Ioan Catarig
Ioan Catarig
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 14-05-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 1996

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
    1.1 Ioan Catarig - Intervenție referitoare la rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică;

Domnul Marțian Dan:

................................................

O să-l invit la tribună pe domnul deputat Ioan Catarig, Grupul parlamentar al PDSR, după care va urma domnul deputat Asztalos Ferenc.

Domnul Ioan Catarig:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stimați invitați,

Intervenția de astăzi va aborda rațiunea de a fi a activității politice în proiecția sa energetică, cu implicațiile sale economice și rezultatele sociale ce decurg din acestea, prin prisma doctrinei solidarității sociale economice, pornind de la realitatea PIB-ului românesc, cel mai scăzut din zona geografică în care trăim. De altfel, aseară, în intervenția sa, domnul prim-ministru, din materialul pe care ni l-a prezentat și l-ați primit cu toții în casetă, din cele șapte grafice, patru se referă la PIB și este normal să fie așa, pentru că extinderea PIB înseamnă, de fapt, extinderea activității productive și de servicii, extinderea activității hidrotehnice, inclusiv în județul Bistrița-Năsăud.

În ceea ce privește fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, acesta se constituie, după cum știți, prin aplicarea procentului de 12 la sută și, respectiv, de 3 la sută la energia electrică și, corespunzător, la termică și astfel rezultă prețul unitar al energiei livrate. Procentele de 12 și, respectiv, 3 la sută nu se aplică la energia livrată la consumatorii casnici.

S-a cerut ca în acest an să se asigure, prin Centrala nucleară de la Cernavodă, 50 miliarde lei din resursele proprii RENEL.

În 1995, la începutul anului, s-au prevăzut 375 miliarde lei pentru fondul special, iar pentru anul în curs se prevede doar cu 1 miliard mai mult, adică 376 miliarde lei. Pe luna iunie 1995, costul energiei electrice a crescut cu 115,1 la sută, fără să crească valoarea fondului special. În 1996, în trimestrul II, se prevede, de asemenea, o corecție a prețului la energie.

Toate creșterile de preț s-au făcut în funcție de evoluția leu - dolar, și anume în iunie 1995 - 1 dolar echivalent 1.900 lei, iar astăzi 1 dolar - circa 2.870 lei, rezultând o creștere de 15l de procente. Dacă se aplica această corecție numai pe 7 luni, rezulta o valoare în plus la fondul special de circa 110 miliarde lei, suficient să acopere necesarul de la Cernavodă.

Se estimează că energia electrică în 1996 va fi sensibil egală cu cea din 1995.

În ceea ce privește funcționarea sistemului energetic pentru anul 1995, acesta va asigura cererea sporită de energie electrică și termică în condițiile dificultăților majore cu care se confruntă RENEL-ul, ca urmare a blocajului financiar și a posibilităților minime de realizare a unei strategii, repet, a unei strategii pe termen mediu și lung, care să conducă la rezultate energo-economice favorabile.

Ca și în anii precedenți, conducerea operativă a sistemului a stat sub semnul salvării momentului, diversele programe de optimizare fiind amendate, până la anulare completă, de strangulări rezultate din lipsa unei perspective clare a resurselor asigurate centralelor electrice.

Consumul de energie electrică a fost de 59.570 GKW/h, înregistrând o creștere de 6,8 procente, față de anul anterior valorile corespunzătoare lunare variind între 1,3 în februarie și 10,3 în noiembrie.

Energia termică livrată a înregistrat o creștere de 6,7 procente față de anul 1994, la acestea contribuind și anomaliile meteorologice, de felul răcirii accentuate din luna noiembrie.

Centralele pe cărbune au înregistrat un reviriment față de anii anteriori, ajungându-se, în lunile noiembrie și decembrie, la o producție record absolut față de valorile raportate înainte de 1990.

Deși livrările de lignit și huilă au fost, practic, la nivelul anului anterior, ritmicitatea necorespunzătoare, în special în lunile de iarnă, a contribuit la reduceri de putere în centralele mari. De asemenea, este dimensionat ca formarea stocurilor pentru iarnă să se realizeze în condițiile opririi în timpul verii a tuturor grupurilor de termoficare și a unui mare număr de grupuri de condensație și, vă atrag atenția, chiar dacă aceasta a condus la începerea consumării rezervelor de apă din lac, încă din luna iulie și august, ceea ce energetic înseamnă o crimă.

Centralele pe hidrocarburi au resimțit frontal situația economico-financiară a RENEL, aceasta reflectându-se în reducerea în continuare a producției față de anii anteriori, menținerea în rezervă a unor agregate totalizând până la circa 250 megawați și, din acest motiv, trecerea în conservare a unei puteri de circa 600 megawați.

Neasigurarea resurselor necesare funcționării centralelor pe hidrocarburi a redus posibilitatea de optimizare a funcționării centralelor pe cărbuni și a amenajărilor hidroelectrice, au îngreunat realizarea lucrărilor de reparații, în special la liniile de legătură cu partea de est a sistemului energetic și au anulat, practic, valorificarea conjuncturilor favorabile de export de energie electrică.

Centralele hidroelectrice au realizat o producție de record absolut de 166.150 megawați, superioară cu 16,2 la sută vechiului record, din anul 1991.

Din analiza debitelor afluente, se poate aprecia că hidraulicitatea globală, ușor superioară, 1,01, față de valoarea medie, dă speranță începerii unui șir de ani favorabili, după lungul șir de ani secetoși din perioada 1983 - 1994, în care doar anii 1991 și 1988 au fost apropiați de valoarea normală.

Amenajările hidrotehnice au asigurat 27,9 la sută din consumul anual de energie electrică, în 36 la sută din zile ele participând cu peste 30 la sută la acoperirea consumului.

Participarea centralelor hidroelectrice la asigurarea puterii de vârf a fost de 35 de procente, cu valori lunare între 28 la sută în februarie și 41,2 în iunie.

De subliniat rolul jucat în acumulările importante ale RENEL în diminuarea pagubelor provocate de viituri, de felul celor înregistrate în luna decembrie, fiind necesar ca astfel de rezultate să fie mai mult mediatizate.

Am încercat să aduc în fața dumneavoastră un nou set de argumente, care să contribuie la promovarea unei hotărâri politice, la un angajament politic de promovare a amenajărilor hidrotehnice, cu scopul final acela al creșterii PIB-ului.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro