Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 03-06-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1996

8. Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpel[ri adresate de deputați.  

Domnul Ion Ratiu:

................................................

Pe banca ministerială îl avem pe domnul ministru Valeriu Tabără.

Vă invit, domnule ministru, să răspundeți domnului deputat Ioan Catarig, în problema combaterii dăunătorilor în județul Bistrița-Năsăud.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Vă răspund la întrebarea pusă privind modul de organizare al combaterii gândacului din Colorado în județul Bistrița-Năsăud, inclusiv în zona Năsăud; și a doua întrebare pe care ați pus-o, dacă este prevăzută subvenționarea, în favoarea producătorilor de cartofi, a produselor chimice necesare în această zonă geografică.

La interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților din data de 22 mai 1996, privind combaterea gândacului din Colorado în județul Bistrița Nasăud, vă informăm următoarele:

Conform Ordonanței nr. 27/1995, privind modul de finanțare a acțiunilor de protecție a plantelor și carantinei fitosanitare, combaterea gândacului din Colorado pentru loturile semincere de cartofi este finanțată de la bugetul statului. Acțiunile de combatere, finanțate de la bugetul statului se execută în limita fondurilor alocate sub îndrumarea și controlului Inspectoratului județean de protecția plantelor și carantină fitosanitară.

Pentru perioada mai-iunie județul Bistrița-Năsăud a primit suma de 200 de milioane de lei, destinată executării tratamentelor împotriva organismelor dăunătoare specifice acestei perioade, boli foliare la celelalte păioase, gândacul din Colorado la loturile semincere de cartofi.

Tratamentele pentru organismele dăunătoare nenominalizate în lista Ordonanței nr. 27/1995 pentru a fi finanțate de la bugetul statului, se execută cu fonduri proprii ale producătorilor agricoli la avertizarea și sub îndrumarea tehnică a Inspectoratul județean de protecția plantelor și carantină fitosanitară. Pentru executarea acestor acțiuni, producătorii agricoli se pot aproviziona cu produse de uz fitosanitar de la agenții economici autorizați, conform Legii nr. 85/1995, pentru aprobarea Ordonanței 4/1995. Aceste fonduri sunt în curs de suplimentare în această perioadă.

Mai avem încă o interpelare care se referă la pagubele produse de inundațiile din decembrie 1995 pentru agricultura județului Bistrița-Năsăud și a doua - care a fost poziția dumneavoastră și a domnului secretar de stat Alexandru Lăpușan privind amenajarea hidrotehnică complexă a râului Someșul Mare și afluenților săi din cuprinsul județului Bistrița-Năsăud.

In legătură cu pagubele produse de inundațiile din decembrie 1995 în agricultură, în județul Bistrița-Năsăud, vă informăm următoarele.

Suprafața inundată totală - 2000 de hectare, din care arabil - 700 de hectare, pășuni și fânețe - 1300 de hectare, animale moarte și dispărute total - 400 de capete, din care ovine - 400 de capete. furaje degradate - 4000 de tone, din care grosiere - 4000 de tone. Adăposturi și anexe total - 29050 de mp, din care adăposturi inundate 16600 mp și anexe gospodărești-12450 mp .

In legătură cu amenajarea complexă a râului Someșul Mare și afluenților săi, de asemenea, vă informăm următoarele:

Amenajarea hidrotehnică a râului Someșul Mare și a aflluenților săi nu intră în atribuțiile Ministerului Agriculturii și Alimentației, ci aparține Ministerului Apelor, Pădurilor, Portecției Mediului.

Până acum, din fondurile centralizate ale statului, Ministerul Agriculturii și Alimentației a realizat unele amenajări antierozionale și de eliminare a excesului de umiditate pe terenurile agricole.

In viitor, în măsura în care se va dispune de surse de finanțare suplimentare, se vor continua astfel de lucrări de amenajare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Ratiu:

Mulțumesc.

Domnule deputat Catarig, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Catarig:

Mai întâi, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc domnului ministru pentru informarea pe care a făcut-o, mulțumesc cu adevărat, însă sunt nevoit să insit asupra a două aspecte din expunerea dumneavoastră, domnule ministru, și anume, persona, am fost la unul dintre centrele de distribuire a soluției pentru gândacul din Colorado și acolo era o serie de cetățeni care așteptau de mai multe zile și cărora li s-a spus simplu că de fapt nu există soluție pentru că nu le-o pune la dispoziție Guvernul. Deci, eu sper să vă și ajut în felul acesta să vedeți ce se întâmpla la centrul din Năsăud, spre exemplu, dar și la altele în care cetățenii sunt plimbați de la Ana la Caiafa, ceea ce nu este firesc și nu este oportun, pentru că în aceasta perioadă dacă tratamentul nu se face la timp, ulterior iese cu o mare pierdere de producție, nu este cazul să explic, că o știți dumneavoastră mult mai bine decât mine.

În ceea ce privește întrebarea pusă cu amenajarea hidrotehnică din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, nu a fost pusă întâmplător în ceea ce mă privește, pentru că dumneavoastră știți foarte bine, în Ardeal, în fiecare primăvară, Someșul și afluenții săi produc pagube la terenul agricol prin dislocări din zonele învecinate. Deci, pământul acela fertil care este dus și pe care nu-l mai aduce nimeni înapoi, că nu este un alt râu care să-l urmeze cu pământ, ca la Nil, este o problemă asupra căreia eu cred că împreună trebuie să ne aplecăm și să facem acest gen de îndiguire a malurilor acestor ape care se umflă și ies și fac pagube. Să facem un front comun numai să nu lăsăm problema pe seama Renelului, care nu o poate rezolva , că nu este numai de natura energiei electrice.

Acesta era sensul întrebării mele.

Dar eu am înțeles că dumneavoastră vă veți ocupa și în continuare încât, atâta cât ne stă în putință la amândoi, să ajutăm românii din Ardeal să-și facă bine treaba.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Ratiu:

Doriți să mai reveniți. Aveți cuvântul.

Domnul Valeriu Tabără:

Am reținut problema de la centrul Năsăud, eu mâine am să verific, mâine seară am să vă informez, domnule Catarig, despre existența acestor substanțe la centrul Năsăud, dacă nu, din sumele pe care le-am repartizat acum cu dispoziție de la noi, vor merge și spre acest centru.

Vă dau dreptate în ceea ce privește amenajările hidrografice nu numai amanajarea malurilor, ci este vorba de reluarea probabilă a unor lucrări complexe în ceea ce privește terasarea și mai ales replantarea unor versanți.

Din păcate, în foarte multe județe ale țării, prin aplicarea Legii fondului funciar, aplicarea greșită, lucrările din deal în vale se execută fără a se ține seama de aceste amenajări extrem de costisitoare. Sunt probleme care probabil în viitor ne vor costa foarte mult.

Problema este ca cei de la direcțiile agricole, alături de specialiștii din centrele agricole, să-i ajute pe oameni să înțeleagă ce înseamnă o lucrare agrotehnică de calitate și, în același timp, și prevențional, în ceea ce privește eroziunea solului, și sigur toate acestea combinate cu celelalte lucrări care aparțin celorlalte departamente ale Guvernului.

Mulțumesc.

Domnul Ion Ratiu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din moment ce nu mai avem pe nimeni pe banca ministerială ca să răspundă la întrebările scrise, cred că este cazul să ridicăm ședința.

Vă mulțumesc. Pe mâine.

Ședința s-a încheiat la ora 19.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 11:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro