Ioan Catarig
Ioan Catarig
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 07-05-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 1996

  1. Intervenții ale domnilor deputați.
  1.3 Ioan Catarig - Intervenție referitoare la rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică.

Domnul Marțian Dan:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Ioan Catarig, Grupul parlamentar al Democrației Sociale din România.

Va urma, după aceea la cuvânt, domnul deputat Barbu Pițigoi.

Domnul Ioan Catarig:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Si în intervenția de azi vor aborda rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică, cu implicațiile sale economice și rezultatele sociale ce decurg din acestea, prin prisma doctrinei solidarității social-economice, pornind de la realitatea PIB-ului românesc, cel mai scăzut din zona geografică în care trăim.

Astfel, analiza eficienței economice a sumelor alocate amenajărilor hidroenergetice în perioada 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1994 arată următoarele: la 1 ianuarie 1990 erau amenajate centrale hidroelectrice, având o capacitate medie de producție de aproximativ 16 GWh/an, reprezentând 40% din sursele tehnice amenajabile ale României.

Producția efectivă realizată în perioada amintită a fost de 63.380 GWh, adică echivalentul a 16 milioane tone păcură, cu o medie anuală de 12.480 Gwh/an.

Producția efectivă a fost mai mică față de capacitatea medie de producție, datorită faptului că nu toate centralele puse în funcțiune aveau terminate toate lucrările de construcții, baraje și aducțiuni secundare și caracterul secetos al perioadei.

La l ianuarie 1990 erau în execuție 67 de centrale hidroelectrice în diferite stadii de construcție, care însumau o putere instalată de aproximativ 1.300 MW și o capacitate medie de producție de circa 3.500 Gwh/an.

Din centralele aflate în execuție în perioada amintită, s-au pus în funcțiune capacități noi de producție, însumând o putere instalată de 327 MW, respectiv o capacitate de producție la parametrii finali, inclusiv realizarea integrală a lucrărilor la centrale din amonte, de 613 Gwh/an.

Producția efectivă a acestor centrale în perioada celor 4 ani, ținând seama de termenele reale de punere în funcțiune, de exemplu grupurile puse în funcțiune în 1994 au numai câteva luni de funcționare, a fost de 1.218 Gwh, ceea ce reprezintă o economie de aproximativ 340 mii de tone de petrol.

Sumele cheltuite pentru realizarea de hidrocentrale în perioada respectivă au fost de aproximativ 664 milioane dolari S.U.A., ceea ce la paritatea de numai 2.000 de lei înseamnă 1.328 miliarde de lei. De remarcat că în această valoare intră, pe lângă sumele corespunzătoare a grupurilor puse în funcțiune în această perioadă, și o cotă cheltuită pentru centralele puse în funcțiune anterior, dar la care s-au mai executat anumite aducțiuni secundare și s-au finalizat lucrările la unele baraje, centrale care nu au fost puse în funcțiune, dar s-au cheltuit sume importante pentru finalizarea lor până în anul 2000.

Suma cheltuită în dolari S.U.A., arătată mai sus, a rezultat din convertirea sumelor în lei, cu valoarea medie a ratei de schimb din fiecare an al perioadei 1990-1994.

Tinând seama de suma de 664 milioane dolari S.U.A., respectiv 1.328 miliarde de lei, cheltuite pentru centrale hidroelectrice în perioada anilor 1990-1994 și de energia de circa 1.218 Gwh efectiv, produsă de grupurile puse în funcțiune în această perioadă, rezultă o investiție specifică de 1.090 lei pe KWh, respectiv un preț de cost de 27 lei/KWh.

Luând în considerare capacitățile medii de producție pe o durată totală de 5 ani, rezultă o producție de energie a grupurilor noi puse în funcțiune în perioada celor 4 ani de circa 3.068 GW, rezultând un preț de cost de circa 10,8 lei/KWh.

Pentru comparație, se menționează că prețul mediu de cost realizat de centrale hidroelectrice - RENEL în anul 1994 a fost de 6,9 lei/KWh, față de circa 52,3 lei/KWh, corespunzător centralelor termoelectrice de diferite tipuri.

Tinând seama de ponderea diferitelor tipuri de centrale - hidro - 24%, termo - 76%, a rezultat un preț mediu de cost, în 1994, de circa 40,2 lei/KWh, ceea ce a permis menținerea unui tarif mediu de vânzare de 70 lei/KWh, inclusiv taxa de dezvoltare.

De remarcat că menținerea acestui tarif coborât a fost posibilă datorită ponderii de 24% a producției centralelor hidroelectrice.

Din cele de mai sus, rezultă că prețul de cost corespunzător sumei cheltuite pentru sectorul hidro în cei 4 ani și producției efective realizate în această perioadă este de 27 lei/KWh, mult inferior prețului mediu de cost pe total RENEL, de circa 40,2 lei, realizat în anul 1994. Acest element justifică pe deplin suma alocată sectorului hidro în perioada 1990-1994.

De remarcat că, luând în considerare duratele normale de funcționare a capacităților de producție într-o perioadă de 5 ani, rezultă posibilitatea de a produce o energie de circa 3.068 GWh la un preț de 10,8 lei, față de 6,9 lei, cost de realizare în 1994.

Terminarea tuturor amenajărilor aflate la 31 decembrie 1994 în diferite stadii de execuție, unele din ele fiind puse total sau parțial în funcțiune, iar altele urmând a fi puse eșalonat în perioada 1995 - 2000, necesită fonduri de aproximativ 2.200 miliarde lei și aduc un spor al producției de energie de 3.120 Gwh. Prețul de cost al acestei energii este de 14-16 lei/KWh, deci cu mult sub prețul mediu de cost ce s-a realizat la RENEL în 1994.

În încheiere, se reamintește faptul că România este o țară a cărei balanță energetică se poate echilibra numai prin importul unor cantități mari de petrol și gaze, cu cheltuirea valutei corespunzătoare. De aceea, este util a face eforturi financiare pentru continuarea amenajării potențialului hidroenergetic în ritmul realizat în ultimii 40 de ani, adică 500 la 1.000 MW, într-o perioadă de 5 ani și în funcție de resursele financiare disponibile, bineînțeles.

De remarcat și faptul că potențialul hidroenergetic este regenerabil anual, se poate amenaja practic numai cu resurse interne și are un efect ecologic redus.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Marțian Dan:

Da. Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 3:37
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro