Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 03-06-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1996

7. Interpelări adresate Guvernului

(După pauză)

Domnul Ion Rațiu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm dezbaterile și începem cu grupurile parlamentare și prezentarea, din partea deputaților, a interpelărilor pe scurt.

Domnul Ioan Catarig (din sală) :

Vă rog, o problemă de procedură!

Domnul Ion Rațiu:

Vă rog, domnule Catarig, cu plăcere.

Domnul Ioan Catarig:

Domnule președinte, vă rog să fim corecți cu noi înșine. Noi avem un program stabilit la 18,30. Până la 18,30 n-au venit miniștrii. Cui adresează colegii noștri interpelările? Haideți să mai așteptăm un sfert de ceas!

Domnul Ion Rațiu:

Domnule deputat, iertați-mă, dar dumneavoastră aveți o lungă experiență în acest Parlament, de 4 ani de zile. Avem deja un ministru prezent. Nu era nevoie să avem miniștrii prezenți. (Rumoare) Nu era nevoie să-i avem prezenți, pentru ca să prezentăm interpelările noastre.

Deci, facem întâi prezentarea interpelărilor și pe urmă, la ora 18,30, vom trece la răspunsuri din partea membrilor Guvernului.

Deci, începem cu domnul deputat Németh Ioan și se pregătește doamna Anișoara Cojocaru.

Aveți cuvântul.

Domnul Ioan Németh:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Interpelarea este adresată Guvernului și se referă la unele probleme de acreditare și de evaluare academică în învățământul superior.

Domnul Ion Rațiu:

Vă mulțumesc.

Doamna Anișoara Cojocaru, în nume propriu. Este prezentă? Lipsește.

Mergem mai departe. Domnul Lazăr Nicolai, în nume propriu. Este absent.

Domnul deputat Neményi József Nándor, din partea UDMR. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Neményi József Nándor:

Vă mulțumesc.

Interpelarea privește accelerarea ajustării structurării din agricultură prin integrarea tineretului în economia agrară și dezvoltarea procesului educațional pentru formarea culturii politice a economiei de piață, atât de necesară în tranziție.

În acest sens, solicităm fonduri bugetare pentru tineretul rural, în vederea prevenirii exodului peste graniță. Astfel prin înființarea fondului de garantare a creditului rural, s-ar putea acorda împrumuturi fără dobânda sau cu dobândă redusă celor care vor să lucreze pământul.

În condițiile crizei profunde din agricultură, care se manifestă pe tărâm tehnic, tehnologic, economic, financiar și managerial, pentru protecția socială a țărănimii și dezvoltarea economică a comunităților rurale sunt necesare facilități deosebite, prin pârghii financiare speciale și intervenția statului în atragerea tineretului în economia rurală.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Rațiu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul doamna deputat Agata Iliescu Nicolau, în nume propriu.

Doamna Agatha Maria Nicolau Iliescu:

Interpelarea mea este adresată domnului Dan Mircea Popescu, ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale.

Doresc răspuns în scris în 17.06.1996.

Obiectul interpelării.

La 31 iulie 1995 a fost publicată, în Monitorul Oficial, Legea nr. 83, care stabilește niște măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă. Iar la nici o lună, pe 23 august, Guvernul a emis Hotărârea nr. 571, care prevede posibilitatea negocierii tarifelor de colaborare în instituțiile de cultură, posibilitate pe care Legea nr. 83 o interzice.

În această situație se pune întrebarea care dintre cele două acte normative este aplicabil la instituțiile publice de cultură.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale este, așadar, rugat să emită o instrucțiune de aplicare a Legii nr. 83/1995, ținând seama și de prevederile H.G. nr. 571 din 1995 și să ne informeze cu privire la posibilitățile de corelare și de aplicare unitară a prevederilor celor două acte normative în discuție.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Ratiu:

Are cuvântul domnul deputat Mihail Nică, din partea Grupului parlamentar PNTCD + PER.

Domnul Mihail Nică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată Guvernului Văcăroiu, tema interpelării este funcționarea instituțiilor într-un stat de drept.

Se împlinesc peste câteva zile 6 ani de la violențele din luna iunie 1990, care au avut ca efect dislocarea României din continentul european și întoarcerea ei în barbarie. Au urmat alte și alte violențe, cu sau fără lămpaș, la lumină sau la întuneric, toate rămase nepedepsite. Au rămas în schimb victimele, morți și răniți, ce așteaptă și azi ca instituțiile statului de drept să-și exercite prerogativele. Să nu uităm că aceste instituții sunt întreținute din banii cetățenilor onești, printre aceștia fiind și victimele acestor acte teroriste.

Recentele evenimente din Valea Jiului au redeschis și amplificat rana ce poate conduce la pierderea coeziunii societății românești.

Cerem primului ministru al Guvernului României, domnul Nicolae Văcăroiu, să răspundă în fața Camerei Deputaților la următoarele întrebări:

1. De ce ministrul de interne nu a obligat Inspectoratul General al Poliției să finalizeze cercetarea penală pentru atrocitățile comise în iunie 1990 și septembrie 1991 și pentru distrugerile provocate în București, Petroșani, Craiova, Tg.Jiu în ultimii 6 ani.

2. De ce ministrul justiției nu și-a exercitat autoritatea constituțională asupra Parchetului General, pentru a impulsiona finalizarea cercetărilor penale și dispunerea începerii proceselor penale pentru faptele prevăzute mai sus?

3. De ce Guvernul Văcăroiu nu a întreprins nimic pentru tragerea la răspundere a minerilor conduși de Miron Cosma pentru atacarea sediului Camerei Deputaților și a sediului Guvernului în septembrie 1991.

4. De ce Guvernul Văcăroiu nu a intervenit pentru sancționarea sfidării autorităților executive, atunci când au fost agresați prefecți și subprefecți din județele Hunedoara, Dolj și Gorj.

Solicităm primului ministru să ne prezinte în amănunt acțiunile întreprinse și măsurile luate pentru pedepsirea făptașilor din iunie 1990, septembrie 1991 și celelalte, pentru că aceste acțiuni au pus și pun în pericol nu numai siguranța cetățeanului, ci și siguranța statului român.

Domnul Ion Ratiu:

Mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Fekete Zoltan, în nume propriu. Apoi se pregătește domnul Florin Negoiță.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Fekete Jolt Zoltan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează Guvernului și anume: Legea nr. 61, în articolul 1, prevede că cei care urmează o formă de învățământ prevăzută de lege beneficicază de alocație de copii până la vârsta de 18 ani.

La fel, Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 reglementează acordarea acestor alocații. Și cu toate acestea, elevii sau copiii care frecventează școlile particulare, care sunt deja prevăzute de Legea nr. 84, nu primesc, nu beneficiază de această alocație.

Domnul Ion Ratiu:

Domnul deputat Florin Negoiță, în nume propriu.

Domnul Florin Negoiță:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Interpelarea se adresează, în nume personal, domnului ministru al agriculturii, domnul Valeriu Tabără, și salut prezența dânsului în mijlocul nostru ca întotdeauna.

Permiteți-mi, domnule ministru, să mă adresez în numele agricultorilor din județul Brăila, mai exact din satele componente orașului Ianca. Anexăm materialul privitor la starea concretă a țăranului și a agriculturii din județul Brăila. Vă întreb, domnul ministru, de ce este batjocorit și umilit țăranul român fie de către Agromec prin prețul lucrărilor agricole, fie de către Romcereal prin prețul cerealelor.

Până când se va mai prelungi starea precară financiară în care se zbate micul agricultor și când i se va reda țăranului demnitatea, bucuria muncii împlinite și răsplata eforturilor de zi cu zi.

De asemenea, domnule ministru, vă rog în răspunsul dumneavoastră să precizați, privitor la procesele Legii funciare, deci a Legii nr. 18/1991: numărul acestor procese, care sunt cauzele și efectele în aplicarea Legii funciare și în plimbarea oamenilor în instanță după o viață de muncă, oameni care nu au cunoscut tribunalele, oameni de 70-80 de ani care au ajuns să fie purtați zilnic de către instanțe în aplicarea Legii funciare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Ratiu:

Are cuvântul domnul deputat Mircea Mihai Munteanu, în nume propriu. Apoi se pregătește domnul Sergiu Rizescu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Multumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

Interpelarea este formulată în nume propriu și este adresată Guvernului, mai precis domnului ministru secretar de stat Florin Georgescu - ministrul finanțelor, și domnului secretar de stat Octav Cozmâncă - șeful Departamentului pentru administrația publică locală.

În ultimele luni, majoritatea populației țării a fost preocupată de procesul de înnoire a autorităților din administrația publică locală prin algerile a căror primă etapă s-a consumat duminică 2 iunie a.c.

Acest eveniment politic de maximă împortanță ne-a readus în atenție marea discordanță care există între sarcinile complexe, uneori dificile, ale unor categorii de funcționari din administrația publică locală și veniturile lor salariale, nedrept de mici.

Solicităm Guvernului să rezolve de urgență contradicția semnalată, astfel încât administrația publică locală să nu sufere datorită fugii specialiștilor competenți și capabili din acest domeniu esențial pentru societate.

Mulțumesc.

Domnul Ion Ratiu:

Are cuvântul domnul deputat Sergiu Rizescu și se pregătește domnul deputat Gheorghe Tarna.

Domnul Sergiu Rizescu:

Interpelarea se adresează Guvernului.

Anul trecut, Ministerul de Externe m-a asigurat, în urma a două interpelări, că se depun toate diligențele pentru eliberarea "Grupului Ilașcu".

Iată că au trecut 7 luni de atunci și patrioții pro-unioniști de peste Prut stau tot în temnița rusofonilor de la Hlinaia și suferă pe nedrept persecuții groaznice, deși Ilie ar fi trebuit să-și ocupe locul binemeritat în Parlamentul de la Chișinău și să-și primească în libertate acel "Nobel pentru Pace" la care candidează ca o recunoaștere firească a luptei sale neobosite pentru un nobil ideal.

Motiv pentru care nu pot să nu interpelez iarăși Guvernul, pe domnul Văcăroiu personal, în legătură cu această chestiune politică de notorietate internațională ce nu și-a găsit până acum rezolvarea dorită de toți românii adevărați oriunde s-ar afla.

Este o datorie patriotică de care n-ar trebui să uităm nicidecum.

Din păcate însă, timpul trece și mult așteptatele schimbări nu apar, ceea ce înseamnă că nu s-au folosit cele mai potrivite mijloace pentru rezolvarea favorabilă a acestei probleme ce ține de demnitatea noastră națională, de istoria noastră în ultimă instanță.

Așa că aș vrea să știu ce a întreprins concret Guvernul român în ultima vreme și ce rezultate au demersurile sale pentru eliberarea patrioților basarabeni?

Sunt șanse ca ei să vadă lumina soarelui sau vor cădea jertfă nestinsei dragoste de patrie?

Aștept răspuns până la 17 iunie a.c.

Domnul Ion Ratiu:

Are cuvântul domnul deputat Gheorge Tarna. Lipsește?

Are cuvântul domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Interpelarea mea se adresează Guvernului și în speță Departamentului pentru reformă și privatizare.

La aproape 7 ani de la Revoluția din decembrie 1989, volumul investițiilor străine în România abia a atins nivelul de 1,8 miliarde dolari, nivel cu totul insuficient față de marile probleme ale economiei naționale.

Într-un clasament al fostelor țări comuniste, România se situează pe penultimul loc în ceea ce privește volumul investițiilor străine pe cap de locuitor, cu 79,3 $/locuitor, adică de peste 12 ori mai puțin decât Ungaria cu 971 $/locuitor.

În locul unei politici oficiale flexibile față de investitorii străini, al unei simplificări ale formalităților birocratice, Agenția Română de Dezvoltare și Fondul Proprietății de Stat au elaborat o metodologie de constituire a societăților comerciale cu capital străin care reprezintă o adevărată cursă cu obstacole, menită să descurajeze și pe cei mai perseverenți dintre ei.

Ce măsuri intenționează să ia Departamentul pentru Reformă și Privatizare și Guvernul României pentru reducerea formalităților birocratice, pentru creșterea eficienței mecanismelor economiei de piață, pentru înlăturarea slăbiciunilor cronice ale pieței interne și a precarității infrastructurii și comunicațiilor.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ion Ratiu:

Vă multumesc.

In felul acesta am terminat lista domnilor și doamnelor deputați prezenți care au prezentat interpelări.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 10:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro