Barbu Pițigoi
Barbu Pițigoi
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 07-05-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 1996

  1. Intervenții ale domnilor deputați.
  1.4 Barbu Pițigoi - Puterea judecătorească.

Domnul Marțian Dan:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Barbu Pițigoi - Grupul parlamentar al P.N.T.C.D. + P.E.R.

După dânsul va urma, apoi, la cuvânt, domnul deputat Victor Boștinaru.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Una din instituțiile statului de drept este puterea judecătorească. Legea, oricât de bună ar fi ea, cu toate bunele intenții ale legiuitorului, nu-și atinge țelurile urmărite dacă cel ce este pus să o aplice nu o face cu simț de răspundere, corect, voluntar, cu imparțialitate, cu judecata limpede și în cunoștință de cauză.

Puterea judecătorească, aflată, cel puțin teoretic, pe poziție de egalitate cu puterea legislativă și cu puterea executivă, trebuie să aibă și posibilitățile de desfășurare a activităților specifice, în condiții comparabile cu cele ale celorlalte puteri ale statului sus-amintite.

Nu vreau să mă refer acum și aici la salarizarea judecătorilor și a personalului auxiliar, ori la inamovibilitatea magistraților. Aceste subiecte au fost și probabil vor mai fi dezbătute.

Condițiile de muncă ale celor ce lucrează în justiție trebuie să fie însă, dacă nu la nivelul celorlalte două instituții fundmentale ale statului amintite, dar ele trebuie să corespundă măcar normelor generale universal recunoscute ale locurilor de muncă specifice.

Recent, am vizitat localul Judecătoriei Tribunalului din orașul Pitești, o clădire relativ nouă, dar total improprie scopului căruia îi este destinată, cu toate că din proiect a fost gândită a fi folosită de instanțele judecătorești. Am văzut camere, mai exact cămări, de 2/3 m.p., în care lucrează 3-4 judecători, fiecare la masa lui, înfundați în maldăre de dosare, chinuit aranjate pe un fel de birou-miniatură.

Camerele, construite în stilul arhitecturii specifice epocii de aur, dincolo de infima suprafață, au un restrâns volum de aer, înălțimea lor nedepășind 2,25 m.

În camerele grefierilor, în marea lor majoritate femei, spații de aceleași dimensiuni, mobilate și dotate cu mașini de scris, înghesuite 4 persoane, la care se adaugă încă 4 judecători, care vin să dicteze hotărârile redactate, într-o hărmălaie de nedescris, amplificată de zgomotul mașinilor de scris.

Am văzut demisoluri, cu camere insalubre pentru dactilografe, iar accesul la arhivă este aproape impracticabil.

Sălile de ședință, mici și întunecoase, neaerisite și insuficiente ca număr, impun ședințe de judecată cu publicul în două schimburi. Pe când al treilea schimb?

Câtă diferență între această "modernă construcție" și Palatul Justiției, din același oraș, construit în alte vremuri, cu o circulație interioară definită de fluxul funcțional, cu săli de ședință spațioase, bine luminate natural, înalte, cu volum mare de aer, în care justiția se impune justițiabilului, care se simte pătruns de spiritul zeiței dreptății.

Dar, această clădire a primit o altă destinație, iar municipalitatea și reprezentanții locali ai puterii centrale nu se preocupă de această instituție a statului de drept, a cărei bună funcționare garantează existența sistemului nostru democratic.

Considerăm că a sosit momentul ca Guvernul, prin puterea de decizie de care dispune, Ministerul Justiției, căruia îi aparține Palatul Justiției din Pitești, și Departamentul Administrației Locale, care dirijează fondurile bugetare cheltuite în teritoriu pentru investiții, trebuie să ia măsurile ce se impun și să urgenteze pentru a reda justiției palatul ce-i aparține, iar municipiului amintit, folosind mai înțelept decât a făcut-o până acum, fondurile irosite în lucrări inutile, fonduri ce puteau să fie dirijate către construcții care să soluționeze necesarul de spațiu pentru justiția din orașul Pitești.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 9:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro