Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 15-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1999

2. Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Vă mulțumesc.

Acestea fiind spuse, trecem la deschiderea ședinței de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul de 343 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 278, participă la alte acțiuni parlamentare 43, 65 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit fiind de 129 deputați.

Așa cum s-a stabilit, în ședința de ieri, continuăm cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, trimis Comisiei pentru examinare în fond.

Doamnelor și domnilor,

Din informațiile primite, ieri s-a ajuns la art.5, alin.2.

La art.5, alin.2, comisia a propus un text nou.

Dacă sunt comentarii la acest text? Deci văd, aici, înscriși la cuvânt, domnul Márton Árpad, domnul Gaspar, domnul Ana Gheorghe...

Domnul Anghel Stanciu:

A vorbit. Domnul Ana Gheorghe a vorbit.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Ana Gheorghe a vorbit.

Deci domnul Márton Árpad, domnul Gaspar și domnul Asztalos.

Domnul Márton Árpad are cuvântul.

Domnul Márton Árpad Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm la un punct la care inițiatorul nu a avut intenția de a modifica, în sensul în care propune comisia. Deci comisia a făcut niște completări față de inițiativa legislativă: introducerea a două noi alineate. Dacă aceste două noi alineate nu se introduc, atunci, cum s-a mai susținut și aici, legea este acoperitoare pentru ansamblul posibilităților, conform cărora s-ar putea crea niște instituții noi de învățământ superior. Dar, în momentul în care s-au introdus noi alineate, unul referitor la posibilitatea creării instituțiilor de învățământ noi, prin desfacerea unor instituții existente, iar alta prin unirea unor instituții existente, prin aceasta și lăsând în afara reglementării înființării unei instituții noi de tot, ar crea posibilitatea interpretării că legiuitorul nu a dorit să existe această posibilitate. Ca atare, ori enumerăm toate cele trei posibilități logice, ori le lăsăm și pe acestea două, care au fost propuse de comisie și rămânem la textul inițiatorului, care este acoperitor. Iar dacă problema este doar cea spusă de domnul Ana, care, am înțeles eu că, în fond, este de acord cu introducerea acelui nou alineat, propus de domnul Asztalos și are probleme doar cu cea de a doua frază, aceea se poate reformula, într-un fel cu care se poate cădea de acord sau chiar să fie lăsată la o parte, urmând să fie reglementată în legea la care s-a referit domnia sa.

Existența unei noi legi, care să se refere la această posibilitate de înființare, nu exclude ca, în legea-cadru, să fie o prevedere expresă, care să reglementeze existența acestei posibilități, care, pe urmă, va fi detaliată cu altă lege.

Deci eu cred că trebuie să fim de acord, într-o formă sau alta, dar trebuie să fim de acord cu includerea și a celei de a treia posibilități: înființarea de instituții noi, deci nu prin disociere, nu prin unire, ci instituții noi, care nu au existat.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să vă reamintesc că, în cadrul ședinței de ieri după-amiază, inițiatorul, domnul senator Cristian Dumitrescu, a propus ca sintagma "la propunerea Senatului universitar" să fie înlocuită cu "la cererea Senatului universitar". În legătură cu această sugestie, a intervenit președintele comisiei sesizate în fond. Eu pledez pentru menținerea în continuare, a sintagmei "la propunerea", pentru că această sintagmă nu poate să aibă semnificația pe care i-o dă domnul senator Cristian Dumitrescu, a dreptului de inițiativă legislativă.

Dreptul de inițiativă legislativă, potrivit Constituției, nu poate fi exercitat decât de Guvern, senatori, deputați sau cel puțin 250.000 de cetățeni cu drept de vot. Ca atare, eu propun ca să rămână, în continuare, sintagma din textul propus de către comisie.

Problema care a apărut, acum, în legătură..., și trebuie citite cele două texte, atât alin.2, cât și alin.3, împreună, să vedem care a fost intenția comisiei prin aceste două amendamente. Atât alin.2, cât și alin.3 nu fac decât să pună în discuție reorganizarea unor instituții de învățământ superior, deci înființarea, prin reorganizare, a unor instituții de învățământ superior, prin formele clasice cunoscute în această materie.

La alin.2, se vorbește despre divizare. Ca atare, dintr-o instituție de învățământ superior, prin divizare, pot să apară două instituții, iar la alin.3, unde se vorbește "prin reunire", termenul este impropriu, din punct de vedere legislativ, că nu există "reunire", ci, aici, forma de reorganizare este forma "comasării", deci prin comasare cu cele două forme: fie prin fuziune, care înseamnă că, din două instituții, se naște una singură, fie prin absorbție, care înseamnă că o instituție absoarbe o alta și, în felul acesta, își mărește domeniul de activitate.

Deci, domnule președinte, cu aceste sugestii, eu sunt de acord cu textul așa cum a fost propus de comisie. Intervenția pe care a făcut-o domnul Márton Árpad nu cred că își găsește locul aici, pentru că înființarea se poate face prin lege, sigur că da, la propunerea Guvernului; nimic nu o oprește. Aici, ceea ce s-a vrut să se reglementeze a vrut să se reglementeze modul de înființare, prin reorganizarea instituțiilor de învățământ superior existente.

La alin.2, mai există o eroare de dactilografiere, domnule președinte: acolo unde se spune "la propunerea Senatului universitar", trebuie "al instituției", și nu "ale instituției".

Domnul Vasile Lupu:

Într-adevăr.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci: "la propunerea Senatului universitar al instituției respective". Iar la alin.3, ca să... dacă doriți, o să revin la alin.3, dacă vreți să supuneți votului, în succesiunea lor, aceste alineate, ca să fac amendamentul respectiv.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul Asztalos.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ieri, când am făcut acest amendament, amendamentul care a fost respins de comisie, am avut un singur raționament, cred, logic. Dacă în textul cel nou, alin.2 și 3, s-a introdus posibilitatea înființării unei instituții noi, prin aceste două modalități, de divizare sau fuziune, mi se pare cât se poate de logic a crea posibilitatea de înființare a unei instituții inexistente. Or, noi, în momentul de față, conform Legii acreditării, ne mișcăm într-un cerc vicios. Și din ce cauză? În momentul când ar fi vorba despre înființarea unei instituții superioare particulare, inițiativa de declanșare a acestui proces de acreditare se face de cei interesați: fie de o asociație, fie de o fundație, dar, în momentul când este vorba de o instituție superioară de stat, trebuie să găsim pe cineva care să facă aceste demersuri de pregătire, fiindcă, conform acestui articol, la care facem referiri, la alin.1, spune în felul următor: "Procedura de autorizare pentru funcționarea provizorie cuprinde următoarele operațiuni: instituțiile interesate în organizarea și desfășurarea unor activități de învățământ superior elaborează un raport de autoevaluare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege. Raportul de autoevaluare se anexează la cererea de acreditare și se înaintează Ministerului Educației Naționale, care verifică legalitatea cererii. Acesta transmite, de îndată, raportul de autoevaluare către Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare".

Deci, stimați colegi, primul pas care trebuie făcut este de a întocmi un raport de autoevaluare. Pentru a întocmi acest raport de autoevaluare, ai nevoie de un forum, ai nevoie de o instituție specializată, care e în posesia acelor informații, în posesia acelor documente, prin care, într-adevăr, poate pregăti acest dosar de evaluare. Și la ce mă refer: ai nevoie de o cifră de școlarizare, ai nevoie de spațiile de învățământ, pentru viitoarea instituție; ai nevoie de lista cu personalul didactic, conform Legii nr.128, și ai nevoie și de garanții financiare.

În cazul unei instituții de stat noi, cine trebuie să facă aceste demersuri? Cum putem ieși din acest cerc vicios? Și, datorită acestui fapt, am venit eu, cu acest amendament, care a fost respins și, încă o dată, vreau să vă spun că eu nu țin morțiș la acest amendament, cuvânt după cuvânt, așa cum l-am formulat. Deci prima parte a amendamentului, care, din câte am înțeles, a fost acceptată și de domnul Ana, și de câțiva colegi ai mei, sună în felul următor: "Înființarea unei noi instituții de învățământ superior de stat se face prin lege, la propunerea Guvernului". Iar, în ceea ce privește partea a doua a amendamentului meu, s-au adus obiecții privind acest rol dublu al Ministerului Educației Naționale. Cum putem noi cere Ministerului Educației Naționale să facă aceste demersuri, atunci când acest minister are funcție de decizie? Or, conform acestui articol, pe care vi l-am citit, ministerul nu are, aici, funcție de decizie, doar verifică legalitatea cererii. Și, aici, ce înseamnă că Ministerul Educației Naționale verifică legalitatea? Că, dacă, într-adevăr, aceste demersuri s-au făcut la cererea Senatului. Iar, mai departe, pur și simplu, transmite acest dosar de evaluare CNA-ului. Dar, dacă dumneavoastră nu acceptați această idee, atunci, în continuare, am putea formula, în așa fel, ca administrarea procedurilor de evaluare și acreditare să se facă de către conducerea provizorie a instituției, iar această conducere provizorie să fie numită printr-o hotărâre de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, trecem la vot.

Doamnelor și domnilor, s-au conturat clar opiniile. De ce să mai întindem vorba?

Vă rog, dar scurt.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Domnilor,

Aceasta a fost una din lipsurile acestei Legi a acreditării, pentru că nu prevedea clar cum se înființează, și nici acum nu prevede clar cum se înființează instituțiile de învățământ superior. Din acest motiv, s-a întocmit un proiect de Lege privind înființarea unităților și instituțiilor de învățământ, care a fost depus la Senat, proiect de lege care e semnat de colegi de ai noștri din toate partidele, și de la putere și din opoziție, și care reglementează foarte clar cum se înființează o instituție de învățământ superior sau o instituție de învățământ preuniversitar, pentru că legea este valabilă pentru ambele. Așa încât, cred că nu trebuie să încărcăm această Lege a acreditării și cu acest subiect, pentru că ea va face obiectul unei legi separate. Și vă spun că Ministerul Educației Naționale a agreat această idee, tocmai dându-și seama de lipsurile, în acest domeniu, din actuala Lege a acreditării.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Avem textul comisiei, avem o propunere care susține textul Senatului și avem varianta domnului deputat Asztalos.

La vot, începem cu textul comisiei.

Domnul Asztalos Ferenc ((din loja comisiei):

Propunerea mea este un text de completare!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu poate să fie de completare, sunt probleme distincte!

(Domnul deputat Asztalos Ferenc discută cu domnul președinte Vasile Lupu, la masa prezidiului)

Domnul Vasile Lupu:

Bun, deci este un text de completare. Îl vom supune votului. (Domnul deputat Acsinte Gaspar comentează, din sală)

Deci textul comisiei.

Voturi pentru? Vă rog exprimați-vă votul! Majoritate clară.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Deci, domnule deputat Asztalos, la amendamentele respinse, dumneavoastră propuneți un alineat nou: "Înființarea unei noi instituții de învățământ superior de stat se face prin lege, la propunerea Guvernului, iar administrarea procedurilor de evaluare și acreditare se face de către Ministerul Educației Naționale".

Comisia acceptă amendamentul? Nu.

Inițiatorul?

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu (din loja inițiatorului):

Nu am nimic împotrivă.

Domnul Vasile Lupu:

Acceptați amendamentul?

Da, vă rog, dar foarte scurt. (Se adresează domnului deputat Asztalos Ferenc)

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Dumneavoastră, conform Regulamentului, ați cerut părerea domnului senator, în calitate de inițiator, dar eu aș dori să vă atrag atenția că dânsul, de fapt, se află într-o situație foarte ciudată, fiindcă acel proiect, al cărui inițiator este domnul senator, are 7 articole, deci amendează, modifică 7 articole din legea care conține 34 de articole. Iar dacă dumneavoastră vă uitați asupra acestui raport al comisiei, veți vedea că noi, în comisie, cu un elan revoluționar, am modificat, din totalitatea de 34 de articole ale acestei legi, 27 de articole, plus că am introdus 13 texte noi. Deci domnul senator, teoretic, este inițiatorul acestui proiect, dar, practic, nu. Ceea ce mă interesează pe mine, ar fi să aud părerea Ministerului Educației Naționale. Și, încă o dată, în legătură cu amendamentul meu, am spus: dacă dumneavoastră considerați că formularea mea inițială este cam greu de acceptat, eu pot renunța la a doua teză, cu modificarea pe care am făcut-o, că administrarea procedurilor de evaluare și acreditare se face de conducerea provizorie a instituției, conducere numită prin Hotărâre de Guvern.

Domnul Vasile Lupu:

Președintele comisiei cere cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să exprim, în numele comisiei, pe care o vedeți în fața dumneavoastră, regretul că distinsul nostru coleg, vicepreședinte al comisiei, încearcă o lovitură sub centură.

Domnia sa și-a susținut punctul de vedere și noi l-am marcat în raportul comisiei și îl aveți ca amendament respins. Acum vine și ridică o chestiune care a fost tranșată prin două discuții succesive la nivelul plenului comisiei, cu reprezentanți ai Consiliului Legislativ, cu reprezentanți ai Departamentului legislativ, privitoare la dreptul comisiei de a face, în spiritul prevederii constituționale, că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare, amendamente la legi.

Prin urmare, aceste amendamente, așa cum am precizat ieri, au reieșit necesare pe baza experienței a 6 ani, aplicate în domeniu, și ca urmare, prin audierea celor de la Consiliul Legislativ, la Departamentul legislativ și chiar a consultării domnului președinte Popescu, a reieșit că putem face amendamente. A veni acum și a spune că nu aveam dreptul să discutăm decât cele 5 amendamente, intrăm într-un blocaj simultan Cameră-Senat și reciproc în raport de direcția pe care o alegi. De aceea, v-aș ruga să respingeți astfel de supoziții care sunt menite a ne bloca și nu a înainta legea. Avem aici distinșii reprezentanți ai ministerului, care au fost prezenți la toate dezbaterile, și, domnule președinte, vă rog să le solicitați punctul de vedere și, în felul acesta, la acele articole la care domnul senator nu a făcut ca inițiator nici un fel de observații, să-și spună părerea ministerul.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, eu cred că lucrurile sunt clare. Domnul Gaspar, dar vă rog foarte scurt.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Cred că se pierde din vedere un lucru. Comisia a fost sesizată cu două proiecte: un proiect de lege inițiat de Guvern și o propunere legislativă inițiată de către domnul senator Cristian Dumitrescu. Comisia, potrivit regulamentului, le-a examinat împreună, ținând seama că este vorba de aceeași materie și a întocmit un raport comun asupra ambelor proiecte.

Deci, nu poate fi pus în discuție faptul că domnul senator nu a propus textele care au apărut la comisie, iar problema aceasta, cred că, așa cum spunea și domnul președinte Stanciu, este deja tranșată. Atunci când vine un proiect de lege de la altă Cameră, Camera respectivă poate să aducă orice modificări, poate să-l respingă în totalitate, poate să rețină numai o parte, poate să adauge, pentru că acesta este rolul Parlamentului, acesta este rolul celei de a doua Camere, ca să îmbunătățească un proiect care deja a parcurs o primă fază legislativă prin discutarea lui în cealaltă Cameră.

Deci, domnule președinte, cred că lucrurile sunt clare și ar trebui să se treacă acum la discutarea alin.3.

Domnul Vasile Lupu:

Imediat trecem la vot.

Domnul Acsinte Gaspar:

Și vreau să vă spun și altceva. Din punct de vedere al tehnicii legislative, nici nu-i puteți intercala între alin.2 și alin.3 actual propunerea domnului deputat Asztalos, care dacă ar urma să fie discutată și acceptată, ar putea să facă obiectul unui eventual alin.4. Alin.2 și 3 se găsesc într-o succesiune, într-o logică juridică foarte coerentă.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul senator Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Doresc să fac o precizare. Precizarea nu știu dacă s-a făcut atunci când au avut loc dezbaterile generale, dar eu, pentru că s-a ivit momentul, vreau să o expun în fața dumneavoastră, cel puțin pentru stenogramă. Acest proiect de lege este un proiect de lege inițiat de un număr important de senatori și aparține acestui grup de inițiativă.

În ceea ce privește proiectul, așa-zisul proiect venit de la Guvern, nu a existat un proiect de la Guvern, nu există un proiect al Guvernului, din păcate, aici este problema. Deci, Guvernul nu s-a preocupat să vină cu un proiect de lege care să reglementeze problema. Ce a făcut însă Guvernul? După solicitări nenumărate din partea Comisiei de învățământ a Camerei Deputaților a prezentat un punct de vedere, probabil documentat, care de fapt a și întârziat legea care nu a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților din toamnă de când a fost depusă la dumneavoastră. Deci, aceste observații au fost însușite de către comisia de specialitate a Camerei Deputaților și deci vă putem vorbi despre poziția comisiei de specialitate a Camerei Deputaților pe baza unei informări de la minister, de la Consiliul de Acreditare, dar nu despre un proiect de lege al Guvernului, pentru că este o lipsă această omisiune de preocupare din partea Guvernului de a amenda această lege în concordanță cu statutul cadrelor didactice, în concordanță cu evoluțiile din învățământ.

Deci, nu aș vrea să se introducă în discuție această sintagmă "proiect din partea Guvernului", că el nu a existat, iar faptul că, față de soluția propusă de către Senat, apar foarte multe modificări propuse de către comisia de specialitate, va ridica o problemă la mediere, dar pentru că este în folosul învățământului și al perfecționării legii, o să o surmontăm, dar nu este o procedură corectă, nu este o procedură în favoarea Parlamentului, nu este o procedură pe care trebuie să o transformăm în practică, pentru că îngreunează foarte mult procesul legislativ.

Aceasta este o simplă precizare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, am intrat în istorie, în chestiuni procedurale, omorâm timpul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu consider că este absolut necesar, comisia să precizeze față de intervenția domnului senator Cristian Dumitrescu dacă este vorba numai de propunerea legislativă a dânsului, amendată de Guvern, sau este vorba de două proiecte, pentru că eu vă citesc (aveți raportul în față): Raport asupra proiectului de lege și asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 88/1993. Eu, cel puțin, așa înțeleg că proiectele de legi se inițiază de către Guvern, iar propunerile legislative se inițiază de către deputați sau senatori.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna Andronescu.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, că totuși m-ați văzut până la urmă.

Doamnelor și domnilor,

Cred că deja am ajuns la limita răbdării dumneavoastră cu discutarea acestor amendamente. Eu aș vrea să insist aici asupra faptului că sunt trei situații prin care se poate înființa o universitate. Atunci când este momentul zero și nu a existat nimic înainte și această situație este prevăzută începând cu art.1, care spune: "o instituție se înființează prin lege" și nu restricționează acest articol cu referire la persoana care are dreptul să înființeze, persoana juridică sau fizică care are dreptul să înființeze o astfel de universitate, și amendamentele propuse de comisie, art.5 alin.3 și 5 alin.4, care vizează situațiile particulare, când o universitate ia ființă prin divizare și respectiv prin reunirea a mai multor facultăți într-o instituție de sine stătătoare. De aceea, cred că amendamentul propus de domnul profesor Asztalos are acoperire în art.1, care prevede faptul că o universitate, o instituție de învățământ superior se înființează prin lege și apoi sunt înscrise procedurile de acreditare.

În legătură cu discuția cu două sau mai multe proiecte de lege, există varianta venită de la Senat, parcursă de Senat ca inițiativă a domnului senator Cristian Dumitrescu, care a semnat această inițiativă împreună cu alți senatori, și o variantă venită de la Cameră, deci, o inițiativă legislativă a domnului deputat Udrea.

Acestea au fost cele care au ajuns la comisie.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, la vot.

Deci, amendamentul a fost susținut la comisie, respins de comisie și îl aveți în față. Deci, spune textul: "Înființarea noii instituții de învățământ superior de stat se face prin lege, la propunerea Guvernului, iar administrarea procedurilor de evaluare și acreditare se face de către Ministerul Educației Naționale".

Cine este pentru? 33 de voturi pentru, insuficient.

Trecem la alin.3 din raport, art.5. Comentarii? Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În prima intervenție am precizat că atât alin.2, cât și alin.3 urmează să reglementeze formele de înființare a unor instituții de învățământ prin reorganizare. Dacă la alin.2 s-a vorbit despre divizare și aceasta este instituția juridică, la alin.3 vă propun înlocuirea sintagmei "prin reunire" cu: "prin comasare" (fuziune sau absorbție). Nu avem din punct de vedere al instituțiilor juridice cu privire la reorganizare forma aceasta "prin reunire".

Deci: "Înființarea unei instituții de învățământ superior prin comasare (fuziune sau absorbție)..." și textul, după aceea curge în continuare.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia acceptă amendamentul? Acceptă. Nu?

Stimați colegi,

Domnul Gaspar propune în loc de "prin reunire" să fie "prin comasare". Comisia nu acceptă, inițiatorul acceptă. Dumneavoastră veți hotărî prin vot.

Domnul Anghel Stanciu (din loja comisiei):

Reunire, deci, comasezi rezultă una, reunesc două facultăți într-o facultate.

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu există punctul de vedere al persoanelor juridice cu "reunite".

Domnul Vasile Lupu:

Deci, supun votului dumneavoastră...

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, comasarea are două forme: prin fuziune înseamnă că din două instituții rezultă una singură; prin absorbție, din două instituții, o instituție înghite, ca să mă exprim așa, impropriu, una mai mică și ea își dezvoltă din acest punct de vedere activitatea și structurile ei, adică instituțiile juridice în materie de persoane juridice, de reorganizare, acestea sunt: divizarea și comasarea, iar comasarea – așa cum am spus – cu cele două forme: fuziune și absorbție. Introduceți o instituție care nu își găsește... Este prima dată când...

Domnul Anghel Stanciu (din loja comisiei):

... este matematic termenul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule, faceți cum vreți.

Domnul Vasile Lupu:

Da, deci, comisia tot nu acceptă.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu (din loja inițiatorului):

Nu, comisia nu înțelege.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 39 de voturi împotrivă.

Abțineri? Alin.5 abțineri? Alin.3 votat.

Alin.4, art.5, text nou. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Stimați colegi, primesc informația de la Departamentul tehnic legislativ că alin.1 al art.5 dezbătut și votat pe litere nu a fost votat în ansamblu și vă cer votul asupra acestui alineat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.5 în ansamblu. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Trecem la art.6, la alin.1 varianta comisiei. Comentarii? Nu sunt. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.3. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Și acum art.6, în ansamblu. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.7 alin.1, varianta comisiei. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.7 integral. Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Votat.

Poziția 8, art.9. Doamna Andronescu. Poftiți, aveți cuvântul doamna Andronescu. (Din loja comisiei, doamna deputat Ecaterina Andronescu răspunde că nu are obiecțiuni.)

Deci, poziția 8, art.9 alin.1 nu aveți obiecțiuni.

Deci, cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2, text nou. Doamna Andronescu are cuvântul.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă propun o mică corectură la alin.2, derivată din situația financiară precară în care se află instituțiile acreditate în acest moment. Formularea pe care eu o dau acestui alineat și pe care am convenit-o, de asemenea, cu Ministerul Educației Naționale este următoarea: "specializările acreditate pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluării periodice într-un termen de maximum un ciclu de școlarizare de la intrarea în vigoare a prezentei legi, intră în lichidare. Ministerul Educației Naționale este obligat să avertizeze instituția de învățământ superior cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective".

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, care este părerea comisiei? (Domnul deputat Virgil Perescu se consultă cu prezidiul.)

Este un amendament nou care nu s-a discutat la comisie, cer părerea comisiei.

Recitesc textul: "Specializările acreditate pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluării periodice într-un termen de maximum un ciclu de școlarizare – în textul comisiei este "de maximum 2 ani de la încheierea perioadei de 5 ani prevăzute de lege" – Deci, doamna Andronescu spune "un ciclu de școlarizare de la intrarea în vigoare a prezentei legi, intră în lichidare. Ministerului Educației Naționale este obligat să avertizeze instituția de învățământ superior cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective".

Domnul Petrescu.

Domnul Virgil Petrescu:

Este vorba de o păsuire de fapt în situația în care MEN-ul nu are posibilitatea de a face evaluarea periodică. Evaluarea periodică se face la 5 ani. Deci, este o protecție până la urmă a administrației învățământului, evident am discutat cu reprezentanții MEN-ului, cu domnul secretar de stat și cu domnul director general al învățământului superior; ei sunt de acord cu amendamentul propus și noi suntem de acord la comisie, dar, în situația aceasta, trebuie să aranjăm și în partea de jos a amendamentului, cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor, nu 2 ani, că, evident, intră în contradicție cu prima parte.

Deci, suntem de acord cu amendamentul propus, cu modificările care le-am operat din punct de vedere juridic.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, vorbiți în numele comisiei?

Domnul Virgil Petrescu (din loja comisiei):

Da, da.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, amendamentul propus, în măsura în care a fost acceptat de comisie, la alin.2 al art.9, îl supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.3, text nou. Domnul Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu sunt pentru ca acest text să nu fie adoptat, ci să fie eliminat din următoarele rațiuni. La același articol, la alin.1 se spune că "facultățile, colegiile și specializările se supun periodic din 5 în 5 ani evaluării academice de către CNEA" și acum venim și spunem în alin.3, același articol, "în primii 5 ani după obținerea acreditării, instituțiile de învățământ nou înființate se supun controalelor anuale ale Consiliului Național de Evaluare Academică, care monitorizează îndeplinirea standardelor de acreditare".

Domnilor, nu sunt de acord cu acest articol din două motive. În primul rând, prin acest articol, se creează două instituții, instituții acreditate și instituții mai acreditate decât cele acreditate. O instituție este acreditată sau nu este acreditată. Astfel, unele instituții acreditate le verificăm din 5 în 5 ani, pe când, unele instituții, tot acreditate, le verificăm în fiecare an.

A doua rațiune se referă la CNEA care monitorizează îndeplinirea standardelor de acreditare care au fost îndeplinite deja în momentul în care instituția a fost acreditată. Se creează, după părerea mea, posibilitatea creării unor abuzuri, ceea ce nu justifică acest alineat care, de fapt, este tautologic cu primul alineat al art.9.

Deci, în numele inițiatorilor, nu sunt de acord și pentru acuratețea legii cred că, și sper, și dumneavoastră.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Comisia ce spune?

Domnul Gheorghe Secară:

Stimați colegi,

În legătură cu solicitarea domnului senator Dumitrescu și remarca domniei sale legate de faptul că prevederile alin.1 de la acest articol s-ar suprapune cu prevederile alin.3, sunt nefondate, deoarece în alin.1 se spune despre procedura de acreditare, care trebuie să fie declanșată la cererea instituției. Deci, se indică cum se începe procedura de acreditare, pe când la alin.3 este vorba de a se spune ce se întâmplă după acreditare, și anume: în primii 5 ani, după obținerea acreditătării, instituțiile nou înființate se supun controalelor anuale.

Dacă am fi de acord cu solicitarea domnului senator, ar rezulta că o instituție nou înființată, după ce a fost acreditată, nu mai trebuie supusă nici unui fel de control și acest lucru ar face ca, o dată ce acest salt a fost realizat, instituția să nu mai depună nici un interes pentru a-și menține standardele de școlarizare în vigoare, cele pe care le-a obținut la acreditare, ceea ce, din punctul nostru de vedere, ni se pare nefiresc, cu atât mai mult că, prin alin.2 rezultă că și specializările deja acreditate trebuie să solicite ca, periodic, să fie supuse acestor controale.

În consecință, comisia își menține punctul de vedere, solicitând din partea dumneavoastră votul art.9 alin.3, așa cum el a fost propus de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Atunci începem cu textul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Textul comisiei a fost votat cu 19 abțineri.

Și acum textul art.9 integral.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.9 din raport, art.10, alin.3, text nou, varianta comisiei.

Obiecțiuni? Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.10 din raport. Art.11, alin.1 din varianta inițiatorului este propus spre eliminare. Nu este vorba de abrogare, pentru că nu avem un text de lege aici. Instituția abrogării acționează numai asupra unor texte în vitoare.

Deci, varianata comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Aceeași situație la alin.2. Comentarii, obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.11 din raport, art.12, varianta comisiei.Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.12 din raport, art.13, alin.1. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Text nou, alin.3, formulat de comisie. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.4, varianta comisiei. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.5. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

13 integral. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.13 din raport, art.14, varianta comisiei. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.14 din raport, art.15, varianta comisiei. Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.15 din raport, art.16, varianta comisiei.

Cine este pentru? Da, vă rog să mă iertați, este o intervenție. Pct.15 din raport? Nu aici. Din nou la vot.

Pct.15, art.17. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Suntem la pct.16 din raport. Solicită domnul Virgil Petrescu cuvântul, în numele comisiei sau personal? Precizați.

Domnul Virgil Petrescu:

Pe comisie, pentru că este o eroare materială în text. "Rapoartele Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare, precum și avizul ministrului educației naționale se aduc la cunoștința instituției aduc și la cunoștința instituțiilor care solicită organizarea și desfășurarea unei activități de învățământ superior". Pentru că apărea o minune că după aceea, raportul propriu se aduce și la cel care l-a făcut.

În schimb, în continuare, după "…învățământ superior. Avizul ministrului educației naționale se comunică și Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare."

Domnul Vasile Lupu:

Deci aceasta este părerea întregii comisii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.19 alin.2, pct.17 din raport.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.18 din raport, art.20 alin.3.

Domnul senator Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Față de varianta Senatului, varianta Camerei Deputaților aduce două modificări: reduce un termen, respectiv un procentaj. În varianta Senatului era vorba despre cadre didactice; la alin.3 este vorba ca "Fiecare universitate autorizată să aibă 70% din totalul posturilor constituite conform normativelor legale…," – acesta a fost și motivul modificării legii, să fie în concordanță cu Statutul cadrelor didactice – "…acoperite cu cadre didactice titularizate în învățământul superior după normele legale și cel puțin 10 – 30% din totalul posturilor, în conformitate cu criteriile…" și așa mai departe, "…cadre didactice cu grad de profesor universitar și conferențiar universitar."

Varianta Camerei Deputaților păstrează proporția de 70% - este corect; elimină însă marja între 10 și 30% și lasă numai nivelul de 30%, adăugând la "…cadre didactice, profesori universitari, conferențiari universitari și lectori universitari cu doctorat.", ceea ce practic echivalează cu un cadru didactic cu un nivel apropiat de acela al conferențiarului.

Problema care se pune este una de fond - este problema creării unor cadre didactice proprii în învățământul privat, pentru că despre aceasta este vorba în acest articol, care cadre didactice proprii trebuie să se formeze pe cale naturală, trecând prin întregul proces de a ajunge la nivelul de înaltă performanță, spunem noi - lectori cu doctorat, conferențiari și profesori universitari.

Dacă reducem această marjă și forțăm direct la un 30%, vom asista, și asistăm deja, la o migrație a cadrelor didactice din învățământul de stat către învățământul privat, pentru că sunt mai bine plătiți. Și nu o facem în avantajul învățământului în general punând această ștachetă de 30% și nelăsând o anumită marjă, ci vom avea o deplasare de cadre didactice, văduvind un domeniu sau anumite universități de prezența unor cadre didactice cu un nivel universitar ridicat.

Marja de 10 – 30%, necreând o presiune asupra cadrelor didactice din învățământul privat, lasă posibilitatea acestor universități să-și creeze în timp, în mod natural, cadrele didactice proprii.

Iată de ce eu nu sunt pentru această modificare și susțin în continuare din aceste rațiuni textul Senatului care este mai rațional sau rațional în comparație cu ceea propune comisia de specialitate.

Vreau să vă spun că nu este ideea de a forța, pentru că aceste cadre didactice nu apar din neant; ele sunt, dacă vreți, rezultatul unor acumulări, or, acumulările forțate niciodată n-au dus la rezultate bune. Decât să asistăm la o migrație care să fie o migrație în defavoarea unor instituții, mai bine să creăm condițiile ca instituțiile de învățământ privat, fără opresiuni din afară, să-și creeze propriile cadre, și aceste cadre să fie la nivelul între 10 și 30%, ca și marjă, pentru că dacă le forțăm direct la 30%, va exista întotdeauna preocuparea și tendința de a atrage cadrele didactice din învățământul de stat.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi,

Ați auzit punctul de vedere al inițiatorului, care insistă pentru păstrarea textului de la Senat.

Comisia, în unanimitate, își păstrează și susține textul și, de aceea, vă voi supune la vot textul comisiei Camerei Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votat.

Alin.4, textul comisiei.

Obiecțiuni? Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.5, varianta comisiei.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La alin.5 vă propun din paranteza care se găsește pe rândul 3 să eliminăm sintagma "secretar științific".

Dacă vreți, o mică justificare: Legea învățământului nu prevede ca secretarul științific să fie conferențiar sau profesor, și atunci avem de-a face cu o inadvertență aici. Deci vă propun eliminarea sintagmei "secretar științific".

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia este de acord? Da.

Cu observația că amendamentul domnului coleg are unanimitatea comisiei, supun votului textul comisiei, astfel amendat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Aici, fiindcă avem doar trei texte din cele 5 alineate, nu vom vota integral articolul.

Pct.19 din raport, art.21 alin.1, varianta comisiei.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.20 din raport, art.22, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.21 din raport, art.24 alin.4.

Domnul senator Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Art.24 alin.4, așa cum a fost modificat de către plenul Senatului, și această modificare a fost adoptată în plenul Senatului în unanimitate, ține de standardele care se aplică pentru acreditare.

Astfel, în varianta Senatului, pentru acreditare, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege, este necesar ca minimum 40% din totalul absolvenților prezenți la examenul de licență sau, după caz, de absolvire, în perioada cuprinsă între acordarea autorizației de funcționare provizorie și depunerea cererii de acreditare, să promoveze acest examen. Este un nivel destul de înalt 40% .

Dumneavoastră, domnilor colegi din Comisia pentru învățământ, sub presiunea CNEAA-ului care v-a adus aceste informații și care și-a modificat poziția pe care a avut-o în Senat atunci când s-a dezbătut acest articol și a fost de acord, s-a ridicat acest nivel la 51%. De ce 51%? Poate 50, 60%! Dar de ce 51%? 51% reprezintă procentul, dacă vreți, în situația capitalului social al unei societăți pentru luarea unei decizii, nevoia de 51%, sau când este vorba de un vot.

Pur și simplu este o cifră care nu face altceva decât să asprească foarte tare aceste standarde, cu atât mai mult cu cât știindu-se că un absolvent nu poate fi obligat, nu are obligația de a se prezenta la examen – nu există această obligație; la comuniști exista, într-un fel, dar nici acolo nu era.

Mai mult decât atât, în concepția nouă a Ministerului Educației Naționale, care văd că acum este schimbată, el recunoaște, ministerul, și consacră ideea certificatului de absolvire, pentru că nu toți absolvenții susțin examenul, dar au un certificat de absolvire – au absolvit facultatea, să fie sănătoși, nu îi poate obliga nimeni să vină să-și susțină examenul de licență.

Dumneavoastră, prin această procedură, vreți să obligați. 40% era deja o cifră destul de ridicată pentru această solicitare, iar acum, 51%, plus înăsprirea fiecărei serii de absolvenți... promovabilitatea în interiorul termenului prevăzut trebuie să fie de cel puțin 40%. S-a hotărât că trebuie să fie 40% promovabilitatea.

Eu cred că este o înăsprire nejustificată, ținând de interese care nu sunt în sprijinul învățământului în general, pentru că, așa cum viața a demonstrat că fiscalitatea excesivă nu crește veniturile statului, nici standardele foarte ridicate, arbitrare și artificiale nu vor încuraja învățământul superior.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, ați ascultat opinia inițiatorului.

Comisia Camerei Deputaților, în unanimitate, păstrează și susține textul pe care vi l-a prezentat.

Supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.5.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.6.

Domnul senator Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Dacă comisia vroia să înnăsprească această lege și s-o modifice ca să nu mai fie operațională, măcar s-o fi făcut mai repede, să nu fi ținut un an de zile legea.

La alin.6, varianta Senatului cu controale anuale este corectă.

Deci se spune că "În perioada de funcționare provizorie instituția de învățământ superior este obligată să respecte standardele…", și așa mai departe, după care spune că se vor efectua controale anuale. Pe când, în varianta Camerei Deputaților, pe care eu o resping, ca reprezentant al inițiatorilor, se spune "ori de câte ori este necesar". Deci există un element de presiune care se poate crea în permanență prin controale.

Dumneavoastră știți foarte bine; iar mă întorc la domeniul economic – când vrei neapărat să șicanezi pe cineva, îi trimiți în neștire controlul, pentru că asta este – pleacă unul, vine altul, și așa mai departe; nu găsesc nimic, dar acela nu mai poate să-și facă activitatea.

Eu nu zic că aceasta a fost rațiunea pentru care a fost indus articolul. Cred că este vorba, dacă vreți, de o idee de a înăspri standardele foarte mult prin această permisivitate necontrolată, pentru că nimeni nu va spune de ce s-a dus într-un loc, indiferent de natura universității – privată sau de stat, de 150 de ori sau numai o dată pe an; nimeni nu poate să controleze; dacă există o normă o dată pe an, și așa sunt multe; numai faptul de a merge o dată pe an la fiecare este un efort extraordinar, dar poate că ideea de a merge de mai multe ori acolo unde trebuie poate să descurajeze.

Din aceste motive, și chiar dacă ar exista numai un risc minor ca acest lucru să fie adevărat, resping varianta comisiei.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Și comisia varianta inițiatorului, am înțeles.

Domnul președinte.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnilor colegi,

Este o plăcere pentru noi să purtăm un dialog pe acest domeniu al învățământului. Dar credem că aceste texte care au fost dezbătute peste 4 luni de către comisie, în prezența reprezentanților învățământului privat, învățământului de stat, a specialiștilor din minister, ai Consiliului Național de Evaluare și Acreditare, au dat forma corectă.

De aceea, noi nu vom mai intra într-un dialog și într-o controversă cu nimeni vis-à-vis de aceste texte; dumneavoastră le aveți și vă puteți face o idee justă. Vreau să spun însă că, chiar și cei care suntem inițiatori, trebuie să le mai citim, pentru că aici este vorba de control în perioada de funcționare provizorie, fără nici un fel de taxe, și este vorba de un ajutor, nu să vedem controlul numai că îi ia capul – să-i spună ce nu-i bine, ce este bine și ce trebuie făcut, astfel încât la controlul definitiv să poată trece.

Nimeni nu dorește să distrugă o instituție în formare. Este o alternativă, și dorește să o aducă la nivelul standardului. Același lucru era și la articolul precedent. Este lesnicioasă, și nu o înăsprire a standardelor.

De aceea, vă rugăm să ne aplecăm, cum se spune, asupra textului, să-i înțelegem conținutul și să ne înțelegem și pe noi că nu vom mai intra în dialoguri sterile pe marginea lui, deoarece reprezintă rodul muncii tuturor factorilor interesați, de peste 4 luni de zile.

Vă mulțumim.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Supunem votului dumneavoastră varianta comisiei, susținută de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Trecem la pct.22 din raport, art.25 alin.21.

Obiecțiuni? Domnul senator.

V-aș ruga, domnule senator, la replicile mai scurte ale comisiei, poate și susținerea dumneavoastră să fie mai concentrată, pentru că se apropie sfârșitul sesiunii și avem o agendă foarte încărcată.

Poftiți.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Voi încerca să țin cont de observația dumneavoastră, deși aceasta îmi amintește foarte mult de ceea ce se spune în popor: "Să faci ce spune popa, nu ce face popa", dacă ar fi să mă gândesc cum procedați de obicei dumneavoastră cu replicile. Dar eu voi încerca să fiu foarte scurt.

Aici, în textul acesta, se introduce ideea că învățământul, și probabil că este vorba clar numai de învățământul privat, trebuie să asigure o treime necesară din alte fonduri, cel puțin decât cele provenite din taxele percepute de la studenți, pentru demararea activității.

Introducerea acestei obligativități ne face și ne poartă spre ideea că se poate crea impresia că învățământul nu este o instituție non-profit, așa cum este reglementat în prezent învățământul privat; este o instituție non-profit, nu se ocupă oamenii de afaceri cu astfel de activități. Crearea unor resurse, altele decât cele din taxe, presupune activitate cu specificitate financiară, ca să spunem așa, ceea ce ar însemna să se ocupe oameni sau specialiști finanțiști și să asigure un sistem de finanțare specific instituțiilor profit, nu non-profit, lucru pentru care eu nu sunt de acord.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia își păstrează textul.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.26 alin.2 de la poz.23 din raport.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.24 din raport, art.27, varianta comisiei.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.29, varianta comisiei.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.26 din raport, art.31 alin.1.

Domnul Petrescu.

Faceți precizarea dacă vorbiți în nume personal sau în numele comisiei.

Domnul Virgil Petrescu:

Vorbesc în numele comisiei, pentru că la Legea nr.84 avem o altă denumire pentru academie. Este vorba de academie de studii, pentru a nu se confunda. Noi am terminat medierea la Legea nr.84 și titlurile acestor instituții de învățământ superior sunt universități, academiii de studii și așa mai departe.

Deci acolo este o completare: "academie de studii".

Domnul Vasile Lupu:

Deci aceasta este părerea întregii comisii.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.31 alin.2, varianta comisiei.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.3.

Observații? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.4. Rămâne varianta inițiatorului.

Îl supun votului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.5.

Domnul senator Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de a introduce aici, în textul legii, și este vorba totuși despre o lege care privește activitatea de învățământ, această posibilitate, suspiciunea sesizării penale și așa mai departe. Or, sesizarea penală în cadrul unor infracțiuni foarte bine precizate și delimitate în Codul penal se face în momentul în care s-a produs, fără să mai fie nevoie de a se introduce acest lucru într-o lege specială. Dacă este vorba de fals, de înscrisuri în fals și așa mai departe, atunci în mod automat se face sesizarea penală.

Eu cred că nu este logic și normal ca într-o lege pentru învățământ, în care instituția Ministerului Educației Naționale și instituția Consiliului de Acreditare au obligația de a urmări și așa mai departe a acorda, dacă vreți, și de a retrage încrederea pentru funcționare, să introducem și acest spectru care la un moment dat nu știu cât este de concordant cu tot ceea ce înseamnă conținutul și moralitatea învățământului, cu atât mai mult cu cât tot ceea ce privește infracțiunea este acoperit în legea penală, dacă vreți, în dispozițiile speciale.

Este la latitudinea dumneavoastră să lăsați acest lucru. Noi nu suntem pentru.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Aici cred că onorata comisie ar putea da satisfacție inițiatorului, că este un text superfluu.

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Alineatul nou introdus de către comisie creează o normă de procedură. Această normă și-ar fi găsit justificarea în măsura în care am fi avut și infracțiunile corespunzătoare. Or, ca atare, nu văd ce rost are să se introducă o normă de procedură, de modalitate cu privire la sesizarea organelor de urmărire penală, atâta timp cât se aplică dreptul comun.

Ca atare, sunt de aceeași părere ca și inițiatorul – că textul nu-și are rostul în această lege.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Cred că și comisia este de acord.

Domnul președinte.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Evident că nici unul dintre noi nu suntem juriști, deși, dacă știam, la timpul respectiv, ne făceam, și de aceea ne-am permis să consultăm pe cei pe care i-am avut la îndemână, respectiv pe domnul președinte al Consiliului rectorilor de la particulari, pe domnul Luburici, vis-à-vis de faptul că multe din boutiqurile universitare create dup㠒90 funcționează chiar și în prezent fără să sesizeze nimeni și fără să se ia nici un fel de măsură, ele continuând să ia banii copiilor, să-i amăgească pe părinți că le va da o diplomă recunoscută, după care fac presiuni asupra comisiilor de învățământ, asupra deputaților și senatorilor pe care i-au cuprins în acest sistem de învățământ și i-au făcut șefi de lucrări, conferențiari și așa mai departe, chipurile legal, astfel încât, în fiecare an dumneavoastră dați o lege pe care și noi v-o supunem spre aprobare, venită de la minister, prin care amânăm an de an ca licența acestor boutiquri universitare să se dea la stat, pentru că după 9 ani de zile era timpul să se acrediteze și este timpul să se acrediteze.

De aceea, discutând cu domnul Luburici, care este în domeniu, și chiar cu domnul Filipaș, cum putem rezolva această treabă care grevează efectiv asupra desfășurării normale a instituțiilor particulare, pentru că le atrag studenții cu taxe mai mici, au găsit de cuviință să prindem acest text.

De aceea, cred că, fie că face o normă sau nu face o normă, că o introduce, că nu o introduce, acest text vine să limpezează apele și să atragă serios atenția că se stopează odată activitatea ilicită a celor care nu se prezintă la acreditare sau au fost respinși de la acreditare.

Ori găsiți o altă formă, dar noi, prin consultare cu doi juriști de excepție, între care președintele Consiliului rectorilor de la particulari, am găsit-o pe aceasta.

Vă rugăm s-o mențineți.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, la vot.

Nu cred că acest text va lecui boala românească mai generală în materie și va activa pe cei vizați.

Supun votului dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 13 abțineri.

Votat.

Pct.27 din raport.

Domnul deputat Brezniceanu.

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este vorba de construcția frazei; este o treabă minoră, dar pe care cred eu că trebuie să o corectăm. Vă rog să observați ultima sintagmă; nu merge așa cum este prinsă acolo.

"Cadrul didactic cu funcția de bază la o instituție de învățământ de stat sau particular poate efectua activități didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte instituții de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale și Carta universitară." – aceasta vă propun eu, nu "…și a Cartei universitare.".

Deci, "…și Carta universitară."

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Comisia este de acord.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.28 din raport, art.34 alin.1.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.3, text fără modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Pct.29 din raport, art.35, alin.1.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.35, integral.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Raportul, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Text votat.

Domnul președinte Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să mulțumim inițiatorilor, pentru că ne-au dat posibilitatea, prin "atacarea" acestui domeniu, să putem aduce la zi prevederile legii din 1993 și, în acest mod, să ridicăm la alți parametri calitatea învățământului superior, indiferent că este de stat sau particular.

De asemenea, vă mulțumim dumneavoastră, tuturor, pentru înțelegerea dovedită în a pune la dispoziția ministerului un instrument de lucru, spunem noi, modern, de a face și ordine în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul senator Cristian Dumitrescu.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Onorată comisie de specialitate în învățământ a Camerei Deputaților,

Doresc să-mi exprim mulțumirea, în numele inițiatorilor, că acest proiect de lege a parcurs întreg procesul legislativ până în acest moment. Ar fi de menționat un proverb românesc: "Lucru bun, la 9 luni", cam atât a stat în Camera Deputaților. Important este că, în opinia mea, ca inițiator, acest proiect de lege este un proiect de lege elaborat mult mai amplu decât așa cum și l-au dorit cei care l-au prezentat în Senat, dar care nu face altceva decât să întărească, în opinia mea, convingerea că Parlamentul se preocupă și se va preocupa totdeauna cu mare atenție și responsabilitate de problemele învățământului.

Vă spuneam că acest proiect de lege a fost adoptat în unanimitate în Senat. Iată, el este adoptat cu o singură abținere în Camera Deputaților. Vă mulțumesc pentru acest efort și pentru acest rezultat și sper ca comisia de mediere să opereze cât mai rapid modificările, pentru ca această lege să meargă la promulgare.

Vă mulțumesc foarte mult.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 14 ao?t 2020, 21:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro