Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 14-05-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 1996

  1. Intervenții ale domnilor deputați:

 

Ședința a început la ora 8,49.

Lucrările au fost conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya-Hamar Alexandru și Viorica Afrăsinei, secretari.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Începem lucrările Camerei Deputaților și mai întâi vreau să vă aduc la cunoștință situația prezenței la ele. Din 341 de deputați, și-au înregistrat prezența 221. Sunt absenți 220. Din aceștia, 13 îndeplinesc diferite misiuni parlamentare și sunt în imposibilitate de a lua parte la dezbaterile noastre. Cvorumul de lucru este de 171 deputați.

Ca de obicei, partea inițială a ședinței de astăzi este consacrată intervențiilor deputaților pe diferite probleme.

 
Ioan Catarig - Intervenție referitoare la rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică;

O să-l invit la tribună pe domnul deputat Ioan Catarig, Grupul parlamentar al PDSR, după care va urma domnul deputat Asztalos Ferenc.

 

Domnul Ioan Catarig:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimați invitați,

Intervenția de astăzi va aborda rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică, cu implicațiile sale economice și rezultatele sociale ce decurg din acestea, prin prisma doctrinei solidarității sociale economice, pornind de la realitatea PIB-ului românesc, cel mai scăzut din zona geografică în care trăim. De altfel, aseară, în intervenția sa, domnul prim-ministru, din materialul pe care ni l-a prezentat și l-ați primit cu toții în casetă, din cele șapte grafice, patru se referă la PIB și este normal să fie așa, pentru că extinderea PIB înseamnă, de fapt, extinderea activității productive și de servicii, extinderea activității hidrotehnice, inclusiv în județul Bistrița-Năsăud.

În ceea ce privește fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, acesta se constituie, după cum știți, prin aplicarea procentului de 12 la sută și, respectiv, de 3 la sută la energia electrică și, corespunzător, la termică și astfel rezultă prețul unitar al energiei livrate. Procentele de 12 și, respectiv, 3 la sută nu se aplică la energia livrată la consumatorii casnici.

S-a cerut ca în acest an să se asigure, prin Centrala nucleară de la Cernavodă, 50 miliarde lei din resursele proprii RENEL.

În 1995, la începutul anului, s-au prevăzut 375 miliarde lei pentru fondul special, iar pentru anul în curs se prevede doar cu 1 miliard mai mult, adică 376 miliarde lei. Pe luna iunie 1995, costul energiei electrice a crescut cu 115,1 la sută, fără să crească valoarea fondului special. În 1996, în trimestrul II, se prevede, de asemenea, o corecție a prețului la energie.

Toate creșterile de preț s-au făcut în funcție de evoluția leu - dolar, și anume în iunie 1995 - 1 dolar echivalent 1.900 lei, iar astăzi 1 dolar - circa 2.870 lei, rezultând o creștere de 15l de procente. Dacă se aplica această corecție numai pe 7 luni, rezulta o valoare în plus la fondul special de circa 110 miliarde lei, suficient să acopere necesarul de la Cernavodă.

Se estimează că energia electrică în 1996 va fi sensibil egală cu cea din 1995.

În ceea ce privește funcționarea sistemului energetic pentru anul 1995, acesta va asigura cererea sporită de energie electrică și termică în condițiile dificultăților majore cu care se confruntă RENEL-ul, ca urmare a blocajului financiar și a posibilităților minime de realizare a unei strategii, repet, a unei strategii pe termen mediu și lung, care să conducă la rezultate energo-economice favorabile.

Ca și în anii precedenți, conducerea operativă a sistemului a stat sub semnul salvării momentului, diversele programe de optimizare fiind amendate, până la anulare completă, de strangulări rezultate din lipsa unei perspective clare a resurselor asigurate centralelor electrice.

Consumul de energie electrică a fost de 59.570 GKW/h, înregistrând o creștere de 6,8 procente, față de anul anterior valorile corespunzătoare lunare variind între 1,3 în februarie și 10,3 în noiembrie.

Energia termică livrată a înregistrat o creștere de 6,7 procente față de anul 1994, la acestea contribuind și anomaliile meteorologice, de felul răcirii accentuate din luna noiembrie.

Centralele pe cărbune au înregistrat un reviriment față de anii anteriori, ajungându-se, în lunile noiembrie și decembrie, la o producție record absolut față de valorile raportate înainte de 1990.

Deși livrările de lignit și huilă au fost, practic, la nivelul anului anterior, ritmicitatea necorespunzătoare, în special în lunile de iarnă, a contribuit la reduceri de putere în centralele mari. De asemenea, este dimensionat ca formarea stocurilor pentru iarnă să se realizeze în condițiile opririi în timpul verii a tuturor grupurilor de termoficare și a unui mare număr de grupuri de condensație și, vă atrag atenția, chiar dacă aceasta a condus la începerea consumării rezervelor de apă din lac, încă din luna iulie și august, ceea ce energetic înseamnă o crimă.

Centralele pe hidrocarburi au resimțit frontal situația economico-financiară a RENEL, aceasta reflectându-se în reducerea în continuare a producției față de anii anteriori, menținerea în rezervă a unor agregate totalizând până la circa 250 megawați și, din acest motiv, trecerea în conservare a unei puteri de circa 600 megawați.

Neasigurarea resurselor necesare funcționării centralelor pe hidrocarburi a redus posibilitatea de optimizare a funcționării centralelor pe cărbuni și a amenajărilor hidroelectrice, au îngreunat realizarea lucrărilor de reparații, în special la liniile de legătură cu partea de est a sistemului energetic și au anulat, practic, valorificarea conjuncturilor favorabile de export de energie electrică.

Centralele hidroelectrice au realizat o producție de record absolut de 166.150 megawați, superioară cu 16,2 la sută vechiului record, din anul 1991.

Din analiza debitelor afluente, se poate aprecia că hidraulicitatea globală, ușor superioară, 1,01, față de valoarea medie, dă speranță începerii unui șir de ani favorabili, după lungul șir de ani secetoși din perioada 1983 - 1994, în care doar anii 1991 și 1988 au fost apropiați de valoarea normală.

Amenajările hidrotehnice au asigurat 27,9 la sută din consumul anual de energie electrică, în 36 la sută din zile ele participând cu peste 30 la sută la acoperirea consumului.

Participarea centralelor hidroelectrice la asigurarea puterii de vârf a fost de 35 de procente, cu valori lunare între 28 la sută în februarie și 41,2 în iunie.

De subliniat rolul jucat în acumulările importante ale RENEL în diminuarea pagubelor provocate de viituri, de felul celor înregistrate în luna decembrie, fiind necesar ca astfel de rezultate să fie mai mult mediatizate.

Am încercat să aduc în fața dumneavoastră un nou set de argumente, care să contribuie la promovarea unei hotărâri politice, la un angajament politic de promovare a amenajărilor hidrotehnice, cu scopul final acela al creșterii PIB-ului.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

 
Asztalos Ferenc - Replică la intervenția domnului deputat Lazăr Lădariu din 7 mai 1996.

Are cuvântul domnul deputat Asztalos Ferenc - Grupul parlamentar al UDMR. Va urma după aceea doamna deputat Paula Ivănescu.

 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La data de 7 mai 1996, în intervenția sa, domnul deputat Lazăr Lădariu, în stilul său binecunoscut, motivat de imensa simpatie a domniei sale față de comunitatea maghiară din România, făcând o legătură directă a întâlnirii membrilor Asociației românilor alungați în decembrie 1989 din județele Harghita, Covasna și Mureș cu domnul Iliescu și uciderea subofițerului de poliție Nicolae Ion Botaș din Odorheiul Secuiesc, în finalul discursului său, ajunge la concluzia: "Regretabil este că, având orbul voit al găinilor, ei nu recunosc că tocmai caracterul etnic a stat la baza asasinării tânărului subofițer și uciderea și alungarea românilor din județele Harghita, Covasna și Mureș".

După concepția domniei sale, tot ce se petrece în aceste județe are caracter etnic, dar, în loc de comentarii și aprecieri subiective și tendențioase, vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră că președintele Asociației românilor alungați, profesorul Vodă Valer, mi-a fost coleg la Școala normală din Odorheiul Secuiesc și aș dori să vă spun că sunt în posesia acelor documente care reflectă fără echivoc că acest profesor nu a fost alungat, ci a plecat în mod abuziv, părăsindu-și postul. Care sunt aceste documente? 1) Cererea profesorului Vodă Valer, la data de 21 aprilie 1990, de a părăsi locul de muncă. 2) Adresa Ministerului Învățământului, cu nr.10331 din 3 mai 1990, în care se spune, printre altele: "S-a hotărât, de către Ministerul Învațământului, funcționarea în continuare a secției române la Liceul pedagogic din Odorheiul Secuiesc și înființarea, începând cu trimestrul III 1990 al acestui an școlar, a secției române cu profil pedagogic la Liceul nr.1 Toplița". 3) Declarația unor părinți care protestează împotriva mutării ilegale a secției române la Toplița. 4) Declarația a două eleve, din care reiese clar că domnul profesor Vodă Valer a fost unul dintre promotorii mutării secției române, deoarece în ziua de 23 aprilie 1990, pe furiș, s-a mai deplasat la Odorhei, pentru a convinge elevii care nu voiau să se mute la Toplița de necesitatea plecării lor de la Odorhei și, în fine, articolul intitulat "Cât de tare și de ce s-a supărat pe mine domnul profesor Vodă Valer" apărut în ziarul "Adevărul Harghitei" nr.328 din 4 aprilie 1991, semnat de Iuliu Conrad din care citesc propozițiile: "Dumneavoastră erați titular la Liceul pedagogic din Odorheiul Secuiesc, care nu s-a desființat, funcționând în continuare și în limba română. Prin plecarea dumneavoastră, la acest liceu au rămas vacante catedre de limba română și, din acest motiv, Inspectoratul școlar nu a fost de acord cu mutarea dumneavoastră. Nu discutăm aici despre exodul elevilor, aceasta fiind o altă problemă. V-ați folosit de conjunctură? Da."

Cu privire la uciderea plutonierului de poliție Botaș Nicolae Ioan, permiteți-mi să vă citesc din comunicatul oficial al Inspectoratului de poliție al județului Harghita. "Conducerea Inspectoratului de poliție al județului Harghita aduce la cunoștința opiniei publice din județ și din țară evenimentul deosebit de tragic petrecut în cursul zilei de 8 aprilie 1996, în urma căruia plutonierul de poliție Botaș Nicolae Ioan și-a pierdut viața, fiind victima bestialității și cruzimii unui grup de tineri din municipiul Odorheiul Secuiesc. În urma activităților specifice desfășurate de echipa operativă deplasată la fața locului, în cursul zilei de 9 aprilie a.c., au fost identificați autorii. Precizăm că cei 5 autori sunt necăsătoriți, nu au antecedente penale și sunt fără ocupație. Autorii sunt cercetați în stare de reținere de către Parchetul de pe lângă Tribunalul județean Harghita, pentru săvârșirea infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte". Am încheiat citatul. Semnat de șeful Inspectoratului de brigadă Gheorghe Gandra.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

 
Paula Maria Ivănescu - Intervenție referitoare la condițiile minime necesare pentru organizarea și asigurarea corectitudinii alegerilor locale

Are cuvântul doamna deputat Paula Ivănescu - Grupul parlamentar al Partidului Democrat. Va urma apoi la cuvânt domnul deputat Sorin Lepșa.

 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat, declar că bănuiala de fraudă electorală, exprimată deseori de reprezentanții noștri, a devenit astăzi o certitudine, prin faptul că Guvernul pedeserist nu a vrut să realizeze condițiile minime necesare pentru organizarea și asigurarea corectitudinii alegerilor locale din acest an.

Semnalăm Parlamentului că, în acest moment, când mai sunt 18 zile până la data alegerilor, birourile electorale județene nu au fost dotate cu mijloacele strict necesare pentru realizarea evidenței listelor și a candidaților, fapt ce a condus la o bulibășeală generală, așa cum se întâmplă când înlocuiești rigoarea matematică cu încropeala. Desigur, dacă am avea mai mult timp la dispoziție, ar fi mai asigurator abacul ancestral decât evidența provizorie realizată pentru Biroul electoral central de Comisia Națională de Statistică, care, sub bagheta unui vicepreședinte PDSR, reușește să amalgameze în așa fel lucrurile, încât să nu se mai înțeleagă nimic, să se creeze confuzie și, în stilul de neconfundat al domnului Radocea, să se mistifice realitatea. Astfel, Uniunea Social Democrată care, sub sigla sa legală, a depus liste de candidaturi, în proporție de 92,6 procente, apare în statistică cu un scor diminuat, pentru că în unele județe, ca exemplu Bihor, Timiș, Mehedinți, Dâmbovița, se centralizează separat Partidul Democrat, separat Partidul Social Democrat Român, ba chiar și FSN-ul apare în devălmășie cu USD-ul.

În Covasna, unde USD-ul a depus liste în 8 localități, circa 20 la sută din județ apare în statisticile domnului Radocea cu 0 procente. În schimb, PDSR-ul domnului vicepreședinte Radocea beneficiază, în mod fals, de ponderea de 50 la sută în Harghita, de parcă populația maghiară de acolo s-ar fi îndrăgostit brusc de partidul de guvernământ și a năvălit pe listele acestuia.

Este clar că, prin aceste manevre grosolane, se dorește mascarea adevărului, că Uniunea Social-Democrată se clasează, de fapt, pe primul loc în țară la depunerea de candidaturi, fapt ce dovedește tăria și puterea acestei alianțe politice, de care Partidul Democrației Sociale din România se teme și recurge la tot felul de stratageme și tertipuri, de la intimidare la șantaj, de la amenințare la violență, de la căutatul nodului în papură la mistificarea statistică.

În aceste condiții de evidență deficitară, timpii de antenă pentru societățile naționale de televiziune și radio nu au putut fi alocați corect, încă continându-se manipularea opiniei publice, în modul deșănțat de până acum, transformând aceste instituții publice în organe de propagandă ale PDSR-ului, nedând posibilitatea legală și altor partide, în special neparlamentare, și candidaților independenți de a-și face cunoscute programele electorale. În plus, dacă mai era nevoie, asupra multora dintre candidații Uniunii Social-Democrate se exercită presiuni de diverse tipuri, unele mai mârșave decât altele, ca de exemplu: primarul PDSR din Brădești a dat o amendă de 1,2 milioane lei unui candidat USD și condiționează neplata amenzii de retragerea de pe listele Uniunii Social-Democrate; în Mehedinți, fratele domnului deputat PDSR Nicolicea Eugen amenință candidații USD, folosind calitatea de demnitar a fratelui; domnul Hrebenciuc, în stilul său caracteristic, face pressing asupra domnului Triță Făniță să nu care cumva să candideze pe listele USD; în multe locuri din țară, oficialitățile pedeseriste refuză alocarea spațiilor publice pentru organizarea de întâlniri electorale ale candidaților USD, așa cum s-a întâmplat în Boldești - Grădiștea din Prahova. De toată această atmosferă tensionată și îmbibată de ilegalități, desigur că vinovat se face Guvernul Văcăroiu care, deliberat, nu a creat condițiile necesare și suficiente pentru alegeri corecte, pregătind la vedere frauda electorală de care PDSR-ul are nevoie pentru a se menține la putere.

Totodată, constatăm cu mare îngrijorare că tot mai mulți slujitori ai justiției refuză să gireze activitatea birourilor electorale județene, în semn de protest că legea de salarizare a judecătorilor nu fost încă adoptată, datorită manevrelor de culise ale majorității parlamentare, creîndu-se, în acest sens, mari semne de neliniște asupra desfășurării corecte a alegerilor.

Având în vedere toate aceste dovezi clare de intenție a fraudei electorale, îndoindu-ne, pe drept, de posibilitatea însumării cinstite a voturilor, atâta timp cât nu au putut fi numărate corect listele, solicităm Guvernului României ca, în decurs de 24 de ore, să doteze birourile electorale județene și Biroul Electoral Central cu logistica necesară pentru calcularea definitivă a scorurilor electorale. Altfel vom declanșa acțiunea de suspendare a alegerilor locale, cu toate consecințele de rigoare pentru Guvernul Văcăroiu și pentru PDSR.

(Rumoare, vociferări)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, este foarte bine să aveți și această inițiativă! Este singurul lucru pe care îl mai puteți rosti.

 
Sorin Victor Lepșa - Intervenție referitoare la campania electorală;

Are cuvântul domnul deputat Sorin Lepșa. După dânsul va urma domnul deputat Ion Ghișe.

Domnul Sorin Lepșa, deci, Grupul parlamentar PNȚCD + PER.

 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

(Rumoare)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnilor, vă rog foarte mult, la discursuri se răspunde prin discursuri.!

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Tema intervenției mele este tot campania electorală. Evident și la Brașov campania electorală a început printr-o criză, și anume criza apei calde. Au fost lăsați fără apă caldă peste 80.000 de locuitori ai municipiului. De fapt, așa a început și campania electorală din 1992, prin criza pâinii. Deci, după 4 ani, istoria se repetă, numai că, pentru a obține avantaje electorale, actuala putere politică nu se dă înapoi de la a lăsa atâția cetățeni fără apă caldă.

Cauza întreruperii apei calde constă în nefurnizarea gazului metan marilor societăți comerciale cu capital majoritar de stat, care sunt producătorii agentului termic și care, așa cum spune ROMGAZ-ul, au datorii foarte mari.

Regia TERMO din Brașov se judecă și pierde în instanță procesele cu asociațiile de locatari, deoarece încarcă facturile, solicitând cetățenilor să plătească ceea ce nu consumă.

Deoarece Regia ROMGAZ este regie de interes național, prin această intervenție fac apel la toți factorii de a se interveni și a stopa abuzul asupra cetățenilor brașoveni.

Reamintesc celor din Departamentul Administrației Publice Locale că, numai în urmă cu două luni, Brașovul a fost confruntat cu aceleași probleme datorate, atunci, Regiei TERMO.

Cu toate că, în repetate rânduri, au fost sesizate organele de anchetă penală privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și înșelăciune, în cazul Regiei TERMO, de către reprezentanții asociațiilor de locatari, acestea nu au deschis nici o anchetă și nu au fost luate măsurile necesare.

În încheiere, doresc să atrag atenția că, dacă nu vor fi stopate tensiunile care apar datorate acestor "crize" comandate, nici campania electorală, nici viața cetățenilor brașoveni nu se pot desfășura în condițiile minimei decențe.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

 
Ioan Ghișe - Criza sistemului centralizat care domină furnizarea energiei termice și a apei calde menajere la blocurile din cartierele marilor orașe - Brașov;

Are cuvântul domnul deputat Ioan Ghișe.

 

Domnul Ioan Ghișe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să mă scuzați că se repetă puțin tema. Nu am cunoscut, nu m-am consultat cu colegul.

În ultimii ani, la Brașov, ca în atâtea localități ale țării, se manifestă criza sistemului centralizat care domină furnizarea energiei termice și a apei calde menajere la blocurile din cartierele marilor orașe.

Regia TERMO Brașov duce o luptă, prin încălcarea legii, pentru a smulge de la cetățeni, prin intermediul asociațiilor de locatari, mari sume de bani, facturând consumuri după o metodologie proprie, care nu respectă normele legale în vigoare stabilite prin hotărâre de guvern.

În repetate rânduri, asociațiile de locatari au câștigat în justiție procese împotriva Regiei TERMO, uneori după 3 ani și 18 termene de judecată. S-a demonstrat, prin hotărâri definitive, că Regia fură cetățenilor, din câte o asociație, sume variind între 22 de milioane de lei, în 1994, și 56 de milioane de lei, în aprilie 1996. Cu toate aceste încălcări de lege din partea Regiei, prefectul Brașovului nu a intervenit pentru intrarea în legalitate a activității Regiei.

La începutul lui mai 1996, din nou în mod abuziv, Regia a întrerupt furnizarea apei calde menajere către asociațiile de locatari care nu au plătit sumele solicitate de Regie, deși aceste sume depășesc cu mult valoarea consumului real.

Această facturare supraevaluată a fost demonstrată de specialiști nominalizați de instanța de judecată în repetate rânduri. De fapt, sau cetățenii Brașovului acceptă să fie furați de mari sume de bani care să compenseze ineficiența sistemului de distribuire a energiei termice și a apei calde menajere, sau rămân fără apă caldă, săptămâni la rând, atunci când vrea conducerea Regiei.

Cum Regia TERMO Brașov ignoră cadrul legal în care ar trebui să servească cetățenii orașului, iar prefectul județului nu intervine, solicit domnului secretar de stat Octav Cozmâncă să intervină pentru ca în Regia TERMO Brașov să se reia imediat furnizarea apei calde către locuitorii orașului.

Solicit, de asemenea, să se revadă o propunere de-a mea dintr-o interpelare din octombrie 1994, prin care ceream completarea unei hotărâri de guvern cu o prevedere care să determine o instanță de arbitraj formată din specialiști ai Regiei TERMO, Consiliului local și asociațiilor de locatari. Această echipă de specialiști ar putea face ca, prin urmărirea continuă a respectării metodologiei legale de calcul al consumului de energie termică și apă caldă menajeră, să nu se mai ajungă în justiție cu procese care dau mereu câștig de cauză asociațiilor de locatari, dar după mult timp și după ce luni de zile zeci de mii de oameni au suferit de lipsa apei calde, cu toate consecințele nefericite ce decurg de aici.

În încheiere, solicit domnului secretar de stat Octav Cozmâncă un răspuns scris și o intervenție promptă, în interesul a zeci de mii de cetățeni ai orașului Brașov care, de săptămâni, nu au apă caldă.

În anexă, trimit hotărâri judecătorești definitive care confirmă furtul de zeci de milioane de lei de la cetățeni ai orașului Brașov, în beneficiul Regiei TERMO Brașov.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Cu intervenția domnului deputat Ioan Ghișe s-a încheiat și acest segment al activității noastre de la începutul lucrărilor.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro