Plen
Ședința Senatului din 9 mai 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.78/18-05-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 09-05-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 9 mai 2002

15. Respingerea propunerii legislative privind susținerea financiară a exploatațiilor agricole familiale prin acordarea de prime de produs

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la propunerea legislativă privind susținerea financiară a exploatațiilor agricole familiale prin acordarea de prime de produs.

Domnul secretar de stat Predilă, vă rog foarte pe scurt. (Consultări la masa prezidiului.)

Este vorba de o inițiativă legislativă. Prezintă domnul senator Gheorghe Flutur, în calitate de inițiator. Da? Vă ascultăm!

Domnul Gheorghe Flutur:

Foarte pe scurt vreau să explic conjunctura în care noi, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, am inițiat această propunere de sprijinire a exploatațiilor de tip familial.

Am inițiat-o imediat după ce prin Senat a trecut Legea exploatațiilor agricole, unde noi am avut obiecțiuni asupra dimensiunilor fizice care condiționează subvenționarea acestor exploatații. Mai mult decât atât. În Ordonanța Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, la capitolul IV se făcea referire la o lege specială care urma să apară privind subvenționarea exploatațiilor de tip familial. Cu toate acestea, prin proiectul de lege care a ieșit de la Senat s-a eliminat acest capitol în întregime și nu s-a mai vorbit deloc de exploatațiile familiale.

În esență, proiectul nostru de lege prevede acordarea unei prime pe produs în valoare de 20% din prețul de vânzare-cumpărare obținut de producătorul agricol și acordarea unui avans de minimum 30% din această primă, avans care este menit să asigure producătorului agricol fonduri necesare pentru începerea ciclului de producție.

Legat de cantitățile minime pentru care se acordă această primă, am avut în vedere dimensiunea umană a exploatațiilor agricole, mult mai mică decât dimensiunea prevăzută în proiectul de lege și în ordonanța de urgență. Se poate vedea din art. 2 al proiectului nostru de lege.

De asemenea, am avut în vedere ca documentul în baza căruia se obține această primă să fie contractul de vânzare-cumpărare, procesul de livrare-recepție, actul de cântărire, borderoul de achiziție avizat de către Camera agricolă din zona respectivă, iar referitor la cantitățile la care ne-am referit la nivel național aceste cantități sunt consistent mai mari față de cele prevăzute de Guvern prin Hotărârea de Guvern nr. 210 care, vreau să vă amintesc, domnilor colegi, că se referă la subvenționarea, cel puțin pentru producția vegetală, în acest an, la o valoare de 2.300 miliarde lei, care înseamnă mai puțin de jumătate față de anul trecut - acel milion de lei pe hectar - și considerăm că aceste sume sunt foarte mici, insuficiente pentru producătorii agricoli din țara noastră. În procente reale ar însemna un 37% față de anul trecut.

Am primit punctul de vedere al Guvernului. Guvernul nu susține această inițiativă legislativă. Sunt aici câteva argumente. Unul ar fi că noi nu am sugerat sursa de finanțare. Evident, ne-am referit la bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Acest buget poate fi regândit, modul cum se folosește. Iar în ceea ce privește această clasică de acum invocare a motivului că normele Uniunii Europene nu prevăd acest lucru, doar o simplă precizare vreau să mai fac, referitoare la Recomandarea 1296 din Carta europeană a spațiului rural, referitoare la exploatațiile agricole, și, citez: "Agricultorul, ca întreprinzător, trebuie să-și exercite autoritatea cât mai liber, proprietatea privată să fie garantată, iar în ceea ce privește forma juridică a exploatațiilor agricole a țărilor din Uniunea Europeană trebuie să-și manifeste preferința pentru exploatații de drept privat de dimensiuni umane care să permită creșterea în spațiul rural în condiții economice vizibile a familiei țărănești".

Deci acestea au fost câteva elemente care ne-au determinat să susținem această propunere legislativă.

Evident, Guvernul mai spune că în forma ieșită de la Camera Deputaților și de la mediere a avut în vedere să ia în considerare și subvenționarea asociațiilor familiale.

Deci nu doar exploatațiile care au peste 110 hectare, de exemplu, la câmpie. Din păcate, la această dată, nu este în aplicare această lege a exploatațiilor, funcționează

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001.

Producătorii agricoli nu au primit aceste subvenții și chiar acel avans de 30% prevăzut prin Hotărârea de Guvern nr. 210, din câte cunoaștem, nu a ajuns la producătorul agricol.

Cam acestea sunt câteva elemente pe care am ținut să vi le aduc în atenție.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea Guvernului, vă rog, foarte pe scurt. Înțeleg că l-ați respins pe motiv că nu este indicată sursa de finanțare. Vă rog!

Domnul Gheorghe Predilă - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor:

Asta ar fi una din cauze, domnule președinte.

Dumneavoastră știți că oricine propune un act normativ care atrage surse suplimentare din buget trebuie să le identifice ca să poată să fie atrase.

A doua problemă. Dânșii, atunci când au elaborat această propunere legislativă, era momentul când am stat noi puțin în loc cu Ordonanța nr. 108/2001, pentru că erau lucruri care le analizam încă o dată, dar nu putem să facem lege o dată numai pentru exploatațiile familiale, după aceea pentru cele comerciale. Noi avem acum o lege, e publicată în Monitorul Oficial, care se referă la toate exploatațiile agricole de orice fel, inclusiv la cele familiale. Aici sunt prevăzute și modalitățile de stimulare a producției, de sprijinire a producătorilor agricoli, dar mai sunt și alte acte normative - Hotărârea de Guvern nr. 210, mai avem și Legea zootehniei, Ordonanța Guvernului nr. 29, care în curând va fi lege, care se referă la prima la lapte, modalitățile de acordare a primelor și a subvențiilor... Deci au fost avute în vedere și tipurile de exploatații familiale la care se referea inițiativa.

De aceea noi... Pe lângă aceste argumente au mai fost și altele când au fost discutate și în plenul celor două

Camere, cât și în comisiile de specialitate, și am susținut că ea nu este necesară în momentul acesta, pentru că de acum există o lege care reglementează activitatea tuturor exploatațiilor.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

S-a înțeles. Domnul senator Codreanu prezintă raportul Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și silvicultură.

Domnul Dumitru Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia noastră a fost sesizată în fond cu această inițiativă, spre dezbatere și avizare, prin adresa L 147/2002. Propunerea legislativă, așa cum a spus și colegul, este inițiată de un grup de 13 senatori aparținând Grupului parlamentar P.N.L.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare susținerea financiară a exploatațiilor familiale prin prime acordate pentru un număr de 14 produse agricole.

Propunerea legislativă are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu obiecții, și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Întrucât prezenta propunere implică modificarea bugetului de stat, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, s-a cerut punctul de vedere al Guvernului. Prin punctul său de vedere, Guvernul nu susține această inițiativă legislativă.

Comisia noastră a dezbătut această inițiativă legislativă în ședința din 24.04.2002. În urma dezbaterii, membrii comisiei au votat cu 5 voturi pentru respingerea acestei propuneri legislative, unul împotrivă și o abținere.

În prezent, așa cum arăta domnul secretar de stat Predilă, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, cu modificările și completările din legea de aprobare a ordonanței, reglementează sprijinul direct al statului pentru toți producătorii agricoli, cu excepția celor care practică o agricultură de subzistență.

De asemenea, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative "reglementările de același nivel și având același obiect se cuprind într-un singur act normativ".

Un alt punct de vedere al comisiei este acela că, potrivit Capitolului 7 din Documentul de poziție pentru aderarea la Uniunea Europeană, va fi elaborat și aprobat de Consiliul Concurenței, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, un regulament privind sprijinul acordat de stat în sectorul agricol prin care se vor prelua criteriile care trebuie îndeplinite.

Prin natura reglementărilor, inițiativa face parte din categoria legilor ordinare.

Față de cele arătate propun plenului Senatului aprobarea raportului de respingere a inițiativei legislative prezentate de către colegii noștri de la P.N.L.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, dezbateri generale. Nu sunt.

Din sală:

Doamna senator Norica Nicolai!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Doamna senator Norica Nicolai, nu v-am observat, vă rog să mă scuzați. Aveți cuvântul.

Doamna Norica Nicolai:

Domnule președinte,

În momentul în care am introdus în dezbatere această inițiativă legislativă, am avut în vedere un principiu de drept, cum că "orice lege reglementează o situație de fapt". Suntem astăzi în prezența a ceea ce unii numesc agricultură de subzistență, care este exceptată de a fi subvenționată. Deci suntem într-o fază de sărăcie în care 6 milioane de oameni, care sunt cei care gestionează aceste gospodării de subzistență, aceste exploatații familiale, nu primesc absolut nici un fel de sprijin din partea statului, cum ar fi firesc, pentru că și subzistența populației, și existența populației sunt niște chestiuni care trebuie abordate cu toată responsabilitatea de orice guvern. În aceste condiții credem că toate argumentele care s-au adus împotriva acestei inițiative legislative sunt argumente colaterale care nu au nici o legătură, pentru că, de principiu, nici o reglementare legală, astăzi în vigoare, nu reglementează această situație de fapt.

Nu este o chestiune de protecție socială ceea ce noi am propus. Este o chestiune de dezvoltare economică și trebuie să înțelegem foarte clar că o mare parte din suprafața agricolă a țării, în raport de modul în care s-a distribuit proprietatea în țara asta, se află în acest tip juridic de exploatare. Cred că avem o responsabilitate morală, politică, dacă doriți, pentru a susține, totuși, 6 milioane de oameni să facă pasul din agricultura de subzistență într-o condiție economică de existență, pentru că aceasta este menirea oricărui guvern și a oricărui stat civilizat. Acesta este fundamentul politic al inițiativei noastre legislative.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Am înțeles foarte bine, dar cred că și dumneavoastră înțelegeți foarte bine că, atunci când se provoacă influențe financiare și nu ai sursă, îmi e greu să cred că vreun guvern poate da un accept favorabil pe o asemenea... E politica lui. Ați fost la guvernare, ați făcut politica dumneavoastră, trebuia s-o introduceți atunci, veniți la guvernare, poate veniți... E greu de presupus, atunci când sunt influențe financiare, că poți să schimbi o politică care o are guvernul sau partidele care sunt la guvernare. Da, sigur că e foarte bine că astfel de inițiative nasc discuții, dezbateri...

Dacă mai sunt luări de cuvânt? Nu mai sunt.

Stimați colegi, ați auzit argumente de o parte și de cealaltă. Guvernul nu este de acord, pentru că nu este indicată sursa și pe argumentele care s-au mai spus aici.

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și silvicultură a respins. Deci se propune respingerea acestei propuneri legislative. Votând "Nu", votați respingerea. Supun votului dumneavoastră întâi raportul.

Vă rog să votați.

Deci, "Nu", respingem.

S-a respins cu 75 de voturi pentru, 40 împotrivă, nici o abținere.

Acum supun votului dumneavoastră proiectul de lege de respingere a acestei inițiative legislative.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, nici o abținere, s-a respins inițiativa legislativă.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 11:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro