Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 09-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 1999

8. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu și proiectului de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu și proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu.

Comisia, inițiatorul? De la inițiator, e cineva? Da, vă rog frumos, poftiți pe banca inițiatorilor.

Continuăm de unde am rămas data trecută. O să rog comisia să-și ocupe locurile, se lucrează numai pe raportul comisiei. Sunt o serie de puncte retrimise la comisie, pentru a fi rediscutate și care se pare că vor fi analizate mâine, în cadrul ședinței de acolo.

O să rog să-mi spuneți la ce punct am rămas data trecută. (Se adresează comisiei.) Art.20 s-a votat sau nu? Deci art.19 este ultimul care s-a votat. Art.20, la nr.crt.55 din raport. Capitolul s-a votat, inclusiv art.20, da? Bun. Suntem la nr.crt.56 din raport. Practic, suntem la textul comisiei. Deci, în textul comisiei, este titlul Cap.V.

La nr.crt.56, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.57, art.21, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt.58, practic este mutarea textului, se regăsesc prevederile în art.21. Deci, la 58 este eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.59. Intervenții? Domnul deputat Nică, aveți cuvântul.

Domnul Mihail Nică:

Doamnelor și domnilor,

Propun introducerea unui nou alineat la acest art.22, prin care să se întărească răspunderea conducătorului, persoanei juridice. Textul este următorul: "Răspunderea pentru luarea măsurilor legale privind securitatea informațiilor, secrete de stat, revine conducătorului autorității sau instituției publice, ori altei persoane juridice deținătoare de informații, după caz". Deci, se va constitui ca alin. 2 al art.22.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Cunoașteți amendamentul? Da, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Suntem de acord cu amendamentul propus de domnul deputat Nică și îl susținem.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Nu sunt. Vă supun spre aprobare primul alineat de la nr.crt.59 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2. La alin.2, inițiatorul este de acord cu el, doresc să știu punctul de vedere al comisiei. De acord. Formularea propusă de domnul deputat Nică.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Ioan Gavra: (din bancă)

Comisia nu are președinte? Că mai nou nu aveau președinți la comisie. Ce este cu ei?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisiile au raportori.

La nr.crt.60 se propune eliminare, deoarece s-a mutat textul în art.21.

Voturi pentru eliminare? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Același lucru la nr.crt.61.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.62, art.23, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.63, eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.64, eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.65, eliminare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.66. Rog la 66 să-mi spună comisia ce propune, pentru că nu apare nici un fel de propunere în rubrica respectivă. Nu este al Guvernului, este textul Senatului.

Deci, se menține textul, da?

Nr.crt.66, art.29.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Va trebui să fie probabil renumerotat.

La nr.crt. 67, reformularea art.24, domnul deputat Avramescu, aveți cuvântul.

Am rugămintea să vorbiți în microfoane. Rog inițiatorul să fie atent și comisia.

Domnul Constantin Avramescu:

Acest articol se referă la obligativitatea ca persoanele care iau la cunoștință de încălcări privind prevederile din această lege să informeze de îndată conducătorul unității respective. Aș vrea să știu ce rost are articolul acesta? Reînființăm instituția turnătorilor? Adică nu se poate organiza de așa manieră SRI-ul care are o serie de obligații în respectarea controlului, cât și întreprinderile care manipulează astfel de date și apare iarăși obligativitatea, cum era prin anii 50, ca fiecare cetățean să sesizeze asemenea fapte? Și de aici apar și sancțiuni în acest sens. Eu propun, domnule președinte, propun eliminarea lui și vă rog să puneți la vot așa ceva, pentru că mă iertați că folosesc cuvinte mai grele, îl consider scandalos, este reînființarea instituției turnătoriilor.

Domnul Ioan Gavra: (din bancă)

...turnătorilor, nu turnătoriilor...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Parțial, distinsul nostru coleg, domnul deputat Avramescu, are dreptate, dar cred că pentru a elimina această suspiciune este necesar să adăugăm următoarele sintagme: la primul alineat, după "conducătorul acestuia", "fără a fi considerat informator al Serviciului Român de Informații". Și la alin.2, după "Serviciul Român de Informații", "fără a fi considerat informator al acestuia".

Cred că în felul acesta punem stavilă oricărei suspiciuni că, într-adevăr, distinsul nostru coleg are dreptate, în felul acesta, orice conducător de unitate, respectiv orice salariat poate să fie acuzat în timp, în istorie, peste zeci de ani, cine știe când că a colaborat cu Serviciul Român de Informații și cine știe în ce raporturi se poate afla Serviciul Român de Informații de-a lungul vremurilor, în raport cu timpurile.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Nu sunt. Da, domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Stimați colegi,

Înainte de a propune un amendament care, probabil să facă un pic de limpezire a apelor la alin.1, aș vrea să vă reamintesc că în state cu o democrație consolidată, cu o liniște socială, cu o economie puternică, consolidată și în plină dezvoltare, cetățenii, probabil tot prin forța legii, din alte începuturi, au fost învățați ca pe orice persoană străină de comunitatea lor, care domiciliază mai mult de 24 de ore în vecinătatea lor, vecinătate de care ei nu au cunoștință, se duc fără a fi sau a se considera turnători sau informatori sau mai știu cum și discută cu șeful postului de poliție sau agentul de ordine publică dacă este cunoscută rezidența acelei persoane în localitatea respectivă.

Pe de altă parte, aici este vorba de a garanta unele informații care, în ultimă instanță, contribuie la menținerea acelei societăți comerciale pe piața concurențială. Pe piața concurențială, orice societate comercială are și va avea secretele sale. Nu putem să abdicăm de la aceste cerințe ale economiei de piață și ale legislației care să consolideze lupta concurențială în ultimă instanță, eliminând tot ceea ce credem noi acum că este de domeniul trecutului. Sigur că, referindu-ne la prevederile constituționale, pe mine nu mă poate obliga să fac ceva ceea ce eu, ca individ, nu vreau să fac, chiar dacă, în ultimă instanță, vine legea și mă constrânge să fac.

De aceea, eu aș scoate caracterul de imperativitate din alin.1 și v-aș propune să fiți de acord că persoana care ia cunoștință de încălcări ale prevederilor privind securitatea informațiilor secrete de stat în cadrul unității în care își desfășoară activitatea va informa de îndată pe conducătorul acesteia.

Observați că aici scoatem sintagma "este obligată să informeze" și dăm posibilitatea de a judeca prin propria sa conștiință dacă ceea ce deja a sesizat este o infracțiune, este o încălcare a secretelor pe care le cunoaște sau nu le cunoaște din cadrul societății comerciale unde lucrează și apoi, pe baza acestui proces individual de conștientizare, să anunțe șeful ierarhic superior.

Deci, vă propun să înlocuim sintagma "este obligată să informeze" cu sintagma "va informa".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Rădulescu Zoner.

Rog liderii de grupuri să telefoneze la grupuri; de asemenea la comisii să vină toți deputații în sală pentru voturile finale.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Acest lucru, domnule președinte, doamnelor și domnilor, se mai prevede o dată și la art.28.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am rugămintea să vorbiți în microfoane.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Deci, această prevedere o mai întâlnim, de astă dată privind sancțiunile, la art.28. Eu acolo vroiam să intervin, dar și aici este cazul. Cum domnilor? Oricare salariat al unei instituții, al unei întreprinderi știe care sunt documentelele care au caracter secret sau confidențial? Nu. Cel puțin, după logica mea. Dacă se rămâne la textul inițiatorului, inclusiv la textul domnului deputat Ana, care este mai permisiv, oricum, ajungem din nou la delațiune, la suspiciune și la teoria de pe timpuri, pe care dumneavoastră toți care ați fost salariați în timpul lui Ceaușescu o cunoașteți, nu? că toți funcționarii, toți salariații trebuie să facă informări la șeful instituției, care după aceea le făcea la Securitate, acuma la S.R.I. Nu se poate acest lucru. Ne transformăm din nou într-o țară de delatori și de informatori?

Ca atare, acest lucru ar trebui modificat în sensul că personalul care are acces la documente secrete și/sau confidențiale, dacă constată anumite nereguli prevăzute de articolele în respectiva lege, și anume este vorba de articolele 23, 27, are – să zic – calitatea de a face o asemenea informare, dar nu altul. Păi, pur și simplu se ajunge la abuzuri, se ajunge la atmosferă de suspiciune în orice instituție și până la urmă se ajunge la aceeași atmosferă de delațiune de pe timpul lui Ceaușescu și a comunismului.

Îmi pare tare rău, dar eu am constatat un lucru; această lege este aproape trasă la indigo după Legea secretului de stat din timpuri care credeam că au apus.

Deci, nu se poate face discriminare. Putem introduce așa: deci, "care au acces la documente vor face, vor sesiza", cum ați spus dumneavoastră, "care au acces", dar nu oricare, pentru că ăia nici măcar nu știu care sunt aceste documente.

Domnul Nicolae Leonăchescu: (din bancă)

Scrie pe ele...

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Și repet, mă scuzați, și cu asta am încheiat, nu este acceptabil. Ce rol mai are S.R.I.-ul? Ce rol mai are Ministerul de Interne? Poate să aibă ofițeri acoperiți, treaba lui, dar să transforme iarăși întregul popor în colaboratori ai S.R.I.-ului? Nu se poate! Și ca atare, eu susțin eliminarea... sau propunerea domnului Avramescu. Când vom ajunge la art.28, voi interveni, dar de fapt aici trebuie făcută modificarea, că celălalt nu prevede decât sancțiunile.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să îi dau cuvântul domnului deputat Avramescu, după care voi ruga să verificăm cvorumul și trecem la voturi.

Domnul Constantin Avramescu:

Vreau să spun că și amendamentele propuse de atenuare nu sunt, după mine, suficiente și mă explic. În loc de, se propune de domnul Ana, "este obligată să informeze", dumnealui propune "va informa" – este la fel de imperativ, unul la mână.

În al doilea rând, propunerea domnului Ianculescu, să spunem că cel care face așa ceva nu este considerat informator, tocmai că prin această afirmație se recunoaște că de fapt toată această treabă este o turnătorie.

Pe urmă, în ceea ce privește, cum a spus și domnul Zoner, relațiile între salariați și conducerea întreprinderii, acestea sunt prevăzute în cadrul obligațiilor de serviciu, fiecare semnează, ce are de făcut, ce nu are de făcut, ce are voie, ce nu are voie.

În consecință, decât să încercăm niște modificări care nu schimbă aspectul de fond, eu rămân la propunerea – și vă rog domnule președinte să propuneți eliminarea acestui articol.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, aveți cuvântul.

Domnul Liviu Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. După consultări, noi considerăm că este oportun să se mențină textul propus de către noi și confirmat de către comisie pe trei considerente și anume. Există o corespondență între textul propus de noi și Codul penal și respectiv Codul de procedură penală.

Cu permisiunea dumneavoastră, țin să vă reamintesc că, în Codul penal, există infracțiunea prevăzută de art.170, care se referă la omisiunea de a denunța de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în titlu privind infracțiuni contra siguranței statului, printre care și infracțiunea de la art.169 Cod penal, divulgarea secretului.

Pe de altă parte, în Codul de procedură penală, la art.227 este prevăzută obligația oricărei persoane cu funcții de conducere într-o unitate, la care se referă art.145 din Codul penal, sau cu atribuții de control, care a luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni în acea unitate, de a sesiza de îndată organul de urmărire penală. Formularea pe care noi am propus-o aici nu face altceva decât să lărgească această obligativitate de la sfera persoanelor cu funcții de conducere către toate persoanele angajate în acea unitate, tocmai având în vedere lucrul deosebit de sensibil care se află în discuție și anume, manipularea informațiilor cu caracter secret.

Pe de altă parte, v-aș ruga să observați că, în proiectul propus, nu apar sancțiuni penale sau contravenționale referitoare la încălcarea acestei obligații, de unde rezultă că singurele sancțiuni în discuție sunt de natură disciplinară.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 12 ao?t 2020, 1:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro