Plen
Sittings of the Senate of May 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/18-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-05-2002 Printable version

Sittings of the Senate of May 9, 2002

8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Domnul secretar de stat Oană, vă rog, o sinteză.

Domnul Gheorghe Oană:

Domnule președinte,

Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 privind reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2000, a avut în vedere să reglementeze următoarele situații:

- situația bunurilor mobile sau imobile care provin din succesiuni vacante, fără moștenitori legali sau testamentari, a bunurilor mobile fără stăpân, precum și a celor părăsite;

- extinderea categoriilor de beneficiari care pot beneficia de atribuirea cu titlu a acestor bunuri intrate în proprietatea privată a statului, în special instituții de cult sau alte asemenea;

- alte reglementări privind mijloacele de plată în valută neconvertibilă și recuperarea din veniturile încasate din valorificarea cheltuielilor efectuate pentru valorificarea acestor bunuri.

Proiectul include instituțiile de cult, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, locale sau neguvernamentale, între cele care beneficiază de atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea statului.

Față de cele de mai sus, propunem și susținem adoptarea proiectului de act normativ în forma adoptată de Camera Deputaților.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Avem raport comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Cine prezintă? Domnul secretar Predescu, din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog.

Domnul Ion Predescu:

Domnule președinte,

Modificarea legislativă extinde sfera bunurilor și are în vedere, în principal, încă 3 categorii: bunurile care provin din succesiuni vacante; bunurile mobile fără stăpân și cele considerate ca fiind părăsite, cu instituirea procedurii de verificare a situației bunurilor apreciate ca fiind părăsite și stabilirea cazurilor în care ele se restituie adevăraților proprietari, când aceștia se identifică. Altfel, trec în proprietatea statului și sunt supuse valorificării instituite prin această reglementare.

Cele două comisii nu au formulat amendamente. S-au depus amendamente pe care nu le-au acceptat, ale domnului senator Ionel Alexandru - constituie anexa 1 la raport - și, în consecință, comisiile solicită plenului Senatului acceptarea raportului și adoptarea proiectului de lege fără amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Dacă sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi, avem un amendament respins, al domnului senator Ionel Alexandru. Este aici?

Domnul Ion Predescu:

Nu este prezent.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nefiind, înseamnă că nu își mai susține amendamentul.

Supunem votului dumneavoastră raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Vă rog să votați.

Raportul a fost votat cu 99 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 9 abțineri.

Permiteți-mi să supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în formula adoptată de Camera Deputaților. Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 90 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 9 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 january 2022, 8:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro