Plen
Sittings of the Senate of May 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/18-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-05-2002 Printable version

Sittings of the Senate of May 9, 2002

10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Domnul secretar de stat Oană, punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Gheorghe Oană:

Domnule președinte,

Prin această ordonanță, s-a dorit să se reglementeze situația valorificării bunurilor de natura produselor din tutun și din alcool, intrate în proprietatea privată a statului, precum și acele măsuri pentru lărgirea sferei de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

De asemenea, s-au adus clarificări privind situația bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu se regăsesc pe teritoriul României și pentru care se fac demersuri, pe cale diplomatică, în acest sens.

Astfel, s-au operat modificări referitoare la excluderea de la trecerea în proprietatea privată a statului a bunurilor care nu îndeplinesc condițiile de comercializare, având ca efect reducerea cheltuielilor de valorificare cu aceste bunuri; reglementarea clară a condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate, care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedură judiciară; includerea în categoria bunurilor exceptate de la valorificare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 128/1998, a altor categorii de bunuri, respectiv materialele lemnoase, metalele prețioase, pietrele prețioase și bijuteriile din aceste materiale, respectiv obiectele de cult.

Valorificarea acestor bunuri urmează a fi făcută de către organele de specialitate ale statului care au competență de a gestiona astfel de bunuri.

Camera Deputaților a adoptat actul normativ la 12.02.2001, iar comisia de specialitate a Senatului a întocmit raportul pe care îl veți asculta în continuare.

Față de cele de mai sus, propunem și susținem adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001, așa cum a fost aprobat de Camera Deputaților.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru buget, finanțe și bănci este prezentat de domnul secretar Predescu.

Aveți cuvântul.

Domnul Ion Predescu:

Domnule președinte,

Cele două comisii au constatat că, pe lângă categoriilie de bunuri al căror regim juridic este reglementat prin actele juridice pe care le-am dezbătut până acum, sunt și alte categorii care nu aveau regimul juridic reglementat, în special cel de valorificare, atunci când asemenea bunuri intră, pe căi legale, în proprietatea privată a statului, motive pentru care, completările enunțate de domnul secretar de stat sunt dispozițiile complinitoare ale reglementării legale privind bunurile confiscate, intrate în proprietatea statului prin alte mijloace legale, și modalitățile de valorificare a acestora, potrivit regimului lor specific sau categoriei lor de folosință, după cum s-a menționat.

Soluția Camerei Deputaților a fost constatată ca fiind cea corespunzătoare, motiv pentru care cele două comisii nu au formulat amendamente la proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților. Nici amendamente respinse nu sunt, motiv pentru care vă solicităm acceptarea raportului prezentat de cele două comisii și adoptarea proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, dezbateri generale... Vă rog, domnul senator Bîciu, vă ascultăm.

Domnul Constantin Bîciu:

Domnule președinte...

(Sună un telefon al unui domn senator din sală.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Numai o secundă! V-am rugat foarte mult să închideți telefoanele mobile.

Aveți cuvântul.

Domnul Constantin Bîciu:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Profit de prezența reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice și de prezența la masă a președinților Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, pentru a lămuri și eu, și colegii mei o problemă.

Deci am în față Constituția României din 1991, care, după cum știm, nu a suferit nici un fel de modificări. La pagina 66 este definitivă la art. 135 proprietatea.

Proprietatea publică sau privată, iar proprietatea publică este definită ca proprietatea care aparține statului. Nu există în Constituție noțiunea de "proprietate privată a statului".

Distinșii noștri colegi ne pot explica și nouă de unde apare această noțiune nedefinită nici de dicționarul limbii române, nici de Constituție?

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Predescu...

Avem lege, să știți, pentru asta.

Domnul Ion Predescu:

Avem o lege care reglementează proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Acesta este titlul exact...

Domnul Gheorghe Oană:

Legea nr. 213/...

Domnul Ion Predescu:

...iar ceea ce este în afara bunurilor ce constituie proprietatea publică este proprietatea privată. Proprietatea publică are nu numai statul, ci și unitățile administrativteritoriale - județele, municipiile, orașele, comunele - și toate sunt subiecți și ai proprietății private.

Problema este foarte simplă, este lămurită chiar de Constituție și nu cred că trebuie să stăruim asupra acestei chestiuni, care e atât de cunoscută, încât i se spune "o problemă banală".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Iorgovan.

Domnul Antonie Iorgovan:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

În legătură cu reglementarea proprietății în Constituție, trebuie să avem în vedere cele două aspecte. Pe de o parte, este vorba de art. 41, care se ocupă de dreptul de proprietate, pe de altă parte, este vorba de textul care a fost citat și care se află în alt titlu al Constituției, în titlul consacrat economiei și finanțelor, unde se vorbește despre proprietate în sens economic.

Acolo unde se vorbește despre dreptul de proprietate, vorbim despre dreptul de proprietate privată, indiferent de titular. Și, dacă spunem "indiferent de titular", se subînțelege că orice subiect de drept, orice persoană fizică și orice persoană juridică - iar statul și unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice - pot să fie titulare și ale dreptului de proprietate privată.

În celălalt text, la art. 135, în primul alineat este discutatul alineat "Statul ocrotește proprietatea". În alin. 2 se face o clasificare a proprietății. A fost nevoie de acest text în Constituție, tocmai pentru a se înțelege că în 1991 s-a terminat cu proprietatea socialistă, care era de stat și cooperatistă, a întregului popor etc. Vorbește legiuitorul constituant de două forme de proprietate: proprietate privată și proprietate publică.

În alineatul următor se arată care sunt titularii proprietății publice și legiuitorul constituant se oprește - nu vreau să insist, au fost multe discuții în Constituantă, dacă nu ar fi trebuit să fie și alții - la stat și la unitățile administrativ-teritoriale, iar în alineatul următor să arate - exempli gratia - ce constituie obiect al proprietății publice, adică proprietatea care este numai a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Și spunem noi, în drept - deci sunt lucruri care nu mai trebuie explicate -, că principiile se presupun și excepțiile se reglementează în mod expres.

Dacă legiuitorul constituant a înțeles să circumstanțieze sfera bunurilor proprietate publică, se subînțelege că restul bunurilor, altele decât cele care sunt vizate de alin. 4 al art. 135, pot să fie în proprietate privată, inclusiv a statului.

Deci întrebarea "Unde este prevăzută în Constituție noțiunea de proprietate privată a statului" își găsește răspunsul exact la textul la care domnul coleg s-a referit, numai că, să mă scuze, e nevoie de un pic de interpretare juridică, iar lucrul ăsta presupune și facultatea de drept.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Asta nu înseamnă că noi nu avem dreptul să întrebăm, pentru că nu avem facultatea de drept.

Da, domnule senator Bîciu.

Domnul Constantin Bîciu:

Dacă îmi permiteți un drept la replică...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog.

Domnul Constantin Bîciu:

Domnule președinte,

Dacă un avocat de prestigiul domnului senator Iorgovan îmi spune că o lege modifică legea fundamentală, Constituția, adică Legea nr. 213/1998 care definește proprietatea privată, și că, pentru a înțelege acest lucru, este nevoie să ai o facultate de drept - cum să vă spun? - comentariile sunt de prisos.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Eu cred că nu merită să continuăm. Ce a fost de înțeles eu cred că dumneavoastră ați înțeles. De acord, însă, că orice coleg senator, chiar dacă nu are studii de drept, are dreptul să pună întrebări.

Stimați colegi, dacă mai sunt luări de cuvânt? Nu mai sunt luări de cuvânt. Supun votului dumneavoastră atât raportul comun, cât și proiectul de lege în formula care a fost primit de la Camera Deputaților. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 89 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă și o abținere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 january 2022, 21:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro