Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 11-06-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 1996

2. Dezbateri: proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciare.

Domnul Marțian Dan:

................................................

Trecem la problemele înscrise pe ordinea de zi, privind ședința noastră din ziua de marți. Îi rog pe domnii chestori să invite toți colegii în aulă.

O să vă rog să fiți de acord să luăm în discuție o problemă care a fost trimisă spre analiză la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în legătură cu Legea privind îmbunătățirile funciare, și anume este vorba de un amendament pe care l-a propus domnul deputat Petru Șteolea la art. 31 din respectiva lege.

Rog Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, care a analizat în fond proiectul de lege respectiv, să ne prezinte opinia la care a ajuns. În acest sens, rog membrii acelei comisii să poftească în loja rezervată pentru comisiile sesizate în fond.

Cine ne prezintă opinia la care a ajuns comisia? Domnul deputat Petre Baniță, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură.

Domnul Petre Baniță:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru agricultură s-a întrunit zilele trecute la camera 29, a analizat amendamentul care s-a făcut și acesta a fost respins, pe motiv că cei de la regia de irigații cereau în plus niște sume care nu se justifică, ele sunt valori care trebuie să intre, normal, în calculul costului apei care se folosește la irigații.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Baniță, eu vă rog următorul lucru: dați citire amendamentului domnului Petru Șteolea, ca să știe toată lumea despre ce este vorba, dacă mai aveți elemente care să fundamenteze poziția la care a ajuns comisia, ni le prezentați, după care, evident, noi va trebui să luăm o decizie.

O să-l rog pe domnul deputat Elek Barna să aibă amabilitatea să ne prezinte amendamentul și, dacă mai sunt anumite lucruri legate de precizarea opiniei pe care și-a format-o comisia în legătură cu această propunere, evident că vă rog să faceți și aceasta.

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnul deputat Petru Șteolea propune ca beneficiarii lucrărilor de îmbunătățiri funciare să încheie contracte cu Regia autonomă a îmbunătățirilor funciare. Și, în completarea acestui amendament, dânsul susține ca în acest contract să se stipuleze întreținerea, exploatarea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, deci, cu alte cuvinte, beneficiarii lucrărilor să încheie în continuare contracte cu unitatea care le-a efectuat lucrarea, pentru întreținerea acestor lucrări deja efectuate.

Comisia, cum a spus și domnul deputat Baniță, întrunită în ședință, a analizat acest amendament și a ajuns la concluzia că nu-l putem accepta. Motivele sunt cele expuse de domnul deputat Baniță, cu completarea pe care aș face-o pe scurt: noi nu putem ieși din cadrul legal privind orice contract, care este încheiat între părți și nu putem obliga printr-o altă lege pe nici un beneficiar să încheie diferite contracte, cu x sau y întreprindere.

Deci, ca atare, vă rog, domnule președinte, stimați colegi, să acceptați ca în corpul legii să intre exact textul care apare în raportul comisiei.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această problemă care a rămas nesoluționată, în legătură cu proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciar? Domnul deputat Ion Dinu.

Poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru că vin din lumea dreptului, voiam să vă aduc aminte ceea ce desigur cunoașteți: contractul este legea părților, nu se poate ca o singură parte din cele două care au fost la încheierea și realizarea unui contract să se impună celuilalt. Eu vorbesc de principiu! Așa încât, opinia comisiei noastre cred că este o opinie legală. Numai dacă cele două părți contractante ajung la un acord, sigur că atunci ceea ce dorește una dintre părți - continuarea sau prelungirea contractului - poate căpăta viață.

Mi-am permis, tocmai din stima ce vă datorez, să vă fac această subliniere.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor,

Mai dorește cineva să intervină? Nu.

Atunci, dumneavoastră ați ascultat punctul de vedere al comisiei, am să vă spun votului introducerea textului la lit. "s", cu care, ați văzut, comisia nu este de acord, așa cum l-a citit domnul deputat Elek Barna.

Eu nu pot să supun altceva votului, dacă va fi însușit, va intra în corpul legii, nu va fi însușit, evident că nu va intra. Am aici un text cu care comisia nu este de acord și nu am altă soluție decât să vă cer să vă pronunțați asupra textului domnului Șteolea, evident, ținând cont de toate considerentele exprimate.

Cine este pentru adoptarea amendamentului propus de domnul Petru Șteolea? 10 voturi pentru, nu a întrunit numărul de voturi necesare.

În acest fel, după cum am fost informat de dimineață, a fost epuizată problematica legată de examinarea proiectului de Lege privind îmbunătățirile funciare și dacă, imediat după pauza pe care o să o facem în jurul orei 11,00, vom avea un cvorum corespunzător, vom supune votului mai multe legi, inclusiv aceasta, dacă nu avem un cvorum suficient, vă rog, din respect față de munca noastră reciprocă din zilele anterioare, să fiți de acord să supunem aceste proiecte de legi votului într-o perioadă următoare, pentru că avem situația pe care o avem cu privire la prezență. Vom vedea și vom putea estima aceste lucruri după pauză. În acest sens, adresez rugămintea tuturor liderilor grupurilor parlamentare să facă eforturi să mobilizeze colegii și, la reluarea lucrărilor după pauză, vom putea face o evaluare în legătură cu situația prezenței la lucrări, în aspectul ei real, nu în aspectul scriptelor pe care le avem.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 7:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro