Anghel Stanciu
Anghel Stanciu
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 15-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.6 Anghel Stanciu - scrisoare deschisă pentru susținerea unui "vot de conștiință" în problema universităților multiculturale;

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Domnul Anghel Stanciu, se pregătește domnul Dan Palade.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Astăzi este un lucru inedit, să vă adresez o scrisoare deschisă. Veți fi puși în situația de a opta între un vot de conștiință, ca respect suprem și datorie față de neamul românesc, și un vot imperativ, impus conjunctural de jocul politic din spatele ușilor închise, făcut de către șefii dumneavoastră de partid. Pentru a vă ajuta să alegeți între aceste două variante și a vă convinge că sunt momente unice pe timpul mandatului încredințat de electoratul dumneavoastră, în care decizia trebuie să vă aparțină în exclusivitate, vă supunem atenției următoarele aspecte privitoare la Ordonanța nr.36/1997:

  1. Uniunea Europeană și-a propus (art.126, pct.1 din Tratatul U.E. de la Maastrich) o încurajare a cooperării între state "cu respectarea în întregime a responsabilității statelor membre pentru conținutul învățământului și organizarea sistemelor educaționale, ca și pentru diversitatea lor culturală și lingvistică".
  2. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau ale Minorităților Naționale (art.8, lit.e), deși reglementează o serie de soluții privind învățământul universitar în limbile regionale sau ale minorităților, nu lasă să se înțeleagă, nici pe cale de interpretare, posibilitatea înființării unei universități de stat cu limba de predare exclusiv minoritară.
  3. Convenția-cadru pentru protecția persoanelor aparținând minorităților naționale (art.13 și art.14) vorbește de dreptul "de a înființa și administra propriile instituții private de educație și formare" și, respectiv, "de a depune eforturi pentru a asigura, în măsura posibilului și în cadrul sistemului lor național, ca persoanele aparținând acestor minorități să beneficieze de posibilități corespunzătoare de învățare a limbilor minoritare, fără a aduce atingere învățării sau predării în limba oficială".
  4. Existența în România a peste 2800 de unități școlare cu predare în limbile persoanelor aparținând minorităților naționale, a peste 40 de linii în învățământul superior cu predare în limbile cetățenilor minoritari atestă, fără posibilitatea de a contesta, că prevederile menționate mai sus ale principalelor reglementări internaționale sunt îndeplinite cu prisosință în țara noastră.

De aceea, considerăm că atribuirea dreptului de a se înființa facultăți exclusiv în limbile membrilor minorităților naționale, ca entități autonome, face posibilă, pe cale de consecință, prin prevederile art.5 ale Legii 88/1993 (alin.2, 3) apariția universităților de stat cu limba de predare exclusiv minoritară, din care limba română este izgonită, iar tânărul român este exclus. Aceasta, în condițiile în care documentul de la Copenhaga al Conferinței asupra dimensiunii umane a C.S.C.E. precizează clar, că "garantarea dreptului la identitate este condiționată, ca un asemenea drept să nu degenereze în privilegii". De menționat că art.1 al Convenției privind Lupta împotriva Discriminării în domeniul învățământului se prevede clar că prin discriminarea unei minorități se înțelege "instituirea sau menținerea unor sisteme sau unități de învățământ separate pentru persoane sau grupuri întemeiate pe rasă, culoare, sex, limbă, religie etc."

Iată argumente în baza cărora afirmăm că, prin forma în care a fost acceptat art.123, cu acordarea dreptului de-a se înființa facultăți cu predare exclusivă în limbile cetățenilor aparținând minorităților, ca și eliminarea conceptului de multiculturalitate și chiar a definiției acesteia din art.1845 este o ultimă încercare de structurare pe baze etnice a învățământului superior românesc, o dovadă de naționalism exacerbat, antiromânesc din partea conducerii unei minorități asupra majorității, cu acordul explicit al liderilor acesteia (domnii Ion Diaconescu-PNTCD, Petre Roman-PD și Mircea Ionescu Quintus-PNL).

Toate acestea mă determină, stimați colegi, să vă adresez rugămintea ca, indiferent cine și pentru ce vă dictează să votați împotriva propriei dumneavoastră conștiințe și a propriului electorat, ca urmare a unor interese și angajamente mai mult sau mai puțin obscure, să votați împotriva soluției impuse de colegii noștri (domnii Florin Bogdan, Virgil Petrescu și Eugen Hilote -PNȚCD, Dan Constantin Vasiliu, Alexandru Brezniceanu-PD, Paul Păcuraru – PNL, Verestoy Attila și Ferenc Asztalos-UDMR) și să optați prin vot secret pentru varianta Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, susținută de întreaga comunitate academică. Aceasta apără deopotrivă dreptul la instrucție și educație al persoanelor aparținând minorităților naționale peste standardele europene, dar și statutul oficial al limbii române, ca un instrument deosebit de prețios, care servește tuturor cetățenilor români ca mijloc de comunicare, constituind în același timp un adevărat liant al statului național unitar.

În consecință, astăzi, alegerea Dumneavoastră trebuie să fie clar orientată pentru varianta universității multiculturale, în care predarea în limba română să constituie garanția unității naționale. Veți exclude astfel manifestări naționalist-extremiste, din partea unor lideri UDMR, prin care multiculturalitatea se dorește a fi înlocuită cu segregarea etnică, pentru autonomizarea universităților pe criteriul limbii de predare și, prin aceasta, unitatea statului însuși să fie pusă în pericol, riscând să fie fărâmițat, mai devreme sau mai târziu în fragmente etnice.

Opțiunea, prin vot, vă aparține, stimați colegi: ori stat național unitar român și posibilitatea de a nu mai fi incluși de șefii dumneavoastră pe listele electorale ori siguranța includerii pe listele electorale și posibilitatea condamnabilă de federalizare a României, cu două limbi oficiale română și maghiară.

Cu speranța că Dumnezeu vă va lumina propria conștiință și vă veți face datoria față de neam și țară, votând pentru universități multiculturale cu limba principală de predare română și la cerere limbi minoritare, vă asigurăm de alesele noastre sentimente. Profesor universitar doctor inginer Anghel Stanciu, președinte al Comisiei de mediere din partea Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 3 ao?t 2020, 16:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro