare este neconstituțională.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a analizat cu mult timp în urmă această Decizie a Curții Constituționale și cu unanimitate de voturi a ajuns la concluzia că Decizia Curții Constituționale este întemeiată și noi suntem obligați să ne supunem acestor reguli generale constituționale și să plătim impozit pentru această diurnă de ședință. Repet, a fost votat acest punct de vedere al comisiei, cu unanimitate de voturi, de către membrii prezenți la ședința respectivă.

Prin urmare, comisia recomandă Camerei Deputaților să fie de acord cu Decizia Curții Constituționale, în sensul ca și noi să plătim impozit pe această diurnă de ședință. Cum însă art.145 din Constituție nu reglementează modul de aprobare a unei decizii a Curții Constituționale, ci, dimpotrivă, articolul pe care l-am citat reglementază modul de respingere a excepției de neconstituționbalitate. Și dacă se obține un vot cu două treimi din numărul parlamentarilor - Cameră și Senat -, excepția declarată de Curte, adică neconstituționalitatea, se respinge și legea rămâne așa cum este în întregul său.

Prin urmare, noi recomandăm - Comisia juridică, de disciplină și imunități - să nu votăm această lege și să fim de acord cu excepția de neconstituționalitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această problemă? Nu sunt doritori?

În examinarea acestei chestiuni, trebuie să pornim de la prevederile art.118 din Regulamentul nostru. Deja o parte din elementele legate de procedura de examinare a deciziilor Curții Constituționale a fost evocată de către domnul Știrbu.

La alin.1 se spune faptul că Camera dezbate, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități obiecția de neconstituționalitate.

La alin.2 se spune, în legătură cu raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, și felul în care trebuie el să reflecte problema supusă examinării, după care, evident, pot urma dezbateri.

La alin.3 avem următor precizare: "În urma dezbaterii, legea declarată în întregime neconstituțională sau ansamblul prevederilor declarate neconstituționale se supun unui singur vot".

Noi ne găsim în prezența unei legi care are un articol unic cu două alineate, care în întregul ei a fost socotită neconstituțională. Și Comisia juridică, de disciplină și imunități a considerat întemeiate obiecțiile de neconstituționalitate formulate în Decizia Curții Constituționale.

Cum însă art.145 din Constituție prevede posibilitatea înfrângerii unei decizii, la alin.1, cu o majoritate de cel puțin două treimi, eu am să vă supun votului această lege, așa cum a fost ea aprobată, vom vedea care este rezultatul și, în funcție de asta, vom vedea dacă obiecția de neconstituționalitate a Curții Constituționale a fost adoptată sau dacă a căzut.

Cred că este clar deci în ce constă obiectul votului, anume legea, așa cum am adoptat-o noi, cu un articol unic, structurat în două alineate, pe care Curtea Constituțională a socotit-o că este contrară unor prevederi ale Constituției, punct de vedere însușit în unanimitate și de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Vă supun votului legea așa cum a fost ea adoptată.

Cine este, vă rog, pentru? 12 voturi pentru.

Neîntrunind deci două treimi, ci doar 12 voturi pentru, este clar că a fost adoptată de către Cameră obiecția de neconstituționalitate pe care o conține Decizia Curții Constituționale.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și urmează să luăm în discuție propunerea legislativă a domnului deputat Petru Tănasie, care figurează la următorul punct. Nu știu dacă dânsul este.

Voci din sală:

Este bolnav.

Domnul Marțian Dan:

Nu este. Este bolnav.

Noi am avut în legătură cu această chestiune un acord pe care l-am adoptat, și anume să dezbatem această propunere legislativă în momentul în care autorul ei va fi prezent.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 1:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro