Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 09-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 1999

11. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (amânarea votului final).
 
see bill no. 348/1999

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Domnule deputat Emil Popescu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizată în fond, vă rog să-mi propuneți timpii. Este o lege aflată în procedură de urgență, fiind vorba de o ordonanță de urgență.

Vă dau cuvântul, domnule președinte Popescu.

Domnul Emil Teodor Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere textele, orele, dialogurile, vă propun 3 minute pentru fiecare articol și în total 45 de minute pentru toată legea. Este mult?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

3 minute și 45 de minute.

Domnul Emil Teodor Popescu:

E bine!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare timpii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptați în unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege... Aș dori, dacă sunt intervenții din partea inițiatorului sau a comisiei.

O să-i dau cuvântul inițiatorului, pentru a prezenta motivația, comisiei, ulterior și pe urmă trecem la aprobare.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule secretar de stat Mocuța.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Prin Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială a fost reglementată în principal procedura parlamentară de declanșare a urmăririi penale a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției.

În stabilirea acestei proceduri s-a ținut seama de dispozițiile constituționale, precum și de cele cuprinse în Regulamentul Camerei Deputaților, privind urmărirea penală a membrilor Guvernului. În această lege nu au fost stabilite infracțiuni noi, dar în art. 6 se precizează în mod expres că "intră sub incidența acesteia faptele săvârșite de membrii Guvernului, în exercițiul funcției lor și care, potrivit Legii penale, constituie infracțiune".

Ținând seama de propunerile formulate în timpul dezbaterilor, atât în Camera Deputaților, cât și în Senat, precum și de momorandumul închiat cu confederațiile sindicale, prin care Guvernul s-a angajat să completeze Legea răspunderii ministeriale cu două infracțiuni specifice activității membrilor Guvernului, în temeiul dispozițiilor art. 114, alin. 4 din Constituție, s-a întocmit alăturat proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 115.

Prin proiect se propune completare legii cu texte noi, care stabilesc două infracțiuni specifice activității unui membru al Guvernului, în exercițiul funcției sale, constând în: împiedicarea prin amenințare cu violență ori prin folosirea de mijloace frauduloase a exercitării cu bună credință a drepturilor și libertăților cetățenești, precum și prezentarea cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României, cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.

Pe lângă pedeapsa principală, proiectul prevede și aplicarea pedepsei complimentare a interzicerii dreptului de a mai ocupa o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani, precum și pedepsirea tentativei acestei infracțiuni.

De asemenea, a fost reglementat termenul prescripției, a răspunderii penale pentru aceste infracțiuni și s-a propus completarea art. 21 din lege cu un alineat nou, care reglementează demiterea din funcție a membrului Guvernului condamnat printr-o hotărâre judecătorească.

Vă mulțumesc și, dacă sunteți de acord, vă supunem spre aprobare acest proiect.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Comisia, dacă are ceva de spus înainte de dezbatere?

Domnul deputat Grădinaru.

Domnul Nicolae Grădinaru:

În conformitate cu prevederea art. 86 și 102 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Consiliul Legislativ a vizat favorabil acest proiect de lege. Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, sesizată spre dezbatere și avizare, a avizat favorabil acest proiect.

Potrivit prevederilor art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice au examinat proiectul de lege în ședința din 22 septembrie 1999, constatând că această inițiativă legislativă are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/1999, prin care se completează Legea nr. 115/1999 cu unele infracțiuni specifice calității de membru al Guvernului: pedepsele complementare pentru aceste infracțiuni, perioada de prescriere a răspunderii penale, precum și reglementarea demiterii membrului Guvernului ajuns în poziția de condamnat.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. O să începem cu ordonanța, și anume titlul ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Preambulul art. I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Preambului punctului 1, de la art. I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 61, la primul alineat, preambulul.

Voturi pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera a), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera b) se găsește la nr. curent 1 din raport. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 1 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 61 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 62, la alin. 1, o să-l rog și pe inițiator și pe domnul deputat Emil Popescu, cred că este o greșeală de gramatică aici. Se spune așa: "în cazul săvârșirii de către membrii Guvernului a unei infracțiuni în exercițiul funcției lor, altele decât cele...". Cred că trebuia "alta decât cele prevăzute la art. 61".

Domnul Emil Teodor Popescu: (din loja comisiei)

Este dezacord gramatical.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este un dezacord gramatical.

Domnul Emil Teodor Popescu: (din loja comisiei)

Se poartă acum! De 20 de ani se poartă dezacordurile gramaticale.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Trebuie făcută, totuși, această corectură de limbă română.

Ca atare, cu această corectură, art. 62 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 63, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 1 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul I în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul legii privind aprobarea ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii, cu amendamentele adoptate, conform nr. curent 1 din raport și a corecturii de gramatică propusă și adoptată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Legea în ansamblul ei este o lege organică. Votul final îl vom da marțea viitoare la ora 11,30, când avem programat un vot final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 12 ao?t 2020, 1:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro