Plen
Sittings of the Senate of May 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/18-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-05-2002 Printable version

Sittings of the Senate of May 9, 2002

11. Aprobarea retragerii, la solicitarea inițiatorului, a propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998.

Domnul președinte Ștefan Viorel, vă rog să luați loc.

Domnul secretar de stat...

Domnul Gheorghe Oană:

Este inițiativă legislativă.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Este inițiativă? Domnul Sârbulescu, vă rog să luați loc lângă domnul Oană.

Colegul nostru, domnul senator Sârbulescu, prezintă această inițiativă legislativă.

Vă ascultăm.

Domnul Ion Sârbulescu:

Deși a beneficiat de competențe sporite și proceduri de supraveghere speciale, din martie 1991 și până astăzi, Banca Națională a României nu a obținut rezultatele corespunzătoare, culminând cu falimentarea unor bănci importante din țara noastră.

Alte bănci s-au menținut și se mențin în dificultate, creând mari probleme sistemului financiar-bancar și amplificând presiunile asupra piețelor monetară și valutară, dar, îndeosebi, asupra bugetului de stat.

Privind rapoartele anuale întocmite, indiferent de guvernare, conducerea Băncii Naționale a României a tratat, de multe ori, formal cauzele și măsurile de reglementare a situațiilor de mai sus, cosmetizând, practic, problemele unui sistem bancar inadecvat pentru dezvoltarea unei economii de piață.

În același mod, în rapoartele întocmite sunt tratate politicile monetare, valutare și de credit aplicate de BNR și rezultatele acestora.

În această situație de gravitate pentru sistemul financiar-bancar românesc se impune înființarea, în temeiul unei legi, a unui consiliu de supraveghere bancară care să aibă ca funcție realizarea, cu mare răspundere, în fața societății civile, prin personal specializat, a politicilor monetare, valutare și de credit, stabilitatea monedei naționale și viabilitatea sistemului financiar-bancar românesc.

Domnule președinte, am înțeles că raportul este negativ și am câteva obiecții la raport, după prezentarea lui.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da. Domnul președinte Ștefan Viorel prezintă raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Comisia noastră, luând în dezbatere propunerea legislativă, a concluzionat, așa cum a informat deja și inițiatorul, adoptându-se raport de respingere, raport negativ.

Sigur, aș vrea să detaliez puțin asupra argumentelor care au determinat votul majorității membrilor comisiei spre a fi negativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 66 din Legea bancară nr. 58/1998, în sensul că activitatea băncilor să nu mai fie supravegheată, pe viitor, de Banca Națională a României, ci de un organism nou înființat, denumit în textul legii "Consiliul de Supraveghere Prudențială Bancară".

Acest consiliu ar urma, conform propunerii legislative, să aibă în componență 13 membri, 10 parlamentari, din care 5 senatori și 5 deputați, guvernatorul Băncii

Naționale a României, președintele Asociației Române a Băncilor și ministrul finanțelor publice.

Asupra acestei propuneri, Guvernul României a transmis un aviz negativ. Deci Guvernul nu susține pormovarea acestei inițiative legislative. Printre argumentele aduse aș vrea să prezint și în fața plenului următoarele:

Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României are ca obiectiv fundamental asigurarea stabilității monedei naționale. Pentru acest obiectiv, Banca Națională elaborează, aplică și răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plăți, precum și de autorizarea și supravegherea prudențială bancară, în cadrul politicii generale a statului, urmărind funcționarea normală a sistemului bancar și participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piață.

Propunerea, așa cum a fost formulată, contravine art. 35 din Legea nr. 101/1998, conform căruia membrii consiliului de administrație nu pot fi parlamentari sau membri ai unui partid politic. Participarea președintelui Asociației Române a Băncilor, ca membru în Consiliul de Supraveghere Prudențială Bancară, ar crea, de asemenea, un conflict de interese inevitabil și, dacă vreți, o concurență neloială în sistemul bancar, ceea ce nu poate fi acceptat. Reprezentanți ai societății civile pot fi parteneri de dialog ai autorității, și nu membri sau factori de decizie în cadrul autorității, așa cum propune prezentul proiect de lege.

Tendința în plan european este aceea a implicării cât mai reale a băncilor centrale în supravegherea prudențială, ținând cont de experiența acestor instituții în evaluarea și monitorizarea riscului sistemic.

De asemenea, este de reținut faptul că menținerea caracterului de independență în desfășurarea activității Băncii Naționale a României este o condiție esențială în procesul de negociere a României cu Fondul Monetar Internațional și cu alte instituții internaționale, precum și din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.

Suplimentar, aș vrea să fac precizarea că, de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, noi am primit un aviz favorabil, de principiu, dar cu recomandarea ca, la întocmirea raportului, să se țină seama de punctul de vedere al Guvernului.

Acestea au fost argumentele care ne-au determinat să adoptăm un raport negativ, supunându-l spre dezbaterea și aprobarea plenului, cu precizarea că propunerea de lege ar face parte din categoria legilor organice, deoarece își propune să modifice o lege organică, urmând a fi adoptată sau respinsă, potrivit art. 74 alin. (1) din Constituția României.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, luări de cuvânt, dacă sunt?

Domnul Ion Sârbulescu:

Domnule președinte, v-am rugat, dacă pot interveni...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Numai o secundă, nu v-am dat cuvântul.

Din sală, dacă sunt intervenții? Da, nu sunt. Are cuvântul inițiatorul.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Ion Sârbulescu:

Domnule președinte,

În primul rând, din preambulul raportului, este o chestiune de mare eroare. În primul rând că s-a luat punctul de vedere al Guvernului și Guvernul este în eroare, prin specialiștii dumnealor, pentru că eu cer, de fapt, o modificare a unui articol la Legea bancară, și dânșii vin cu modificările și cu precizări la Legea privind Statutul Băncii Naționale.

Dumnealor confundă Consiliul de administrație al Băncii Naționale cu Consiliul de Supraveghere Prudențială, care este cu totul și cu totul altceva.

Mai mult. În preambul, raportul întocmit de Comisia pentru buget, finanțe și bănci spune: "Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 66 din Legea bancară nr. 58/1998, în sensul că activitatea băncilor să nu mai fie supravegheată, pe viitor, de Banca Națională a României, ci de un organism nou-înființat, denumit de Consiliul de Supraveghere Prudențială

Bancară."

Or, în articolul propus de mine se spune: "Consiliul de Supraveghere Bancară examinează rapoartele serviciilor de specialitate ale Băncii Naționale a României, care supraveghează activitatea băncilor...".

Deci dânșii sunt într-o mare eroare, și Guvernul, și comisia noastră de buget, finanțe.

Mai mult, vreau să spun, comisia nu m-a invitat la audieri.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, s-a înțeles...

Domnul Ion Sârbulescu:

În condițiile acestei neînțelegeri, eu, dacă se poate, în plen, îmi retrag această inițiativă legislativă.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dacă o retrageți, n-o mai supunem votului. O retrageți?

Domnul Ion Sârbulescu:

Da.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci nu mai supunem votului. Inițiatorul își retrage...

Da, domnule președinte.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte, eu sunt de acord și sigur că nu mai are rost să discutăm, dacă inițiatorul își retrage propunerea, dar nu aș vrea ca, prin retragerea asta, să rămână în memoria plenului Senatului niște afirmații care nu sunt reale, pentru că, dacă este să discutăm despre cine este în eroare, eu zic să dăm crezare unei concluzii la formularea căreia au contribuit mai multe creiere, deci o comisie de specialitate, niște specialiști ai Guvernului și probabil că concluzia este cea reală, cea pertinentă, și nu cea a inițiatorului.

Ce ne propune dânsul? Ne propune o modificare pe Legea bancară, care, de fapt, intră în coliziune directă cu Statutul Băncii Naționale și atunci ne informează că

.Domnule, eu nu vreau să modific Statutul Băncii Naționale", însă modifică Legea bancară, care, prin adoptarea acestor modificări, automat împiedică Banca Națională să se manifeste în conformitate cu prevederile statutului.

Și atunci, cine este în eroare?

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, s-a înțeles, domnule președinte.

Stimați colegi...

Domnul Ion Predescu:

Domnule președinte, o clipă, vă rog!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog...

Domnul Ion Predescu:

Doresc să vă reamintesc prevederea art. 88 alin. 1 din regulament, care zice: "Inițiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să-și retragă proiectul sau propunerea, până la începerea dezbaterilor generale, cu aprobarea plenului".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, voi supune aprobării...

Domnul Ion Predescu:

Considerăm că nu au fost...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci supun aprobării plenului...

De acord.

Domnul Ion Predescu:

...nu au fost dezbateri generale și dânsul și-a retras inițiativa înainte de dezbaterile generale... și supuneți, vă rog, plenului...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Totuși, permiteți-mi o concluzie...

Domnul Ion Predescu:

Scuzați-mă, vă rog frumos... Pentru că textul regulamentului are rațiunea... Propunerile legislative nu trebuie să antreneze comisiile la lucru, la dezbateri inutile...

Pentru ca acel coleg care are inițiative și pretenții de propuneri legislative să se trezească că le-a făcut în van... Este o măsură în lucruri... Aceasta e rațiunea art. 88 alin. 1...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Am înțeles, stimate coleg. Totuși, dați-mi voie să desprind o concluzie. Parlamentul trebuie să-și facă datoria.

Banca Națională este subordonată Parlamentului. În consecință, trebuie să ne facem datoria în ceea ce privește controlul și supravegherea Băncii Naționale. Și cred că de aici trebuie să plecăm cu această concluzie.

Conform regulamentului nostru, supun votului dumneavoastră retragerea proiectului de lege, la solicitarea inițiatorului.

Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 89 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 january 2022, 21:15
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro