Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 aprilie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.67/02-05-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 22-04-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 aprilie 2002

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 37/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem la următorul proiect, care este cel pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Comisia de industrie este pregătită?

Din partea inițiatorului, cine prezintă? Poftiție, domnul ministru.

Domnul Dinu Malacopol (secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ne aflăm în fața dumneavoastră pentru aprobarea proiectului Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 referitor la necesitatea asigurării unui sistem operativ de anunțare, recepționare și transmitere în cel mai scurt timp către serviciile specializate în intervenții de urgență a apelurilor telefonice într-un domeniu care privește valorile socio-umane, pe de o parte, și angajamentele României privind aquis-ul comunitar, pe de altă parte.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune constituirea dispeceratelor pentru apeluri de urgență și introducerea numărului telefonic unic pentru apeluri de urgențe: 112, folosit la nivel european de statele care au trecut deja la aplicarea prevederilor europene în materie.

Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru industrie și servicii, precum și de Comisia pentru comunicații și tehnologia informației și suntem de acord cu toate amendamentele propuse de aceste comisii. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru industrie și servicii, cine prezintă raportul? Domnul președinte Antal.

Domnul Istvan Antal:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În Comisia pentru industrie și servicii, la întocmirea Raportului asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 a avut în vedere Avizul nr. 67/11.02.2002 al Consiliului Legislativ, care este favorabil proiectului de lege, Avizul nr. 37/5.03.2002 al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care este favorabil proiectului de lege în forma .prezentată de inițiator și Avizul nr. 32/58/26.02.2002 al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care a avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente admise.

La comisia noastră au fost depuse o serie de amendamente din partea colegilor și o parte din aceste amendamente au și fost aprobate, așa cum le voi prezenta mai târziu, în cursul susținerii raportului.

Proiectul de ordonanță are ca obiect de reglementare stabilirea atribuțiilor principale ale Sistemului național unic pentru apeluri de urgență ale serviciilor specializate cărora le sunt adresate apeluri de urgență, precum și ale Ministerului Telecomunicațiilor și Tehnologiei Informației și rețelelor telefonice de telefonie publică, rețelelor de servicii digitale integrate și serviciilor de telefonie mobilă, precum și sancțiunile contravenționale ce se aplică în cazul încălcării prevederilor proiectului de ordonanță.

Propunerea de reglementare urmărește, totdeauna, instituirea atribuțiilor principale ale Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și ale serviciilor specializate, la art. 6, cărora le sunt adresate apelurile de urgență, precum și obligațiile ce revin Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și proprietarilor rețelelor de telefonie publică, rețelor de servicii digitale integrate și serviciilor de telefonie mobilă.

În urma dezbaterilor din Comisia pentru industrie și servicii a Camerei Deputaților, s-au adus unele modificări, așa cum v-am mai precizat, față de forma adoptată de Guvern. Aceste modificări se referă, în principal, la persoana juridică ce va prelua bazele de date de la operatorii publici de telefonie fixă sau mobilă care furnizează servicii de comunicație în România.

În forma adoptată de Guvern, bazele de date erau preluate de furnizorul de servicii, în urma dezbaterilor din comisie și luând în considerare și amendamentele formulate de deputați, s-a hotărât ca bazele de date să fie preluate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Totdeauna, s-a considerat necesar ca și furnizorul de servicii să fie sancționat pentru neîndeplinirea obligațiilor privind securitatea și confidențialitatea bazelor de date cu care intră în contact. Astfel, în cadrul art. 18 alin. 1, s-a introdus lit. c), care prevede modul de sancționare a furnizorului de servicii în cazul nerespectării obligațiilor ce îi revin.

De asemenea, la art. 18 s-a introdus alin. 21, care instituie autoritatea care constată contravenția și aplică amenda furnizorului de servicii în cazul nerespectării obligațiilor privind securitatea și confidențialitatea bazelor de date cu care aceasta intră în contact.

O altă modificare față de textul adoptat de Guvern se referă la introducerea art. 9 alin. 1 prin care operatorii publici de telefonie existenți la data finalizării instalării Sistemului național unic pentru apeluri de urgență vor introduce numărul unic pentru apeluri de urgență în termen de 30 de zile de la această dată, iar nerespectarea acestei prevederi se va sancționa conform prevederilor de la următorul alineat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituția României.

Ca urmare a solicitării Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor, Biroul Permanent a sesizat Comisia pentru industrie și servicii, în vederea reexaminării proiectului de lege, având în vedere și propunerile făcute de Comisia pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au reexaminat Proiectul de Lege și amendamentele formulate în ședința din 9 martie 2002, întocmind prezentul raport înlocuitor.

La examinarea prevederilor asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul, pentru a-și exprima punctul de vedere, autorii amendamentelor, ceilalți membri ai comisiei și reprezentanții Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Țin să vă informez că la lucrările comisiei au fost prezenți 24 de deputați, din totalul de 26 de membri. Raportul comisiei a fost adoptat cu 20 voturi pentru, din voturile celor prezenți, și în urma dezbaterii comisia propune admiterea, cu modificări a proiectului de lege. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Domnul Raduly, din partea Grupului parlamentar UDMR.

Domnul Raduly Robert Kalman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Iată că ne aflăm în fața dezbaterii unui proiect de lege privind aprobarea unei ordonanțe, care înseamnă, de fapt, încă un pas înainte în ceea ce privește armonizarea legislației din România cu cea în vigoare la nivel european, în domeniul telecomunicațiilor, de această dată. Credem că introducerea numărului unic pentru apeluri de urgență, 112, este un lucru bun. așa cum știm, implementarea sistemului a început deja în practică, lucrurile merg în direcția bună, în multe locuri deja Romtelecom a schimbat numerele de telefon care începeau cu 11, pentru a nu se crea apeluri eronate sau a se reduce numărul apelurilor eronate în sistem.

În comisie, am avut două obiective importante de soluționat, ambele au presupus dezbateri însemnate. Pe de o parte, problema legată de finanțarea acestui sistem, iar, pe de altă parte, problemele legate de securitatea și confidențialitatea bazelor de date care sunt puse la dispoziția operatorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență de către ceilalți operatori din telecomunicații.

Credem că, pe de o parte, soluția finanțării, în care am mers pe varianta în care actualii operatori sunt ținuți să suporte cheltuielile legate de funcționarea noului sistem, este cea mai bună, dar, și mai important, este singura soluție morală. Iar, pe de altă parte, în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea bazelor de date puse la dispoziție de către operatori STS-ului, aici au fost mari discuții, până la urmă, credem că în comisie s-a adoptat soluția corectă, în care, pe de o parte, operatorul, iar, pe de altă parte, furnizorul este ținut să respecte legislația incidentă în vigoare.

Noi credem în necesitatea asigurării unui sistem operativ de anunțare, recepționare și transmitere în cel mai scurt timp către serviciile specializate în intervenții de urgență a apelurilor telefonice într-un domeniu care privește valorile socio-umane, pe de o parte. Dar credem, în același timp, în angajamentele României privind aquis-ul comunitar, drept pentru care grupul nostru parlamentar susține adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Poftiți, domnule Vasilescu. Din partea Grupului parlamentar PRM.

Domnul Valentin Vasilescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor reprezentanți ai Executivului,

În dezbaterile care au avut loc în comisie, membrii Partidului România Mare au avut anumite obiecțiuni, care, în principiu, se referă la una dintre problemele pe care și alți colegi de ai noștri au ridicat-o, referitor, în principiu, la securitatea datelor persoanelor, confidențialitatea acestor date, dar noi am mai ridicat și altă problemă, care se referă la fiabilitatea și posibilitatea acestei structuri de a fi dezvoltată, în sensul ca acest sistem să fie perfecționat și a i se adăuga și alte componente, astfel încât să facă față unor situații de catastrofă naturală sau de altă natură, astfel încât serviciile care au fost scoase din Sistemul național de apărare și, mă rog, dizlocate din această zonă, să poată interveni și să existe un plan unic de acțiune în acest sens.

Ceea ce, din câte am înțeles eu, nu se preconizează, datorită fondurilor mici de care dispune STS-ul, cu atât mai mult cu cât STS-ul se găsește acum în imposibilitatea de a-și plăti închirierea de la Romtelecom a liniilor pe care le-a închiriat, datorită sporirii taxelor pe care acest operator - care nu mai este neapărat al statului român - o face. Nu avem de la buget nici o altă posibilitate în ceea ce privește STS-ul, iar o nouă ordonanță, pe care, probabil, o să o discutăm săptămâna aceasta, se referă la posibilitatea STS-ului de a presta servicii la fel ca și Ministerul de Interne, din care să își poată acoperi aceste datorii.

E cumva, cum să spun eu, hilar, dacă nu îngrijorător pentru noi, pentru că statul nu reușește să acopere acele cheltuieli de care ar avea nevoie acest serviciu, dar, în același timp, creează, să spunem, o structură, care este utilă, dar pe care nu o poate continua sau finaliza în timp, nici peste 20 de ani.

Poate că ar fi mai bine ca aceste lucruri să fie precizate foarte clar, înainte de a fi aduse în fața Parlamentului, spre a fi aprobate, iar concepția să fie gata definitivată, nu să se mai adauge bucăți pe parcurs, astfel încât să îngreuneze realizarea acestui sistem.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bivolaru, din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că noi, Grupul parlamentar al PSD, credem că este imperioasă această necesitate a asigurării unui sistem operativ de anunțare, recepționare și transmitere și, sigur, într-un mod extrem de eficient și în cel mai scurt timp, către toate serviciile specializate în intervenții de urgență a tuturor .apelurilor telefonice într-un domeniu care privește valorile socio-umane, pe de o parte, și, pe de altă parte, angajamentele României privind aquis-ul comunitar, și se impune o astfel de aprobare a unei astfel de ordonanțe.

Vreau să îl informez pe colegul antevorbitor că în Comisia pentru industrie și servicii sigur că s-au făcut o serie de amendări, o serie de discuții și, spre satisfacția noastră, am remarcat că toți membrii acestei comisii care au participat la dezbateri au fost de acord cu forma finală a acestui raport, inclusiv membrii din partea Partidului România Mare.

Nu trebuie să considerăm sub nici o formă ca o impotență sau o situație "hilară", cum s-a spus aici, faptul că este, pe de o parte, e nevoie să implementăm un astfel de sistem de urgență și, pe de altă parte, că se apelează la credite externe în legătură cu rezolvarea eficientă a acestui sistem. Din punctul acesta de vedere, situația este echilibrată în cadrul acestei ordonanțe, prevederile respective respectând, pe de o parte, nevoile de integrare și, pe de altă parte, respectând și această piață liberă, în ceea ce privește externalizarea unor activități, inclusiv de la STS.

În consecință, domnule președinte, sigur că sub acest semnal al satisfacției că toate forțelel politice din Comisia pentru industrie și servicii au fost de acord cu partea finală, cu raportul, care are amendările necesare, suficiente, iar inițiatorul a fost de acord și și-a însușit toate aceste amendări - și unele din ele sunt de substanță, că am reușit să realizăm într-adevăr o lege de aprobare a unei ordonanțe echilibrată și care nu va ridica probleme deosebite pentru viitor. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Sassu, din partea Grupului parlamentar al PD.

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Este evident, și din punctul nostru de vedere, că era nevoie de o lege pentru rezolvarea acestei chestiuni, iar faptul că Guvernul și-a asumat rezolvarea acestei situații îl considerăm un lucru pozitiv. Ceea ce, după părerea noastră, este greșit, însă, este faptul că, odată asumată această răspundere de către Guvern, nu a mers până la capăt și cu soluția respectivă, trecând practic răspunderea realizării acestui program, a acestui proiect pe spatele operatorilor privați din domeniu.

Chestiunea în sine, spusă altfel, este că tot acest sistem se realizează prin taxarea operatorilor privați, care sunt obligați să aducă o contribuție, până la plata întregului sistem și, ulterior, pentru întreținerea acestuia. Practic, ce se va întâmpla? E un lucru simplu: costul acestor tarife și servicii va crește la toți operatorii privați.

În consecință, întregul sistem este susținut de către cetățenii care folosesc telefonul într-un sens sau altul. Deci, serviciul nu este gratuit, ci, doar, nu este taxat, dar, practic, este susținut de cetățenii țării, care plătesc din buzunar, prin această creștere a tarifului, implementarea și, ulterior, funcționarea acestui sistem.

După părerea noastră, soluția este greșită, este o responsabilitate pe care Guvernul și-a luat-o și, în consecință, trebuia să găsească soluțiile ca, din bugetul Ministerului Comunicațiilor, să rezolve această chestiune. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu legea de aprobare.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La articolul unic, vă rog să urmăriți amendamentul nr. 2 din raport.

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate. Se modifică în mod corespunzător textul articolului unic.

La titlul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1, preambulul, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La lit.a), vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul de la pct.5 a fost admis în unanimitate și se modifică lit.a).

La lit.b), vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.6. Nu aveți obiecțiuni. A fost votat în unanimitate, și se modifică în mod corespunzător lit.b).

La lit.c), urmăriți amendamentul de la pct.7. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La lit.d), urmăriți amendamentul de la pct.8. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La amendamentul de la pct.9, vă rog să observați că comisia preia textul de la art.3 și îl transformă în lit.e). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.9. Da, poftiți.

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Nu sunt obiecțiuni, domnule președinte. Este dorința de a face textul în conformitate cu definițiile anterioare, unde, după cratimă, lipsește "sunt". Prin urmare, propun să se renunțe la verb și să avem forma "...serviciile de specialitate de intervenție - acele servicii de intervenție...", și textul curge mai departe.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia își însușește această propunere, pentru a face acest text corelat cu celelalte.

Stimați colegi,

La rândul al doilea de la lit.e) dispare sintagma "sunt acele".

Cine este pentru lit.e), reformulată după cum a propus comisia? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri.

Unanimitate.

La art.2, urmăriți amendamentul de la pct.10. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul de la pct.10 a fost adoptat, și se modifică art.2 corespunzător.

La art.3, urmăriți amendamentul de la pct.11. Practic, dispare art.3, pentru că el a fost înglobat în lit.e) de la art.1.

La art.4, urmăriți amendamentul de la pct.12. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate, și se modifică în mod corespunzător art.4.

La art.5 lit.a), dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate în formula inițiatorului.

La art.5 lit.b), urmăriți amendamentul de la pct.15.

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Aș vrea să propun și comisiei și plenului următoarea formă: "...analizează, direcționează și transmite operativ apelurile de urgență serviciilor specializate de intervenție, iar, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, și autorităților competente."

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia își însușește punctul de vedere? Nu. Atunci, vă rog să interveniți.

Domnul Ioan Bivolaru:

Sigur, nu este o problemă de fond ceea ce propune domnul deputat, dar aceste direcționări și transmitere se realizează la serviciile specializate și la autoritățile competente. Nu putem să schimbăm modul de adresabilitate din acest punct de vedere.

Domnul Damian Brudașca:

Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar noi le adresăm aceste apeluri serviciilor și autorităților, pentru că, dacă le adresăm doar instituțiilor, riscăm ca ele să nu fie luate în atenție. Deci este mai clar adresabilitatea cui: "...serviciilor și autorităților..." Aceasta este, după mine, redactarea corectă.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Având în vedere că verbul "direcționează" justifica mai degrabă formula comisiei, sunt celelalte verbe, iar ultimul este "transmite", și "transmite" se leagă de dativul - cui transmite. Comisia își însușește textul: "...transmite operativ serviciilor specializate..." și în final "...și autorităților competente." S-a reținut în stenogramă.

Supun votului dumneavoastră această reamenajare redacțională a textului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.c) dacă aveți obiecțiuni.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Aceeași observație, în sensul "...transmite imediat secretariatului tehnic...", pentru a fi consecvenți.

Domnul Valer Dorneanu:

La pct.16, în textul inițiatorului, textul este "...transmite secretariatului tehnic..." Sunteți de acord cu această articulare?

Domnul Ioan Bivolaru (din banca comisiei):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La lit.d) și e) comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Votat în unanimitate.

La art.5 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.19.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Permiteți-mi, tot pentru o exprimare mai clară, după părerea mea, ca, în partea finală, să avem formularea: "...și, după caz, într-o limbă de circulație internațională...", nu "...în una din limbile de circulație internațională..." Este clar că este vorba de una dintre limbile internaționale, dar formularea mai exactă mi se pare a fi aceasta: ":..într-o limbă de circulație internațională..."

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, uneori, intevențiile sunt obligatorii; alteori, exprimarea este alternativă, de gustibus. Aici nu mi se pare o greșeală - faptul că se spune "...în una din limbile de circulație internațională..." Este cam același lucru.

Dorește cineva să intervină?

Domnul Damian Brudașca (din bancă):

Dar care sunt limbile de circulație internațională? În cazul acesta, ar trebui să fie enumerate și trecute în paranteză - engleză, franceză etc.

Domnul Valer Dorneanu:

Este același lucru.

Domnule coleg, atunci când sunt greșeli, dezarticulări, eu înțeleg, dar, când lucrurile sunt valabile în ambele exprimări, haideți să renunțăm la această formulare. Mulțumesc foarte mult.

La art.6 alin.1 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.6 lit.a), urmăriți amendamentul de la pct.21. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul a fost admis, și a fost modificată lit.a).

La lit.b), c) și alin.2, comisia nu a operat amendamente. Nici dumneavoastră. Votate în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art.7, urmăriți amendamentul de la pct.25. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul a fost admis, și a fost modificat alineatul.

La art.7 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.26. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul a fost votat, și a fost modificat alineatul.

La art.7 alin.3, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Rămâne cum a fost formulat de inițiator.

La art.8 alin.1, urmăriți amendamentul de la pct.28. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul a fost votat în unanimitate, și se modifică art.8 alin.1.

La art.8 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.29. Nu aveți obiecțiuni. Amendamentul a fost admis, și textul a fost modificat.

La art.8 alin.3, urmăriți amendamentul de la pct.30. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.9, urmăriți amendamentul de la pct.31. Nu sunt obiecțiuni. A fost votat în unanimitate și a fost modificat textul.

Aveți observații la art.9? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Ca să fim consecvenți cu amendamentul de la poz.34, aș propune, domnule președinte, ca, după "mobilă", să apară virgulă și, de asemenea, după "comunicații". Textul este: "Operatorii publici de telefonie mobilă, care furnizează aceste servicii de comunicații, au obligația să asigure...", pentru a fi consecvenți cu redactarea pe care comisia a găsit-o valabilă la poz.34.

Domnul Valer Dorneanu:

Corectura mi se pare firească și obligatorie. Dacă sunteți de acord cu aceste intervenții redacționale. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.9, comisia propune, prin amendamentul de la pct.32, un articol nou - art.91. Dacă aveți obiecțiuni. Amendamentul a fost admis și se introduce textul.

La art.10 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Rămâne ca în formularea inițială.

La art.11, urmăriți amendamentul de la pct.34. Nu sunt obiecțiuni. Amendamentul a fost admis și textul se modifică.

La art.11 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.35.

Poftiți, domnule Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu aș sugera colegilor să luăm în discuție și să aprobăm varianta inițială, respectiv: "Furnizorul de servicii este obligat să asigure confidențialitatea și securitatea bazelor de date pe care le gestionează", părându-mi-se o formulare mult mai clară decât cea alambicată, propusă de câțiva colegi deputați.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog comisia să se pronunțe.

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu este problema că această comisie a căutat în mod voit o formă alambicată, ci, pur și simplu, este un amendament de fond.

Nu se dorește ca această bază de date să fie pusă la dispoziția directă a furnizorului de servicii, ci a operatorului sistemului național pentru apeluri de urgență, respectiv a STS-ului, și acesta să poarte responsabilitatea acestor confidențialități și a tuturor obligațiilor pe care le incumbă o astfel de instituție, în legătură cu gestionarea unei baze de date de o asemenea complexitate și de o asemenea confidențialitate. Deci este o problemă de fond, ca să se înțeleagă că nu dorim că această bază de date să fie pusă în mod direct de către operatorii de telefonie mobilă către furnizorul de servicii, care este o persoană juridică efectiv oarecare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Potrivit Regulamentului, sunt nevoit să supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei. Vă rog să îl urmăriți la pag.35. Ați auzit explicațiile domnului vicepreședinte al comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 13 voturi.

Abțineri?

13 voturi împotrivă, marea majoritate pentru și nici o abținere.

După art.11, vă rog să urmăriți amendament de la pct.36. Comisia introduce un nou text.

Poftiți, domnule Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Sper să nu se supere inițiatorii acestui amendament, însă le sugerez ca, după "asigură" și după "vigoare" să pună virgule, pentru o mai corectă exprimare în limba română.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Vreau să vă asigur că unele virgule le pune staful tehnic, după ce se modifică legea. Dacă intervenim la fiecare articol, la fiecare alineat ca să punem două virgule, nu mai ajungem la capăt cu legea aceasta.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Cu tot respectul, vreau să vă spun că eu votez textul, și nu intențiile de viitor ale stafului tehnic. Staful tehnic ar fi trebuit să o facă înainte de a ne prezenta această formă pentru dezbatere.

(Domnul Ludovic Mardari aplaudă.)

Domnul Valer Dorneanu:

Ați avut o intervenție aplaudată la scenă deschisă și aprobată și de membrii comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți vreo obiecțiune cu privire la introducerea celor două virgule. Nu. Adoptat în unanimitate.

La art.12, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Votat în unanimitate.

La art.13, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.38.

Poftiți, domnule Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

La art.13 alin.1 există, la amendamente respinse, un amendament depus de mine la poz.10. Aici revin cu ceea ce spuneam la început, și anume faptul că acest sistem absolut necesar și cu care sunt de acord este asumat de către statul român, și cred că este o chestiune de moralitate în primul rând ca să fie și finanțat sau să găsească alte soluții de finanțare decât taxarea firmelor private, care nu au de-a face cu sistemul respectiv.

Singura obligație a firmelor private, a operatorilor privați din domeniu este să transmită și să fie utili în acest sistem, dar nu să finanțeze acest lucru. Or, prin ceea ce se scrie în art.13 alin.1 și ulterior, prin celelalte alineate, practic toate firmele private, operatorii privați care lucrează în domeniu sunt taxați pentru ca acest sistem să fie implementat și ulterior să funcționeze.

Pe de altă parte, așa cum spuneam mai devreme, acest lucru, până la urmă, se va realiza printr-o creștere a prețurilor, tarifelor și serviciilor operatorilor privați și, deci, va fi suportat de populație.

Mi se pare absolut corect, dacă se dorește acest lucru, măcar să fie asumat și recunoscut de către Guvern, și anume că, până la urmă, cei care vor folosi telefonul, la fiecare apel, vor plăti pentru implementarea și finanțarea acestui sistem. Este o metodă netransparentă și, după părerea mea, imorală de a finanța acest sistem.

Cred că era mult mai normal ca acest lucru să se facă fie din bugetul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei, fie prin altă metodă, dar care măcar să spună clar că cei care folosesc telefonul, indiferent ce apel dau - de la telefon public, de la mobil sau din rețeaua fixă, indiferent de operatorul la care sunt abonați, vor plăti permanent câte ceva pentru acest sistem.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Raduly, din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

Domnul Róbert Kálmán Ráduly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Iată că am ajuns la prima din cele două probleme delicate în ceea ce privește sistemul de implementare a apelurilor de urgență.

Antevorbitorul meu a vorbit de moralitate, așa cum v-am vorbit și eu la început, la dezbateri generale.

Da, într-adevăr, s-a discutat îndelung la comisie și s-a pus următoarea întrebare: cum este mai echitabil - să suporte cheltuielile de funcționare ale sistemului cel care beneficiază de seviciile acestea privind apelul de urgență sau să suporte aceste cheltuieli toți contribuabilii?

În prima variantă puteam să mergem pe includerea în tarif, în următoarea idee: astăzi, în România, penetrarea telefoniei fixe este de 19%, deopotrivă a telefoniei mobile, care, împreună, când discutăm de penetrarea pieței, nu pot fi adunate. În jur de 30% este penetrarea pe total a cetățenilor care au acces la telefonie fixă și la telefonie mobilă, deopotrivă.

În același timp, am întrebat cam care este procentul estimat din cei care vor apela numărul 112 de la telefoanele publice, și am primit un răspuns că acesta va fi cu mult sub 1%, undeva în jurul a 0,1%.

Drept urmare, comisia a mers pe soluția echitabilă, din punctul nostru de vedere, ca sistemul să fie finanțat din tariful acestor operatori.

Încă o dată vă spun: dacă mergeam pe cealaltă variantă - pe varianta susținerii din partea tuturor contribuabililor - era o soluție neechitabilă. Contribuiau la sistem și cei care nu beneficiau în mod direct de 112, neavând acces la serviciile de telefonie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Mi se pare că, punând astfel problema, de fapt ocolim adevărul.

Guvernul României și-a asumat acest lucru pentru toți cetățenii țării, nu pentru 19%, nu pentru 1%, nu pentru eu știu cât la sută. Acest sistem este pus la dispoziția oricui, indiferent de la ce fel de telefon.

Ne facem că de fapt nu înțelegem și căutăm o soluție echitabilă în afara moralității. Este o chestiune asumată de Guvernul României și plătită, prin această ordonanță, de către o parte din contribuabili, indirect, prin instituirea unei taxe pe operatorii privați din domeniu. Acesta este subiectul.

Dacă Guvernul României își asumă responsabilitatea pentru ceva și, după părerea mea, corect a făcut acest lucru, trebuie să își asume și soluția financiară, nu să o paseze mai departe pe alții, spunând că este echitabil față de populație. Nu! Este o responsabilitate a Guvernului, face parte dintr-un program de guvernare, și își asumă până la capăt. Aceasta este, de fapt, problema.

Dacă nu este corect din bugetul ministerului, trebuia să găsească o altă soluție, dar nu să se ducă să impoziteze operatorii privați și, prin aceasta, indirect, pe cei care utilizează telefonul.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Bivolaru.

Și dacă inițiatorul dorește să intervină.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem în zona într-un fel zisă a unor cheltuieli externe. De altfel, aici, principiul european, stimate coleg Sassu, este următorul: utilizatorul plătește. Deci, dacă marea majoritate a celor care utilizează sunt acele persoane care au acces la telefonie, în condițiile acestea, chiar dacă acest lucru se realizează în proporție de 99%, principiul "utilizatorul plătește" este echitabil sau, dacă vreți, moral, mai corect spus.

Sigur că și soluția pe care o propuneți dumneavoastră, practic, se oprește tot cu mâna în buzunarul cetățeanului, indiferent dacă plătesc acești operatori, pentru care văd că aveți o grijă deosebită. Și dacă ne vom adresa la bugetul de stat, care este cu totul alt punct de vedere, sigur că, de fapt, toate sursele bugetare sunt surse care planează asupra tuturor cetățenilor.

Este mult mai moral să mergem pe principiul "utilizatorul plătește" sau marea majoritate a utilizatorilor trebuie să-și suporte aceste costuri, decât să spunem că toți cei care nu utilizează trebuie să suporte. Este o problemă de morală, în fond.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Trebuie să vă spun că sunt impresionat de argumentele care au fost aduse în fața noastră și de grija pe care o au unii dintre colegi mai degrabă pentru finanțele Guvernului decât pentru finanțele populației.

Eu vreau să vă întreb, distinși domni din comisie, ce se întâmplă în statele occidentale unde, pe marginea drumului, pe marginea marilor rețele de circulație, există acele telefoane pe care oricine le poate accesa, de cine sunt suportate costurile de funcționare? Tot în sistemul pe care vreți dumneavoastră să ni-l propuneți? Am impresia că, din acest punct de vedere, este o diferență destul de mare.

Eu sunt convins că toate argumentele care au fost folosite de către domnul Sassu nu vor servi la nimic, așa cum nu servesc nici ale mele. De aceea, după ce terminăm această dezbatere, voi propune o nouă redactare, pentru eliminarea unor "pentru", obositoare ca număr în acest text.

Domnul Valer Dorneanu:

Să răspundă ințiatorul la întrebare.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Dinu Malacopol:

Sistemul propus de noi este în integralitate european. Acesta este modul în care se finanțează sistemul 112 în toată Europa. Și, pentru că vorbim de transparență, este cel mai transparent mod posibil de plată de către utilizatorul efectiv al serviciului pentru folosirea acestui serviciu.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Va fi și ultima intervenție, indiferent ce se va spune de aici înainte.

Nu este, după părerea mea, un mod transparent. Dacă aceasta este soluția, cred că trebuia recunoscut de la bun început faptul că aceia care sunt utilizatorii finali ai acestui sistem plătesc. Este foarte clar. Pe de altă parte, vă spun că nu este echitabil, pentru că, dacă vreți, 20% din populația țării plătește ceea ce, dacă se împărțea la 100%, venea mult mai ieftin.

Cred că, dincolo de faptul că este sau nu este la fel într-o parte sau alta, discutăm aici de moralitate, transparență, și un lucru foarte clar: fiecare să știe, când își asumă răspunderea, să o ducă până la capăt, nu să o arunce pe altcineva, în cazul nostru pe operatorii privați.

Vă mulțumesc.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule coleg.

Eu întotdeauna am remarcat constructivitatea poziției dumneavoastră, dar mă tem că, de data aceasta, este o dorință de a tergiversa lucrările cu intervenții repetate, ba de fond, ba de formulări, și ar fi bine să reveniți la acea constructivitate care este remarcată.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Dacă dumneavoastră sunteți atent la amendamentul de la pct.38, pe margine, pe ultima coloană, se spune: "Cuvântul "pentru" este prea des folosit în textul inițial", ceea ce m-a determinat să vin în sprijinul comisiilor care au supus dezbaterii și au găsit o nouă formulă și să îi ajut.

Dacă dumneavoastră apreciați că aceasta este o chestiune de deconstrucție, vă promit că nu voi mai lua cuvântul nici în seara aceasta, nici în alte ocazii.

Deci eu aș propune următoarea variantă: "Finanțarea funcționării sistemului național unic pentru apeluri de urgență și recuperarea investițiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea sistemului național pentru apeluri de urgență se fac prin instituirea unui tarif colectat de furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie".

Domnul Valer Dorneanu:

Tot au mai rămas trei "pentru", domnule coleg. Ați redus numărul cuvântului "pentru" de la patru la trei.

Comisia este de acord cu începerea textului direct cu "Finanțarea..."? Comisia susține să fie supus votului textul în formularea prevăzută în amendamentul de la pct.38 și potrivit Regulamentului, sunt obligat să procedez în acest fel.

Cine este pentru amendamentul de la pct.38 în formularea comisiei? Vă rog să vă exprimați votul. 66 de voturi pentru.

Împotrivă? 21 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 66 de voturi pentru, 21 împotrivă și o abținere, amendamentul de la pct.38 s-a adoptat. În consecință, art13 alin.1 se modifică în mod corespunzător.

La art.13 alin.2, urmăriți amendamentul de la pct.39. Nu sunt obiecțiuni. A fost adoptat amendamentul și a fost modificat alineatul.

La art.13 alin.3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Votat în unanimitate.

La art.13 alin.4, textul se transferă la art.15 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.41. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.41. Nu aveți. Votat în unanimitate. Textul trece la art.15 alin.2.

Art.13 alin.5. Vă rog să urmăriți amendamentul 42. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Art.14 alin.1. Urmăriți amendamentul 43. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Art.14 alin.2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.15 alin.1. Urmăriți amendamentul 45.

Domnule Niculescu, poftiți.

Domnul Constantin Niculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În acest art.15 alin.1, s-a propus ca cei care pot să aibă acces să încheie convenții cu gestionarul, furnizorul de servicii să fie constituite potrivit legii. În amendament s-a spus "ca persoane juridice", dar s-a uitat "care au și atribuții în acest domeniu".

Eu cred că inițiatorul a prevăzut foarte bine că trebuie să aibă și atribuții în acest domeniu, respectiv să aibă, în obiectul de activitate al persoanelor juridice, un domeniu care să se refere la acest apel de urgență.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Malacopol.

Domnul Dinu Malacopol:

S-a vorbit, la începutul acestei dezbateri, de posibilitatea de a păstra sistemul deschis pentru îmbunătățiri ulterioare. Acesta este sensul amendamentului propus de comisie, cu care am fost cu totul de acord.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg,

Vă rog să observați că, păstrând ceea ce spuneți dumneavoastră, colegul meu adaugă propunerea ca aceste persoane juridice să aibă atribuții în acest domeniu.

Comisia, vă păstrați amendamentul?

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Constantin Niculescu:

Mă iertați că intervin. Persoana juridică nu definește și atribuțiile în domeniu, decât în momentul în care sunt declarate. Or, această persoană juridică poate aduce, la acest serviciu, și oameni care nu au nici o legătură, fie din structurile care sunt trecute aici, care nu au nici o legătură cu aceste apeluri de urgență.

Domnul Valer Dorneanu:

Amintesc comisiei că există un principiu al specializării persoanelor juridice.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie să coborâm puțin în alin.2, ca să vedem despre ce fel de persoane juridice este vorba, despre ce fel de servicii. Este vorba de accesul la aceste servicii, care se poate realiza, acest acces, pe bază contractuală și pe noi nu ne interesează specializarea acestor persoane juridice, pentru că este problema de a asigura astfel de servicii către toate persoanele juridice interesate să apeleze la acest sistem de urgență. Nu este o problemă de atribuții în domeniul respectiv, că aceștia pot fi, la rândul lor, operatori în zona respectivă, operatori sau dispeceri în această problemă, că acolo am fi de acord.

Textul era suficient de ambiguu, chiar în ordonanță, s-a discutat acest lucru în comisie, s-a pus problema accesibilității la aceste servicii de urgență, de către orice persoană juridică și, sigur, necondiționat, care se face pe bază de contract și contra cost. Inclusiv agențiile matrimoniale, dacă cumva, este o problemă deosebită și sigur că s-ar putea să fie nevoie de ajutor. (Amuzament)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 45, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Stimați colegi, v-aș ruga să votați atunci când întreb, nu în cascadă, când vă aduceți dumneavoastră aminte!

Deci cine este împotrivă?

Întreb din nou cine este pentru? 40 de voturi pentru.20 de voturi au fost împotrivă. 40 de voturi pentru.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 40 de voturi pentru, 20 împotrivă, 3 abțineri, s-a adoptat amendamentul 45.

După art.15 alin.1, comisia propune, pentru art.15 alin.2, un text preluat de la art.13. Urmăriți amendamentul 46. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 46. Se introduce art.15 alin.2.

Art.16. Urmăriți amendamentul 47. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

La art.17 și art.18 alin.1, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Poftiți, domnule Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Dacă dumneavoastră citiți textul art.18 și, apoi, conținutul tuturor acestor puncte a), b) și c), constatați o redundanță, adică o prezență redundantă a expresiei "și se sancționează".

Avem în partea în alin.1, formula: "constituie contravenții, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, următoarele fapte și se sancționează după cum urmează".

Pentru a fi constructivi, eu vă sugerez, domnule președinte, ca, după definițiile acestea, să punem o linioară și să spunem, având în vedere că avem precizarea "și se sancționează", să punem, spre exemplu, la alin.a), "apelarea abuzivă sau alertarea falsă a dispeceratului pentru apeluri de urgență - de la 1 milion la 5 milioane de lei" și, în consecință, să se meargă și pe celelalte puncte, b) și c), pentru eliminarea acestei exprimări de tip redundant.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să mai citiți o dată propunerea, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

La punctul a) "apelarea abuzivă sau alertarea falsă a dispeceratului pentru apeluri de urgență - de la 1 milion de lei la 5 milioane de lei".

La punctul b)...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, să adăugați "cu amendă", "cu amendă de la... la...".

Domnul Damian Brudașca:

Cu amendă. "Cu amendă de la...". E mai corect așa. Și la fel și...

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înțeles, s-a înțeles.

Domnul Damian Brudașca:

Și la fel la punctul c), după "infracțiune", "cu amendă de la 15 milioane la 500 milioane de lei".

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia e de acord.

Supun votului dumneavoastră cele 3 litere reformulate, cu precizarea că se elimină sintagma "se sancționează". "Apelarea abuzivă sau alertarea falsă a dispeceratelor pentru apeluri de urgență - cu amendă de la 1 milion la 5 milioane". La fel și la celelalte, se elimină sintagma "se sancționează". De acord?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

S-au votat amendamentele 50, 51, 52.

Pentru art.18 alin.2, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți. S-a adoptat în unanimitate, în formularea inițiatorului.

După alin.2, prin amendamentul 54, comisia ne propune un alineat nou, 21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul și se introduce alin.21.

La alin.3 și 4, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După art.18, comisia propune un nou art.19, prin amendamentul 57. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

După textele de la art.I, comisia ne propune un art.II nou, prin amendamentul 58. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate art.II.

Vă rog, în consecință, să observați că am parcurs textele acestui proiect de lege și ale ordonanței Guvernului. Este vorba de o lege cu caracter ordinar, dar, pentru că mâine e ședință de vot final și pentru a nu exista surprize, o supunem mâine votului final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 10:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro