Constantin Remus Opriș
Constantin Remus Opriș
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 07-05-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 1996

  1. Intervenții ale domnilor deputați.
  1.6 Remus Constantin Opriș - Reforma în domeniul ocrotirii sănătății.

Domnul Marțian Dan:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Remus Opriș - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat și P.E.R.

După aceea, va urma domnul deputat George Stănescu.

Domnul Remus Constantin Opriș:

De multă vreme, corpul medical românesc, presa, unii oameni politici și chiar Ministerul Sănătății vorbesc de necesitatea inițierii unei autentice reforme în domeniul ocrotirii sănătății. Cheia de boltă a acestei reforme este unanim recunoscută că o constituie organizarea asigurărilor de sănătate, sub auspiciile Casei Asigurărilor Sociale de Sanătate sau ale caselor particulare de asigurări.

De aceeași părere este chiar partidul de guvernământ, care a promis țării că, până la sfârșitul acestui mandat, Guvernul va lăsa în urmă acest obiectiv realizat.

Este adevărat că, de aproape 2 ani, a trecut prin Senat și apoi prin Comisia de sănătate, iar în prezent prin Comisia de muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, o propunere legislativă care avea ca obiectiv reorganizarea caselor de asigurări de sănătate după un model de organizare, de această dată, german.

Cei ce doresc această lege sunt cei mulți, cei conștienți că asistența medicală nu mai poate fi nici acoperitoare și nici competentă în fața solicitării prin modeste alocații bugetare.

Cei ce nu doresc această lege sunt puțini, dar sunt puternici, că sunt reprezentanți tot ai partidului de guvernământ, de această dată aflați la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, sau la Ministerul Finanțelor. Aceste ministere refuză să acorde avizul lor pentru una din cele mai importante legi pe care Parlamentul ar trebui să se grăbească să o rezolve. În schimb, absența legii nu împiedică Ministerul Sănătății să deruleze, pe bază de hotărâri de Guvern, așa numitul "experiment privitor la retribuția medicilor în raport cu punctaje obținute în urma consultațiilor efectuate". Experimentul a fost început sub acoperirea Legii nr. 79 din 1991, având ca sursă de finanțare împrumutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 7 octombrie 1991. El ar fi trebuit să cuprindă 4 județe, iar întinderea în timp trebuia limitată, în concordanță cu legea, la 31 decembrie 1995. Extinderea prin hotărâre de Guvern de la 4 la 8 județe, apoi la 12 județe chiar, și continuarea încă a acestuia în prezent, nu face decât să pună acest demers în discordanță cu Constituția, care la art. 33 arată că Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală se face potrivit legii.

Intrucât țara are nevoie de o reformă sanitară autentică și nu de experimente de reformă, este neapărat necesar ca locul unor neinspirate hotărâri guvernamentale, să fie luat de Legea asigurărilor de sănătate.

Iată pentru ce, rog Biroul Permanent al Camerei Deputaților să impulsioneze la nivelul Comisiei de muncă și protecție socială finisarea raportului asupra acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 9:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro